BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1098. Đất đai, nguyên lý và thước đo thực tế

Posted by adminbasam trên 23/06/2012

BTV: Bài viết bên dưới là bản gốc bài của TS Nguyễn Sỹ Phương đã được đăng trên báo SGTT hôm qua:  Hạn chế gam màu xấu trong bức tranh thu hồi đất: làm rõ chủ sở hữu pháp lý. Chúng tôi xin đăng lại nguyên văn để độc giả hiểu thêm về cái gọi là “tự do báo chí” ở xứ ta.

Mặc dù thông tin trong bài là những đóng góp bổ ích, hoàn toàn mang tính khoa học và thực tiễn, không hề đụng chạm đến Đảng hay Chính quyền, thế nhưng vẫn bị thế lực vô hình nào đó cấm cản. Vậy thì, đến bao giờ dân trí và đất nước Việt Nam mới có thể “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”? Ai chịu trách nhiệm với những cấm cản vô hình đó? Chẳng nhẽ các thế lực vô hình này không hề chịu bất cứ một ràng buộc nào của pháp luật, không chịu sự giám sát của nhà nước và nhân dân?

Đất đai, nguyên  lý và thước đo thực tế

TS Nguyễn Sỹ Phương, CHLB Đức

22-06-2012

Đất đai bất ổn tranh chấp chiếm tới 70% người dân khiếu kiện, lên đến đỉnh điểm đối đầu với chính quyền điạ phương như Văn Giang, Tiên Lãng, được Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho rằng: “Luật không sai mà tổ chức thực hiện sai“ có thể gây ngộ nhận, mọi trách nhiệm thuộc về cơ quan hành chính thực thi. Luật sinh ra không phải chỉ để chế tài người dân, mà quan trọng hơn, cả cơ quan công quyền tham gia vào mối quan hệ luật pháp đó, cả hai phải tuân thủ những quy phạm, chuẩn mực, thước đo, quy tắc xử sự định sẵn, nhằm mục đích tối thượng bảo đảm lợi ích cho người dân vốn là chủ nhân đất nước. Vì vậy, chừng nào lợi ích đó chưa bảo đảm thì chừng đó, không riêng gì tổ chức thực hiện, toàn bộ quy trình từ soạn thảo, thông qua, ban hành, thực hiện, áp dụng, đều phải xem lại; thực trạng bất ổn tranh chấp đất đai tới mức hiện nay càng đặt ra đòi hỏi bức bách đó.

Nguyên thủy, đất đai trong nền kinh tế thị trường (KTTT) có chức năng vừa tạo ra giá trị gia tăng như mọi tư liệu sản xuất, đầu tư như vốn, dự trữ như vàng, trao đổi ngang giá như tiền, vừa là tư liệu tiêu dùng, nên không nằm ngoài bản chất nền kinh tế, tham gia quyết định trở lại nó. Chuyển sang nền  kinh tế quản lý tập trung (KTQLTT), phủ định sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất, đất đai cũng không ngoại lệ, không còn quyền sở hữu pháp lý, chỉ còn đóng vai trò tư liệu tiêu dùng, tức quyền sử dụng; nhà nước đáp ứng nhu cầu sử dụng đó cho công dân, nên đất đai lẽ tự nhiên được coi là sở hữu toàn dân, hiểu theo nghĩa chính trị, nhà nước quản lý, phân bổ vì lợi ích toàn dân. Giải thích tại sao đất đai trong KTQLTT hiếm khi tranh chấp, càng không thể khủng hoảng như thường thấy trong nền KTTT, bởi nó không phải đối tượng kinh doanh, không thụôc phạm trù thị trường.

Cần phân định khái niệm sở hữu toàn dân“là của chung“, khác với khái niệm “quyền sở hữu pháp lý“ của riêng từng cá thể vốn chỉ được xác lập một khi bao hàm đầy đủ cả 3 quyền: chiếm hữu (xác lập chủ sở hữu đối với đối tượng sở hữu bằng văn bản pháp lý), định đoạt (mua bán tức thay đổi chủ sở hữu, thừa kế, cho tặng), và sử dụng. Với nội hàm “nhà nước quản lý phân bổ vì lợi ích toàn dân“, khái niệm sở hữu toàn dân không phải riêng có trong nền  KTQLTT mà được sử dụng mặc nhiên ở mọi quốc gia, thể chế. Bởi tất cả những gì, từ con người tới tài sản, vật chất, tinh thần… thuộc quốc gia nào đều sở hữu của quốc gia đó. Thực tế cả 2 nền KTQLTT và KTTT, ở mọi quốc gia, đất đai được dành cho phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông, điện, nước, các công trình công cộng, nhà trường, bệnh viện… bất cứ lúc nào cần, không hề phụ thuộc khái niệm sở hữu toàn dân được đặt ra hoặc hiến định hay không.  Sở hữu toàn dân, vì vậy, dù mặc định hay hiến định, bản chất vẫn là một khái niệm chính trị liên quan tới lợi ích chung toàn dân, quốc gia, không thể thay thế khái niệm sở hữu pháp lý dùng để phân biệt lợi ích cùng trách nhiệm pháp lý của từng người dân đối với tài sản của họ trong quốc gia đó.

Ở ta, đất đai tranh chấp giữa người dân lẫn nhau và với chính quyền tới mức đối đầu hiện nay chính do thiếu khái niệm sở hữu pháp lý về đất đai bắt buộc phải có trong KTTT, gây nên khoảng trống pháp lý trên thị trường đất đai. Thị trường được định nghĩa là nơi mua bán, chuyển quyền sở hữu pháp lý từ người bán sang người mua, ngang giá với số tiền người mua phải trả cho người bán theo thoả thuận. Vì vậy, một khi quyền sở hữu pháp lý, bất kỳ sở hữu gì, không được thiết lập, thị trường sẽ khó tránh khỏi “mua như cướp, bán như cho“, chính là bản chất tranh chấp, đối đầu về đất đai hiện nay, bởi xung khắc lợi ích giữa „cho“ và „cướp“, mà cưỡng chế Văn Giang hay Tiên Lãng là 1 điển hình. Để khắc phục khoảng trống pháp lý, nhằm tạo lập thị trường kinh doanh đất đai theo đòi hỏi bắt buộc của nền KTTT, nội hàm quyền sử dụng đất được luật pháp nước ta bổ sung thêm quyền mua bán, thừa kế, vốn thuộc nội hàm quyền định đoạt (mặc dù mâu thuẫn với hệ thống khoa học pháp lý thế giới, vi phạm nguyên lý logic học, hệ lụy không thể hội nhập với họ trong  phạm trù đất đai). Nhưng quyền chiếm hữu nằm trong quyền sở hữu pháp lý đất đai – yếu tố nhà nước xác nhận chủ sở hữu pháp lý (không liên quan tới chủ sở hữu chính trị đối với đất đai, của toàn dân do nhà nước đại diện, đã được hiến định), để bảo vệ trước tranh chấp và quy trách nhiệm chủ sở hữu đối với đối tượng sở hữu, hiện vẫn chưa được xác lập; đất đai vì vậy vẫn luôn trong tình trạng có thể xảy ra tranh chấp giữa người dân với nhau hoặc với nhà nước; bất cứ ai được quyền sử dụng nó đều bất an, kể cả cơ quan nhà nước, trong khi lại kích thích lòng tham lạm dụng hoặc chiếm đoạt đối với nhà chức trách hành xử.

Ở các quốc gia hiện đại, do đất được thừa nhận có chủ sở hữu pháp lý, chủ nhân có quyền chiếm hữu, định đoạt, sử dụng nó, nên được pháp luật bảo vệ chặt chẽ trước khả năng tranh chấp, hay chiếm đoạt; chủ sở hữu bị chế tài không để đất mình sở hữu gây thiệt hại lợi ích các bên liên quan. Ở Đức, hàng năm, chủ đất phải đóng phụ phí, như tiền  bảo hiểm đất để bồi thường những thiệt hại ngộ xảy ra trên thửa đất đó, phải đóng tiền thoát nước mưa nước thải, phải đóng thuế đất để nhà nước chi cho công việc quản lý lĩnh vực đất đai. Chỉ riêng tổng phụ phí, nếu một thửa đất không sinh lời, thì chỉ chừng dăm bảy chục năm sau sẽ ngang bằng trị giá đất khởi thuỷ; giải thích tại sao ở Đức không thiếu chủ đất hiến tặng đất cho nhà nước hay cho tổ chức, hội đoàn, hoặc bán giá 1 Euro.

Tới lượt mình, với chức năng quản lý tài nguyên đất đai, nhà nước họ đã tạo dựng được một hệ thống pháp lý và bộ máy quản lý hành chính đất đai chặt chẽ bảo đảm quyền sở hữu pháp lý đất đai vốn thuộc quyền cơ bản của con người được hiến định bất khả xâm phạm; nhờ đó, nhà  nước họ có đủ mọi căn cứ để giải quyết “thu hồi“ thoả đáng khi thực hiện quyền sở hữu toàn dân về mặt chính trị đặt ra; trên thực điạ, mọi thửa đất đều có cọc mốc chìm đóng chết phân định ranh giới với các thửa đất liền kề, với đường đi, không thể bị lấn chiếm hay thoái thác trách nhiệm khi gây thiệt hại; hồ sơ được lưu trữ tại Toà án, cùng mọi cơ quan chức năng liên quan. Mọi giao dịch mua bán, xây dựng, cho thuê, thừa kế, thế chấp, “thu hồi“ (quốc hữu hoá)… đều được luật pháp quy định chi tiết, thể hiện trên các giấy tờ hồ sơ lưu trữ. Việc đất được nhà nước “thu hồi“ cho mục đích công, bao giờ cũng mang lại may mắn cho chủ sở hữu, lợi ích cao hơn bán nó, nên không thể xảy ra đối đầu; mua bán là giao dịch dân sự thuận mua vừa bán không thể tranh chấp, không liên quan gì tới nhà nước để can thiệp, ngoại trừ chính họ vi phạm hợp đồng 2 bên dẫn tới kiện cáo. Giá đất tại bất cứ thửa nào thuộc khu vực nào, muốn mua hoặc bán chỉ cần gọi điện tới cơ quan quản lý đất đai, lập tức nhận được ngay giá chính xác đúng thực tế trên thị trường tại thời điểm đó. Không thể rửa tiền tham nhũng hay lậu thuế bằng mua bán đất, bởi chủ sở hữu bao giờ cũng có tên trong danh sách đóng thuế đất, và với những giao dịch thanh toán vượt quá ngưỡng luật định đều được tự động chuyển qua cảnh sát kinh tế chịu trách nhiệm trước pháp luật thụ lý, khó có thể thoát. Còn bán giá thấp trên giấy tờ, tiền chênh lệch nhận ngoài sổ sách, sẽ gặp phải chế tài, nhà nước có quyền mua trước đối với bất cứ thửa đất nào lúc bán. Không như ở ta, giá bán trên hợp đồng có thể thấp tới 10 lần giá thị trường do nhà nước công bố; đất đai vì vậy không chỉ bất ổn tranh chấp, mà còn trở thành nền kinh tế ngầm, đầy thực ảo, không thể kiểm soát; đó mới là trách nhiệm quản lý kinh tế tài chính của nhà nước về đất đai đáng quan tâm nhất, nếu thực sự coi đất đai là tài sản vô giá sở hữu bởi và vì toàn dân.

Thực tế đất đai yên ổn của họ, chắc chắn cả người dân lẫn nhà chức trách nước ta đều mong muốn. Nhưng không một yên ổn nào có thể đạt tới, nếu không bắt đầu từ một  nền móng vững chắc; đất đai vì vậy phải cải cách từ nền tảng Hiến pháp tới mọi đạo luật liên quan, cùng bộ máy chuyên môn thực thi, một khi thực tế vốn là “thước đo của chân lý“ đã kiểm chứng, không thể bác bỏ.

N.S.P.

19 bình luận trước “1098. Đất đai, nguyên lý và thước đo thực tế”

 1. […] trưởng giữ lời hứa về đất đai (VNN). – TS Nguyễn Sỹ Phương, CHLB Đức: Đất đai, nguyên lý và thước đo thực tế (Ba Sàm). Bản gốc của bài đã đăng trên báo SGTT hôm qua:  Hạn chế gam màu […]

 2. Mr.gia said

  Đất đai là nguồn thu lớn, nhả cho dân thì bọn này trều à.trung ương đã tái khẳng định là sở hữu nhà nước.cứ bàn cãi kiện tụng, giỏi thì kiện đến khối vácxava đi

 3. […] TS Nguyễn Sỹ Phương, CHLB Đức, trích từ basamnews […]

 4. XÃ HỘI ĐẢO ĐIÊN said

  TS Nguyễn Sỹ Phương đã giới thiệu một nội dung, tư duy quản lý đất đai quá mới lạ đối với người cộng sản. Biết làm sao khai sáng được cho họ đây!?

 5. Tưởng Cán said

  Bác Phương chắc ở bển lâu nên chưa hiểu rõ nước nhà hiện tại.
  1-Chính quyền không có mấy nguồn thu từ thuế do sx nên phải đổi đất lấy hạ tầng.
  2-Dân chúng có niềm vui khi mình sở hữu ngôi nhà vài tỉ đồng.
  3-Quan chức được hưởng bổng lộc gián tiếp,trực tiếp từ đất.
  4-Công chức có việc làm thêm từ buôn đất.
  5-Nông dân có cơ hội thoát ly lao động nặng nhọc.

  Nếu Chính phủ làm như ý bác giá đất giảm đi 100 lần cả xã hội mất vui,ngân hàng mất hết tài sản thế chấp….

  • thoi said

   Bác Phương nói rất đúng. Chính quyền Việt nam biết rất rõ những điều bác nói vì họ có đủ khả năng nghiên cứu , tìm hiểu luật đất đai của các nước tiên tiến. Nếu làm như nước Đức thì bọn tư sản đỏ, phe nhóm lợi ích, con ông cháu cha của các ông đảng viên gộc lấy đất đâu để làm giầu từ đất. Lấy đất, bồi thường hỗ trợ với giá như bố thí để cướp đất, qua vài con dấu đểu chuyển đổi họ bán như cắt cổ, dân nghèo càng nghèo. cán bộ mới làm một nhiệm kỳ mà giầu có khủng khiếp. Nông dân nhận xong mấy đồng tiền đất xong đi ăn mày, thất nghiệp. chế độ cộng sản tốt đẹp hơn ngàn lần chế độ tư bản giẫy chết ở chỗ đó

 6. Văn Trung Thành said

  Chẳng cần suy nghĩ chi xa xôi , lý luận cao siêu ? phải xác định rằng đất đai là sở hữu cá nhân do người dân làm chủ thì mới chống lại được nạn tham lam cửa quyền và nhiều thành phần lợi ích khác trục lợi. Ví dụ nếu người dân làm sở hữu chủ tài sản thì có trách nhiệm đóng thuế cho nhà nước hàng năm, những lợi ích của cải sinh lợi từ những sở hữu đó sẽ cung cấp ngược lại cho xã hội.
  ………………………………………………..
  Giặc ngoại xâm mà nó đến cướp nước là nhà em Điếu có đi cứu đâu nhá. Vì em làm Điếu giề có đất mà hy sinh thân mình.

  Giặc ngoại xâm mà nó đến cướp nước ta là nhà em ĐIẾU có đi cứu nước đâu nhá

 7. Oh ! said

  Ai chịu trách nhiệm với những cấm cản vô hình đó?

  Toàn dân ! bởi vì được “Họ” ban : đất đai thuộc sở hữu toàn dân ! do “Nhà nước ” đại diện và “Thế lực vô hình ” quản lý !

  Nên ai sở hữu thì phải chịu trách nhiệm ! hu hu

 8. Hp said

  Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng phải cảm ơn thằng nào đưa ra điều luật “đất đai là sở hữu toàn dân…“

 9. Dân HN said

  Nếu không muốn đất nước này vào tay ngoại bang hoặc bất kỳ nhóm đặc quyền nào thì mau mau sửa lại cái khái niệm: sở hữu toàn dân.

  • Dùng từ theo cái kiểu lập lờ đánh lận con đen, một cách dùng chữ bịp bợm, lọc lừa nhân dân. Chính vì thế ngôn từ của các ông chỉ ép uổng được dân trong nước, đụng chạm đến người nước ngoài thì với cách dùng chữ hai mặt để cái lợi luôn thuộc về những kẻ có quyền lực trong tay như thế. thì các ông chỉ lo mà xách dép cho họ.

 10. TẨY NÃO said

  “sở hữu toàn dân” là một khái niệm thuần túy CHÍNH TRỊ không phải khái niệm sở hữu pháp lý để QUẢN LÝ XÃ HỘI!
  Dùng “sở hữu toàn dân” để quản lý các mối quan hệ pháp lý xảy ra từng ngày từng giờ trong lĩnh vực đất đai, thì đúng là “RÂU ÔNG CẮM CẰM BÀ”
  cần phải TẨY NÃO cho các cấp lãnh đạo cao nhất trong BCT để cho họ SÁNG MẮT SÁNG LÒNG, từ đó mới ĐỘT PHÁ TƯ DUY, dân mới được nhờ!

  • Phong tran said

   Từ điển tiếng Việt (do đảng CS biên soạn):
   – “Sở hữu toàn dân” (từng) người dân không được (có) tư hữu .
   – “Trách nhiệm tập thể” cá nhân không chịu trách nhiệm.
   Nhưng :
   – “Lãnh đạo tập thể” Cá nhân ( nhóm thiểu số )lãnh đạo.

 11. HÒNG NGA said

  “Mặc dù thông tin trong bài là những đóng góp bổ ích, hoàn toàn mang tính khoa học và thực tiễn, không hề đụng chạm đến Đảng hay Chính quyền, thế nhưng vẫn bị thế lực vô hình nào đó cấm cản. Vậy thì, đến bao giờ dân trí và đất nước Việt Nam mới có thể “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”? Ai chịu trách nhiệm với những cấm cản vô hình đó? Chẳng nhẽ các thế lực vô hình này không hề chịu bất cứ một ràng buộc nào của pháp luật, không chịu sự giám sát của nhà nước và nhân dân?”
  ***
  Nhưng nó động đến bọn MAFIA đã chui sâu leo cao vào Đảng ,đã lũng đoạn Đảng để cướp bóc và hà hiếp dân.(Đây là bọn THÙ TRONG CỰC NGUY HIỂM,CHÚNG LÀM DÂN CHÁN ĐẢNG.Nếu có giặc ngoại xâm thì ai còn ủng hộ Đảng nữa).
  Chính bọn này bịt thông tin,chúng lo bị vạch mặt.

 12. Hải said

  Chẳng cần suy nghĩ chi xa xôi , lý luận cao siêu ? phải xác định rằng đất đai là sở hữu cá nhân do người dân làm chủ thì mới chống lại được nạn tham lam cửa quyền và nhiều thành phần lợi ích khác trục lợi. Ví dụ nếu người dân làm sở hữu chủ tài sản thì có trách nhiệm đóng thuế cho nhà nước hàng năm, những lợi ích của cải sinh lợi từ những sở hữu đó sẽ cung cấp ngược lại cho xã hội. Tuy nhiên, Chính phủ cần thành lập một khung thuế thât hoàn hảo cho những bất động sản (property Tax) tùy theo giá trị của nó áp dụng cho toàn thể người dân (tập thể hay cá nhân) đang làm sở hữu chủ tài sản đó nhưng nhất thiết thuế phải hợp lệ và tăng bao nhiệu phần trăm mỗi năm nhưng phải có giấy tờ biên bản đàng hoàng và báo trước một thời gian trước khi chủ sở hữu tài sản đó đóng thuế tránh trình trạng cục bộ mạnh Phường, Quận hay Tỉnh Thành ai cũng có thể áp đặt giá thuế cho người sở hữu chủ đất đai. Nếu thuế đó không hợp lệ người dân có quyền khiếu nại và điều chỉnh cho hợp lý. Ngược lại, người chủ sở hữu đó không đóng thuế cho nhà nước trong 3 năm , tất nhiên tài sản đó thuộc về nhà nước và nhà nước có quyền phát mãi tài sản đó. Đây chỉ là một ví dụ nhỏ trong quản lý đất đai của nhà nước nếu muốn xã hội đi lên và tạo ra nguồn phúc lợi .
  Chứ không thì một ông quan tham nhỏ thôi cũng có hàng chục biệt thư và làm chủ hàng trăm hecta đất mà chẳng có đóng một xu thuế cho nhà nước ? thử hỏi ai thiệt ? chỉ có ngưòi dân và xã hội chịu thiệt !
  Nhà nước cần thuê các chuyên gia và thành lập một ủy ban độc lập nguyên cứu một bộ thuế và trình quốc hội trước khi thành luật áp dụng cho từng địa phương với cán bộ có trách nhiệm và trình độ quản lý . Luật pháp phải nghiêm minh thì Xã hội sẽ ổn định ngay. Người dân trong hay ngoài nước muốn đầu tư hay làm ăn sinh sống đều cảm thấy thoải mái làm ăn không sợ bị cưởng đoạt nh7 hiện nay và nhà nước người quản lý thực sự tài sản quốc gia.

 13. […] Ba Sàm Share this:StumbleUponDiggRedditTwitterEmailPrintFacebookTumblrLinkedInLike this:LikeBe the first […]

 14. mait said

  Co su dieu hanh nha nuoc thong minh triet de nhu cac nuoc tien tien (Duc, My…) thi dan duoc hanh phuc, tu vao khuon kho dang hoang… muon lam lao nhu gia tra, rua tien… deu khong the. Khon thay 14 thang dau dat va bo sau cua chung hoc it tham nhieu trao tro cuop het cong va cua cua tri phu dia hao chua thoa long tham nay cuop not cua cong nong… bieu tuong tren la co dcs!!!!! Qua bao do: xua cuop cua tri phu dia hao duoi su huong dan cua can bo cai cach va tu van khua luon chi dao sat sao, nong dan “thay 1 toi ac ma khong ngan chan tuc la mac 2 toi ac” nay… !!!!

 15. […] 1098. Đất đai, nguyên lý và thước đo thực tế […]

  • Ruộng đất đối với người nông dân là máu thịt, là cuộc sống.Chân lý đó được truyền đời ví von:
   “Một vũng trâu nằm hơn cả năm làm mướn”.Công bình trong quân phân đất đai những năm
   qua để mọi người nông dân tiếp cận được với ruộng đất là đáng ghi nhận.Song song với mặt tích cực đó, là những bất công ,thủ đoạn ghê gớm của tập đoàn thống trị từ làng xã đến trung ương.Trước kia,dù là hậu duệ của các bậc tiền hiền có công khai ruộng lập làng,nơi ở của họ vẫn được sắp xếp heo hút,hẻo lánh cùng với cộng đồng dân cư.Ngày nay thì khác.Lợi dụng cái điều luật quái gỡ:”Ruộng đất là sỡ hữu toàn dân,được nhà nước toàn quyền quản lý”,hầu hết quan nhỏ quan to từ làng đến phố đều có nơi ở rộng rãi và đắc địa.Chưa hết.Công tác ở xã thì nhà ở đầu làng.Lên huyện thì cấp thêm suất nhà ,ở thị trấn.Lên tỉnh thì cấp tiếp nhà chỗ thuận lợi bán buôn,học hành.Nhiều vị hiện giờ nhà đất sỡ hữu không đếm xuể.Chủ trương đổi đất lấy hạ tầng,chừng mực nào đó,nó có cái ích lợi cho xã hội.Dần dần,cũng vẫn lợi dụng chiêu”Đất đai là sở hữu toàn dân…”,bọn chức quyền liên kết với bọn lắm tiền tạo thành nhóm lợi ích được bảo vệ bởi cái điều luật khuất tất,mưu mẹo và quá độc ác: đất-đai-là-sở-hữu-của-toàn-dân,đẩy người nông dân đến mất trắng cả vũng trâu nằm!Và dĩ nhiên,dứt khoát,cuộc đấu tranh sống mái phải xảy ra.Tiếc là cuộc đấu tranh đó ,đối thủ là những con người mà nhân dân đã từng đào hầm che chở đạn bom,nuôi giấu những ngày kháng chiến.Niềm tin đã bị phản bội.Trăm ngàn lý thuyết hoa mỹ cũng không thể nào che lấp được một thực tế dẫy đầy bất công.Kẻ nào sáng tạo ra cái chiêu đất đai là sở hữu của toàn dân vừa là công thần cho cả tập đoàn cầm quyền nhiều nhà lắm đất nhưng sẽ là tội đồ vì đã tạo mồi lửa thiêu cháy tiêu vong cả một chế độ.Sống phè phỡn cũng nhờ điều luật căn cơ này.Chui vào cống cũng bởi điều luật căn cơ này.Biết thì vẫn chưa muộn.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d người thích bài này: