BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

923. Cảnh báo hạn cuối 30/6/2012 để khởi kiện về đất đai

Posted by adminbasam trên 25/04/2012

” … Thời hạn trên đã sắp hết, nhưng rất ít người dân và doanh nghiệp biết đến quy định này. Có khả năng qua thời hạn trên, những người dân và doanh nghiệp liên quan nếu không thực hiện quyền khởi kiện trước hạn trên họ sẽ bị mất quyền và lợi ích hợp pháp trong những vụ việc liên quan, vì nhiều cơ quan có thẩm quyền và tòa án sẽ dựa vào quy định trên để từ chối giải quyết các đơn khiếu nại và khởi kiện của họ.

           Ngày 12/4/2012 chúng tôi  đã gửi bài viết kèm dưới đây tới nhiều cơ quan Báo chí  với mong muốn thông tin về quy định nêu trên được truyền tải  tới người dân, doanh nghiệp và hy vọng các cơ quan có thẩm quyền, các chuyên gia pháp lý quan tâm đến để hướng dẫn những người dân, doanh nghiệp có những việc liên quan. Nhưng đến nay chúng tôi chưa thấy cơ quan Báo chí nào đăng.” T.V.H.

Người dân và doanh nghiệp cần lưu ý

NGÀY 30/6/2012, HẠN CUỐI ĐỂ KHỞI KIỆN NHỮNG HÀNH VI, QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI BỊ KHIẾU NẠI TỪ NGÀY 1/6/2006 ĐẾN NGÀY 30/6/2011                  

 Luật sư Trần Vũ Hải

 Ngày 24/11/2010, Luật Tố tụng hành chính (Luật TTHC) được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1/7/2011. Luật này thay thế Pháp lệnh  thủ tục giải quyết các vụ án hành chính (Pháp lệnh TTGQCVAHC) ban hành năm 1996 được sửa đổi bổ sung trong các năm 1998, 2006.

 Thời hạn khởi kiện theo Luật TTHC nói chung là 1 năm tính từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi hành chính, trong khi Pháp lệnh TTGQCVAHC quy định thời hiệu khởi kiện là 30 hoặc 45 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại.

Liên quan đến những hành vi hành chính, quyết định hành chính về quản lý đất đai bị khiếu nại trước ngày Luật TTHC có hiệu lực, Nghị quyết số 56/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội được ban hành để thi hành Luật TTHC đã quy định cụ thể tại Điều 3 như sau:

“Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Luật tố tụng hành chính có hiệu lực, người khiếu nại đã thực hiện việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ ngày 01 tháng 6 năm 2006 đến ngày Luật này có hiệu lực, nếu khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của Luật tố tụng hành chính.”

Trước đây, Pháp lệnh TTGQCVAHC liệt kê tại Điều 11- khoản 17 những khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án, nhưng đã liệt kê không đầy đủ. Ví dụ: Khiếu kiện các quyết định, hành vi hành chính cưỡng chế thu hồi đất đã không được coi thuộc thẩm quyền của tòa án hành chính. Khi các cơ quan hành chính giải quyết hoặc thậm chí không giải quyết các khiếu nại của người dân, doanh nghiệp liên quan đến cưỡng chế thu hồi đất, người dân dù không đồng ý cũng không được khởi kiện tại tòa án. Số lượng khiếu nại về cưỡng chế thu hồi đất đã gia tăng trong thời gian qua, và việc giải quyết những khiếu nại này đã bế tắc cho đến khi Luật TTHC có hiệu lực, gây bức xúc trong nhân dân, và gây ảnh hưởng xấu trong xã hội. Luật TTHC đã khắc phục tình trạng trên, quy định hầu hết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính (trong đó cả trong lĩnh vực quản lý đất đai) thuộc thẩm quyền của tòa án (trừ một số trường hợp thuộc phạm vi bí mật Nhà nước). Đồng thời với Điều 3 của Nghị quyết số 56/2010/QH12 nêu trên đã tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp đã khiếu nại những quyết định hành chính, hành vi hành chính trong thời gian từ ngày 1/6/2006 – 30/6/2011.

Đáng tiếc, một quy định rất quan trọng như trên đã không được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thậm chí nhiều chuyên gia pháp lý, kể cả luật sư, cán bộ cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bộ phận tiếp dân và thanh tra chính quyền các cấp, các cơ quan Tài nguyên và Môi trường, Tòa án các cấp), các phóng viên về mảng nội chính, các báo Pháp luật cũng chưa  nắm rõ quy định này. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là hết thời hạn khởi kiện đối với những quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại trước ngày 1/7/2011. Sau ngày 30/6/2012, những người dân và doanh nghiệp liên quan nếu không thực hiện quyền khởi kiện trước hạn trên họ sẽ bị mất quyền và lợi ích hợp pháp trong những vụ việc liên quan, vì nhiều cơ quan có thẩm quyền và tòa án sẽ dựa vào quy định trên để từ chối giải quyết các đơn khiếu nại và khởi kiện của họ.

Về việc khởi kiện đối với những hành vi hành chính, quyết định hành chính loại này, ngày 29/07/2011, Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐTP “Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 56/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc thi hành Luật tố tụng hành chính”, có quy định tại Điều 4: “Điều kiện thụ lý khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai quy định tại Điều 3 NQ số 56

1 – Toà án chỉ thụ lý giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai (nội dung quản lý nhà nước về đất đai được quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật đất đai năm 2003) quy định tại Điều 3 NQ số 56 khi có đủ các điều kiện sau đây:

          a) Việc khởi kiện được thực hiện trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày Luật tố tụng hành chính có hiệu lực (ngày 01-7-2011);

          b) Người khởi kiện đã thực hiện việc khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ ngày 01-6-2006 đến ngày Luật tố    tụng hành chính có hiệu lực (ngày 01-7-2011) mà khiếu nại không được    giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng họ không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại và họ chưa khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án nhân dân hoặc đã khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án nhân dân, nhưng Toà án đã trả lại đơn khởi kiện hoặc đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 41 của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính.

2- Đối với trường hợp Tòa án đã ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án nêu tại điểm b khoản 1 Điều này và đương sự có đơn khởi kiện thì Tòa án căn cứ vào Điều 3 NQ số 56 để thụ lý giải quyết.

3- Khi thụ lý giải quyết các khiếu kiện quy định tại Điều 3 NQ số 56 và được hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, ngoài việc yêu cầu đương sự cung cấp chứng cứ theo quy định tại Điều 72 của Luật tố tụng hành chính thì phải yêu cầu người khởi kiện cung cấp các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho việc họ đã thực hiện việc khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ ngày 01-6-2006 đến ngày Luật tố tụng hành chính có hiệu lực. Trường hợp người khởi kiện không thể cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh cho việc họ đã thực hiện việc khiếu nại thì Toà án yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại cung cấp cho mình tài liệu, chứng cứ về việc người khởi kiện đã thực hiện việc khiếu nại và hồ sơ giải quyết khiếu nại (nếu có). Trường hợp cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thông báo là người khởi kiện chưa thực hiện việc khiếu nại thì Toà án không thụ lý giải quyết.

Như vậy, người dân và doanh nghiệp cần lưu ý đến thời hạn 30/6/2012, nếu họ không đồng ý với những quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực đất đai được ban  hành trước ngày 1/7/2011. Họ cần chú ý, họ phải có bằng chứng đã khiếu nại những quyết định hành chính, hành vi hành chính này trong thời gian từ ngày 1/6/2006-1/7/2011. Bằng chứng được thể hiện như giấy báo phát của bưu điện, giấy biên nhận của cơ quan bị kiện, cơ quan tiếp dân hoặc thông báo của những cơ quan này về việc đã nhận khiếu nại, quyết định giải quyết khiếu nại…Trong trường  hợp họ không lưu được những giấy tờ biên nhận này, sẽ khó khăn cho họ trong việc khởi kiện.

          Chúng tôi đề nghị các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giới luật sư, luật gia cần nhanh chóng phổ biến những nội dung Nghị quyết đã nêu trên của Quốc hội và Tòa án nhân dân tối cao, để người dân và doanh nghiệp biết được quyền khởi kiện của mình và không vì sự thiếu hiểu biết mất đi quyền khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

            Mặt khác, chúng tôi kiến nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét đề nghị Quốc hội gia hạn thời hạn trên thêm 6 tháng, vì các cơ quan chức năng đã có thiếu sót không phổ biến rộng rãi quy định quan trọng này cho nhân dân. Nếu chỉ vì thiếu sót từ các cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp không biết quyền của mình, bị mất quyền khởi kiện, mất cơ hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, rõ ràng trách nhiệm thuộc về Nhà nước.

29 bình luận tới “923. Cảnh báo hạn cuối 30/6/2012 để khởi kiện về đất đai”

 1. tan said

  xman sao tra loi ngu qua vay

 2. […] 923. Cảnh báo hạn cuối 30/6/2012 để khởi kiện về đất đai (ABS) bài cũ nhắc lại. […]

 3. NHUNG HA NOI said

  CUOP DAT VO THOI HAN,DOI DAT CO THOI HAN!QUOC HOI VIET NAM VE BAN CHAT LA QUOC HOI CUA KE CUOP VA BON BAN NUOC!

  • Hải said

   Nếu bản chất của chế độ này mà người dân được biết sớm ? thà rằng nước Việt Nam vẫn là thuộc địa của Pháp, người dân còn có cơm ăn, chết còn có đất chôn, bờ cỏi đất nước cũng không bị cắn xén cho Tàu như hiện nay sự thật là vậy ? Giải phóng làm chi mà dân cuả Miền Nam cũng phải chịu chung một số phận như Miền Bắc… ngàn năm còn ghi dấu ! tủi nhục sao cho bằng chính anh em cắn xé nhau, khi giành được cái mình muốn rồi thì đem xử chết nhau. Khốn nạn thật.

 4. Tôi chả hiểu luật này là thế nào? Dân mất đất không được kiện? Có kiện người ta không giải quyết?Vậy cứ kéo lên HN mà nằm ăn vạ, ăn xin chứ còn biết làm gì mà sống? Biết kêu ai? Sống chết mặc bay, tiền quan như núi!

 5. […] ức nếu không gia hạn thời hiệu khởi kiện đất đai? (PLVN). Mời tham khảo: 923. Cảnh báo hạn cuối 30/6/2012 để khởi kiện về đất đai (LS Trần Vũ […]

 6. aichilang said

  Mọi người lên google search với cụm từ như sau:
  NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT (VCSC)

  Hoặc vào link dơnload pdf trực tiếp là:

  Click to access Nghi%20quyet%20DHDCD%20nam%202012.pdf

  Sau đó xem ở mục 7.1 sẽ hiểu rõ Con gái Tấn Dũng và dự án EcoPark ở Văn giang có quan hệ ra sao?

 7. Thật là vô lý khi đưa ra thời hạn . Những người đưa ra thời hạn với dân oan là đồng lõa cướp trắng tài sản của họ .Cán bộ sai thì lãnh đạo phải có trách nhiệm với dân chứ tại sao lại vô cảm như thế . Dù có đến tòa án cũng thế thôi . Tôi đã từng ra Hà nội và gặp nhiều cán bộ cấp bộ trưởng . phó thủ tướng nhưng rồi cũng đưa về tỉnh mà cướp đất trong đó có tỉnh đở đầu . Vậy hỏi thử bao giờ người dân mới được quyề do dân , vì dân hay là mị dân .Cướp đất còn bắt trẻ con 13 tuổi xiềng , dở bàn thờ tôn giáo và tiên tổ . đất thì chia cho cán bộ đảng viên người 5 , 3 lô sang bán đi ăn chơi trác tán rồi tố nhau ai cũng biết .
  Nguyễn Tấn Ích ( machanvi) Phước Thái Long thành đồng Nai

 8. Tommy said

  Bức Anh the hiện moi Liên he ba dung va ecopark https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/480924_441148235911929_114731331886956_1780398_1233494571_n.jpg

 9. […] https://anhbasam.wordpress.com/2012/04/25/923-canh-bao-han-cuoi-3062012-de-khoi-kien-ve-dat-dai/ Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. « Nguyễn Quang Vinh: HÓNG HỚT CHUYỆN GẠC MA […]

 10. xman said

  anh Luật sư Trần Vũ Hải tập trung vào chuyên môn tư vấn pháp lý cho tập đoàn VINCOM bóp cổ bà con đầu tư đi đã, cứ làm hàng

  • xman said

   Anh Hải soạn cho VINCOM cái hợp đồng mua bán nếu phá bỏ phải mất 40% giá trị hợp đồng, tức là khoảng 1,4-1,8 tỷ cho mỗi căn ôi thật là vãi đạn trong khi luật nhà ở và luật thương mại quy định tối đa 8%

  • Bình Nhân . said

   Xman không nên nói bừa bãi như vậy. LS Hải viết bài này có ích cho nhiều người dân chưa biết tới quy định này để cố bảo đảm quyền và lợi ích của mình… thực sự vì dân đó thôi ! Lẽ ra nên và phải cảm ơn anh Hải ! Nếu ko. có chuyện oan trái về đất đai với chính quyền..thì Xman cũng ko. nên chọc ngoáy vô lối như vậy !

 11. Nguyễn-văn-Nam said

  Cướp,cướp ,cướp ,cướp…..

 12. Vytnt said

  Thật là … QUÁ KHỐN NẠN !

 13. Hai lúa said

  Thứ luật ăn cướp thì có. Đúng là cái thứ chính quyền ăn cướp, dùng xã hội đen giang hồ đi cưỡng chế dân lành.

  • Xưa và Nay said

   Để giữ bí mật, AliBaBa nửa đêm đến báo cho thị trưởng là mình đã phát hiện ra 40 tên cướp. Qua khe cửa nhà thị trưởng AliBaBa thấy 40 tên cướp đang cùng uống rượu với thị trưởng.

 14. Quyịnh là quy định, nhưng có thông báo quy định đó sớm hay muộn thì lại là chuyện khác. Bây giờ mới biết chứ nếu có biết trước khoảng 1 năm về trước thì cũng chẳng giải quyết hết được sự khiếu kiện về đất đai. Vì sao? Vì tình trạng đất đai, sự khiếu kiện kéo dài đã ấp ủ quá lâu rồi khiến như cái nhọt lớn rất khó vứt bỏ. Vì thế nên chỉ có vài tháng thì coi như đánh đố nhau rồi.

 15. nguyễn văn tất thắng said

  Hết thời hiệu “khởi kiện” thì người dân và doanh nghiệp chuyển sang hình thức “tố cáo”. Luật không đặt ra thời hiệu đối với tố cáo. Luật sư Trần Vũ Hải thử nghiên cứu thêm xem sao, có đúng thế không?
  Xét riêng về đạo lý, trong hoạt động xét xử củ tòa án, đặt ra thời hiệu là cần thiết nhưng về nguyên tắc, mọi nỗi oan khuất của người dân đều phải được nhà nước giải quyết thỏa đáng mà không nên, thậm chí không được phép đặt ra quy định “thời hiệu” để làm khó dân. Đây là vấn đề pháp lý thú vị, rất đáng bàn.

  • xman said

   Anh Hải làm hàng thôi, chứ bà con là đối tượng của quyết định hành chính về thu hồi đất, chả ai không biết cả. Luật đất đai và các quy định liên quan bà con còn thuộc hơn cả cán bộ ấy chứ. Khi nào cụ bị thu hồi đất cụ mới thấy choáng, vào hoàn cảnh mới hiểu được.
   Có kiện ra tòa hành chính cũng bằng thừa và chỉ béo kền kền thôi, còn thu hồi thì cứ vẫn thu hồi

 16. ttxcc said

  Cái này đúng là Ông LS. Hải không nói rõ như thế này và Anh Ba đăng thì đám Dân ngu khu đen như chúng tôi làm sao biết Pháp với luật!!!- Mà nghĩ ra có biết cũng không làm gì- Nếu kiện về Đất đai thì kiện ai bấy giờ,Bà con có giành lộn cũng không kiện ai được,nên có ai mà xử,do thế này nhé,luận theo kiểu biết của Dân ngu khu đen;
  Chế độ XHCN thì đất đai là sở hữu toàn Dân- Nhà nước Quản lý- Đảng lãnh đạo- Mà trong cái giấy đỏ xanh vàng tím…thì là Ông Quản lý chỉ cho phép sử dụng thôi,coi kỹ lại xem,cái gì của mình nó khác với được phép xài của người khác( đố Bà con,ai mà muốn “năm mười” mà một trong hai có người không cho thì có nước đè đại,mà đè đại là hậu quả như thế nào ai cũng rõ) là nó khác,thời hạn sử dụng thì có giới hạn- Đấy bây giờ không bằng lòng cái gì có liên quan về đất thì đi kiện,kiện ai???kiện Quản lý phải không? mà Nhà nước quản lý thì Ông nhà nước mặt mày ra sao ai biết, không biết sao kiện?….Mà đã “sở hữu toàn Dân” khì không lẽ một người lại đi kiện 90 triệu?-Cái này còn ác hơn,khi đã làm chủ “tập thể” và “tập trung dân chủ” thì một người tức là “thiểu số’-Vậy là thua ăn chắc khỏi cần bàn….
  Nó dài lắm,chữ nghĩa nó “hay” lắm,ít học làm sao hiểu nổi…giấy trắng mực đen đấy mà tại do trình độ cỡ tui nó hơi bị nhón gót thì làm sao biết,thiếu gì chuyện mà tôi không biết.
  Do cái vụ Văn giang,thấy buồn cho Bà con ở đó,mà không biết làm sao? tôi hồi “xưa” còn sạch trơn kìa nên đồng cảm với Bà con Văn giang.Gặp bài này “tâm sự” cùng Anh Ba và Bà con,thấy sai thì cứ rầy-Cám ơn.

 17. Mách lẻo said

  Quái lạ. Vấn đề quan trọng thế này mà dân không nắm được. Chết thật.

  • xman said

   Với những người thuộc đối tượng đã có quyết định hành chính trong vấn đề đất đai thì họ nắm được cả đấy, bác đừng lo. Làm hàng cả thôi

 18. Haohao said

  CHỐT
  Vậy là sau 30/06/2012 Nhà nước ta và Công An có thể chốt được số vụ khiếu kiện tồn đọng phải giải quyết. Phù!

  Thời hạn 1 năm không phải là 1 cái chớp mắt của lịch sử.

  Nên chăng hòa giải với dân tộc và chính quyền địa phương.

  Lựa chọn là quyền của dân. Hy vọng chốt xong thì bớt việc cũ và người dân phấn khởi làm ăn, đồng thời tích cực nộp phí nuôi bộ máy.

 19. Hailua said

  ”Luật là ta, ta là luật“

 20. Tien said

  Té ra người ta sợ khiếu kiện…. Nên chỉ thị các phương tiện Truyền thông ĩm đi !… Hành vi khg quang minh chính đại tí nào…. ( chinh quyen CM là do dân và vi dân…. Hihihihi that mia mai)

 21. Dương Anh said

  Cảm ơn bác chủ, em đi khởi kiện thôi.

 22. Vũ Trung Thành said

  Theo tôi, những trường hợp bị xâm hại mà bộ luật này điều chỉnh, đúng bản chất của nó thì phải có thời hạn dài ra, từ 10 – 15 năm hoặc là có hiệu lực hồi tố, bởi chủ thể và khách thể của nó đều là những chuẩn mực trong phạm trù đạo lý.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d người thích bài này: