BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

631. DUY TRÌ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU CỦA MỸ: NHỮNG ƯU TIÊN CHO QUỐC PHÒNG THẾ KỶ 21 – Phần 1

Posted by adminbasam trên 11/01/2012

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

DUY TRÌ S LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU CỦA MỸ: NHỮNG ƯU TIÊN CHO QUỐC PHÒNG TH KỶ 21

 Tài liệu tham khảo đặc biệt

Thứ ba, ngày 10/1/2012

 (phần đầu)

 (Bộ Quốc phòng Mỹ)

Dưới đây là toàn văn chiến lược quân sự mới của Mỹ do Tng thống Obama và giới chức quốc phòng Mỹ công b ngày 5/1/2012:

NHÀ TRẮNG OASINHTƠN

Ngày 3/1/2012

Quốc gia của chúng ta đang trong một thời điểm chuyển tiếp. Nhờ những sự hy sinh lớn lao của các quân nhân nam, nữ của chúng ta, chúng ta đã kết thúc có trách nhiệm cuộc chiến tranh ở Irắc, đưa AI Qaeda vào con đường thất bại – kể cả thực thi công lý với Osama bin Laden – và đạt được tiến bộ đáng kể ở Ápganíxtan, cho phép chúng ta bắt đầu chuyển giao trách nhiệm cho Apganixtan. Đồng thời, chúng ta phải sắp xếp lại trật tự ngôi nhà tài chính của chúng ta ở trong nước và khôi phục sức mạnh kinh tế dài hạn của chúng ta. Vì mục đích đó, Đạo luật Kiểm soát ngân sách 2011 đã yêu cầu giảm chi phí liên bang, kể cả chi phí quốc phòng.

Với tư cách là Tổng tư lệnh, tôi quyết định rằng chúng ta phải đáp ứng những thách thức của thời điểm này một cách có trách nhiệm và chúng ta nổi lên thậm chí còn mạnh hơn theo cách duy trì sự lãnh đạo toàn cầu của Mỹ duy trì ưu thế quân sự của chúng ta, và giữ lời hứa với binh sĩ, các gia đình quân nhân và cựu chiến binh của chúng ta. Do vậy, tôi chỉ đạo bản đánh giá này nhằm xác định rõ những lợi ích chiến lược của chúng ta và chỉ dẫn những ưu tiên và chi phí phòng thủ của chúng ta trong những năm tới.

Đánh giá này đã được định hình bởi những lợi ích an ninh quốc gia lâu dài của Mỹ. Chúng ta tìm kiếm an ninh của quốc gia, của các đồng minh và các đối tác của chúng ta. Chúng ta tìm kiếm sự thịnh vượng bắt nguồn từ một hệ thống kinh tế quốc tế mở cửa và tự do. Và chúng ta tìm kiếm một trật tự quốc tế công bằng và bền vững ở đó các quyền lợi và trách nhiệm của các quốc gia và các dân tộc được duy trì, đặc biệt các quyền cơ bản của mọi con người.

Quả thực, khi chúng ta kết thúc các cuộc chiến tranh của ngày nay, chúng ta sẽ tập trung vào một loạt rộng rãi hơn những thách thức và cơ hội, kể cả an ninh và thịnh vượng của châu Á-Thái Bình Dương. Khi một thế hệ mới khắp Trung Đông và Bắc Phi đòi hỏi các quyền lợi chung của họ, chúng ta ủng hộ cải cách chính trị và kinh tế và làm sâu sắc thêm các quan hệ đối tác để đảm bảo an ninh khu vực. Trái với tầm nhìn đầy sát khí của những kẻ cực đoan bạo lực, chúng ta tham gia cùng các đồng minh và đối tác trên khắp thế giới để xây dựng khả năng của họ thúc đẩy an ninh, thịnh vượng, và nhân phẩm. Và khả năng ngày càng tăng của các đồng minh và đối tác, như được thể hiện trong sứ mệnh thành công để bảo vệ người dân Libi, tạo ra những cơ hội mới cho việc chia sẻ gánh nặng.

Đáp ứng những thách thức này không thể chỉ là công việc của quân đội chúng ta, điều là lý do tại sao chúng ta đã tăng cường tất cả các công cụ của sức mạnh Mỹ, bao gồm ngoại giao và phát triển, tình báo và an ninh nội địa. Tiến về phía trước, chúng ta cũng sẽ nhớ những bài học của lịch sử và tránh lặp lại những sai lầm của quá khứ, khi quân đội của chúng ta bị để trong tình trạng không được chuẩn bị tốt cho tương lai. Khi chúng ta kết thúc các cuộc chiến tranh hiện nay và định hình lại Các lực lượng vũ trang của chúng ta, chúng ta sẽ đảm bảo rằng quân đội của chúng ta là nhanh nhạy, linh hoạt, và sẵn sàng cho một loạt đầy đủ các sự việc bất ngờ. Đặc biệt, chúng ta sẽ tiếp tục đầu tư vào những khả năng thiết yếu cho thành công tương lai, bao gồm tình báo, giám sát và do thám; chống khủng bố; chống vũ khí hủy diệt hàng loạt; hoạt động trong môi trường chống tiếp cận; và thắng thế trên tất cả các lĩnh vực, kể cả không gian mạng.

Quan trọng nhất, chúng ta sẽ giữ lời hứa với các binh sĩ, các gia đình quân nhân và các cựu chiến binh của chúng ta những người đã mang gánh nặng của một thập kỷ chiến tranh và những người làm cho quân đội chúng ta trở thành quân đội giỏi nhất trên thế giới. Mặc dù chúng ta phải đưa ra những lựa chọn tài chính khó khăn, chúng ta sẽ tiếp tục ưu tiên những nỗ lực tập trung vào các thương binh, sức khỏe tâm thần và các gia đình. Và khi các cựu chiến binh mới nhất của chúng ta quay trở lại với cuộc sống dân sự, chúng ta tiếp tục có một cam kết theo đạo lý – với tư cách là một chính phủ và một quốc gia – đem lại cho các cựu chiến binh của chúng ta sự chăm sóc, những lợi ích và cơ hội việc làm mà họ xứng đáng được hưởng.

Những lựa chọn tài chính mà chúng ta đối mặt là những lựa chọn khó khăn, nhưng không nên có sự nghi ngờ – ở nước Mỹ đây và trên khắp thế giới – chúng ta sẽ duy trì Các lực lượng vũ trang của chúng ta là lực lượng chiến đấu được huấn luyện tốt nhất, đươc lãnh đạo tốt nhất và được trang bị tốt nhất trong lịch sử. Và trong một thế giới đang thay đổi đòi hỏi sự lãnh đạo của chúng ta, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ sẽ vẫn là sức mạnh lớn nhất vì tự do và an ninh mà thế giới từng biết đến.

BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG – DEPARTMENT OF DEFENSE, PENTAGON WASHINGTON, DC

Ngày 5/1/2012

Tôi công bố đường lối chỉ đạo chiến lược mới đối với Bộ Quốc phòng để nêu rõ những ưu tiên cho một nền quốc phòng thế kỷ 21 duy trì sự lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Đường lối chỉ đạo này phản ánh đường hướng chiến lược của tổng thống đối với Bộ Quốc phòng và đã được sự thấm nhuần sâu sắc của ban lãnh đạo dân sự và quân sự Bộ Quốc phòng, bao gồm các Tham mưu trưởng liên quân, các Bộ trưởng các Bộ thuộc Bộ Quốc phòng, và các Chỉ huy Chiến đấu.

Đất nước này đang ở vào một bước ngoặt chiến lược sau một thập kỷ chiến tranh và do vậy chúng ta đang định hình một Lực lượng liên quân chủng cho tương lai sẽ nhỏ hơn và gọn nhẹ hơn, nhưng sẽ nhanh nhạy, linh hoạt, sẵn sàng và tiên tiến về công nghệ. Nó sẽ có những khả năng mũi nhọn tận dụng lợi thế công nghệ, phối hợp và làm việc qua mạng của chúng ta. Nó sẽ được lãnh đạo bởi các nhà chuyên nghiệp được thử thách qua chiến trận và có năng lực cao nhất. Nó sẽ có sự hiện diện trên toàn cầu chú trọng đến châu Á – Thủi Bình Dương và trung Đông trong khi vẫn đảm bảo khả năng của chúng ta duy trì các cam kết phòng thủ của chúng ta với châu Âu và tăng cường các liên minh và quan hệ đối tác khắp tất cả các khu vực. Nó sẽ duy trì khả năng của chúng ta tiến hành các sứ mệnh mà chúng ta đánh giá là quan trọng nhất đối với việc bảo vệ các lợi ích quốc gia cốt lõi của chúng ta: đánh bại AI Qaeđa và các chi nhánh của tổ chức này cũng như thành công trong các cuộc xung đột hiện tại; ngăn chặn và đánh bại sự xâm lược của các đối thủ, kể cả những kẻ tìm cách ngăn cản việc triển khai sức mạnh của chúng ta; chống vũ khí hủy diệt hàng loạt; hoạt động có hiệu quả trong không gian mạng, không gian vũ trụ và khăp tất cả các lĩnh vực; duy trì một sự răn đe hạt nhân an toàn và có hiệu quả; và bảo vệ nội địa.

Các lực lượng liên quân chủng sẽ được chuẩn bị để đương đầu và đánh bại cuộc xâm lược ở bất cứ đâu trên thế giới. Nó sẽ, có khả năng tăng quân và tái lập các lực lượng và các khả năng, đảm bảo rằng chúng ta có thể đáp ứng bất cứ mối đe dọa nào trong tương lai, bằng cách đầu tư vào con người và một cơ sở công nghiệp hùng mạnh của chúng ta. Đó sẽ vẫn là quân đội thiện chiến nhất thế giới.

Leon Panetta

LỜI GIỚI THIỆU

Mỹ đóng một vai trò lãnh đạo trong việc thay đổi hệ thống quốc tế trong 65 năm qua. Làm việc với các quốc gia có chung ý kiến, Mỹ đã tạo ra một thế giới an toàn hơn, ổn định hơn, và thịnh vượng hơn cho nhân dân Mỹ, cho các đồng minh của chúng ta, và cho các đối tác của chúng ta trên khắp toàn cầu so với trước Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trong thập kỷ qua chúng ta đã tiến hành các hoạt động mở rộng ở Irắc và Ápganixtan và mang lại sự ổn định cho hai nước đó và đảm bảo cho những lợi ích của chúng ta. Khi chúng ta giảm bớt một cách có trách nhiệm hai hoạt động này, thực hiện các biện pháp để bảo vệ sự sống còn về kinh tế của dân tộc chúng ta, và bảo vệ những lợi ích cúa chúng ta trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, chúng ta phải đối mặt với một bước ngoặt. Điều này xứng đáng có một sự đánh giá về chiến lược quân sự của Mỹ dưới ánh sáng của một môi trường địa chính trị đang thay đổi và những hoàn cảnh tài chính đang thay đổi của chúng ta. Đánh giá này phản ánh phương hướng chiến lược của Tổng thống đối với Bộ Quốc phòng và được sự thấm nhuần sâu sắc bởi ban lãnh đạo dân sự và quân sự của Bộ Quốc phòng, bao gồm các Tham mưu trưởng Liên quân, các Bộ trưởng các bộ trực thuộc Bộ Quốc phòng, và các Chỉ huy Chiến đấu. Từ sự đánh giá đó chúng ta đã phát triển được một chiến lược phòng thủ làm chuyển biến thiết chế quốc phòng của chúng ta từ chú trọng vào hai cuộc chiến tranh hiện nay sang chuẩn bị ứng phó với những thách thức trong tương lai, bảo vệ hàng loạt rộng rãi những lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ, thúc đẩy những nỗ lực của Bộ Quốc phòng nhằm cân bằng lại và cải cách, và ủng hộ vấn đề cấp bách về an ninh quốc gia là giảm bớt thâm hụt thông qua mức chi phí quốc phòng thấp hơn.

Văn kiện hướng dẫn chiến lược này miêu tả môi trường an ninh dự kiến và các sứ mệnh quân sự then chốt mà Bộ Quốc phòng (DoD) sẽ chuẩn bị. Nó được dự định là bản kế hoạch chi tiết cho Lực lượng liên quân chủng vào năm 2020, cung cấp một loạt quy tắc sẽ góp phần hướng dẫn những quyêt định liên quan đến quy mô và định hình lực lượng về chương trình tiếp theo và chu kỳ ngân sách, và làm nổi bật lên một số nguy cơ chiến lược có thể gắn liền với chiến lược đã được đề xuất.

Môi trưng an ninh toàn cầu gây thách thức

Môi trường an ninh toàn cầu gây ra một loạt ngày càng phức tạp các thách thức và cơ hội theo đó tất cả các yếu tố trong sức mạnh quốc gia của Mỹ phải được vận dụng.

Việc tiêu diệt Osama Bin Laden và bắt giữ hoặc tiêu diệt nhiều nhà lành đạo cao cấp khác của Al Qaeda đã làm cho tổ chức này giảm bớt khả năng của nó. Tuy nhiên, Al Qaeda và các chi nhánh của nó vẫn hoạt động ở Pakixtan, Ápganixtan, Yêmen, Xômani, và những nơi khác. Nói rộng hơn, các phần tử cực đoan bạo lực sẽ tiếp tục đe dọa những lợi ích, các đồng minh, các đối tác, và đất nước Mỹ. Địa điểm chủ yếu của những mối đe dọa này là Nam Á và Trung Đông. Với việc phổ biển công nghệ hủy diệt, các phần tử cực đoan này có khả năng gây ra các mối đe dọa khủng khiếp có thể ánh hưởng trực tiếp đến an ninh và sự thịnh vượng của chúng ta. Trong tương lai có thế thấy trước, Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện một đường hưởng tích cực đ chng lại các mi đe dọa này bằng cách giám sát các hoạt động của các mối đe dọa phi nhà nước rộng rãi trên thế giới, làm việc với các đồng minh và đối tác nhằm thiết lập sự kiểm soát đối với các vùng lãnh thổ chưa được quản lý, và trực tiếp tấn công các tổ chức và những cá nhân nguy hiểm nhất khi cần thiết.

Những lợi ích kinh tế và an ninh của Mỹ được gắn chặt với sự phát triển trong vòng cung kéo dài từ Tây Thái Bình Dương và Đông Á sang khu vực Ấn Độ Dương và Nam Á, tạo ra một sự kết hợp những thách thức và cơ hội đang gia tăng. Vì vậy, trong khi quân đội Mỹ sẽ tiếp tục đóng góp cho an ninh toàn cầu, chúng ta sẽ nhất thiết cân bằng lại đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các mối quan hệ của chúng ta với các đồng minh châu Á và các đối tác then chốt là mang tính quyết định đối với sự ổn định và tăng trưởng trong tương lai của khu vực. Chúng ta sẽ chú trọng tới những liên minh hiện tại của chúng ta, các liên minh tạo nền tảng mang tính sống còn đối với an ninh của châu Á-Thái Bình Dương. Chúng ta cũng sẽ mờ rộng các mạng lưới hợp tác của chúng ta với các đối tác đang nổi lên trên khắp châu Á-Thái Bình Dương để đảm bảo khả năng tập thể và khả năng đảm bảo những lợi ích chung. Mỹ cũng đang đầu tư vào mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài với Ấn Độ để hỗ trợ khả năng của nước này trở thành chiếc neo kinh tế khu vực và là quốc gia đảm bảo an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương rộng rãi hơn. Hơn nữa, chúng ta sẽ duy trì hòa bình trên Bán đáo Triều Tiên bằng cách làm việc có hiệu quả với các đồng minh và các nước khác trong khu vực nhằm ngăn chặn và chống lại sự khiêu khích từ Bắc Triều Tiên, quốc gia đang tích cực theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân.

Việc duy trì hòa bình, ổn định, dòng chảy thương mại tự do, và ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực năng động này sẽ phụ thuộc một phần vào sự cân bằng cơ bản về khả năng và sự hiện diện quân sự. về lâu dài, sự nổi lên của Trung Quốc như một cường quốc trong khu vực sẽ có khả năng ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ và an ninh của chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Hai nước chúng ta có lợi ích mạnh mẽ trong hòa bình và ổn định ở Đông Á và lợi ích trong việc xây dựng mối quan hệ song phương hợp tác. Tuy nhiên, sự gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc phải đi đôi với việc làm sáng tỏ hơn những ý định chiến lược của nước này để tránh gây ra sự bất đồng trong khu vực. Mỹ sẽ tiếp tục có những đầu tư cần thiết để đảm bảo rằng chúng ta duy trì sự tiếp cận khu vực và khả năng hoạt động tự do phù hợp với những nghĩa vụ trong hiệp ước của chúng ta và với luật pháp quốc tế. Làm việc chặt chẽ với mạng lưới đồng minh và đối tác của chúng ta, chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy một trật tự quốc tế dựa trên các nguyên tắc đảm bảo sự ổn định cơ bản và khuyến khích sự trỗi dậy hòa bình của các cường quốc mới, sự năng động kinh tế, và sự hợp tác phòng thủ mang tính xây dựng.

Ở Trung Đông, phong trào Thức tỉnh Arập tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức chiến lược Những thay đổi chế độ, cũng như nhũng căng thẳng bên trong và giữa các nước bị sức ép phải cải cách, gây ra sự bất trắc trong tương lai. Nhưng chúng cũng có thể dẫn đến những chính phủ mà, về lâu dài, có trách nhiệm hơn đối với những khát vọng chính đáng của người dân của họ, và là các đối tác ổn định và đáng tin cậy hơn của Mỹ.

Những nỗ lực phòng thủ của chúng ta ở Trung Đông sẽ nhằm chống lại các phần tử cực đoan bạo lực và xua tan nhĩmg mối đe dọa, cũng như giữ vững cam kết của chúng ta với các đồng minh và các nước đối tác. Mối quan tâm đặc biệt là về việc phổ biến tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD). Chính sách của Mỹ sẽ chú trọng vào an ninh vùng Vịnh, cộng tác với các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh khi thích hợp, nhằm ngăn chặn khả năng phát triển vũ khí hạt nhân của Iran và chống lại các chính sách gây bất ổn định của nước này. Mỹ sẽ làm việc này đồng thời ủng hộ an ninh của Ixraen và hòa bình toàn diện ở Trung Đông. Để h trợ các mục tiêu này, Mỹ sẽ tiếp tục coi trọng sự hiện diện quân sự của Mỹ và đồng minh tại – và ủng hộ – các nước đổi tác trong và xung quanh khu vực này.

Châu Âu là nơi có một số đồng minh và đối tác đáng tin cậy nhất của Mỹ, nhiều nước trong số đó đã hy sinh cùng với các lực lượng của Mỹ ở Ápganixtan, Irắc, và các nơi khác. Châu Âu là đối tác chủ yếu của chúng ta trong việc tìm kiếm an ninh toàn cầu và an ninh kinh tế, và vẫn sẽ như vậy trong tương lai có thể nhìn thấy trước. Đồng thời, những thách thức an ninh và các cuộc xung đột chưa được giải quyết vẫn còn dai dẳng ở các khu vực thuộc châu Âu và Á-Âu, nơi Mỹ phải tiếp tục thúc đẩy an ninh khu vực và sự hội nhập châu Âu-Đại Tây Dương. Mỹ có những lợi ích lâu dài trong việc ủng hộ hòa bình và thịnh vượng ở châu Âu cũng như tăng cường sức mạnh và sinh lực của NATO, tổ chức mang tính quyết định đối với an ninh của châu Âu và vượt ra ngoài châu lục này. Hầu hết các nước châu Âu hiện là các quốc gia “sản xuất” an ninh chứ không phải “tiêu thụ” an ninh. Kết hợp với việc rút quân ở Irắc và Ápganixtan, điều này đã tạo ra một cơ hội chiến lược để cân bằng lại sự đầu tư quân sự của Mỹ ở châu Âu, chuyển từ tập trung vào các cuộc xung đột hiện nay sang tập trang vào những khả năng trong tương lai. Để phù hợp với bối cảnh chiến lược đang phát triển này, tư thế của chúng ta ở châu Âu cũng phải phát triển. Khi việc này diễn ra, Mỹ sẽ duy trì những cam kết trong Điều 5 của chúng ta đối với an ninh đồng minh và thúc đẩy tăng cường khả năng và khả năng hoạt động tương tác quốc tế cho các hoạt động của liên minh. Trong kỷ nguyên eo hẹp về tài lực này, chúng ta cũng sẽ làm việc với các đồng minh NATO để phát triển một đường hướng “Phòng thủ Thông minh” nhằm phối hợp, chia sẻ, và chuyên môn hóa những khả năng cần thiết để ứng phó với những thách thức của thế kỷ 21. Ngoài ra, sự can dự của chúng ta với Nga vẫn có tầm quan trọng, và chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn trong các khu vực có lợi ích chung và khuyến khích nước này trở thành quốc gia đóng góp trong hàng loạt rộng rãi các vấn đề.

Việc xây dựng khả năng quan hệ đối tác ở nơi khác trên thế giới cũng vẫn có tầm quan trọng trong việc chia sẻ chi phí và trách nhiệm về sự lãnh đạo toàn cầu Trên khắp toàn cầu chúng ta sẽ tìm cách trở thành một đối tác an ninh được lựa chọn, theo đuổi các mối quan hệ đối tác mới với số lượng các quốc gia ngày càng tăng – trong đó có các nước ở châu Phi và Mỹ Latinh – mà những lợi ích và quan điểm của các nước này đang hợp dần vào một tầm nhìn chung về tự do, ổn định, và thịnh vượng. Bất cứ khi nào cỏ thể, chúng ta sẽ phát triển những đường hướng đổi mới, chi phí thấp, và ít dấu vết nhằm đạt được các mục tiêu an ninh của chúng ta, dựa vào các cuộc tập trận, sự hiện diện luân phiên, và những khả năng tư vấn.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và thương mại, Mỹ, kết hợp với các đồng minh và đối tác trên khắp thế giới, sẽ tìm cách bảo vệ quyền tự do tiếp cận khắp các tài sản chung toàn cầu – các khu vực vượt ra ngoài quyền tài phán quốc gia tạo thành một chuỗi hệ thống quốc tế kết nối mang tính sống còn. An ninh và thịnh vượng toàn cầu ngày càng phụ thuộc vào dòng chảy Hàng hóa tự do được vận chuyển bằng đường hàng không hoặc đường biển. Các bên tham gia nhà nước và phi nhà nước gây ra các mối đe dọa tiềm tàng đối với sự tiếp cận các tài sản chung toàn cầu, cho dù thông qua sự phản đối các chuẩn mực hiện tại hoặc các đường hướng chống tiếp cận khác. Cả các bên tham gia nhà nước lẫn phi nhà nước đều có khả năng và ý định hoạt động tình báo trên mạng và, có khả năng, tấn công trên mạng vào nước Mỹ, với những ảnh hưởng có thể nghiêm trọng đổi với cả các hoạt động quân sự của chúng ta lẫn tổ quốc của chúng ta. Sự gia tăng số lượng quốc gia hoạt động trên không gian cũng dẫn đến một môi trường không gian ngày càng đông đúc và cạnh tranh, đe dọa sự an toàn và an ninh. Mỹ sẽ tiếp tục đi đầu trong những nỗ lực toàn cầu với các đồng minh và đối tác có khả năng để đảm bảo sự tiếp cận và sử dụng những tài sản chung toàn cầu, cả bằng cách tăng cường các chun mực quốc tế về ứng xử cỏ trách nhiệm lẫn bằng cách duy trì các khả năng quân sự thích hợp và có khả năng hoạt động tương tác.

Việc phổ biến công nghệ hạt nhân, sinh học, và hóa học có khả năng phóng đại các mối đe dọa do các bên tham gia nhà nước trong khu vực gây ra, tạo cho họ tự do hành động hơn để thách thức những lợi ích của Mỹ. Sự tiếp cận của các phần tử khủng bố với ngay cả các thiết bị hạt nhân có khả năng- gây ra những hậu quả tàn phá đối với nước Mỹ. Vì vậy, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục tăng cường những khả năng của mình, hành động với một loạt đi tác trong nước vàc ngoài, để tiến thành các hoạt động có hiệu qu chống lại việc phổ biến WMD.

(còn tiếp)

4 phản hồi tới “631. DUY TRÌ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU CỦA MỸ: NHỮNG ƯU TIÊN CHO QUỐC PHÒNG THẾ KỶ 21 – Phần 1”

 1. Như Không said

  Nghe qua chiến lược toàn cầu của Mỹ mới thấy lãnh đạo của nước Mỹ vẫn dựa vào sức mạnh vô địch của quân sự, có thể đem ổn định và duy trì vị trí lãnh đạo thế giới cho thế kỷ 21. Người Mỹ hình như vẫn chưa rút ra những bài học cay đắng và tốn kém về tài lực và nhân lực từ chiến tranh ở Việt Nam, Irac, Trung Đông v.vv. Họ vẫn chưa tìm hiểu gốc rễ của các phòng trào khủng bố, các cuộc đánh bom tự sát vẫn đang tiếp diễn ở Trung Đông. Họ vẫn dựa vào sức mạnh của quân sự, đè bẹp mọi sự đối kháng để khẳng định vị trí số 1 trên thế giới. Lịch sử nhân loại, từ đế quốc La Mã đến Thành Cát Tư Hãn đã chứng minh chỉ dùng sức mạnh „ cơ bắp“ quân sự chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ để chinh phục thiên hạ, đưa đến 1 nền tảng phát triển và ổn định lâu dài. Triết lý Đông phương cho thấy muốn chinh phục được thiên hạ thì phải có chính sách thu phục được nhân tâm: tâm phục khẩu phục. Chứ không phải theo kiểu cao bồi dùng khẩu súng bắt nạt kẻ cầm dao, gậy thì chỉ được nhất thời, người ta chỉ sợ trước mắt, chứ trong lòng thì không phục.
  Trong bối cảnh khủng khoảng toàn cầu hiện nay, thay vì nước Mỹ và các đồng minh chiến lược nên xem xét lại toàn bộ chính sách „ cá lớn nuốt cá bé“ để điều chỉnh lại nền chính trị thế giới sao cho „ đắc nhân tâm“, mà lại còn gia tăng đầu tư quân sự, thì sự bất ổn thế giới sẽ còn kéo dài và nguy cơ chiến tranh thế giới ngày càng gần kề.

 2. Nails Man said

  Thế nào là một siêu cường? Một siêu cường phải có độ lượng quân tử và nhường nhịn các quốc gia nhỏ hơn mình chứ không vì một vài hòn đảo bé xíu mà đi tranh dành ! Điều này TQ không có.
  Một siêu cường phải biết đón nhận các di dân đến nước mình và bao bọc che chở chứ không thể xua dân mình ra nước ngoài dành việc làm của người khác. Điều này TQ cũng không có.
  Một siêu cường phải có trình độ dân trí cao , dân TQ đa số còn mù chữ , kém văn minh , còn ăn thịt người , kỹ luật kém…thì sao gọi là siêu cường được ?

 3. Chúng tôi tin vào sức mạnh của Hoa Kỳ để duy trì Hòa Bình Thế Giới vì Hoa Kỳ không bao giờ xâm lăng láng giềng CANADA, Mễ Tây Cơ, ….với giá trị DÂN CHỦ , TỰ DO…..

  Theo chsng tôi, các cường quốc kinh tế G7, hãy cùng với Mỹ, tăng sức mạnh quân sự và kinh tế, kiềm chế sự hung bạo của Trung Quốc

  VỚI THAM VỌNG Đại Hán

  Giới lãnh đạo bắc kinh, đang vô cùng thèm ngôi lãnh đạo thế giới của Mỹ, nếu người Hán có được tiềm lực kinh tế và kỹ thuật quân sự bằng 1/3 Mỹ bây giờ

  thì rất nguy hiểm cho thế giới, nếu người Hán chiếm được biển đông thì thảm họa, trước tiên là các nước đông nam á, rồi sẽ cả châu á, và Thế Giới sẽ phải nghiêng ngả, vì sự hung tàn của người Hán….

  Hitler tệ thế nhưng vẫn còn Văn minh và yêu Văn hóa cùng Vẻ Đẹp !….Không thôi chẳng cò PARIS.. ..với MAO XẾNH XÁNG (xâm lăng TÂY TẠNG, đánh ẤN ĐỘ, đánh chiếm HOÀNG SA VIEJT NAM do chính hắn chỉ huy ĐẶNG TIỂU BÌNH thừa nhận lệnh ….) , ĐẶNG TIỂU BÌNH ( cho Việt Nam bài học LẠNG SƠN tan tành …) ….


  Tư tưởng để chỉ Ý NGHĨ CAO ĐẸP vào MỤC ĐÍCH CAO THƯỢNG của NHÂN LOẠI

  Trường Sa cho tôi lòng yêu nước và lý tưởng sống
  by Nhân Dân HẰNG THẾ KỶ (hàng tháng)

  10/01/2012

  Lâu lắm mới được đọc trên báo “Nhân Dân” một đoạn văn như thế này :

  THẬT HIẾM CÓ VÔ CÙNG có một hạt ngọc BÉ TÍ trong BỂ PHỐT sân bay Quốc tế Nội Bài Hà Nội

  “Cũng nhờ đến được với những hòn đảo xa xôi này, Dũng mới hiểu tận cùng ý nghĩa của cụm từ “chủ quyền biển đảo”.

  Chỉ cần thả tầm mắt ra xa là có thể nhìn thấy tàu tên lửa nước ngoài đang lừ lừ đe dọa, thấy những hòn đảo từng thuộc về chúng ta đang bị chiếm đóng với những tên lính lúp xúp chạy bên trên.

  Chỉ có ở đây, anh mới hiểu, lòng yêu nước không chỉ là những lời hô hào khô cứng trong sách vở mà còn được hiển hiện sống động qua ánh mắt kiên cường cùng dáng đứng hiên ngang giữa bốn bề sóng vỗ.”

  Địa chỉ liên kết bài viết là:

  http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhan-dan-h-ng-thang/nhan-dan-h-ng-thang/i-s-ng-x-h-i/tr-ng-sa-cho-toi-long-yeu-n-c-va-l-t-ng-s-ng-1.328862

 4. Lý Hũu Hòa said

  Tôi vào sức mạnh của Hoa Kỳ, để duy trì Hòa Bình Thế Giới.
  Theo tôi, các cường quốc kinh tế G7, hãy cùng với Mỹ, tăng sức mạnh quân sự và kinh tế, kiềm chế sự hung bạo của trung Quốc, tư tưởng đại hán, giới lãnh đạo bắc kinh, đang vô cùng thèm ngôi lãnh đạo thế giới của Mỹ, nếu người Hán có được tiềm lực kinh tế và kỹ thuật quân sự bằng 1/3 Mỹ bây giờ thì rất nguy hiểm cho thế giới, nếu người Hán chiếm được biển đông thì thảm họa, trước tiên là các nước đông nam á, rồi sẽ cả châu á, và TG sẽ phải nghiêng ngả, vì sự hung tàn của người Hán.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: