BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

552. THỦ TƯỚNG PHẠM VĂN ĐỒNG ĐÃ HÀNH XỬ HỢP LÝ KHI KÝ CÔNG HÀM 1958

Posted by adminbasam trên 11/12/2011

THỦ TƯỚNG PHẠM VĂN ĐỒNG ĐÃ

HÀNH XỬ HỢP LÝ KHI KÝ CÔNG HÀM 1958

Luật gia Trần Đình Thu*

Thời gian qua, có nhiều giải thích khác nhau chung quanh Công hàm của Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Phạm Văn Đồng gửi Quốc vụ viện Trung Quốc liên quan đến lãnh hải Trung Quốc vào năm 1958, khiến nhiều người hiểu không đúng bản chất vấn đề. Qua nghiên cứu tài liệu, bước đầu chúng tôi xin có một số ý kiến giải thích sau đây:

1. Tuyên bố 1958 của Trung Quốc vi phạm Luật quốc tế:

Ngày 4 tháng 9 năm 1958, Ban thường trực quốc hội Trung Quốc thông qua tuyên bố về lãnh hải Trung Quốc. Tuyên bố có 4 vấn đề nhưng có 1 vấn đề tối quan trọng là định nghĩa về “đường cơ sở” (còn gọi là đường căn bản) như sau:

“Các đường thẳng nối liền mỗi điểm căn bản của bờ biển trên đất liền và các đảo ngoại biên ngoài khơi được xem là các đường căn bản của lãnh hải dọc theo đất liền Trung Quốc và các đảo ngoài khơi”.

Từ định nghĩa về đường cơ sở này, phía nước bạn Trung Quốc đã xác định tiếp ranh giới nội thủy và lãnh hải của họ một cách sai lầm trong bản tuyên bố như sau:

“Phần biển 12 hải lý tính ra từ các đường căn bản là hải phận của Trung Quốc. Phần biển bên trong các đường căn bản, kể cả vịnh Bohai và eo biển Giongzhou, là vùng nội hải của Trung Quốc. Các đảo bên trong các đường căn bản, kể cả đảo Dongyin, đảo Gaodeng, đảo Mazu, đảo Baiquan, đảo Niaoqin, đảo Ðại và Tiểu Jinmen, đảo Dadam, đảo Erdan, và đảo Dongdinh, là các đảo thuộc nội hải Trung Quốc.”.

Tuyên bố của nước bạn sai lầm và vi phạm Luật quốc tế ở chỗ nào?

Trước hết xin nói qua về đường cơ sở. Khi ta đọc định nghĩa trong văn bản, do văn bản pháp luật đòi hỏi sự diễn đạt súc tích cô đọng nên thành ra khó hiểu với một số người, nên xin “diễn nôm” ra cho dễ hiểu. Theo đó, thì đường cơ sở chính là một cái “ranh đất liền”. Tương tự như khi làm nhà thì ta xác định ranh đất của ta tới đâu để xây nhà khỏi phạm lộ giới vậy. 

Lẽ ra “ranh đất liền” của một nước là phải lấy đường bờ biển của nước ấy. Nhưng đường này trên thực tế đôi lúc quá quanh co khúc khuỷu, dẫn tới việc xác định bề rộng lãnh hải phức tạp, nên các nhà lập pháp quốc tế phải đưa ra một khái niệm gọn gàng, dễ xác định hơn, là đường cơ sở. Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển, thì đường cơ sở là một đường gần gũi với đường bờ biển. Người ta xác định đường này để từ đây đo ra ngoài khơi nhằm xác định lãnh hải của nước mình.

Nhưng với Trung Quốc, “ranh đất liền” mà họ xác định vào năm 1958 ấy hoàn toàn không gần gũi với đường bờ biển của họ chút nào, mà họ kéo tuốt nó ra ngoài khơi, quàng vào các đảo xa xôi, trong đó có những đảo họ mới “giành lấy” chủ quyền ngay trong bản tuyên bố này. Như vậy vấn đề căn bản đầu tiên là xác định “ranh đất liền”, họ đã quá sai. Xác định tiền đề sai, dẫn theo hàng loạt cái sai khác. Rõ ràng đường cơ sở của nước bạn Trung Quốc là một khái niệm không phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982 mà chính họ đã phê chuẩn. Có thể nói đây là một đường cơ sở “không giống ai”. Lẽ ra sau khi tham gia Công ước 1982, họ phải điều chỉnh lại đường này mới đúng nhưng họ đã không làm thế.

2. Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký công hàm 1958 là đúng vai trò:

Một số người thắc mắc vì sao Thủ tướng Phạm Văn Đồng lại có thể tự mình ký công hàm 1958 mà không được sự ủy nhiệm của chủ tịch nước đương nhiệm khi ấy là Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc được sự ủy nhiệm của Quốc hội. Từ đó họ cho rằng Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký sai vai trò.

Chúng ta cần biết, thủ tướng, trong vai trò người đứng đầu chính phủ, hoàn toàn đủ tư cách ký công hàm nêu rõ quan điểm của chính phủ mình đối với một vấn đề quốc tế mà không cần bất kỳ sự ủy nhiệm nào (một số chức danh có thể ký những điều ước quốc tế liên quan mà không cần ủy nhiệm thư như nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ, bộ trưởng ngoại giao, người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao, trưởng phái đoàn tại hội nghị quốc tế, tổ chức quốc tế … ).

3. Công hàm 1958 không có giá trị “thỏa thuận lãnh thổ biên giới”.

 Quan điểm cho rằng công hàm 1958 mặc nhiên thỏa thuận về một số vùng đảo và biển thuộc Trung Quốc như tuyên bố 1958 của nước bạn Trung Quốc là sai lầm. Theo Luật quốc tế, giá trị của công hàm chỉ là nêu quan điểm của chính phủ một nước về một vấn đề quốc tế, nói nôm na giống như là một tiếng vỗ tay đồng thuần hay một lời la ó phản đối. Chỉ khi nào Việt Nam ký hiệp định với Trung Quốc trong đó nêu rõ những vùng biển và đảo nào đó thuộc Trung Quốc thì khi đó mới có giá trị thực thi.

Chúng tôi lấy ví dụ, với Tuyên bố 1958 của Trung Quốc, Thủ tướng Canada hoặc Thủ tướng Ý chẳng hạn, nếu muốn thì họ cũng có thể ra công hàm ủng hộ Trung Quốc như công hàm 1958 của chúng ta, mặc đầu họ không có chung biên giới với Trung Quốc. Có nghĩa là, công hàm không có giá trị thỏa thuận.

4. Sự khéo léo của Công hàm 1958: 

Vào thời kỳ 1958, bề rộng lãnh hải của các nước tiếp giáp biển chưa thống nhất. Trước đó đa phần đều lấy bề rộng 3 hải lý tính từ đất liền. Cho đến năm 1958, một số nước đã tăng bề rộng lãnh hải lên 12 hải lý. Và Trung Quốc cũng tăng lên như thế trong Tuyên bố 1958. Điều này chẳng có gì đáng nói nếu như họ xác định đường cơ sở đúng như thông lệ quốc tế khi đó.

Vào năm 1958, trong bối cảnh Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đang quan hệ với Trung Quốc, việc ra công hàm ủng hộ Tuyên bố 1958 của nước bạn Trung Quốc là không thể không làm. Khổ nỗi tuyên bố của nước bạn quá ngạo ngược về cái “ranh đất không giống ai” đó. Như vậy thì công hàm phải viết thế nào đây?

Nghiên cứu Tuyên bố 1958 của Trung Quốc chúng tôi thấy, tuyên bố đề cập đến 4 vấn đề như sau:

 1. Bề rộng lãnh hải là 12 hải lý tính từ đường cơ sở (đường căn bản).
 2. Kéo đường căn bản quàng lên các đảo thuộc và chưa thuộc chủ quyền của Trung Quốc tít ngoài khơi.
 3. Xác lập chủ quyền lãnh hải và không phận của Trung Quốc nêu trong Tuyên bố 1958.
 4. Nêu vấn đề Ðài Loan và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác.

Tuy nhiên, Công hàm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã khéo léo công nhận chỉ 1 vấn đề là bề rộng lãnh hải 12 hải lý mà thôi. Công hàm viết: “Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tôn trọng quyết định ấy và chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa trên mặt biển”.

Công nhận hải phận 12 hải lý là phù hợp thông lệ quốc tế khi đó và phù hợp Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982 về sau. Nhưng cũng chỉ là vấn đề hải phận 12 hải lý. Công hàm không hề nhắc đến 3 vấn đề còn lại. Chúng ta lưu ý, vấn đề thuộc luật pháp cần được hiểu, cái gì được nói ra thì chỉ là cái đó. Nếu như công hàm 1958 viết rõ: “Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ủng hộ toàn bộ nội dung của Tuyên bố…” thì mới bao hàm cả 4 vấn đề.

Từ đó chúng tôi kết luận: Công hàm 1958 không thể là nguyên nhân dẫn đến các rắc rối về sau liên quan đến chủ quyền biển đảo giữa Việt Nam và nước bạn Trung Quốc. Việc nước bạn Trung Quốc có những tuyên bố thiếu phù hợp gần đây là do sự chủ động của họ.

 TP.HCM ngày 11/12/2011

* Cùng một tác giả: 493. ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÔNG THỂ PHÁT BIỂU VI HIẾN.

127 bình luận trước “552. THỦ TƯỚNG PHẠM VĂN ĐỒNG ĐÃ HÀNH XỬ HỢP LÝ KHI KÝ CÔNG HÀM 1958”

 1. […] 552. THỦ TƯỚNG PHẠM VĂN ĐỒNG ĐÃ HÀNH XỬ HỢP LÝ KHI KÝ CÔNG HÀM 1958 […]

  • tút tút said

   luật gia kết luận hơi bị vội đấy ! cứ như thổi kèn mà không hòa nhịp với ban nhạc ! cứ nhẩn nha mà thổi … luật gia ạ,

  • NVThép said

   Ông luật sư Trần đình Thu ơi.Ông nói làm gì cho tốn hơi.Năm 1958 Hoàng Sa,Trường Sa là của VNCH được thế giới và chính Cộng Sản Hà Nội công nhận.(qua Hiệp Định Gioneve).

   Phạm Văn Đồng lấy quyền gì mà công nhận,hay bán Đảo của một nước khác.Đất của người ta mà bán lấy vũ khí .Hoàng Sa lúc đó không phải của VNDCCH.Rõ như ban ngày mà bàn với luận.Thừa hơi mà lý luận với loài ăn cướp.Ta cùng quyết đánh chúng thôi.Quyết chiến! Quyết Chiến!Chông Trung Quốc xâm lược.

 2. Trần Quốc said

  Loay hoay quay lại xem mục này thì thấy có phản hồi của ông TĐT gửi độc giả.
  Xin thưa với ông Thu, trước đây hai hôm tôi chỉ có một phản hồi rất ngắn(11/12/2011 lúc 21:39) về bài viết của ông. Thực tình chỉ mới lướt đọc bài của ông tôi đã cảm giác bất an khi ông dùng từ ‘phía nước bạn’, ‘nước bạn’, trong khi chỉ cần dùng từ ‘phía TQ’ hay ‘TQ’ là đủ trong bài viết về pháp lý.
  Trong phản hồi đó của tôi , tôi có viết :”Nhưng nếu ý thức Tổ Quốc trên hết, tôi tán thành lý sự của LG TĐT”. Xin được nói cho rõ thêm vào lúc này, mong ông hiểu cho, viết như vậy không có nghĩa là tôi tán thành lý giải trong bài viết của ông. Chủ quan nhận thức của tôi là tranh luận về công văn PVĐ, nếu không cẩn trọng, có thể vô hình trung lại gây bất lợi cho ta và TQ dễ lợi dụng khai thác.
  Xin được nói thật, phản hồi của ông lúc 17:20 ngày 12/12/2011 có thể dẫn đến nhận định về sự hơi bị ‘lộ hàng’ của ông.

 3. Phanno said

  Đây là món nợ truyền kiếp do việc Miền Bắc đã nhắm mắt lao theo Chủ thuyết CS nhằm đổi lấy súng đạn để quay lại bắn vào người anh em Miền Nam. Hãy xem cách chính quyền Đài Loan vừa qua lại tỏ ý ủng hộ chính sách của TQ lục địa về các tranh chấp ở Biển Đông mới thấy tinh thần dân tộc Đại Hán của họ thế nào. Thật mỉa mai là VN bây giờ nếu có đồn trú được nhiều đảo nhất trong quần đảo TS thì cũng là do công của “Ngụy quyền Sài Gòn” khi lực lượng này đẩy lùi quân TQ và hồi đó cũng chính họ đã từng kịch liệt phản đối mà thôi!

 4. Ẩn danh said

  Nguyễn Thành đã nói
  13/12/2011 lúc 16:43

  Ông Thu trả lời rồi đây này (xem trên quechoa)
  Các bác làm quá ông ấy giận ông ấy tuyên bố không viết nữa kìa.

  CẦN THAY ĐỔI TƯ DUY LÝ LUẬN VỀ PHÁP LÝ BIỂN ĐẢO

  Luật gia Trần Đình Thu

  Trong bài “Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã hành xử hợp lý khi ký công hàm 1958” đăng trên (…….) – Cho rằng các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa không thuộc quyền quản lý của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khi đó nên chính phủ nầy không có quyền giao cho Trung Quốc.

  Các cách gỡ vướng này có một điểm chung là thừa nhận công hàm có giá trị thỏa thuận biên giới lãnh thổ nhưng công hàm bị vô hiệu do người ký không đủ thẩm quyền.

  Chúng tôi đã đưa ra một cách lý giải khác. Cách lý giải của chúng tôi là, công hàm 1958 không bị vô hiệu, người ký đủ thẩm quyền nhưng nhưng nó không có giá trị thỏa thuận biên giới lãnh thổ.


  ——————–
  Một khi công hàm không có gía trị về mặt công pháp quốc tế thì tất cả nội dung hàm chứa trong công hàm đó trở thành con số không. Nói khác đi, khi ấy, công hàm chỉ là một tờ giấy lộn không hơn không kém. Vì vậy, sẽ không có chuyện thừa nhận công hàm có giá trị thỏa thuận biên giới lãnh thổ nhưng công hàm bị vô hiệu do người ký không đủ thẩm quyền như ông Trần Đình Thu nói. Nó giống như một tờ giấy nợ nhưng không có giá trị về mặt pháp luật, do đó mọi người có quyền đem tờ giấy nợ đó gói đồ vì không ai có thể sử dụng nó như một chứng cứ pháp lý để tạo lợi thế trong tranh chấp.
  Mặt khác ông Thu cho rằng, công hàm 1958 không bị vô hiệu, người ký đủ thẩm quyền nhưng nó không có giá trị thỏa thuận biên giới lãnh thổ.

  Trước hết, tại sao ta lại phải công nhận tờ giấy nợ không có giá trị về mặt pháp luật để rồi phải ra sức tranh cãi những nội dung ghi trong tờ giấy đó? Kế đến, nếu thực sự xảy ra tranh cãi về nội dung trong đó, liệu ta có thể thắng được kẽ có sức mạnh nhưng đầy mưu mô xảo trá? Chắc ông Thu chưa quên, TQ đã từng biến vùng biển không phải của TQ thành vùng biển tranh chấp để cho rằng họ có phần trong đó? Hay ông Thu đang ra sức làm giảm nhẹ sai lầm của ông Đồng khi đặt bút ký vào công hàm nên mới đưa ra cách lý giải, công hàm 1958 không bị vô hiệu, người ký đủ thẩm quyền nhưng nó không có giá trị thỏa thuận biên giới lãnh thổ?

 5. Ẩn danh said

  Trong bản tin thời sự của VTV1 lúc 19:00 giờ ngày 12/12/2011, tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 27 ở Hànội, ông Nguyễn Phú Trọng, trong khi phát biểu, đã có nói đến việc không cho bất kỳ nước nào mượn lãnh thổ để tấn công một nước khác cũng như VN sẽ không liên kết nước này để tấn công nước kia.
  Nhưng xin được hỏi TBT một câu :” Vậy VN có quyền được liên kết với một nước hoặc nhiều nước khác để làm thất bại dã tâm xâm lược biển đảo cũng như đất liền của ông bạn”vàng”xấu tính không thưa ông?”. Xin được nói rõ, với một anh bạn láng giềng to con nhưng rất tham lam và xấu nết kia, VN không thể không liên kết với một nước có sức mạnh bằng hoặc hơn hẵn ông bạn kia để tồn tại. Có thể có người nói rằng Mỹ không có gì tốt hơn TQ, Nhưng rất tiếc, trong quá khứ cũng như hiện nay, người Mỹ không bao giờ có tham vọng xâm chiếm lãnh thổ bất kỳ một nước nào, có chăng chỉ là sự mua bán sòng phẳng một vùng đất nào đó với một gía mà hai bên đều hài lòng. Còn người TQ thì sao, thưa TBT? Có lẽ, ông cha ta quá rõ về lòng dạ người bạn phương bắc này và người dân VN hiện nay cũng vậy. Với chỉ mới vài chục năm trở lại đây, người dân VN đã đau đớn khi tận mắt chứng kiến Ải Nam Quan, hơn 1/2 Thác Bản Giốc,…đã về tay TQ. Đó là chưa nói đến việc họ đã dùng vũ lực chiếm đóng trái phép quần đảo Hoàng Sa của VN vào năm 1974 -thuộc chủ quyền của VNCH theo Hội nghị Sanfrancisco năm 1951- và ĐCSVN, khi ấy, không hề có một lời phản đối. Thưa ông, ruột ông có thắt quặn đau không? Các ông đã làm gì để những vùng đất thiêng liêng suốt cả ngàn năm qua là máu thịt của Tổ quốc, nay phải vuột ra khỏi tầm tay của Dân tộc này vậy, thưa qúi ông? Đã vậy khi người dân nhắc nhở, tưởng nhớ đến những vùng đất quê hương bị cướp mất thì các ông lại cấm đoán, bắt bớ, giam cầm. Tại sao lại ra nông nổi này vậy thưa TBT?!!! Đây chính là tội ác.

 6. Nguyễn Thành said

  Ông Thu trả lời rồi đây này (xem trên quechoa)
  Các bác làm quá ông ấy giận ông ấy tuyên bố không viết nữa kìa.

  CẦN THAY ĐỔI TƯ DUY LÝ LUẬN VỀ PHÁP LÝ BIỂN ĐẢO

  Luật gia Trần Đình Thu

  Trong bài “Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã hành xử hợp lý khi ký công hàm 1958” đăng trên basam, tôi đã bị ném đá tơi bời khi cho rằng vị cựu Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã làm đúng chức trách của mình. Có lẽ chuyện đó đã đụng chạm đến quan điểm chính trị của nhiều người, nên tôi bị ném đá. Tuy nhiên tôi xin để lại phần dưới. Bây giờ tôi trở lại vấn đề chính là vấn đề pháp lý biển đảo.

  * Vướng mắc pháp lý về công hàm 1958

  Trước nay có một số cách gỡ vướng sau:

  – Cho rằng công hàm 1958 không có giá trị pháp lý vì người ký không được ủy quyền bởi quốc hội hoặc nguyên thủ quốc gia.

  – Cho rằng các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa không thuộc quyền quản lý của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khi đó nên chính phủ nầy không có quyền giao cho Trung Quốc.

  Các cách gỡ vướng này có một điểm chung là thừa nhận công hàm có giá trị thỏa thuận biên giới lãnh thổ nhưng công hàm bị vô hiệu do người ký không đủ thẩm quyền.

  Chúng tôi đã đưa ra một cách lý giải khác. Cách lý giải của chúng tôi là, công hàm 1958 không bị vô hiệu, người ký đủ thẩm quyền nhưng nhưng nó không có giá trị thỏa thuận biên giới lãnh thổ.

  * Về đường lưỡi bò của Trung Quốc.

  Trong bài trước chúng tôi có nêu đường cơ sở của Trung Quốc nhưng không nói rõ nó liên quan như thế nào đến Đường lưỡi bò. Lâu nay chúng ta cũng không có lý luận nào rõ ràng để phản bác Đường lưỡi bò của Trung Quốc. Vậy đường lưỡi bò của Trung Quốc từ đâu ra? (Về tên gọi thì có lẽ do nước ngoài đặt vì nó có hình dạng giống cái lưỡi bò).

  Chúng tôi cho rằng Đường lưỡi bò là đường bao ngoài 12 hải lý của đường cơ sở mà Tuyên bố 1958 của Trung Quốc nêu ra. Tức là đường phạm vi lãnh hải theo quan điểm của Trung Quốc. Đường cơ sở này xuất phát từ phía Bắc, thay vì men theo bờ biển để về phía Nam thì lại vòng ra các đảo, quần đảo ngoài khơi rồi cuối cùng trở lại đất liền ngay chỗ tiếp giáp giữa tỉnh Lạng Sơn của Việt Nam và tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Đường lưỡi bò lấy rộng hơn ra đường cơ sở này 12 hải lý.

  Trung Quốc xác định đường cơ sở không phù hợp Công ước Liên Hiệp Quốc 1982 nên đường lưỡi bò theo đó cũng không phù hợp. Ở đây chúng ta xem lại, Công ước Liên Hiệp Quốc 1982 quy định rõ trong Điều 5 và Điều 7, đường cơ sở thông thường là đường bờ biển, còn đường cơ sở nối thẳng nhằm tránh sự khúc khuỷu nhưng không được đi quá xa bờ biển.

  Như vậy đấu tranh với Đường lưỡi bò chính là đấu tranh với sự vi phạm quy định quốc tế đã được Trung Quốc công nhận về đường cơ sở.

  * Trao đổi về một số vấn đề pháp lý trong bài viết trước

  Một số bạn cho rằng chúng tôi lấy công ước 1982 để áp vào Tuyên bố 1958 là sai. Chúng tôi đâu có ấu trĩ đến mức ấy. Nguyên văn đoạn ấy viết như thế này: “Lẽ ra sau khi tham gia Công ước 1982, họ phải điều chỉnh lại đường này mới đúng nhưng họ đã không làm thế”. Ý chúng tôi muốn nói là, khi chưa có công ước, Trung Quốc đã tự ý làm, sau khi có công ước rồi, lẽ ra họ phải sửa cho phù hợp công ước mà họ đã tham gia. Việc sửa lại pháp luật quốc gia cho phù hợp với pháp luật quốc tế chính là như thế.

  * Trao đổi về một số vấn đề về quan điểm chính trị trong bài viết trước

  Chúng tôi viết bài vì những trăn trở cá nhân trước việc chung. Do xuất phát điểm của chúng tôi là công nhận sự hợp pháp của Công hàm 1958 nên lấy đó làm tựa đề, ngoài ra trong bài có một tựa nhỏ nhắc lại chuyện đó, dẫn đến sự ngộ nhận chúng tôi ra sức bao biện cho Công hàm 1958 và người ký. Chúng tôi viết là để tìm kiếm cơ sở pháp lý, bao biện phỏng có ích gì và điều đó cũng thật sự không cần thiết với ai cả. Sự thực chúng tôi hoàn toàn tự do khi viết những bài như thế này, không bị bất cứ ai làm khó dễ, nên việc một số người cho rằng chúng tôi viết vì mục đích này mục đích khác là không đúng.

  Chúng tôi sống tuân thủ pháp luật, viết ra những gì cũng nằm trong khuôn khổ pháp luật cho phép và theo quy định của Chi hội luật gia nơi chúng tôi sinh hoạt. Một số vấn đề vượt ra ngoài khuôn khổ pháp luật chúng tôi xin phép không viết. Mặt khác mục đích các bài viết là pháp lý chứ không phải là chính trị. Việc phân tích Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký đúng là phân tích pháp lý, không phải phân tích chính trị, mong quý độc giả hiểu cho. Về pháp lý, đúng thì nói đúng sai thì nói sai. Về sự khéo léo của người ký, nó có hơi vượt ra ngoài phạm vi phân tích pháp lý, có phần nghiêng qua tình cảm cá nhân.

  Về tựa bài, xin đổi lại cho rõ hơn: “Phân tích giá trị pháp lý của Công hàm 1958”. Ngoài ra toàn bộ nội dung không có sự thay đổi gì, kể cả phần tình cảm cá nhân của tôi nhìn về vị Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Phạm Văn Đồng.

  Đây là bài viết cuối cùng của tôi về pháp lý trên mạng. Tôi ngừng bút vì lý do cư dân mạng nghiệt ngã quá. Nếu không có gì làm thay đổi tình cảm của tôi, tôi xin chia tay quý độc giả.

  Gò Vấp ngày 13/12/2011

  http://quechoa.info/2011/12/13/c%E1%BA%A7n-thay-d%E1%BB%95i-t%C6%B0-duy-ly-lu%E1%BA%ADn-v%E1%BB%81-phap-ly-bi%E1%BB%83n-d%E1%BA%A3o/

  BS: Cái tính dễ tự ái nhiều khi thật tai hại.

 7. AQ said

  Kỳ họp QH vừa rồi không thấy Ô Nghị nào đưa công hàm ra chất vấn , Vì sao ?

 8. thudinh said

  Luật gia Trần Đình Thu phân tích như vậy là hợp lẽ rồi.Hiểu một cách đơn giản, bạn muốn bán nhà hay đất, ngoài giấy chuyển nhượng, còn có hồ sơ nhà( sơ đồ thửa, ranh đất, số tầng, diện tích…) và hồ sơ này quan trọng hơn tờ giấy chuyển nhượng kia. Thử hỏi bạn có dám mua nhà chỉ với một tờ giấy chuyển nhượng không!

 9. Thúy Hoa said

  Tôi đề nghị ông Trần Đình Thu chính thức xác nhận cho bà con biết :ông có thực là luật sư không ? Hay chỉ học vài tháng hàm thụ rồi bỏ ngang mà cũng tự nhận là luật sư ? Nếu thực ông là luật sư xin cho bà con coi bằng tốt nghiệp của ông. Luật sư không phải mà dám tự nhận là luật gia. Điểm xuất phát đã lừa rồi, vậy ai còn tin ông nói ? Việc chứng tở sự chân thực trong bằng cấp của ông Thu là rất quan trọng bởi lẽ nó sẽ quyết định tính chân thực trong bài viết của ông. Tôi tha thiết mong ông Trần Đình Thu trả lời trước công luận về vấn đề này. Trân trọng cảm ơn ông

 10. 1nxx said

  Vô cùng khâm phục LS Trần Đình Thu khen thủ tướng PVĐ nhường chủ quyền HS-TS và biển đông của VN cho TQ là khéo léo.
  Tại sao LS Thu không khen đảng ta khéo léo nhường chủ quyền thác Bản giốc, ải Nam quan, gần 800 km2 dọc biên giới, bauxite Tây nguyên, vùng biển đặc quyền kinh tế của VN…cho đủ bộ?

  Vấn đề ở đây là :
  1.Quốc hội nhà nước CHXHCNVN có dám ra quyết định hủy bỏ công hàm bán nước 1958 và đưa vấn đề này ra LHQ để tranh thủ dư luận quốc tế giành chủ quyền của mình lại hay không?
  2.Đảng ta có dám dũng cảm vì quyền lợi của dân tộc ta công bố công hàm này trước quốc dân để xin lỗi dân tộc và cùng toàn dân tìm cách lấy đất đai của tiền nhân để lại cho con cháu hay không?
  http://www.radiochantroimoi.com/spip.php?article6006

  • Trai Cầu vồng Yên thế said

   Ối giời ôi, bây giờ mà các bố còn đòi quốc hội nước CHXHCNVN hủy bỏ tính pháp lý của công hàm 1958 thì hơi bị “quê” đấy. Bởi lúc Công hàm ra đời họ có văn bản pháp lý nào về lãnh thổ lãnh hải Việt nam đâu? Tất cả hồ sơ và tài liệu đều do CP VNCH lưu trữ mà sau ngày giải phóng họ mới biết. Đến ngay cả các mốc giới trên bộ như ải Nam quan từ đời Lý, Trần; thác bản Giốc sờ sờ ra đó mà họ còn bao biện rằng đó là thuộc đất TQ, họ công nhận chẳng có gì sai. Khác gì gần đây 3 Dê vung tay nói trong hội nghị rút kinh nghiệm thí điểm Tập đoàn, TCty NN “Về chính trị tôi nhận trách nhiệm, nhưng tôi chẳng quyết gì sai cho Vinashin”. Hết chỗ nói! Đòi hỏi mà làm gì?

 11. Ẩn danh said

  Việc ông Đồng hành xử có hợp lý không khi ký công hàm 1958 thì khoan đề cập và có lẽ cũng không cần đề cập vì câu trả lời đó -dù đúng- cũng không thể nào dùng để tranh biện với TQ về chủ quyền của VN đ/v HS-TS. Vấn đề là công hàm đó có giá trị về mặt công pháp quốc tế hay không? Anh có được quyền cho người bạn “tốt” của anh cái mà anh không phải là chủ sở hữu? Hội nghị Sanfrancisco năm 1951 diễn ra trong bối cảnh thế nào? Có bao nhiêu nước đã tham dự? Đại diện cho phía VN, lúc ấy là CP của VNCH hay CP của VNDCCH? Hội nghị đã đi đến kết luận ra sao về hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa? Xin ông Trần Đình Thu trả lời những câu hỏi trên cho mọi người cùng biết?
  Và dưới đây là link nói về HS-TS của một tờ báo tỉnh Nghệ An:
  (vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song/cuoc-song-quanh-ta/877-hoi-nghi-san-francisco-voi-van-de-chu-quyen-cua-viet-nam-doi-voi-quan-dao-hoang-sa-va-truong-sa.html)

 12. Viễn Khách said

  2 ý kiến:

  -1. Đồng chí Tố Hửu lúc còn sinh thời đã làm 2 câu thơ ca ngợi tình hửu nghị vô san Trung – Việt như sau như sau:
  Bác Mao có ở đâu xa,
  Bác Hồ ta đó chính là bác Mao
  – 2. Năm 1974 trong lúc VNCH hải chiến với Trung quốc trong vụ Hoàng Sa thì lúc đó chánh phủ VNDCCH im hơi lặng tiếng chẳng thấy báo chí tuyên bố phản đối hành vi cướp đảo Hoàng Sa của Trung quốc. Nói có chứng nhé: gần đây ông Nguyễn Tần Dũng có nói đại khái chánh quyền VNCH phản đối Trung quốc vụ Hoàng Sa mà không nói đến sự phản đối của chánh quyền VNDCCH năm 1974.
  1 & 2 cũng đủ nói lên mối tình thâm hửu nghị của những người trong chánh quyền CSVN luôn coi trọng tình bạn hửu đồng chí anh em với người bạn phương Bắc cùng chung ý thức hệ dù rằng người bạn phương Bắc lâu lâu thọc vào be sườn chơi trên đầu trên cổ nhưng vẫn cố chơi với Trung quốc, vì ngoài họ ra thì không còn ai làm thù lĩnh phe Cộng sản hiện nay mà đảng và nhà nước ta có thể dựa vào để bảo vệ đảng Cộng sản cho dù có hy sinh đất đai của tổ tiên. Nhục và đau là ở chổ ấy, thề cho nên có trách thì trách kẻ trong nhà chánh phủ của ta ấy xem trọng bạn Vô sản trọng hơn nhân dân trong nước, chứ đừng trách kẻ bên ngoài như Tàu phù.

  ——————————————————–
  Bài hát: Việt Nam Trung Hoa núi liền núi sông liền sông

  Nhạc Sĩ : Đỗ Nhuận sáng tác năm 1966
  Ca sĩ: Trần Dũng (ca tiếng Việt và tiếng Trung quốc Quan Thoại)

  http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=jhC77JitAY

  ——– Vietnamese Version

  Việt Nam – Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông
  Chung một biển Đông mối tình hữu nghị sớm như rạng đông
  Bên sông tắm cùng một dòng,
  Tôi nhìn sang đấy anh nhìn sang đây
  Sớm sớm chung nghe tiếng gà gáy cùng
  A…há…
  Chung một ý, chung một lòng đường ta đi hồng màu cờ thắng lợi
  A…há…
  Nhân dân ta ca muôn năm
  Hồ Chí Minh – Mao Trạch Đông!

  —– Chinese Version

  Yuènán zhōngguó shānliánshān shuǐliánshuǐ
  Gònglín dōnghǎi wǒmen yǒuyì xiàng zhāoyáng
  Gòngyòng yī jiāngshuǐ zǎo xiāng jiàn wǎn xiāng wàng
  Qīngchén gòng tīng xióng jī gāo chàng
  A–gòng lǐ xiǎng xīn xiānglián
  Shènglì de lùshàng hóngqí piāoyáng
  A–wǒmen gāo hū wànsuì
  Húzhìmíng Máozédōng

  Yuènán zhōngguó shān lián shānjiāng lián jiāng
  Gòng lín dōnghǎi wǒmen yǒuyì xiàng zhāoyáng
  Gòngyòng yī jiāngshuǐ zǎo xiāng jiàn wǎn xiāng wàng
  Qīngchén gòng tīng xióng jī gāo chàng
  A–gòng lǐxiǎng xīn xiānglián
  Shènglì de lùshàng hóngqí piāoyáng
  A–wǒmen gāo hū wànsuì
  Húzhìmíng Máozédōng

  • Viễn Khách said

   Năm 1958 đồng chí Hoàng Tùng, Trưởng Ban tư tưởng TW đảng CSVN đã tuyên bố:
   “Thà giao Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung quốc, cùng phe xã hội chủ nghĩa anh em còn hơn để tụi Ngụy Sài Gòn quản lý”

 13. Mot nguoi Dan said

  Trích

  ————-
  Thanhsannhat Phan đã nói
  13/12/2011 lúc 01:01
  Xin hỏi các luật sư – tại sao VNCH lúc ấy ko lên tiếng gì?,trước tuyên bố của TQ khi mà Hoàng sa,Trường sa nằm dưới sự quản lý của VNCH theo hiệp đinh Gionevo 1954.Các vị cứ nói Công hàm 1958 của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là”” bán nước “” thi trách nhiệm của chính phủ VNCH giữ nước ở chỗ nào???
  Người dân Hoàng Thạch từ London

  ———-

  BTV: Bác này nói vui thật, công hàm đó của bác Đồng gửi cho bác (Chu Ân) Lai, bác tưởng là bác Đồng trình cho bác Diệm biết à? Bao nhiêu hồ sơ mật giữa ta và “bạn”, sau này “bạn” chơi đểu, tung hồ sơ mật ra cho thiên hạ biết, như công hàm này, mấy năm trước tui la lên trên mạng, người ta còn bảo tui xạo, là thế lực thù địch, làm giả công hàm để nói xấu chính phủ ta, sau này “bạn” đưa lên mạng thì bà con mới chịu tin.

  ——————-

  To Thanhsannhat Phan

  Đọc bài của bác tôi buồn ở chổ một người được sống ở Luân Đôn sao lại có suy tư kỳ lạ thế (tiếc quá !), thế thì người trong nước thiếu tài liệu (bị che đậy) và không được tiếp cận lối suy nghĩ cởi mở thì họ suy nghĩ vô cảm về HS-TS là không trách được !

  – Bác bảo tại sao VNCH không lên tiếng nghĩa là gì ? Bác có biết tại Hội Nghị Cựu Kim Sơn, ai đã đến đó để khẳn định chủ quyền VN trên HS-TS không nhỉ ?! và sự đồng tình của thế giới về chủ quyền VN trên đó. Bác có biết Mièn Nam đã có những hoạt động quân sự và ngoại giao quốc tế thế nào về HS không nhỉ ?!

  Cái ngữ cảnh là :

  – Hai thằng anh em, đang đánh nhau một thằng bị thằng kia đánh trối chết , trong thế nghèo tơi tả và số phận không biết thế nào hắn còn ráng đem quân đối lại một thằng Bành Trướng bự tổ chản để giữ gìn nhà đất cha mình (dù lực bất tòng tâm) ngược lại thằng kia ra một cái công hàm tỏ ý theo hùa (cho dù vì lý do gì đi nữa) thằng hàng xóm lấy nhà mình.

  Chưa xét thêm điều gì nhiều theo bác hai đứa con đó theo bác thằng nào tốt thằng nào xấu nhỉ ?!!!! Cũng chưa cần phải xét thêm nhiều tư liệu còn được bào mật như anh Ba Sàm trình bày nhé !

  Chỉ cần đưa ra một điểm thôi : tại sao tài thời điểm đó anh không phải là người quản lý HS-TS theo hiệp định Gèneve mà anh lên tiếng ủng hộ ông Trung Quốc làm gì ?!
  Cứ im đi thì ông bạn lớn cũng đâu nói gì được thì tại sao lại làm “một việc” mà chính nó là cái mà hiện nay phải ngậm bồ hòn và gây khó cho dân tộc và tổ quốc như vậy về vấn đề HS-TS LÀ VÌ RĂNG ?! 🙂

  Ngày xưa Trần Bình Trọng tuy thua (vì lực bất tòng tâm) nhưng ông ta vẫn lưu danh muôn đời vì cái “Không thèm làm vương đất bắc” cho dù có là quỷ nước nam đấy ông bạn. Còn trong ngữ cảnh này, cố lạy để được làm quỷ đất Bắc mà không tủi nhục sao ông bạn !!!!

  Sao hiểu biết lịch sử cũng kém và sự hiểu biết thông tin lại quá hạn chế như thế trong khi được ở tại một nơi tự do thông tin như vậy cà. Chẳn lẽ đến London để chỉ có cuộc sống vật chất tốt đẹp hơn anh em, bà con bên nhà sao (phải chăng vì cái ăn , vì hám lợi vật chất mà con người suy nghĩ rất ư bừa bãi ) !!! Buồn quá

  • Cà mờ said

   Giao duc về lịch sử quốc gia và thế giới.trong chế độ XHCN ta đả biết rỏ, họ bóp méo vuông thành tròn. Trách chi ông bạn hậu sinh ở London thiếu hiểu biết.

  • Thanhsannhat Phan said

   Cám ơn BTV Basam đã trả lời,nhờ có trang Basam chúng tôi được hiểu biết và mở mang kiến thức hơn …

   Cũng xin có đôi lời với anh bạn phía dưới và cả anh GÀ MỜ nữa,như tôi đã nói ,tôi chỉ là người dân thôi,chuyện hiểu sâu về lịch sử,chính trị cũng là lẽ thường tình.ngay cả đến luật sư có khi còn ko hiểu hết nữa là,nhất là những chuyện “” thâm cung bí sử”” nhiều sự kiện con phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh lịch sử lúc đó nữa,chứ đừng vội vàng kết tội người khác.Anh bạn cũng tỏ ra am hiểu đôi chút về lịch sử và chính trị nhưng cách viết còn sai lỗi chính tả,cách ăn nói thì có phần lỗ mãng ,bất nhã và vô văn hóa,thử hỏi loại người như bạn sẽ làm gì cho đất nước???
   Hoàng Thach

   • Thanhsannhat Phan said

    Xin đươc sửa lại là; chuyện không hiểu sâu về lịch sử,chính trị cũng là lẽ thường tình
    Hoang Thach

   • Mot nguoi Dan said

    Đúng lắm thưa ông bạn Hoàng Thạch !

    Có ai biết hết mọi thứ đâu ông bạn hè nhưng điểm khác biệt của ông và mọi người chính là không biết mà không chịu dựa cột mà nghe cứ oang oang nói như kiểu tuyên truyền (đọc lại đọan comment của chú em đi nhé !) và những người như chú em thì cũng cần được người khác chỉnh sửa lại để tiến bộ !

    Về chính tả hay không chính tả he-he, tội nghiệp ông bạn quá đi ! Cần đi vào vấn đề tranh luận ông bạn nhé. Kiểu o e này chỉ được kẻ yếu bóng vía, tự ti dùng để đánh lạc hướng sự “tào lao” của mình trong tranh luận mà thôi trên một diễn đàn hội thoại . Đã kém hiểu biết nhưng lại không chịu thấy sự “trẻ thơ” của mình: đó chính là cái bệnh của không ít các bác “đỉnh cao” như chú em trên các diễn đàn công hiện nay !!!

    Các mỹ từ ông bạn dùng nào là lỗ mãng v.v… cũng là kiểu dùng tính từ vô nghĩa trong việc chụp mũ mà người dân Việt đã quá quen (ai mà không nói được như rứa hè :)). Thật vậy, bạn đi chợ sẽ thấy người ta (các bà bán thịt “nợn”) bảo nhau ngu dốt ào ào ra đấy :), bạn vào đồn công an sẽ nghe các bác CA bảo người này phản động người kia không phản động mà chẳng một tí “ní với nuận” hay bạn bảo thằng cu tí con bạn có y kiến về một điều gì đó, nó cũng dùng các tính từ : đẹp, xấu, dốt, giỏi, v.v… nhiều lắm đấy ! haha … : nó chỉ thể hiện sự ấu trĩ, kém hiểu biết và tự ti mà thôi !

    Nói nhiều quanh đi quẩn lại chỉ một lời thế này:

    KHÔNG BIẾT THÌ RÁNG MÀ LẮNG NGHE Ý KIẾN BÀ CON ĐỂ TIẾN BỘ CHỨ KIỂU CÃI CHÀY THẾ NÀY THÌ ẤU TRĨ (CON NÍT) SUỐT ĐỜI NGHE ÔNG BẠN !

    Thân mến

    ————
    BTV: Tôi nghĩ các bác vào phần chính của chủ đề tranh luận thay vì cãi nhau những chuyện lặt vặt, vừa mất thì giờ, đôi khi còn làm chúng ta bực mình. Khi viết comment, có thể bác Hoàng Thạch chưa nghĩ tới chuyện năm 1958, nhiều người, kể cả lãnh đạo miền Nam chưa có thông tin như chúng ta đang có, nên mới đặt câu hỏi đó, ai biết thì nói lại cho rõ. Cũng có thể bác Mot nguoi Dan khi đánh máy vội nên sai lỗi chính tả, cho dù có thật sự viết sai thì cũng không sao, từ từ học hỏi lẫn nhau mà, chuyện rất nhỏ. Hãy để dành đạn cho kẻ thù, thay vì anh em bắn nhau, các bác ạ. Be nice, be generous!

    Thân!

    • mot nguoi dan said

     Cám ơn ý của bác Ba Sàm, đó chính là nội dung tui đã chuyển tải trong đoạn trên: Khi trao đổi hay tranh luận cũng vậy, đi vào ý chính với lý luận và dẫn luận đi!

     Tranh luận là trình bày và lắng nghe cái ý chính, chứ đừng bực tức hay giận dỗi rồi mang ba cái viết sai lỗi chính tả (haha): ở đây đâu phải là nơi làm văn, hay biểu diễn trình độ viết lách tiếng Việt mô nà hehe :);

     Cũng đừng phát biểu cái kiểu đóng gióp hay không đóng gióp (nói như mấy chú cầm quyền nhà ta hay phê phán, dạy dỗ người dân mà chẳng thấy mấy chú “đóng” cái gì cả, có chăng là đóng cả núi nợ lên đầu nhân dân thì có!
     Các chú bảo dân làm đi, đóng gióp đi mà mấy chú & con cháu các chú ôm và làm bậy cả chứ có cho ai làm mô mà “đóng” hè 🙂 ).

     Cái kiểu lý luận chẳng ăn nhập gì với lý lẽ và cứ như đứa con nít khóc nhè mà cứ thích luận với bàn thì buồn ghê hehe – Nhưng dù gì chăng nữa cái Blog anh Ba cũng hữu ích cho dân mình. Cám ơn lắm lắm !
     Một người Dân

 14. Tại sao phải bàn luận về cái văn bản này. Đó là văn bản hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Nên vứt nó vào sọt rác. Hồi đó đất nước phân đôi, VNDCCH lấy tư cách gì mà công nhận. Có mà điên như bán đất hàng xóm vậy. Tiếc là VNDCCH Bắc Việt tham tàn muốn thôn tính miền nam càng sớm càng tốt mới ra nông nỗi này.

 15. TC Việt Mường said

  Xin lỗi bác Trần Đình Thu, tôi không thể nghĩ nổi bác là Luật gia mà biện luận một cách luộm thuộm như thế. Bản tuyên bố của TQ từ năm 1958 mà bác dẫn Luật biển 1982 thì chẳng ăn nhặp gì. Phía trên bác thừa nhận tính pháp lý của công hàm nhưng phía dưới bác lại phủ nhận bằng cách giải thích chỉ như sự vỗ tay, công hàm của thủ tướng là chỉ như sự vỗ tay thì không biết nói gì hơn nữa. Trong phần trước của Công hàm nói rõ tán thành bản Tuyên bố của TQ thì rõ ràng đã công nhận toàn bộ bản tuyên bố, còn phần sau nhắc đến cái gì chỉ như một sự nhấn mạnh chứ không thể nói là chỉ công nhận điểm đó.

  Thật sự bó tay với lập luận của bác, nó giống như sự ru ngủ, sự tự sướng hơn là biện luận có trách nhiệm.

 16. The Bell said

  Còn một cách duy nhất để phủ nhận tính pháp lý của công hàm này là nên bắt chước các cơ quan ” Hành là chính” khi mà họ đòi hỏi mọi giấy tờ phải có ” dấu đỏ”.
  Tôi tin là cái công hàm này chỉ gửi Fax/Telex sang cho ” bạn” nên không có dấu đỏ và vì vậy, chiếu theo Luật ( lệ) của VN ( chắc bạn cũng thế- vì cùng XHCN ) thì Văn bản không có dấu đỏ thì không có giá trị pháp lý.
  HIHIHIHI ! Cố cãi để mong có chút hy vọng.

 17. Anh Hung said

  Giới nghiên cứu lịch sử và Luật Việt nam nên phân định rõ ràng về mục đích và ý nghĩa của cuộc đấu tranh về bản Tuyên bố lãnh hải 12 hải lý và “vơ vào” cả 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, của chính phủ Trung cộng, với cái công hàm “nhanh chóng công nhận” bản Tuyên bố đó của chính phủ VNDCCH (Việt cộng) do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký năm 1958.
  Đồng ý với nhận định của luật gia Trần Đình Thu:”Tuyên bố năm 1958 của Trung Quốc vi phạm Luật quốc tế”, bằng việc phân tích sự sai phạm của Trung cộng (TC) khi đưa khái niệm “đường cở sở” trên biển theo ý của mình mà bất chấp quy định của luật biển Quốc tế( lúc đó chưa có Công ước và luật biển năm 1982 nên không xét với công ước này). Mặt khác TC lại đưa HS và TS của Việt Nam Cộng Hòa vào trong bản Tuyên bố lãnh hải 12 hải lý là 1 sự vi phạm chủ quyền nghiêm trọng.Ngày 7-9-1951, tại Hội nghị San Francisco, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Trần Văn Hữu của Chính phủ Quốc gia Việt Nam long trọng tuyên bố trước sự chứng kiến của 51 nước tham dự rằng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ lâu đời của Việt Nam. Ông Hữu nói: “Việt Nam rất hứng khởi ký nhận trước nhất cho công cuộc tạo dựng hòa bình này. Và cũng vì vậy cần phải thành thật tranh thủ tất cả mọi cơ hội để dập tắt tất cả những mầm móng tranh chấp sau này, chúng tôi xác nhận chủ quyền đã có từ lâu đời của chúng tôi trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”. Lời xác nhận chủ quyền đó của phái đoàn Việt Nam được ghi vào văn kiện của Hội nghị San Francisco (1951) với đa số tán thành và không hề có bất kỳ một phản ứng chống đối hay một yêu sách nào của tất cả các quốc gia tham dự. Việc Chính phủ Quốc gia Việt Nam trong giai đoạn này tham dự Hội nghị San Francisco dưới sự bảo trợ của Chính phủ Pháp và tuyên bố chủ quyền lâu đời với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là sự kiện có ý nghĩa quốc tế quan trọng trong chuỗi các sự kiện minh chứng cho sự xác lập chủ quyền từ rất sớm về pháp lý cũng như về sự chiếm hữu thực tế một cách hòa bình, lâu dài và liên tục đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của người Việt Nam.( http://www.baomoi.com/Chu-quyen-Hoang-Sa-va-Truong-Sa-cua-Viet-Nam-giai-doan-1945-1954/122/6546762.epi).
  Như vậy bản Tuyên bố lãnh hải 12 hải lý trong đó “vơ vào” trái phép HS và TS được chính phủ Trung cộngđưa ra năm 1958 đã vi phạm vào chủ quyền biển đảo của Việt nam như vậy mà luật gia Trần Đình Thu lại cho rằng :” Công hàm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã khéo léo công nhận chỉ 1 vấn đề là bề rộng lãnh hải 12 hải lý mà thôi.” Bản Tuyên bố đó được chính phủ TC ghi chi tiết:” Ðài Loan và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác.” Trong công hàm năm 1958 của chính phủ VNDCCH đã ghi rõ :”Chính phủ nước Việt nam dân chủ cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố,ngày 4 tháng 9 năm 1958, của chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung hoa, quyết định về hải phận của Trung quốc.” Thế mà luật gia Trần Đình Thu lại “cãi chày” cho cái công hàm “đen tối” này rằng:” đã khéo léo công nhận chỉ 1 vấn đề là bề rộng lãnh hải 12 hải lý mà thôi.”. Có lẽ vị luật gia này quen thói bào chữa theo “định hướng” bằng các “bản án bỏ túi” sẵn của nhà nước cộng sản nên mới có cái lập luận nực cười như vậy. Mấy vị luật gia này mà ra Tòa án quốc tế để bào chữa cho Hoàng Sa-Trường Sa thì lúc đó phán quyết không phải là của Việt nam, mà là của…TC là cái chắc.
  Tôi đồng ý điểm này của vị luật gia là:”Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký công hàm 1958 là đúng vai trò”. Đây là điều hiển nhiên vì Tuyên bố lãnh hải 12 hải lý do Chu Ân Lai là Tổng lý Quốc vụ viện (Thủ tướng)nên theo thông lệ ngoại giao thì công hàm “công nhận” này phải do Thủ tướng nước VNDCCH ký.Một số người lại cho rằng công hàm này phải do chủ tịch nước ký là không hợp với thông lệ quốc tế về ngoại giao. Một số người còn bảo rằng công hàm này phải thông qua…Quốc hội nước VNDCCH thông qua thì mới có hiệu lực là càng không đúng vì Quốc hội chỉ thông qua những Hiệp ước, Hiệp định về biên giới lãnh thổ hay Hiệp ước phòng thủ chung giữa các quốc gia…do chủ tịch nước ký. Tuy nhiên đấy là nói theo Luật chứ ngay cả Hiệp ước biên giới giữa Việt nam-Trung quốc hay Hiệp định phân định vịnh Bắc bộ năm 2000 có đưa ra Quốc hội CHXHCNVN thông qua đâu mà chỉ do bộ Chính trị đảng cộng sản VN quyết định.
  Tôi cũng đồng ý với quan điểm của vị luật gia cho rằng:”Công hàm 1958 không có giá trị “thỏa thuận lãnh thổ biên giới””.Vì sao? Vì đây không phải là hiệp định phân định biên giới, lãnh hải, hải đảo giữa 2 quốc gia Trung Hoa và Việt nam.Đây chỉ là một bức công hàm “nhắm mắt công nhận” một bản Tuyên bố đơn phương bất chấp luật lệ về lãnh hải giữa 2 chính phủ của 2 đảng cộng sản “anh em” với nhau.Giới nghiên cứu lịch sử, giới luật gia, giới trí thức và toàn thể nhân dân Việt nam không nên đem cái công hàm năm 1958 ra để phân tích như vị luật gia Trần Đình Thu trong việc chứng minh chủ quyền Hoàng Sa,Trường Sa là của Việt nam, mà phải tập trung vào đả phá cái Tuyên bố lãnh hải 12 hải lý của TC là sai luật quốc tế và vi phạm chủ quyền của Việt nam. […]
  Comment này tôi đưa lên lần 2 để xem ABS có để cho bạn đọc thảo luận không sau khi chỉnh sửa lại comment đã post lên lần 1 nhưng ABS không hiểu vì lý do gì mà ‘cắt còm”.

  • Tĩnh Tâm said

   – Đúng là TQ đưa ra tuyên bố về lãnh hải (1958) trước khi có UNCLOS (1982), nhưng một khi đã ký và phê chuẩn UNCLOS, lẽ ra TQ phải tuân thủ nguyên tắc về sự ưu thắng của luật quốc tế và điều chỉnh luật quốc nội liên quan phù hợp với UNCLOS, đặc biệt là khi TQ đã là 1 uỷ viên thường trực của HĐBA-LHQ.

   – Cần nhận thức đúng về bản chất và giá trị pháp lý của công hàm ngoại giao để tránh sa vào bẫy của TQ khi TQ cứ lu loa là CP VNDCCH đã công nhận HS – TS là thuộc chủ quyền chúng.

 18. Trai Cầu vồng Yên thế said

  Rồi, việc đúng sai tùy theo đánh giá của mỗi người ở mỗi góc độ khác nhau. Nhưng có điều là Đảng và chính phủ vẫn nói là Chính phủ là của dân, do dân và vì dân. Thế thì không hiểu tại sao họ lại không dám công bố cái công hàm này cho quảng đại quần chúng nhân dân xem. Nếu sai thì dân cũng có ý kiến và dùi cho chính phủ chống chế sao cho hợp nhẽ, mà đúng thì dân cũng sẽ bảo là đúng tại sao “phía bạn” cứ nhiều lời xuyên tạc và đem cái công hàm này ra dọa nạt. Hãy cứ học tiền nhân đời nhà Trần, trước phong ba bão táp sức mạnh vô phong của nhà Nguyên, nhưng Triều đình đã dựa vào dân, dùng sức dân để chống lại âm mưu bành trướng của phương bắc.

 19. Kính gửi quý độc giả.

  Tôi viết bài trên cơ sở tâm huyết để tìm tòi những hướng đi đúng cơ sở pháp luật quốc tế nhằm đòi lại những gì đã mất của chúng ta. Có thể trong câu chữ có những cách trình bày chưa phù hợp gây nên sự hiểu lầm. Nhưng quý độc giả cũng đừng nên vì thế mà ném đá một cách không thương tiếc người viết. Nếu quý độc giả làm quá như thế, chẳng ai dám viết bài.
  Quý độc giả muốn một sự tự do ngôn luận từ phía chính quyền, nhưng sự thật quý độc giả cũng bóp nghẹt ngôn luận. Có thể sau bài này tôi không viết bài gì nữa. Như vậy đây là lần đầu tiên có một người phải “đóng blog” không phải do chính quyền làm khó dễ mà do chính quý độc giả gây sự nản lòng cho người viết.
  Trần Đình Thu

  • NN said

   LS Thu kính mến!,
   Xin LS hãy bình tâm bởi trên diễn đàn này mọi người cùng được tự do ý kiến theo các giác độ khác nhau, đương nhiên mọi ý kiến kể cả bài viết của LS đều cần cho chúng ta có cách nhìn trọn vẹn về vân đề rất gay cấn và nhạy cảm này.

   Phải nói tằng tuy vài còm có lời lẽ chưa bình tĩnh dễ xúc phạm đến người khác, mọi ý kiến đều vì mục đích chung xót xa cho phận nước bị anh láng giềng ngỗ ngược lấn chiếm. Cũng qua các còm ở đây, ta được biết ngay từ năm 1951, tại hội nghị Sanfrancisco ngoại trưởng VNCH từng long trọng tuyên bố chủ quyền của VN tại HS và TS mà không có nước nào phản đối. Đây há chẳng là một bằng chúng pháp lý ra đời cách công hàm của ông Đồng tói 7 năm sao. Tôi cứ tự hỏi tại sao ta không nói nhiều về chứng lý lịch sử này?

   Nếu bình tâm, LS Thu sẽ thấy không ai hiểu lầm ý tốt của ông về bảo vệ chủ quyền biển đảo.Nhưng để bảo vệ điều tốt đẹp, ta cần có phương pháp luận chắc chắn, luật lý rõ ràng. Ta không thể học theo phương pháp của “anh bạn TQ” bất chấp luật pháp quốc tế ỷ thế làm càn. (Có một cách tụng xưng rất phản cảm mà tôi cứ tự hỏi : TQ , LS coi là bạn đây thuộc bạn kiểu gì vậy sao nhân danh quốc tế vô sản nhưng họ vẫn kế thừa tư tưởng Đại Hán luôn lăm le lấn chiếm từng tấc đấc của lân bang, gây ra bao cuộc chiến tranh biên giới với cả nước bạn cùng phe XHCN, cùng ĐCS là VN !!!)

   Khi LS Thu có lời thưa đi, thi cộng đồng mạng cũng có lời thưa lại. Chẳng nên coi là ném đá, là bóp nghẹt ngôn luận. Còn việc LS có viết nữa hay không thì đó luôn là quyên của ông, không ai có quyền cấm ông cả!
   Rất cám ơn luật sư ở tấm lòng rất đặc biệt với người quá cố.

   P/S Cũng xin nói thêm là trong hệ thống đương quyền lúc đó, việc vô cùng hệ trọng ký công hàm 1958 không thể là trách nhiệm của riêng một cá nhân ông Đồng. Nó luôn là quyết định của một tập thể trên chục ông thuộc một Siêu Bộ luôn đứng trên cả quốc gia và chính phủ.
   Có lẽ đây mới là điều LS có thể minh oan cho người quá cố

   • Thanhsannhat Phan said

    Xin hỏi các luật sư – tại sao VNCH lúc ấy ko lên tiếng gì?,trước tuyên bố của TQ khi mà Hoàng sa,Trường sa nằm dưới sự quản lý của VNCH theo hiệp đinh Gionevo 1954.Các vị cứ nói Công hàm 1958 của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là”” bán nước “” thi trách nhiệm của chính phủ VNCH giữ nước ở chỗ nào???
    Người dân Hoàng Thạch từ London

    ———-

    BTV: Bác này nói vui thật, công hàm đó của bác Đồng gửi cho bác (Chu Ân) Lai, bác tưởng là bác Đồng trình cho bác Diệm biết à? Bao nhiêu hồ sơ mật giữa ta và “bạn”, sau này “bạn” chơi đểu, tung hồ sơ mật ra cho thiên hạ biết, như công hàm này, mấy năm trước tui la lên trên mạng, người ta còn bảo tui xạo, là thế lực thù địch, làm giả công hàm để nói xấu chính phủ ta, sau này “bạn” đưa lên mạng thì bà con mới chịu tin.

    Còn nhiều hồ sơ mật mà nhiều người chưa biết, các bác ráng chịu khó chờ nhé. Tui biết có người hiện đang nắm giữ mà không dám đưa ra vì sợ trở thành “thế lực thù địch”.

    • Tịnh Tâm said

     CÂL ra tuyên bố về lãnh hải ngày 04/9/1958, mãi 10 ngày sau -14/9/1958- PVĐ mới ký công hàm “ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của…”, và 8 ngày sau đó, công hàm này đã được đăng toàn văn trên báo Nhân Dân số ra ngày 22/9/1958.

     Như vậy:

     1/ Công hàm này không thuộc loại hồ sơ mật.

     2/ Không thể nói chắc là ông Diệm có biết về công hàm PVĐ hay không, nhưng chắc chắn là công hàm này không lọt khỏi mắt Ngô Đình Nhu và Trần Kim Tuyến, những người không bỏ sót bất cứ số báo Nhân Dân nào.

     3/ Cần nhận thức đúng về loại văn bản ngoại giao này (Công hàm: Diplomatic Notes) để tránh rơi vào bẫy suy diễn của TQ, vô tình “Trợ Trụ vi ngược”… Mong vậy thay!

  • Tĩnh Tâm said

   Rất cám ơn LS đã có bài viết sâu sắc và chính xác, đặc biệt là về Công hàm PVĐ 1958. Trong khi TQ cố tình léo lận, lợi dụng coi Công hàm này như 1 “bằng chứng pháp lý không thể chối cãi…” thì việc nhận thức đúng về bản chất và giá trị pháp lý của loại văn bản ngoại giao này là rất cần thiết. Rất mong LS tiếp tục nghiên cứu và “rọi đèn pha” vào các lập luận mập mờ của Trung cộng.

   (Đọc bài này trên các trang khác, tôi thấy hình như trên tiêu đề bài viết gốc, LS viết nhầm Công hàm thành Công ước? Có thể đề nghị họ sửa lại được không?)

   Trân trọng.

  • Khố Rách said

   Kính gửi luật sư Thu,
   Trong bài viết của ông có hai vế:
   1. Vế thứ nhất, ông đứng trên lập trường Hoàng Sa – Trường Sa là của VN. Trong vế này ông hoàn toàn được độc giả tán thưởng.
   2. Vế thứ hai, ông muốn bào chữa cho ông Phạm Văn Đồng, cho rằng ông Đồng “hành xử hợp lý” khi gửi cho ông Chu Ân Lai cái công hàm ấy.
   Vế này ông không được độc giả đồng tình.
   a/ Nó là tài liệu/chứng cứ rằng cái chính phủ do ông PVĐ đứng đầu công khai/bằng công hàm hẳn hoi sẽ “chỉ thị cho các cơ quan Nhà Nước có trách nhiệm triệt để (tôi xin gạch dưới từ kép này) tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa trên mặt bể”. Tôi nghĩ: sau khi ông đọc những lời bình bên dưới bài của ông, chắc bây giờ ông cũng thấy rằng độc giả có lý.
   b/ Ai cũng biết rằng Quốc Hội do ĐCS lập ra không có quyền cãi lại quyết định của Bộ Chính trị ĐCS cầm quyền, nhưng dù sao mặc lòng, theo thông lệ của những quốc gia bình thường trên thế giới, thì những vấn đề về chủ quyền, lãnh thổ một nước không bao giờ thuộc quyền giải quyết của một chính phủ, mà phải do Quốc Hội quyết định. Vậy thì việc gửi cho Chu Ân Lai cái công hàm ấy không thể coi là ông PVĐ “hành xử hợp lý” được, khi ông ấy thậm chí không thèm hỏi cái Quốc Hội (cho dù là bù nhìn, theo quan điểm của ông ta, hoặc của cả Bộ Chính trị).
   Thiển nghĩ, ông nên xem xét những lời bình của độc giả với sự sung sướng trong lòng, vì họ cũng như ông (ở vế thứ nhất), không hề vô cảm trước vận mệnh đất nước. Nếu họ có quá lời khi viết bình thì đó không phải là nhắn vào ông, mà vào cái khác, cái trách nhiệm lẽ ra phải có ở những người chèo lái quốc gia.
   Mong được đọc tiếp những bài viết tâm huyết của ông.
   Kính.

 20. khach said

  Đọc bài phân tích của ông Thu thấy có quá nhiều điều mâu thuẩn mà việc phản biện bóc mẻ không có gì khó cả ! Tuy nhiên vì không có nhiều thời gian, lại xét thấy bài lý luận cẩu thả quá nên việc phân tích từng điểm chỉ mất thời gian vô ích.

  Tuy nhiên dù sao tôi xin chỉ ra chỉ một điểm thôi để thấy cái tức cười của lập luận nhé của ông nhé :

  Trong điểm 1. ông bảoTuyên bố 1958 của Trung Quốc vi phạm Luật quốc tế.

  Nhưng công hàm của Phạm thủ tướng lại công nhận tính đúng đắng của Tuyên bố của Trung quốc (hãy xem bản công hàm thì rõ), . Thế mà trong một đoạn khác ông lại phân tích về sự khéo léo của bản công hàm và phân tích rất ư là cảm tính !

  Nếu đứng về công pháp quốc tế, một chánh phủ mà ông đại diện là thủ tướng thấy một tuyên bố vi phạm luật quốc tế mà vẫn ủng hộ thì chẳng lẽ cái nhà nước đó nhận được sự tín nhiệm hay cảm phục của bạn bè quốc tế hay sao mà ông bảo khéo léo ?!!! .
  Công pháp quốc tế đặt căn bản trên sự minh bạch rõ ràng chứ đây kiểu chơi mánh, nói mun đâu ông !

  Đó là chưa kể tuyên bố đó ảnh hưởng đến cả chủ quyền lãnh hải của chính chúng ta !!! Thế mà ủng hộ thì là khôn khéo cái nỗi gì đây (tâng bóc sao mà IQ cao thế !!!)

  Thật vậy hiện nay chúng ta đang mắc phải cá ngạch về cái công hàm này… cái mà anh trung quốc coi là “bằng chứng mạnh” về sự công nhận chủ quyền của họ trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa .

  Anh học luật mà lý luận như thế thì trách làm sao được khi một ông bí thư huyện tỉnh nào đó bảo rằng Hoàng Sa & Trường sa chẳng là quỷ quái gì đề mà giành !!!! chúng chỉ là đảo phân chim là chí phải !!!!

  Về việc đưa ra tính chính danh : Quốc hội, Nhà nước , Thủ tướng …

  Xin lỗi cho tôi nói thật , chúng ta đang vận dụng các quy tắc của một nhà nước dân chủ , pháp quyền (của bọn rẫy chết) vào đây để lý luận , để phản bác gỡ được cú nào hay cú đó… nhưng họ (Trung Quốc) và Việt Nam ta thừa hiểu với cái hệ thống mà hai nước đang theo đuổi và tôn thờ thì anh Thủ Tướng cũng là Đảng, Quốc Hội cũng là Đảng, Chủ Tịch nước cũng là Đảng…. thì quyết định (thông qua cái công hàm của thủ tướng) là quyết định tối thượng rồi.
  Nếu Đảng không quyết , BCT không quyết ông Phạm Văn Đồng dám ký công hàm không nhỉ !

  Vài dòng như thế, tôi chắc ông Thu tự hiểu mình nói gì nhé !!!

 21. Quách Bình said

  Trần Đình Thu chỉ học tại chức luật có vài tháng thôi rồi nghỉ, sao lại xưng là luật gia được nhỉ? Háo danh quá đi!

  • Hoa Phượng said

   Bác này tự phong là Luật sư nên viết lách lăng nhăng về một vấn đề hết sức trọng đại nhằm rũ bỏ trách nhiệm cho ông Phạm Văn Đồng và không phải là không có tác động tới nhiều người nhẹ dạ. Tôi đề nghị Công ham 1958b Phạm văn Đồng cầm được một nhóm các Luật sư thứ thiệt, học hành, bằng cấp chính thống hẳn hoi ngồi lại với nhau xem xét chứ không phải như ông Luật sư rởm Trần Đình Thu, mới ngồi ghế học hàm thụ vài thnags đã tự nhận là luật sư ? Xin hỏi bằng của ông đâu ? Thư trưng ra cho bà con coi. Đã vậy còn tự nhận là “luật gia” nữa chớ ? Điểm xuất phát đã lừa rồi thì nói ai mà tin ?

 22. […] Ba Sàm Like this:LikeBe the first to like this […]

 23. Anh Hung said

  2 cái comment của tôi vào lúc 11g40 về sự rõ ràng giữa bản Tuyên bố lãnh hải 12 hải lý.”vơ vào” cả Hoàng Sa-Trường Sa, của chính phủ Trung cộng với cái công hàm năm 1958 của Thủ tướng chính phủ cộng sản bắc Việt, có lẽ đụng chạm mạnh với Trung cộng và Việt cộng nên ABS để gần 3 giờ xét duyệt và cuối cùng “cắt”. Hiểu nhiều về ABS rồi đấy. Nếu quá sợ hãi thì hãy đóng còm lại như thời gian qua.

 24. Mantinh said

  Đúng là sai, sai là đúng, sai sai đúng đúng đúng sai…Việc phân tích cái đúng sai trong công hàm của cố TT PVĐ không phải là dễ, kể cả dùng tới nguyên tắc Estoppel. Điều quan trọng nhất ở đây là những người cầm quyền hiện nay đâu có muốn mổ xẻ rạch ròi một vấn đề tưởng như hết sức bình thường này?

 25. buncuoiwa said

  Nếu công hàm ấy có hợp lý…thì đảng ta(tự nhận là đỉnh cao trí tuệ) sao lại dấu như mèo dấu cứt vậy ta???

 26. Ngô Q said

  “Vào năm 1958, trong bối cảnh Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đang quan hệ với Trung Quốc, việc ra công hàm ủng hộ Tuyên bố 1958 của nước bạn Trung Quốc là không thể không làm.”

  Nếu theo lẽ đó thì quan hệ Việt-Trung bây giờ còn tốt hơn ngày xưa nhiều ngàn lần (chắc ai cũng biết 4 tốt và 16 chữ vàng + các loại đường dây nóng, lạnh!!!) thì nhà cầm quyền VN càng phải ủng hộ Trung cộng chứ sao lại nói ngược nói xuôi, nói xiên nói xẹo ra như thế?!

  Thấy lũ bạo quyền côn đồ ngạo ngược tuyên bố xằng bậy mà vỗ tay tán thưởng vì chúng là kẻ mạnh và có mối quan hệ thì được khen là khéo léo ư?!

 27. Ngô Q said

  Hợp lý, uyên thâm, đỉnh cao trí tuệ thì hãy trưng ra phổ biến cho người dân Việt được tỏ tường. Khi bọn khựa trưng cái công hàm đó ra như bằng chứng để chứng tỏ nhà cầm quyền HN thừa nhận yêu sách lãnh hải, lãnh thổ của họ thì nhà cầm quyền cần phải ra mặt lên tiếng, phân tích phải trái đúng sai cho công luận được biết chứ!
  Những người cộng sản rất giỏi tuyên truyền và rất thích tâng công, sao bao năm cứ dấu nhẹm cái công hàm đó đi là sao?

 28. tung said

  Bac ho da noi roi , toi toi dan nam chau den dai dong ma

 29. tranhung09 said

  Đã bảo Tuyên bố 1958 của Trung Quốc vi phạm Luật quốc tế, không có giá trị, mà vuốt đuôi công nhận thì hợp lý chỗ nào? Ông luật gia biện hộ cho ai, ích lợi gì?
  Quan nhất thời dân vạn đại, coi quyền lợi dân tộc cao hơn tính chính danh của đảng cầm quyền thì sự việc đơn giản vô cùng: Vứt cái nó vào sọt rác lịch sử là xong, ngủ ngon, có gì phải lăn tăn cái hàm chết tiệt ấy!

 30. To be honest said

  Ông Trần Đình Thu biện hộ rằng CH 1958 rất “khéo léo” vì chỉ công nhận điểm 1 (lãnh hải 12 hải lý) chứ không công nhận những điểm còn lại (khẳng định HS và TS thuộc TQ). Không hiểu ông Thu có biết về tuyên bố 9/5/1965 của chính phủ VNDCCH về vùng trời và vùng biển quanh HS không? Trên các diễn đàn QT bọn Tàu đang dùng tuyên bố này để chứng minh VN đã công nhận HS thuộc TQ đó.

 31. D.Nhật Lệ said

  Tôi đồng ý với nhiều bác khi phản đối bài viết trên của TĐT.
  Phải chăng bài viết này có ý đồ của chính tác giả nhưng ý đồ đó là gì thì có thể dựa vào cách ‘ný nuận’ của tác giả để suy đoán,chứ không ai muốn chụp mũ cả ? Có thể TĐT.đang làm một thứ
  “Lê Lai cứu chúa” dù chúa đã chết nhưng ở đây ông định cứu…con cháu của chúa ? Hình như có
  1,2 anh trí…ngủ ở ngoài đã làm rồi và nay TĐT.bắt chước mà thôi ! Như thế thì nguy hiểm lắm đấy.
  Bởi vì bài viết đã cố tạo ra một “tiền lệ”…giả định để trong tương lai,cũng sẽ có ai đó viết bài…rằng
  thì là mà ngày,tháng,năm đó…Việc cam kết hợp tác toàn diện với đảng csTQ.của Nguyễn PhúTrọng đứng đầu đảng csVN.là HỢP LÝ,dù chủ quyền bị thiệt hại.Vâng,HỢP LÝ lắm vì 2 đảng toàn quyền lãnh đạo 2 nước thì còn vô lý ở chổ nào nữa cơ chứ ? Phải thế không ông TĐT ?
  Chẳng lẽ ông TĐT.khi thò tay ký vào bất cứ một giấy tờ quan trọng nào thì ông không cần đọc cho kỹ những chi tiết ghi rõ trong đó hay sao ? Tôi nghĩ ông không thể làm thế được.
  Đúng là chuyện “giao trứng cho ác” hay “người đẹp trao duyên lầm tướng cướp” !

 32. SVSP said

  PHẠM VĂN ĐỒNG PHẢI KHÉO LÉO GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI BỌN CS TẦU…
  CŨNG Y HỆT CÁC BLOGGER LỀ TRÁI HIỆN NAY PHẢI KHÉO LÉO VỚI ĐIỀU 88 CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.
  HÃY HIỂU VÀ THÔNG CẢM VỚI PVĐ

 33. nguyen van trời ơi said

  thu đạm ơi.
  người việt đang ở khắp thế giới ,ông nghỉ sao laị viết lung tung .
  đem vnch ra […]

 34. Minhpham said

  1. Vấn đề công hàm năm 1958 chỉ là chuyện nhỏ nếu VNCH còn tồn tại hoặc hiện tại Việt Nam là một thể chế chính trị khác không phải cộng sản như Trung Quốc. Bởi vì nói gì thì nói Đảng CS Trung Quốc lợi dụng văn bản này tuyên truyền cho người dân Trung Quốc ngộ nhận hiểu rằng CS VN tráo trở mà không biết rằng đó là lãnh thổ của VNCH thời điểm đó nói riêng và của nước Việt Nam nói chung đang bị chia cắt.
  2. Hiện nay các lãnh đạo của ta cũng biết rất rõ rằng chính cái “đồng chí” đã gây khó khăn về mặt ngoại giao rất nhiều với Trung Quốc nhưng không dám quay 180 độ vì ngoài TQ thì còn ai ủng hộ về mặt thể chế chính trị nữa nếu có bạo lọan chính trị xảy ra. Chưa kể TQ ngày càng lớn mạnh (Mỹ còn phải gờm) nếu quay ngược chưa chắc đã thắng.
  3. Tuy nhiên chúng ta nên làm theo những gì cha ông chúng ta đã làm là cương quyết bảo toàn lãnh thổ cho dù phải đánh đổi tài sản kếch sù, cuộc sống nhung lụa, tham nhũng sung sướng để như trước đây “xẻ dọc Trường Sơn chống Mỹ” đòi lại biển đảo quê hương đã bị TQ chiếm. Một khi cứng cáp bản lĩnh dám bộc lộ, biểu tình chống TQ thì Trung Quốc cho dù 1tỷ rưỡi người và có bom nguyên tử cũng ngán chúng ta (Chúng ta không hù dọa ai vì lịch sử ngàn năm chống xâm lăng của VN đã chứng minh và cho dù hơn tỷ người TQ do mặc cảm tự ty hoặc do trình độ văn hóa thấp không biết, không cần biết lịch sử nhưng các lãnh
  đạo TQ biết rất rõ điều đó).
  4. Thiết nghĩ khi thành lập nước VNDCCH mặc dù Đảng cộng sản lãnh đạo nhưng nếu không lợi dụng “Mặt trận Việt Minh” đoàn kết tất cả các đảng phái , dân tộc thì làm sao bác Hồ làm nên chuyện lớn. Bây giờ cũng vậy đất nước đang khó khăn với khổng lồ tham lam TQ (họ không bao giờ để yên vì họ biết có thể chậm nhưng không cản nổi họ về việc chiếm biển đông) thì còn tiếc gì mà không bổ sung thay đổi hiến pháp cho đảng phái tham gia họat động (bảo đảm cho dù đa đảng nhưng không thằng đảng nào dám bán nước).
  5. Nên chăng cấp sổ hồng, sổ đỏ cho người dân muốn đăng ký dự án xin sở hữu sử dụng đất tại Hoàng Sa, Trường Sa để có pháp lý khi ra tòa án quốc tế. Vì nghe nói Mỹ đã cấp đất Mặt Trăng cho dân Mỹ rồi huống chi Hoàng sa, Trường Sa dầu khó ra tới được nhưng còn đỡ hơn đất trên Mặt Trăng.

 35. Không thể giải quyết vấn đề có liên quan Biển Đông, bauxit Tây nguyên, thu mua đỉa … nếu VN không có thế đứng bình đẳng với TQ, sự hâu thuẩn của cộng đồng thế giới và sự ủng hộ mạnh mẽ của người Việt khắp nơi trên thế giới. Chỉ khi nào VN và TQ song hành trên đường dân chủ hóa CNXH theo lộ trình dân chủ 2 giai đoạn ( mời xem website), VN mới có thế đứng bình đẳng và hợp tác hữu nghị với TQ.
  Chỉ còn 10 tháng là ĐCSTQ tổ chức đại hội đảng và nay là thời điểm thích hợp nhất để VN khơi mào Chương Trình Hiện Đại Hóa CNXH. Chắc chắn nhiều lời kêu gọi mạnh mẽ và có hiệu quả đòi hỏi dân chủ hóa XHCN tại đại hội ĐCSTQ – điều này làm tăng thêm sức mạnh đòi dân chủ trong nội bộ ĐCSVN
  Đợi Chờ mong mình giống như anh hùng Hồ Phỉ và Trình Linh Tố đại phá đại hội do Phúc Khang An tổ chức.

  • 1nxx said

   -Nếu hiện đại hóa XHCN thành công thì bọn Tây đã làm lâu rồi, chúng chả đợi TQ và VN làm trước đâu.
   -CNXH, CNCS, đcstq, đcsvn đã chết lâu rồi. Bây giờ chỉ còn CNXH, CNCS trên lý thuyết và trong thư viện thôi.
   -Còn đcstq, đcsvn thực chất là những nhóm độc tài, phản động, phát xít, lưu manh, mafia, phong kiến hiện đại khoác áo CS mà thôi.
   -Tỉnh dậy mà đi hỡi đồng bào ơi.

 36. qx said

  Ngài Trần Đình Thu nên sửa gấp cái tựa đề bài viết và một phụ đề vai trò đúng đắn gì đó của ông Đồng. Không cần biết ngài viết gì, nhưng cái tựa đề bài viết sẽ là cơ hội tuyệt vời cho các sở báo và các bloggers, các trang web China nó tha về nói bọn An Nam đã công nhận công hàm 1958. Sở dĩ bọn này sẽ chộp tựa bài vì đó là trò chơi chữ thường xảy ra, dân đọc mạng China sẽ chả biết mô tê gì, chả vào đây để mà kiểm chứng đâu, thấy bọn báo chí và bloggers China rêu rao sao là tin vậy.

  Và, chính phủ China cũng dựa rất nhiều vào công hàm 1958 để lý sự trong tranh chấp.

  Làm ơn sửa dùm ngay, đừng tạo điều kiện quá tuyệt vời cho China như vậy.

  Cám ơn,

  qx

 37. 1nxx said

  -Chả hiểu ta với bạn có duyên nợ gì nặng không mà ông cha ta tranh nhau thay trâu kéo cầy cho bạn hàng ngàn năm?
  -Chả hiểu thác bản Giốc, ải Nam quan và gần 800km2 giận dữ gì dân tộc ta mà chúng rủ nhau sang nhà bạn ở?
  -Chả hiểu ta rủ bạn vào ao ta nhà đánh cá chung kiểu gì mà ngư dân ta chả được con tép nào cả, không những thế còn được bạn ưu tiên làm bia tập bắn hoặc bắt tập bơi mấy trăm km vào bờ?
  -Ông cha ta anh hùng như thế mà chả bao giờ dám cho bạn thuê nhà hay thuê rừng, nhỡ bạn ở quen thì sao? Hay bạn làm kho chứa chất thải phóng xạ của thế giới vài chục triệu tấn, thuê xong bạn tặng ta luôn, quý hóa chửa ông bạn vàng?
  -Cục bọxít nguyên tử Tây nguyên bạn treo trên đầu ta để lúc nào bạn buồn thì bạn cắt dây cho rơi xuống toàn quốc để giải trí.
  -Bạn tử tế với ta lắm, từ hàng ngàn năm nay, kể không bao giờ hết. Ơn Đảng, ơn chính phủ kiếm được người bạn tốt như thế cho nên dân ta mới có được như ngày nay.

 38. […] 11/12/2011 lúc 22:45 […]

 39. B40 said

  Cả tin bị bạn đểu lừa
  Dại rồi còn biết phân bua cách gì
  Đất mình để giặc cướp đi
  Ngư dân để nó bắt về nó giam
  Bạn gì vừa đểu vừa tham
  Còn đâu những TỐT ” những “VÀNG” nữa đây !?
  Nhắn ai mặt dạn mày dầy
  Xin đừng giả ngốc giả ngây tảng lờ
  Dâng đất biển cho kẻ thù
  Tội này dù đến nghìn thu vẫn còn !

 40. Tantruonghung said

  Tôi thất vọng với LS Thu. Trước đây LS có một số bài hay còn bài này dở quá !
  LS phải đọc kỹ Tuyên bố ngày 4/9/58 của TT TQ Chu Ân Lai,có gián tiếp nhắc tới chủ quyền của TQ về Tây Sa,Nam Sa đấy.Thế mà ông PVĐ tán thành thì khéo léo ở chỗ nào? mắc mớ gì mà phải tán thành nhanh nhẩu thế.Tôi nghĩ là: người LS thì phải lập luận chặt chẽ mà trong bài này lập luận lỏng lẻo như viết văn bình dân.
  Không biết vì lý do gì mà LS”cố chống” cho việc làm”vụng chèo”của ông Đồng?

  • 1nxx said

   Chả phải anh Thu cố chống cho việc vụng chèo của ông Đồng đâu, mà anh ý cố chống cho cho việc cầm lái của ai đó đã làm thuyền đâm vào đá ngầm. Ông Đồng chỉ chèo thôi, ông không chèo thì có người khác chèo. Thuyền chìm do người cầm lái sáng suốt và liều mạng.

 41. NGUYEN NGOC AN said

  Vấn đề BẬY BẠ, gây tranh cãi là từ thằng TÀU CỘNG (đưa ra CÁI LẼ mà KHÔNG CÓ LÝ!).
  Đồng ý là PV Đồng trên công hàm có ĐỒNG Ý hay XÁC NHẬN các đảo HOÀNG.TRƯỜNG SA và các đảo thuộc ĐÀI LOAN thuộc TÀU CỘNG; nhưng ĐỒNG hay CHÍNH PHỦ VN DÂN CHỦ CỘNG HỎA lại KHÔNG LÀ CHỦ NHÂN của CÁC ĐẢO trên! (Vì CÁC ĐẢO nó thuộc về VNCH hoặc ĐÀI LOAN).

  @ Nên TÀU CỘNG sử dụng CÔNG HÀM của PV ĐỒNG để tuyên bố, đòi các đảo trên là của TÀU CỘNG là VÔ GIÁ TRỊ!
  Cũng như CÔNG HÀM của PHẠM VĂN ĐỒNG là VÔ GIÁ TRỊ trong vấn đề HOÀNG, TRƯỜNG SA!

 42. Khách said

  Chính phủ Việt nam bi giờ ra tuyên bố Công Hàm Phạm Văn Đồng vô giá trị là xong chẳng phải bàn cãi gì nữa.

  • chi feo AQ cao said

   không phải là CP, mà là QH nước CHXHCNVN trịnh trọng ra tuyển bố :…’tèo’ cái văn bản ấy đi, là Xong, …
   nhưng (lại nhưng), đỉnh cao chểm chệ toàn chí…feo…thì lấy đâu ra chuyện nằm mơ này,…chí feo đã nốc no say rượu Mao Đài, đút túi rủng rỉnh tiền hõ mao đổi sang lão oa trọc…thì đừng có mà Mơ…!

   • 1nxx said

    Chính xác 100% :”không phải là CP, mà là QH nước CHXHCNVN trịnh trọng ra tuyển bố :…’tèo’ cái văn bản ấy đi, là Xong”
    Sau đó đưa vấn đề TQ dùng vũ lực chiếm HS-TS của VN ra Liên Hiệp quốc để tranh thủ sự đồng tình của quốc tế.

 43. […] THỦ TƯỚNG PHẠM VĂN ĐỒNG ĐÃ HÀNH XỬ HỢP LÝ KHI KÝ CÔNG HÀM 1958 […]

 44. NGUYEN HOANG said

  Luật gia Trần Đình Thu này chắc cũng tốt nghiệp lớp Cử nhân Luật cùng với Thú tướng 3D QUÁ!!! Văn bản rành rành ra đó còn cố mà ngụy biện!!![…]
  […]
  […]

 45. BeNho said

  Mấy cha cứ nói dóc, Hoàng Sa bây giờ ai ở, ai đang mở khu du lịch, ai đang “cắt cổ” ngư dân VN ???
  Phạm Văn Đồng có nói hay không nói thì nó cũng như vậy rồi, bi giờ làm gì ??? Nói !!!
  Ngồi đó mà mổ thóc lép. Có dám 2 đổi 1 không ???

 46. thi said

  ngu het /dong sa-nam sa -tay sa la cai gi
  quoc te chi la paracel thoi. nha.

 47. VM said

  Nói chung là công hàm viết không chặt chẽ rồi. Phải viết như sau:
  Chính phủ nước Việt-nam Dân chủ Cộng hoà ghi nhận và tán thành quyết định về hải phận của Trung-quốc trong bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung-hoa.
  Tuy nhiên chúng ta nên cãi cho thắng, chứ chưa cãi đã bảo mình sai, mình vô lý thì ích gì. Trong thực tế đời sống, cũng như trong luật pháp quốc tế, cũng một sự việc nhưng anh nào có luật sư giỏi thì thắng đó sao?

 48. Khách said

  Vì Việt nam đã tuyên bố làm bạn với tất cả các nước trên thế giới cho nên đề nghị Chính phủ có công văn chính thức gọi tất cả các nước có quan hệ với Việt nam là bạn chứ chỉ gọi một vài nước kiểu như Trung quốc nghe nó không được thắm thiết lắm.

  • 1nxx said

   Bây giờ chỉ còn Syria, bắc Hàn, Cuba và bạn vàng là bạn tốt của ta thôi. Lũ còn lại là bọn tư bản đế quốc đang giãy chết đành đạch, chỉ sáng ngày mai là chúng chết sạch sành sanh. VN là thiên đường XHCN của giang hồ thập tứ đểu vĩ mô đại tướng quân. Còn dân ta được trả lương tử tế bằng bao cao su và được nghỉ mát miễn phí tại trại phục hồi nhân phẩm vì tội yêu nước. Hiến pháp và pháp luật sử dụng còn sợ mất vệ sinh sau khi đại bài tiết.

 49. Khách said

  Vào năm 1958, trong bối cảnh Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đang quan hệ với Trung Quốc, việc ra công hàm ủng hộ Tuyên bố 1958 của nước bạn Trung Quốc là không thể không làm.

  Tại sao lại không thể không làm? vì Trung quốc với Việt nam là bạn? Vậy những tuyên bố hiện nay của Trung quốc về biển Đông sao Việt nam không ra công hàm ủng hộ mặc dù vẫn coi Trung quốc là bạn vàng?

 50. NN said

  LS Thu có bài viết công phu để lý giải công hàm của ông TT Đồng trên nền tảng câu chữ của tuyên bố phía TQ và công hàm của phía VNDCCH,nhưng tiếc rằng ông không xem đầy đủ câu chữ ngắn ngủi của văn bản này
  1. Bài viết chỉ ra rất nhiều sự vô lối về đường cơ bản trong tuyên bố của TQ.
  Trong công hàm của ông Đồng đã ghi rõ sự ghi nhận và tán thành tuyên bố ngày 4/9/1958 của chính phủ TQ quyết định về hải phận của TQ về hải phận .
  Một sự tán thành và không phản đối cái sai nào trong đó cả . Công hàm cũng không hề khẳng định chỉ công nhận một điều trong văn bản như ông LS phân tích mà là tán thành văn bản đó với nội hàm quyết định về hải phận TQ trên cơ sở cách xác định đường cơ bản một cách rất ngỗ ngược (lời cuả LS Thu) .

  2.Ngày ấy, phàm là cái gì của TQ ,Nga sô đều đúng không cần suy xét. Phàm là cái gì thuộc Mỹ ngụy đều là phản động , là sai không cần đắn đo.
  Cái cách phân biệt giản đơn địch ta khiến cho những phạm trù thiêng liêng như đền chùa miếu mạo, lãnh thổ quốc gia. tấc đất ông cha để lại bị đặt dưới vấn đề phe ta phe địch, vấn đề đấu tranh giai cấp.
  Trong bối cảnh ấy, công hàm tán thành của ông Đồng đối với TQ là đương nhiên dễ hiểu hơn cách lý giải chẻ đôi sơi tóc lấy được của ông Thu luật sư.

  3.Chỉ mong sao “nước bạn TQ” có thể chia sẻ cách lý giải của LS Thu thì may cho ông Đồng khỏi mang tiếng oan và may cho dân Việt có được người láng giềng thay tính đổi nết, trở nên hào hiệp và cư sử có đạo lý trả lại cho VN các đảo họ lấn chiếm, để ngư dân ta tàu cá khỏi bị đâm ngoai khơi, để cho hương hồn của người Việt đã chết ở Hoàng sa, Trường sa từ thời vua Nguyễn đến cuộc hải chiến với “nước bạn” các năm 1974 tới 1988 được siêu thoát vì cái chết của họ đã không bảo vệ được tấc đất mà ông cha để lại từ bấy đến nay.
  Khi ấy bài viết của ông LS Thu quả là đáng giá muôn đạo hùng binh, vừa có công với đất nước, vừa bảo đảm tiếng thơm cho bậc tiền nhân!!!

 51. VTV said

  Chào bác dabviet, “Thật tình mà nói tôi và bạn tôi không biết KAMI đứng ở hướng nào mà nói với mọi người.”
  Đây là 1 câu hỏi khó trả lời. Dưới đây là 1 số nhận định riêng của tôi, có thể sai, có thể đúng.
  -Cô Beo, Nguyễn Văn Minh báo QĐND thì đã quá rõ ràng trai hay gái.
  -”Trương nhìn khác” trả thẻ nhà báo làm blog nhưng phản đối dân chủ ra mặt, chuyên xóa những comment ủng hộ dân chủ thì cũng có thể hiểu rằng đây là 1 con chim mồi.
  -”Đông B” thì phức tạp hơn nhiều vì đổi màu liên tục nhưng đọc kỹ sẽ thấy 1 nội dung chính ca ngợi Nguyễn Tấn Dũng là Lưu Bang, có thiên tài trị dân và làm kinh tế. Như vậy tôi tạm hiểu đây là loa của anh Ba. Ngoài ra Đông B còn tấn công bác Nguyên Ngọc qua bài Tượng đài bà mẹ VN anh hùng, ở đây có 2 điểm không thể chấp nhận được :
  a. Tấn công những người đi biểu tình là tấn công tư tưởng dân chủ và ủng hộ độc tài.
  b.Ủng hộ xây tượng đài giá 430 tỉ VN đồng là 1 sự sỉ nhục hàng triệu bà mẹ VN còn đói ăn.
  Về Kami tôi có 1 vài nhận định như sau :
  -Kami nói đại ý nếu đưa cho Kami 100 USD thì Kami sẽ viết cho 1 bài về bất cứ đề tài gì>đây là 1 nhà báo chuyên nghiệp không cần chính kiến, phải trái, trắng đen.
  -Bài Nguyễn Trường Tô Kami đánh giá đây là chuyện bình thường ở VN>Kami cố tình đỡ tội cho lãnh đạo đcsvn, vì sao thì tôi không biết.
  -Thư gửi bạn hải ngoại 30/04 Kami cố tình khích bác Việt kiều để họ chống cộng hăng hái hơn, qua bài này tôi đánh giá Kami không phải là con chim mồi bởi vì CAM không bao giờ chỉ tử huyệt của mình cho địch thủ biết.
  Kết luận theo tôi Kami là 1 nhà báo chuyên nghiệp không cần chính kiến, phải trái, trắng đen. Miễn có money là làm. Hy vọng Kami không vì tiền mà chuyển hẳn sang phải.
  Hy vọng tại đây chúng ta tìm được 1 môi trường tốt để góp phần nhỏ bé của mình vào phong trào giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của bè lũ độc tài, phản động, bán nước, mafia, phong kiến hiện đại, phát xít đscvn.
  Thân ái.

  VTV
  http://tranhung09.blogspot.com/2011/12/vi-sao-chau-xuan-nguyen-chia-tay-tin.html

 52. The Bell said

  Nếu Công hàm của Thủ Tướng ” có giá trị Pháp lý” thì không thể nào hiểu khác nội dung rằng : Chúng ta thừa nhận và đồng thuận với toàn bộ nội dung trong Bản tuyên bố của ” bạn”.
  Mặc dù công hàm không có từ ” chúng tôi ủng hộ toàn bộ nội dung bản tuyên bố” ( như tác giả phận tích) nhưng ở cái đoạn đầu ghi rằng : “Chính phủ nước VNDCCH ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958…” thì chúng ta không thể cãi vào đâu được nữa.

 53. Giáo Sư già về hưu said

  1. Tuyên bố 1958 của Trung Quốc (TQ) đưa ra những nguyên tắc căn bản thôi chứ không đưa ra một quyết định đơn phương nào chắc chắn và xác đáng. Theo tuyên bố này vì việc khẳng định bề rộng 12 hải lý không có gì sai vì nó phù hợp với Công Ước Quốc Tế về Hải Phận (12 hải lý hay 22 cây số) đã được trên 100 quốc gia công nhận vào năm 1982.
  2. Ông Phạm Văn Đồng nhân danh chính phủ VN tán thành tuyên bố của TQ tức là tán thành những nguyên tắc của tuyên bố này thôi và điều này cũng không có gì sai và nguy hiểm hay phương hại đến việc mất Hoàng Sa hay Trường Sa.
  3. Cái điều ghê tởm nhất là TQ đã đánh lận con đen, dùng công hàm của ông Phạm Văn Đồng để huyênh hoang tuyên bố và đưa ra đường lưỡi bò một cách trắng trợn chứa đựng đầy gian manh. Gian manh là vì họ tự cho các đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của mình và từ đó nếu áp dụng luật 12 hải lý thì tự dưng đường lưỡi bò sẽ được vẽ ra. Gian manh là ngay cả Đài Loan trong tuyên bố 1958 cũng chưa bao giờ thỏa thuận về các đảo gần Đài Loan với TQ. Và cách làm của TQ không coi Việt Nam, Đài Loan, Phi Luật Tan, Mã Lai và Nam Dương ra gì.
  Vấn đề then chốt hiện nay không phải là đi tìm xem lời tuyên bố của TQ năm 1958 đúng hay sai, hoặc là đi tìm xem công hàm của ông PVĐ là hợp pháp hay bất hợp pháp. Vấn đề hiện nay là vấn đề chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa và dựa theo lịch sử của hai quần đảo này, sự hiện diện sinh sống và quản lý của người Việt trên các đảo này và cũng như sự cai trị và quản lý các đảo này qua các triều đại vua Việt Nam là một bằng chứng hùng hồn mà cả thế giới phải nên biết và không thể chối cãi. Hoàng Sa và Trường Sa là của VN.
  4. Chuyện Hoàng Sa và Trường Sa cho thấy thế giới đại đồng của người anh em chủ nghĩa xã hội chỉ là những chủ thuyết chỉ được viết trên giấy tờ. Trên thực tế, lòng tham lam của con người bành trướng bá quyền lúc nào cũng tiềm tàng mạnh hơn tất cả những chủ thuyết.
  5. Cách hay nhất để Việt Nam ra khỏi áp lực của Trung Quốc là chúng ta từ bỏ chủ nghĩa xã hội, cho phép đa nguyên đa đảng (và dĩ nhiên trong đó có DCSVN). Cho phép dân bầu lại chính quyền. Và từ đó chính quyền mới, nếu không phải là DCSVN thắng cử, có thể Trưng Cầu Dân Ý hỏi ý toàn dân : từ đây trở đi sẽ không còn Điều 4 trong hiến pháp VN nữa, quý vị có đồng ý không ? Sau cuộc TCDY này, nước VN sẽ bước lên một hướng đi mới, theo kịp trào lưu quốc tế và cộng đồng nhân loại.

  • 1nxx said

   Công hàm 14/09/1958 của nhà nước VNDCCH lẽ nào không phải là giấy nhường chủ quyền hay sao? Dư luận thế giới đánh giá công hàm này thế nào? Giấy đi cầu chăng?

 54. To be honest said

  – “Công hàm không có giá trị như một hiệp định”: Điều này đúng và rất quan trọng. Nhà nước nên chính thức tuyên bố cho dân yên tâm.
  – “Công hàm chỉ công nhận điểm 1 chứ không nhắc đến 3 điểm còn lại”: Thế cái đoạn đầu tiên “ghi nhận và tán thành bản tuyên bố” của TQ không lẽ không có ý nghĩa gì à? Một bản tuyên bố dài dòng của người ta không lẽ phải nhắc lại tất cả các chi tiết mới là “công nhận hoàn toàn”? Chẳng lẽ khi anh tuyên bố “tán thành với bản tuyên bố của chính phủ nước CHNDTH” lại không có nghĩa là anh đồng ý hoàn toàn với người ta rồi sao? Ngụy biện để vớt vát một chút gì chăng?
  – Nâng bản CH lên thành “khéo léo” thì đúng là hài vãi. “Khéo léo” mà làm cho mấy chục năm sau hậu thế phải ngậm đắng nuốt cay, còn chính quyền thì cứ như ngậm hột thị mỗi lần đàm phán với Tàu.

  • Xich Quỷ said

   Cần CHỨNG và cần LÝ, chứ có phải chuyện trong lễ dạm ngõ nhà vợ đâu mà “khéo léo” hả ông Luật sư tại chức.

 55. Trần Quốc said

  Đóng cửa bảo nhau, chúng ta vẫn cần nhìn thẳng vào sự thật. Đã có những sai lầm do ý thức hệ, cả tin, ngây thơ hoặc ngu dốt về viễn kiến.
  Nhưng nếu ý thức Tổ quốc trên hết, tôi tán thành lý sự của luật gia Trần Đình Thu. Quá khứ vụng chèo, hiện tại cần khéo chống. Chế độ nhất thời, Tổ quốc mãi mãi, vì vậy điều quan trọng nhất là không để TQ khai thác lợi dụng công văn Phạm Văn Đồng. Những mong tất cả hãy tỉnh táo, đừng để giận quá mất khôn.

 56. Vũ Thiên Thu said

  Đối với người dân (Việt Nam), thì bài nầy LS Trần Đình Thu lại cãi chày cãi cối, bao che cho công hàm Phạm Văn Đồng. Lẽ ra, những lập luận của LS phải được gởi cho Trung Nam Hải và những ai đó trong hệ thống đảng, nhà nước Việt Nam hiện nay, chứ không phải gởi cho cư dân mạng, cho nhân dân VN.
  Tôi, một công dân Việt Nam, tôi…ịn vào cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng, nó chẳng có chút giá trị nào. Nhưng, nó lại có giá trị vô cùng lớn lao với lũ cướp nước Trung Nam Hải và lũ bán nước. Dựa vào công hàm nầy, bọn chúng cấu kết với nhau xâm chiếm tổ quốc ta.

  • deleted said

   Không việc gì phải cãi chày, cãi cối với bọn tàu bựa cứ đánh nhau để cho trung quốc sẽ biết sợ quân đội của đảng cộng sản Việt Nam thôi! lời của ông nghị hoàng vô phước đã nói rõ ràng như vậy mà .!.

   • Văn Lang said

    Đánh nhau nữa làm gì , chết nhiều quá rồi, Deleted ạ!
    Có cách này hay hơn: giác ngộ Obama kết nạp hắn vào Đảng cộng sản Việt Nam với 2 quốc tịch Việt Mỹ. mọi lo ngại sẽ được giải quyết tắp lự.
    ( Obama được đọc kinh bản Mác xit, đảm bảo sẽ mê ngay mà từ bỏ cái đảng Dân chủ vớ vẩn bên nước Mỹ của hắn)

 57. 1nxx said

  Tuyên Bố của Chính Phủ Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc về Lãnh Hải
  (Ðược thông qua trong kỳ họp thứ 100 của Ban Thường Trực Quốc Hội Nhân Dân ngày 4 tháng 9 năm 1958)
  Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc nay tuyên bố:

  “(1) Bề rộng lãnh hải của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc là 12 hải lý. Ðiều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Ðài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc.”

  CHÍNH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ CÔNG NHẬN QUYẾT ĐỊNH VỀ HẢI PHẬN CỦA TRUNG-QUỐC
  “…Chúng tôi xin trân trọng thông báo tin để đồng chí Tổng lý rõ:
  Chính phủ nước Việt-nam dân chủ cộng hoà ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung-hoa, quyết định về hải phận của Trung-quốc….”

  -Như vậy chính phủ nước VNDCCH công nhận “… các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc…”
  là giấy trắng mực đen không ai có thể phủ nhận.
  -Tại sao chính phủ nước VNDCCH công nhận Hoàng sa (Tây sa) và Trường sa (Nam sa) vốn của VN từ đầu thế kỷ 17 đến ngày 14/09/1958 là của Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc?
  -Nếu lấy lý do Hoàng sa và Trường sa lúc đó là của địch (VNCH) thì thà của thầy (của bạn tốt môi hở răng lạnh) còn hơn là của địch thì nếu chính phủ Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc tuyên bố “miền nam VN là của TQ” thì chính phủ nước VNDCCH cũng công nhận bởi vì VNCH là địch?
  -Để có súng, cơm và tiền đánh anh em mình liều mạng bán hát hai ô nên chăng?
  -Trong lịch sử nhân loại bán nước để tranh giành quyền lực là điều không hiếm, thí dụ vua Campuchia nhiều lần làm gương tốt cho ta.
  -Muốn danh chính ngôn thuận với quốc tế không còn cách nào khác là chính thức vô hiệu hóa công hàm 14/09/1958 của nhà nước VNDCCN.
  http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A7n_%C4%91%E1%BA%A3o_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Sa
  http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_Sa
  http://lichsuvn.info/forum/showthread.php?t=2485

  • Khố Rách said

   Ý kiến của bạn 1nxx rất xác đáng.
   Ông luật sư Trần Đình Thu định dùng nguỵ biện để chạy tội cho Phạm Văn Đồng, nhưng lý lẽ quá thô thiển. Nói gì thì nói, tinh thần bức công hàm của PVĐ rất rõ: “chính phủ nước VNDCCH ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của chính phủ nước CHNDTH…”, tức là tán thành mọi điều ghi trong bản tuyên bố ấy, không phải chỉ tán thành điều này mà chối bỏ điều kia.
   Bây giờ chỉ có thể nói: công hàm ấy không có giá trị pháp lý vì sau khi gửi công hàm cho Chu Ân Lai, PVĐ đã không đưa vấn đề tán thành tuyên bố của Trung Quốc ra Quốc Hội và Quốc Hội (nhiều khoá) đã không được bàn đến chuyện có liên quan tới lãnh thổ và chủ quyền quốc gia vì lý do Chính phủ của ĐCSVN không cho Quốc Hội cái quyền đó. Như thế, một Quốc Hội dân chủ sau này sẽ có đủ thẩm quyền bác bỏ cái công hàm sặc mùi xun xoe nọ.
   Nói rộng ra, cái công hàm này không phải tội của riêng PVĐ, nó còn là tội của những người chèo lái quốc gia trong giai đoạn ấy: Hồ Chí Minh, Trường Chinh nữa. Vì thế, nếu xét kỹ thì PVĐ chưa chắc đã được coi là “đầu vụ”. Ông luật sư nên cãi cho PVĐ theo hướng này trước toà án lịch sử thì hơn là cãi theo hướng PVĐ vô can.

   • 1nxx said

    Theo thiển ý của tôi quốc hội nhà nước CHXHCNVN phải ra tuyên bố càng sớm càng tốt phủ nhận công hàm 14/09/1958 của nhà nước VNDCCH do thủ tướng Phạm Văn Đồng ký. Sau đó đưa vấn đề ra Liên hiệp quốc để tranh thủ dư luận quốc tế. Nhưng khổ 1 nỗi chúng bán hết rồi, có đứa nào nghĩ đến dân đến nước đâu? Chúng chỉ lo vơ vét cho càng đầy càng tốt rồi chuồn thôi.

 58. […] Theo: Blog ABS […]

 59. Le Quoc Trinh said

  Cám ơn AnhBaSàm đã cho đăng tải bài viết này để trình bày một ý kiến khác biệt v/đ HS-TS.

  Tuy nhiên, tôi đặc biệt chú ý đến phản hồi của đại đa số bạn đọc, tôi nghĩ thầm là người trong nước nhiều hơn. Qua những lời phản biện gay gắt của các bạn tôi hiểu ngay tâm tư thầm kín của người dân trong nước trước một đề tài hệ trọng liên hệ vận mạng đất nước. Và tôi cũng hiểu rằng mang danh phận luật gia như ông Thu chưa hẳn là có lập luận vững chắc, đôi khi lại là một loại “trí ngủ” cố tình nguỵ biện để bao che cho thế lực cường quyền. Trước bằng chứng giấy trắng mực đen sơ sờ (bức công hàm nguyên bản với con dấu và chữ ký PVĐ hẳn hòi), câu văn ngắn gọn nhưng rõ ràng trực tiếp công nhận lời tuyên bố chủ quyền của ông Chu Ân Lai (TQ) trên hai quần đảo HS-TS, thế mà ông LS Thu vẫn còn cố tình cãi chầy cãi cối cho bằng được. Ông ăn bao niêu tiền để viết bài này vậy? Lại thêm một lập luận mập mờ lôi kéo Đài Loan vào cuộc ???

  Tôi mừng thầm là dân trí VN không đến nỗi tệ để cho ông Thu nói nhăng nói cuội kiểu múa gậy vườn hoang.

  Le Quoc Trinh, Canada

 60. Khong ten tuoi said

  CÁI “hố” CỦA PVĐ ĐẢ – ĐANG – VÀ SẼ ĐƯỢC LICH SỨ PHÁN XÉT…CHỈ KHỔ CHO CÁC THẾ HỆ SAU PHẢI MẤT NHIEU CÔNG SỨC CÓ KHI CẢ XƯƠNG MÁU MỚI THU HỒI ĐƯỢC CHỦ QUYỀN CÁC HÒN ĐẢO NÀY.

 61. tungtien said

  Có bào chữa, bao biện kiểu gì cũng khó nghe, Thủ tướng Đ đã đặt tinh thần quốc tế vô sản lên trên lợi ích quốc gia, nếu (thời điểm đó) ông Đồng không viết cái công hàm nầy và gởi đi thì có ảnh hưởng gì đến quan hệ của hai nước Việt Trung đâu? Đã hơn nửa thế kỷ rồi, chỉ có mấy giòng chữ thôi nhưng hậu quả của nó vô cùng tai hại! người Tàu có câu :”Nhất ngôn thuyết quá, …”

 62. KhachVangLai said

  Có 1 điểm tôi thấy ông luật gia này phán tầm bậy, đó là ông ta áp dụng luật năm 1982 cho 1 tuyên bố trước đó là 1958 rồi bảo tuyên bố của người ta là vi phạm luật quốc tế. Xin cho hỏi có luật nào có hiệu lực trước cả thời điểm nó ban hành không?

 63. Thuý Hoa said

  Tôi không hiểu ông Trần Đình Thu học luật ở đâu và khi nào mà tự xưng là luật gia. Chính vì vậy bài viết của ông sơ sài, đơn giản mà lại rút ra kết luận đao to búa lớn.Công hàm ông PVĐ ký ghi rõ :” “Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thánh bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ Công hòa nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc…” Vậy ông Thu có biết bản tuyên bố đó gồm nhưng điều gì không trưng ra cho bà con biết mà chỉ đi vào mỗi điều VN tôn trọng 12 hải lý ? Thế còn những điều khác trong bản tuyên bố thì sao ? Làm Thủ tướng thì không thể thiếu thận trọng được, đây có thể là nhượng biển, nhượng đảo đổi lấy vú khí, quân trang quân dụng TQ đã giúp cho VN trong chiến tranh. Và một quyết định cấp Nhà nước liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ nhất thiết phải thông qua quốc hội. Ông Tràn Đình Thu mạo danh luật sư gỡ tội cho Phạm Văn Đồng nhằm mục đích gì vậy ? Công hàm do ông Phạm Văn Đồng ký phải do một tổ chức các luật gia VN và quốc tế thứ thiệt thẩm định giá trị pháp lý và trách nhiệm của người ký chứ không thể kết luận hồ đồ như ông luật sư rởm Trần Đình Thu được. Nếu không quan điểm sai lầm của ông TDT sẽ làm sai lệch nhận thức của rất nhiều người.Rất nguy hiểm

 64. khách said

  Trước 30 tháng 4 năm 1975 Chinh phủ của Ông Phạm văn Đồng quản lý từ vĩ tuyến 17 .

 65. Yêu Tổ Quốc VN said

  Giờ này còn có “luật gia” bênh đỡ cho cái công hàm bán nước của PV Đồng kể cũng là…trơ trẽn! Lại còn tâng bốc là “thủ tướng khéo léo” nữa chứ! Khéo quá đi thôi, vì hèn nhát mà bám váy kẻ thù để được nó bao che, tài trợ cho để xâm lăng VNCH và đưa toàn dân vào cái “thiên đường u mê đói khổ và tù đày” ngày nay, ai còn không rõ?! Cứ coi bọn giặc Tàu lấy cái công hàm chết tiệt ấy ra mà đòi xác nhận “chủ quyền” là biết hậu quả thảm khốc thế nào rồi! Nhìn những thái độ vâng phục kẻ xâm lăng mà bắt bớ người yêu nước của đám cầm quyền hiện tại là đủ hiểu “đường lối” của bọn phản quốc hại dân!
  Nếu còn yêu nước, thì hãy lo lấy lại hải đảo của Tổ Quốc, đừng nên vớ vẩn đánh bùn sang ao nữa, chỉ làm lòng dân phẫn uất thêm thì hậu quả khó lường!

 66. waiquadi said

  Rồi….thêm 1 tên “Lực dzoa” hiểu biết luật mf bưng cái bô to quá….biện bạch bậy bạ cho dân chúng chửi.Xin hỏi luật già này được trả bao nhiêu cho lần bưng bô này????

 67. Ẩn danh said

  Vẫn bao biện, vẫn nói mình đúng- thật ghê tởm.

 68. Tân Ngọa Long said

  Kiến giải của Luật sư Trần ĐÌnh Thụ không vững. Rõ ràng Chính quyền Bắc Việt lúc đó đã quá cả tin TQ (không ngoa nếu dùng câu thơ của Tố Hữu để mô tả – trái tim lầm lần dể trên đầu!) nên mắc sai lầm khi soạn Công hàm 1958. Nếu tỉnh táo thì thiếu gì cách thể hiện câu chữ vừa giữ được hòa khí vừa không bị TQ bắt giò sau này.

  Thực ra xử lý vấn đề này không quá khó, vấn đề là Đảng Cộng sản Việt Nam có muốn giở gót chân Asin của họ ra không mà thôi. Nếu căn cứ vào Hiệp định Geneve thì tuyên bố của Chu Ân Lai đã vi phạm Hiệp định (nhớ rằng TQ là 1 bên tham gia ký kết) do đó đương nhiên Tuyên bố của Chu Ân Lai vô hiệu vì thế công hàm của ông Phạm Văn Đồng cũng vô hiệu theo.

  Hiện nay do đuối lý nên TQ không chịu mang vấn đề biển Đông ra Tòa án công lý hoặc tòa án luật biển quốc tế để xử, tuy nhiên là một bên ký kết Hiệp định Geneve TQ không thể thoái thác được trách nhiệm. Do đó, Việt Nam hoàn toàn có thể sử dụng Hiệp định Geneve làm “bộc phá” giải quyết tranh chấp biển Đông với TQ.

 69. Gái ngủ trưa said

  Tôi nghĩ các bạn đều nói đúng; Nhưng chủ yếu là TT Đồng đã thay mặt cho chính phủ mà đứng đầu là chủ tịch nước của Miền Bắc việt nam bán 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường sa cho Trung Cộng để đổi lấy vũ khí và lương thực, đạn dược và các loại vật phẩm khác để có sức làm tiền đồn của phe XHCN Đối kháng lại miền nam Việt nam( phe chủ nghĩa đế quốc);Thủ tướng Đồng và Chính phủ Bắc việt phải hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm chứ ko thể biện bạch được.Nếu nói là thư tay thì ko được phép đóng triện nước Việt nam DCCH;( triện quốc gia) vào đó. Một nhà nước đã cướp được chính quyền đến 14 năm , qua mấy khóa quốc hội lại tự tiện triện vào thư tay; Riêng việc này Ko thể ngồi trên ghế TT chỉ 1 năm chứ đừng nói đến 40 năm -nếu ko được sự nhất trí của hội đồng chóp bu.
  Nhưng nhớ rằng cái có lý là Ô.Đồng đang làm TT.
  Cái phi lý là… vì không thông qua QH và thông báo cho toàn dân VN.
  Cái khốn nạn là dân ta lại phải đổ xương máu lấy lại biển đảo của chính mình.

  • 1nxx said

   Chính xác 100%, lấy lại làm gì, bán thêm thì có. Cái gì bán được thành tiền cứ bán gấp, nhỡ về hưu không bán được nữa.

 70. xman said

  Sai thì nhận là mình sai đi. Đúng là giang sơn khó đổi, bản chất khó chừa. Cãi cố để mà làm gì, giờ dân có ngu đâu mà định mị dân tiếp

 71. Thuy said

  Vân đê là nhà câmf quyên TQ cô tình hiêủ sai và lu loa đê đánh lưà dư luânj và nhưng ai ko hiêủ biêts thôi. Ko viêc gì phải mât thơì gian vì nhưng trò tiêủ nhân vơs vânr âý của chúng.

 72. chusau said

  T/T Phạm Văn Đồng khi đó là ” chủ nhà ” của VNDCCH , một Ông chủ nhà lại đi vổ tay khen thưởng hành động lăm le chiếm sân trước, sân sau của “nhà” mình ! Đấy là hành động bình thường hay là một gia chủ vô tránh nhiệm với Tổ Tiên? Dù “vổ tay” hay “chấp nhận” đều là hành động phản bội Tổ Tiên mình cả. Cố biện bạch mấy, sự thật vẩn là sự thật ! trừ khi có ai khác “cao” hơn T/T PVĐ bắt buộc ông ta phải vổ tay một cách … vô ý thức mà thôi. Nếu bảo rằng PVĐ vì chỉ muốn bày tỏ ” biểu đồng tình ” của VN trong việc tranh chấp Đài Loan mà không biết điều đó cũng liên quan , thiệt hại đến lảnh hải của VN thì nên xét lại khả năng quản lý và trách nhiệm của ông ta đối với dân tộc VN. Hành xử như thế là hợp lý ư? không trách nhiệm ư? Một người bình thường chỉ ” vổ tay ” để tán thưởng một việc làm hay hoặc có lợi ích cho mọi người… Tôi chưa thấy ai vì muốn ” lấy lòng ” lại ” vổ tay ” khen thưởng cho chính tên trộm đang chui vào nhà mình bao giờ ! Tên trộm nầy… sướng thì đúng rồi.

  • 1nxx said

   “Tôi chưa thấy ai vì muốn ” lấy lòng ” lại ” vổ tay ” khen thưởng cho chính tên trộm đang chui vào nhà mình bao giờ !”
   Nhưng tôi thấy họ mang đất đai của tiền nhân để lại cho con cháu hàng ngàn đời sau hảo tâm biếu bạn, mà không phải chỉ 1 lần mà 5 lần lận. Họ biếu biển, đảo, đất, rừng, khu vực đánh cá. Họ tốt với bạn quá, của chung của cả dân tộc họ biếu hết.
   Con cháu chúng ta sẽ nói gì về thế hệ này của chúng ta đang sống đây?

 73. Nặc danh said

  Thôi đi các bác. Nói gì thì nói PVĐ cũng đã ký giấy trắng mực đen rõ ràng, lịch sử sau này sẽ xử ông ta. Chữ ký của ông ta là cái kiểu:”mẹ hát con khen hay” đó mà! Cùng một giuộc thôi!

 74. Phân bua,bao biện về cái công hàm Thủ tướng PVĐ ký năm 1958 với cư dân mạng phỏng có ích gì,phía bạn TQ cũng đã,cũng vì cái công hàm này,chiếm đoạt Ho2angsa từ tay VNCH làm chủ,trong khi VNDCCH vui mừng vỗ tay.Nay muốn đòi lại HS,đề nghị NN cử Ls TĐT với 3 tất lưỡi của mình qua nước bạn TQ giải thích rằng thì là anh em đã hiểu sai lệch cái công hàm 1958 của TT Đồng đã ký ..

 75. Ẩn danh said

  anh PHẠM VĂN ĐỒNG sai lầm hoàn toàn ,anh phải chịu trách nhiệm trước lịch sử

  • 1nxx said

   Anh ý chỉ làm theo lệnh của cấp trên thôi, trách là trách thầy chủ nhiệm và ban chủ nhiệm lớp ấy.

 76. huutrong said

  Điếu 4 – căn cứ điều này trong đó có tất cả các đảo Trung,nam,tây,Đông sa , nếu 12 hải lý nằm ngoài các đảo này thì còn nói được với Trung quốc , ngược lại chỉ công nhận một điếu 12 hải lý là trùm hết cã 4 điếu còn gì nửa đâu mà nói .

 77. Quan tâm said

  Nếu đây là quan điểm chính thức của Thủ tướng đương nhiệm hay của một cơ quan chức năng về lãnh thổ biện luận cho ý tứ trong văn bản của Thủ tướng tiền nhiệm thì có giá trị thảo luận nghiêm túc hơn….Nếu không vậy, nó chỉ là những biện hộ có giá trị ” chém gió” cho vui giữa ta với mình…

 78. Tanakeda said

  Tuyên bố ngày 4/9/1958 cuat Trung Quốc đề cập đến 4 vấn đề như sau:

  1.Bề rộng lãnh hải là 12 hải lý tính từ đường cơ sở (đường căn bản).
  2.Kéo đường căn bản quàng lên các đảo thuộc và chưa thuộc chủ quyền của Trung Quốc tít ngoài khơi.
  3.Xác lập chủ quyền lãnh hải và không phận của Trung Quốc nêu trong Tuyên bố 1958.
  4.Nêu vấn đề Ðài Loan và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác.

  Luật gia Thu lý giải: “Tuy nhiên, Công hàm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã khéo léo công nhận chỉ 1 vấn đề là bề rộng lãnh hải 12 hải lý mà thôi…….. Nếu như công hàm 1958 viết rõ: “Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ủng hộ toàn bộ nội dung của Tuyên bố…” thì mới bao hàm cả 4 vấn đề”.
  Xin lỗi luật gia nhé, mở đầu công hàm viết: “Chính phủ nước Việt-nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ Nước Cộng hòa Nhân dân Trung-hoa quyết định về hải phận của Trung-quốc” liệu có thể hiểu khác được như thế nào?
  Cái gì lỡ hố thì nên công nhận, vòng vo ngụy biện mà làm gì. Đừng trách cụ Đồng, trong bối cảnh đó (1958) thì ai trong chúng ta cũng chẳng có cách hành xử nào khôn ngoan hơn được.
  Quan trọng là: Tuyên bố không có giá trị như một Hiệp đinh. Đấy là điểm chính mà Luật gia Thu đã phân tích được.

  • 1nxx said

   Thế Tuyên bố chỉ có giá trị giải trí thôi à? Vấn đề là quốc tế công nhận cái Tuyên bố đó, thế mới chết. Đây không phải là chuyện 2 anh hàng xóm nói chuyện phiếm, đây là tuyên bố giữa 2 quốc gia và có 194 quốc gia khác công nhận.

 79. Tràn Lê Đồng said

  Tôi tán thành ý kiến của Kinh Tran, đừng thần thánh hóa cũng bình thường thôi.

 80. hoa said

  Tôi nghĩ chúng ta phải hiểu hoàn cảnh của chúng ta tại thời điểm đến. Ngay bây giờ những cái gì mà né tránh được (không vi phạm nguyên tắc) thì chúng ta phải cố tránh. “Tránh voi chẳng xấu mặt nào”,huông chi đó lại là “con voi điên”.Tôi nghĩ qua công hàm của Pham Văn Đồng ta phải cân nhắc rất nhiều,đủ thấy các vị phải “đau đầu” nhiều vì ông bạn “bất đắc dĩ ” này. Ngay so với ngày nay,tình hình đối với chúng ta đã dễ dàng đi rất nhiều mà ta vẫn còn những tuyên bố ngớ ngẫn (mà không chỉ là ngớ ngẫn mà là ngu ngốc ,nếu không muốn nói là những tuyên bố có tội với nhân dân,với đất nước,với tổ tiên,…) như “cùng tổ tiên,là đấng cha ông,răng hở môi lạnh (khi người ta cố đánh cho chúng ta nhừ tử để nhiều răng hở càng tốt),…Những điều sau đáng lên án gấp ngàn vạn lần

 81. Ban san said

  Đọc bài viết trên mới thấy Trung Quốc là nước luôn ranh ma, quỷ quyệt trong mọi vấn đề tranh chấp quyền lợi. Bởi họ thừa thông minh để hiểu ranh giới đất liền của một nước là phải lấy đường bờ biển của nước ấy chiếu ra ngoài khơi với bề rộng 3 hải lý. Trên thực tế họ đã kéo ra ngoài khơi 12 hải lý giống một số nước khác. Lợi dung địa hình trên biển quanh co, khúc khuỷn, việc xác định lãnh hải phức tạp nên năm 1958 họ đã kéo tuốt ra ngoài khơi, quàng vào các đảo xa xôi để giành lấy chủ quyền. Rõ ràng đường cơ sở của Trung Quốc là một khái niệm không phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982 mà chính họ đã phê chuẩn.
  Họ rất khéo lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của Việt Nam lúc đó đang chiến tranh, lo sự sống còn của đất nước còn khó, thời gian đâu để Việt Nam tập trung cho những vấn đề xa xôi, nên họ đã tranh thủ lươn lẹo để lấy cớ tranh giành với Việt Nam là một nước nhỏ và yếu hơn họ về nhiều mặt.
  Trên thực tế họ không coi Việt Nam là anh em, láng giềng gì hết, chẳng qua họ chưa tranh giành được họ phải dần dần từng bước hợp thức hóa những thứ họ đang ăn cướp từ Việt Nam mà thôi. Họ quá hèn hạ, không xứng tầm một nước lớn.
  Theo Luật quốc tế, giá trị của công hàm chỉ là nêu quan điểm của chính phủ một nước về một vấn đề quốc tế, chứ không phải bản thỏa thuận hợp pháp giữa Việt Nam với Trung Quốc để Trung Quốc có cớ ăn vạ. Đúng là nó giống như là một tiếng vỗ tay đồng thuần hay một lời la ó phản đối. Chỉ khi nào Việt Nam ký hiệp định với Trung Quốc trong đó nêu rõ những vùng biển và đảo nào đó thuộc Trung Quốc thì khi đó mới có giá trị thực thi.
  Trung Quốc có dân số đông, trong nội bộ có nhiều bất ổn, họ đã và đang bành chướng khắp thế giới cả trên đất liền và trên biển để tồn tại và phát triển, phát triển kiểu đó đâu có hay

  • 1nxx said

   VN là chỗ dễ nhất để bạn mở rộng bờ cõi vì đảng ta với đảng bạn là thân nhau như môi với răng. Mở lên phía bắc thì sợ hơn 11000 quả bom nguyên tử của Ivan Putin, mở xuống Ấn độ thì sợ 1 tỷ dân kiến cỏ, mở ra biển đông sang Nhật và nam Hàn thì sợ thằng cao bồi cưỡi ngựa. Chỉ có mở xuống VN là an toàn nhất vì chỉ cần vất 14 tỷ đô cho 14 con lợn già là xong. Từ VN xuống Sing, Phi, Mã lai, Indonesia, Thái, Campuchia là rất thuận tiện vì chúng yếu và không biết đoàn kết.
   Cơ hội ngàn năm có 1 bạn hiền không nhanh tay nắm lấy thì ân hận ngàn thu.

 82. Mongun said

  “Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tôn trọng quyết định ấy và chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa trên mặt biển”.
  Nhưng ở đoạn trên công hàm lại viết: “Chính phủ nước VNDCCH ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958…”. cho nên không thể nói như tác giả là:
  “Tuy nhiên, Công hàm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã khéo léo công nhận chỉ 1 vấn đề là bề rộng lãnh hải 12 hải lý mà thôi”
  Đây là sai lầm nghiêm trọng trong ngoại giao, cứ nhận đi cho mau tiến bộ!

 83. Huỳnh Lê Hồ said

  Xét về cách hành văn và ngôn phong, “công hàm” của PVĐ chỉ có ý nghĩa như một bức “thư tay” trao đổi qua lại giữa 2 ông TT.

 84. Kinh Tran said

  Đọc công hàm thấy rõ sự thiếu thận trọng của Thủ tướng ta. Dù luật gia Trần Đình Thu có bao biện thế nào thì cũng khó thuyết phục người nghe. Chỉ còn cách phủ quyết cái công hàm ấy bằng các cứ liệu lịch sử hùng hồn của chúng ta từ hàng trăm năm trước

 85. Thanh Dung said

  Theo Luật quốc tế, giá trị của công hàm chỉ là nêu quan điểm của chính phủ một nước về một vấn đề quốc tế, nội dung công hàm giống như là một tiếng vỗ tay đồng thuần hay một lời la ó phản đối. Chỉ khi nào Việt Nam ký hiệp định với Trung Quốc trong đó nêu rõ những vùng biển và đảo nào đó thuộc Trung Quốc thì khi đó mới có giá trị thực thi.
  Công hàm 1958 không thể là nguyên nhân dẫn đến các rắc rối về sau liên quan đến chủ quyền biển đảo giữa Việt Nam và nước bạn Trung Quốc. Việc nước bạn Trung Quốc có những tuyên bố thiếu phù hợp gần đây là do sự chủ động của họ.
  Công hàm của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958, khẳng định đó không phải là sự thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc ở Hoàng Sa và Trường Sa. Công hàm Phạm Văn Đồng chỉ là thiện chí của Việt Nam ủng hộ Trung Quốc trong việc tranh chấp với Mỹ về an ninh ở vùng biển gần Đài Loan.

  • 1nxx said

   Chán, chả muốn bình luận làm gì cho mất thời giờ. Để thời gian đọc anh Ba Sàm và công hàm bán hát hai ô 1958 do anh Đồng ký còn có ích hơn.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d người thích bài này: