BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

637. DUY TRÌ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU CỦA MỸ: NHỮNG ƯU TIÊN CHO QUỐC PHÒNG THẾ KỶ 21 – Phần 2

Posted by adminbasam trên 12/01/2012

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

DUY TRÌ S LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU CỦA MỸ:

NHỮNG ƯU TIÊN CHO QUỐC PHÒNG TH KỶ 21

Tài liệu tham khảo đặc biệt

Thứ tư, ngày 11/1/2012

(Bộ Quốc phòng Mỹ)

(phần cuối)

NHỮNG NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG MỸ

Để bảo vệ những lợi ích quốc gia của Mỹ và đạt được những mục tiêu của Chiến lược an ninh quốc gia 2010 trong môi trường này, Lực lượng liên quân chủng sẽ cần phải đánh giá lại khả năng của mình và đầu tư có chọn lựa thêm nữa để thành công trong những nhiệm vụ sau:

Chống chủ nghĩa khng bố và chiến tranh không chính quy.

Hành động phối hợp với các phương tiện thể hiện sức mạnh quốc gia khác, lực lượng quân sự Mỹ phải tiếp tục gây áp lực lên al-Qaeda cũng như các chi nhánh và những người ủng hộ của nó, bất kể chúng ở đâu. Đạt được mục tiêu cốt lõi của chúng ta là phá vỡ, chia cắt và đánh bại al- Qaeda cũng như ngăn ngừa Ápganixtan khỏi lại trở thành một nơi trú n an toàn sẽ là trọng tâm cho nỗ lực này. Khi các lực lượng Mỹ rút dần khỏi Ápganixtan, những nỗ lực chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu của chúng ta sẽ trở nên được phân bố rộng rãi hơn và sẽ có đặc điểm là một sự kết hợp của hành động trực tiếp và hỗ trợ của lực lượng an ninh. Phản ánh những bài học có được từ thập kỷ vừa qua, chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng và duy trì những khả năng đã định thích ứng để chống chủ nghĩa khủng bố và chiến tranh không chính quy. Chúng ta cũng sẽ vẫn cảnh giác trước những mối đe dọa đến từ các tổ chức khủng bố đã được xác định khác, như Hezbollah.

Ngăn chặn và đánh bại xâm lưc.

Các lực lượng Mỹ sẽ có khả năng ngăn chặn và đánh bại xâm lược từ bất kỳ đối thủ tiềm tàng nào. Sự răn đe đáng tin cậy bắt nguồn từ cả khả năng ngăn chặn một kẻ xâm lược có thể đạt được các mục tiêu của mình lẫn từ khả năng b sung đ bắt kẻ xâm lược phải chịu những cái giá không th chấp nhận được. Là một quốc gia với những lợi ích quan trọng ở nhiều khu vực, các lực lượng của chúng ta phải có khả năng ngăn chặn và đánh bại sự xâm lược của một đối thủ lợi dụng cơ hội ở một khu vực ngay cả khi các lực lượng của chúng ta đang bận tham gia vào một chiến dịch quy mô lớn ở nơi khác. Việc vạch kế hoạch của chúng ta nhìn trước được những lực lượng có thể ngăn chặn hoàn toàn những mục tiêu gây hấn của một quốc gia có khả năng trong một khu vực bằng việc tiến hành một chiến dịch quân sự kết hợp trên khắp các phạm vi: mặt đất, trên không, trên biển, trong không gian và trên mạng. Điều này bao gồm khả năng bảo vệ lãnh th và dân cư cũng như tạo điu kiện cho một cuộc chuyên tiếp sang sự cai trị ổn định trên một quy mô nhỏ trong một khoảng thời gian gii hạn bằng các lực lượng thường trực, và nếu cần thiết, trong một khoảng thời gian kéo dài bằng các lực lượng động viên. Ngay cả khi các lực lượng của Mỹ bận tham gia vào một chiến dịch quy mô lớn ở một khu vực, họ sẽ vẫn có th ngăn không đ cho một kẻ xâm lược lợi dụng cơ hội ở một khu vực thứ hai đạt được những mục tiêu của chúng — hoặc bắt kẻ xâm lược phải chịu những cái giá không thể chấp nhận được. Các lực lượng của Mỹ sẽ lập kế hoạch tác chiến bất cứ khi nào có thể với các lực lượng đồng minh và liên quân. Các lực lượng trên bộ của chúng ta sẽ sẵn sàng đáp trả và tận dụng khả năng vận chuyển, sự hiện diện và triển khai trước cân bằng để duy trì tính nhanh nhạy cần thiết cho việc tiếp tục sẵn sàng cho một số khu vực nơi những xung đột như vậy có thể xảy ra.

Triển khai sức mạnh bất chấp những thách thc chống tiếp cận/ ngăn chặn xâm nhập khu vực.

Để răn đe một cách đáng tin cậy những đối thủ tiềm tàng và ngăn chúng đạt được những mục tiêu của mình, Mỹ phải duy trì khả năng triển khai sức mạnh ở những khu vực mà sự tiếp cận và quyền tự do hoạt động của chúng ta bị thách thức. Ở các khu vực này, những đối thủ tinh thông sẽ sử dụng các khả năng không đối xứng, gồm chiến tranh điện tử và mạng, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, các hệ thống phòng không tiên tiến, thủy lôi và các phương pháp khác để làm rắc rối thêm tính toán hoạt động của chúng ta. Những quốc gia như Trung Quốc và Iran sẽ tiếp tục theo đuổi những biện pháp không tương xứng để chống lại các khả năng triển khai sức mạnh cúa chúng ta, trong khi sự phổ biến nhanh của các vũ khí và công nghệ tinh vi cũng sẽ mở rộng đến những bên tham gia phi quốc gia. Do đó, quân đội Mỹ sẽ đầu tư như được yêu cầu đ đảm bảo khả năng hoạt động có hiệu quả của mình trong những điều kiện chng tiếp cận và ngăn chặn xâm nhập khu vực (A2/AD). Điều này sẽ bao gồm việc thực hiện Khái niệm tiếp cận hoạt động chung, duy trì khả năng dưới biển của chúng ta, phát triển một loại máy bay tàng hình mới, cải thiện cảc hệ thống phòng thủ tên lửa và tiếp tục những nỗ lực nâng cao sức phục hồi và tính hiệu quả của các khả năng then chốt đặt cơ sở trên không gian.

Chống lại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Các lực lượng Mỹ tiến hành một loạt những hoạt động nhằm vào việc ngăn ngừa sự phổ biến và sử dụng vũ khí hạt nhân, sinh học và hóa học. Những hoạt động này bao gồm thực hiện Chương trình hợp tác giảm thiểu đe dọa (Nunn-Lugar), cũng như kế hoạch và các chiến dịch xác định vị trí, giám sát, theo dõi, ngăn chặn và đảm bảo sự an toàn của vũ khí hủy diệt hàng loạt và các thành phần liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng như các biện pháp và phương tiện để tạo ra chúng. Chúng cũng bao gồm một nỗ lực toàn chính phủ tích cực để phá vỡ tham vọng của các quốc gia nhất quyết phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, gồm ngăn chặn việc theo đuổi khả năng vũ khí hạt nhân của Iran. Trong sự cộng tác với các bộ phận khác của Chính phủ Mỹ, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục đầu tư vào các khả năng phát hiện, bảo vệ chống lại và phản ứng với việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, nếu các biện pháp phòng ngừa thất bại.

Tác chiến có hiệu quả trong không gian mạng và không gian.

Các lực lượng vũ trang hiện đại không thể tiến hành những hoạt động nhịp độ cao, có hiệu quả nếu thiếu các mạng lưới thông tin và liên lạc đáng tin cậy và khả năng tiếp cận đựợc đảm bảo đối với không gian mạng và không gian. Ngày nay các hệ thống trong không gian và cơ sở hạ tầng hỗ trợ của chúng phải đối mặt với một loạt những mối đe dọa có thể làm thoái hóa, gây rối loạn, hay phá hủy các tài sản. Do đó, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục cộng tác với các đồng minh và các đi tác trong nước và quc tế và đầu tư vào những khả năng tiên tiến đ bảo vệ các mạng lưới, khả năng tác chiến, và khả năng hồi phục của mình trong không gian mạng và không gian.

Duy trì một sự răn đe hạt nhân an toàn, đảm bảo và có hiệu quả.

Chừng nào vũ khí hạt nhân vẫn còn tồn tại, Mỹ sẽ duy trì một kho vũ khí an toàn, đảm bảo và có hiệu quả. Chúng ta sẽ triển khai các lực lượng hạt nhân mà trong bất cứ trường hợp nào có thể đương đầu với một đối thủ với viễn cảnh thiệt hại không thể chấp nhận được, nhằm cả răn đe những đối thủ tiềm tàng lẫn đảm bảo cho các đồng minh và các đối tác an ninh khác của Mỹ rằng họ có thể trông cậy vào những cam kết an ninh của Mỹ. Có khả năng rằng những mục tiêu răn đe của chúng ta có thể đạt được với một lực lượng hạt nhân nhỏ hơn, mà sẽ giảm bớt số lượng vũ khí hạt nhân trong kho dự trữ của chúng ta cũng như vai trò của chúng trong chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ.

Phòng thủ nội địa và cung cấp sự hỗ tr các nhà chức trách dân sự.

Các lực lượng của Mỹ sẽ tiếp tục bảo vệ lãnh thổ Mỹ khỏi cuộc tấn công trực tiếp của các bên tham gia nhà nước và phi nhà nước. Chúng ta cũng sẽ tiến tới hỗ trợ các nhà chức trách dân sự trong nước trong tình huống như phòng thủ thất bại hoặc trong các trường hợp xảy ra thảm họa thiên nhiên, có khả năng đối phó với một tình huống thực sự quan trọng hay thậm chí thảm khốc. Phòng thủ nội địa và hỗ trợ các nhà chức trách dân sự đòi hỏi sự sẵn sàng về lực lượng trong tình trạng mạnh mẽ, kiên định, kể cả một khả năng phòng thủ tên lửa vững chắc.. Những mối đe dọa đối với nội địa có thể là cao nhất khi các lực lượng của Mỹ tham gia xung đột với một kẻ thù ở nước ngoài.

Đem lại một sự hiện diện ổn định.

Các lực lượng của Mỹ sẽ tiến hành một nhịp độ có thể duy trì được các hoạt động hiện diện ở nước ngoài, trong đó có những sự triển khai luân chuyển và các hoạt động huấn luyện song phương và đa phương. Những hoạt động này củng cố sự răn đe, giúp xây dựng khả năng và năng lực của Mỹ, các lực lượng đồng minh và đối tác cho công tác phòng thủ bên trong và bên ngoài, tăng cường sự cố kết của liên minh, và làm gia tăng ảnh hưởng của Mỹ. Một sự giảm bớt các nguồn lực sẽ đòi hỏi những giải pháp mang tính đổi mới và sáng tạo nhằm duy trì sự hỗ trợ của chúng ta đối với khả năng cùng nhau tác chiến của đồng minh và đối tác và việc xây dựng khả năng của đối tác. Tuy nhiên, với các nguồn lực bị giảm bớt, cn thiết phải đưa ra những lựa chọn thấu đáo về địa điểm và tính thường xuyên của nhũng hoạt động này.

Tiến hành các hoạt động ổn định và chống nổi loạn.

Sau các cuộc chiến tranh ở Irắc và Ápganixtan, Mỹ sẽ chú trọng những biện pháp phi quân sự và hợp tác giữa quân đội với quân đội để đối phó với sự bất ổn định và giảm bớt nhu cầu về những sự tham gia đáng kể của lực lượng Mỹ trong các hoạt động ổn định. Các lực lượng Mỹ tuy thế sẽ sẵn sàng tiến hành chống nổi loạn có giới hạn và các hoạt động ổn định khác nếu cần, hoạt động bên cạnh các lực lượng liên minh ở bất cứ đâu có thể. Do đó, các lực lượng Mỹ sẽ duy trì và tiếp tục trau dồi những bài học đã tiếp thu được, sự tinh thông và những khả năng được chuyên môn hóa đã được phát triển trong 10 năm các hoạt động chống nổi loạn và ổn định ở Irắc và Ápganixtan. Tuy nhiên, các lực lượng Mỹ sẽ không còn ở tầm cỡ để tiến hành các hoạt động ổn định quy mô lớn, kéo dài.

Tiến hành các hoạt động nhân đạo, cứu trợ thảm họa và các hot động khác.

Quốc gia này thường xuyên kêu gọi Các lực lượng Vũ trang của mình đối phó một loạt tình hình đe dọa sự an toàn và phúc lợi của người dân nước mình cũng như các nước khác. Các lực lượng Mỹ có những khả năng có thể triển khai nhanh chóng, bao gồm không vận

và hải vận, giám sát, sơ tán và chăm sóc y tế, và thông tin liên lạc, có thể là vô giá trong việc phụ thêm cho các cơ quan cứu trợ hàng đầu, bằng cách dành sự giúp đỡ cho các nạn nhân của thiên tai và thảm họa do con người gây ra, cả trong và ngoài nước. Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục phát triển học thuyết chung và những sự lựa chọn phản ứng quân sự để ngăn chặn, và nếu cần, chống lại những hành động tàn ác trên quy mô lớn. Các lực lượng Mỹ cũng sẽ vẫn có khả năng tiến hành các hoạt động sơ tán phi chiến đấu đối với các công dân Mỹ ở nước ngoài trên cơ sở cần thiết.

Những sứ mệnh được nói đến ở trên sẽ phần lớn định hình Lực lượng liên quân chủng tương lai. Tuy nhiên, toàn bộ khả năng của các lực lượng Mỹ sẽ được dựa trên những yêu cầu mà tập hợp những sứ mệnh sau đây đòi hỏi: chống khủng bố và chiến tranh không chính quy; ngăn chặn và đánh bại xâm lược; duy trì một sự răn đe hạt nhân an toàn, đảm bảo và có hiệu quả; và bảo vệ tổ quốc và hỗ trợ các nhà chức trách dân sự.

HƯỚNG TỚI LỰC LƯỢNG LIÊN QUẦN CHỦNG CỦA NĂM 2020

Để đảm bảo thành công trong những nhiệm vụ này, một vài nguyên tắc sẽ chỉ đạo sự phát triển lực lượng và chương trình của chúng ta. Thứ nhất, do chúng ta không thể dự đoán môi trường chiến lược sẽ tiến triển như thế nào với sự chắc chắn tuyệt đối, chúng ta sẽ duy trì một danh mục vốn đầu tư rộng lớn những khả năng quân sự mà gộp chung lại đem lại tính đa dụng xuyên suốt một loạt nhiệm vụ được miêu tả ở trên. Bộ sẽ phân biệt rõ cả trong những nhiệm vụ xác định quy mô và định hình chủ chốt được liệt kê ở trên lẫn giữa những lĩnh vực nhiệm vụ này và tất cả những lĩnh vực khác của chương trình phòng thủ. Việc loại bỏ hàng loạt khả năng tiến hành bất cứ nhiệm vụ nào sẽ là thiếu khôn ngoan, dựa trên những sự sử dụng mang tính lịch sử và được dự kiến của các lực lượng quân sự Mỹ và việc chúng ta không có khả năng dự đoản tương lai. Cũng như vậy, Bộ Quốc phòng sẽ quản lý lực lượng theo những cách thức bo vệ khả năng của bộ phục hồi nhng năng lực có th được cần đến đ đáp ứng những nhu cầu trong tương lai, không lường trước được, duy trì nguồn vn trí thức và cơ cấu cấp bậc có th cần đến để mở rộng những yêu t ch chốt của lực lượng.

Thứ hai, chúng ta đã tìm cách phân biệt giữa những đầu tư phải thực hiện hôm nay và những đầu tư có thể trì hoãn. Điều này bao gồm một sự tính toán khả năng của chúng ta để tạo ra một sự thay đổi tiến trình có thể bị tác động bởi nhiều nhân tố, trong đó có những cú sốc hay những sự tiến triển trong phạm vi chiến lược, tác chiến, kinh tế và công nghệ. Do đó, khái niệm “kha năng có thể đảo ngược” – bao gồm những véctơ mà trên đó chúng ta đặt nền tng công nghiệp của chúng ta, con người của chúng ta, sự cân bng thành phần quân dự bị – tại ngũ của chúng ta, tư thế ca chúng ta, và sự chú trọng quan hệ đi tác của chúng ta – là một phần chủ chốt trong tính toán quyết định của chúng ta.

Thứ ba, chúng ta quyết tâm duy trì một lực lượng sẵn sàng và có khả năng, ngay cả khi chúng ta giảm bớt toàn bộ lực lượng của mình. Chúng ta sẽ chổng lại cám dỗ hy sinh sự sẵn sàng để giữ lại cơ cấu lực lượng, và trên thực tế sẽ xây dựng lại sự sẵn sàng ở những lĩnh vực mà, do cn thiết, không được chú trọng trong thập kỷ trước. Một lực lượng được chuẩn bị yếu kém sẽ dễ bị xói mòn về nhuệ khí, về khả năng gia nhập và ở lại quân ngũ của mình. Trừ phi chúng ta sẵn sàng cử những quân nhân nam và nữ đáng tin cậy, được huấn luyện tốt và trang bị đầy đủ vào chiến trường, quốc gia sẽ có nguy cơ mất đi lợi thế quân sự quan trọng nhất của mình – sức khỏe và chất lượng của Lực lượng Hoàn toàn tự nguyện.

Thứ tư, Bộ phải tiếp tục giảm bớt “chi phí kinh đoanh”. Điều này đòi hỏi giảm bớt tỷ lệ gia tăng chi phí nhân lực, tìm kiếm những hiệu quả hơn nữa ở cấp trên và sở chỉ huy, các hoạt động kinh doanh, và những hoạt động hỗ trợ khác trước khi gánh rủi ro hơn nữa trong việc đáp ứng các đòi hỏi của chiến lược. Khi Bộ Quốc phòng có những bước nhằm cắt giảm các chi phí nhân lực của mình, kể cả những sự cắt giảm trong gia tăng chi phí bồi thường và chăm sóc y tế, chúng ta sẽ giữ lời hứa với những người đang phụng sự.

Trong thập kỷ qua, những quân nhân nam và nữ cùng tạo thành Lực lượng Hoàn toàn Tự nguyện đã tỏ rõ sự tháo vát, khả năng thích nghi, và lòng trung thành, chịu đựng tình trạng căng thẳng dai dẳng của việc phải tiến hành hai cuộc xung đột chồng chéo nhau. Họ cũng chịu đựng những cuộc triển khai kéo dài và liên tục. Một số người – hơn 46.000 quân nhân nam và nữ – đã bị thương, và còn những người khác – hơn 6.200 thành viên của Các lực lượng vũ trang – đã hy sinh mạng sống của mình. Khi Bộ giảm bớt quy mô lực lượng, chúng ta sẽ làm như vậy theo một cách thức tôn trọng những hy sinh đó. Trong số những thứ khác, điều này có nghĩa là tiến hành những bước cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi của những người sẽ rời quân ngũ. Những bước này bao gồm các chương trình hỗ trợ nhằm giúp các cựu chiến binh chuyển những kỹ năng quân sự của họ cho lực lượng lao động dân sự và giúp đỡ họ tìm công ăn việc làm.

Thứ năm, điều cần thiết là phải xem xét chiến lược này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến chiến dịch hiện có và các kế hoạch cho tình huống bất ngờ để những nguồn lực có giới hạn hơn nữa có thể được điều chỉnh cho phù hợp hơn với những đòi hỏi của chúng. Điều này sẽ bao gồm một sự chú trọng được khôi phục lại vào sự cần thiết phải có một đường hướng kết nối toàn cầu đối với sự răn đe và chiến tranh.

Thứ sáu, Bộ sẽ cần phải xem xét việc kết hợp các yếu tố của Thành phần Tại ngũ (AC) và Thành phần Dự bị (RC) thích hợp nhất với chiến lược. Trong thập kỷ qua, các lực lượng Cảnh vệ quốc gia và Dự bị đã kiên định tỏ rõ sự sẵn sàng và khả năng của họ để có những đóng góp bền bỉ đối với an ninh quốc gia. Những thách thức mà Mỹ phải đối mặt ngày nay và trong tương lai sẽ đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục triển khai các lực lượng Cảnh vệ quốc gia và Dự bị. Nhịp độ được mong đợi của các hoạt động tác chiến trong thập kỷ tới sẽ là một động lực đáng kể trong việc quyết định một sự kết hợp thích hợp AC/RC và mức độ sẵn sàng của RC.

Thứ bảy, khi chúng ta rút khỏi Irắc và giảm bớt quân ở Ápganixtan, chúng ta sẽ phải có các biện pháp bổ sung để duy trì và xây dựng dựa vào những tiến bộ chủ chốt trong chiến tranh mạng mà trong đó các lực lượng liên quân chủng cuối cùng trở nên thực sự phụ thuộc lẫn nhau. Đòi hỏi này sẽ định hình một số kỷ luật của Bộ, từ thiết lập những yêu cầu tiến hành chiến tranh tới cách thức các lực lượng của chúng ta cùng huấn luyện.

Cuối cùng, trong việc điều chỉnh chiến lược và quy mô lực lượng kèm theo của chúng ta, Bộ sẽ có mọi nỗ lực nhằm duy trì một nền tảng công nghiệp thỏa đáng và đầu tư của chúng ta vào khoa học và công nghệ. Chúng ta cũng sẽ khuyến khích sự đổi mới trong những khái niệm tác chiến. Trong vòng 10 năm qua, Mỹ và các đồng minh và đối tác trong liên minh của Mỹ đã học được những bài học nghiệt ngã và đã áp dụng đường hướng tác chiến mới trong chống khủng bố, chống nổi dậy, và các vũ đài hỗ trợ lực lượng an ninh, hoạt động thường xuyên nhất trong các môi trường trên biển và trên không chưa có tranh giành. Do đó, công việc tương tự cần phải được thực hiện nhằm đảm bảo cho Mỹ, các đồng minh, các đối tác của Mỹ có khả năng hoạt động trong những môi trường A2/AD, trên mạng, và những môi trường tác chiến có tranh giành khác. Để đạt được mục tiêu đó, Bộ sẽ phải vừa khuyến khích một nền văn hóa trao đổi vừa thận trọng với “hạt giống” của nó, cân bằng những sự cắt giảm bắt buộc phải có do những sức ép về nguồn lực với đòi hỏi phải duy trì các dòng chảy đổi mới chủ chốt có thể đem lại những lợi ích lâu dài đáng kể.

KẾT LUẬN

Mỹ phải đối mặt với những thách thức sâu sắc đòi hỏi các lực lượng quân sự mạnh mẽ, nhanh nhạy, và có khả năng mà những hành động của họ hài hòa với những yếu tố khác trong sức mạnh quốc gia của Mỹ. Những trách nhiệm toàn cầu của chúng ta là đáng kể; chúng ta không thể thất bại. Sự cân bằng giữa các nguồn lực sẵn có và các nhu cầu an ninh của chúng ta chưa bao giờ mỏng manh hơn. Những quyết định về lực lượng và chương trình do Bộ Quốc phòng đưa ra sẽ được điều chính cho phù hợp với đường hướng chiến lược được miêu tả trong văn kiện này, những đường hướng được thiết kế nhằm đam bảo Các lực lượng. Vũ trang của chúng ta có thể đáp ứng các yêu cầu của Chiến lược An ninh Quốc gia Mỹ với rủi ro có thể chấp nhận được./.

5 bình luận trước “637. DUY TRÌ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU CỦA MỸ: NHỮNG ƯU TIÊN CHO QUỐC PHÒNG THẾ KỶ 21 – Phần 2”

 1. […] – Hướng tới xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (TT). -DUY TRÌ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU CỦA MỸ: NHỮNG ƯU TIÊN CHO QUỐC PHÒNG THẾ KỶ 21… basam–THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM DUY TRÌ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU CỦA MỸ: NHỮNG […]

 2. cslykhai said

  my va dong minh chien thang phat xit duc y nhat ma khong vo vet cua cai cac nuoc bai tran ve cho minh ma lai bien doi van hoa cac nuoc phat xit cu thanh cac the che dan chu ,dan nuoc duc y nhat duoc tu do co quyen dan chu ,trong chien tranh vn cung khong thay my vo vet cai gi dem ve nuoc nhu bauxit tay nguyen hay thue rung dau nguon gia re hon beo trong 50 nam …ma chi thay my mat nguoi mat cua vi ngan chan cs mot be lu phat xit moi ma thoi va xay dung duoc mot the che dan chu tu do o nam vn trong 20 nam den nam 75 moi mat nuoc ve tay cs nhu dan mien bac vn … vi the ma vn phai chon ke nao co ly tuong tu do dan chu lam dong minh thi moi giu duoc doc lap tu do ,phai ngu hon con lon moi theo 4 tot 16 chu vang ma lam no le ban nuoc dan ,bauxit tay nguye ban di chi co thang tong nong duoc 300 trieu ,thang ttg dung duoc 150 trieu ma bay gio con doi dan vjet tam phuc khau phuc theo tau cong de chong my thi that la dinh cao tri tue dan viet khong theo noi chi theo duoc nhung nguoi nhu ong nong dan vuon o hai phong de dung len tieu diet bon cuop dat cuop nuoc , cho nen viec lien minh voi my de chong phat xit tau cong han toc la yeu cau la doi hoi cua the ky 21 viec vn va cac nuoc dong va dong nam chau a tang cuong vu trang cng vi my la chan ly cua thoi dai chi co bon ban nuoc moi chong lai ma thoi

 3. Như Không said

  Nghe qua chiến lược toàn cầu của Mỹ mới thấy lãnh đạo của nước Mỹ vẫn dựa vào sức mạnh vô địch của quân sự, có thể đem ổn định và duy trì vị trí lãnh đạo thế giới cho thế kỷ 21. Người Mỹ hình như vẫn chưa rút ra những bài học cay đắng và tốn kém về tài lực và nhân lực từ chiến tranh ở Việt Nam, Irac, Trung Đông v.vv. Họ vẫn chưa tìm hiểu gốc rễ của các phòng trào khủng bố, các cuộc đánh bom tự sát vẫn đang tiếp diễn ở Trung Đông. Họ vẫn dựa vào sức mạnh của quân sự, đè bẹp mọi sự đối kháng để khẳng định vị trí số 1 trên thế giới. Lịch sử nhân loại, từ đế quốc La Mã đến Thành Cát Tư Hãn đã chứng minh chỉ dùng sức mạnh „ cơ bắp“ quân sự chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ để chinh phục thiên hạ, đưa đến 1 nền tảng phát triển và ổn định lâu dài. Triết lý Đông phương cho thấy muốn chinh phục được thiên hạ thì phải có chính sách thu phục được nhân tâm: tâm phục khẩu phục. Chứ không phải theo kiểu cao bồi dùng khẩu súng bắt nạt kẻ cầm dao, gậy thì chỉ được nhất thời, người ta chỉ sợ trước mắt, chứ trong lòng thì không phục.
  Trong bối cảnh khủng khoảng toàn cầu hiện nay, thay vì nước Mỹ và các đồng minh chiến lược nên xem xét lại toàn bộ chính sách „ cá lớn nuốt cá bé“ để điều chỉnh lại nền chính trị thế giới sao cho „ đắc nhân tâm“, mà lại còn gia tăng đầu tư quân sự, thì sự bất ổn thế giới sẽ còn kéo dài và nguy cơ chiến tranh thế giới ngày càng gần kề.

  • cslykhai said

   ong nhu khong co mom noi tay viet co dau de suy nghi ma cung nhu khong

  • KOSOHUDOA said

   he he…nguy cơ chiến tranh thế giới đến từ đâu ? Do nước nào phát động, gây hấn, nổ súng trước hả ông…? biết thì thưa thốt, dốt thì dựa cột mà nghe…bình loạn như ông chỉ làm trò cười cho thiên hạ…
   KOSOHUDOA

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d người thích bài này: