BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

624. Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Ôn cũ để biết mới

Posted by adminbasam trên 07/01/2012

Bauxite Việt Nam

Ôn cũ để biết mới

Nguyễn Trọng Vĩnh, 96 tuổi đời, 73 tuổi Đảng *

Những chủ trương và việc làm ngược với nguyện vọng của dân, không phù hợp với lợi ích của đất nước làm cho dân mất tin tưởng vào Chính phủ, vào lãnh đạo là tất yếu. Tình hình này sẽ đưa đất nước đi đến đâu?

Từ khi thực dân Pháp xâm lược, thống trị nước ta, dân ta sống cuộc đời nô lệ, lầm than. Đảng Cộng sản ra đời đi vào dân, tuyên truyền, giác ngộ, tổ chức dân nhằm mục đích phá xiềng nô lệ, giành lại độc lập tự do. Có những lúc phong trào chưa rộng khắp và chưa đúng thời cơ nên các cuộc nổi dậy đã thất bại. Đảng lại gượng dậy, tuyên truyền, tổ chức dân, dân vẫn theo sự lãnh đạo của Đảng.

Những năm 1936 – 1937, tại chính quốc, “Mặt trận bình dân” do Đảng Xã hội Pháp lên cầm quyền, không khí thuộc địa bớt nghẹt thở. Đảng chủ trương thành lập “Mặt trận dân chủ Đông Dương”, tổ chức các hội đoàn ở thành thị và nông thôn (chủ yếu là “Hội Ái hữu”), đưa ra khẩu hiệu đòi tự do dân chủ, dân sinh, đòi tăng lương, ngày làm 8 giờ, bỏ cúp, phạt cho công nhân, giảm thuế cho nông dân. Nhân dân hưởng ứng, phong trào được mở rộng.

Năm 1939, Chính phủ Bình dân ở Pháp đổ, phái hữu lên cầm quyền lại bắt đầu khủng bố, đàn áp phong trào, lạnh lùng bắt Cộng sản. Đảng rút vào hoạt động bí mật, đề ra chủ trương lập “Mặt trận nhân dân phản đế”, hướng tới giải phóng dân tộc. Đảng vẫn bám dân, tuyên truyền vận động, bất chấp bắt bớ tù đày. Dân vẫn theo Đảng, ủng hộ, che giấu đảng viên hoạt động, cơ sở Cách mạng được giữ vững, phong trào tạm lắng xuống. Đến khi đồng chí Nguyễn Ái Quốc về nước, thành lập “Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh” gọi tắt là Việt Minh, phong trào mở rộng ra khắp cả nước tạo nên lực lượng to lớn đồng loạt nổi dậy làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám thành công.

Điểm lại quá trình trên đây để thấy rằng: dưới chế độ thực dân thống trị hà khắc, chỉ có đàn áp, khủng bố, Đảng Cộng sản không có chút quyền hành nào, không thể ra lệnh được cho ai mà vẫn làm lãnh đạo được dân, được dân tin tưởng. Được thế là vì chủ trương của Đảng đưa ra hợp với nguyện vọng của dân và từ lãnh đạo đến đảng viên một lòng vì dân vì nước, sẵn sàng hi sinh, không chút vụ lợi cá nhân nào.

Cách mạng tháng Tám thành công, Chính phủ lâm thời được thành lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu và đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Lúc đó lực lượng vũ trang còn ít ỏi, tản mát ở cá địa phương, tiền chỉ có hơn 1 triệu đồng, nạn đói chưa chấm dứt, đê sông Hồng bị vỡ. Mọi chi tiêu của Chính phủ đều nhờ sự ủng hộ của các nhà hảo tâm yêu nước. Tình hình rất khó khăn. Trung ương chủ trương mở “Tuần lễ vàng”, Hồ Chủ tịch kêu gọi nhân dân ủng hộ để lấy tiền mua sắm vũ khí giữ nước và đáp ứng chi tiêu của Nhà nước, nhân dân hăng hái quyên góp, những nhà giàu như các ông Trịnh Văn Bô, Nguyễn Văn Đước, Nguyễn Thị Năm, v.v. ủng hộ hàng trăm lạng vàng, người trung bình tháo vòng xuyến, khuyên tai ủng hộ, người có chiếc nhẫn, thậm chí tháo răng vàng đóng góp.

Tiếp đó 20 vạn quân Tàu do tướng Lư Hán và Tiêu Văn kéo vào rải rác đến vĩ tuyến 16, danh nghĩa là để giải giáp quân đội Nhật đã đầu hàng “Đồng minh”, mang theo cả chỉ thị của Tưởng Giới Thạch “diệt cộng cầm Hồ” (diệt cộng sản, bắt Hồ Chí Minh). Bọn Quốc dân Đảng, Việt Nam Cách mạng đồng minh hội thân Tàu, thành lập từ Trung Quốc cũng vào theo hòng mượn oai quan thầy giành lại chính quyền từ tay Việt Minh. Tình thế Chính phủ ta bấy giờ như “ngàn cân treo sợi tóc”. Các đảng viên và hội viên Việt Minh tích cực phân công nhau tỏa vào nhân dân thông báo tình hình, vận động quần chúng biểu tình ủng hộ Chính phủ Hồ Chí Minh. Thế là nhân dân Hà Nội và dân các tỉnh xung quanh kéo vào trung tâm thủ đô đến 50 vạn người biểu tình tuần hành, hô vang khẩu hiệu “ủng hộ Việt Minh”, “ủng hộ Chính phủ Hồ Chí Minh” ngày ngày qua ngày khác. Khí thế hừng hực, sức mạnh của 50 vạn dân đã vô hiệu hóa ý đồ của bọn Lư Hán, Tiêu Văn và bọn Việt quốc, Việt cách. Chính cuộc biểu tình yêu nước vĩ đại cùng với tài ngoại giao của Bác Hồ đã giúp Chính phủ cụ Hồ của chúng ta thoát khỏi hiểm nghèo và đứng vững.

Thế mà biểu tình yêu nước ngày nay lại bị đàn áp.

Quá trình vận động cách mạng cho đến khi giành được chính quyền cho thấy mối quan hệ giữa Đảng với dân, giữa dân với Đảng, phải khăng khít như một. Dân không có sự lãnh đạo của Đảng thì chỉ là đám đông đảo rời rạc, không thành sức mạnh, dân phải được Đảng tuyên truyền, giác ngộ tập hợp thành tổ chức phát động lên mới thành sức mạnh; Đảng không có dân thì cũng không có sức mạnh nào, cũng không thể làm nên sự nghiệp gì.

Thực tiễn đã chứng minh như vậy, không ai phủ nhận được.

Khi Đảng đưa ra chủ trương hợp với nguyện vọng của dân thì dân nhiệt liệt hưởng ứng và tự giác làm theo.

Pháp và Trung Hoa dân quốc ký thỏa thuận với nhau, Đảng và Hồ Chủ tịch chủ trương nhân nhượng cho Pháp đưa 1.500 quân ra Bắc thay quân Tàu, để đuổi quân Tàu rút nhanh khỏi nước ta, bớt đi một kẻ thù. Sau khi quân Tàu Tưởng rút đi, thực dân Pháp gây hấn, đem quân viễn chinh sang hòng cướp nước ta một lần nữa. Đảng chủ trương quyết đánh Pháp giữ vững độc lập tự do, ngày 19/12/1946 Hồ Chủ tịch kêu gọi toàn dân kháng chiến, trong lời kêu gọi của Người có câu: “Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Toàn dân một lòng theo Đảng: nam nữ Thủ đô “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”, trai tráng cả nước nô nức tình nguyện đi bộ đội chiến đấu, nông dân hăng hái đóng thóc nuôi quân, trung niên, thanh nữ tầng tầng lớp lớp đi tiếp lương, tải đạn phục vụ chiến trường… Qua 9 năm gian khổ, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch, quân dân ta đã đánh thắng thực dân Pháp, giải phóng hoàn toàn miền Bắc.

Sau thắng Pháp, Đảng chủ trương “xây dựng miền Bắc, giải phóng miền Nam”… Dân vẫn theo sự lãnh đạo của Đảng vừa tích cực khôi phục kinh tế, củng cố miền Bắc vừa tiếp tục cùng đồng bào miền Nam chiến đấu. Khi đế quốc Mỹ đổ quân vào với khối lượng vũ khí phương tiện hiện đại to lớn, chiến tranh vô cùng ác liệt, qua chặng đường dài mưa bom, bão đạn tàn khốc, cuối cùng dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân dân ta đã thực hiện được mục tiêu “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, Bắc Nam sum họp một nhà.

Trong thời kỳ hoạt động bí mật, dưới sự thống trị của thực dân Pháp và qua hai cuộc kháng chiến thắng lợi cho thấy: “Chỉ cần chủ trương của Đảng hợp với nguyện vọng của dân thì dân tin theo, Đảng vẫn lãnh đạo được dân, không cần phải có uy quyền, cũng không cần phải có điều 4 ghi trong Hiến pháp”.

Khi thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, chúng có đủ tàu chiến, máy bay, xe tăng, đại bác, ban đầu ta chỉ có gậy tầm vông và vũ khí bộ binh ít ỏi; đế quốc Mỹ có 50 vạn quân, không kể quân chính quyền, quân ngụy, tàu chiến, máy bay, xe tăng, vũ khí phương tiện hiện đại hơn ta rất nhiều lần. Cuối cùng cả Pháp và Mỹ đều chịu thất bại. Điều đó chứng thực rằng chỉ có ưu thế tuyệt đối về vũ khí và phương tiện chiến tranh không thôi, cũng không quyết định được chiến thắng. Bá quyền nước lớn Trung Quốc, có lực lượng hải quân hơn ta tuyệt đối, bắt nạt ta, đe dọa ta, ta không việc gì phải sợ.

Đáng tiếc, sau khi giải phóng miền Nam, chủ trương cải tạo công thương nghiệp triệt tiêu mất tính năng động của một vùng kinh tế, ở miền Bắc thì chậm xóa bỏ bao cấp, vẫn giữ hợp tác xã nông nghiệp kiểu cũ “bình công chấm điểm”, kìm hãm sản xuất cho nên có một thời gian kinh tế tiêu điều, đời sống khó khăn. Đó cũng là vì “không hợp nguyện vọng của dân”. Năm 1981, Trung ương ra “Chỉ thị 100”, nông dân được tự do sản xuất trên ruộng đất của mình, lương thực, thực phẩm tăng, đời sống bớt khó khăn. Đến năm 1986, Đảng ta đổi mới tư duy, xóa bỏ bao cấp, xóa bỏ hợp tác xã nông nghiệp kiểu cũ, mở rộng nhiều thành phần kinh tế. Nhờ đó kinh tế có phát triển, đời sống khá hơn và cũng nhờ đó khi Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ Việt Nam ta vẫn đứng vững.

Nhưng đang tiếc là từ 10 năm lại đây, tiêu cực ngày càng phát triển, đã có nhiều việc làm và chủ trương không như mong muốn của dân.

Phá hội trường Ba Đình, di tích lịch sử quan trọng nhất của nước ta, không phải là nguyện vọng của dân.

Ký cho Trung Quốc khai thác bôxít Tây Nguyên, chiếm lĩnh cao điểm chiến lược quan trọng của Đông Dương, phá hoại môi trường, di họa bùn đỏ cho hàng triệu đồng bào, mất không tài nguyên mà chẳng được lợi lộc gì, có khi còn lỗ vốn, không phải là nguyện vọng của dân.

Mở rộng thủ đô quá lớn, sáp nhập cả một tỉnh nông nghiệp, không phải là nguyện vọng của dân.

Bán (cho thuê 50 năm) rừng đầu nguồn, biên giới, không phải là nguyện vọng của dân.

Thu hồi bờ xôi ruộng mật của nông dân, làm giàu cho các kẻ đầu tư địa ốc, nông dân thất nghiệp, không phải là nguyện vọng của dân.

Phát triển đô thị quá mức, xây nhà cao tầng, tràn lan thừa ế mà công nhân và người thu nhập thấp không thể mua được nhà ở, không phải là nguyện vọng của dân.

Nước ta hẹp mà phát triển 120 sân gôn, phục vụ cho một số người giàu, mất bao nhiêu là đất, không phải là nguyện vọng của dân.

Cho các công ty Trung Quốc trúng thầu hàng loạt công trình, đưa vào máy móc thiết bị cũ, kỹ thuật lạc hậu, tự do đưa vào hàng vạn lao động phổ thông (phần nhiều là lính phục viên) rải khắp nơi (là thủ đoạn di dân) nguy hiểm cho an ninh quốc phòng, không phải là nguyện vọng của dân.

Học phí tăng cao, viện phí tăng cao mà bệnh nhân 2, 3 người nằm 1 giường, giá cả nhiều thứ tăng vọt, không phải là nguyện vọng của dân.

Các tập đoàn kinh tế nhà nước được rót vốn rất lớn mà đa số thua lỗ, thất thoát hàng nghìn tỉ, các ngân hàng có nợ khó đòi cũng thất thoát hàng nghìn tỉ, nợ nước ngoài chồng chất mà hiệu quả kinh tế không nhiều… trách nhiệm quản lý điều hành thuộc về ai?

Những chủ trương và việc làm ngược với nguyện vọng của dân, không phù hợp với lợi ích của đất nước làm cho dân mất tin tưởng vào Chính phủ, vào lãnh đạo là tất yếu. Tình hình này sẽ đưa đất nước đi đến đâu?

Thêm vào đó còn nhiều điều gây bức xúc nữa.

– Mất dân chủ. Dân không dám nói sự thật, không được biết sự thật, báo chí lề phải không được thông tin tự do, không được bình luận trái với chủ trương của Chính phủ, của lãnh đạo, hàng nghìn ý kiến can ngăn việc làm và chủ trương sai trái không được tiếp thu, hàng chục kiến nghị có tính xây dựng không được xem xét, dân không được ứng cử tự do theo Hiến pháp. Các chức danh đưa ra để bầu thì đã được định trước, bỏ phiếu chỉ là hình thức, hơn nữa chỉ độc diễn thì làm gì có lựa chọn, v.v.

– Trung Quốc mồm thì nói hữu nghị, nhưng làm biết bao nhiêu việc trái lại, thiệt hại cho ta, mà lãnh đạo nín nhịn mãi, lấn biển, cướp đảo, bắt, bắn ngư dân, đâm chìm, bắt tàu cá, gây hấn, hoành hành ngang ngược, dân không được đấu tranh yêu nước, biểu tình thì bị đàn áp.

– Giá cả mọi thứ tăng cao, con cá, lá rau cũng đắt gấp 2, 3 lần; đời sống người nghèo, người có thu nhập thấp, khốn khổ hết chịu nổi, người thu nhập trung bình cũng phải thắt lưng buộc bụng. Người nắm quyền thì nhà to đất rộng, trang trại dinh thự, mà công nhân không có nhà ở, người nghèo kiếm được căn ổ chuột cũng khó.

Nếu bức xúc tích lũy kéo dài, người dân bị dồn nén quá ngưỡng, liệu đến lúc nào đó có “tức nước vỡ bờ” không?

Thực trạng trên đây đòi hỏi có sự cải cách quyết liệt thì mới đưa đất nước tiến lên được.

1 – Phải thật tâm chỉnh đốn Đảng, trước hết là bộ phận nắm quyền từ dưới lên trên, , đặc biệt quan trọng là bộ phận nắm quyền cao nhất, để có bộ phận chủ chốt trong sạch, dùng chức quyền lo cho dân cho nước thay vì lo làm giàu cho cá nhân, gia đình, họ hàng, thân thuộc. Cần thay đổi, điều chỉnh để những vị trí quan trọng phải do những người thực sự có tâm huyết, có thực tài đảm nhiệm; ai trót có sai phạm thì nên tự xét, hồi tâm chuyển ý, rũ bỏ lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, sửa mình, làm tốt bất cứ nhiệm vụ gì đảm nhiệm.

Bộ phận nắm quyền chủ chốt phải nhìn thẳng vào sự thật, đồng hành với dân, khiêm tốn, không biểu thị uy quyền, không cho mình là giỏi nhất, đúng nhất, phát huy bản tính tự lực, tự cường, tinh thần độc lập tự chủ, hết lòng lo cho đời sống và phúc lợi của dân, cho sự giàu mạnh của Tổ quốc. Chính phủ chân chính, dân chủ, chí công vô tư thì không bao giờ xảy ra “hoa nhài, hoa sói…”, không phải đề phòng đối với dân.

2 – Thực hiện dân chủ, có tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do biểu tình như Hiến pháp đã ghi để lấy lại lòng tin của dân, tạo không khí hồ hởi chung tay xây dựng, phát triển đất nước. Dân và báo chí được nói thẳng nói thật, lãnh đạo không ngại phân biệt công khai, nghe nhiều, cấm ít, từ đó chắt lọc lấy kế hay ý tốt, kịp thời sửa chữa chủ trương, chính sách không phù hợp, thực sự cầu thị thì mới tiến lên được. Độc đoán chuyên quyền chỉ là đi vào ngõ cụt.

3 – Trọng dụng nhân tài. Trong nước ta cũng có nhiều chuyên gia kinh tế giỏi, trí thức có chân tài, thực học, trong kiều bào không thiếu những trí thức ưu tú có tâm huyết với Tổ quốc. Cần trân trọng và trọng dụng họ để họ đóng góp cho công cuộc phát triển, quản lý đất nước; có những phòng thí nghiệm chuẩn để trí thức nghiên cứu, phát minh sáng chế góp phần vào sự nghiệp hiện đại hóa đất nước.

4 – Thực hiện đúng chính sách ngoại giao mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Hợp tác hữu nghị với Trung Quốc đồng thời cũng hợp tác hữu nghị với các nước lớn khác. Các nước làm ăn với nước ta phải tôn trọng chủ quyền của nước ta, tuân thủ luật pháp của nước ta, Trung Quốc cũng vậy. Hợp tác cũng có đấu tranh. Ta không chủ trương đối đầu quân sự với Trung Quốc, nhưng ta phải đấu tranh công khai với Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền biển đảo của ta. Những cứ liệu lịch sử và pháp lý của ta, ta cần tuyên truyền rộng rãi ra thế giới, trong dân ta với cả nhân dân Trung Quốc, để rõ chính nghĩa thuộc về ta. Trong làm ăn kinh tế cần phấn đấu để thoát ra khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Cần dừng ngay dự án bôxít Tây Nguyên, vô cùng nguy hiểm và thiệt hại cho nước ta. Trong thế cô lập trước thế giới hiện nay cũng như trong nội bộ Trung Quốc đầy rẫy mâu thuẫn dễ bùng nổ đương tồn tại, Trung Quốc chưa dám tùy tiện đánh ta dù hung hăng đe dọa. Chúng ta cũng cần tăng cường thích đáng lực lượng hải quân của mình phòng khi vạn bất đắc dĩ phải nghênh chiến theo tinh thần và truyền thống “lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn” của nhân dân ta. Thực tiễn đã chứng minh chỉ có ưu thế về vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại không thôi, vẫn thất bại.

5 – Gắn bó với dân, xóa bỏi mọi thành kiến, thực hiện đại đoàn kết dân tộc, huy động mọi tiềm năng và trí tuệ của đồng bào trong, ngoài nước chung tay thực hiện dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.

N. T. V.

Nguồn: Bauxite Việt Nam

* Mời đọc thêm:

+ 231. Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh thuật lại cuộc trao đổi với cựu lãnh đạo Công an về TS Cù Huy Hà Vũ; + 253. Thư ngỏ của Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh gửi Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam;  + 287. Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: ‘Biểu tình chẳng do ai kích động’; + 439. Nhân đọc các văn bản được ký kết trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

+ Từ dân và do dân – bài học từ mùa thu tháng Tám (Tuổi trẻ, 19/8/2011);  + Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: “Tôi chỉ muốn Đảng mình tốt lên” (Người cao tuổi, 16/9/2011);  + Thiếu tướng, cựu Đại sứ VN ở TQ: “Bằng chứng của TQ là hàng giả!” (GDVN, 13/6/2011).

Ảnh: Tuổi trẻ.

79 phản hồi tới “624. Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Ôn cũ để biết mới”

 1. Nam Anh said

  Vô cùng cảm phục tấm lòng vì nước vì dân của cụ Nguyễn Trọng Vĩnh.
  Chúc cháu kính chúc cụ luôn dồi dào sức khoẻ, làm tấm gương, làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu noi theo.

 2. Trần Nhật Quang said

  Th­ưa Cụ Vĩnh, Cụ toàn nói những mặt tiêu cực, làm cho những thầy bói mù cứ tưởng con voi là cái chổi hay cái cột đình. Cụ hãy thử liệt kê những thành tựu của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam hôm nay xem nào. Những điều Cụ nói chẳng có gì mới mẻ cả. Nói như Cụ thì dễ quá, cái cách nghĩ, cách nói của Cụ cứ như hội chứng “Tàu gì? Tàu hỏa. Hỏa gì? Hỏa tốc…Lang gì? Lang trọc…”. Cái hội chứng thứ hai Cụ mắc phải, là hội chứng “Dân chủ-nhân quyền” đặc kiểu phương Tây ấy. Xã hội phương Tây khác xã hội ta. Nó sặc mùi lật đổ đạp đổ tranh quyền nhau nên thằng đảng phái nào cũng cần công cụ lật đổ nhau bằng mọi giá, kể cả tự do bẩn thỉu nhất. Xã hội ta khác, nền tảng của nó là đoàn kết toàn dân tộc để bảo vệ và xây dựng đất nước. Đoàn kết giai cấp, tầng lớp, sắc tộc, tôn giáo, vùng miền Cụ ạ. Vì vậy, TỰ DO PHẢI CÓ KHUÔN KHỔ, TỰ DO PHẢI CÓ KỶ CƯƠNG. Tự do phải tôn trọng cộng đồng. Cụ say một cách mù quáng kiểu phương Tây nên quên mất nguyên lý cơ bản này rồi. Tự do phải mang tính xây dựng, chứ cấm chỉ tự do phá hoại. Cụ và mấy ông nguyễn Văn An, Nguyễn Minh Thuyết, Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện…đều mắc những hội chứng như nhau, chỉ nhìn thấy tự do mà không nhìn thấy những mặt khác. Một ví dụ nhỏ: Cụ bênh vực quyền biểu tình của 5 chục người ở Hà Nội chống chính sách ngoại giao cương quyết và khôn khéo của Chính phủ, kích động Việt Nam đối đầu với TQ, coi đó là quyền của cá nhân con người. Vậy Cụ có biết cái quyền ấy đã chầ đạp lên quyền của những người không biểu tình không? Cụ có thấy 5 chục người ấy nhân dân Hà Nội đi qua không ai thèm ngoái đầu lại không? 5 chục thiểu số ấy mà gọi là “nhân dân” ư ?! Những cảnh báo của Cụ nó thừa quá, lớp trẻ chúng tôi khôn hơn Cụ nhiều. Tham nhũng cần phải tiêu diệt, đúng, nhưng nó là cái đinh so với sự thay da đổi thịt chóng mặt từng ngày của đất nước Cụ ạ. Xin nhắc nhở cho Cụ và mấy ông nguyễn Văn An, Nguyễn Minh Thuyết, Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện…cùng lũ trộm cướp chính trị, đĩ điếm chính trị Cù Huy Hà Vũ…Bùi Thị Minh Hằng, Mẹ Nấm…buồn: Khí Liên xô và Đông Âu sụp đổ, Việt Nam vẫn thản nhiên mỉm cười. Khi Mùa xuân Ả rập rung chuyển Băc Phi và Trung Đông, Việt Nam vẫn đủng đỉnh cười khinh. Khi 850 thành phố Tư bản người dân phẫn nộ “Chiếm phố Uôn”, “Chiếm Lon don”, “Chiếm Tokyo”…, thì Việt Nam vẫn đàng hoàng cười khinh bỉ. Khi Âu-Mỹ ăn mày nhau vì xuýt sụp đổ và sắp sụp đổ nợ công, Việt Nam vẫn vứng như bàn thạch. Thưa các Cụ, đất nước mà các Cụ đã hy sinh đem lại hòa bình, thống nhất, độc lập và tự do cho chúng tôi hôm nay, dù còn muôn vàn khó khăn, nhưng lớp trẻ chúng tôi khôn lắm, không để nó tan tành theo cái đa đảng và tự do vô tổ chức như thế giới động vật hoang dã đâu, thưa các Cụ. Chúc các Cụ mạnh khỏe, sống lâu mà nhìn lớp trẻ chúng tôi khôn ngoan vượt qua khó khăn, xây dựng đất nước ngày càng to đẹp, và chúc các Cụ có niềm tin rằng, dù còn nhiều khó khăn, nhưng lớp trẻ chúng tôi không ngu đâu các Cụ nhé.

  • hoaden said

   Tôi xin có đôi điều với ông
   1) Truyền thống của dân ta là “kính lão đắc thọ” nhất là đối với các vị như Cụ Vĩnh, ông Lê Hiếu Đằng,..” là những bậc lão thành cách mạng. Nghe câu “lớp trẻ chúng tôi khôn hơn Cụ nhiều” thì tôi biết Ông là ai mặc dù tôi chưa hề gặp và quen ai. Tôi chỉ ghi lai đây câu nói của Niu ton, người đã xây dựng nên “cơ học cổ điển” ngày nay Cơ học hiện đại đã phát triển một cách vũ bão, cũng công nhận rằng: Đó là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của con người ,đã phat biểu: Tôi chỉ là người đứng trên vai người khổng lồ. Tôi không hiểu ông nghĩ như thế nào khi nghe câu này,hay ông chẳng có suy nghĩ gi cả vì..
   2) Khi nói đến các nước khác “ăn mày”,… thì ông có nghĩ rằng nếu họ ăn mày thì có còn hơn gấp vạn lần “ăn mày của những kẻ ăn mày không?” Tôi không hiểu ông nghĩ gì về điều này hay chẳng suy nghĩ được ra điều gì cả vì tôi nghĩ ông có “gu” nói mà không nghĩ,mà ông cha đã nói là “nói lấy được”
   Tôi không muốn tranh luận các điều ông nêu lên. Chỉ điều trang Mạng này chỉ mang tính chất” trao đổi,tranh luận”,nên nói gì phải có lý có lẽ, hãy phản bác các điều người khác nêu lên không hợp với ý mình,chứ đừng “nói lấy đươc”Những điều ông nói công luận sẽ có ý kiến
   Tôi xin có ý kiến nhỏ với bác Ba Sàm. Tôi hay vào trang Mạng của Bác và nhận dwowcj nhiều thông tin bổ ích.Tuy nhiên để đây là một “Diễn dàn” với ý nghĩa đúng của nó thì bác cũng không nên để loại “rác rưởi quá bẩn” xâm nhập.Nếu điều này không hợp với ý bác thì tôi thành thật xin lỗi bác

  • Những điều chú said

   ‘’ ….lớp trẻ chúng tôi khôn lắm…’’ Thật tình mà nói, tôi phải bật cười khi đọc câu này, nghe như chú bé vị thành niên mới lớn tuyên bố với bố mẹ.

   -Người ta nói mọi người bình đẳng nên dù Tây hay Á, Tự do là tự do, nhân quyền là nhân quyền theo đúng định nghĩa của nhân loại . Chú có cách định nghĩa riêng lắp liếp của chú cho dân VN…’’ Dân chủ Nhân quyền định hướng XHCN’’ chắc theo kiểu kinh tế XHCH mà không ai biết là gì. Chú tự quyết định rằng nhân dân VN không cần Tự do Dân Chủ Nhân Quyền ‘’kiểu Tây ?! ‘’ để những người như chú , những người chỉ biết ‘’ còn mình’’ dể hoành hành. Hơn nữa không như khả năng suy nghỉ của chú, ngày nay TD-DC-NQ không phải chỉ giới hạn ở ‘’ phương Tay’’ mà ngay cả các nước Á Châu tân tiến khác nưa

   -Chú nghỉ các xả hội khác xấu xa thua kém , tư bản vẫy chết thế mà con cháu các đồng chí lảnh tụ từ Thủ tướng trở xuống , đua nhau sang học, đem tiền bạc mua bán biệt thự , kinh doanh, đầu tư tài sản ở các nước ấy thế mới chết . Đả thế đảng ta lại đi nhận tiền của bon vẩy chết tư bản.

   -Chớ nên nói khuôn khổ , kỷ cương mà mắc quai , càng nói càng sa lầy vì cả nước ai cung biết cái kỷ cương, luật rừng và khuôn khổ của các chú.

   -Chớ nên dạy TỰ DO phải như thế nào vì thật sự cả đời chú chưa hề biết tự do.Theo trí tuệ của chú , các nước tự do ấy không có khuôn khổ, kỷ cương ? thế mà họ vẫn văn minh !

   ’-Quyền của người không biểu tình’’ là gì vậy chú ? Đồng bào nước ngoài , du sinh biểu tình trên thế giới chống TQ. Chính quyền các nước tôn trọng, và không ai nói ‘’ quyền của người không biểu tinh’’ , cản trở lưu thông , xấu thành phố… mặc dù dân họ không ăn nhậu gì với vấn đề VN & TQ. Chỉ có người dân VN ở ngay trong nước của họ không được phản đối kẻ ‘’ lạ’’ dể bênh vực tổ quốc mình !! Ngược đời !

   Lời khuyên cuối cùng, chỉ có thằng ngu mới tự bảo là mình khôn !

  • Ẩn danh said

   VN đang ngửa nón lá rách để xin và vay mượn từng đồng xu của những nước Tư Bản và Việt Kiều để sống qua ngày vì VN đang nợ ngập đầu. Nếu những nước Tư Bản và Việt Kiều không cho thì có lẽ 87 triệu dân VN bây giờ cũng giống như Bắc Hàn đói gần chết, và Ngân Hàng Thế Giới đã xếp dân trí của dân VN chỉ hơn Lào, Cam Bốt và Miến Điện… 66 năm cầm quyền ĐCSVN đã sản xuất được một cái TV để bán ra nước ngoài chưa, hay vẫn còn ngồi trên lưng trâu để ca tụng Bác Hồ và đội trên đầu 16 cục vàng dẻo của Tàu mà thờ để được làm NÔ LỆ cho Tàu? Bộ óc của Bác nó bé như hạt mè, Bác hãy đi cho biết đó biết đây, ở nhà ru rú với ĐCSVN biết đời nào khôn!

 3. Ẩn danh said

  Bao nhiêu lời phản hồi có tâm huyết của đọc giả đã chỉ rõ ra đâu là nguyên nhân của những vụ tiêu cực rất lớn lao trong đất nước chúng ta.
  Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh có viết nhiều bài viết hơn nữa cũng chỉ để chúng tôi đọc mà thôi. Cộng Sản hiện tại gắn liền với cái ác, cộng sản không thay đổi được đâu (xin lỗi Cụ), họ đang hăng say đến mù quáng, lặn hụp trong danh vọng tiền tài, làm giàu bằng mọi cách, nhân dân chỉ là hàng tôi mọi của họ. Xin thưa với Cụ tôi là người miền Nam va sống dưới hai chế độ, đến giờ nầy mà cụ còn gọi “ngụy nầy ngụy nọ” để làm gì, mình là người Việt Nam với nhau mà! Lịch sử sẽ phán xét sau cùng!
  Trên thế giới hiện tại người ta liên tiếp lên án chế độ cộng sản bất nhân, cụ chịu khó lên mạng nhiều hơn nữa và đọc các bài viết bầng tiếng Việt, tiếng Pháp hoặc tiếng Hoa và Cụ tự đúc kết tìm cho mình một kết luận, bỏ quá khứ đi Cụ ơi để có một cái nhìn khách quan.
  Chúc Cụ sống lâu trăm tuổi và hạnh phúc bên cạnh con cháu.

 4. HSDC said

  Đây là bài viết tâm huyết của một trong những cán bộ lão thành. Đáng trân trọng kiến nghị của bác, các nhà lãnh đạo cần tham khảo để hoạch định đường lối cho đất nước, khắc phục những sai lầm, khuyết điểm; phát huy sức mạnh đoàn kết và truyền thống dân tộc…
  http://Hosodanchu.wordpress.com

 5. Những điều trông thấy said

  Trích:…”Đến năm 1986, Đảng ta đổi mới tư duy, xóa bỏ bao cấp, xóa bỏ hợp tác xã nông nghiệp kiểu cũ, mở rộng nhiều thành phần kinh tế. Nhờ đó kinh tế có phát triển, đời sống khá hơn …” tức là dần dần trở lại như củ ,kinh tế thị trường , tư bản của miên Nam….! Thế là mấy chục năm đấu tranh , kêu gọi cách mạng , triệu người hy sinh cho cái chủ nghia CS : từng lên án, đấu tố trừng trị tư sản, giai cấp để rồi hôm nay trở lại như củ và tệ hơn củ. Hôm nay xả hội chủ nghia có 2 giai cấp: cán bộ cao cấp , tư bảng đỏ và giai cấp dân quèn, thấp cổ bé họng. Về xả hội thì không có gì hết , thua xa các nước khác ( các nước không hề hô to XHCN ấm no hạnh phúc) về trợ cấp xả hội , lương cho người thất nghiệp , y tế, giáo dục….
  Nước Nhật bị tàn phá bởi chiến tranh thứ hai năm 1945 , họ trở thành cường quốc trên thế giới trong vòng 25,30 năm. Trước 1975 , Thái Lan , Nam Hàn xấp xỉ với miền Nam VN , hôm nay họ vượt ta quá xa cả 30 năm ( tức là thời gian ta theo XHCN từ lúc 1975 ).

 6. VV said

  Mặt trận dân tộc không còn ý nghĩa, công đoàn là hình thức, chính quyền địa phương dân sợ. Công an quân đội như kẻ thù của dân. Lớp trẻ thích là làm không còn lý tưởng, sống chết mặc bay. Đạo đức suy đồi lòng người ly tán.

 7. Hồ said

  Các nhà lãnh đạo Việt Nam đang biến thành một thế lực phản động độc quyền. Điều đó thể hiện ở chỗ : Những người góp ý hoặc có ý định chống tham nhũng đều bị họ quy kết cho là phản động. Bề ngoài họ có vẻ như lắng nghe nhưng thực tế ai có ý tưởng đó đều bị theo dõi.

 8. Trần Quốc said

  !?!?!?
  ?!?!?!

 9. Ẩn danh said

  Ôi ông già lẩn thẫn nói nhăng nói cuội mà cả bọn lại hoan hô hưởng ứng, thật là một bọn không xứng đáng với chữ NGU DỐT

 10. Sơn Huy said

  Hãy suy nghiệm tại sao Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, chấm dứt vĩnh viễn sự cầm quyền của Đảng CS, vì nhân dân đã quá oán hận chế độ bạo tàn, tham nhũng, lừa gạt, mất tự do, dân chủ. Dù rất kính trọng Cụ Vĩnh và nhừng vị tiền bối trong sáng khác, nhưng tôi vẫn thấy Cụ vẫn nằm trong “lỗi hệ thống”. Chúc Cụ giữ sức khỏe để chờ một ngày mai tươi sáng.

 11. A Cô Đa said

  Thưa Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh. Chúng con biết rồi. Chúng con rất kính trọng cụ cả tài trí và tâm huyết trong một đời cụ vì dân vì nước. Song chúng con cũng phải nói thật lòng với cụ là, cái đảng mà cụ theo và cái ý thức hệ mà cụ tôn vinh , là thứ lưu manh và đều, là khốn nạn đã cam tâm khởi xướng và đưa dân ta, đưa nước ta vào cuộc bắc thuộc lần thứ 2 đấy. Lần này thì khốn nạn hơn nhiều. Vì con cháu đại hạn nó giỏi quá, chỉ bỏ ra vài đồng bạc lẻ là chúng nó đã ngồi ngay trên đầu ta ở Tây nguyên. Chỉ vài lời mị đểu là chúng nó lấy luôn Hoàng Sa, chỉ vài câu cửa miệng là chúng lấy cả hàng chục cây số vuông biên giới, chúng nó bỏ tiền ra giữ hàng vạn héc -ta đất rừng trong 50 năm … Xin cụ giữ gìn sức khỏe để xem chúng nó còn tàn phá, bán nước trắng trợn đến mức nao nữa. Nói chung cái đảng của cụ đã đang và sẽ còn là kẻ thù trực tiếp, nguy hiểm, khốn nạn và đểu cáng nhất mà từ trước đến nay dân ta chưa từng gặp phải.

 12. Muathuhanoi said

  Bài viết quá tuyệt vời! Xin trân trọng cảm ơn Vị Tướng Già Vô Cùng Đáng Kính Nguyễn Trọng Vĩnh!

  Nhân dịp năm mới 2012, chúng con xin kính chúc cụ cùng gia đình mạnh khỏe hạnh phúc, an khang thịnh vượng.
  Kính chúc Vị Tướng Già Vô Cùng Đáng Kính An Vui, Trường Thọ, luôn là chỗ dựa tinh thần cho mọi người dân Việt yêu nước và cho Đất nước Việt Nam!
  (Những người con Hà Nội ở CHLBĐ)

 13. Một người dân said

  Tôi tôn trọng cụ Vĩnh vì tuổi tác và cám ơn cụ có tâm huyết dám nói lên sự thật của vấn đề ở VN hôm nay nhưng xin hỏi : Miền Nam có đói rách, bị bóc lột thiếu tự do phải cần đuoc ” giải phóng ” hay không ? hay nói như Trung tướng Trần Độ : ”… Thắng lợi 1975, ta đã thu lại một nửa nước no đủ và đầy hàng hoá, thế mà ta đã phát huy thắng lợi đó ra sao, mà đến những năm đầu của thập kỷ 80, cả nước đói nghèo, ngắc ngoải. …” !?
  Xin hỏi, Ta có cần thống nhất đất nước với giá của hàng triệu mạng sống già trẻ của hai miền bị hy sinh không? Nếu vẫn giữ 2 miền Nam, Bắc như Bắc& Nam Hànngày nay thì ít nhất một nữa nước se phát triển , tư do như Nam Hàn, một cường quốc Á Châu bây giờ. Nước Dức không đổ máu , dân họ không phải hy sinh để thống nhất hay giải phóng. Tây Đức , Nam Hàn đều phát triển văn minh , dân chủ tự do, không hề mất độc lập nào cả mặc dù ”chơi” với Mỹ. Mỹ đóng quân ở Nhật sau thế chiến thứ hai. Hôm nay nước Nhật như thế nào mọi người đếu biết.
  Câu hỏi tóm lại. con đường, mục tiêu đảng CSVN đa chọn cho dân VN lựa đúng hay sai ?

  BS: Không thống nhứt thì lỡ miền Bắc thành như … Bắc Triều Tiên thì sao? Hu hu! Tui ở miền Bắc mờ.

  • Một người dân said

   Anh BS ơi , quả rất tiếc .Tôi rất rỏ ý và luôn nghỉ đến diều này !! Như người ta thường noi , chiến thắng 75 miền Nam ” giải phóng” miền Bắc! Nhưng vì thế tôi dã viết :” ÍT NHẤT là một nửa nước se phát triển…” còn hơn cả hai kéo nhau vào một tình trạng chung mà ngao ngán. Hơn nua biết đâu, không có chiến tranh Nam Bac, nước ta lại dược thống nhất theo kiểu Dức thì quá hạnh phúc !!! Ôi đâu cung là số phận dân ta.

 14. Nguyễn Dân Trí said

  Bạn nào biết tiếng nga dịch giúp hộ bản này với
  http://www.liveinternet.ru/users/3244445/post195687975/?mid=571

 15. Nguyễn Dân Trí said

  Bạn nào biết tiếng nga dịch hộ bản này với

  Самые кровавые диктаторы XX века

  Понедельник, 05 Декабря 2011 г. 09:21 (ссылка)
  Процитировано 44 раз + в цитатник
  Прочитало: 1 за час / 14 за сутки / 32 за неделю / 292 за месяц
  Прошлое столетие как никакое другое было богато на кровопролитие. Человечество примеряло на себя платье различных идеологий, устраивая мировые войны за перераспределение ресурсов и гегемонию на планете. Но одно дело, когда одно государство или союз стран воюет с другими, а другое – с собственными народом. Диктатура власти XX века насчитывает десятки миллионов жертв по всему миру. Вот “чёртова дюжина” самых кровавых диктаторов прошлого столетия, каждый из которых является ярким примером того, как чудовищен бывает человек в своё величии по отношению к другим людям.

  Энвер-паша (Турция)
  Число погибших: от 1,1 до 2,5 млн. человек
  Годы у власти: 5 (1913-1918)
  Самое страшное преступление: геноцид армян
  Тип режима: военный
  Причина смерти: погиб в бою (по мнению большинства)

  Ким Ир Сен (Северная Корея)
  Число погибших: 1,6 млн. человек
  Годы у власти: 46 (1948-1994)
  Самое страшное преступление: война в Корее
  Тип режима: коммунистический
  Причина смерти: сердечный приступ

  Хо Ши Мин (Северный Вьетнам)
  Число погибших: 1,7 млн. человек
  Годы у власти: 24 (1945-1969)
  Самое страшное преступление: война во Вьетнаме
  Тип режима: коммунистический
  Причина смерти: сердечная недостаточность

  Пол Пот (Камбоджа)
  Число погибших: от 1,7 до 2,4 млн. человек
  Годы у власти: 4 (1975-1979)
  Самое страшное преступление: геноцид в Камбодже
  Тип режима: коммунистический
  Причина смерти: официально неизвестна

  Саддам Хусейн (Ирак)
  Число погибших: 2 млн. человек
  Годы у власти: 34 (1969-2003)
  Самое страшное преступление: геноцид курдов
  Тип режима: авторитарный
  Причина смерти: казнь через повешение

  Яхия Хан (Пакистан)
  Число погибших: от 2 до 12 млн. человек
  Годы у власти: 2 (1969-1971)
  Самое страшное преступление: геноцид в Бангладеш
  Тип режима: военный
  Причина смерти: неизвестна

  Хидэки Тодзио (Япония)
  Число погибших: 4 млн. человек
  Годы у власти: 3 (1941-1944)
  Самое страшное преступление: убийства гражданских во Второй мировой войне
  Тип режима: военный
  Причина смерти: казнь через повешение

  Владимир Ленин (СССР)
  Число погибших: 4 млн. человек
  Годы у власти: 7 (1917-1924)
  Самое страшное преступление: Гражданская война в России
  Тип режима: коммунистический
  Причина смерти: кровоизлияние в мозг

  Хирохито (Япония)
  Число погибших: 6 млн. человек
  Годы у власти: 62 (1926-1989)
  Самое страшное преступление: резня в Нанкине
  Тип режима: монархия
  Причина смерти: рак

  Чан Кайши (Китай)
  Число погибших: 10 млн. человек
  Годы у власти: 18 (1928-1949)
  Самое страшное преступление: Инцидент 228 (резня на Тайване в 1947 году)
  Тип режима: военный
  Причина смерти: почечная недостаточность

  Адольф Гитлер (Германия)
  Число погибших: от 17 до 20 млн. человек
  Годы у власти: 11 (1934-1945)
  Самое страшное преступление: Холокост
  Тип режима: фашистский
  Причина смерти: самоубийство

  Иосиф Сталин (СССР)
  Число погибших: от 40 до 62 млн. человек
  Годы у власти: 12 (1941-1953)
  Самое страшное преступление: система ГУЛаг
  Тип режима: коммунистический
  Причина смерти: сердечный приступ

  Мао Цзэдун (Китай)
  Число погибших: от 45 до 75 млн. человек
  Годы у власти: 34 (1943-1976)
  Самое страшное преступление: великий голод в Китае
  Причина смерти: сердечный приступ
  Рубрики: История
  Теги: история преступники
  Сообщение понравилось:
  21 пользователям
  Нравится Поделиться

 16. Hoàng Thach said

  Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh nay đã 97 tuổi rồi mà vẫn nặng lòng với đất nước,Những ý kiến đóng góp của cụ vẫn sáng suốt,Ôi giá như nhửng vị lãnh đạo của đảng và nhà nước ai cũng được như Cụ thì dất nước mình đã tốt đep biết bao nhiêu.Tôi tôn kính Cụ chỉ sau Cụ Hồ thôi,Ko biết viết gì,nói gì ?Chỉ biết rằng tên tuổi của cụ mãi mãi lưu danh vào trang sử đẹp nhất của dân tộc.Hy vọng Lãnh đạo Đảng và Nhà nước VN tiếp thu những ý kiến đóng góp của Cụ,để xây dựng nước Vn DÂN CHỦ va giầu mạnh,mang hạnh phúc đến cho tất cả moi người.
  Nhân dịp năm mới 2012 nhờ trang ABS kình chúc Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh có nhiều sức khỏe,sống lâu vào bậc hiếm có của thế giới và vẫn còn đóng góp nhiều cho đất nước vì tự do,dân chủ và công lý
  Hoàng Thạch từ London

 17. biaviahe HN said

  Nếu còn trẻ ta sẽ bóp cổ từng thằng!

 18. Theo Lenin, Dân chủ phải có lãnh đạo.
  Theo Bác Hồ, Tập thể lãnh đạo. Cá nhân phụ trách. Thế là vừa Dân chủ vừa Tập trung.
  Đây chính là lỗi hệ thống.
  Đây chính là ung nhọt từ thời mới ra đời của mồ ma cs.
  Các bác, các cụ cứ nói lung tung, chẳng ai dám nói thẳng vào vấn đề.
  Chính các cụ các bác cũng nhiễm lỗi hệ thống ăn hết não rồi..

  • Nhờ có lỗi hệ thống
   Ta đã khởi nghĩ vùng lên giành lấy chính quyền
   Đạp đổ bất công thực dân tháo chạy
   Ta tiếp tục thu giang óưn về một môí
   Lũ Mỹ chạy thua, quân bù nhìn bạt vía
   Bon Polpốt no đòn lũ bắc Kinh cụp đuôi chuồn thẳng

   Đất nước vẫn còn mấy con muỗi vo ve
   Vì “Lỗi Hệ Thồng” nên ta không muốn:
   Dùng gươm chém nhái
   Dùng súng bắn gà….
   Chúng nó tự thua, chúng dành ăn “oánh nhau ăng ẳng”
   Ha Ha Ha
   Lỗi Hệ thống….
   Ô hô….

 19. Ẩn danh said

  Trục tam giác ma quỷ: Tàu, Bắc Hàn và VN. Mỹ đã đặt những bệ phóng ĐẦU ĐẠN NGUYÊN TỬ chỉa vào trục tam giác nầy, chỉ chờ Thế Chiến Thứ 3 là cho nổ tung… Thà 1 phút huy hoàng để được ăn BOM NGUYÊN TỬ còn hơn sống 1000 năm le lói trong VÒNG NÔ LỆ!

 20. Trực tính said

  Cảm ơn bác Nguyễn trọng Vĩnh đã nói lên ý kiến của đại đa số người dân Việt nam, chỉ có điều là nếu như đảng cộng sản, nhà nước và chính phủ VN thực hiện tốt tất cả những điều như bác đã kiến nghị thì họ đã không còn được lãnh đạo, hoặc không muốn được lãnh đạo nữa. Thực hiện tốt tất cả những điều bác đề xuất thì họ sẽ trở thành những “đầy tớ” thực thụ của nhân dân ,đây là điều mà họ hoàn toàn không muốn, họ chỉ thích được làm “đầy tớ” giả vờ thôi, chứ làm “đầy tớ” thật thì bổng lộc gì.

 21. Ẩn danh said

  BÀI RẤT HAY: Hãy tự hỏi vì sao lắm người giỏi mà Việt Nam vẫn nghèo? Những người trẻ của Việt Nam ư? Các anh có bằng thế hệ trẻ của Singapore không? Thế hệ trẻ của Mỹ không? Của Hàn Quốc không? Của Trung Quốc không? Tôi biết Việt Nam của anh có rất nhiều tài năng trẻ, nhưng rồi họ cũng sang đây để phục vụ cho đất nước của tôi mà thôi! Họ cũng sang Mỹ, Anh, Pháp, Đức v.v… Để phục vụ cho những quốc gia giàu có mà thôi!: http://www.ttxva.org/hay-tu-hoi-vi-sao-lam-nguoi-gioi-ma-viet-nam-van-ngheo/

  • Phú Hòa said

   Đọc câu “Việt Nam của các anh” mà tôi thấy phản cảm quá. Tôi hiểu rằng hiện giờ người viết comment này (cũng như tôi) đang mang quốc tịch nước ngoài nhưng với tôi thì dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng chỉ có một quê hương duy nhất và đó là VIỆT NAM. Hãy luôn nâng niu, tôn trọng mảnh đất đã sinh ra mình chứ đừng quay lưng với nó. Những điều bác Nguyễn Trọng Vĩnh viết ra là sự thật, một sự thật đau đớn mà gần như tất cả người dân Việt Nam đều nhìn nhận được nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để nói ra như vậy.

 22. Ẩn danh said

  Cùng Quốc Hội, cùng Công An, cùng Quân Đội với Tàu để tiến lên hướng Bắc để sáp nhập cùng CỜ 6 SAO để được vào VÒNG NÔ LỆ mãi mãi! Ở trên thế giới nầy có giống dân nào muốn làm NÔ LỆ 2 lần không? Nhưng giống dân VN đã và đang làm NÔ LỆ cho tới 4 lần, đó là làm NÔ LỆ cho Tàu, Pháp, Nhật và ĐCSVN, và bây giờ sắp làm NÔ LỆ lần thứ 5 cho Tàu một lần nữa. Như vậy dân VN có phải là một giống dân CHUYÊN NGHIỆP làm NÔ LỆ không? Đúng như vậy vì dân Việt là một giống dân rất HÈN…

 23. Kien den said

  Tuc ngu co cau ” con sau bo rau noi canh ” nhung noi canh luc nhuc toan sau thi lam sao ha cu Vinh kinh men???

 24. Ẩn danh said

  Đảng ta lên cơn điên dại rồi. Hết thuốc cứu.

 25. Nguyễn Dân Trí said

  “đặc biệt quan trọng là bộ phận nắm quyền cao nhất, để có bộ phận chủ chốt trong sạch, dùng chức quyền lo cho dân cho nước thay vì lo làm giàu cho cá nhân, gia đình, họ hàng, thân thuộc…”
  http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_T%E1%BA%A5n_D%C5%A9ng
  http://namvietnetwork.wordpress.com/tai-s%E1%BA%A3n-n%E1%BB%95i-c%E1%BB%A7a-nguy%E1%BB%85n-t%E1%BA%A5n-dung/
  http://nguyenthanhphuongvn.net/

 26. Khải said

  Cảm ơn anh Vươn đã đánh bọn ác ôn bóc lột thay dân đen chúng tôi .
  Dân Cồn dầu Đà nẵng bị chính quyền điều 500 cảnh sát đàn áp dã man , đền chúng tôi 30 ngàn /mét và bán cho Sungroup chia lô bán lại 10 triệu / mét . Đúng là chính quyền ăn cướp và giết người .
  Có súng hoa cải thì Vua Thanh đã bị bắn rồi . Nghe đâu hôm nay Thanh ăn mọi dự án từ lớn đến nhỏ không như ngày xưa chỉ ăn lớn thôi . Đảng cộng sản sao bẩn và ác vậy .
  Nghe đâu được tổng Mạnh, Khải và An bảo kê . Hắn đã thủ tiêu ông Tùng , viện kiểm soát Đà nẵng vì dám kết tội hắn trong vụ cầu sông Hàn .

 27. Thưa cụ Vĩnh, người chiến binh quả cảm
  Chín sáu rồi mà cụ vẫn hăqng say
  Nhưng cụ ơi, cứ bình tĩnh cụ nha…
  Có chúng cháu sẽ an bình đất nước

  Cấm biểu tình, chỉ có mấy mươi mống nhỉ
  Đâu phải nhân dân mà cụ phải lo
  Các cháu có cặp mắt Nhân dân
  Xuyên thủng âm mưu của kẻ thù phá phách
  Cụ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi cụ
  Nước non này luôn đầm ấm cụ ơi..

  Chúng nó phá các cháu đánh tơi bời
  Noi gương cụ chúng cháu mài cảnh giác
  Đập nát đầu thù, tổng cổ lưu manh
  Ra khỏi nước để cho quê ta sạch sẽ…
  Ơ hờ chúc cụ ngủ đi….

 28. Ẩn danh. said

  Có phải! Chủ nghĩa lưu manh. Đánh lừa người ta nghe theo, sau khi thành công thì nó trở mặt đàn áp lại người theo nó? Nó biết đúng sai. Nó biết lợi hại. Nó cứ làm cứ bắt dân bừa bãi không theo hiến pháp luật pháp. Chính đích thị nó là chủ nghĩa lưu manh.
  Thật vô phúc cho người yêu nước.

 29. Quốc Hận said

  Đổi Thay nói quá đúng ! lịch trình phát triển của thời đại ,ngày trước không thể áp dụng cho hôm nay, đó là sự tiến lên của loài người ,những kẻ (thủ cựu ) nó không bao giờ chấp nhận sự thay đổi , luôn luôn là chướng ngại vật ngăn cản bước tiến của dân tộc để thủ lợi cá nhân , nên chẳng có cách nào sửa chữa được , chỉ gạt bỏ thôi !!!!!

 30. Nails Man said

  Tôi thấy là cứ để cho Tây hay Mỹ đô hộ mà nhân dân ta còn có tự do cơm no bò cưỡi còn hơn là cho các ông Đảng bây giờ vừa bị mất đảo , mất đất mà lại còn nghèo hơn cả….Phi Châu !
  Mình giải phóng là để cho khá hơn thằng Tây , thằng Mỹ chứ lại thua nó thì thà để…y như cũ , Vũ Như Cẩn thì hay hơn !
  Tây Mỹ mà cai trị VN , thằng Tàu mà lộn xộn nó bợp tai đá đít cho phải biết !

 31. Người dân said

  Đây gần như bài hịch tướng sĩ của một nhà lão thành cách mạng suốt đời vì nước vì dân. Đảng (gà) ta bây giờ chỉ là của một dúm người với nhà lầu, xe hơi, quyền lực, coi dân như rác, coi phục vụ dân như là đi ban ơn. Đảng này không phải là Đảng Bác Hồ, Bác Tôn nữa, mà là của bon tham nhũng phản nước hại dân. Chính nhân dân là người phán xét cuối cùng, mong một ngày nào đó gặp Mu ba rắc VN tại Ba đình .Hãy chờ. Chú mừng năm mới Cụ Vĩnh, mong cụ sống lâu ngoài trăm tuổi.

  • Vô danh said

   Bài hịch tướng sĩ gì, chỉ đưa ra được các hiện tượng mà ai cũng biết, nhưng phần giải pháp mang tính cải lương thỏa hiệp, mang màu sắc không tưởng, nói cũng như không.

  • bh said

   Chúc cụ sống lâu hơn trăm tuổi, sống đến cái ngày tòa lâu đài mà cụ đã góp công xây dựng nó đổ sầm xuống đè cụ chết luôn là vừa.

 32. Việt Mường said

  Cảm ơn cụ Vĩnh đã có bài hay và tâm huyết.

  Nhưng cũng xin lỗi cụ để nói 1 câu thế này, trước đây ĐCSVN được “phong trào bình dân” của Đảng Xã hội Pháp cho phép hoạt động khá thoải mái 3 năm (1936-1939) nhưng đến 1945 nhờ khi Nhật thua Đồng minh chúng ta mới tuyên bố độc lập, nếu bây giờ ĐCSVN cho phép dân lập hội, được tự do ngôn luận thì tôi đảm bảo chỉ một năm là số người nghe theo ĐCS chỉ là thiểu số.

  Nói như thế để cụ hiểu rằng “không thể và không nên sửa chữa”.

 33. qx said

  Những chủ trương và việc làm ngược với nguyện vọng của dân, không phù hợp với lợi ích của đất nước làm cho dân mất tin tưởng vào Chính phủ, vào lãnh đạo là tất yếu. Tình hình này sẽ đưa đất nước đi đến đâu?

  Chả ai trả lời được, ngay cả người hỏi, vì vẫn còn trong vòng xin/trông đợi/thuyết phục/vv…

  Câu trả lời nếu có phải là từ câu hỏi này:

  Những chủ trương và việc làm ngược với nguyện vọng của Dân, không phù hợp với lợi ích của đất nước làm cho dân mất tin tưởng vào Chính phủ, vào lãnh đạo là tất yếu, thì Dân phải làm gì?

  qx

 34. 96 tuổi mà cụ Nguyễn Trọng Vĩnh minh mẫn, sáng suốt thế! Cụ đúng là thuộc thế hệ những nhà lãnh đạo ngày xưa: Có trình độ, có bản lĩnh, rất mẫu mực, rất liêm khiết, rất thông tuệ và rất trong sáng.
  Cám ơn cụ, văn phong, bài viết của cụ đọc vang vọng, mạnh mẽ và có sức thuyết phục như một bài hịch …
  Anh Ba ơi, bài này gửi báo lề phải được không? Hỏi vậy thôi, tôi nghĩ họ “hông dám đâu”!
  Bỗng tôi nhớ đến câu thơ của nhà thơ TH
  cách đây hơn 50 năm:
  …Đảng ta muôn vạn công nông,
  Đảng ta muôn vạn tấm lòng, niềm tin…
  Xưa thế, bây giờ thì ngược lại….

  Cả nước 120 sân gôn lại bao nhiêu nhà máy xí nghiệp, dự án này nọ, đường xá…còn lấy đâu đất cho dân cày cấy!…

 35. Thưa cụ lính già đầu bạc
  Cụ ngồi kể chuyện nguyên nhung
  Nhưng mà ai người cầm chịch
  Cho các quan đảng đầu triều
  Làm tròn một cơn lột xác
  Điều lệ nói rõ một điều
  Đại hội là ngôi cao nhất
  Một vài đại hội gần đây
  Các đại hội con quyết tất
  Trung ương đạị hội bầu ra
  Quyền hờ như là quốc hội
  Không mong gì đâu cụ ơi
  Lính già chúng mình có nói
  Bọn chúng đâu chịu nghe lời!

  • Nếu biết dõ sự tình đất nước như thế? Sao các cụ không tổ chức làm một cuộc cách mạng để canh tân đất nước đi …??? Hình thức của cuộc CM là: Tuyệt thực tại gia ! Để xem họ có chịu nghe lời không nào !?

 36. Ho Chan That said

  Tham nhũng ko thể bị kiềm chế từ năm này sang năm khác (dù chỉ cần ở mức trung bình của thế giới); bộ máy hành chính đã thiếu hiệu quả mà ngày càng phình to và trở thành lực cản (có lẽ ở vị trí “hàng đầu thế giới”); chi tiêu của công vô tội vạ (với thực trạng “bao cấp ” vẫn còn “tràn lan”, suốt ngày phải đi “xin xỏ” người ta công nhận mình có nền kt thị trường); các nguồn lực xã hội như tài nguyên thiên nhiên, chất xám, sức lao động…bị “gò bó” vào những mô hình/ý tưởng ko thể chứng minh trong thực tiễn (kinh tế nhà nước làm “dẫn dắt” nền kt quốc dân; cải cách hành chính/giáo dục phải bắt đầu bằng việc “tăng lương” cho viên chức; chống tham nhũng chỉ cần “ban hành luật” hay kêu gọi “làm theo tấm gương đạo đức HCM”….);đời sống vật chất của xã hội nói chung đang bước vào giai đoạn “đi giật lùi” (thấp nhất trong 10 năm gần đây); đạo đức/lối sống đi xuống chưa thấy điểm dừng (lối sống “chỉ biết đến bản thân” chưa bao giờ lại “phát triển manh” như hiện tại, trong mọi giai cấp/tầng lớp chính quyền/nhân dân); bất kỳ một vấn đề phát sinh/thất bại nào cũng được “chuyển” sang các lý do khách quan hoặc sang đối tượng khác (vinashin, lạm phát/giá cả cao nhất nhì thế giới…); bất bình/bất đồng chính kiến/chống người thi hành công vụ ngày một gia tăng (tuy mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu)…..

  Tất cả chỉ là “biểu hiện bên ngoài” và cũng là “hệ quả tất yếu” (hết sức tự nhiên) của biết bao sự trì trệ/bảo thủ, áp đặt/khiên cưỡng, mơ hồ/duy ý trí, ngụy biện/lạc quan tếu…. ngay từ việc hình thành ý tưởng, đưa ra biện pháp thực hiện, đánh giá kết quả (thành tích và thất bại)…. của bộ máy cầm quyền ở VN mọi cấp độ, và ngày một trầm trọng đến mức ko thể ko “bất bình”

  Giải pháp: CÔNG KHAI MINH BẠCH TẤT CẢ MỌI THỨ, đây vừa là “công cụ” vừa là “mục tiêu hướng đến” của nhưng giải pháp khác

  – CKMB LỢI ÍCH: lợi ích là “căn nguyên” và “mục tiêu” của hầu hết những hành vi (cả tốt lẫn xấu) của con người. Việc CKMB Lợi ích nhằm tạo môi trường cho hoạt động cạnh tranh/đấu tranh lẫn nhau (trong cả giới cầm quyền và các tầng lớp XH khác). Việc “duy trì” một trạng thái “mập mờ” về lợi ích là môi trường cực tốt để những loại “vi khuẩn gây bệnh cho xã hội” có đất mà sinh sôi nảy nở. (Ví dụ: công khai mức lương của Bí thư tỉnh chẳng hạn là 100 triệu/tháng thì chắc chắn sẽ nhiều người “tin” hơn là nói rằng ông ta chỉ có mức lương vài triệu, trong khi người ta thấy ông còn có nhiều nhà, nhiều đất, nhiều xe, nhiều ….)

  – CKMB những thứ khác: như quy trình tuyển chọn cá nhân/tổ chức cho 1 công việc/vị trí/dự án, quyền hạn, trách nhiệm, công cụ xử dụng, nguồn lực xử dụng, tiêu chí đo lường/đánh giá kết quả, chế tài xử lý ví phạm v.v…. Nhiều người cho rằng nếu công khai mức lương của ông Bí thư tỉnh như trên sẽ tạo ra sự bất bình trong dân chúng, nhưng đây là cách nghĩ “duy ý trí”. Sự thật là: nếu mọi người biết rằng để có được mức lương trên, ông “phải làm” những gì và ông sẽ bị “xử lý” ra sao nếu ko thực hiện được… và đặc biệt là khi người ta biết ông “lên” được vị trí đó là do chính họ (người dân) lựa chọn theo những cách thức công khai minh bạch nhất từ những ứng viên tốt nhất, thì khi đó sự “bất bình” ấy (nếu có) cũng chẳng thu hút được sự quan tâm của nhiều người.

  Một XÃ HỘI TRUNG THỰC bao giờ cũng là một xã hội mạnh mẽ và có sức sống trường tồn, bởi chỉ ở XH ấy, con người mới phát huy được hết khả năng, sức sáng tạo, óc tư duy…Một xã hộ mà ở đó con người muốn “tồn tại” phải giả dối, lừa lọc, áp đặt, cưỡng bức, bao biện… là một xã hội mục nát, theo đúng nghĩa, nó hoặc là sẽ bị thay bằng một xã hội tiến bộ hơn, hoặc sẽ tự lụi tàn.

  • Hoàng Thach said

   Đồng ý với bạn,lương ko tương xứng với chức vụ là nguyên nhân sinh ra tham nhũng,Tại sao lương của chủ doanh nghiêp vài chục triệu,vài trăm triệu VND tháng,trong khi đó lương của Bộ Trưởng,Thủ Tướng,Chủ Tịch nước chỉ khoảng từ 10-15 triệu đồng tháng như một trò hề,Thử hỏi với mức lương như thế các vị có mua được nhà lầu xe hơi,cho con đi du hoc đươc ko ???

 37. cựu chiến binh said

  Đất nước sẽ đi đến
  Người hùng biển cả ,kĩ sư ,người nông dân Vươn ở Quang vinh -Tiên lãng -Hải phòng cầm súng !
  Dân việt :07/01/2012 | 12:00Nổ tung cửa, gia đình Giám đốc Công an Thái Nguyên thoát nạn

 38. homhinh said

  Tui trích bài thơ dưới đây thay cho lời muốn nói!

  Con chó
  (Nhà văn An Nam khổ hơn chó- Nguyễn Vỹ)
  Caubay
  “…thân phận người dân Việt Nam hôm nay quả còn khổ hơn …chó! Mà con chó vẫn hơn dân ta vì có khi nó không biết khổ, nhất là khổ vì nhục! Những dòng sau đây được viết ra từ sự phẫn uất, lời sỉ nhục chỉ dành cho kẻ đáng bị sỉ nhục.”

  Làm dân Việt Nam hôm nay khổ hơn con chó
  Vì giặc Tàu xâm lăng mà tay chân bị bó
  Hễ lạng quạng là bị tó
  Chó!

  Lãnh đạo Việt Nam hôm nay ngoan hơn con chó
  Bọn Tàu bảo gì thì làm cái đó
  Thấy mặt chủ thì ngoảy đuôi chui gầm lấp ló
  Chó!

  Tướng lĩnh Việt Nam hôm nay hèn hơn con chó
  Thấy giặc đến nhà mà núp trong xó
  Laị tập trận chung với chúng nó
  Chó!

  Nhà báo Việt Nam hôm nay tồi hơn con chó
  Giặc đào mả cha mà trơ mắt ngó
  Viết lách thì nương theo chiều gió
  Chó!

  Thanh niên Việt Nam hôm nay thảm hơn con chó
  Nhìn giặc xâm lăng, căm hờn đứng ngó, chẳng dám la ó
  Biểu tình thì bị làm khó
  Chó!

  Đất nước Việt Nam hôm nay dơ hơn chuồng chó
  Bởi vì bầy Hán cẩu ngang nhiên đi đây đi đó
  Tự hào xưng là anh em chúng nó
  Chó!

  Caubay

 39. xihoi said

  Đảng đã rời ra đội tiên phong của mình là giai cấp công nhân và nhân dân lao động (BÚA VÀ LIỀM chỉ còn trên mảnh vải đỏ) biết bao nhiêu thì xin mời ĐẢng hãy nhìn giới công nhân và nông dân sống, ăn, ở vài tầng lớp lãnh đạo các cấp từ trung ương đến địa phương thì sẽ rõ. Tôi vẫn hy vọng còn nhiều đảng viên có mắt và nhìn thấy, chỉ cần họ đồng thanh nói với các lãnh đạo đảng vạch ra chính sách nhanh nhanh thay đổi và hành động như tôn chỉ và mục đích của ĐẢng thì mới được dân theo. Ngược lại thì dân sẽ chối bỏ Đảng và dùng cường quyền để đàn áp và ép dân theo Đảng thì hậu quả tất yếu như ở Liên Xô và Đông Âu sẽ sớm đến. Mong Đảng hãy hành động đúng chứ đừng nói nhiều nữa.

 40. hoaden said

  Trước kia cuộc cách mạng của ta là vì quyền lợi của người cần lao. Ngày nay mục tiêu này ngày càng bị rời xa. Dễ dàng nhìn thấy những điều này ,chỉ qua một số bề nỗi xã hội: những đại gia với bác “ phở triệu đồng”và những người nông dân (động lực của cách mạng) mưu sinh với mẹt vài mớ rau ngồi nhấp nhổm ở nhiều góc chợ. Họ không vì người nghèo thì đồng nghĩa họ nâng đỡ người giàu, mà ngày nay người ta gọi là những “TƯ BẢN ĐỎ” hay dưới dang từ mỹ miều” nhóm lợi ích”. Con đường của họ là dựa vào những nhóm lợi ích,tức là phải có tiền,tức phải tích lũy.Họ đang theo phương pháp tích lũy “tiền tư bản”,một phương pháp rất có hiệu quả,nhưng cực kỳ “tàn bạo”.Vì vậy ta chẳng lạ gì họ bỏ ngoài tai tất cả những kêu ca của dân chúng,những can gián tâm huyết của các bậc tiền bối cách mạng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp,Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh,những cán bộ kỳ cựu như Ông Lê Hiếu Đằng,nhà văn Nguyên Ngoc,…cả những người đã kinh qua lãnh đạo già dặn như ông Nguyễn Văn An,ông Vũ Khoan,…Họ đang bất chấp tất cả để xây dựng nền tảng xã hội theo quan điểm của họ :Tư bản đỏ.Vì vậy họ không thể nào chấp nhận dân chủ,không thể nào chấp nhận tam quyền phân lập,chấp nhận dân chủ cho nhân dân.Tiền thất thoát từ tham ô chẳng chạy đi đâu,chỉ chạy vào túi bọn tư bản đỏ. Không có thì là thế nào xây dựng nên nhóm lợi ích đang chi phối đối với hướng phát triển của đất nước , mà ngài TT cũng không thể không công nhận.Không tàn bạo thì làm thế nào tích lũy được. Dân chủ thì chắc chắn chiến lược này sẽ bị phá sản
  Đừng nghĩ nước ta không thay đổi. Sẽ thay đỗi và sẽ thay đổi rất lớn. Chỉ điều những thay đổi sẽ không đem lại những mong đợi của dân,mà chỉ tăng thêm nỗi lo lắng cho các bậc tiền bối,các bậc lão thành cách mạng,cho những ai tâm huyết đối với sự phát triển của đất nước

 41. Con người chứ không phải ngợm nói said

  Khi tôi thấy một hành vi bất lương ở đất nước này ,
  Có chổ nào để tôi chỉ rỏ và giải quyết không!
  Mà không hề LO- SỢ !

  ĐÓ LÀ ĐẠO ĐỨC THẬT CỦA ĐẢNG CẦM-QUYỀN .
  Đó là hiện-trạng thật đang xảy ra nơi đất nước này .

  • Cái đảng CSVN bây giờ nó không còn như cái Đảng của cụ NTV cách đây 73 năm nữa rồi cụ ạ ! Cái đảng của những người CSVN hiện nay là đảng vì lợi ích cái nhân và nồi cơm của GĐ họ “người có chức có quyền “mà thôi … Thái độ bất cầm dân của NN đã nói nên điều đó .

 42. NGUYEN HOANG said

  Lại ĂN MÀY DĨ VÃNG!!! Thật không hiểu nổi cách suy nghĩ, diễn giải các Sự kiện, sự việc của Lịch sử- Xã hội!!! […] Xin lỗi cụ Nguyễn Trọng Vĩnh (vì tôi là hậu thế chỉ đáng tuổi con cháu cụ, tôi vừa tròn 60 tuổi) tôi phải nói: […] Theo thiển ý của tôi: Việc CUỐI CÙNG CÓ ÍCH VỚI DÂN VIỆT, NƯỚC VIỆT là cụ Vĩnh và những người “đồng chí” đồng đội của Cụ HÃY CÔNG KHAI BỎ TẤM THẺ ĐỎ NGẬP MÁU DÂN VIỆT MỘT CÁCH CÔNG KHAI ĐÀNG HOÀNG TRƯỚC CÔNG LUẬN VÀ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI. Thời đại Thông tin như ngày nay SẼ GIÚP CỤ được ĐIỀU ĐÓ- VẤN ĐỀ LÀ CỤ VĨNH VÀ CÁC CỤ KHÁC CÓ ĐỦ DŨNG CẢM VÀ YÊU NƯỚC THỰC SỰ HAY KHÔNG MÀ THÔI! Trong giới nhà binh ( QĐNDVN) Tôi ( đã là LÍNH THỜI ÁC LIỆT NHẤT) ĐẶC BIỆT KÍNH TRỌNG VÀ CẢM PHỤC ĐẠI TÁ PHẠM ĐÌNH TRỌNG- Người đã Công khai Tuyên bố và Ly khai đảng CSVN khi NHẬN RA BẢN CHẤT CỦA NÓ!

 43. thuocdo said

  Nặng lòng với với Dân với Đất nước như Cụ Vĩnh thời nay thật khó có. Cụ có thể nói ra tất cả những trăn trở của Cụ. khổ nỗi chẳng có Ông To nào đoái hoài tới ngoài đám Dân đen thở dài khi đọc những dòng chữ của Cụ Vĩnh. Nhân tài Đất việt thì rất nhiều, vấn đề ai là Người tạo sức bật cho họ phát huy khả năng đó để phát triển đất nước với phương châm Dân Chủ Văn Minh Thượng Tôn Pháp Luật. còn Công bằng? chưa chắc Nước Mỹ có nền Dân Chủ mà mọi người đều mơ ước có công bằng
  thích câu nói của BS huy, System error rồi.Cài lại hệ điều hành thôi.

 44. Ẩn danh said

  Thưa cụ Vĩnh. Khi nào cụ mới từ bỏ cái cụ theo đuổi 73 năm nay?

  • Huong Lan said

   The bao gio ong tu bo viec an com va xai nuoc mam ?

  • bang bang Sgn said

   Cụ Vĩnh ơi, sao cụ kô theo gương Gorbatchew hay Yelsin nước Nga cho dân ta được nhờ mà cứ ngồi lắm lời bàn bạc suông….

  • Ẩn danh said

   Vang,cu Vinh luyen tiec Bac va Dang nhu cac Chi Bac
   Trieu.Tien vat va khoc luyentiec Bac Kim Yong Il. !
   He he!

  • Nong duc Luu said

   Ta nói cho vui, để “mi” tưởng rằng “ta” đã là “mi”.

   Đảng CSVN nổi tiếng là vua xạo và nói láo, hơn 73 năm tuổi đảng như ta, chả lẽ lại chả có cái gì giống tính đảng sao?.

   Ta “ru” con cháu ta “ngủ” là quyền và thiên chức của ta, lắng nghe hay không là chuyện của “mi”.

   Thẻ đỏ, bùa hộ mạng của ta, ta đã giữ hơn 73 năm, mà bảo ta phải vụt bỏ, ngu chắc!.

 45. Đỗ Quốc Minh said

  Đọc bài viết của cụ-thưa cụ Nguyễn Trọng Vĩnh kính mến,chợt tôi ngộ ra một điều, phải chăng những “việc làm” của đảng… ,mà dân ta liên tục chứng kiến,và phản đối suốt thời gian dài vừa qua{…} là CHỦ TRƯƠNG LỚN của đảng”ta”nhằm: KHÔI PHỤC NGUYÊN TRẠNG LỊCH SỬ DÂN TỘC,kể cả phần LS của 4000 năm bắc thuộc…TRÊN TOÀN LÃNH THỔ VN(mà vì lý do “nhạy cảm” nào đó,đảng không “tiện” nói ra,và cả vì “dân trí còn hạn chế”nên CƠ SỰ mới xảy ra như vậy?).

 46. Minhdizai said

  Bác NTV này có lần đã lên mạng phản bác rằng có những bài viết là mạo danh ông ấy nên bây giờ không biết có nên tin đây là bái viết của ông ấy ko. Nếu thật thi rất đáng mừng

  • Vụ đó là có 1 ai đó đưa cho người giúp việc của cụ một bản kiến nghị dỏm có tên của cụ nói là bản đăng trên mạng, TS Diện search trên mạng thì không có, cụ thì không biết dùng máy tính. Cụ cẩn thận nên vẫn cứ đính chính cho chắc.

   Người đưa bản kiến nghị dỏm cho cụ là ai và mục đích gì thì bác có thể đoán ra. Cụ viết rất nhiều bài với nội dung góp ý thẳng thắng như thế này rồi.

 47. BS Huy said

  System error rồi.Cài lại hệ điều hành thôi.

 48. Đúng là ôn cũ để biết mới, Để biết rằng: Thời thế đã đổi thay – Thời đại dân chủ toàn cầu không có lý do gì để đảng cộng sản tiếp tục duy trì quyền lãnh đạo cho dù đảng này có tốt bao nhiêu thì vẫn cần có cạnh tranh bình đảng xã hội mới tiến bộ được. Huống chi đảng này đã quá mục ruỗng rồi thối quá rồi nói ai thèm nghe.

 49. cslykhai said

  chinh da may chuc nam roi ma dang ngay cang don mat cang chinh cang don ,het cach chong do roi chi con cho dan noi len lat do thoi,ko ai muon vay nhung roi cung phai do mau thoi,cong nong ko chiu dung noi nua bac ah

 50. Ẩn danh said

  Bác ơi đã quá trễ rồi như máu như thịt rồi ! Game is about over soon !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: