BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

543. TÔI BỊ XẾP ĐẢNG VIÊN LOẠI 3 VÌ ĐI BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC GÂY HẤN

Posted by adminbasam trên 09/12/2011

Nguyễn Xuân Diện

TÔI BỊ XẾP ĐẢNG VIÊN LOẠI 3 VÌ

ĐI BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC GÂY HẤN

Đào Tiến Thi

09-12-2011

Chắc là các chi bộ đảng khi cuối năm xếp loại đảng viên cũng làm như chúng tôi:  bước thứ nhất là làm bản tự kiểm rồi đem ra bình xét ở tổ đảng, sau đó bước hai là bỏ phiếu ở chi bộ. Mỗi người bỏ phiếu cho các đảng viên trong chi bộ theo các loại:

– Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (gọi tắt là loại 1)

– Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ (gọi tắt là loại 2)

– Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ (gọi tắt là loại 3)

– Đảng viên không đủ tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ (gọi tắt là loại 4)

Loại 1 –  “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” thì thường dành cho đảng viên là cán bộ lãnh đạo, còn lại đều loại 2 – “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ”, không có loại 3. Thông lệ nhiều năm đã thế.

Tuy nhiên năm nay đến bước hai, tôi chỉ được 10/18 bầu vào loại 2, còn lại là loại loại 3. Bí thư chi bộ gộp cả hai người vắng mặt để tính, thành ra tôi chỉ được 10/20, không đủ xếp vào loại 2 và tạm để trống, chờ đảng ủy cấp trên xem xét. Cũng có thể thấy đấy là điều đã định đoạt.

Kể ra nếu xét một cách chính xác – tức là đảng viên thực sự phải thể hiện vai trò tiên phong – thì xếp tôi vào loại 3, loại “thường thường bậc trung”, tôi cũng rất bằng lòng, vì xét thấy mình cũng chẳng có gì tiên phong cả. (Chỉ riêng cái chuyện trước cảnh nhà cầm quyền Trung Quốc luôn luôn sách nhiễu, bắn giết ngư dân, gây ra bao cảnh nghèo đói, mẹ góa con côi, lại còn hai lần cho tàu to xông thẳng vào vùng biển của Việt Nam mà cắt cáp tàu thăm dò dầu khí, rồi la lên là Việt Nam gây hấn, thì sự đóng góp của tôi với hai cuộc biểu tình là quá bé nhỏ. So với với những người đi biểu tình nhiều lần, so với những người bị bắt bớ, đánh đập, giam cầm, so với những bạn trẻ măng, những ông bà già, thì tôi còn rất đáng xấu hổ). Thế nhưng theo thông lệ lâu nay thì loại 3 là loại chỉ dành cho những người “có vấn đề” thực sự, thì tôi thấy bất công. Cũng giống như học sinh hiện nay, tuy đạo đức rất xuống cấp, ai cũng biết thế, nhưng khi xếp loại hạnh kiểm thì vẫn xếp vào loại “tốt” là chính, nếu hư vừa vừa thì xếp xuống loại “khá”. Loại trung bình chỉ dành cho học sinh hư, hỗn thực sự, tức là loại học sinh “cá biệt”, thường có trong “sổ đen”. Loại này rất hiếm.

Cho nên tôi phải hỏi lý do (hỏi thôi chứ biết ngay vì sao rồi) thì bí thư trả lời tại tôi đi biểu tình. Đi biểu tình là trái điều 6 trong 19 điều cấm của đảng viên, ông ấy giải thích thế.

Tôi nói rằng tôi đi biểu tình là phù hợp với quyền công dân đã được ghi trong hiến pháp (điều 69). Hơn nữa đây là biểu tình để phản đối hành động xâm phạm bờ cõi nước ta của nhà cầm quyền Trung Quốc, biểu tình để thể hiện quyết tâm chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam thì không thể là sai trái được. Chính Giám đốc công an Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh cũng thừa nhận những cuộc biểu tình chống Trung Quốc trong tháng 7, 8 vừa qua là biểu tình yêu nước[1]. Và mới đây nhất, trước việc đại biểu Quốc hội hỏi về thái độ và chủ trương của Chính phủ về việc người dân biểu tình biểu thị lòng yêu nước, ngày 25-11-2001, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia[2]. Tôi cũng nhắc lại cả vế sau trong phát biểu của Thủ tướng: Chính phủ không hoan nghênh và buộc phải xử nghiêm với những động cơ, hành vi lợi dụng danh nghĩa yêu nước, bảo vệ chủ quyền để gây phương hại cho đất nước và xã hội. Tôi không có hành vi nào lợi dụng danh nghĩa yêu nước, bảo vệ chủ quyền để gây phương hại cho đất nước và xã hội. Công an đến cơ quan làm việc với tôi, chỉ để tìm hiểu sự việc và tâm tư của tôi, không hề bảo tôi có tội lỗi gì. Phòng tổ chức cán bộ và ông giám đốc nắm rõ điều này. Và theo tôi biết, tất cả những cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn vừa qua, cho đến lúc này, công an chưa tìm thấy bất kỳ ai lợi dụng lòng yêu nước để gây phương hại cho đất nước cả.

Tôi cũng khẳng định: Nếu những quy định đối với đảng viên làm tôi không thực hiện được tư cách công dân đối với Tổ quốc thì tôi buộc phải chọn tư cách làm người công dân. Tôi không thể vì mình là đảng viên mà khoanh tay để mặc quân cướp nước giày xéo Tổ quốc tôi, lăng nhục đồng bào tôi.

Rất tiếc là vì thời gian đã quá muộn, bí thư cho kết thúc cuộc họp cho nên tôi chỉ được phát biểu ngắn gọn như trên, không được trao đổi, tranh luận với ai. Vì vậy dưới đây tôi xin trao đổi thêm một số vấn đề thuộc về nhận thức “Những điều đảng viên không được làm” (thường gọi “19 điều cấm đảng viên”) trong Quy định số 115-QĐ/TW ngày 7-12-2007 của Bộ chính trị (gọi tắt là QĐ115) và Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban chấp hành Trung ương (gọi tắt là QĐ115), tức Quy định “Những điều đảng viên không được làm” sửa đổi, thay thế cho Quy định 115. 

Điều 6 trong QĐ115 cấm đảng viên những việc sau: Tổ chức tham gia các hội trái quy định của pháp luật. Tổ chức, tham gia mít tinh, biểu tình khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Như vậy QĐ115 không cấm hoàn toàn biểu tình mà chỉ cấm “khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép”. Và điều này thiết nghĩ đâu chỉ cấm riêng với đảng viên mà là đối với tất cả công dân nói chung, một khi chúng ta chủ trương “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”.

Tuy nhiên cái điều cấm này không thể áp dụng vì quyền biểu tình đã được hiến định (điều 69 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong khi Luật biểu tình lại không có. Cho nên không một cơ quan nào dám/ có quyền cấp phép biểu tình cũng như dám/ có quyền từ chối việc cấp phép biểu tình. Cũng có nghĩa là người dân đi biểu tình không bị một hạn chế nào về vấn đề này như Giáo sư Hoàng Xuân Phú[3] và nhiều học giả khác đã phân tích.

Chắc là các nhà lãnh đạo Đảng cũng đã nhận ra điều bất cập này nên trong QĐ47 vừa ban hành thay thế cho QĐ115, điều 6 đã được viết lại như sau:

(Cấm) Tổ chức, tham gia các hội trái quy định của pháp luật; biểu tình tập trung đông người gây mất an ninh trật tự.

Như vậy chỉ cấm loại biểu tình gây mất an ninh trật tự. Điều này thì tất nhiên rồi, nước nào chả thế.

Thực tế những cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn vừa qua, theo quan sát của tôi, chưa có cuộc nào gây mất an ninh trật tự (trong khi có rất nhiều cuộc không phải biểu tình đã gây mất an ninh trật tự thì lại không được chấn chỉnh, xử lý nghiêm khắc). Chính Giám đốc công an Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh cũng khẳng định những cuộc biểu tình chống Trung Quốc vừa qua chỉ có “một số trường hợp tràn xuống lòng đường, cản trở giao thông[4]” mà thôi.

Xin trở lại một chút câu chuyện của tôi đặt ra ban đầu. Tôi đâu có buồn vì bị xếp đảng viên loại 3. Như trên đã nói, nếu làm đảng viên – công dân mà không được quyền bảo vệ Tổ quốc thì tôi sẽ chọn làm người công dân thường để được bảo vệ Tổ quốc.  Tôi chỉ buồn vì cảm thấy vận nước hiện nay trong cơn hiểm nghèo mà đa số đảng viên  lại thờ ơ, thậm chí còn quy tội cho những người biết lo lắng hay làm một việc gì đó vì quốc gia xã tắc. Thực ra những quy định trên đối với đảng viên, như đã phân tích, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến quyền và nghĩa vụ công dân, nhưng do nhận thức của nhiều cấp ủy và đảng viên hiện nay không đến nơi đến chốn đã làm cho đa số đảng viên co mình lại trước những vấn đề sống còn của đất nước. Tôi rất buồn khi nhiều đảng viên, nhất là những đảng viên giữ chức vụ, luôn tìm cách lảng tránh khi đề cập những vấn đề thuộc về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Họ lảng tránh bằng những chữ đôi khi nghe rất “mềm”. Ví dụ: “Đã có Đảng và Nhà nước lo”. (Khổ chưa, chính họ là đảng viên, lại còn đảng nào ở ngoài họ lo cho họ nữa!) Ví dụ: “Bổn phận của mình là làm tốt công việc mình được giao. Việc đại sự quốc gia là của các nhà lãnh đạo” (Hỡi ôi, chẳng lẽ ngày xưa các cụ dạy sai: “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”). Nhiều người chỉ nói đến những chữ Trung Quốc, Hoàng Sa, Trường  Sa, Biển Đông là sợ hãi như phạm phải điều cấm, câu chuyện đang sôi nổi bỗng im bặt và buộc phải chuyển sang đề tài khác. Cứ đà này, chẳng mấy chốc sẽ là tình cảnh Quanh Hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê như câu thơ Chế Lan Viên. Và lòng yêu nước của người Việt Nam, cũng nói theo ý thơ của Chế Lan Viên, sẽ chỉ là rêu phong chuyện cũ!

Tuy nhiên, có lẽ cũng chưa phải tất cả đã đáng buồn. Quanh tôi và qua báo chí, tôi vẫn thấy nhiều người dấn thân, bất chấp những lực cản vô lý. Mới đây nhất là việc ông Andre Manras Hồ Cương Quyết, một người hai quốc tịch Pháp – Việt đã hoàn thành một bộ phim để lên án nhà cầm quyền Trung Quốc tàn ác với ngư dân Việt Nam. Và tôi cũng rất cảm động khi ngày 25-11-2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dõng dạc khẳng định trước Quốc hội về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng như chủ quyền của Việt Nam đối với lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý trên Biển Đông nói chung. Thủ tướng nói vo, vô cùng mạch lạc, nhớ đến từng con số, sự kiện, và nói với tất cả sự trang nghiêm và xúc động. Tới đây hy vọng rằng sau mỗi sự kiện Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam thì không chỉ mỗi người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng, không để lời phát ngôn đó bị lọt thỏm vào thinh không, không để nhà cầm quyền Trung Quốc cứ tùy tiện làm theo ý họ. Nhưng muốn thế phải rũ bỏ được những húy kỵ không biết bắt nguồn từ đâu đã nói trên.

Tái bút: Tôi chỉ muốn thông qua việc của tôi mà nêu một hiện tượng, một vấn đề xã hội để cùng nhận thức lại. Những việc, những người tôi nói đến trong bài tôi đâu chỉ thấy ở cơ quan tôi, mà thấy ở rất nhiều nơi. Cho nên hãy chỉ coi nó như những ví dụ mà thôi. Vì vậy các comments của quý vị độc giả xin không chĩa cụ thể vào chi bộ đảng cũng như đảng ủy nơi tôi đang sinh hoạt. Xin cảm ơn tất cả.

Đ.T.T


[1] Báo Pháp luật ngày 3-8-2011 dẫn lời ông Nguyễn Đức Nhanh: “Qua theo dõi, thấy các cuộc biểu tình này biểu thị thái độ yêu nước, phản đối Trung Quốc xâm lấn biển Đông. Khi tuần hành, đại bộ phận bà con chấp hành luật pháp nhưng cũng có một số trường hợp tràn xuống lòng đường, cản trở giao thông”. http://phapluattp.vn/2011080211294657p0c1013/cong-an-tp-ha-noi-khong-dan-ap-nguoi-bieu-tinh.htm

[2] Xem http://www.thanhnien.com.vn/pages/20111125/thu-tuong-nguyen-tan-dung-dam-bao-chu-quyen-tren-bien-dong.aspx.

[3]Khi không (hoặc chưa) có luật nào quy định cụ thể hơn về việc biểu tình, thì có nghĩa là pháp luật không (hoặc chưa) có hạn chế nào cả, và công dân hoàn toàn có quyền biểu tình, như Hiến pháp cho phép”.  Xem Hoàng Xuân Phú: Quyền biểu tình của công dân. http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fkhnaqvraunaabz.oybtfcbg.pbz/2011_08_20_nepuvir.ugzy

[4] Xem chú thích (1).

*Bài do tác giả gửi trực tiếp cho NXD-Blog.

Nguồn: Nguyễn Xuân Diện

108 bình luận trước “543. TÔI BỊ XẾP ĐẢNG VIÊN LOẠI 3 VÌ ĐI BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC GÂY HẤN”

 1. nacdanh said

  Vớ vẩn, ba cái trò đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ai chả biết. nó cũng như trò diễn chèo thi hoa hậu ấy mà…

 2. Ẩn danh said

  Đọc xong bài này tôi cười ngất. Đảng thì rặt những thứ đáng cười không nói nữa. Cười là cười tác giả bài viết: sao biết đảng ta như thế mà còn làm mình làm mẩy với đảng để làm gì nhỉ? Làm công việc vô bổ đó để làm gì? Thiệt một thằng nông dân như tôi không hiểu nổi.
  Đáng lý phải noi gương nhà văn Phạm Đình Trọng để trở về làm nhân dân thì mấy cái loại hạng của Đảng có xi nhê một ly con kiến nào với mình đâu!
  Ngẫm đi ngẫm lại thấy trí thức của ta vẫn còn…hèn lắm. Lách đủ kiểu, lượn đủ kiểu, mượn hơi đảng, hơi Bác đủ kiểu. Có người bảo đó là hay được nói tiếng nói của mình tuy hơi lái một tý. Tôi thì cho rằng không hay. Bởi vì riết dần thì con lượn, con lách, con ăn hơi nó thấm trong máu…và càng làm cho giới trí thức bị lung lạc hết ý chí thực hiện bổn phận của mình trước nhân dân.
  Trước đây 15 năm cũng gặp một anh Tiến sỹ: bình luận đâu ra đấy, nói hay, phân tích Marx, Lê sai như thế nào…Thế mà, nói xong anh lại bảo thật tình đừng hy vọng vào việc Đảng tự sửa, đừng hy vọng vào giới trí thức chúng tôi bây giờ vì cái hèn nó đã thấm trong máu, tôi chỉ còn hy vọng ở các anh nông dân như các anh. Đất nước ta bao đời cũng thế. Khi thằng nông dân đói thì chính quyền nên lo bị gậy là vừa.
  Nghĩ lại mấy điều ông ấy nói thấy đúng quá.
  Tôi cho rằng những người còn làm mình làm mẩy với Đảng như ông Thi còn nguy hiểm đối với sự tiến bộ Việt Nam gấp mấy lần mấy Đảng viên tham nhũng. Mà số lượng người làm mình làm mẩy này còn nhiều lắm.

  BS: Có lẽ bác này muốn triệu người như một … con rô-bô?

 3. […] “Tại sao đồng chí(Thi – GCM) còn thắc mắc được xếp loại 3 (tương tương với học sinh hạnh kiểm loại trung bình)… Hành động lấn chiếm biển đảo, bắn giết ngư dân Việt Nam, khiêu khích, cắt cáp …. là của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Hiện nay cả Việt Nam và Trung Quốc, chính quyền đều thuộc hai đảng Cộng Sản anh em lãnh đạo, đang là “đồng chí tốt” của nhau, đang cùng nhau tiến lên “chủ nghĩa xã hội”. Đồng chí đi biểu tình “CHỐNG TRUNG QUỐC GÂY HẤN” là cố tính chống lại đại cục (cục to) trong quan hệ giữa hai đảng, Đồng chí có biết không?…” (Nông Dân -09/12/2011 lúc 19:20). […]

 4. […] TÔI BỊ XẾP ĐẢNG VIÊN LOẠI 3 VÌ ĐI BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC GÂY HẤN […]

 5. […] “Xếp cho bác (Thi – GCM) đảng viên loại 3 là đúng quá rồi bác còn đòi hỏi gì nữa chẳng lẽ bác muốn người ta xếp bác cùng với các đảng viên khác à? như vậy là ghi nhận thành tích của bác rồi đấy! Người ta phải xếp loại theo lợi ích của đảng chứ có xếp loại theo lợi ích của dân tộc đâu mà bác thắc mắc!” (Trần – 09/12/2011 lúc 16:23) […]

 6. […] “Tại sao đồng chí (Thi – GCM) còn thắc mắc được xếp loại 3 (tương tương với học sinh hạnh kiểm loại trung bình)… Hành động lấn chiếm biển đảo, bắn giết ngư dân Việt Nam, khiêu khích, cắt cáp …. là của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Hiện nay cả Việt Nam và Trung Quốc, chính quyền đều thuộc hai đảng Cộng Sản anh em lãnh đạo, đang là “đồng chí tốt” của nhau, đang cùng nhau tiến lên “chủ nghĩa xã hội”. Đồng chí đi biểu tình “CHỐNG TRUNG QUỐC GÂY HẤN” là cố tính chống lại đại cục (cục to) trong quan hệ giữa hai đảng, Đồng chí có biết không?…” (Nông Dân – 09/12/2011 lúc 19:20). […]

 7. Bác Ba Phi said

  BÁC BA PHI GỬI HẢI CHÂU

  Rất vui gặp lại hải châu
  Mồm to ngặt nỗi cái đầu rỗng không
  Đúng là lũ chó chạy rông
  Bị dân ném đá dập mông cắn càn

  Bắt …Hằng minh bạch rõ ràng
  Sao không công báo cho toàn dân hay ?
  Đúng là một lũ mặt dầy
  Dân chủ gấp vạn… thế này hả châu ?

  Khôn hồn thì biết quay đầu
  Để mai tránh họa cái đầu lìa thân
  Đảng mày ăn hại nhân dân
  Tham lam vơ vét từ chân đến đầu

  Cam tâm làm phận chư hầu
  Tai sai hán tặc đè đầu nhân dân
  Điều lệ đảng tao chẳng cần
  Vứt vào sọt rác về gần nhân dân

  Thà làm một phó thường dân
  Được dân yêu mến ân cần hỏi han
  Còn hơn một lũ nhà quan
  Ăn ngang nói ngược làm càn lâu nay

  Giờ đây lộ rõ lũ bây
  Cùng chung chí hướng quan thầy bắc kinh
  Nên ra sức cấm biểu tình
  Thấy ai phản đối thì rình bắt ngay

  Nước Nam ” Đêm Giữa Ban Ngày ”
  Thư Hiên nói đúng không sai chút nào
  Đây là nhận xét của tao
  Dân chủ “Doan phó” tào lao vạn lần…

 8. người dân said

  Xếp loại đảng viên 1,2,3,4 thế cũng tốt. Sau này nếu phải xét xử tội pham tham nhũng hàng loạt, tòa án ( nhân dân thực sự) cũng nhàn. Cứ loại 1 thì án 20 năm, loại 2 án 10 năm, loại 3 án treo, loại 4 trắng án, coi như không có tội vì trong quá khứ không chấm mút được gì mà lại còn phản bội các đồng chí cấp trên.

 9. bè phái ,bè đảng ,đảng này đảng nọ ,kéo bè kéo đảng v ..v. xưa các cụ mắng con cái thế cần để ý cho đúng với thời cuộc.

 10. Khong ten tuoi said

  KHI HỪNG ĐÔNG …..THÌ ĐẢNG VIEN LOAI NÀO CŨNG “CHÁY”…..4-3-2-1 MÀ LÀM GÌ !

 11. nhung said

  Xin thông báo với các bạn một tin sốt dẻo ngoài lề nhưng nếu các bạn cứ rơi vào việc trao đổi những chuyện loanh quanh ,các bạn sẽ để ra một kẽ hở mà Gs Nguyễn Minh Thuyết cảnh báo từ một kỳ họp QH khóa trước là “cả nước còng lưng trả nợ cả nghìn năm không hết nợ”:Trên tang mạng Vietnamnet tối nay vừa đưa tin “gãi “chuyện làm đường sắt cao tốc
  9cacs bạn cập nhật ngay đi!)Eo ơi!Tương rằng cái thây ma đường sắt cao tốc đã chết, mồ yên mả đẹp cùng với” định đề”ai cu to thì ham làm đường sắt cao tốc.”..bây giờ người ta nhen nhúm hòng tạo dần dư luận để vực nó dậy!Nếu lần này vấn đề được đem ra thảo luận tại QH khóa này,cam đoan là gần 500 nghị gật đều tự hào ở QH ai cu cũng to cả ,nhất là ông Chủ tịch vốn có ai cu to nên tại kỳ họp lần trước ngài cho rằng ngài thấy cần đương sắt cao tốc nhất ngồi lèo lái,tướng lĩnh chung quanh là ông PTT NINH,nghị HHP,nghị Hồng…e rằng QH sẽ nhất trí 100%,vay tiền “ông bạn 4 Tốt”để rước đường sắt cao tốc về cho mà xem!Đại hoa!Đại họa!

 12. Anh Thi thân mến!
  Những năm trước loại 3 là đảng viên vi phạm tư cách, mắc khuyết điểm phải xử lý kỷ luật. Còn năm nay là đảng viên hoàn thành nhiệm vụ thế là việc đi biểu tình của anh cũng hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên. Chi bộ chưa bỏ phiếu cho anh ở mức cao hơn là vì cả Đảng ta, Chính phủ ta, Quốc hội ta còn đang lúng túng không biết các cuộc biểu tình chống Tàu vừa qua là đúng hay sai. Những đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ bản là những vị trí chủ trì cơ quan, đơn vị cả, mà những vị trí đó thì mới có điều kiện để ăn cướp của dân, của nước. Anh cứ kiểm tra xem những người quan chức nhà to, cửa rộng, biệt thự xe hơi quanh anh có mấy người có đồng tiền bằng đúng tài năng, có bao kẻ dùng tiền bẩn để chạy chức chạy quyền những năm trước họ ở đảng viên mức 1,còn những vụ tham nhũng đã bị phanh phui thì những kẻ dds tôi cũng dám chắc rằng họ cũng nhiều năm được phân loại đảng viên mức 1 cả đấy. Nói như vậy để thấy rằng việc phân loại hàng năm của Đảng cũng chỉ là hình thức thôi anh. Đối với tôi anh mới đúng là đảng viên xuất sắc, vì anh đang đại diện cho lợi ích dân tộc.

 13. nguoimientrung said

  Như thế thì bỏ hẳn cái đảng đi, lúc đó đi đâu cũng chẳng phải vướng bận gì, Lâu nay bộ máy tuyên truyền cứ nhồi nhét đảng là tổ quốc đảng là nhân dân, đảng là chính quyền, mà cơ sự nó đâu phải thế, nhân dân thì đẻ ra đảng chứ sao đảng lại đẻ ra nhân dân- nói theo cái cách nói của ông quang, nhân dân thì là nhóm ngưòi cùng giai cấp và có ý thức hệ của đảng – , vì vậy đảng thì không có chế luật nhưng cứ hễ ai nói tới đảng thì bị qui cái tội chống phá nhà nước và chống phá chính quyền nhân dân, cái đánh tráo khái niệm đó lâu ngày nó ăn thành đướng mòn trong não trạng của dân, lãnh đạo vì thế mới sinh ra cái ngu trung, mới sinh ra cái liệt kháng, mới sinh ra cái cửa quyền lộng hành bất chấp pháp luật của đảng, và theo châm ngôn đảng thì có bao giờ sai, nhại lại cái câu của Ông Nghị quế ” đồng hồ tây thì có bao giờ sai”. đảng chơi trò đánh lận con đen thì theo cái đảng ba que xỏ lá đó làm gì, bỏ đi cũng là vừa kịp.

 14. Nguyễn An Liên said

  – Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Loại 1 này dành cho cán bộ lãnh đạo, cỡ chánh, phó bí thư, tụi mình không có cửa. loại 1 này cũng giàu có, nhiều bổng lộc, ăn trên ngồi trước…..
  – Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ: Loại 2 này dành cho những thằng “đệ” của loại 1, cũng có chút cơm thừa, canh cặn mà húp. Mặc dù cơm thừa, canh cặn nhưng so với tuyệt đại đa số nhân dân thì cũng thuộc loại khá. Loại 2 này ăn nói huyên thuyên, nhắc đi , nhắc lại những câu nói của loại 1 mà chúng tôn thờ hơn cả tổ tiên nó. Loại này cực kỳ nguy hiểm!
  – Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ: Loại 3 này là loại thấy chướng tai gai mắt thì nói, nhưng vì toàn nói đúng nên loại 1 không xếp họ vào loại 4 được. Loại này chiếm thiểu số, nhưng gần đây có xu hướng tăng nhanh. Loại này được nhân dân ủng hộ, thương mến, lãnh đạo ghét bỏ hoặc xa lánh, sợ sệt …..
  – Đảng viên chưa đủ tư cách, không hoàn thành nhệm vụ: Còn loại này toàn là những thứ hoặc là tốt thí của loại 1, hoặc là ham ăn, ham uống, nói chung là ngu ngốc xứng đáng bị khai trừ nên không tính đến.
  Thôi bác Diện cũng đừng buồn làm gì cho mệt xác, Bác ạ !

 15. CÔNG DÂN TRUNG THỰC said

  Bác Diện ơi Tôi đã phải chủ động chia tay với Đảng trước khi đi bày tỏ thái độ phản đối nhà cầm quyền TQ hồi tháng 5 để đỡ rắc rối Bác có biết tôi chia tay với Đảng bằng cách nào không đó là BỎ LUÔN

 16. Việt Minh said

  Chính vì thấy được điều này nên đám trẻ kg cần và kg muốn vô Đoàn hay vào Đảng.Thanh niên bây giờ chỉ muốn tốt nghiệp đại học để phục vụ cho công ty nước ngoài để có lương cao,nhiều tiền.Nhiều lúc chúng bán mất linh hồn, dùng trí tuệ để mưu cầu lợi ích cho công ty nước ngoài kg cần biết có tổn hại đến đồng bào kg.Vì là kinh doanh kinh tế nên vô hình chung chúng trở thành những tên việt gian gían tiếp.

 17. Ẩn danh said

  Bà Bùi Thị Minh Hằng hộ khẩu ờ Bà Rịa – Vũng Tàu, nhà cũng ở trong đó. Mắc mớ chi thủ đô nghìn năm văn hiến, thủ đô huề bình ra quyết định số 2252 ngày 08 tháng 11 năm 2011 về cải tạo nhỉ ?
  Ai biết trả lời dùm !!!!!

  P/s: ngay cái Thông báo tiếp nhận cải tạo cũng kém văn hóa, bởi câu “quyết định số 2252 ngày 08 tháng 11 năm 2011” là sai ! nếu đúng phải là “2252/QĐ-UBND”. Ra cái văn bản kém VĂN HÓA như vậy thì thử hỏi CẢI TẠO được ai ?

 18. Mongun said

  Đề nghị bác nào văn hay chữ tốt thảo cái đơn yêu cầu thả chị Bùi Minh Hằng để mọi người cùng ký.

 19. nhaphoxinh said

  Đảng và nhà nước ta thì ko có cấm dân biểu tình, nhưng lo là lo dân ta quá khích thêm với bị bọn phản động lợi dụng, vì ko phải ai đi biểu tình cũng đủ bình tĩnh và đủ hiểu biết để ko bị xúi dục. lúc đó thì ko còn là biểu tình đơn thuần nữa. Đảng nhà nước nói dân có nghe nữa ko?!, dùng vũ trang thì càng thêm căng nữa.
  Thú thực là em cũng mún đi biểu tình để cho bọn Trung Quốc thấy được tinh thần yêu nước, đấu tranh cương quyết bảo vệ biển đảo của ta. nhưng thực sự là vấn đề phản động trong nước rất phức tạp, nên em quyết định ở nhà cho nó yên, lên mạng cổ động và tham gia vào các hội phản TQ là được rồi, còn việc lớn hơn cứ để nhà nước và Bộ ngoại giao lo. Khi nào đánh nhau thì em chiến 🙂

 20. Các bác ơi,
  Tôi thấy ở cái xã hội này, người tận tâm và lương thiện được xếp vào nhóm người dở hơi, không cẩn thận thì vào nhà đá ngồi hoặc bị bôi nhọ khắp nơi. Lưu manh, trộm cướp, tham nhũng..như loài ma quỷ thì được tung hô.

  Bọn trai Trung Quốc nó đã đưa chủ nghĩa đại Hán đặt vào bụng nhiều cô gái Việt ngay trên những làng quê của mình. Điều này mới đáng lo ngại chứ mấy cái danh hiệu, huy chương vớ vẩn thì chẳng làm gì cho tổ quốc này đâu. Mất lời với những thứ đó làm cái gì hả các bác.

  Tôi là người luôn xây dựng nhưng qua việc hành xử với những người biểu tình vừa rồi thì chẳng buồn nói gì nữa. Làm được tý gì hữu ích trong lúc còn sống là hay nhất các bác ạ.

  • luulacgiangho said

   biểu tình thể hiện lòng yêu nước của dân Việt là vô ích sao???
   còn việc xua đám “an ninh đầu gấu” ra ngăn chặn bắt bớ, mang về đồn hạch sách đánh đâp , bắt làm tờ cam đoan, lăn dấu tay, chửi bới là việc làm hữu ích vì dân vì nước hay vì tụi tàu ???
   thật chán ngán quá cho lũ thân tàu, đâu có chút tự tôn tự ái dân tộc nào nữa??? ăn phải bùa mê cháo lú từ lúc nào vậy?!! để đối xử với dân như vậy???

 21. Ẩn danh said

  Đảng viên loại 3 đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ là tốt lắm rồi. Còn nhận loại 1 vả 2 thì ngượng lắm. Những người đủ tư cách thì chảng bao giờ nhận hoàn thành tốt hay xuất sắc đâu. Nếu bạn còn thắc mắc thì bạn thuộc loại không đủ tư cách đấy

  • Việt Minh said

   Cái quan trọng là bạn kg thấy hổ thẹn là được rồi.Sau này lịch sử và con cháu,những người yêu Tổ Quốc yêu Đồng Bào sẻ xếp hạng cho bạn.Tôi dám chắc rằng sau này những người biểu tình chống TQ năm 2011 sẻ được Tổ Quốc ghi công và vinh danh.

 22. danchinh said

  Nhờ đọc bài này nên giờ tôi mới biết vẫn còn đảng viên tốt, càng xếp loại xấu trong tiêu chí của đảng càng là người tốt.

  • Dân Việt said

   Tội nghiệp cho những 3 triệu người đến giờ này mà vẫn chưa hiểu cái từ “đảng” là cái gì?.
   Nói thế có thể chưa chính xác, vì trong đó hơn 2 phần đảng viên, lấy đảng làm những bậc tam cấp lót chân để bước lên đỉnh cao quyền lực.

 23. Cục Đất said

  Đảng ta là cái chi chi
  Ai trả lời được em thì chết ngay
  Khi to như cái cối xay
  Lãnh đạo này nọ chỉ tay vung trời
  Khi rầu như ngọn ma trơi
  Họp hành chán chết hết hơi hết ngày
  Hô phong hoán vũ ban ngày
  Cúi luồn đút lót thì bày ban đêm
  Xưa còn bầu bạn anh em
  Nay còn vài mống nói thêm phát rầu
  Thế mà giương ngọn cờ đầu
  Dắt dân đến chốn đâu đâu hở trời
  Đảng : chùm khế ngọt của tôi
  Để leo trèo hái mồ hôi dân lành
  Ăn mày quá khứ rành rành
  Quậy cho đất nước tanh bành mới thôi
  Đảng là cái đảng dở hơi
  Mà sao tồn tại trơi trơi vậy cà ?

 24. Lửa Việt said

  Bây giờ Đảng viên yêu nước như Bác Thi ko còn được bao nhiêu hết! Toàn tha hóa biến chất, cậy chức cậy quyền, đục khoét của công là giàu cho bản thân. Hoặc Đảng viên biết thân biết phận nên không dám lên tiếng. Ước gì đất nước mình đừng có những Đảng viên tha hóa biến chất thì dân mình sẽ không còn phải khổ nữa! Không bị giặc phương Bắc đè đầu cởi cổ nữa! Buồn thay!

  • Dân Việt said

   Đảng cho anh 3 điều ước trừ điều ước trên ra Vì anh ước như vậy người ta bảo anh điên hay bị hoang tưởng nặng

   • Lửa Việt said

    Vậy Dân Việt nói tôi biết không ước thì phải làm gì? Trong khi không ai dám công khai đứng lên chống lại những điều đó?

 25. Dũng Dakao said

  Bùi Thị Minh Hằng đi biểu tình chống trung quốc bị cải tạo 2 năm. Bác là đảng viên mà lại đi biểu tình chống trung quốc thì phải bị chung thân mới đáng tội, vì vi phạm những điều cấm đảng viên không được làm. Bị xếp loại 3 là phúc đức cho nhà bác lắm rồi còn kêu ca gì nữa.

 26. dân quèn cm said

  Đảng viên thời xưa thì vì dân vì nước, còn đảng viên bi giờ thì phần đông lo cho cái bụng mà thôi, bất chấp thủ đoạn. nhất là mấy vị lãnh đạo

 27. nicecowboy said

  Kính gửi bác Đào tiến Thi : bác nên mừng vì đã từ đảng viên loại 2, lên được loại 3. Bác nên cố gắng sao cho được lên loại 4.

  Bởi vì đó là kinh nghiệm Cao bồi từng trải qua. Đảng viên loại 4 là đảng viên không đủ tư cách (làm đảng viên), nghĩa là trở về với tư cách nhân dân. Đó chẳng phải là điều đáng mừng sao ? Có gì mà phải bức xúc, cảm thấy bất công khi được xếp loại đảng viên loại 3. Cao bồi kính trọng hành vi thời gian qua của bác, lẽ ra bác phải được xếp loại đảng viên loại 4 (nghĩa là sắp sửa được làm nhân dân đúng nghĩa đấy).

  • Minhhoang said

   Thế thì thành phần đảng viên loại…bỏ thì thao ạ? Như Cô Tạ Phong Tần chí đến Cựu tướng Trần Độ thì Nhân Dân phong lên bảng vàng, mà nhà nước “vì dân,do dân,…” lại qui cho bảng đỏ?

 28. ly said

  đúng ra chi bộ nơi ông Diện phân loại ông loại 3 là còn ưu ái đấy ! ông phải xếp loại 4 mới chính xác ,lý do : ông không hoàn thành nhiệm vụ ,là một đảng viên mà ông tuyên truyền kém quá để người dân tham gia mỗi lần có mấy trăm người,ngày xưa mỗi lần đảng viên hô biểu tình là có mấy ngàn người đi theo, nay cũng là đảng viên mà ông tổ chức như thế thì khác nào ông lên án đảng đã mất lòng tin nên dân không theo,thế nên ông phải xếp loại 4 mới chính xác !

 29. Đầu đội chính sách
  Nách kẹp chủ trương
  Chân đạp đường lối
  ——-
  Chắc bác nhà làm rớt m… một trong ba thứ đóa nên bị loại 3

 30. Xq said

  Đảng viên CS cũng là người,có tốt có xấu,mà người tốt đã nằm ở nghĩa trang hết rồi,số còn lại đang làm đầy tớ nhân dân,bác THI thấy đúng kô ạ!

 31. KHÁCH SỘP said

  Chia buồn cùng tất cả các bác đảng viên từ loại 1 cho tới loại 4.

 32. hoanginh said

  Anh NXD có thể buồn vì là đảng viên loại 3 nhưng riêng đối với tôi , tôi thanh thản bởi vì tôi chưa bao giờ là đảng viên Cha tôi là một cán bộ lão thành. Với tôi bao giờ cũng vẫn kính trọng ông về tuổi đảng ( ông có 65 tuổi Đảng ) về phẩm giá và nhân cách . Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ phải tôn trọng một số đảng viên hiện nay .Tôi đang làm việc tại một cơ quan của Đảng , con người và quá trình kết nạp đảng viên tôi không lạ gì . Để là một đảng viên ,cá nhân đó phải ngoan ngoãn dễ bảo , không chống đối cấp trên ( cho dù cấp trên có sai ) tóm lại dảng viên phải là người biết im lạng đúng lúc . Trong một êkip tham nhũng dứt khoát phải toàn là đảng viên , còn nếu có ai chưa phải là đảng viên thì phải kết nạp cho bằng được . Cho nên không lấy làm lạ rằng các chi bộ trong các cơ quan , các công ty và tổng công ty là một tập thể tham nhũng bởi vì toàn bộ bộ máy lãnh đạo chủ chốt đều là đảng viên . Vi vậy có thể nói chính quyền Việt nam tham nhũng đồng nghĩa với Đảng cộng sản tham nhũng

  • nguoi.linh.gia.vo.dung said

   troi.oi.qua.dung

  • camhane said

   nói tham nhũng là nói các đang viên có chức hoặc có quyền mới có “cơ hội” tham nhũng còn đảng viên tép riu thì chẳng thể làm gì được nếu anh ta không ở trong ê-kíp của chúng. vơ đũa cả nắm thì cũng hơi oan cho 1 số đvcs còn lương tâm !
   còn nói đcsvn đầy những kẻ tham nhũng thì trung phóc rồi đó !

 33. NôngDân said

  + Tại sao đồng chí còn thắc mắc được xếp loại 3 (tương tương với học sinh hạnh kiểm loại trung bình ). Nông dân tôi sẽ phân tích, để đồng chí tâm phục khẩu phục.
  + Hành động lấn chiếm biển đảo, bắn giết ngư dân Việt Nam, khiêu khích, cắt cáp …. là của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Hiện nay cả Việt Nam và Trung Quốc, chính quyền đều thuộc hai đảng Cộng Sản anh em lãnh đạo, đang là “đồng chí tốt” của nhau, đang cùng nhau tiến lên “chủ nghĩa xã hội”. Đồng chí đi biểu tình “ CHỐNG TRUNG QUỐC GÂY HẤN” là cố tính chống lại đại cục (cục to) trong quan hệ giữa hai đảng, Đồng chí có biết không?.
  + Rất nhiều đồng chí như “ Sầm đức Xương, Nguyễn trường Tộ, Huỳnh Ngọc Sỹ….. “, đến giây phút cuối cùng, luôn luôn là đảng viên ưu tú ( loại hạnh kiểm giỏi ), đồng chí có biết không?.
  + Báo cho đồng chí biết, khi đã bị xếp loại 3 tức là “Đảng không còn có chút cảm tình” với đồng chí, tại sao đồng chí không “tự diễn biến”?.

 34. Không thể hiểu nổi đảng CSVN lại xử sự như thế với Đảng viên của mình. Một trong những tuyên ngôn quan trọng nhất, giá trị nhất của đảng là tổ chức tiên phong. Nhờ có tính tiên phong ấy mới lãnh đạo được Dân Tộc đứng lên đánh đuổi ngoại xâm, dành độc lập Dân Tộc, Thống nhất Đất Nước. Thời bình đã gần bốn mươi năm, đảng lại thay lòng đổi dạ, quy kết cho những người tiên phong chống ngoại bang gây hấn, âm mưu thôn tính lãnh hải nước nhà là những người phản động, là những đảng viên loại 3. Tôi hết sức thất vọng!
  (Trần Định)

 35. Trần Mai said

  VINH DANH và NGU DÂN
  Hai chính sách này đều được sử dụng để trị dân. Trong thời buổi hiện tại chính sách ngu dân khó sử dụng hơn (vì thông tin trên mạng dể tiếp cận hơn trước) nên chính sách vinh danh sẽ hiệu quả hơn
  “TỰ HIỆN GIẢ BẤT MINH”
  Khi bệnh háo danh trầm trọng thì xã hội càng tăm tối, sự việc bất minh và hành động bất chính sẽ xuất hiện nhiều hơn – đừng trách chi tham nhũng tràn lan

 36. Ẩn danh said

  momg bác sớm trở về với nd!

 37. Nông dân quèn Miền Nam said

  Chào bác “đãng viên loại 3”. Chú mừng vì bác còn trong hàng ngũ của đãng, còn loại gì đó thì chính bác đã chọn cho mình trước khi họ dán nhãn loại 3 cho bác. Dù gì, bác cũng đang có cãm xúc. Xin chia sẽ cãm xúc của bác với những trích dẩn sau cho vui và suy gẫm

  “Suốt đời tôi hết lòng phục vụ cách mạng, phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nay phải từ biệt thế giới này tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không thể phục vụ nhân dân lâu hơn nữa” trích lời non nước, HCM toàn tập, tập 10, trang 836.

  “Một dân tộc, một đãng mà mỗi con người ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất thiết ngày hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa”. trích lời non nước , HCM toàn tập, tập 10.

  “Phải giữ gìn đãng thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là đầy tớ trung thành của nhân dân” trích lời non nước , HCM toàn tập, tập 10, trang 732.

  “Tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân ví như lúa và cỏ dại. lúa phải chăm bón rất khó nhọc mới tốt được. còn cỏ dại không cần chăm bón cũng mọc lu bù.Tư tưởng cộng sản phải rèn luyện gian khổ mới có được. Còn tư tưởng cá nhân thì cũng như cỏ dại, sinh sôi nãy nở rất dễ”. trích lời non nước , HCM toàn tập, tập 8, trang 430.

  “Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa, muốn có con người xã hội chủ nghĩa phải có tư tưởng xã hội chủ nghĩa, muốn có tư tưởng xã hội chủ nghĩa phải gột rửa tư tưởng cá nhân chủ nghĩa”. trích lời non nước , HCM toàn tập, tập 8, trang 259.

  “Chúng ta làm cách mạng nhằm mục đích cải tạo thế giới, cải tạo xã hội. muốn cải tạo thế giới cải tạo xã hội thì trước hết phải tự cải tạo bản thân mình”. trích lời non nước , HCM toàn tập, tập 7, trang 790.

  “Bất kỳ địa vị nào, làm công tác gì, chúng ta đều là đầy tớ của nhân dân. Cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng, đều do mồ hôi nước mắt của nhân dân mà ra. Vì vậy, chúng ta phải đền bù xứng đáng cho nhân dân”. trích lời non nước , HCM toàn tập, tập 7, trang 76.

  • Dân Việt said

   Hoang tưởng tới mức hoang tàn .Ma chạy ngờ ngờ ngoài đường giữa ban ngày.

   • Nông dân quèn Miền Nam said

    Theo tui nghĩ đây cũng là lời dạy cho đãng viên và cũng là tiên đoán sự thịnh vong của đãng. đúng không? tát vào mặt tôi vài cái cho tỉnh coi.

 38. Tantruonghung said

  Khi bác Thi đi biểu tình là đã chấp nhận mất mát.Vì vậy xếp loại đảng viên không là gì đối với bác.Bác còn phải chuẩn bị với nhiều chuyện…,và không biết kỳ tới xếp loại gì(nếu còn trong đảng) mà biểu tình vẫn còn tiếp diễn(dù chưa có luật).Chúc bác mạnh khỏe.

 39. Ẩn danh said

  Quả này là sao ABS và bà con:
  http://danlambaovn.blogspot.com/2011/12/tin-chinh-thuc-ve-viec-chi-bui-thi-minh.html?utm_source=BP_recent

  Hài vãi … phó Doan luôn ! lời của ông Vũ Thư Hiên đã thành sự thật sao ???????????????

 40. Ẩn danh said

  Biểu tình đảng viên loại 3 là quá ngon rồi !
  đáng ra phải bị công an bắt, như kiểu con chị Bùi Hằng bị bắt khi đi phát tờ rơi TÌM MẸ
  http://danlambaovn.blogspot.com/2011/12/tin-khan-ca-bat-giu-con-trai-chi-bui.html

  Hố hố … chánh nghĩa sáng ngời mà toàn là làm chuyện mờ ám, giữ thanh tiên bạch nhật.

 41. tào Tháo said

  xin lỗi com trên tôi viết gửi bác Đ.T.T mà nhầm bác NXD, xin lỗi bác NXD

 42. Moitrungky said

  DTT va cac đv co long yêu nuơc phan đôi TQ xam lươc đang gap kho roi. Nôi bô thi bi lanh dao cô lâp. Xin ra ngoai đang thi quân chung ko châp nhan cho gia nhap đau. Vi tư lâu sau khi vao đang quan chung đêu bi thoai hoa biên chât

 43. tào Tháo said

  Bác NXD xếp loại 3 đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ là ưu ái cho bác lắm rồi đó và chi bộ ở nơi bác sinh hoạt đã nể nang cho bác rồi.đúng ra bác phải loại 4 nếu đi biểu tình của bác vừa qua là sai là vi phạm vì bác đi biểu tình có được tổ chức đảng phân công không? cứ xem cách phân loại trên cho thấy bác NXD đích thị đã được tổ chức đảng giao nhiệm vụ đi biểu tình chống Trung quốc rồi còn gì?còn nếu bác có vai trò trong ban lãnh đạo biểu tình thì sẽ là loại 1 ngay.

 44. Trầm kha said

  chính thức là ĐV loại 3 còn không chính thức là đối tượng theo dõi.

 45. Bác bị loại 3 hả bác Thi?
  Loại1, loai2 để làm gì?
  Yêu nước thương dân, bác tuyệt hảo,
  Phản dân, hại nước loại…bỏ đi!?

 46. donghailongvuong said

  Cơ sở giáo dưỡng Thanh Hà – Thông tin chính thức về chị Bùi Minh Hằng
  http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/466

  Giáo dục, giáo dưỡng đang bị lạm dụng :
  http://phapluattp.vn/20101214125330284p0c1015/giao-duc-giao-duong-dang-bi-lam-dung.htm

  Chỉ nên xem việc đưa vào cơ sở giáo dưỡng là biện pháp hành chính
  http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/Xa-hoi/521967/chi-nen-xem-viec-dua-vao-co-so-giao-duong-la-bien-phap-hanh-chinh.htm

  Tòa sẽ xem xét áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dục, cơ sở giáo dưỡng
  http://phapluatxahoi.vn/20110831100752937p1002c1022/toa-se-xem-xet-ap-dung-bien-phap-dua-vao-truong-giao-duc-co-so-giao-duong.htm

  • Ẩn danh said

   Ôi ! Vãi phó Doan sống khôn thác thiêng thật.
   Bắt bà Bùi Thị Minh Hằng bắt đi “cải tạo” 24 tháng !?
   Lại “Đêm giữ ban ngày” ở Việt Nam giữa thế kỷ 21 ?. Mấy đ/c CS đùa dai gớm nhỉ.
   Kiểu này mất công các biểu tình viên lại phải mất công “giải cứu binh nhì” sao ?

   Và như vậy chính các cấp có thẩm quyền lại “đưa biểu tình về nông thôn” … đúng là đỉnh cao trí tuệ.
   tự bó toàn thân luôn.

 47. Trần said

  Xếp cho bác đảng viên loại 3 là đúng quá rồi bác còn đòi hỏi gì nữa chẳng lẽ bác muốn người ta xếp bác cùng với các đảng viên khác à? như vậy là ghi nhận thành tích của bác rồi đấy! Người ta phải xếp loại theo lợi ích của đảng chứ có xếp loại theo lợi ích của dân tộc đâu mà bác thắc mắc!

 48. Ngô Đức Huệ said

  Đào Tấn Thi, bạn mến. thật là chua chát và đê hèn cho chúng ta.
  Điều quái qủy này ! 19 điều cấm của đảng, ngô nghê và mỉa mai qúa.
  Khi triển khai, cả chi bộ tôi đều phản đối, mấy đảng viên “lâu năm” còn thẳng thừng nói, còn hơn người MẤT QUYỀN CÔNG DÂN ! bởi vì đảng ta đã tụt dốc, thảm hại lắm rồi, ê chề, “be bét” qúa nên mới đưa ra những điều “ngớ ngẩn” này, người đảng viên cộng sản VN thuộc loại thấp hèn và yếu kém vậy sao ???
  Nhiều người nói, cảm thấy “bị” làm nhục, và cũng nhiều người đã lặng lẽ “lựa chọn” làm Dân, để được chân chất và lương thiện và tôi cũng đã làm như vậy rồi bạn ạ.

 49. Đúng ra là phản động
  Nhưng vì tình đồng chí
  Cho nên xếp loại ba
  Điều lệ Đảng đã cấm
  Là không được biểu tình
  Dù biểu tình yêu nước.

  Thế là rõ rồi nhé
  Đảng đâu vì tổ quốc
  Đảng chẳng vì nhân dân
  Đảng chỉ lo giữ ghế
  Cho nên mặc giặc Tàu
  Bạo tàn với ngư dân
  Cướp biển và cướp đảo
  Đảng ta vẫn im so
  Đơn giản vì một nhẽ
  Đảng cần thằng Bắc Kinh
  Chống lưng Đảng nắm quyền.

  Loại ba là còn nhẹ
  Đúng ra phải bỏ tù
  Vì biểu tình yêu nước
  Chống giặc Tàu xâm lăng
  Đơn giản vì một nhẽ
  Bắc Kinh là cha Đảng
  Là chỗ Đảng dựa lưng
  Nắm quyền trị dân Việt.
  Biểu tình là bỏ tù
  Dù biểu tình yêu nước
  Đó là điều lệ đảng
  Còn kêu ca nỗi gì?

  • Bác Ba Phi said

   Xin chúc mừng Tấn Thi
   Vì quê hương tiến bước
   Còn hơn bọn bán nước
   Ôm lý tưởng bo bo
   Gặp khựa chạy vắt giò
   Mồm sủa to như chó
   Mừng vẫn còn đâu đó
   Những đảng viên Tấn Thi
   Yêu nước ta cứ đi
   Chướng ngại gì cản nổi
   Dù sao dời vật đổi
   Lòng ta vẫn hô vang
   Hoàng Sa mãi rõ ràng
   Của nước Nam yêu dấu
   Lòng ta luôn tranh đấu
   Vì biển đảo ông cha
   Yêu biết mấy Trường Sa
   Vững vàng ta bước tới
   Lòng ta vui phơi phới
   Khi thẻ đảng vứt đi
   Giữ lại chẳng ích gì
   Chỉ gợi niềm hối tiếc
   Trách mình sao chẳng biết
   Phân biệt lẽ đúng sai
   Lý tưởng đã trượt dài
   Trên con đường danh vọng
   Tổ quốc ta xem trọng
   Hơn bất cứ điều gì
   Vững lòng nhé Tấn Thi
   Toàn dân tin yêu bạn.

   • Minhhoang said

    Thập Cửu Điều Đảng Tính (hổng phải tín à nghen.)

    Điều một nghe đảng phán không được bàn.
    Điều hai không dục kích, động người khác.
    Điều ba chớ mạo danh, quên bịa đặt.
    Điều bốn gây đả kích rồi trù dập.
    Điều năm nếu biết VIẾT theo …định hướng.
    Điều sáu chưa xin phép, đã biểu tình.
    Điều bảy muốn trúng cử phải chờ công.
    Điều tám nếu quan liêu nên biết điều.
    Điều chín con nít cũng đều biết cả.
    Điều mười can manh, che tội bằng pháp luật.
    Thập nhất điều đề xuất tham mưu thân tư lợi.
    Thập nhị điều huê hồng, môi giới cốt bôi trơn.
    Thập tam điều vô sản khai toàn vô số Đô.
    Thập tứ điều công quỹ, công trình,…công ông cả.
    Thập ngũ điều phè phỡn lăng loàn luật cứ đưa.
    Thập lục điều thẩm quyền phép-đã xá bê.
    Thập thất điều thà bê, ơn do đảng.
    Thập bát điều “Tiếp nối bước,…cả nước,…lên…đồng”.
    Thập cửu điều hỷ xả tất dân tình cam chịu.
    Thập cửu điều giới ấy, phải hồ hỡi rên rồi xướng ( đường khuya, mắt gà mờ, xin lỗi vì gõ nhầm “hồ hỡi lên rồi sướng!”) thành tam bậc:
    Thứ nhất “Giao Uỷ ban Kiểm tra Trung ương” để tiện bề phê quệt.
    Trong quá trình thực hiện, có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.
    Thứ hai thì “nhắm” :Kỷ luật không đành, chặt chém mãi…ai thay.

    http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/Preview/PrintPreview.aspx?co_id=30555&cn_id=206495
    _________________________________________________

    Bác Ba cù cưa thành một bài khởi đăng cho mục “Tin Sáng” được hôn?

 50. Trinh minh Toàn said

  Chống Trung Quốc là chống Đảng , Bác này bị xếp loại 3 là nhẹ đấy , hình như là bác ấy đã đút lót rồi thì phải !!!

 51. Trần Quốc said

  Anh Thi ạ, loại 3 là hay rồi. Bây giờ ở quán bia rồi cả ở cà phê nước chè vỉa hè thấy người ta đều nói Ba Dũng bây giờ mạnh nhất. Không hiểu sao ‘ba’ mà lại là ‘nhất’, vậy thì anh sẽ được gọi là anh Ba Thi rồi còn gì. Sướng thật.
  Ngó còm ở đây mới biết chú Diện không phải đảng viên ( Tễu đã nói). Thật thế à.
  Còn cháu Nguyễn Chí Đức, lần này cháu được loại mấy; nếu có thể, cho biết cho vui.

  • dân đen said

   Cám ơn bác quan tâm .Em ngựa quen đường cũ ,nay em trở về lối họ dắt em đi nên em được loại 1

 52. Dòng Dõi Hồng Bàng said

  Có một thời, nếu có ai chuẩn bị được kết nạp vào đảng thì bạn bè (chưa phải là đảng viên) sẽ động viên người đó như sau:
  “Thôi mày chịu khó vào đảng đi để đội ngũ quần chúng chúng tao được trong sạch hơn”
  Oii! thật là một sự thê thảm, thêm một người vào đảng thì đội ngũ quần chúng sẽ càng trong sạch

 53. Bác vào Đảng để kiếm ăn, nay bác thấy không kiếm ăn được thì bác xin ra có gì đâu mà bác théc méc…chúc bác vui vẻ cuối tuần nha…

 54. vô vi said

  Thi đua hiện nay là một căn bệnh nan y mà ngành nào, lĩnh vực nào cũng mắc phải. Thường những người hoàn thành nhiệm vụ bậc trung theo kinh nghiệm của tôi về thi đua thì mới thực sự là người có nhân cách tốt nhất. Vậy bác cứ xem đó là chuyện nhỏ và điều gì đúng với lương tâm của con người bình thường nhất thì cứ việc làm

 55. người dân said

  Bác đi biểu tình hai lần thì bị xếp đảng viên loại 3. Nếu bốn lần chắc loại 4 và nhiều hơn 4 lần chắc bác trở về với quần chúng.

  Bác đang là thần tượng của các đảng viên loại 1 và 2 đấy. Bọn họ hèn nhát đến mức không dám đi biểu tình yêu nước.

  Tôi khuyên bác nên trở về với quần chúng ngay đi, đừng luyến tiếc gì nữa. Không có gì quí hơn độc lập tự do đâu bác ạ.

 56. Kichbu said

  Đảng viên NXD đi biểu tình cũng được xếp Đảng viên đủ tư cách như các đồng chí khác không đi biểu tình. Có gì mà bị.
  Còn nhiệm vụ hoàn thành hay không hoàn thành, hoặc hoàn thành xuất sắc nên nói tại Hội nghi chuyên môn..:)

 57. DzNT said

  Nhà cháu cũng đi biểu tình yêu nước, trước khi đi đã cởi cái áo đảng viên trước đó khoảng 2 tuần nên đỡ phải bình với chả chọn vào dịp cuối năm làm gì cho rườm rà. Mà nó có bình, có chọn thì cũng chẳng có tí giá trị gì với bản thân nên “rũ áo phong sương” cho đời đỡ vướng.
  Nhớ lại cách đây khoảng 10 năm, được vào đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường, oai ra phết. Cái áo đảng viên lúc nào cũng sáng lấp lánh ánh hào quang giả tạo. Rồi thời gian trôi, với bao lo toan, bao cái xấu đang ngày ngày hiện hữu và được chính cái áo kia bao che, lấp liếm, nhà cháu đã sớm nhận thức lại, sớm tỉnh ngộ lại và việc đầu tiên là coi thường cái màu lấp lánh giả tạo kia để rồi cởi bỏ nó ra khỏi cơ thể. Và giờ đã thật sự rất thoải mái, không bị gò bó vì suốt ngày phải sống và hô hào giả tạo như trước đây nữa.
  Chúc mừng mình đã quyết định sáng suốt!

 58. tien phong said

  .Đã là Đảng Viên ,làm đúng điều lệ đảng ,Tác giả đã làm sai một trong 19 điều lệ đảng ,bị xếp vào loại 3 ,không nên ca thán mới phải . Tác giả cứ làm theo lương tâm của một người đảng viên là được , nếu tác giả muốn khỏi phải vi phạm vào 19 điều lệ đảng , TG ,xin ra khỏi đảng chẳng ai bắt bẻ được mình .
  – Tiền khởi nghĩa ,phấn đấu vào Đảng Viên đâu phải là dễ , nhưng thời nay khác hoàn toàn ,người ta mua được vào Đảng Viên .Cũng phải nói rằng những người ,chạy một chân vào Đảng ,là những người rất giỏi ăn nói cũng như kinh tế ,Còn những người được kết nạp Đảng thì đa phần ngược lại

  TRước kia Đảng Viên đâu được làm kinh tế , đến nay ĐV làm kinh tế ai giầu bằng ??. Lương của ĐV chắc người dân nào cũng biết .
  Đây tôi chỉ nói một số người vào ĐẢNG có ý đồ trục lợi bản thân , nhưng vẫn còn ĐẢNG VIÊN tốt ,lại là số ít !

  • Chuẩn không cần chỉnh.

   Nếu đã xác định đi biểu tình về bị chi bộ kiểm điểm thì cũng bình thản và chấp nhận thôi. 4 năm trước, tôi cũng suýt như trường hợp của tác giả. Nói chung mình phải lường trước nhiều việc khác hậu biểu tình.

   Để không bao giờ mình tự huyễn việc của mình là lớn lao hay hi sinh-anh hùng, nhưng cũng không bao giờ coi thường cái việc mình cho là ý nghĩa.

   Trong hoàn cảnh, thói quen hiện nay, hãy biến cơ hội này để tuyên truyền vấn đề biển đảo cho môi trường sống, làm việc, học tập, cứ trú của mình nếu thực sự tâm huyết, ưu tư

 59. khách vãng lai said

  Bác nên vui và tự hào vì: Giữa lòng yêu nước và thứ bậc của đảng bác đã chọn cái cao hơn, bền vững hơn.

  Em chả hiểu sao bây giờ vẫn còn ngu muội, khư khư gắc bó với đảng, chẳng ăn cái giải rút gì, làm đầy tớ cho cấp trên, dân chúng ghét.

  Vứt mẹ cái thẻ đó vào lỗ xí cho được việc

 60. Xin hỏi các bác : Thế Cụ cựu TBT nhà ta mới cưới vợ !!! Thì có được xếp loại Đảng viên đủ tư cách không …??? Và xếp vào loai mấy ???

  • KHÁCH said

   Đảng viên đủ tư cách chưa thì chửa biết nhưng ” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ” vợ giao thì qúa OK . Duyệt cho loại 1 . hí hí…

  • Trinh minh Toàn said

   Theo điều lệ đảng thì bác cựu TBT , không gian dâm , không hủ hoá , mà bác ấy chết vợ , nên lấy vợ mới thì không sao .

 61. nhung said

  Đối với Tổ Quốc và Nhân Dân Việt Nam thì Bạn được xêp vào loại,14 UVBCT xếp loại 10!1

 62. Chào anh Diện, việc anh đảng viên loại 3 chẳng có gì phải phân vân cả, đảng ta nó thế lâu rồi, ai biết o bế nịnh nọt và chịu chơi đến bến đến bờ mới hiểu được lòng nhau những người ấy thường là đảng viên loại 1. Còn những người cứ phân vân lo lắng vì sự thoái hóa của đảng thì cao lắm cũng loại 2 vì thiếu tin tưởng ở Đảng, đảng là ai, một bí thư đảng ủy cấp Quân khu đã nói thẳng “Đảng là tôi” Cái tôi của mấy ông bí thư to lắm. Mỗi lần họp chi bộ là một lần đảng viên học tập nói dối, nói lừa, nói nịnh, nói theo, nói leo…Một động chí nào đó vì lương tâm lên tiếng nói thật lòng mình thì ngay lây tức các đảng viên châu vò đánh giá kết luận lập trường chưa vững vàng, chưa yêu tâm côn tác , thiếu tin tưởng ở đang vv.và..vv.
  Tôi 30 năm tuổi đảng trừ 10 năm ở chiến trường ra vì khi đó ai cũng trung liệt sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn nhất để có thể tìm một cái chết oanh liệt, hơn là bị rắn cắn, sôt rét rừng, đói khát ….còn lại những năm khác, nếu không biết nói dối thì dù anh có cố gắng đên đâu cũng là mối lo của người khác. Trong thời “bình” (Tôi đóng ngoặc bởi vì hiện còn hơn thời loạn, loạn luân, loạn đạo lý, loạn đảng, loạn công an…) tôi đã mấy lần bị loại 2, 3 chỉ vì không biết nói dối, sau 3 năm rút kinh nghiệm tôi nói dối và đúng y như là đảng viên loại 1, cho nên đảng viên loại 1 là loại đảng viên chưa bị lộ, đang họp chi bộ. Phân loại đảng viên còn là thủ đoạn để hạ bệ người hơn mình, có nguy cơ chiếm ghế mình, cho nên khi có điều kiện thì những đảng viên loại 1 đó không ngại gì thủ đoạn cuối cùng là đổ thừa do cấp trên, cấp trên bảo do chi bộ vv…vv.
  Nên đ/c Diện đảng viên loại 3 thì nên tự hào với mình, minh không là đảng viên loại 1, một lũ lai căng, một lũ bội tình, một bon cơ hội, và vong bản.
  Chuc tiến sĩ tiếp tục xuống đường để tôi còn ủng hộ biểu tình yêu nước và nhận danh hiệu đảng viên loại 3.
  Rồi một ngày nào đó… con về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với Mẹ rằng! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con yêu Mẹ.
  Tổ quốc trên hết – Chú TS vui, hạnh phúc

  • dân đen said

   Chứ bộ tưởng ĐV loại 1 tốt lắm sao? Ông Nguyễn Việt Tiến trước lúc vô tù cũng là loại 1 đó, không đuổi việc là may lắm rồi.

   • Hoàng Đức Nghĩa said

    Tất cả các đ/c đảng viên bị lộ, không thể bít được, nên phải khởi tố, đều có lý lịch rất oách đấy nha:
    – văn hóa: bằng tốt nghiệp 12/12 (hoặc 10/10)
    – học vấn: đủ các loại bằng đại học và tiến sỹ . . .
    – huân – huy chương: hạng nhất, hạng nhì, hạng ba. . .
    – đảng viên: trong sạch. . đạo đức trong sáng, nhân cách mẫu mực . . .
    – công tác: hòan thành xuất sách nhiệm vụ được giao; phá tan hoang đất nước, phá tan tành cơ quan, đục khoét. . gây ra kiệt quệ cho ngân sách .. ..
    [. . .. . . . . ]

  • TỄU said

   Thưa bác ChientruongK

   Bài viết này là của tác giả Đào Tiến Thi. Bác ấy là đảng viên. Còn chủ Blog Nguyễn Xuân Diện không phải là đảng viên bác ạ!

   • mình thich cái anh Xuân Diện này mà thấy đầu đề có tên Nguyễn Xuân Diện mình tưởng anh Diện là đảng viên chứ, đúng là đọc không kỹ nguy hiểm thật, chắc mình ăn nói không chuẩn cho xuống loại 5 thôi nhé. Sory

 63. Mongun said

  Bác THi ơi, cái Đảng mà bác vào ngày trước không phải là cái Đảng bây giờ đâu, nó chỉ còn cái vỏ bọc bên ngoài thôi. Cứ học theo em nè, vứt mẹ cái thẻ Đảng đi là khỏi phải bình bầu cho đỡ tức

  • Trinh minh Toàn said

   Bác này tiêu cực quá , làm viên chức nhà nước mà không là đảng viên , thì hơi bị thiệt thòi đấy !!!!

 64. Thương Quá VN said

  Nói thật nhé, nếu vì đi biểu tình chống trung quốc mà bác bị xếp loại 3 thì cái chi bộ đảng chỗ bác toàn là…bọn phản động trà trộn vô.

 65. Dân Việt said

  Đảng viên trung thực ngay thẳng chẳng bao giờ được xếp loại 1 đâu .Trực ngôn nghịch nhĩ quan trên mà .Đó là bài ca khen thưởng muôn thủa của tổ chức a dua ,bầy hầy.

 66. Chúc mừng said

  Bạn ạ ! Chỉ có Tổ quốc và dân tộc Việt Nam mới có quyền phán xét và đánh giá bạn !

  Một hệ thống dùng dối trá,lường gạt và bạo lực để tồn tại, thì sự đánh giá thấp của nó chỉ dùng để khẳng định đối tượng ấy sống hoàn toàn ngược lại ! Nó đang dùng chính nó để khẳng định giá trị của bạn đấy. Thật đáng chúc mừng bạn !

  Thẻ Đảng hả ? Nó là thứ gì vậy các bạn ? Sống oai hùng như tổ tiên dân VN ta, dường như cũng chưa từng biết nó thì phải ! Hm…Thẻ Đảng ngày nay ư ? Vết ghẻ lở hôi thối của một đời người !

 67. Giấu Tên said

  Tôi thấy bác ĐT Thi được xếp đảng viên loại 3 là đúng rồi, thậm chí còn là ưu ái một chút, chứ nếu đúng thì là loại 4, bởi lẽ bác đi biểu tình chống tàu gây hấn, xâm lược là vi phạm điều mà đảng cấm đáng viên làm. Không oan chút nào. Bác đi biểu tình chống tàu là thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân nước Việt yêu nước nhưng là điều đảng cấm làm. Đơn giản vậy thôi, người Việt yêu nước nào cũng hiểu và thấy không có gì oan cho bác. Chúc bác sức khỏe, được ngắm một ngày đất nước đổi thay, lớn lên.

  • DzNT said

   Nói như bác thì ngày xưa đánh Pháp, Mỹ,…đảng viên có đi biểu tình không? Có “xúi dục” nhân dân biểu tình không?
   Ngoài ra, như bác nói hóa ra đảng cấm đảng viên biểu tình bao hàm cả biểu tình yêu nước, biểu tình để bảo vệ Tổ quốc? Vậy thì cái đảng này là đảng đại diện cho ai? Cho Trung Quốc chắc.
   Vậy thì giặc cứ đến, cứ xâm lấn, cứ bắn giết ngư dân mình, giết nhân dân mình,…thì đảng viên chỉ việc đứng nhìn thôi chứ gì?
   Nếu nhưng điều bác nói ở trên là đúng như những gì đảng nói thì cái đảng này ..éo ra cái gì cả, nó cũng …éo đại diện cho ai sất. Cần phải tẩy chay cái đảng phản động đó.

 68. Anh Hung said

  Tác giả hãy dũng cảm trả lại cái thẻ đảng viên cộng sản như nhà văn Phạm Đình Trọng.

  • tiến sĩ giấy said

   Tôi lại nghĩ là những đồng chí này cần phải bám trụ vào chi bộ để “phân hóa nội bộ …ông Ô-ba-ma”

 69. Thao Nguyen said

  Nếu tất cả những người được gọi là đảng viên ai cũng có những suy nghĩ và hành vi như anh thì tôi thật trân trọng !
  Rất tiếc, bây giờ họ vào đảng không vì lý tưởng (xin lỗi các bậc cha,chú ,anh, em không nằm trong những đối tượng tôi đang nói !) mà họ vào để mưu cầu lợi ích riêng tư (Vì Vào đảng thì có quyền nhằm trục lợi cá nhân…cái nầy thì chắc ai cũng hiểu?)

  Cái đó là thực tế…đáng buồn, phải không ?

  • Ẩn danh said

   Cái đó là thực tế…đáng buồn, phải không ?
   ———————-
   KHÔNG !
   Theo tôi thì nên VUI, bởi như vậy mau sụp để còn… sớm mần lại.

  • Không vào đảng thì làm sao lên chức quyền được (tôi không nói đến yếu tố tiền ở đây, vì điều kiện cần là phải là đảng viên đã).
   Không biết các cơ quan NN khác thì thế nào nhưng chỗ tôi có hẳn quy định về việc ‘tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với cơ quan’, rồi ‘tăng cường sự giám sát của đảng đối với công tác bổ nhiệm các chức danh’ đấy các bác ợ. Và đây là lý do mà cái đảng CSVN nó không chết, héo đi, mà nó càng phình to ra đó. Có lẽ việc không cổ phần hoá một số cơ quan NN, một số tập đoàn bắt nguồn từ lý do nếu cổ phần những cơ quan này thì ĐCSVN không cài người để quản lý vào các tổ chức, cơ quan, không ai chịu vào đảng nữa, nên mới có cái trò ‘thò củ cà rốt để lôi kéo người vào đảng’. Vì có tổ chức, DN tư nhân nào điên mới có cơ sở đảng ở đó (ngoài mấy thằng cơ hội hoặc DN là sân sau của cơ quan chính quyền, đảng có quan hệ mua bán trao đổi).
   Còn chuyện đảng viên, nói thật các bác, em cũng thấy cái tổ chức đảng nó thối lắm, nhưng đi làm cơ quan NN không vào thì mãi cứ là nhân viên ư? Nhiều khi cũng kệ mẹ nó, cần chó gì, nhưng thấy cái đám ngu dốt, chạy chọt, bọn đảng viên nó lên lãnh đạo, lương nó cao hơn gấp đôi mình mà làm thì như c.. ấy. Các cụ đã chả có câu ‘làm đày tớ người khôn hơn làm thầy thằng dại’ thế mà mình lại làm tớ cho thằng dại, thằng ngu lại không đành lòng, lại phải nhào vô đảng vẫn biết đó mới chỉ là điều kiện cần…
   Ai đi làm mà không mong công sức, khả năng của mình được hưởng xứng đáng?.
   Vẫn biết, buổi học Nghị quyết, nghe mấy cha chăn chiên-cộng sản rao rảng mà đến 3/4 lớp ngủ khò khò, viết bài thu hoạch thì viết linh tinh nhưng…

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d người thích bài này: