BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

779. Gặp gỡ đầu xuân Nhâm Thìn 2012: phát biểu của GS Vũ Khiêu

Posted by adminbasam trên 01/03/2012

Phát biểu của GS Vũ Khiêu

…cái chúng ta cần không phải là bao nhiêu luật gia nữa, mà chúng ta chỉ cần một chút rằng chúng ta xóa bỏ được cái đức trị kéo dài, nó làm khổ chúng ta hàng ngàn năm nay mà bây giờ trở lại pháp trị, pháp luật, để đất nước này duy trì bằng pháp luật chứ không phải lời nói suông, bằng những lời đạo đức.

(Mời xem lời giới thiệu cuộc Gặp gỡ đầu xuân Nhâm Thìn 2012, do Tia sáng và Trung nguyên tổ chức và phát biểu của ông Dương Trung Quốc, phát biểu của PGS-TS Trần Ngọc Vương).

Anh Vũ Khoan có nói là tôi nhiều tuổi thì quả thật năm nay tôi đã 97 tuổi.

Tôi đến đây thì cũng chưa biết là vấn đề gì, hỏi khẽ thì nghe nói là hôm nay xem thời đại như thế, thế giới như thế, trong nước như thế thì giới trí thức chúng ta nên làm như thế nào? Thì tôi đã được biết thế.

Rồi tôi lại nghe nhà chính trị Vũ Khoan nói phác qua về cái tình hình thế giới và có đặt niềm tin vào tương lai. Như thế là như thế nào? Thì đấy là một tinh thần đầy lạc quan. Tôì rất là vui mừng, nhưng dù là lạc quan chăng nữa, tôi cũng có rất nhiều cái điều băn khoăn.

Chưa thể lạc quan

Tôi nghĩ rằng quả là như thế. Chúng ta đang đứng trước thời đại được đặt ra rất nhiều vấn đề, từ vấn đề sự rối ren trên thế giới, rồi hiện nay là tình hình … thì tôi có lẽ là không lạc quan được như là đồng chí Vũ Khoan. Thì tôi thấy rằng bây giờ các siêu cường tranh chấp lẫn nhau. Rồi thì hiện nay cá lớn nuốt cá bé, rồi hiện nay những nước nhỏ cũng xung đột với nhau. Thì tôi thấy cái tình hình đó cũng chưa ổn định, và tôi cũng thấy là chưa đặt ra cái vấn đề có thể lạc quan được, cho nên là tôi cũng rất băn khoăn. Đó là một.

 Điều thứ hai nữa bây giờ là chúng ta phải đối phó với thiên nhiên. Chưa bao giờ chúng ta thấy rằng thiên nhiên này, nào sóng thần, nào bão lụt liên miên hết nơi này tới nơi khác. Hình như bây giờ chúng ta sống trong thời đại thiên nhiên trả thù loài người từ trước kia đã tàn phá thiên nhiên cho tới bây giờ. Cho nên thiên nhiên chống lại con người và con người chống lại thiên nhiên. Tôi có cảm giác hình như là thiên nhiên và xã hội đang dắt tay nhau để cùng xuống dốc, cùng với nhau tự tử hay thế nào … Cho nên cái đó tôi thấy băn khoăn. Và điều đó tôi thấu lo lắng hơn là lạc quan.

 Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng thực sự ra đất nước chúng ta trải qua nhiều cái khó khăn rồi, trong lịch sử bốn ngàn năm chúng ta. Và chủ yếu là từ hai ngàn năm gần đây thôi, bao nhiêu là khó khăn, chúng ta phụ thuộc vào nước ngoài hàng ngàn năm mà chúng ta vùng dậy được. Nếu chúng ta để mà phụ thuộc nước ngoài một ngàn năm nữa, một thời gian nữa thì chưa chắc một ngàn năm mà chúng ta có thể khôi phục được đất nước của chúng ta đâu. Cho nên cái này là một cái điều mà quả nhiên tôi chưa lạc quan và chưa có xê dịch cái suy nghĩ gì hơn. Thì vấn đề đó tôi rất là băn khoăn. 

 Tôi nghĩ rằng thời đại của chúng ta là một thời đại của trí tuệ mà chúng ta đặt ra vấn đề. Hiện nay cái sự mất còn của một nước, sự được thua, tồn vong của cả một dân tộc, của mỗi con người phụ thuộc vào đầu óc và trí tuệ. Và nói đến trí tuệ … thì tức là nói đến văn hóa mà anh Vũ vừa mới nói đầu tiên. Cho nên thực sự giờ thì chúng ta tài nguyên chỉ có như thế thôi, đất nước chỉ có thế thôi. Công nghiệp thì cũng như thế. Tất cả … tôi cảm thấy rằng tụt lại đằng sau mà cái đó thì chưa bao giờ ngang tầm với các nước và xung quanh chúng ta nữa.

.

Xóa bỏ đức trị đã làm khổ ta hàng ngàn năm, để trở lại pháp trị

Và tôi dự kiến là bây giờ lạc quan của Đảng, của chúng ta thì tôi sợ rằng lạc quan quá. Ngay sáng nay đọc cái bài báo phát biểu của đồng chí Chủ tịch của chúng ta tại Hội luật gia chẳng hạn, thì đồng chí vui vẻ, và tính ra bây giờ thì con số của Hội luật gia rất lớn, đào tạo bao nhiêu lớp, bao nhiêu trường. Rồi thì bây giờ đồng chí chúc cho Hội luật gia của chúng ta sẽ phát triển hơn nữa, học tập hơn nữa, thảo luận nhiều hơn nữa.

Nhưng mà cái chúng ta cần không phải là bao nhiêu luật gia nữa, mà chúng ta chỉ cần một chút rằng chúng ta xóa bỏ được cái đức trị kéo dài, nó làm khổ chúng ta hàng ngàn năm nay mà bây giờ trở lại pháp trị, pháp luật, để đất nước này duy trì bằng pháp luật chứ không phải lời nói suông, bằng những lời đạo đức. Cho nên chúng ta khốn khổ vì cái đức trị này. Cái đạo đức ngày xưa được nêu lên thay thế cho tư tưởng mới thì những cái kiểu đó chúng ta thấy rằng rất rất là phải gắn bó cái đó.

 Cho nên tôi ngờ rằng, nói chỉ độ 20 năm nữa chúng ta sẽ đuổi kịp thế giới và vươn lên tiền tiến? Chúng ta thấy rằng nếu như bây giờ thì bao nhiêu năm nữa đây chúng ta có thể (thành nước) tiền tiến được? Nếu không có sự gì đổi mới thì tôi tính rằng ba mươi năm có được không? Năm mươi năm có được không? Trong khi nếu năm mươi năm nữa ta có đuổi kịp được họ như bây giờ thì họ đã có năm mươi năm của họ tiến nhanh hơn. Là vì chúng ta đuổi theo họ đi bằng máy bay, còn chúng ta đi bằng xe đạp. Thì bao giờ chúng ta đuổi kịp? Cho nên điều đó chúng ta phải tính như thế nào?

 Lãnh đạo đi ít thôi!

 Thì tôi nghĩ rằng cuộc họp hôm nay có lẽ là rất hay, bởi vì cho chúng ta nói rằng “xã tắc lâm nguy, sĩ phu hữu trách”. Cho nên là khi mà đất nước khó khăn thì trách nhiệm thuộc về ai? Trách nhiệm thuộc về tất cả chúng ta ngồi ở đây  … và anh em đồng nghiệp của chúng ta ở khắp cả trong nước. Cái quyết định giải quyết các vấn đề ở đây không phải có thể là bằng những lời động viên, không có thể chỉ là cổ vũ anh em nơi này nơi khác.

Mà cái thiết thực của chúng ta ngày nay là chúng tôi cũng mong rằng các lãnh đạo chúng ta đi ít thôi, các đồng chí ngồi trong nhà để các đồng chí suy nghĩ về những vấn đề lớn bây giờ. Thì một phút các đồng chí ở trong nhà, các đồng chí đọc được một ít sách và các đồng chí ngồi giảng dạy (?) hai ba ngày, ngồi liên tục không đi đâu cả để suy nghĩ rằng đất nước chúng ta thoát ra khỏi khó khăn như thế nào thì cái đó hạnh phúc vô cùng cho chúng ta. Cho nên điều đó là rất quan trọng.

Cảnh giác bài học tin “bạn” mất nước

… Dân tộc Việt Nam là dân tộc về trí tuệ. Hai nữa là dân tộc Việt Nam sống với lòng nhân ái. Trong khi người ta có thể lừa ta, nhưng mà chúng ta không lừa ai. Sở dĩ trước kia, (người ta) đem quân mà đánh dân ta thì vua An Dương Vương đã tiêu diệt được. Đến khi bắt tay hòa hiếu đối với nhau, thông gia với nhau thì chúng ta hoàn toàn (không tin được?). Cho nên khi đem bạo lực mà chống chúng ta thì chúng ta dễ dàng chống lại. (Nhưng) rồi thì đem cái sự xảo trá đối xử với ta, lừa ta thì cái đó rất khó. Cho nên cái việc đó là cái đầu tiên chúng ta mất nước là để cho ta bài học cảnh giác vô cùng.

 Nhưng mà truyền thống của dân tộc chúng ta là lòng nhân ái. Tào Tháo xưa kia nói rằng: Thà rằng ta phụ người chứ không để người phụ ta. Rồi Lê Lợi trong “Lam Sơn thực Lục” nói rằng: Thà người phụ ta chứ ta không phụ người. Cho nên chúng ta quan hệ quốc tế dù ai có phụ ta trước thì chúng ta cũng …(không nghe rõ). Như thế đã là bè đảng với nhau là chúng ta không cảnh giác. Cho nên chỉ khi chúng ta bị lừa thì chúng ta mới  bắt đầu phải cảnh giác. Cho nên cái cảnh giác chúng ta không bao giờ muốn cả. Đáng lẽ ra chúng ta yêu nhau thì tị nạnh nhau. Cho nên cái nhân nghĩa của chúng ta là sống hàng đầu.

 Cho nên người ta nói Bác Hồ đại nhân, đại nghĩa, đại trí là như thế. Đại nhân là cái tình yêu thương đất nước bao trùm lên cả nhân loài, đại trí là tiếp thu cái trí thức quan trọng nhất trong thời đại, thì bây giờ cái trí thức đó là quyết định. Bây giờ thực sự cái trách nhiệm thuộc về mỗi chúng ta, anh em chúng ta trong toàn quốc. Không những trong toàn quốc mà chúng ta làm sao tập hợp được tất cả, đồng thời phát huy những cái trí tuệ cả trong và ngoài nước để chúng ta cùng nhau làm, giải quyết tất cả những khó khăn trước mắt chúng ta. 

Mời xem:  + Vũ Khiêu(Wikipedia);  +  Phỏng vấn GS Vũ Khiêu xung quanh vấn đề quyền hạn và trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng (Chính phủ, 18/11/2010);  + Giáo sư Vũ Khiêu: “Học chữ để làm người!” (Dân trí, 19/10/2005).

84 phản hồi tới “779. Gặp gỡ đầu xuân Nhâm Thìn 2012: phát biểu của GS Vũ Khiêu”

 1. […] Gặp gỡ đầu xuân Nhâm Thìn 2012: phát biểu của PGS-TS Trần Ngọc Vương; + 779. Gặp gỡ đầu xuân Nhâm Thìn 2012: phát biểu của GS Vũ Khiêu ; + 783. Gặp gỡ đầu xuân Nhâm Thìn 2012: phát biểu của các vị cựu […]

 2. […] Gặp gỡ đầu xuân Nhâm Thìn 2012: phát biểu của PGS-TS Trần Ngọc Vương; + 779. Gặp gỡ đầu xuân Nhâm Thìn 2012: phát biểu của GS Vũ Khiêu ; + 783. Gặp gỡ đầu xuân Nhâm Thìn 2012: phát biểu của các vị cựu […]

 3. […] và phát biểu của ông Dương Trung Quốc, phát biểu của PGS-TS Trần Ngọc Vương, GS Vũ Khiêu, các vị cựu lãnh […]

 4. […] 779. Gặp gỡ đầu xuân Nhâm Thìn 2012: phát biểu của GS Vũ Khiêu […]

 5. […] (Mời xem lời giới thiệu cuộc Gặp gỡ đầu xuân Nhâm Thìn 2012, do Tia sáng và Trung nguyên tổ chức và phát biểu của ông Dương Trung Quốc, phát biểu của PGS-TS Trần Ngọc Vương, của GS Vũ Khiêu). […]

 6. […] (Mời xem lời giới thiệu cuộc Gặp gỡ đầu xuân Nhâm Thìn 2012, do Tia sáng và Trung nguyên tổ chức và phát biểu của ông Dương Trung Quốc, phát biểu của PGS-TS Trần Ngọc Vương, của GS Vũ Khiêu). […]

 7. […] 779. Gặp gỡ đầu xuân Nhâm Thìn 2012: phát biểu của GS Vũ Khiêu […]

 8. thanh said

  Chống cộng thì chúng ta nói ko đc độc quyền yêu nước.
  Nhưng cũng chống cộng thì chúng ta không được ĐỘC QUYỀN chống cộng.

  Chẳng phải chế độ cũ trước 1975 vẫn sử dụng, thậm chí là trọng dụng người chiêu hồi đó sao.

  Ông VKhieu đến nay đã nhận thức lại thì chúng ta nên chào đón chứ ko nên chỉ trích.
  Cần học tập bác Nguyễn Ngọc Già đó, bác độ lượng và welcome với cả những người chỉ trích mình.

  Ah, bác Mod ơi, hôm qua “kịch chiến với bác” nên hôm nay em hết sức rùi ko biết nhiều đâu, bác yên tâm, chỉ 1 còm duy nhất thui, biết luật của bác rùi, cấm còm nhiều. haha


 9. Tuyết rơi trên Paris .. .
  ===============

  Tuyết rơi trên Paris đêm nay
  Không còn rơi giống như xưa .. ..
  Tuyết rơi trên Paris giờ đây
  Không còn rơi giống như xưa .. ..

  Giọng hát buồn Juliette Gréco
  Dưới trời Paris trắng lạnh
  Cô liêu trái tim đơn cô
  Ca từ phù dung ru ngủ

  Nỗi nhớ nhẹ nhàng hoa tuyết
  Tâm hồn ngưỡng thềm mộ huyệt
  Thời gian tưởng chừng ngừng quay
  Tuyết rơi trên Paris đêm nay

  Trí nhớ ơi làm sao quên
  Làm sao quên Chiến tranh qua
  Nóng lạnh máu lửa hận thù
  Cách Mạng năm ấy Mùa Thu

  Em dấu yêu còn lại gì ?
  Sau Chiến tranh Cách mạng qua
  Em yêu dấu còn lại gì ?
  Điện Biên – Bến Hải: Sông Gianh
  Ôi Em dấu yêu yêu dấu !
  Kể anh nghe còn lại gì ?
  Trang cảo thơm hồng Việt Sử

  Tuyết rơi trên Paris giờ đây
  Mưa phùn giăng ngang Hà Nội
  Tuyết rơi Paris hao gầy
  Mưa buồn Hà Nội Cửa Ô
  Hoa tuyết rơi trên tóc vàng
  Mưa trên tóc thề tóc mây

  Nhưng chẳng gì thay đổi cả
  Trên Quảng trường Khải Hoàn Môn
  Anh nỗi buồn người thất tình
  Như Nã Phá Luân thất trận
  Công trường Sao thôi chứng kiến

  Chúng mình hôn nhau trìu mến
  Nụ hôn nóng bỏng ngày nào
  Như hai miệng phễu hỏa sơn
  Còn lại gì tình chúng mình
  Ngay cụm từ « pour toujours«
  Trong Tiếng Mẹ em chẳng còn .. ..
  Chẳng mang ý nghĩa như xưa
  « Mãi mãi muôn thuở vĩnh hằng «

  Còn nhớ không Em yêu dấu
  Paris hoàng hôn dạo phố
  Bây giờ Em ở nơi đâu
  Cognac – Alsace – Dijon ?
  Tuyết rơi trên Paris đêm nay
  Không còn rơi giống như xưa .. ..

  Tuyết rơi trên Paris giờ đây
  Không còn rơi giống như xưa .. ..
  Tuyết rơi trên Paris giờ đây
  Vũ điệu slow thật chậm buồn
  Như mưa phùn trên Hà Nội
  Mưa bụi bay qua Cửa Ô
  Tuyết rơi trên Paris giờ đây
  Vũ điệu slow thật chậm buồn
  Lệ hoài cảm nhẹ vỡ tuôn .. ..

  Nguyễn Hữu Viện

  • Banh bao said

   Cái ông Nguyễn Hữu Viện này gửi toàn mấy cái com gì đâu kg, kg ăn nhập đề tài gì hết, đề nghị Anh Ba Sàm stop ong này được không?

 10. abc said

  Còn đây GS Hiển ý kiến về điện hạt nhân trên NYT 1/3

  http://gocsan.blogspot.com/2012/03/vietnams-nuclear-dreams-blossom-despite.html

 11. […] 779. Gặp gỡ đầu xuân Nhâm Thìn 2012: phát biểu của GS Vũ Khiêu […]

 12. Mừng cụ 97 tuổi…Đại thọ…nhưng xin cụ nghỉ ngơi, đừng can thiệp làm gì vào chuyện chỉnh chuẩn… thì đất nước này mới mong sáng sủa được

 13. Năm 2010 ông bố thơm 3D, nên từ đó tôi đâu có muốn nghe ông nói nữa. Tất cả chỉ là giả dối

 14. Dangvienlaunam said

  Nếu cụ Vũ Khiêu mà cũng nói như HMC thì ta có thêm một HMC bị tù tội nhưng lại thiếu đi một Vũ Khiêu như bây giờ. Nếu muốn góp ý, phê phán mà không biết cách thì có khi chỉ nói được một câu mà thôi. Những ai đòi hỏi những sự phê phán mạnh mẽ là chỉ sớm đẩy người phê phán vào vòng lao lý và khi đó là chấm hết. Đấy không phải là cách khôn ngoan mà thậm chí còn là sự mù quáng.

 15. Mong ước của Cụ là được lấy hoa Mào Gà làm Quốc Hoa mà mãi chưa thấy

 16. Lê Dân said

  Cụ Vũ trí tuệ cũng xoàng thôi
  Cũng chuyên “Khiêu vũ”với ca hoài
  Hôm nay cụ “hát” hơi lộn xộn
  “Trí thức hàng đầu”.Ối giời ôi!

 17. Nông dân said

  “xã tắc lâm nguy, sĩ phu hữu trách”
  Cái này hình như dẫn sai câu nói xưa:
  “Xã tắc hưng vong, thất phu hữu trách”: Ý người xưa nói, đất nước có hưng thịnh hay là suy vong thì đến cả người dân thường cũng phải gánh phần trách nhiệm.

 18. có cái luật biểu tình mãi không thông qua được trước quốc hội nói chi đến đạo đức , đức trị làm gì vì trước khi đưa luật biểu tình để quốc hội thông qua thủ tướng nguyễn tấn dũng đã mớm cho đàn em ( phước là đại biểu quốc hội ) ở thành phố Hồ CHÍ MINH rằng mày phải đứng lên phát biểu đầu tiên đưa ra lời lẽ để phủ quyết dự luật biểu nghe chưa ! ? !

 19. Vị Nhân said

  Nghe bác nói mà em cứ tưởng bác đang… “Khiêu Vũ”!

 20. bocfetter said

  Anh Ba sam co clip cac bai noi cua cac vi khac trong cuoc gap mat nay ko a? neu co vui long post len cho moi nguoi cung duoc nghe. Cam on anh!

  BS: Có cả ạ, nhưng có cái không …được, hoặc không đáng post lên. Hì hì!

  • Vị Nhân said

   Nếu tôi không nhầm (chủ quan) thì cái này “đáng” post lên để ” không…được cười” thì phải. anh Ba ơi! hehehe!

 21. Lão Giả Thọt Bản Giốc said

  Hoan hô ! Đồng chí “Nguyen” muôn năm !
  Lão này cũng là một dạng “nhát chết siêu đẳng” , mặc dù đã bắt đầu “ngửi” thấy được cái mùi “giun dế” đang lù lù đến gần rồi …

 22. Bùi Choắt / Bắc Cali - USA said

  Cháu chắp tay xin lạy Cụ !
  Sau Biến cố Tiên Lãng , cái “Lực Lượng Hề” ở VN đã thật sự “vượt xa” các “Danh Hề” hiện nay của TG rồi mà Cụ … có “cần thiết” phải “tiếp tục bổ sung” thêm không vậy … , thưa Cụ (?)

 23. KHÁCH said

  “Ăn xôi chùa…”
  Cây cảnh…
  Hề…

  • Văn dốt võ dát said

   Quá đúng, mấy cụ này trót ăn phải bả nên bây giờ nói năng lắp ba lắp bắp. Thà rằng chẳng nói cho xong, Nói bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu

 24. Chí Sĩ said

  Cụ Vũ Khiêu là trí thức từng phải bẻ cong ngòi bút, cứ đọc các bài viết của cụ từ ngày trước trong chế độ cộng sản thì biết. Cụ không thể bằng Trần Độ, Hà Sĩ Phu, Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức và nhiều chí sĩ khác.

 25. hoangdung said

  Trong cuốn “Anh hùng và nghệ sĩ” ? viết cùng thời cách mạng văn hóa Trung quốc.Trong sách viết,Vu Khieu gọi Khổng Tử là “ông ta’thế này thế nọ.

  Nay Trung quốc lại có Học Viện Khộng Tử ở Hanoi,Vu Khieu già nên không viết được.Còn nếu viết,sẽ viết gì chắc mọi người đều biết.

  • HỒ THƠM said

   Nếu còn viết được , cụ sẽ gọi … ” Ngài” hay ” Người” thế nọ thế kia !

   Hu hu…cụ !

 26. Cục Đất said

  Cụ Khiêu phát minh đâu ra cái đức trị ở Việt Nam ? Cụ nên học nhạc sĩ Tô Hải.

  BS: Xin bật mí thêm chút. Sau khi cụ Vũ Khiêu phát biểu, TS Nguyễn Quang A đã đế thêm: “Làm gì có ‘đức trị’. ‘Vô đạo đức trị’ thì có!”

  • Trần Quốc said

   Thế à ! Biết “thêm chút” là vui rồi . Chỉ hiềm nỗi TS Nguyễn Quang A là người ngoài quốc doanh. Người quốc doanh đã qua chỉnh đốn mà ‘đế thêm’ như vậy thì lại được ‘thêm chút” vui.

  • dân việt said

   Chuẩn. Luật rừng trị thì có chứ đức trị nào đâu?

 27. Mabach said

  Dung vay ! Xin cam on mot loi.

 28. Huỳnh Tấn Mãn said

  Theo tôi thì các bạn không nên trách Cụ “Gs” Vũ Khoan là vì:

  Cụ đã suốt cuộc đời phục vụ trong một thể chế và không có dịp sang nước ngoài để tiếp xúc với những đồng nghiệp trong một xã hội tự do, vì thời đó thì Việt Nam không có ban giao với những nước tự do dân chủ và cũng không có sự truyền thông khoáng đại như ngày nay. Và từ đó thì tư duy của Cụ chỉ luân chuyển trong một cái vòng cô động đã có từ trước.

  Ngày nay cụ đã 97 tuổi và phát biểu như trên thì phải nói là Cụ đã có cái nhìn và suy nghĩ rất tiến bộ rồi. Điều quan trọng hơn nữa là cái tâm huyết của Cụ cho toàn dân và đất nước vẫn còn nguyên vẹn. Hai điều trên đây rất đáng quý và đáng mừng cho dân tộc chúng ta.

  Từ sự nhận thức trên nên theo tôi thì các bạn không nên so sánh những phát biểu của Cụ Vũ Khoan với những phát biểu của ông ĐB. Dương Trung Quốc hay những Học Giả tương đối còn trẻ tuổi khác là vì hoàn cảnh và môi trường của Cụ Vũ Khoan và những thành phần mà tôi đã nêu lên không giống nhau.

  Cháu cảm ơn Cụ Vũ Khoan đã chia sẻ chân tình những suy tư của mình và xin chúc Cụ luôn an khan và trường thọ.

  • luong com said

   Cụ Vũ Khiêu chứ.

  • Lê Dân said

   Ông H.T.M cũng già quá rồi hay sao mà lại nhầm “Khiêu” thành “Khoan”,một “học giả” thành “chính trị giả”nhẩy???

   • Huỳnh Tấn Mãn said

    Thành thật xin lổi hai bạn Luong Com, Lê Dân và các bạn trong diễn đàn. Vì có nhiều việc và hơi mệt và do đó nên viết lộn tên của người phát biểu là Cụ Vũ Khiêu thành Vũ Khoan. Tuổi tôi thì như một thứ trái cây hiện còn xanh và đang dần dần chín. Hihihi.
    Xin thành thật cảm ơn hai bạn đã cho tôi biết cái sai của tôi. Và hy vọng là sẽ không có lần sau.

 29. Ng.Việt said

  Hồi nhỏ tôi ở gần nhà ông Vũ Khiêu, Ông ở cùng nhà với ông Hoàng Minh Chính, 26 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, nhà của các cán bộ Uy ban Khoa học Xã hội. Ông Vũ Khiêu và ônhg Hoàng Minh Chính là hai nhân cách hoàn toàn tương phản nhau.

  Nói như vậy là các bác rõ. Tôi không chờ đợi ở ông Khiêu một phát biểu nào khác cả.

  • Lê Dân said

   Thì đã gọi là “học giả”,có phải “học thật” đâu mà N.V thất vọng làm gì cho phí hơi!

 30. Hoang Lan Moc Chau said

  Có phải là Bá Quyền không?
  Mạnh tử viết:
  “Dĩ lực giả nhân giả Bá, Bá tất hữu đại quốc.
  Người dùng sức mạnh mà mượn tiếng làm điều nhân là Bá, Bá quyền cần nước lớn ( cần củng cố, bành trướng quyền lực)

  Bá pháp cần phải có sức mạnh để đè nén người dân, phải dựa vào sức mạnh chuyên chế, chính quyền tập trung kiểm sát, tăng cường quân đội cảnh sát công an, đàn áp đối lập, không tuân thủ các quyền tự do con người v,,,v

  Xin cho đời êm như ngày xưa.

 31. Hiện trạng đất nước Việt nam như ngày hôm nay vì có những nhà ” TRÍ THỨC ” như ông Vũ Khiêu âu cũng là điều dễ hiểu ! Ông Chu Hảo nói : Việt nam chưa bao giờ có đội ngũ trí thức đúng nghĩa e rằng đúng thật .

 32. SUY NGHI said

  Trích: “Mà cái thiết thực của chúng ta ngày nay là chúng tôi cũng mong rằng các lãnh đạo chúng ta đi ít thôi,….” .
  Chỉ được như thế thôi à, thưa GS.

 33. Nông dân said

  Ta đây đã quá chín mươi
  Vài hôm xuống lỗ ta cười làm răng.
  Thôi thì ít chuyện lằng nhằng,
  Mua vui thiên hạ, gọi rằng phản biên.
  Hôm qua còn trẻ, còn kiên.
  Bổng lộc, danh chức Đảng kiềng lấy ta.
  Bây giờ khi đã về già
  Hó hé một chút gọi là biết chơi.
  Biết chơi thì cứ lơi khơi,
  Chớ từ thẻ Đảng, lộc trời Đảng ban.
  Nói sao cho khẽ cho khàng,
  Dân đen thấy quý, Đảng vàng ngó lơ.
  Biện rồi vui vẻ làm thơ:
  Bác Hồ nhân nghĩa dân nhờ muôn năm.

 34. […] 779. Gặp gỡ đầu xuân Nhâm Thìn 2012: phát biểu của GS Vũ Khiêu […]

 35. V3L said

  Ngon cũng cái lưỡi, dở cũng cái lưỡi; chỉ kẻ biết uốn lưỡi để từng được sơi cái lưỡi là không phí công cả đời dùng lưỡi. (Philomela – thần thoại HL?).

 36. Quanh đi quẩn lại ,cũng chỉ là cái diễn văn của nhà tuyên ráo !

 37. Thành Chung said

  Người Việt hay nói bóng gió vòng vo . Thế nên làm các vấn đề về khoa khọc rất kém , đến như GS Khiêu cũng thế . Đảng sai thế nào phải chỉ rõ , phương hướng sửa chữa . Nước nào là kẻ thù ,và cánh hóa giải . Còn nói chung chung chẳng khoa học và không có định hướng như thế e không cần đến các bậc GS . Giống như tôi hay nghe ” chúng ta phải làm cho dân giầu nước mạnh ” nhưng làm thế nào để giầu và mạnh thì chẳng thấy nói .

  • 1nxx said

   Nhận định chính xác, sự thật thì cứ bảo là tế nhị, cần phải làm cách mạng thì cứ bảo tự phê bình là đủ rồi. Dân ta sẽ còn khổ mãi nếu không can đảm nhìn thẳng vào sự thật.

 38. khanh linh said

  Ở Việt Nam ta ai về hưu rồi ăn nói cũng hay lên tiếng thấu tình đạt lý. Con người lòng tham vô đáy đang ngồi trên ghế lãnh đạo thì cố gắng xây biệt thự phong bì nhiều nhiều nhưng khi hạ cánh tiền bạc đầy túi quyền lực đã hết thì múa vài câu cho nổi tiếng . Còn một cựu bí thư nữa chưa lên tiếng đó là Nông Đức Mạnh chắc đang hưởng tuần trăng mật ở haiwai .

  • nguoidan said

   “..cựu bí thư nữa chưa lên tiếng đó là Nông Đức Mạnh chắc đang hưởng tuần trăng mật ở haiwai …”

   Ông mán ông mường này mà biết lên tiếng thì trời sập.

  • Hai Lúa Nam Bộ said

   Thôi thôi , thà các cô các chú biểu Lúa tui ăn hết một thúng bún thiu , Lúa tui xin sẵng sàng , chứ còn bắt hai cái lỗ tai tội nghiệp của Lúa tui phải nghe mấy cái tên của các ông ấy , thì Lúa tui xin đầu hàng hai tay hai chân …

 39. cslykhai said

  cụ khiêu vũ ơi ,có ai còn lạ gì cái thói nịnh bơ của cụ trong bài văn tế vua hùng năm xưa cụ đã có hành động xứng danh anh hùng lao động và trí thưc cộng sản là lược bỏ chiến thắng điện biên ra khỏi những công tích gìn giữ đất nước của con cháu vua hùng dâng lên nhân ngày giỗ tổ ,hành động này của cụ và của nhà nươc cộng sản có phải là vô đạo đức không hả cụ,mà cụ cứ ba hoa vê đức trị ,cụ lại còn cả gan đem cái tên ô uế của minh ốp đè lên bài thơ của cụ hồ khắc trên bia ghi công anh hùng dân tộc trên núi dũng quyết, phải khách quan mà khen rằng cụ to gan thật,sự nghiệp anh hùng của cụ thực sự là xưa nay hiếm,với những hoc giả trí thưc hàng đầu như cụ thì quả thật cụ băn khoăn là phải ,20 năm nữa khó mà tiên kip đồng chí bạn thân bắc triều tiên chứ đừng mơ tiến kịp miến điện ,còn nói chi đến bọn đang giẫy chết ý nay thì cụ nói đúng đây cụ ạ

  • 1nxx said

   Chuyện “loại bỏ chiến thắng Điện biên ra khỏi những công tích gìn giữ đất nước của con cháu vua hùng dâng lên nhân ngày giỗ tổ,…” có thật sao?

   Nếu vậy là cắt bỏ 1 phần của lịch sử rồi, mà lịch sử làm sao có thể bẻ cong, cắt bỏ, xuyên tạc, bôi đen hay phóng đại được?

  • Bản Làng said

   Nói về lịch sử 4000 ngàn năm mà loại bỏ chiến thắng Điện Biên Phủ (vì liên quan đến tên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp) ra khỏi bài văn tế nhân kỷ niệm ngày giỗ tổ Hùng Vương thì không còn liêm sỉ của một người gọi là trí thức. Nhưng nghe nói đấy lại là điều kiện để ông Vũ Khiêu được phong anh hùng thời kỳ đổi mới. Vậy mà bây giờ vẫn còn thỉnh thoảng lên tivi phát biểu này nọ ?!

 40. dỏm said

  Nghề của cụ (các cụ) mà , nói (phát biểu) cho nó vui. Đức trị (với lại) pháp trị ở xứ Lừa này đến tết Congo chắc gì thấy được. Chán !

 41. Trần Quốc said

  Thật mừng Cụ Vũ Khiêu tuổi cao mà vẫn minh mẫn. Cụ nói phải lấy cái pháp trị thay thế cái đức trị, nghĩa là cụ đã phê phán cái pháp luật nhí nhố của xã làng nhà ta rồi. Cụ nói ‘đi ít thôi’ nghĩa là cụ mắng rồi, đọc đi, học đi, đừng nói phét nữa v.v…

  Nhưng cứ nghĩ chỉ cần đọc đoạn mở đầu đã thấy cụ tinh tường lắm.

  “Anh Vũ Khoan có nói là tôi nhiều tuổi thì quả thật năm nay tôi đã 97 tuổi.”
  Anh nói tôi nhiều tuổi, ý gì vậy? Đúng, tôi 97 rồi, nhưng anh đừng có láo nghĩ tôi già rồi mà lẩm cẩm kém cạnh các anh đâu!

  “Tôi đến đây thì cũng chưa biết là vấn đề gì, hỏi khẽ thì nghe nói là hôm nay xem thời đại như thế, thế giới như thế, trong nước như thế thì giới trí thức chúng ta nên làm như thế nào? Thì tôi đã được biết thế.”
  Các anh mời tôi đến theo kiểu ất ơ, không cho biết ‘là vấn đề gì’, định mướn cái thương hiệu của tôi rồi cho ngồi chơi xơi cà phê Trung Nguyên à, vậy thì ‘hỏi khẽ thì nghe nói’ . Chữ nghĩa nói ra như vầy, khéo lắm. Trẻ ranh chúng bay chớ qua mặt Già! Già chẳng cần hỏi to mà đã biết tỏng rồi!

  “Rồi tôi lại nghe nhà chính trị Vũ Khoan nói phác qua về cái tình hình thế giới và có đặt niềm tin vào tương lai. Như thế là như thế nào? Thì đấy là một tinh thần đầy lạc quan. Tôì rất là vui mừng, nhưng dù là lạc quan chăng nữa, tôi cũng có rất nhiều cái điều băn khoăn.”
  Đoạn này mới thấy cụ chữ nghĩa đầy mình nhưng cũng giang hồ lắm. Bơm vá cho cái anh Vũ Khoan lên làm ‘nhà chính trị’ thì cụ đúng là cao thủ rồi, cái anh được bơm lên không dám sướng mà còn giật mình vì hiểu là cụ thừa biết mình xuất xứ từ anh phiên dịch. Khi được/bị bơm rồi kiểu ấy thì hẳn người ta sẽ biết phận phải nói năng từ tốn. Mà đâu cụ chỉ nói riêng cho ‘nhà chính trị Vũ Khoan’ . Cụ nói cho nhiều ‘ nhà’ khác đấy, kể cả nhà sử học! ‘Phác qua tình hình thế giới’ , ghê thật, thế mà không phác qua Tiên Lãng à? Còn đối lại cái ‘lạc quan’ thì không nói ‘bi quan’ mà chỉ nói ‘băn khoăn’, thật khéo léo nhẹ nhàng!

  Lạm bàn như vậy, những mong bà con và cả bác TSG lúc 16:03 thể tình không quy cho cái lỗi ‘ suy diễn biến’ hồ đồ.

 42. Trẩy Hội ĐỀN HÙNG
  “Nhâm Thìn 2012”
  Bốn ngìn năm Con Lạc Cháu Hồng
  Tám bảy triệu đồng bào một gốc
  Một tiếng nói một phong tục
  Một giồng sữa mẹ ngàn thu di truyền

  Nay giổ Tổ dâng lên Quốc Tổ
  Nén hương lòng tưởng nhớ quê hương
  Chạnh niềm cố Quốc tha phương
  Mơ về trẫy hội đên Hùng hôm nay

  Núi Ngũ Lĩnh cỏ cây xanh mướt
  Đền Vua Hùng Chót vót trên cao
  Người người nối tiếp theo nhau
  Tay nâng đầu đội mâm xôi cơi trầu

  Muôn thuở trước ngàn sau cũng vậy
  Nhớ cỗi nguồn máu chảy về tim
  Tổ Tiên cốt nhục thâm tình
  Đó thờ Quốc Mẫu đây dinh Vua Hùng

  Trơ Thạch Trụ hiếu trung Kiệt Tác
  Nhẵn thời gian linh khí còn đây
  Khói hương quyện bánh Chưng Dầy
  Hoa vờn bống nước chim bay lưng trời

  Tưởng nhớ thuở lên ngôi lập quốc
  Vua Hùng Vương tài đức vô song
  Bẫm sinh của giống con giồng
  Văn quan võ tướng một lòng trung can

  Mở bờ cõi Văn Lang Văn Hiến
  Trãi bao thời binh biến xuất quân
  Dân vì nước NƯỚC vì DÂN
  Tình Máu Mũ Quân DÂN chung Cộng Hưởng

  Lúc Quốc biến Bà Trưng Bà Triệu
  Trẻ lên Ba Phù Đổng cầm đao
  Đặng DUNG đến thuở bạc đầu
  Mài kidếm báo trẫy đoàn quân vô lộ

  Dau đớn lắm hôm nay trẫy hội
  Bà con mình lắm nỗi ưu tư
  Thương người dày dọa lao tù
  Thương người chinh chiến đi chưa thấy về

  Thương thế kỷ hồn xiêu phách tán
  Hoạ nồi da Lương Giáo tương tàn
  Từ Pháp tặc đến Phù Tang
  Tiép theo Quốc CỘng Tương tàn lẫn nhau

  Kẻ Chiến Thắng đến Ngươi chiến bại
  Nhìn non song như bãi tha ma
  Người thi mất mẹ mất cha
  Trôi song dạt biển cửa nhà tiêu tan

  Kẻ chiến thắng ngồi trên mình ngựa
  Người nhịn thua hăm hở mừng thầm
  Mười lăm ngày áo cơm ăn
  Sau học tập làm người Dân Lượng Thiện

  Liên tưởng đến đời Trần thật đẹp
  Đuổi xông NGUYÊN Dân hết hận thù
  Vua lên YÊN TỬ đi tu
  Trân Hoàng tộc về miền quê cày ruộng

  Đau một nỗi nói rồi lại chối
  Gieo hận thù ơ ới hàm oan
  May thời thống nhất Giang San
  Ngoại Xâm thãm cảnh Hàm OAN vẫn còn

  Cầu Quốc Tổ Anh Linh Soi Thấu
  Cầu bà con NUNG NẤU chung Lòng
  Cầu xin quốc túy quốc hồn
  VUN bồi TỖ NGHIỆP con RỒNG cháu TIÊN

 43. chỉnh đốn chỉ là Sáo Rổng said

  ….”Từ kinh nghiệm mấy chục năm nay, tôi cho đấy chỉ là sáo rỗng”, luật sư Trần Lâm chia sẻ.”…
  Đó là câu nói của ông Trần Lâm, nguyên chánh án TAND tói cao, một ngưởi cao tuổi, một cựu cán bộ cao cấp của đ, nn, thuộc hệ thống tư pháp.
  nghe cụ Trấn Lâm nói, lại nghe cụ Khiêu vũ nói, thấy….cụ Lâm nói thiết thực hơn, dễ hiểu hơn…vể một thực trạng đốn mạt của 1 cái đ đang phat động chỉnh đốn, mà chưa gì đã ” ngậm máu” phun ra lời đe dọa vể phía nhân dân : sự chống phá của các thế lực thù địch…!

 44. Hải Hồ said

  Tôi ngồi ở nhà, không xem sách, không đọc báo mà cũng chẳng cần nghe đài hoặc TV ở trong cũng như ngoài nước. Ây vậy mà tôi cũng có thể đoán được ngài Tổng Bí Thư ĐCSVN (người lãnh đạo đât nước này) là ai, trong hai ba mươi năm tới đây. Vậy, xin hỏi để tiến tới một đất nước tiên tiến với cùng một bè lũ tham lam, ngu dốt cầm quyền hiện nay …đất nước ta cần bao nhiêu thời gian ?

 45. Bao Công said

  Đức trị cũng làm gì có cụ Vũ Khiêu ơi.

  • Dân Việt said

   ý Cụ nói đức trị đây là “phát xít Đức” đấy mà. Lại còn Pháp trị nữa chứ? Ôi những từ nghe mà nổi cả da gà. Đơn giản và chính xác nhất là Đảng trị đấy Cụ ạ, muốn thay đổi sao Cụ không nói trắng ra luôn cho dân nhờ..

 46. Hạo Nguyên said

  Xem ra cụ Vũ Khiêu còn né tránh khi dùng chữ ‘đức trị’ để chỉ cái chế độ này. Sao cụ không gọi nó là chế độ Đảng Trị có phải rõ ràng, minh thị không!

 47. Góp chút “trí tuệ”

  Cụ Vũ Khiêu nói về “trí tuệ” và tôi nghĩ ông cũng có góp nhiều phần trong ý kiến ngắn của ông: Trí tuệ dùng để LÀM chứ để LỪA thì không được!
  Về “chủ nghĩa Cộng sản” thì nay “trí tuệ” chỉ ra rằng đó là ước mơ đẹp nhưng không tưởng; Vậy vẫn giữ tên “đảng CSVN” thì để tự lừa hay để “bạn vàng” dễ lừa?
  Về CNXH, Trung tướng Đặng Quốc Bảo, trong một bài có viết đại ý: Ta cứ nói ‘tiến lên CNXH’ là đi theo con đường Bác (Hồ) đã chỉ. – Bác có chỉ đâu mà bảo “theo”?
  Cụ Hồ từng nói câu rất chí lý: Thấy lợi thì đem vào; Không thấy lợi thì rút ra. (Nhân sự khủng hoảng “vịnh con lợn” Cuba). – Các vị lãnh đạo bớt đi mà ngồi nghĩ về câu này có lẽ cũng có ích!

  • Trần Quốc said

   Nguy bang bất nhập
   Loạn bang bất cư
   Thiên hạ hữu đạo tắc hiện
   Thiên hạ vô đạo tắc ẩn

   Thấy người ta bảo mấy câu này là của Khổng Tử. Mà lại rất hỏng!!!

  • 1nxx said

   Cả 2 bố con nhà đểu giữ tên để lừa bàn dân thiên hạ và lừa nhân loại, thế thôi. CNCS làm gì có người bóc lột người. 2 bố con bây giờ đều là độc tài tư bản hoang dã, rõ ràng như ban ngày.

 48. Văn Quang said

  Cụ Khiêu già rồi lại nói dài. Mong cụ nói một câu thôi: Tự do và dân chủ cho Viêt Nam.

 49. Gai Mít said

  Tôi thấy có bao giờ dùng “Đức trị” đâu! Chỉ là mượn danh “đức” thôi! Cực kỳ Nguy hiểm .

 50. tiến sĩ giấy said

  Đầu voi đuôi chuột:
  Này nhé, với sự lãnh đạo của Đảng thì:
  Cho nên tôi ngờ rằng, nói chỉ độ 20 năm nữa chúng ta sẽ đuổi kịp thế giới và vươn lên tiền tiến? Chúng ta thấy rằng nếu như bây giờ thì bao nhiêu năm nữa đây chúng ta có thể (thành nước) tiền tiến được? Nếu không có sự gì đổi mới thì tôi tính rằng ba mươi năm có được không? Năm mươi năm có được không? Trong khi nếu năm mươi năm nữa ta có đuổi kịp được họ như bây giờ thì họ đã có năm mươi năm của họ tiến nhanh hơn. Là vì chúng ta đuổi theo họ đi bằng máy bay, còn chúng ta đi bằng xe đạp. Thì bao giờ chúng ta đuổi kịp? Cho nên điều đó chúng ta phải tính như thế nào?

  “Cho nên người ta nói Bác Hồ đại nhân, đại nghĩa, đại trí là như thế…. bla bla!”

  Xin hỏi cụ ai đã nhập cảng cái chủ nghĩa này về để “chúng ta đi bằng xe đạp”?

  Cụ Vũ lổm cổm rồi!

  • Vũ Trọng TaÌ said

   82 năm qua vẫn giọng điễu này !
   Xin lỗi, TBCN, công nghệ nano của người ta cũng đã gần lạc hậu rồi, mình vẫn cái cái đục đá và cái dùi tre. . .mịa chỉ có ăn tục nói càn thì đ. . .eo ai bằng.

 51. thong said

  Một học giả đã 97 tuổi mà còn tỉnh táo và thông tuệ gấp bao nhiêu cái đầu của bộ này bộ nọ. Chúc cụ luôn mạnh khỏe

  • Mabach said

   oi oi ! thong tue?? co chang chi la lang nhang vai loi vong vo de bip dan den! hoac gia chi la mot phuong hen mat tu da lau nay ! cac ban hay tinh len ! 97 t hay 100 cung vay thoi!

 52. TRẦN HÀ said

  Giá cụ thể hơn một chút nưa…

 53. Cơm thiu said

  Cụ Vũ Khiêu xem ra già rồi lẩm cẩm nói năng chẳng lọt cái lỗ tai. Đã có đảng lo! Vâng thưa cụ đảng đang lo lắm, cụ khỏi lo!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: