BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

456. GS Tương Lai : “Phải trưng cầu dân ý về Điều 4 Hiến pháp”

Posted by adminbasam trên 01/11/2011

RFI Tiếng Việt

GS Tương Lai : “Phải trưng cầu

dân ý về Điều 4 Hiến pháp”

Thứ hai 31 Tháng Mười 2011

.

Sau nhiều lần đình hoãn, Việt Nam bắt đầu chuẩn bị sửa đổi Hiến pháp 1992. Theo dự kiến, dự thảo Hiến pháp sửa đổi sẽ được Quốc hội thông qua vào tháng 10/2013. Phiên họp thứ nhất của Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã diễn ra vào đầu tháng 8/2011 dưới sự chủ toạ của chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chưa biết Hiến pháp sẽ được sửa đổi như thế nào, nhưng trong phiên họp hôm đầu tháng 8/2011, ông Nguyễn Sinh Hùng đã tuyên bố là việc biên soạn dự thảo phải bám sát thực tế, lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, nhưng đồng thời phải “ bám sát Cương lĩnh, đường lối chủ trương của Đảng”. Ông Nguyễn Sinh Hùng còn yêu cầu là hoạt động của ủy ban phải “ bảo đảm nguyên tắc sự lãnh đạo của Đảng”. Trước khi trình cho Quốc hội vào tháng 10 năm 2012, bản dự thảo Hiến pháp còn phải được báo cáo cho Bộ Chính trị.

Trong điều kiện như vậy, việc sửa đổi Hiến pháp liệu có sẽ dẫn đến những thay đổi căn bản về thể chế ở Việt Nam? Hiến pháp cần phải được sửa đổi như thế nào để thật sự có tam quyền phân lập, để Nhà nước thật sự là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân?

Đối với giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, những bản Hiến pháp sau này của Việt Nam coi như đã đi thụt lùi so với bản Hiến pháp 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Đây là bản Hiến pháp được coi là rất dân chủ, nhất là vì nó bảo đảm tam quyền phân lập và quy định quyền phúc quyết Hiến pháp của người dân. Cho nên, theo giáo sư Tương Lai, việc sửa đổi Hiến pháp 1992 dĩ nhiên phải đáp ứng những yêu cầu mới của thế kỷ 21, nhưng phải dựa trên căn bản là tinh thần của bản Hiến pháp 1946.

Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn với giáo sư Tương Lai từ Sài Gòn:

RFI: Kính thưa giáo sư Tương Lai, theo giáo sư, trong việc sửa đổi Hiến pháp 1992, điều gì là trọng yếu nhất?

Giáo sư Tương Lai: Việc sửa đổi Hiến pháp là một điều đáng mừng, vì đó là đòi hỏi của đời sống. Vấn đề đặt ra là phải sửa như thế nào để đáp ứng nguyện vọng của dân. Tôi cho là sửa Hiến pháp tương đối dễ, vì đã có một cái chuẩn, đó là Hiến pháp 1946 của Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam DCCH, được thông qua cách đây 65 năm, tháng 11 năm 1946.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Hiến pháp 1946 là Hiến pháp tiến bộ nhất, mẫu mực nhất. Đó là một Hiến pháp dân chủ, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng chính phủ, một ngày sau khi tuyên bố độc lập 2/9:  “Chúng ta phải có một Hiến pháp dân chủ”. Hiến pháp 1946 là làm theo hướng thượng tôn pháp luật để đảm bảo quyền lợi của dân.

Đương nhiên là đã 65 năm rồi, thời cuộc có thay đổi và phải cập nhật với tinh thần của thế kỹ 21 này, nhưng về cơ bản thì phải dựa trên Hiến pháp 1946, theo tinh thần Tuyên ngôn độc lập: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ có những quyền không ai xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Hiến pháp 1992 nếu có được sửa đổi thì phải theo được tinh thần đó.

RFI: Thưa Giáo sư, Hiến pháp 1946 là mẫu mực vì nó phân định rạch ròi tam quyền phân lập: hành pháp, lập pháp và tư pháp?

Giáo sư Tương Lai: Cái mà tôi nói là có một mô hình tương đối chuẩn là Hiến pháp 1946 không phải là ý kiến cá nhân. Tôi có tham dự cuộc họp của hội đồng xét duyệt thẩm định các đề tài sửa đổi Hiến pháp 1992, do Văn phòng QH và Bộ Khoa học Công nghệ triệu tập. Trong Hội đồng đó, tất cả các thành đều nhận định rằng Hiến pháp 1946 là một Hiến pháp mẫu mực, mà những Hiến pháp về sau đó không đạt được. Vậy thì đổi mới có khi lại là quay trở lại cái trước đây. Trước đây làm đúng quy luật, nhưng sau đó người ta lại không làm đúng quy luật, gây nên những trở ngại.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì Hiến pháp 1946 gồm có 70 điều, nội dung có nhiều, nhưng chỉ tập trung vào hai vấn đề: xác lập quyền của công dân, quyền của Nhà nước và quyền giữa các cơ quan Nhà nước với nhau. Mà ở đây nổi bật lên hai điểm quan trọng nhất: ngăn cấm sự lạm quyền của quyền lực Nhà nước và đảm bảo quyền tự do dân chủ của công dân.

Hiến pháp 1946 làm nổi bật lên nguyên tắc cơ bản là đặt pháp quyền lên trên Nhà nước và quyền phúc quyết Hiến pháp là thuộc về dân. Nhà nước pháp quyền phải được tổ chức theo nguyên tắc là tam quyền phân lập, để kiểm tra lẫn nhau. Trong Nhà nước pháp quyền ấy, Nhà nước và công chức chỉ được phép làm những gì luật pháp cho phép, còn người dân thì được làm tất cả những điều gì luật pháp không cấm. Những yếu tố pháp quyền đặt lên trên nguyên tắc quyền lực và tổ chức quyền lực là điều mà các Hiến pháp sau này không làm rõ. Bây giờ sửa đổi thì phải quay trở về với tinh thần, nội dung và những nguyên tắc mà Hiến pháp 1946 đã đạt được.

RFI: Thưa giáo sư, có một điểm trước đây không có trong Hiến pháp 1946, đó là vai trò lãnh đạo của Đảng, như quy định của điều 4 Hiến pháp 1992. Vậy thì khi sửa đổi Hiến pháp, có nên xóa bỏ điều 4 hoặc sửa đổi điều khoản này?

Giáo sư Tương Lai: Về điểm này thì theo tôi, tốt nhất là thực hiện ngay tinh thần mà tôi nêu lên trong Hiến pháp 1946, đó là quyền của người dân được phúc quyết Hiến pháp.

Đảng khẳng định là vai trò lãnh đạo của đảng đã được nhân dân tôn trọng. Tôi nhớ là gần đây, bạn tôi, giáo sư Chu Hảo, trong một bài báo có đặt ra vấn đề như thế này: điều 4 Hiến pháp quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy thì để khẳng định một lần nữa là ý đảng hợp với lòng dân, chỉ việc đưa ra trưng cầu dân ý, theo tinh thần quyền phúc quyết thuộc về dân. Nếu đúng là dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng, thì quyền phúc quyết Hiến pháp ấy của dân sẽ có sức mạnh lớn lao và làm uy tín lãnh đạo của đảng tăng lên, đồng thời trở thành vấn đề mang tính pháp lý nữa. Vậy thì hãy mạnh dạn đưa vấn đề này ra để người dân phúc quyết.

Cho nên, không nên đặt ra vấn đề là xóa bỏ hay không xóa bỏ điều 4. Ai có quyền làm điều đó? Chỉ có dân mới có quyền mà thôi.

RFI: Thưa giáo sư, ở Việt Nam có một số văn bản luật bị xem là trái với Hiến pháp. Trong Hiến pháp có quy định những quyền tự do như quyền tự do ngôn luận, nhưng trong Bộ luật hình sự Việt Nam lại có điều 88 về tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước”. Làm sao phân biệt được ranh gìới giữa tự do ngôn luận và tội danh này?

Giáo sư Tương Lai: Ở đây có vấn đề: Những điều quy định trong Hiến pháp, những điều quy định trong luật, hay là trong nghị quyết, với quá trình thực hiện đó, thì bao giờ cũng có một khoảng cách. Khoảng cách đó có thể ngắn, mà cũng có thể dài.

Vấn đề đặt ra là nếu tinh thần thượng tôn pháp luật, “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, được thực thi một cách nghiêm túc, thì mọi văn bản luật hay dưới luật đều không được mâu thuẩn với bộ luật tối cao nhất, đó là Hiến pháp, vì Hiến pháp là ý chí của dân tuyên bố trước thế giới về thể chế Nhà nước của mình và cũng là tuyên bố khẳng định là dân sẽ chấp hành trên tinh thần đó.

Quá trình đưa những vấn đề đã quy định trong Hiến pháp, trong luật pháp vào thực tế bao giờ cũng có những mâu thuẩn. Chuyện này phải được khắc phục dần. Để khắc phục nó thì không gì khác hơn là phải làm thế nào để ý thức thượng tôn pháp luật được thực thi một cách nghiêm chỉnh, từ trong dân và trước hết là từ những người cầm quyền.

RFI: Thưa giáo sư, Việt Nam có nên thành lập Tòa án Hiến pháp hay Tòa Bảo Hiến để giám sát tính hợp hiến của các văn bản luật?

Giáo sư Tương Lai: Trong phiên họp thẩm định về đề tài sửa đổi Hiến pháp, chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng, cũng đã đề xuất vấn đề này. Phải có Tòa án Hiến pháp để kiểm tra việc thực thi Hiến pháp. Đó là điều phù hợp với xu thế chung của thế giới. Vấn đề đặt ra là Việt Nam, nếu muốn đi vào quỹ đạo chung của thế giới, thì phải làm theo điều này. Nếu những gì trước nay chưa làm được, thì bây giờ làm đi! Đơn giản thế thôi. Vấn đề đặt ra là: Người dân Việt Nam và những người cầm quyền có muốn thực thi Hiến pháp theo đúng quỹ đạo của thế giới văn minh này hay không?

RFI: Nhưng nếu những thành viên của Tòa án Hiến pháp này cũng là do đảng chỉ định thì làm sao có thể bảo đảm được tính độc lập của cơ chế này?

Giáo sư Tương Lai: Đây là vấn đề nan giải đây. Nhưng bất cứ cái gì cũng đòi hỏi từng bước quá độ. Một lúc mà đòi hỏi ngay thì tôi cho đó là ảo tưởng. Nhưng xu thế chung là xu thế thực thi dân chủ. Dân chủ đang là đòi hỏi mang tính bức xúc của toàn xã hội và về phía đảng lãnh đạo, những người cầm quyền đều thấy rằng, chỉ trên cơ sở mở rộng dân chủ, thực thi dân chủ thì vận hành xã hội mới có thể thông suốt.

Trong việc thực thi Tòa án Hiến pháp, bao giờ cũng có cách thành lập và đề cử, rồi thông qua. Vấn đề là cái quy trình đó phải bảo đảm tính chất dân chủ. Cái quy trình dân chủ đó buộc đảng lãnh đạo, cũng như Nhà nước quản lý phải theo đúng mô hình đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Đó là cái đã được rao giảng từ rất lâu rồi, bây giờ phải thực thi điều đó. Trong đó, phải nhấn mạnh là nhân dân làm chủ như thế nào. Nhân dân phải làm chủ bằng quyền phúc quyết Hiến pháp, bằng trưng cầu dân ý, bằng việc phản biện và đề đạt nguyện vọng của mình mà không bị xem là lực lượng thù địch hay những phần tử muốn “diễn biến hòa bình”. Những vấn đề đó phải được đặt ra một cách công khai, minh bạch trong đời sống xã hội. Đó là để bảo đảm thành công cho việc sửa đổi Hiến pháp, cũng như cho những việc mà hiện nay Nhà nước đang cố gắng làm.

RFI: Xin cám ơn giáo sư Tương Lai.

Mời Nghe âm thanh.

Nguồn:  RFI Tiếng Việt

162 bình luận trước “456. GS Tương Lai : “Phải trưng cầu dân ý về Điều 4 Hiến pháp””

 1. xã hội phát triển, tình hình trong nươc, quốc tế thay đổi thì việc sửa đổi , bổ sung Hiến pháp cho phù hợp là chuyện bình thường và cần thiết. 1 đảng hay nhiều đảng chưa phải là bản chất của sự việc. 1 đảng mà tốt . mà hợp lòng dân, lãnh đạo được nhân dân, đưa đất nước tiến lên thì còn hơn là nhiều đảng mà đánh nhau loạn xạ, tranh giành quyền lực, vác ghế bổ nhau vỡ đầu ngay tại QH, nghị viện. Vì vậy , điều quan trọng là Đảng đó như thế nào, phương thức lãnh đạo ra sao, tổ chức thực hiện như thế nào, nói có đi đôi với làm hay hay không?

 2. Ẩn danh said

  Nếu trưng cầu dân ý được tổ chức bởi Liên Hiệp Quốc thì may ra kết quả mới minh bạch được!

 3. Huân Phạm said

  Tôi đồng ý chưng cầu dân ý. Tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhưng mà phải có một điều quan trọng hơn nữa. Ý kiến chưng cầu dân ý phải được Chính cơ quan Liên Hợp Quốc tổng hợp và công bố. Nếu không có giám sát của Liên Hợp QUốc thì chẳng khác nào Bầu cử. Trò bù nhìn vớ vẩn.

 4. Trần Tự Do said

  Phải bỏ “Điều 4 hiến pháp 1992” không cần trưng cầu dân ý vì:

  Nhà nước pháp quyền phải đi với xã hội dân sự thì mới loại bỏ được xu hướng lạm quyền và tha hóa quyền lực của nhà nước pháp quyền.
  Như vậy phải có :
  1. Tư pháp phát triển với tòa án độc lập với lập pháp và hành pháp để bảo vệ người dân yếu đuối không quyền lực (vì dân đã trao quyền cho nhà nước qua bầu cử) trước nguy cơ lạm quyền của quan chức, cơ quan nhà nước.
  2. Quyền tự do của công dân phải được đảm bảo, không bị tước đoạt bởi bất cứ điều nào trong hiến pháp.

  Quyền tự do công dân bao gồm : tự do ngôn luận tức là tự do báo chí và tự do thông tin, tự do chính trị tức là tự do lập hội và tự do hội họp, biểu tình.

  Tự do lập đảng chính trị và tự do tư tưởng là quyền tự do quan trọng nhất của công dân hiện nay, vì giai đoạn hiện nay, nhu cầu về sinh lý như : ăn, mặc, ở… đã là tối thiểu và cũng gần như đáp ứng và thỏa mãn với đa số dân chúng.

  Có tự do lập đảng chính trị mới có đảng đối lập.

  Vì có đảng đối lập mới có đối lập chính trị, vì có đối lập chính trị mới có phản biện thật, mới có xã hội dân sự thật hòan chỉnh, mới đảm bảo quyền lực nhà nước không bị tha hóa, dân đen mới được bảo vệ, được quyền tự do lấy lại quyền lực thông qua bỏ phiếu bất tín nhiệm.

  Thực tế nạn tham nhũng, bất công cơ hội, nham nhũng quyền lực, lũng đoạn của nhóm lợi ích…là những bệnh của nhà nước pháp quyền, những bệnh này sẽ vô phương chữa trị nếu nhà nước pháp quyền này đồng nghĩa với độc quyền chính trị, không có chính trị đối lập.

  Chính vì những lý do trên có thể kết luận : Điều 4 hiến pháp 1992 đã vô tình tước đoạt quyền tự do của những công dân VN không “theo chủ nghĩa Mac Lê – Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”, hoặc những người chỉ theo một phần ( có thể 1%), phần còn lại (có thể 99% ) theo tư tưởng khác đã vô tình bị coi là người chống lại “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” hiện hành.

  Rõ ràng với “Điều 4 hiến pháp 1992” đã đưa rất nhiều người Việt Nam có tư tưởng khác vào tình trạng vi phạm hiến pháp và pháp luật.

  Rất nhiều người trẻ VN có trí tuệ khác người, hơn người, những người đạt được câu thành ngữ Việt Nam “ con hơn cha, nhà có phúc”, những người dám phủ định quá khứ, sáng tạo ra giá trị mới phục vụ tương lai, dân tộc, nhân loại sẽ không còn đất sống tại Việt Nam ( đất sống chính là không gian pháp luật, chính trị xã hội).

  Vì vậy mọi người đồng tâm, hiệp lực tìm mọi cách bỏ “Điều 4 hiến pháp 1992” là cứu tương lai, cứu dân tộc Việt Nam, khi còn chưa quá muộn là mệnh lệnh của nhưng trái tim người yêu nước Việt Nam.

 5. spr said

  Có thay đổi điều 4 hiến pháp thì cũng chưa chắc là có gì hơn đâu. Trước đây vẫn có Đảng Dân Chủ tồn tại cùng Đảng Cộng Sản đấy thôi. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ cũng có tiếng mà cũng đâu có duy trì, bảo vệ được mình đâu. Các vị lãnh tụ nhà mình khôn khéo, mưu mô lắm, bây giờ nhân dân, thanh niên trong nước hầu như đã bị “đầu độc” hết rồi, tham nhũng, tệ nạn… thì họ vẫn chửi nhưng mà vẫn tin tưởng, trung thành, ủng hộ Đảng CS lắm. Có lẽ là nên chấp nhận một nước Việt Nam “xấu xí” nhưng dân Việt Nam ai cũng hồn nhiên tin là mình đang ở “thiên đường XHCN”.

 6. Công Bằng said

  Kính gửi GS Tương Lai !

  Tôi xin lỗi GS, trước khi đặt một câu hỏi đơn giản : Với đề nghị “Trưng cầu dân ý điều 4 Hiến pháp ” . Liệu GS có phải là người QUÁ NGÂY THƠ ?

  Chắc GS cũng đã biết ở Việt nam ta chỉ có một Đảng CS duy nhất được phép hoạt động và cầm quyền . Cũng ở VN ta hàng trăm ngàn tờ báo , đài truyền hình trung ương cũng như địa phương là của Đảng .Và 24/24 giờ truyên truyền và giáo dục nhân dân về sự LÃNH ĐẠO TÀI TÌNH và CÔNG LAO TRỜI BIỂN của Đảng CS , còn KHUYẾT ĐIỂM THI IM LẶNG . Nếu bầu cử hay trưng cầu dân ý thì đã đạt tiêu chuẩn về công bằng và minh bạch chưa ?. Tôi thấy ở một số nước dân chủ , trước khi bầu cử Đài truyền hình trưng ương chỉ cho phép đại diện các Đảng phái chỉ có một thời gian nhất định phát biểu trên truyền hình thôi . Mỗi lần phát biểu lại bị trừ đi thời gian . VÀ trước một ngày diễn ra bầu cử thì không được phát biểu hay tuyên truyền nữa. Họ gọi là thời gian im lặng . GS hãy nhìn lại VN ta xem ĐẢNG CS ,MỘT MÌNH MỘT NGỰA , THỜI GIAM THỎA THICH VŨNG VẪY . Đây là điểm chưa minh bạch thứ nhất.

  Điểm chưa minh bạch nữa là : Nếu giả sử Đảng CS cho phép trưng cầu ý dân , thì Ai đứng ra tổ chức ? . Tất nhiên chỉ duy Đảng CS có quyền này . AI GIÁM SÁT QUÁ TRÌNH BỎ PHIẾU và QUẢN LÝ HÒM PHIẾU ?. Câu trả lời lại là ĐẢNG CS . Tiếp nữa AI LÀ NGƯỜI KIỂM PHIẾU và CÔNG BỐ KẾT QUẢ với truyền thông ? . Tất nhiên lại ĐẢNG CS . Và cuối cùng tôi hỏi thêm GS là: ĐẢNG CS có phải là người máy không ? . Họ có ăn cơm và uống nước không ?

  Lời đề nghị của GS chẳng khác nào , cứ đề PHỤ HUYNG TỰ COI THI và CHO ĐIỂM !. Và chẳng khác nào mang tiền đi chợ, lại nhờ thằng lưu manh chuyên nghiệp giữ hộ túi tiền ! . Tôi không biết GS hoạt động trong lĩnh vực gì ? . Nhưng hi vọng GS phải có NHÌN NHẬN CUỘC SỐNG và PHÁT BIỂU THỰC TẾ hơn , để không bị cho là người NGÂY THƠ NHẤT VN !

  Mỗi lần bầu cử hay trưng cầu dân ý , tốn kém hàng trăm tỉ đồng , Hàng mấy chục triệu nhân dân phải mất thời gian đi bỏ phiếu . mà KẾT QUẢ THÌ ĐÃ ĐƯỢC QUYẾT TỪ TRƯỚC KHI BỎ PHIẾU RỒI . Như vậy thì quá lãng phí tiền bạc và thời gian của Dân quá. Để tránh lãng phí tiền bạc và thời giờ của dân , theo tôi CỨ ĐỀ NGHI MƯỜI MẤY ĐỒNG CHÍ TRONG BỘ CHÍNH TRỊ HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH . NẾU CÁC ĐỒNG CHÍ ẤY QUYẾT ĐƯỢC ,THÌ QUYẾT . MÀ KHÔNG QUYẾT THÌ THÔI !.

  Mấy dòng chữ ở trên nếu làm GS không hài lòng , thì mong GS lượng thứ ! vì tôi cũng là người dân bình thường và ít học thôi.

  BS: Cám ơn bác CB công phu viết phản hồi. Tiếc rằng bác lại đưa ra bàn những điều chứng tỏ bác cũng lại vẫn … ngây thơ nốt. Ví như chuyện “quản lý hòm phiếu”, “ai giám sát”, v.v.. Làm gì có chuyện trưng cầu dân ý như GS Tương Lai đề nghị mà bác phải bàn cho mất công.

  Thế nhưng, dù biết chắc điều đó sẽ không thể có được trong nhiều năm tới, người ta, không phải chỉ GS Tương Lai, vẫn cần phải nói ra. Điều đó liên quan tới những mục đích mà trang BS này nhắm mang lại (mời đọc lời TUYÊN NGÔN trên đầu trang). Hy vọng bác vô đây đọc thường xuyên hơn thì sẽ ngộ ra lý do của nó.

  • Tiểu Điền Địa said

   Nói gì,làm gì mà đi theo hướng”phá vòng nô lệ”là mong muốn chung. Người bị vòng nô lệ trói là Việt Nam! Ai quan tâm đến Việt Nam thì tham gia. Ai chủ nô lệ thì đi chổ khác.

  • dân đen said

   Nói như anh Công Bằng thì cứ nằm trùm chăn mà khóc thầm đừng để ai thấy à ?.Việc gì có lợi cho đất nước thì cứ làm .Việc gì có hại cho đất nước cứ lên án và dẹp bỏ .Không kể việc lớn hay nhỏ .Không cần biết nó tác dụng nhiều hay ít .Việc nhỏ chưa làm thì đừng mong việc lớn.
   Việc giáo sư Tương Lai là rất cần để những người như anh Công Bằng và chúng ta đọc chứ đâu chỉ dành cho đảng .

   • Công Bằng said

    Thật ra bài viết trên tôi muốn lên án ” cái trò bầu cử , bỏ phiếu” giả dối , ngu dốt của Đảng Cộng Sản và nhà nước Việt Nam thôi.

  • Công Bằng said

   Cảm ơn ABS góp ý ! . Nhưng tôi nghĩ ,với những ai không tinh ý lắm , thì cũng phải đồng ý với nhận xét này của tôi : CÔNG BẰNG ĐANG THAM GIA PHÁ VÒNG NÔ LỆ ” BẦU CỬ , BỎ PHIẾU ” MỊ DÂN ,GIẢ DỐI VÀ BẨN THỈU mà Đảng CS đã và đang khoác vào cổ nhân dân VN mấy chục năm nay .

 7. Dân tộc said

  HQ đang lo soạn thảo cả Luật Nhà báo (có lẽ chỉ có ở VN) theo chỉ đạo của đảng để định hướng các Nhà thơ thì có trưng cầu dân ý về HP cũng vậy thôi
  Chuyện thật ở tổ bầu cử khi kiểm phiếu: Lá phiếu bầu ông A nhưng người soát phiếu đọc bà B để đạt chỉ tiêu phiếu bầu như chỉ đạo, vừa đạt chỉ tiêu thi đua lại không bị cấp trên khiển trách
  Cái kiểu vừa đá bóng vừa thổi còi thì chưa trưng cầu đã biết kết quả GS Tương Lai ơi! VN ta còn lâu mới lớn nổi thành người

 8. Gs. Tương Lai kính mến,
  Cháu thường đọc những bài viết của Gs. và cháu luôn kính phục Gs.
  Hôm nay cháu đọc lời đề nghị của Gs. “Phải trưng cầu dân ý về Điều 4 Hiến pháp” thì cháu rất đồng tình với Gs. Tuy nhiên cháu e rằng với cơ chế hiện nay thì sự thực hiện việc trưng cầu dân ý trong sự công minh là một việc rất nan giải. Và rồi cái kết quả kia cũng sẽ chỉ là biểu kiến thôi.
  Tóm lược ý cháu là: Ý kiến Gs. rất hay, nhưng các lảnh đạo nhà nước có muốn hay không hay là muốn và sẽ thực hiện theo một ý khác thì khó mà đoán được hiện nay.
  Cháu mong rằng những giòng chữ nầy sẽ không làm buồn lòng Gs.

  • Tiểu Điền Địa said

   03-02-1930 Đảng CSVN hình thành. Cao trào Xô Viết diễn ra,họ kích động,lôi kéo,xúi giục,mà”phù hợp”với lòng người ở thời đó;do đói,do nhục,mà Nhà vua thì bất lực. Vậy là,hàng ngàn người lao vào kho cướp lúa của quân xâm lược chiếm đóng,để cứu đói. Thế là bị bắn chết,chết,chết,máu chảy lai láng khắp một vùng quê. Có người nói: Mục đích không phải cướp lúa,mà cho quân giặc vay máu để tạo hận thù. Nói như vậy,vì trong Cương lĩnh có ghi:”Trí,phú,địa,hào đào tận gốc,trốc tận rể”. Đó cũng là một cách đấu tranh.
   Ngày nay,phần đông người dân cũng đấu tranh để chống lại quyền lực”một hệ”. Có rất nhiều phương pháp,”8406″đã nói. Phương pháp ưu tiên là nói,hiểu,thống nhất ý chí và…chờ.
   GS Tương Lai thể hiện,cũng là một cách. Xin đừng phản đối mà nên trao đỗi sâu hơn,để Đảng CSVN thấy và nói: Dân bây giờ họ cũng biết nhiều lắm rồi,các đồng chí nên xem xét lại,để chậm e nguy hại!

 9. TÔI PHẢN ĐỐI CHUYỆN TRƯNG CẦU Ý DÂN của GS Tương Lai said

  Ai đã sống ở Vn ta đều biết quá rõ “CÁI KIỂU BẦU CỬ Ở VN” ta, nó không giống bất kỳ nơi nào trên thế giới : Một người đi bầu cho cả nhà . Nhiều địa phương TINH THẦN BẦU CỬ HĂNG HÁI QUÁ dẫn đến kết quả là HƠN 100% CỬ TRI ĐI BẦU !!!. [ tức là MA cũng tham gia bầu cử ] . CHƯA BẦU ,ĐÃ BIẾT KẾT QUẢ .

  Mấy năm lại một lần bầu cử tốn kém hàng trăm tỉ đồng mà kết quả là : Đánh lừa nhân dân thế giới rằng :Việt Nam cũng dân chủ đấy,người dân có quyền bầu cử đấy và đã đi bầu cử đấy . có nơi HƠN 100% cử tri đi bầu cơ. Chưa bầu, đã biết kết quả cơ .Hỏi rằng: thế giới có nước nào làm được như VN không?

  Tôi không hiểu ,Đất nước thì nghèo , dân còn khổ MẤT MẤY TRĂM TỈ ĐỒNG để ĐÁNH LỪA NHÂN DÂN THẾ GIỚI thì thật là ngu dốt . Thế mà ,trớ trêu thay là mấy chục năm nay họ vẫn làm như vậy ! Số tiền đó xây được bao nhiêu trường học , bệnh viện và nhà tình nghĩa cho bà mẹ VN anh hùng , người nghèo có tốt hơn không ?.

  Sống làm việc ở Việt Nam mà GS Tương Lai còn MƠ MỘNG lắm !!!. Vừa rồi tôi nói chuyện về bầu cử , còn chuyện trưng cầu ý dân cũng như chuyện bầu cử thôi . Một điều chắc chắn là : NẾU CÓ TRƯNG CẦU Ý DÂN , THÌ KẾT QUẢ “TRƯNG CẦU Ý DÂN ” LÀ DO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUYẾT ĐỊNH , CHỨ KHÔNG PHẢI DO Ý CỦA NHÂN DÂN . Ông GS hiểu chưa??? . Vậy “trưng cầu ý dân “có nghĩa lý gì không ? . Nó chỉ làm Đất nước mất đi mất trăm tỉ thôi .

  Chính vì vậy TÔI PHẢN ĐỐI CHUYỆN TRƯNG CẦU Ý DÂN của GS Tương Lai. Cốt lõi của vấn đề là : Muốn lãnh đất nước Đảng Cộng Sản phải hi sinh quyền lợi của Đảng mình vì Nhân dân , vì dân tộc . Để xây dựng một nhà nước pháp quyền , thượng tôn pháp luật , dân chủ , công bằng . Sau đó có trung cầu ý dân , hay bầu cử mới THỰC SỰ có ý nghĩa và kết quả tốt .

 10. dangviengia lolang said

  Kính gởi Bộ chính trị
  Kính gởi TW Đảng
  Một lời tâm huyết của tôi cán bộ lảo thành cách mạng 78 tuổi đời,55 năm tuổi đảng,đã từng kinh qua các chức vụ lảnh đạo cấp tỉnh đia phương.Rằng:
  Sắp tới ta sẽ sửa đổi Hiến pháp cho phù hợp với tình hình kinh tế xã hội hiện nay.Như thế là tốt, chứng tỏ Đảng ta luôn tự giác sửa đổi,điều chỉnh sự lảnh đạo của mình thông qua Hiến pháp.Tuy nhiên ĐẢNG PHẢI CỰC KỲ CẢNH GIÁC VỚI DIỄN BIẾN HÒA BÌNH LÀ ĐƯA RA CHO NHÂN DÂN PHÚC QUYẾT ĐIỀU 4 .chết thật các đồng chí, khả năng là Đảng mất quyền lảnh đạo nếu nhân dân không thông qua. Vì sao? Càng ngày dân trí Việt nam càng tụt hậu, họ không nhận xét đúng đắn vấn đề . Thêm vào đó khả năng tác động của các thế lực thù địch là rất lớn. Chúng ra sức giật dây mua chuộc người dân khi có trưng cầu ý dân để họ bỏ phiếu chống điều 4 ( Có đồng chí ngây thơ hỏi tôi làm sao các thế lực thù địch có thể ‘lái’người dân được?Xin trả lời, rất dễ: cứ cho mỗi người dân một ổ bánh mì+ lon cá 3 cô gái+ chai nước suối Đảnh thạnh là họ bán đứng Đảng ta liền.Nhân dân thật là đáng sợ các đồng chí ạ, lời tôi nói: CÓ THỂ SỬA TOÀN BỘ HIẾN PHÁP TRỪ ĐIỀU 4 để mỗi đảng viên chúng ta khỏi phải đóng vai Gadhifi trên quê hương của mình.
  Mong các đ/c sáng suốt.

  • TV 3" said

   thưa đ/c đảng viên “già lo lắng”…
   – xin chỉnh lại câu đ/c viết ở gần kết : “…để mỗi đảng viên chúng ta khỏi phải đóng vai Gadhifi trên quê hương mình” – không phải là mỗi ĐV chúng ta, mà chỉ là CÁC đ/c BCT va LĐ CHỦ CHỐT THÔI !
   -GS Tương Lai rất dũng cảm, bởi đã “tự diễn biến” và có nguy co xa rởi đưởng lối của lãnh đạo râu xổm, sẽ phải đưa vể chi bộ khối phố kiểm điêm nghiêm túc, cẩn thỉ cho bảo vệ đeo băng đỏ bám sát mọi lúc mọi nơi.
   -Mọi chuyện mà cứ vớ va vớ vẩn đên điểu tư HP thì chỉ là nằm mơ giữa trưa hè, vì vậy, phê bình đ/c là bị zao động, ngả nghiêng như tháp Pizza ở Ý đại lợi, ta phải vững như bàn chủ tịc đoàn ĐH, đ/c già rổi, không cần phải lo lắng gì cả, đã có Đ và NN lo, đ/c cứ lo hàng tháng, theo dõi đài phát thanh phường thông báo ngày lĩnh “tiển hưu”, dậy sớm, xếp hàng mà lĩnh để tiêu cho qua ngày đoạn thang, cầm hơi trong lúc thắt lưng buộc bụng, bit tai che mắt má chống lạm phát, …
   Mong đ/c thương thọ và nếu được, vòng qua làng võng thị mà học tập cách “dưỡng sinh” của cựu tổng bí họ nông trồng Lâm với lại cỏ non xanh vô hạn !

  • da cat lang said

   Đúng là nảo trạng của Đảng trị!Biết điều 4 là cốt tử nên sống chết phải bám lấy,đổ bê tông :
   Đảng cộng sản Việt nam thiên thu trường trị , vua của các đảng.
   Quốc hội Việt nam là cơ quan quyền lực của nhân dân.Đảng cộng sản Việt nam là cha của Quốc hội.
   Nên hiến pháp của nước CHXHCN Việt nam chỉ được sửa theo ý của Đảng.Hiến pháp phải tạo điều kiện chính danh để Đảng lãnh đạo muôn đời.
   Khi Đảng cảm thấy vướng,ách tắc không thể phóng tay thu tài lực mà không bị nhân dân rủa sả thì phải sửa hiến pháp để chính danh.Qui trình sửa hiến pháp trong tay Đảng là vòng tuần hoàn,cứ vậy mà Đảng cai trị đời đời tương tự như tuần hoàn sinh học:
   Khi Đảng khát nước , Đảng đi tiếu , Đảng uống nước tiểu , Đảng hết khát
   Khi Đảng vướng mắc, Đảng sửa hiến pháp, Đảng dùng hiến pháp, Đảng sướng rên.

  • Phong Lưu said

   Bác Dangviengia lolang này mỉa mai gớm nhỉ!

  • Tiểu Điền Địa said

   Cái đồng chí Dangviengialolang thật to gan! Việc bảo vệ Đảng như thế nào cho vĩnh cửu là việc của Bộ chính trị, chúng tôi không nhờ đồng chí,đồng chí lại đem chuyện hệ trọng của Đảng ra phơi Vỉa hè,thật là! Yêu cầu Chi bộ có đ/c đó,lập tức khai trừ ra khỏi Đảng!

 11. Nga khởi đóng 2 tàu ngầm lớp Kilo 636 cho Việt nam

  http://biendong.vntime.vn/News.aspx?Section=TuongQuanQuanSu&obj=94ecc430-f85f-40b9-8ff2-0fecb84de6b0

  Nhà máy đóng tàu Sevmash của Nga sẽ tiếp tục đóng thêm 2 tàu ngầm lớp Kilo 636, bắt đầu vào tháng 3/2012. Phó Giám đốc của Công ty Cổ phần đóng tàu Sevmash, ông Mikhail Budnichenko cho biết: “Công ty đang đàm phán về hợp đồng này và đang chuẩn bị cho công việc bắt đầu đóng 2 tàu ngầm diesel-điện lớp Kilo 636, bắt đầu từ tháng 3/2012″.

  http://biendong.vntime.vn/News.aspx?Section=TuongQuanQuanSu&obj=94ecc430-f85f-40b9-8ff2-0fecb84de6b0

 12. Ba Huu said

  Thực hiện hủy bỏ điều 4 HP theo gợi ý của GS Tương lai là cách rút lui tốt nhất của Đảng (Gà) ta để tiến tới năm 2016 sẽ thực hiện tiến trình đa đảng như Nhà tiêm chinh đã dự báo. Nếu không tới thời điểm chín muồi thì chỉ cần nhấp con chuột vào DELETE thì mọi việc…..và sau đó là đóng LAPTOP!!!

  • Tiểu Điền Địa said

   Đến ngày đó nhấp DETELE luôn chứ còn chổ đâu mà rút lui,hơn nữa,cũng đâu dễ dàng “hạ cánh an toàn”như vậy!

 13. Tần Cối said

  LỢI HAY HẠI – LỢI HAY HẠI

  Điều 4 – Hiến pháp.

  Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

  Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
  ——————–

  Nhiều người khen ông giáo sư “BẠO MIỆNG” dám đụng chạm chỗ kín của đảng, đụng vào nồi cơm của mấy ổng, khi nói đến điều 4.

  Nhưng nhiều người có tầm nhìn xa, họ khuyên nên bỏ điều 4 hiến pháp hoặc ra luật về đảng lãnh đạo để tránh cho đảng các rắc rối pháp luật về sau. Trong đó có ông giáo sư Tương Lai này.

  Ai cũng ngầm ngầm ngầm biết rằng có ngày phải bỏ cái quyền ngang ngược toàn diện. Song họ vẫn an ủi rằng độ dài là “thế hệ”, nếu không thì là “nhiệm kỳ”. Phạm Văn Đồng có lần nước mắt ngắn dài về cái chức Thủ tướng lâu nhất lịch sử (tự trào là dai và dở nhất lịch sử) với câu nói lo lắng cho đảng của mình “Kỳ nay không biết kỳ sau có còn tổ chức Đại hội được không?”

  Vậy thì rút ra bài học của Liên Xô là, khi sụp đổ Đảng cộng sản Liên Xô không có, dù chỉ 1 căn nhà riêng, để tổ chức hội họp. Không có quỹ đảng dồi dào như các đảng khác để hoạt động. Lại dư thừa bộ máy đông đúc chuyên nghề nói phét, tán phét, bợ đỡ, đọc ra rả và chuyên nghiệp giảng kinh kệ, lại không biết cách chuyển đổi nghề nghiệp khác, ngoài việc ăn bám xã hội và gia đình.

  Than ôi! Vì vậy người ta ngầm ngầm giao 1 số tài sản của Nhà nước – của chung – sang cho Đảng – của riêng của Đảng – và cho Đảng làm ăn riêng (có Ban Tài chính). Họ sợ bị chế độ mới tịch thu hết của nã như ở Liên Xô và các nước Đông Âu đó mà.

  Nhưng cái chuyện tiền nong, của nã chung của Đảng chưa đáng sợ bằng chuyện tù tội. Có người lo cho Đảng đang vi phạm điều 4 Hiến pháp hiện hành mà phải ra tòa của chế độ mới.

  Họ lầm bầm “LỢI HAY HẠI”. Rồi lầu bầu “COI CHỪNG TỰ SÁT, chết chết! coi chừng! coi chừng!”. Rồi ngần ngừ “Hay là, hay là …”
  ——————-
  Vè dân GIAN:

  “Giai cấp công nhân mà biết nói năng, hàm răng tuyên giáo có còn cái mô.”

  “Dân tộc hỏi chuyện năm xưa, “tiên phong” ú ớ mất hết cả rồi còn đâu. Chối bay, chối biến biết gì bán mua”.

  “Hỏi chuyện giải mật năm nao, cười cười khe khẽ nói đốt rồi còn chi”

  “Tòa ơi đừng bắt tội con, nhiệm kỳ cũ nó ăn hết rồi còn đâu.”

  • Tiểu Điền Địa said

   Từng bước người Việt phải hiểu cái tầm của”bài”này,đừng nghĩ nó”cực”hay”nặng”thì chúng ta mới”tích”được lập trường tư tưởng để đi đá điều IV.

 14. Ba Phải said

  Tôi xin phép đặt vấn đề :
  Nếu như đảng và nhà nước csVN cho phép quốc hội của họ soạn thảo hay sửa đổi hiến pháp nước ta giống như hiến pháp của nước Mỹ, hay bất cứ một nước tư bản văn minh nào trên thế giới rồi ban hành (chứ đừng nói là sửa đổi điều này, điều kia). Nhưng sau đó họ lại (ngoan cố) không thi hành mà chỉ để làm kiểng thì được ích gì ??? Cũng như hiến pháp hiện tại qui định nhân dân được toàn quyền tự do ngôn luận, được biểu tình, được đủ thứ …
  Nhưng thử hỏi, người dân có quyền ra báo tư nhân hay không ??? Đi biểu tình (dù là biểu tình chống ngoại xâm) có được yên ổn hay không ???
  Theo tôi một cái văn bản (kể cả hiến pháp) ở nước ta nó không quan trọng (đối với đảng csVN). Cái điều quan trọng là đảng và nhà nước csVN họ có còn là “CON NGƯỜI” hay không ??? Họ có muốn nước Việt Nam văn minh, tiến bộ, theo kịp lân bang hay không ??? Họ có muốn nhân dân VN được tự do, hạnh phúc, no ấm thực sự hay không ??? Chứ không phải chỉ là vài ba cái văn kiện, thể chế … vớ vẩn chỉ dùng làm kiểng !!!
  Còn nếu không, thì như ông trùm cộng sản Boris Yelsin đã tuyên bố:” CỘNG SẢN CHỈ CÓ THỂ THAY THẾ, KHÔNG THỂ SỬA ĐỔI “. Chấm hết !!!

 15. dân báo said

  Vừa đá bóng vừa thổi còi. “ bám sát Cương lĩnh, đường lối chủ trương của Đảng”,“ bảo đảm nguyên tắc sự lãnh đạo của Đảng”, như vậy thì sửa hiến pháp làm gì? Thổ lai hoàn thổ, lại “vũ như cẩn” mà thôi.
  Bỏ điều 4 hiến pháp ư? Chẳng như cựu CT nuơc NgM Triết nói ư: ” Bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát”. Vậy thì đời nào chúng từ bỏ?!


 16. HIẾN PHÁP là NGUYỆN VỌNG CHUNG của TOÀN DÂN ….

  Nên cần được tôn trọng qua TRƯNG CẦU DÂN Ý

  Thưa cùng Nhân dân
  ==============

  Thơ Victor HUGO

  ĐỌC nguyên bản tiếng Pháp tại :

  http://www.victor-hugo.info/poemes/365.html

  Nhân dân giống anh; Nhân dân là khủng khiếp lẫn hiếu hoà
  Nhân dân trong vô tận vô cùng, Người trên tầm mức cao xa
  Người trong vận hành chuyển động, Người mang theo vô tận
  Người an tâm cùng tia nắng cùng cảm động vì gió heo may
  Khi hòa điệu hoà âm, khi tiếng thét giọng khàn
  Nơi Nhân dân, bày quái vật thảnh thơi trong đáy thẳm xanh lam
  Từ ấy sóng thần bão lốc nảy mầm, Nhân dân có vực sâu chưa ai biết
  Nơi kẻ độc tài dò tìm ra đi không bao giờ trở lại
  Trên cõi mênh mông của Nhân dân, tên khổng lồ sụp đổ cuối đường
  Như mày tênbạo chúa, Nhân dân đập tan tầu viễn dương
  Đèn hiệu trên Nhân dân cũng như tinh thần nơi anh bạn
  Nhân dân nổi giận uất hận thiên đình, Nhân dân vuốt ve
  Và chỉ có Thượng đế biết tại sao tường tận
  Sóng của Nhân dân nơi ấy vang vọng tiếng lẻng kẻng gươm đao
  Đêm đen bao chùm đầy giọng ma quái thì thào
  Và ta cảm nhận làn sóng này, như vực thẳm Nhân gian
  Gào lên hô thét đêm nay đến mai rồi sẽ nuốt chửng
  Sóng của Nhân dân có lưỡi sắc bén như bảo kiếm thiêng
  Nhân dân ngợi ca khúc hát vô tận đến Sao Vệ Nữ lên cao
  Với đường mông cong căng tròn ghê gớm mầu thiên thanh bao phủ khắp
  Nhân dân là tấm gương phản chiếu mọi tinh vân tinh cầu xa tắp
  Nhân dân có sức mạnh và duyên dáng tuyệt vời
  Nhân dân nâng nhấc tảng đá như giỡn, nhưng Nhân dân nhẹ tay với cả ngọn cỏ
  Sóng của Nhân dân va chạm những đỉnh cao
  Ôi Nhân dân ! Chỉ Nhân dân không bao giờ lừa dối
  Khi mắt nhìn đăm đăm trên bãi cát biển thiêng liêng
  Đăm chiêu trầm tư lự ta đợi chờ giờ thủy triều trào dâng

  Nguyễn Hữu Viện chuyển ngữ

 17. nông đức said

  Ai biết chỉ dùm…..tôi rất muốn nghe bài nhạc ANH LÀ AI thì tìm ở đâu website nào có thể download bản nhạc do người sáng tác hát .
  thành thật cám ơn

  • @ Thân gởi bạn Nông Đức

   Nhạc Phẩm Anh là Ai của Nhạc sĩ Việt Khang Sáng tác và do chính anh hát

   Một bài hát phải nói là tuyệt vời !
   Một bài hát tuyệt vời Yêu Tổ Quốc yêu Đồng Bào Việt Nam

   Xin hỏi anh là ai?

   Sao bắn tôi,tôi làm điều gì sai?

   Xin hỏi anh là ai?

   Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay.

   Xin hỏi anh là ai?

   Không cho tôi xuống đường để tỏ bày

   Tình yêu quê hương này

   Dân tộc này đã qúa nhiều đắng cay.

   Xin hỏi anh ở đâu?

   Ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm.

   Xin hỏi anh ở đâu?

   Sao mắng tôi bằng giọng nói Dân tôi

   Dân Tộc anh ở đâu sao đan tâm làm tay sai cho Tàu

   Để ngàn sau ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu Đồng Bào.

   Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngả nghiêng

   Dân Tộc tôi sắp phải đắm chìm một ngàn năm hay triền miên tăm tối

   Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người,

   Cội nguồn ở đâu khi Thế giới này đã không còn Việt Nam./.

 18. Chúa trùm cộng sản Lênin cũng chết già chứ không từ bỏ quyền lực.

  MAO XẾNH XÁNG cho đến lúc chết, Mao Trạch Đông vẫn sẵn lòng ám hại sát hại Lâm Bưu, Lưu Thiếu Kỳ và còn vô số ĐỒNG CHÍ mà MAO XẾNH XÁNG nghĩ rằng sẽ làm hại cho cái ghế quyền lực của Mao trong Tàu sử !!!

  Từ giữa những năm 60 tới đầu những năm 70” – đỉnh cao của cuộc thanh trừng trong Cách mạng Văn Hóa – “tổng hành dinh của Mao đôi khi nhung nhúc những gái”. “Người cầm lái Vĩ đại đã tổ chức những buổi diễn ba lê nước khỏa thân trong bể bơi của ông ta. “Các diễn viên nghệ thuật” hay “các bạn nhảy” phải dừng lại ở bất cứ chỗ nào ông ta muốn. Một trong các bác sĩ của ông ta nói huỵch toẹt ra rằng ông ta là một “con nghiện tình dục”.

  Bắc Hàn thì có HỒNG TỘC đỏ KIM Nhật Thành thay nhau làm lãnh đạo. KIM Nhật Thành cha truyền cho KIM CHÍNH NHẬT và giờ đây KIM CHÍNH NHẬT đang chuyển giao quyền lực cho Kim cháu nội.

  Việt Nam thì có HỒNG TỘC đỏ HỒ thay nhau làm lãnh đạo. HỒ CHÍ MINH cha truyền cho NÔNG ĐỨC MẠNH và giờ đây HỒ đang chuyển giao quyền lực cho NÔNG QUỐC TUẤN cháu nội của HỒ CHÍ MINH

  Thế mới hay cái TINH HOA DÂN CHỦ HOA KỲ khai sinh ra guồng máy tam quyền phân lập rõ ràng và vị Tổng thống HOA THỊNH ĐỐN đầu tiên của nước MỸ !!!


  Tổng thống HOA THỊNH ĐỐN mãi mãi trong mọi trái tim người Mỹ và Lòai Người tiến bộ !
  ==============================================


  “Nếu bỏ qua trách nhiệm của Hoa kỳ với tư cách là một quốc gia lãnh đạo,và sâu xa hơn nếu bỏ qua trách nhiệm của chúng ta đối với đồng loại ,trong hoàn cảnh như thế sẽ là một sự phản bội lại bản chất của chúng ta .. Một số quốc gia có thể quay mặt làm ngơ đối với hành vi diệt chủng tại quốc gia khác,nhưng Hoa kỳ thì khác.Và với tư cách một Tổng thống tôi từ chối chờ đợi các hình ảnh thảm sát và các mồ chôn tập thể trước khi hành động”

  Tổng thống Obama


  Người trở thành Tổng thống đầu tiên

  Tại nhiệm trong hai nhiệm kỳ liền

  Về hưu chứ không bám chức đến chết !

  Thời Phong kiến nếu khóai làm Vua : cơ hội kim tiền !

  Ấy vậy ngài HOA THỊNH ĐỐN mãn đúng nhiệm

  Xây nhà nước Dân chủ theo thể chế Tam quyền

  NGƯỜI còn cổ động lập đảng phái đối lập !

  Chế độ Dân chủ Mỹ bền vững thiên niên

  *

  Dân Mỹ chưa bao giờ chứng nhân đảo chánh !

  Người đắc cử Tổng thống tối thượng quyền hành

  Về làm dân thường khi rời Nhà Trắng

  Chẳng cố vấn quạt mo hay quyền lực ngầm

  Nhà viết sử Mỹ không cần phải tô son điểm phấn

  Ngài HOA THỊNH ĐỐN vẫn là WASHINGTON !

  Đệ nhất Phu nhân một người đàn bà góa

  Không con nối dõi cũng chẳng sao không !

  Hai nhiệm kỳ Tổng thống có sai lầm chính sách

  Cũng chẳng sao vì cũng là người WASHINGTON !

  Cha già Dân tộc kính yêu trong lòng tòan nước Mỹ

  Dân tộc Hoa Kỳ dành mãi cho NGƯỜI trong trái tim hồng

  TỶ LƯƠNG DÂN

 19. Công Bằng said

  Hãy nhìn sang Singapo Đảng nhân dân hành động của Cựu Thủ Tướng Lý Quang Diệu . Một đất nước cho phép ĐA ĐẢNG , nhưng Đảng của ông vẫn giành được số phiếu gần như tuyệt đối và lãnh đạo đất nước qua mấy chục năm qua . Các Đảng đối lập và nhân dân Singapo và nhân dân thế giới phải nể phục và yêu mến đảng của ông . Tại sao Đảng của ông Diệu lại làm được như vậy ? . Hãy nhìn xem mặc dù dân số rất ít nhưng LUẬT PHÁP RẤT NGHIÊM MINH. Các bộ lãnh đạo GẦN NHƯ TUYỆT ĐỐI KHÔNG THAM NHŨNG , luôn làm việc vì dân , vì nước .

  Đảng nào ” VINH QUANG và MUÔN NĂM ” được nhân dân yêu mến và quý trọng phải THƯC TẾ như ở Singapo , chứ không phải ở dòng chữ ở các khẩu hiệu treo ở các hội nghị và đường phố như ở VN ta !.

  Đảng cộng sản Việt Nam đã tồn tại gần 100 năm rồi . Đã có những chiến công trong cuộc giành độc lập dân tộc tại sao PHẢI SỢ ĐA ĐẢNG và cạnh tranh chính trị ?

  Nếu biết mình YẾU và sợ cạnh tranh với các đảng khác thì ĐỪNG TUYÊN TRUYỀN NÀO LÀ VINH QUANG VÀ MUÔN NĂM NỮA . Hãy có những hành động thực tế hơn là kêu gọi các cán bộ Đảng viên HẠN CHẾ THAM NHŨNG đi . Thực hiện một nhà nước pháp quyền , một xã hội dân chủ và công bằng . CHỨ KHÔNG PHẢI TỒN TẠI DỰA VÀ HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT DO CHÍNH ĐẢNG CỘNG SẢN NẶN RA .

  Nếu trưng cầu ý dân điều 4 hiến pháp như GS Tương Lai mong mỏi , mà cứ như bầu cử ở VN ta hiện nay , thực tế nhiều địa phương VƯỢT 100% SỐ CỬ TRI đi bầu , thì thử hỏi xem TRƯNG CẦU Ý DÂN CÒN Ý NGHĨA HAY KHÔNG???.!!!

  Điều cốt lõi thay đổi là đòi hỏi các vị trong Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam phải CÓ CHÍ KHÍ , CÓ LIÊM SỈ , CÓ LÒNG TỰ TRỌNG CAO , THƯƠNG DÂN và PHẢI BIẾT HY SINH QUYỀN LỢI CỦA BẢN THÂN thì mới thay đổi được đất nước và người dân mới thực sự hạnh phúc và ấn lo như Bác Hồ và mọi người dân VN hằng mong muốn.

  • Tần Cối said

   Đừng có quá khen Đảng nhân dân hành động ở Sing cho dù trong nhiều năm “chính họ” đã đưa đất nước Sing lên hàng quốc gia tự chủ hùng cường, văn minh, giàu mạnh.

   Họ đã bị nhân dân phê phán bằng lá phiếu trong kỳ bầu cử vừa qua.

   Để duy trì sự lãnh đạo họ đã phải tự sửa đổi và chỉnh đốn lại bộ máy.

   Một số Đảng có ưu thế vượt trội khác, ở các nước khác, đã lập nên nhiều công trạng lớn với các đất nước đó. Sau 1 thời gian dài ngủ quên trên chiến thắng + KẾT NẠP BỌN CƠ HỘI cũng tự suy thoái và phải nhường quyền lãnh đạo qua bầu cử tự do và công bằng.

   Ở Nhật, đảng Dân chủ Tự do đã đưa nước Nhật ra khỏi sư tan hoang và tủi hổ thua trận, ngẩng cao đầu bước lên vũ đài thế giới với câu nói “Nước Nhật có thể nói không”. Nhưng giờ đây nó phải mất quyền lãnh đạo, phải chịu cảnh 1 số đảng viên chia tách ra thành các đảng nhỏ hơn.

   Ở Đài Loan có đảng Quốc dân của Tưởng, ở Ấn có đảng Quốc đại … họ cũng đã bị suy thoái và mất quyền lãnh đạo sau 1 thời gian dài lập công với đất nước. Ở Thái, rút cục phe áo đỏ đang chiếm thế thắng bằng bầu cử công bằng, dân chủ và (Phe áo vàng đương nhiệm + tầng lớp tự cho là ƯU TÚ của dân tộc Thái + sức mạnh vũ khí của phe QUÂN ĐỘI + phe Hoàng Gia đầy sùng tín) đành phải nín nhịn chấp nhận sự lựa chọn của cử tri.

   Không ai “có quyền” và “không nên” ăn bám quá khứ. Đừng bắt cả 1 dân tộc phải chịu đựng sự TRÌ TRỆ thối hoắc.

   • Công Bằng said

    Tôi hiểu ý bạn Tần cối rồi !

    Ai đã sống ở Vn ta đều biết quá rõ “CÁI KIỂU BẦU CỬ Ở VN” ta, nó không giống bất kỳ nơi nào trên thế giới : Một người đi bầu cho cả nhà . Nhiều địa phương TINH THẦN BẦU CỬ HĂNG HÁI QUÁ dẫn đến kết quả là HƠN 100% CỬ TRI ĐI BẦU !!!. [ tức là MA cũng tham gia bầu cử ] . CHƯA BẦU ĐÃ BIẾT KẾT QUẢ .

    Mấy năm lại một lần bầu cử tốn kém hàng trăm tỉ đồng mà kết quả là : Đánh lừa nhân dân thế giới rằng :Việt Nam cũng dân chủ đấy,người dân có quyền bầu cử đấy và đã đi bầu cử đấy . có nơi HƠN 100% cử tri đi bầu cơ. Hỏi rằng: thế giới có nước nào làm được như VN không?

    Tôi không hiểu ,Đất nước thì nghèo , dân còn khổ MẤT MẤY TRĂM TỈ ĐỒNG để ĐÁNH LỪA NHÂN DÂN THẾ GIỚI thì thật là ngu dốt . Thế mà ,trớ trêu thay là mấy chục năm nay họ vẫn làm như vậy ! Số tiền đó xây được bao nhiêu trường học , bệnh viện và nhà tình nghĩa cho bà mẹ VN anh hùng , người nghèo có tốt hơn không ?.

    Sống làm việc ở Việt Nam mà GS Tương Lai còn MƠ MỘNG lắm !!!. Vừa rồi tôi nói chuyện về bầu cử , còn chuyện trưng cầu ý dân cũng như chuyện bầu cử thôi . Một điều chắc chắn là : NẾU CÓ TRƯNG CẦU Ý DÂN , THÌ KẾT QUẢ “TRƯNG CẦU Ý DÂN ” LÀ DO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUYẾT ĐỊNH , CHỨ KHÔNG PHẢI DO Ý CỦA NHÂN DÂN . Ông GS hiểu chưa??? . Vậy “trưng cầu ý dân “có nghĩa lý gì không ? . Nó chỉ làm Đất nước mất đi mất trăm tỉ thôi .

    Chính vì vậy TÔI PHẢN ĐỐI CHUYỆN TRƯNG CẦU Ý DÂN của GS Tương Lai. Cốt lõi của vấn đề là : Đảng Cộng Sản phải biết hi sinh quyền lợi của mình vì Nhân dân , vì dân tộc . Để xây dựng một nhà nước pháp quyền , thượng tôn pháp luật , dân chủ , công bằng tất cả vì lợi ích của nhân dân .

 20. Tiểu Điền Địa said

  “lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân,đồng thời PHẢI bám sát Cương lĩnh,đường lối,chủ trương của Đảng…bảo đảm nguyên tắc sự lãnh đạo của Đảng”. Nó quá rõ như”mặt trời chân lí chói qua tim”. Chỉ còn cách là cùng lên đường,đi đá điều IV!

  • nông đức said

   Không dám trưng cầu ý dân đâu..việc này chỉ trong mơ thôi…trưng cầu ý dân có nghĩa là đảng cộng sản sẻ bị xóa xổ ngay lặp tức bởi vì người dân đả thấy rỏ bộ mặt thật của đảng…đảng là đầy tớ mà thằng nào thằng náy đều nhà cao cửa rộng con cái thì cho sang Mỹ du học vơ vét tiền bạc làm của riêng..nhìn kỷ lại có thằng đảng viên nào thiếu ăn thiếu mặc???cha mà về hưu thì có con tiếp nối đưa vào bộ chính trị tiếp tục làm đầy tớ

 21. Tiểu Điền Địa said

  George Washington cùng những người bạn thông qua bản hiến pháp nước Mỹ,cách nay 224 năm.Toàn bộ các điều khoản dùng chỉ để ngăn ngừa,chế tài những người cầm quyền từ cao đến thấp,không có điều nào buộc người dân phải làm thế này,thế kia cả. Một bản Hiến pháp như vậy,nước Mỹ không vô địch thiên hạ mới là chuyện lạ.
  Đọc bản Hiến pháp của xứ mình,có quá nhiều điều,khoản,phần nhiều các điều,khoản tự đá lẫn nhau,điều đá dái,điều đá mông,điều đá hông,điều đá móc,điều đá gót,điều đá song phi,điều đá giò lái…Cuối cùng,đều chết hoặc bị thương. Chỉ có điều IV nó không đá và nó trở thành vô địch trong bản Hiến pháp của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thằng điều IV này mưu thật.
  Việt Nam mãi mãi là một nước không bình thường khi còn mang trong mình một chính đảng đặc biệt!

 22. ti said

  Ông Tương Lai mà nói như bà Quá Khứ :cải lương,hảo huyền và có phần đồng bóng !

  • Tiểu Điền Địa said

   Ông cũng cùng hệ với ông Dương Trung Quốc,nhưng có lẽ không còn ghế nên nói mơn trớn hơn.

  • Một nước mạnh đánh một nước yếu cũng phải có cớ huống chi nhân dân không một tấc sắt trong tay muốn đối chọi với chính quyền mà không dùng lý lẽ thì dùng quả đấm chắc?

  • Noname said

   “Cò”

 23. Tưởng Cán said

  Bác Caoboy hôm nay bận hả?

  Luật pháp là sự thỏa thuận xã hội.GS có gì để mặc cả?

 24. Thành Ca said

  Nếu không có đảng đối lập thì việc trương cầu ý dân về điều 4 Hiến pháp cũng chẳng có ích gì, sẽ vẫn có ít nhất 70% “ủng hộ” như hiện nay.

 25. CA DÁI DÊ said

  ĐẢNG DÂN CHỦ MỸ CÓ 72 TRIỆU THÀNH VIÊN ĐĂNG KÝ. ( nguồn bách khoa toàn thư mở )
  ĐẢNG CỘNG HÒA MỸ CÓ KHOẢNG 30% DÂN SỐ THAM GIA ( nguồn bách khoa toàn thư mở), NHƯ VẬY LÀ KHOẢNG 90 TRIỆU THÀNH VIÊN.

  TỔNG SỐ ĐẢNG VIÊN CỦA HAI ĐẢNG LÀ 162 TRIỆU ĐẢNG VIÊN
  HOA KỲ CÓ 305 TRIỆU DÂN ( nguồn bách khoa toàn thư mở)
  NHƯ VẬY LÀ CỨ 2 NGƯỜI KỂ CẢ TRẺ SƠ SINH TỚI CỤ GIÀ SẮP CHẾT CÓ MỘT NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ.

  Ở VIỆT NAM CÓ 90 TRIỆU DÂN, CÓ HƠN 3 TRIỆU ĐẢNG VIÊN. NHƯ VẬY LÀ GẦN 30 NGƯỜI MỚI CÓ MỘT NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ. SO VỚI MỸ LÀ QUÁ ÍT.
  VIỆT NAM MÀ CÓ 45 TRIỆU ĐẢNG VIÊN CÔNG SẢN THÌ RA SAO HÈ ???

  • CA DÁI DÊ said

   ĐẢNG CỘNG SẢN MỸ HIỆN CÓ 3000 ( 3 NGÀN ) ĐẢNG VIÊN. ( nguồn bách khoa toàn thư mở )

   • Tiểu Điền Địa said

    3000 đảng viên cũng đúng,mà 162 triệu đảng viên của cả hai Đảng cũng không sai. 3000 đ/v là cấp chuyên nghiệp. 162 triệu là cấp bầu cử. Người nào bầu cho Đảng nào thì đảng viên của Đảng đó.hihi

 26. Người Xóm liều HaiPhong said

  Làm theo ý dân thì đảng CSVN tự sát, họ thừa biết điều này. Nếu dân có tự do chọn lựa đảng lảnh đạo thì số phận CSVN se như các dảng CS Đông Âu và Nga., chỉ là bóng ma của một thời kinh khủng, đen tối.

 27. CA DÁI DÊ said

  XIN LỖI GIÁO SƯ TƯƠNG LAI VÀ TẤT CẢ QUÝ VỊ.

  Giả sử có thằng cha ĐỈNH CAO nào đó nhảy ra nói : tôi là bố của giáo sư Tương Lai và bố của tất cả quý vị.
  1. Lúc đó giáo sư TƯƠNG LAI cùng quý vị sẽ trưng cầu ý kiến xem thằng ĐỈNH CAO đó là bố mình hay không phải bố mình ???
  2. Lúc đó giao sư Tương Lai cùng quý vị nổi điên lên và đồng lòng đập cho thằng ĐỈNH CAO một trận.???
  Tất nhiên mọi người sẽ lựa chọn phương án 2.

  Vì vậy không cần phải trưng cầu dân ý. một cái điều áp đặt vô lý thì phải xóa bỏ ngay.

 28. ABC said

  Dưới chế độ Cộng sản sửa đổi pháp luật nói chung, thì mục đích của chúng là làm cho “cái vòng kim cô” càng xiết chặt hơn. Nên việc sửa đổi Hiến pháp lần này thì cũng không nằm ngoài mục đích đó. Đừng có mơ, đấy vẫn là công cụ thống trị của Đảng, phục vụ cho quyền lực và lợi ích một “nhóm vua” của Đảng.
  Chắc chắn là như vậy.

  • Tiểu Điền Địa said

   Rất lo họ sửa Hiến pháp có thêm vài cái dân chủ,vì như vậy,sự kiện cù nhầy sẽ dài thêm,VN sẽ lầm than thêm! Mong rằng,sau khi sữa HP,Đảng sẽ có thêm nhiều sức mạnh để”làm tới”hơn nữa,đàn áp hơn nữa,tham nhũng hơn nữa,khai thác tài nguyên sạch hơn nữa…Tư bản bóc lột công nhân tận xương tủy hơn nữa,nông dân mất đất nhiều hơn nữa,Nhà nước đưa ra nhiều luật cấm hơn nữa…Đó là con đường ngắn nhất để VN có tự do! Theo tinh thần”không có gì quý hơn độc lập tự do”. Đã hy sinh đến hằng hà sa số mới có. Giờ một thiểu số giành hưởng hết tự do của cả Việt Nam. Nói như ông Quốc để từ từ họ tính rồi họ cho lại tự do! Nam mô A di đà Phật!

 29. nguoi dan Quang Nam said

  Người ta lớn bởi vì ta quỳ xuống, Hỡi nhân gian hãy ngẩng cao đầu!

 30. Năm Darwin said

  Thế ra nhiều bác cũng quan tâm đến điều 4 Hiến Pháp của nước CHXHCNVN a?. Nó là “Hiến Pháp” của mọi “Hiến Pháp” của nước CHXHCNVN đấy. Điều 4 HP chính là con ngươi của Đảng, là kim chỉ nam, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi hành động, suy nghĩ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, không bỏ được đâu (bỏ nó thì lấy gì mà theo dõi, hehe).

  Nhờ điều 4 mà Đảng ta đã, đang và sẽ lãnh đạo dẫn dắt cả nước đạt được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, sắp tiến đến toàn thắng 5 châu mà các bác còn than phiền, đòi bỏ điều 4 là sao, là sao.

  • KHÁCH said

   Nói thẳng ra trong đầu của đảng viên hiện tại luôn nghĩ đến chiếm hữu và tư lợi cho nên không thể là lực lượng đáng tin cậy trong nhân dân ,họ không thể là lực lượng tiên phong khi lãnh thổ VN đang bị kẻ thù truyền kiếp quấy nhiễu thường xuyên nhưng họ không có động thái tích cực rõ ràng phản đối hành động phá rối ấy chỉ biết nói những từ :nhẫn nhịn đầy mờ ám ?

 31. nguoi dan Quang Nam said

  Cố Tổng Thống Mỹ Jefferson đã nói: “WHEN THE PEOPLE FEAR THEIR GOVERNMENT, THERE IS TYRANNY; WHEN THE GOVERNMENT FEAR THE PEOPLE, THERE IS LIBERTY.” ( “KHI NHÂN DÂN SỢ CHÍNH QUYỀN, CÓ ĐỘC TÀI; KHI CHÍNH QUYỀN SỢ NHÂN DÂN, CÓ TỰ DO.”)

 32. Người VN said

  Nhìn về quá khứ tồi tệ , hiện tại phải hành động để tương lai tốt đẹp hơn .Chế độ độc đảng không bao giờ tiến bộ phát triển mạnh được , điều nầy được chứng minh là dưới sự lãnh đạo của đảng hiện tại nền kinh tế VN vẩn đang trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng , có quá nhiều dự luật sửa đổi bổ sung đều mang lại kết quả là thất bại và các lãnh vực khác cũng vậy .ĐCS hiện tại không đủ khả năng vực dậy mọi lĩnh vực như kinh tế, giáo dục ,văn hóa v.v…
  Điều 4 của hiến pháp phải được sửa đổi ngay trong bản chất cũng như nội dung , không thể sửa đổi bằng hình thức nhưng nội dung cũng vậy

 33. luat said

  Điều 4

  Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

  Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

 34. GS tự nhiên trả lời phỏng vấn bài này dở quá !
  Nếu mà có trưng cầu dân ý thì đâu còn là đảng cộng sản , đâu còn là đảng cầm quyền . Đến như thành phần 10% ngoài đảng của chính phủ còn không thực hiện thì lấy đâu ra sửa HP phải qua dân . Đất nứoc này thuộc về chế độ cộng sản , do đó dân chẳng là cái thứ gì để phải thông qua và trưng cầu cả . Thằng ts Quang nó đã khẳng định rõ rồi , chỉ có ai tham gia cứop chính quyền góp công sức mới là dân còn đâu chắc là phản động hết ( Theo thống kê hơn 90% các liệt sỹ hy sinh trong chiến tranh không phải là đảng viên đảng cộng sản ) . Hahhaha chết , hay đánh đấm thì dân đi đầu vì lòng yêu nứoc ! Không hiểu vì sao mà số lượng đảng viên đảng cộng sản hy sinh trong thời chiến ít thế mà nó vẫn đc coi là nhân dân và vẫn đè đầu cữoi cổ dân hy sinh xưong máu nhỉ

 35. nguoi dan Quang Nam said

  Sẽ không bao giờ có một cuộc trưng cầu dân ý thực sự minh bạch, dân chủ, công khai, công bằng đâu. Nếu có, thì cũng sẽ giống như các trò hề bầu cử lãnh đạo theo nhiệm kỳ đã được dàn xếp nội bộ như những lần trước mà thôi. Chỉ tổ làm cho nhũng ai cả tin, nhẹ dạ mất thời gian, công sức và tiền bạc của xã hội.

  • Chỉ có trong dân chủ đa đảng said

   Đúng là như vậy !

   Xin thêm rằng chỉ trong 1 nước dân chủ đa đảng mới có cơ may.

  • Hiến Pháp Thua Hiến Máu said

   Làm gì có chuyện thay đổi Hiến Pháp khi chính Hiến Pháp đã được tạo ra bằng một tổ chức chuyên đè đầu cởi cổ nhân dân.

 36. Để Bác Lựa said

  Trời cho sống ngoài 50 tuổi người ta làm thường việc thiện để phúc cho con cháu. biết sai thì nên quy thiện quy thiện.
  Thiện lương cho cả giống nòi thì càng nên làm.
  “Vua Ngô 36 tàn vàng/ chết xuống âm phủ chẳng mang được gì ”

  Làm được thì vinh danh, Nhân dân đời đời ghi công các vị.

  CÁC NƯỚC VĂN MINH HƠN TA, ĐÃ RỜI BÒ CÁI MÀ TA ĐANG ÔM TỪ LÂU RỒI

 37. Điều 4 said

  Đừng mơ mộng hỏa huyền. Một dân tộc hèn và ngu thì làm ghì có trưng cầu dân ý. Tôi có nghe một triết gia nói: ( Đại ý)Tự do , Dân chủ phải đấu tranh dành lấy chứ không phải là của bố thí. Làm sao Loài Linh cẩu tự nguyện ăn chay thì làm sao người có quyền, tiền lại tự bỏ quyền tiền của mình. Dưới chế độ cọng sản không có văn hóa từ chứ nên đừng nằm mơ hởi dân hèn và ngu.

 38. Người SG said

  Kính ngài GS Tương Lai. Đọc nội dung PV của RFI đến phần trả lời của GS tôi cũng tâm đắc lắm,nhưng sao tôi thấy như người TƯƠNG LAI nói chuyện “VIỄN TƯỞNG” ấy ! Hơn nữa ngôn ngữ của ngài sao nghe dính mùi CHHV.
  Nhưng dù sao cũng phải công nhận GS là người trung thật và can đảm, dù rằng GS chưa dám “tung” hết.
  Tôi không dám chúc GS điều gì hết, chỉ khuyên ngài nên cẩn trọng Xe cộ, bọn đeo băng đỏ, bọn du đảng ….

 39. chi vu dai said

  “Cho nên, không nên đặt ra vấn đề là xóa bỏ hay không xóa bỏ điều 4. Ai có quyền làm điều đó? Chỉ có dân mới có quyền mà thôi”
  Nhưng, thưa GS ! “Dân” hiện tại lại đang được (bị?) đảng lãnh đạo (cai trị?) toàn diện, nên “Dân” chẳng làm gì được khi đảng chưa muốn.

 40. Thông Báo Khai Mạc Thành Lập Diễn Đàn PalTalk: “PhongTrào YêuNước Việtnam”

  Diễn đàn PalTalk “PhongTrào YêuNước Việtnam” thành lập để khơi dậy lòng tự tôn dân tộc của nhân dân ta nhất là những bạn trẻ và cổ vũ cho quyền bày tỏ ý kiến và quan điểm về những vấn đề hiện tình của đất nước.
  Chi tiết xin vào:
  http://ptynvn.blogspot.com/

 41. Mỹ Nương said

  Tư bản hay Cộng sản cũng thế thôi, thắng lợi trong cuộc chiến thì phải giữ vai trò lãnh đạo xã hội. Đảng đó phải lập ra chính quyền (nhà nước) làm công cụ quản lý điều hành thực hiện mục đích mục tiêu của Đảng đó. Nếu mục đích , mục tiêu của Đảng đó đem lại lợ ích cho số đông nhân dân lao động, Đảng đó sẽ thắng; Ngược lại thì thất bại. Điều 4 Hiến pháp cũng là phải thôi, khi nào dân không tín nhiệm Đảng CS thì Đảng rút lui khỏi nghị trường.

  • gia tao said

   nhưng MỸ NƯƠNG à ai cho dân được tiếng nói mà tín nhiệm với không tín nhiệm .tôi tin chắc rằng thân lừa ưa nặng

  • SỐ PHẬN SẼ NHƯ CADDAFI said

   Mỹ Nương chắc không biết Nhân dân lao động VN đang sống mức sống xếp hạng nào trên thế giới !

   Còn về tinh thần: Mỹ Nương có chắc lá phiếu người Dân có thay đổi được Tổng thống như trong văn minh đa đảng ?

  • Người Xóm liều HaiPhong said

   Trích: ‘…khi nào dân không tín nhiệm Đảng CS thì Đảng rút lui khỏi nghị trường…”.Ối My Nuong, có tin là thế này không ? mấy tuổi mà ngây thơ thế ( tôi không muốn dùng danh từ khác ở đây ) Không cho dảng khác ứng cử thì nói chi rút lui ? có ai từ bỏ quyền tước tiền bạc bao giờ nếu khong phải là nhân dân bảo xuống nhưng Không cho đa đảng thì biết ai hay ai dở ? bầu bán thế nào , chọn lựa ra sao ? trong đời cái gì ta cũng có chọn lựa, mua bán ta cung chọn lựa tại sao ta không thể chọn lựa đảng trị nước. Đảng CS biết rỏ là nếu đa đảng thì họ sẽ rớt đài, sa thải như các đảng CS Đông Âu và Nga, Vì vây cứ ôm cứng quyền trị vì được ngày nào hay ngày nấy.

 42. Tran Hung said

  Chó cứ sủa và đoàn người cứ tiến.

  • Ẩn danh said

   Mỹ Nương, Tran Hung đã nói hay

  • SỦA VẪN CƯỚP (KỂ CẢ BIKINI) said

   CHÓ CỨ SỦA VÀ CƯỚP CỨ CƯỚP CỦA DÂN ( KỂ CẢ BIKINI )

  • CADDAFI 2 said

   QUÂN ĐỘI CỦA HỌ,

   CÔNG AN CỦA HỌ,

   VIỆN KIỂM SÁT CỦA HỌ

   TÒA ÁN CỦA HỌ,

   ĐẢNG LÃNH ĐẠO CỦA HỌ,

   CHÍNH QUYỀN CỦA HỌ,

   TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG CỦA HỌ

   BÀ CON ANH EM CỦA HỌ
   …………………………………………

   QUYỀN SINH, QUYỀN SÁT CỦA HỌ

   CỦA HỌ TỪ A ĐẾN Z, TẤT TẦN TẬT

   HỌ MUỐN NÓI GÌ, LÀM GÌ MÀ KHÔNG ĐƯỢC!

   CHỈ CÓ ĐÓI NGHÈO, CƠ CỰC LÀ CỦA NHÂN DÂN.

 43. Vatinam + said

  ( Mời Anh Ba và các bạn qua nhà em chơi – http://vatinam.blogspot.com )

 44. Trưng cầu ý dân như bình chọn cho Vịnh Hạ Long ý. Chỉ cần hai câu hỏi đồng ý với đảng và không đồng ý với đảng. Sau đó theo đa số đa. Dám không?

 45. Vô Ngôn said

  Lạm phát như thế này đời sống của người dân đã khó khăn lắm rồi. Đừng cho trương cầu ý dân làm gì, tốn kém lắm mà không có gì mới chỉ là hợp thức hoá một việc đã có mà thôi. Cũng đừng thành lập Toà Án Hiếp Pháp chỉ thêm tiền thuế để trả lương mà thôi. Quí vị đó cũng chẳng làm gì được đâu. Đừng mơ mộng, tội dân lắm, dân vô can.

 46. Sinh Hung said

  Bỏ điều 4 cũng giống như đại tá Gaddafi từ bỏ quyền lực đã xây đắp trong 42 năm, liệu có thể không? Câu trả lời là không bao giờ! Và câu trả lời cuối cùng là cái ống cống nổi tiếng ở ngoại ô Sitre!

 47. D.Nhật Lệ said

  Đề nghị của bác Tương Lai xem ra chỉ là ‘impossible mission’ khi nhà nước ỏ trong tay đảng với
  quyền lực tuyệt đối quyết định tất cả,không thiếu lãnh vực nào,từ chính trị đến tôn giáo.
  Trước đây,lãnh đạo miền Nam là NĐD.đã không chịu đồng ý với miền Bắc bầu cử để thống nhất
  đất nước là vì ông không tin sự thành thật của chế độ CS.Lúc đó miền Bắc có 17 triệu người so
  với miền Nam chỉ 13 triệu dân.Với dân miền Bắc bị CS.kiểm soát chặt chẽ thì miền Nam đã thua
  ngay rồi vì xã hội miền Nam có 10 người thì 10 ý,còn mong gì kết quả công bình và trung thực !
  Nói thẳng thừng,chừng nào thế hệ mấy lão thành cách mạng đang khư khư giữ ghế hiện nay bị
  …trời tru đất diệt thì chắc chắn dân tộc VN.mới biết nói thật và không biết nói dối lem lẻm như họ
  vốn nhờ gian trá mà…nhất thống giang hồ và đang lăm le… muôn năm trường trị !

 48. Minh Nguyễn said

  Thưa Giáo Sư ! chúng ta xửa đổi HP liệu có ích gì? tam quyền phân lập thực tế có cũng không thể giúp người dân được Dân Chủ hơn, vì thực tế 14 người trong Bộ Chính Trị đã là quyền lực cao nhất, vậy thì tam quyền phân lạp có còn ý nghĩa gì không? cháu nghĩ tại sao Nước Việt Nam mình không có thêm một Đảng Cộng Hòa, hay Một Đang nào tương tự để kiểm soát lẫn nhau, như thế may ra người Dân mới thật sự có quyền Dân Chủ theo Đúng Nghĩa của nó.

 49. ĐỘC ĐẢNG, ĐỘC TÀI ĐÃ BIẾN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH 1 TRẠI TẬP TRUNG KHỔNG LỒ-1 CHỦ TRẠI !!!. said

  ĐỘC ĐẢNG, ĐỘC TÀI ĐÃ BIẾN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH 1 TRẠI TẬP TRUNG KHỔNG LỒ-1 CHỦ TRẠI !!!.

  ĐẢNG CSVN KHÔNG CHẤP NHẬN CẠNH TRANH CHÍNH TRỊ LÀ HÈN NHÁT, LÀ CAI TRỊ NHÂN DÂN, LÀ ĐƠN ĐỘC TRÊN THẾ GIỚI !!!.

  AI CŨNG BIẾT RẰNG CẠNH TRANH KINH TẾ LUÔN LUÔN ĐEM LẠI NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP VÀ TIẾN BỘ HƠN !!!.

  VÌ HẠNH PHÚC NHÂN DÂN, VÌ TIẾN BỘ PHÁT TRIỂN,

  HÃY CÙNG NHAU CẠNH TRANH CHÍNH TRỊ LÀNH MẠNH !!

  CÓ THỂ BỊ MẤT QUYỀN LỰC MỘT NHÓM NGƯỜI, NHƯNG SẼ KHÔNG BỊ MẤT LÒNG TOÀN DÂN !

 50. hongbang said

  GS Tương Lai đang nói cho vui, bởi vì ngay đầu trang báo này đã nêu tuyên bố của Nguyễn Sinh Hùng là hiến pháp phải “bám sát Cương lĩnh, đường lối chủ trương của Đảng” và yêu cầu hoạt động của ủy ban soạn thảo hiến pháp phải “bảo đảm nguyên tắc sự lãnh đạo của Đảng”; “Trước khi trình cho Quốc hội vào tháng 10 năm 2012, bản dự thảo Hiến pháp còn phải được báo cáo cho Bộ Chính trị.”
  Đây là tuyên bố cho thấy đảng CSVN đứng trên cả Quốc gia, Dân tộc. Điều đó không có gì bàn cãi. Điều cần bàn cãi là Quốc gia, dân tộc phục tùng sự lãnh đạo (thống trị) của đảng như thế nào, theo hình thức chuyên chính vô sản hay theo hiến pháp bánh vẽ mà đảng chỉ đạo biên soạn ra.
  Với những tuyên bố như trên thì chắc chắn đảng CSVN không dại gì đưa điều 4 của hiến pháp ra để thử thách lòng trung thành của nhân dân đối với đảng (mà đúng ra là đảng phải trung thành với Tổ quốc, nhân dân), nhỡ ra nói dại nếu trưng cầu mà bị thiểu số thì cái mác Bôn-sê-vích lâu nay là giả à.
  Hơn nữa, nếu trưng cầu dân ý thì phải trưng cầu toàn bộ dự thảo hiến pháp chứ sao lại chỉ mõi điều 4.
  Nói thế thôi chứ nếu có đưa ra trưng cầu dân ý thì chắc gì điều 4 đã bị loại bỏ. Cứ nhìn cách tổ chức bầu cử QH cũng như HĐND các cấp của nước ta thì có thể dự đoán được kết quả. Nhiều bà nội trợ bận đi chợ hoặc đi cấy đã gom phiếu cử tri nhờ ông tổ trường dân phố hoặc ông xóm trưởng đi bầu thay đó mà.
  Nhưng nếu sợ người dân không đồng thuận thì tôi xin hiến cho QH của ông Nguyễn Sinh Hùng một mẹo nhỏ, đó là tổ chức trưng cầu theo dạng các câu hỏi trắc nghiệm như trò chơi “Ai là triệu phú” của VTV, các đáp án A,B,C,D là các bản dự thảo khác nhau của hiến pháp (nên sai khác một số nội dung nhỏ thôi để mang tính khách quan) nhưng đáp án nào cũng phải có điều 4 trong đó. Với cách trưng cầu này thì bọn diễn biễn hòa bình có trăm tay ngàn mắt cũng không thể vận động nhân dân ta loại điều 4 ra khỏi hiến pháp được.

 51. Viet nhan said

  Đã có phần cuối của bài Dân chủ là gì?
  http://gocsan.blogspot.com/2011/10/what-is-democracy-dan-chu-la-gi.html

 52. a said

  RFI: Nhưng nếu những thành viên của Tòa án Hiến pháp này cũng là do đảng (CS) chỉ định thì làm sao có thể bảo đảm được tính độc lập của cơ chế này?

  Giáo sư Tương Lai: Đây là vấn đề nan giải đây. Nhưng …..

 53. Ống Cống said

  Tặng Nguyễn sinh Hùng :

  VỊNH CÁI CỐNG !

  Đất cát sinh ra, cái mình dài
  Ẩn sâu, tròn trịa, cống chứ ai !
  Bụng thời tích trữ đồ “phế thãi”
  Cứt đái muôn người, khó nhạt phai !

  Thảnh thơi kết bạn, loài Cốc, Nhái
  Gián, Chuột muôn đời, chốn vãng lai
  Đêm ngày đối ẩm cùng giun lãi
  Tháng năm mơ mộng chốn Thiên Thai

  Khiêm cung, tránh đời không Tham Ái
  Tiếng dơ, nhẫn chịu ấy mới tài !
  Hèn mọn, tối tăm: Tài thiện dụng
  Xã thân giữ sạch : Đức sen đài !

  Hơn xa Vương Đế ngày đại bại,
  Trùng trục mình vàng , trốn khỏi ngai
  “Long hình” sao nỡ dành …Điện thúi ?
  “Ngũ đoản” lại toan chiếm…Phẫn đài ?

  Lạm quyền, hại dân, nuôi bè phái
  Mạnh tay xảo ác, béo Lợi Tài
  Bạo quyền có bao giờ vinh mãi?
  Vinh mà… ngâm cứt tránh họa tai ?

  Ha ha ha ! ( là cái cống “Đừng bắn” nó đang cười đó, chắc cười ông Hùng ?! )

 54. Là Tự...soát said

  Giáo sư phát biểu thẳng thắng, đề cập ngay đến điều tối kỵ nhất của chính quyền độc tài CSVN. Thà thế còn hơn nói lòng vòng bên lề như ngàn vạn “Đại biểu”, “Tiến Sỹ”, “Cựu”, “Cố”…v.v, như lâu nay.
  Đương nhiên ai nấy đều hiểu những trói buộc và tình thế của GS khi trả lời phỏng vấn của RFI. Và vì thế tôi thích bài này, xin được cám ơn GS.

  Chỉ rất tiếc hiện nay “Luật biểu tình”, “Luật trưng cầu dân ý” …v.v hãy còn chưa có. Và có lẽ họ sẽ vẫn chặn mãi những Luật nào có xu hướng bảo vệ các giá trị Nhân quyền, Dân quyền ! ( Nếu không như thế , làm sao gọi cái đảng CSVN này là bọn “độc tài toàn trị” được ? ).

  Chuyện đương nhiên phải thế, “bình thường …cứ nằm ườn trên HP” ! ( Sát thủ…mưng mủ đầy đủ ! Hì hì ) . Hãy ẩn nhẫn đợi xem kết quả của trò hề lớn gọi là “Sửa đổi HP” này xem sao:

  1/ Nếu họ trở về HP 1946, dùng đó để khởi động lại quá trình thì OK. Tạm cho rằng , họ có lắng nghe và có biết sợ lòng dân. Chưa chắc đã thoát khỏi đổ nát, nhưng chắc được sống lâu thêm một tí !

  2/ Nếu họ giữ nguyên HP 1992 , đồng thời lại còn “tu chính” bằng cách thêm vào những “điều mới tinh” , nhằm tự ban thêm cho chính mình những quyền lực khác , mạnh hơn , to rộng hơn. Nghĩa là họ đang muốn chết cùng với ảo tưởng quyền lực thống soái của họ. Tức là họ thách đố và tuyên chiến với toàn dân VN. Có lẽ sẽ không có gì tốt lành cho cả hai bên, đảng CSVN và nhân dân VN , bạo lực chắc chắn phải xuất hiện.

  Và phút cuối, là sự vay trả rất chi tiết, dĩ nhiên cuộc săn lùng những Gaddafi VN sẽ phải bắt đầu, có khi còn thê thãm hơn cả ngài đại tá ấy !

 55. Ks Dũng said

  Lâu nay có hiện tượng phổ biến là các bác là cựu thành viên Chính Phủ, Nhà Nước, Đảng Cộng Sản thậm chí là đóng vai trò cộm cán quyền lực nhất, sau khi về hưu rồi thì thường nói thật cái tư tưởng mình về thể chế, về xã hội theo hướng dân chủ hơn, công bằng hơn và vạch ra cái SAI HỆ THỐNG của chế độ Nhà nước ta đang áp dụng mà ta đang loay hoay không biết phải sửa từ đâu. Chỉ tiếc các bác khi đang cầm quyền giữ trọng trách trong hệ thống Nhà nước thì lại giữ im ỉm trong lòng cái hiểu biết và bức xúc của mình theo kiểu “sống để bụng, chết mang theo”, đến khi không màng danh lợi nữa thì các bác mới dám hó hé thổ lộ nhằm thức tỉnh những bác khác đang đương chức và kì vọng từ họ sẽ có sự chuyển hướng thay đổi dần tiệm cận với quỹ đạo của xã hội văn minh của toàn thế giới. Tại sao không cố gắng ngay từ khi đang còn nắm quyền lực Nhà nước? Sức một người chưa đủ thì sức tập thể, sức toàn dân góp vào.

  Hiện nay, chỉ có sự thay đổi hợp lí, phù hợp với nền dân chủ, công bằng, văn minh, hiện đại theo trào lưu thế giới hiện đại thì mới là lá bùa hộ mệnh bền vững âu vàng, nếu bất cứ thế lực nào đi ngược lại quỹ đạo ấy ắt sẽ gặt hái sự diệt vong ngày một đến gần hơn. Không có gì là tồn tại mãi mãi mà sẽ bị quy luật vũ trụ biến đổi từ dạng này sang dạng khác, mà như vậy liệu có giữ được vững hình hài.

  Một thể chế lãnh đạo điều hành đất nước trước đây có thể là anh hùng tiếng tăm lừng lẫy, vai trò không thể thiếu và không thể thay thế được trong một giai đoạn lịch sử thì không hẳn là về sau nó vẫn tiếp tục được sự ủng hộ của nhân dân nếu đi ngược lại quyền lợi nhân dân hay ngăn trở đà phát triển của xã hội. Chỉ có sự thay đổi thích nghi với tình hình mới, nhìn nhận đúng bản chất vấn đề xã hội thì mới đề ra con đường đi hợp lí cân bằng quyền lợi của mọi tầng lớp trong xã hội và đưa xã hội phát triển tiến lên vượt bậc.

  Tại sao Vương Quốc Anh phong kiến trung cổ lại tồn tại mãi đến tận bây giờ trong một xã hội nước Anh hiện đại, văn minh, dân chủ? Tại sao Nhật Hoàng và gia tộc vẫn tồn tại mãi đến ngày nay và đóng góp rất lớn đến sự phát triển của đất nước Nhật hiện đại hùng cường?… Rất nhiều trường hợp trên thế giới vẫn còn diễn ra như vậy một triều đại phong kiến xưa cũ nhưng hợp thời thế đến tận ngày nay. Chỉ đơn giản là họ biết tự biến đổi cho phù hợp với xu thế xã hội và không hề cố sức chống lại sức mạnh vô địch, ngược lại thậm chí còn cổ vũ cho trào lưu phát triển này.

  Suy cho cùng bất kì thể chế nào từ xã hội thị tộc, công xã nguyên thủy, xã hội phong kiến, xã hội xã hội chủ nghĩa hay xã hội tư bản hay một xã hội x, y nào đó mà con người sẽ tiến đến về mặt bản chất không có gì xấu hay tốt. Đó là những thể chế quản lí Nhà nước, quản lí xã hội, được sinh ra tùy theo bước tiến của xã hội loài người mà hình thành để quản lí xã hội duy trì cuộc sống tốt đẹp, công bằng, dân chủ, văn minh theo từng thời kì mà xã hội đạt tới. Bất cứ thể chế chính trị nào, cách thức tổ chức ra sao mà đem lại được tự do, hòa bình, dân chủ, công bằng, văn minh, cơm no áo ấm, tức đem lại hạnh phúc cho nhân dân thì chế độ đó là ưu việt trong từng thời kì phát triển của xã hội thời đó.

  Chúng ta hãy tự biến đổi dần dần phù hợp với quỹ đạo chung của thế giới văn minh hiện đại trong hòa bình, ổn định, đầy niềm tin, văn minh và công bằng dân chủ trong tình hình thế giới mới. Hãy đưa dân tộc Việt Nam ta phát triển vượt bậc sánh vai cùng các cường quốc năm châu trên thế giới như mong mỏi của Lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu.

  Ks Nguyễn Văn Dũng.

 56. trần quốc said

  Đại thể không thấy viễn kiến ở đâu, nhưng riêng về chuyện trưng cầu dân ý thì phải công nhận ‘người ta’ rất có “viễn kiến”.
  Thiển nghĩ vì rằng, nếu ngày này có trưng cầu dân ý , cứ cho là thật sự minh bạch đi, thì với cái số khá nhiều kiểu nghĩ ‘ăn cây nào rào cây ấy’ những đặc quyền đặc lợi và cái số khá nhiều mù mờ, ‘người ta’ vẫn có thể “thắng”.
  Nhưng “viễn kiến” ở chỗ cái chuyện trưng cầu dân ý sẽ rất dễ tạo ra một “tiền lệ xấu”. Những gì đã diễn ra ven hồ 5 tháng qua cũng chứng nghiệm cho na ná cái “viễn kiến” đó của “người ta”.
  Lần 1 , lần 2 ” thắng”, nhưng lần 3 ” thua” thì sao ? Nếu tôi thuộc về “người ta” tôi cũng chẳng dại gì chơi cái trò trưng cầu dân ý.
  Đất nước này của “người ta” , “người ta” đã cho mình đường đi, lý tưởng , ánh sáng , niềm tin và cả hy vọng rồi còn gì. Kể cả cái chuyện cần trưng cầu dân ý thì người ta cũng nghĩ hộ mình rồi còn gì. Mình chỉ còn cái việc tự kiếm lấy cơm mà ăn, tự kiếm lấy áo mà mặc, chả lẽ cái gì cũng ỷ dựa vào ” người ta” à ! Thế thôi.

  • Thu Ha said

   Trần quốc đã nói nghe cũng hay, vậy bây giờ nên thế nào? Nếu trưng cầu được ý dân là đúng , tốt quá đi chứ. Chế độ chính trị nào cũng phải có lãnh tụ cầm đầu, trưng cầu ý dân và làm theo ý dân là thực sự dân chủ chứ sao. Còn nói ” Ăn cây nào, rào cây đấy” là đương nhiên. Không lẽ “ăn cơm nhà vác ngà voi”.

   • trần quốc said

    Có khi hỏi tức trả lời, rồi có khi thả lời tức mời người hỏi.
    Bạn Thu Ha.’xuất đối nan’ “nên thế nào?” làm Trần Quốc tôi càng thấy ‘đối đối nan’. Đành “ra Bờ Hồ ngắm hoa lan”!
    Chào bạn.

 57. Ẩn danh said

  Ông cứ đùa anh em.

  Bài viết không đáng đọc.

  Kính ông

 58. Vu Hong Phong said

  Đúng như GS Tương Lai đã nói mọi thay đổi cũng cần có giai đoạn quá độ. Thượng sách thì nên xóa bỏ điều 4. Nhưng có người không muốn “tự sát” vậy nên tôi đề nghị chỉ nên sửa đổi thôi, để 14 vị vua tập thể còn có đất sống. Cụ thể nên sửa như sau :
  Đảng CSVN, đội “trước gió ” của giai cấp công nhân Việt nam ………. là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội nếu được nhân dân tín nhiệm thông qua các cuộc bầu cử đa đảng, thực sự dân chủ được tổ chức 04 năm một lần.
  Đó là giải pháp dĩ hòa vi quý. Tôi chắc nhân dân cũng sẽ chấp nhận được, còn Đảng cũng bảo tồn được lực lượng của mình, không ai phải tự sát cả.

 59. ly said

  biểu tình

 60. ” Việt Nam, Việt Nam ,Việt Nam, ôi đất Việt yêu dấu ngàn năm , Việt Nam, Việt Nam muôn năm” lời bài hát Diệt phát xít của Nguyễn Đình THi nghe sao mà rung động lòng người , nó thúc dục chúng ta khi ra trận diệt quân thù bảo vệ tổ quốc dù phải hy sinh thân mình .Vâng, phải có khẩu hiệu “Tổ quốc Việt Nam muôn năm”

 61. Trên đời này chẳng có cái gì là tồn tại vĩnh viễn cả , là muôn năm cả! Chỉ có tổ quốc là vĩnh viễn , là muôn năm thôi ! Bởi vậy ,nên thay đổi các khẩu hiệu nhan nhản ở các hội trường, các công sở “Đảng cộng sản muôn năm” bằng “Tổ quốc Việt Nam muôn năm” là hợp lòng dân nhất .

  • Ẩn danh said

   dung bi quan. fai dau tranh thuc su moi co dan chu.dan chu o dau khi luc nao cung nguy bien. . . CO CAU roi.

 62. Kiến đen said

  Thực tế đã chứng minh hiến pháp nào là nên theo, nhìn vào nước Mĩ mà học tập, Bác Hồ đã đọc bản tuyên ngôn tham khảo hiến pháp của Mĩ nên chả việc gì phải bàn cãi cứ áp dụng bản hiến pháp 1946 là ổn.

  • binhnhidienbien said

   dung nhu1voi 1 la2 nhu cuu tong nong voi tim den huyen tam la mot doi,thach thang nao cai duoc day,chi co dieu can noi them la phai thuc su de dan hanh dong theo dung quyen tu do dan chu chu khong phai dang tri dau nha va dep het nhung thu doan xa hoi den cua cong an ngay lap tuc chu khong thi theo dong chi gadafi day ,bao truoc cho ma biet

 63. Xã Hội Nhiễu Nhương said

  Bác giáo sư Tương Lai lại khéo nói đùa !
  Cùng lắm, ừ thì trưng cầu dân ý. Mà dân là ai thì có người đã lên mặt báo nói huỵch toẹt ra rồi. Đừng có lầm nhé!
  Nhưng có ai lại đi hỏi người khác quyết định vận mệnh của mình bao giờ. Mất điều 4 là “tự sát” mà! Đi hỏi người ta tui nên sống hay tự sát à?
  Đừng hy vọng gì người VN ơi (không phải NHÂN DÂN VN nhé)

 64. Nặc danh said

  Bác Tương Lai ơi, Bác đề xuất thế này thì dân chúng em thích lắm, nhưng không ai dại gì thả gà ra đuổi đâu. Em chỉ sợ bác Tương Lai đề xuất thế này thì mau thành…Quá Khứ thôi…

 65. Dânđen said

  Thưa Mr Professor Future, ông đoán thử xem chế độ CS trên đất nước VN nầy sẽ được tồn tại trong bao lâu ? có lẽ mọi người ai cũng muốn biết
  Theo tôi được biết ở thời đại văn minh trong giai đoạn gần đây chưa có chế độ độc quyền tự trị nào tồn tại lâu được . Trong hiến pháp muốn “vẽ” ra điều gì cũng được nhưng chỉ có điều đi ngược lại những mong muốn của nhân dân là tự sát

 66. CHƯA THỂ ĐƯỢC!
  Bỡi cái đầu kéo con tàu VN. Xin phép chủ sân, cho em xả băng:
  ĐCSVN XI chưa chấp nhận chặt cầu, tiến lên.
  http://tranhung09.blogspot.com/2011/07/goc-van-e-la-loi-he-thong-csvn-khong.html
  18 năm… tên người như cuộc đời.
  http://tranhung09.blogspot.com/2011/10/nguoi-ta-dieu-cot-xuc-xiem-hay-nong-uc.html
  28 năm… người cả đời nghiên cứu, tiếp tục đột phá lý luận.
  http://tranhung09.blogspot.com/2011/10/nguoi-ca-oi-nghien-cuu-nay-van-con-ot.html

 67. Hãy quay trở lại theo tinh thần của hiến pháp 1946.Đó là học tập và làm theo tư tưởng đạo đức HỒ CHÍ MINH. Đừng “Treo đầu dê ,bán thịt chó” nữa.Hãy để cho tinh thần của CÁCH MẠNG THÁNG 8 BẤT DIỆT sống lại mà : “Tiến lên nền DÂN CHỦ CỘNG HOÀ” thực sự, để có ĐỘC LẬP-TỰ DO -HẠNH PHÚC thực sự.Tôi đã nghe được tâm tư của rất nhiều người dân mong muốn như vậy, không phải tâm tư của cá nhân tôi. Rất mong các đại biểu quốc hội nào có TÂM vì DÂN, hãy dũng cảm bày tỏ tâm tư của dân trên diễn đàn quốc hội,để có bản hiến pháp HỢP LÒNG DÂN.

 68. Duy Châu said

  Phải xóa bỏ điều 4 hiến pháp, chứ ko trưng cầu dân ý gì cả !
  Nếu trưng cầu dân ý thì lực lượng nào đứng ra giám sát ? hay đảng CS lại là người …tổ chức thực hiện, thì xin thưa đảng muốn 95, 97% gì cũng được. Lúc đó đảng sẽ cười đắc ý : nhà ngươi tự đưa cổ vào tròng chứ ko phải ta bắt buộc đâu nhé ! hahaha !

  • minhnhi said

   Nhất trí với bác

  • Phuc Nguyen said

   Đúng ậy, cả hệ thống chính trị đều nằm trong tay Đảng ta, thì chuyện trưng cầu dân ý làm sao mà khách quan, công bằng được. Chưa tính tới thủ đoạn chính trị, cái này thì đảng cực kì chuyên nghiệp.

  • Cun Cút said

   Đúng vậy!
   Điều 4 hiến pháp sai thì bỏ là chuyện bình thường.
   Nhà nước là cơ quan quyền lực cao nhất. thì nhà nước phải nắm quyền lãnh đạo, thì quyền lực mới thược về nhân dân.
   Đảng chính trị sao lại tự nhận quyền lãnh đạo. Đất nước này là của nhân dân việt Nam cơ mà!
   ( xin thôi lằng nhằng đi , mệt lắm)

  • hongbang said

   Bác Duy Châu nói đúng quá, tổ chức trưng cầu dân ý mà dân ta ai cũng như mẹ đĩ nhà tôi (ngại đến chỗ đông người, lại tiếc buổi chợ vì nếu bỏ thì trưa nay không có rau ăn) thì chắc chắn đảng CS không la gì ráo, chắc chắn là được sự đồng thuận cao mà.

 69. Trước những diễn biến tại Bắc Phi vừa rồi, việc sửa đổi hiến pháp sẽ theo 2 xu hướng: hoặc là tiến bộ hoặc sẽ phản tiến bộ. Để đảm bảo Hiến pháp mới sẽ tiến bộ, hợp lòng dân, tôi đồng ý phải trưng cầu dân ý (điều 4). Xin nói rõ hơn, dân ở đây là những người có giấy khai sinh, có CM”ND” chứ không phải Nhân Dân theo định nghĩa của ông Đại tá TS (Tiến Sỹ?) Nguyễn Văn Quang.

  • Phuc Nguyen said

   mình nghĩ có nhiều người còn không có giấy khai sinh nữa á.

  • Ẩn danh said

   Trưng cầu dân ý-OK, với điều kiện phải có một tổ chức khách quan như Liên hiệp quốc đứng ra tổ chức thực hiện và phải có thông tin đại chúng về dân chủ, quyền của dân-không thông tin định hướng một chiều làm người dân bị lừa, hiểu sai.

   • hongbang said

    Hay, sáng kiến hay
    Tôi đang lo nếu đảng tổ chức trưng cầu thì đảng thắng là cái chắc

 70. nemo said

  Làm chó gì có chuyện đó hả ông GS Tương Lai . Trưng cầu ý dân ư ? mơ … Nếu ép quá thì kết quả cũng giống bầu cử thôi lại 99,9% là ủng hộ đảng CS Lãnh đạo . Phải dùng súng vì họ lập lên chế độ này bằng súng thì phá đi cũng phải bằng súng không có cách nào hết .

  • Nảnh Đạn said

   Nay đã là năm 2011, còn liêu luyến làm chi cái bản HP 1946 của thế kỹ trước.

   Ngày xưa, lúc đó đãng ta còn ngu dại nên mới phải copi cái tam quyền gì đó của Mĩ. Bi chừ trí tuệ lắm rồi, chỉ cần đãng lảnh đạn kiêm quản ní là đủ, khỏi chia tam tứ chi gây hao phí của nhân rân. HP cũng tự đãng ta lập ra, khỏi cần vay mượn, copi của ai cả.

 71. Merci said

  Cám ơn ông đã (dám) nói! Con đường đi đến dân chủ còn gian nan, ông đã dám nói lên ý nghĩ của mình, một điều ai cũng biết là nhân dân có quyền phúc quyết Hiến pháp, nhưng thực tế thì không phải vậy! Tại sao “không phải vậy”, ai cũng biết, nhưng ai đã dám dấn thân như TS Cù Huy Hà Vũ để nói lên sự thật.

 72. […] GS Tương Lai : “Phải trưng cầu dân ý về Điều 4 Hiến pháp”  https://anhbasam.wordpress.com/2011/11/01/456-gs-t%C6%B0%C6%A1ng-lai-ph%E1%BA%A3i-tr%C6%B0ng-c%E1%BA%… […]

 73. Hiến pháp của một nước DÂN CHỦ là bản kế ước thỏa thuận gữa người DAN và cơ quan CÔNG QUYỀN – đại diện được mình ủy quyền thay mình tổ chức, quản lý, vận hành đất nước.Hiểu như vậy, thì bản Hiến pháp được xem như một thỏa ước tập thể giữa người dân với chính quyền, hay nói cách khác Hiến pháp là bản hợp đồng mà một bên là người dân và đối tác là chính quyền hai bên cần bàn bạc, thỏa thuận với nhau để đi đến thống nhất các điều khoản.
  Do đó, trong điều khoản chung được mặc định trong Hiến pháp 1946, theo tinh thần Tuyên ngôn độc lập: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ có những quyền không ai xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.Đây chính là cốt lõi của bản khế ước tập thể minh định rằng Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẵng.Tiếp theo, các điều khoản của hiến pháp phải thể hiện được nội dung cơ bản của bản hiến pháp là giải quyết mối quan hệ của hai bên: Nhân dân và chính quyền, tiếp nêu rỏ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi, chức năng nhiệm vụ của mỗi bên và cuối cùng là cam kết của mỗi bên.Nếu được hiểu rỏ ràng, rành mạch như vậy thì hiến pháp dân chủ mới thực sự dân chủ và nhà nước mới thực sự là của dân, do dân và vì dân được.
  Trong điều kiện của nước ta hiện nay, vấn đề vai trò của ĐCS được đặt ra như là một thực thể đương nhiên tham gia vào thỏa ước tập thể trên. Để minh định vấn đề này chúng ta nên đặt bản thỏa ước tập thể của nước ta và dân ta nằm trong điều kiện đặc biệt, khi mà TS, Đại tá Quang đã tách bạch Nhân dân chỉ là lực lượng tham gia khởi nghĩa cướp chính quyền và lập chính quyền thì việc ĐCS là” người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam ” là điều không thể một sớm một chiều từ bỏ vai trò của mình. Tuy nhiên, nếu thực sự ĐCS là đội tiên phong của giai cấp công nhân và đại diện cho lợi ích của nhân dân lao động thì ĐCS hãy tự mình lột xác để chứng minh cho nhân dân thấy rõ và để một lần người nhân xác tín lại điều đó. Việc người dân phúc quyết người thẩm định thỏa ước của mình với chính quyền phải được sự đồng ý của toàn dân .Vì vậy đây là cơ hội vàng để Việt Nam có được một bản hiến pháp xứng tầm với các bản hiến pháp của các nước văn minh và trả lại đầy đủ tinh thần hiến pháp năm 1946 mà Hồ Chủ tịch đã dày công nghiên cứu, đề đạt và thể hiện dân nguyện của toàn thể quốc dân, đồng bào./.

 74. Hoàng Lại Giang,
  Chúng ta đang kêu gọi toàn đảng ,toàn dân học tập chù tịch Hồ Chí Minh ,vậy tốt nhất nên trở lại Hiến pháp năm 1946 ,bản hiến pháp mà Hồ Chí Minh là người khai phá ,mở đường và dẫn dắt.. .Chỉ cần cụ thể hóa một số điều luật là được .Thực tế cho tôi thấy,
  càng sửa , hiến pháp càng lạc hậu hơn hiến pháp 1946 .
  Cũng không nên trưng cầu để điều 4 hay bỏ điều 4 ,vì khi đảng đã lãnh đạo toàn diện và triệt để thì mọi cuộc trưng cầu đều …chỉ là hình thức ,như các cuộc bầu cử vậy .Tốn tiền của dân mà vô bổ thì chỉ bị dân chửi thôi -tất nhiên là chửi đổng !
  Cảm ơn anh Tương Lai đã thật hết mình trong thân phận một người tử tế…
  HLG

  • CAM said

   Đảng thay mặt toàn dân, lảnh đạo đất nước. Đãng quyết tức là toàn dân đã quyết rồi, còn trưng cầu cái gì nửa đây? Rỏ nhảm.

   Lại nửa, đãng không thể níu bám những tàn dư lạc hậu từ năm 1946, mà cần luôn đỗi mới, tạo nên nét tiến bộ độc đáo mà thế giới chưa từng thấy.

 75. Sat That said

  Đọc phần Hiến pháp 1946 thấy hóa ra những Hiến pháp 1959, 1980, 1992 đều không hợp lệ vì khi soạn thảo ra Hiến pháp 1959 đã không tuân theo các điều 21, 32, 70 của Hiến pháp năm 1946, đặc biệt là khỏan c) điều 70 Chương VII SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP (Hiến pháp 1946) ghi rõ:

  c) Những điều thay đổi khi đã được Nghị viện ưng chuẩn thì phải đưa ra toàn dân phúc quyết.

  Như vậy Hiến pháp 1959 không hợp lệ dẫn đến các Hiến pháp sau đều không hợp lệ.

  Bây giờ nếu nói xây dựng “nhà nước pháp quyền” “do dân vì dân” thì có lật lại những sai trái kia không và khi xây dựng, sửa đổi Hiến pháp có làm cho nó chính danh tức là tuân theo các điều 21, 32, 70 của Hiến pháp 1946 không. Đó là câu hỏi của Nhân dân Việt Nam và Cộng đồng Nhân loại Văn minh Tiến bộ đang chờ đợi sẽ xẩy ra ở Việt Nam.

  Trước kia có thể nại ra là đang có “oánh nhau” không thể đưa ra toàn dân phúc quyết. Bây giờ hòa bình đã hơn 30 năm có thể đưa ra lý do gì đây để né tránh toàn dân phúc quyết?

  http://vi.wikisource.org/wiki/Hi%E1%BA%BFn_ph%C3%A1p_Vi%E1%BB%87t_Nam_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_C%E1%BB%99ng_ho%C3%A0_1946

 76. Ẩn danh said

  Nhớ chục năm trước ông VNPT độc quyền trong ngành viễn thông (cũng như Đảng bây giờ trong điều hành đất nước) ai cũng biết giá cước thì đắt, chẳng có mấy nhà lắp máy đt, liên lạc bằng đt để giao lưu làm ăn rất khó,…mà thị trường viễn thông cũng manh mún nhỏ lẻ. công nghệ lạc hậu. Sau khi lần lượt ông Vietel, Beeline, Vietnamobile lần lượt ra thì thị trường thì thị trường được phát triển mở rộng, công nghệ tiên tiến, khách hàng nói chung và toàn dân được thuận lợi ra sao thì ai cũng biết…

  Tại sao ai cũng hiểu mà chỉ có 1 người (Đảng) không hiểu vậy?

  • Ẩn danh said

   Đúng, và điều quan trọng hơn là không còn độc quyền (đa doanh nghiệp) nhưng VNPT vẫn là thống lĩnh trong ngành viễn thông, chứ VNPT có bị xóa bỏ đâu

 77. Phong Lưu said

  Còn lâu mới có chuyện trưng cầu dân ý về Điều 4 của Hiến pháp năm 1992! Ông Tương Lai, ông Chu Hảo và các bác ở đây đúng là “khi đã yêu thì mơ mộng nhiều”…

 78. A Cô Đa said

  Thưa Gs Tương Lai. Điều ông nói chính là một tất yếu, nhưng làm sao có thể xảy ra được ? Không ! hoàn toàn không thưa giáo sư. Điều ông nó là một ảo tưởng luôn và luôn ở thì tương lai. Vì không kẻ điên rồ nào lại tự cầm dao sắc tự đâm thẳng vào tim mình để tự tử cả !

  • Tần Cối said

   TẦM NHÌN
   A Cô Đa xem bài của Hiệu Minh [http://hieuminh.org/2011/10/29/cong-an-tham-nha%e2%80%a6hieu-minh/ Công an thăm nhà…Hiệu Minh] có 3 câu:

   * Thấy thác nước và khu rừng Great Falls sạch và đẹp, bác An hỏi “Nước mình có giữ môi trường được như thế này không?.” Mình bảo “Được chứ, nếu người lãnh đạo có tầm nhìn xa vài thập kỷ. Ba Vì, Sóc Sơn, Tam Đảo hay Cúc Phương bên ta cũng đẹp lắm, chả khác gì Tây”.

   *Khi mình tỏ vẻ lo lắng về tham nhũng, lợi ích nhóm, hai bác khuyên nhủ “Nước mình đang lần mò trên con đường phát triển, nhưng các bác tin là sẽ có lối ra. Ngày xưa khó thế mà còn vượt được nữa là thời nay”.

   * Điều bất cập không phải hai bác không nhìn thấy, những cán bộ cao cấp về hưu trung trinh cũng thấy, dân thường cũng biết. Vấn đề là NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI XỬ LÝ RA SAO.
   ———————

   A Cô Đa viết: “Vì không kẻ điên rồ nào lại tự cầm dao sắc tự đâm thẳng vào tim mình để tự tử cả !”.

   Nhưng nếu con cháu Gaddafi thức thời, bớt tranh giành hơn 1 chút biết đâu vợ con, cháu và cả nhà Gaddafi sẽ chết già trong vinh quang + giàu có?

   Tôi nghĩ, tổng thống Miến Điện sẽ chết già trong vinh dự như tổng thống Nga Elsin. Vì những người thừa kế (cho dù khác quan điểm) sẽ phải tôn trọng lịch sử, các thỏa thuận và không dám hồi tố để tránh các chia rẽ và xung đột.

   Họ có TẦM NHÌN XA. Chính họ có 1 bước lùi đúng lúc mà phe cánh của họ được sống còn và có cơ hội để bước nhịp cùng thời đại. Cái thiếu của Saif Gaddafi là không được các anh em ủng hộ cải cách, để rồi phải trở nên cực đoan, lấy bắn giết để bảo vệ gia đình, chế độ và phải chấp nhận kết cục thảm hại như hiện nay.

   Nếu họ không chủ động sửa đổi, trả lại 1 chút “quyền lực” cho nhân dân, 1 chút xíu quyền làm người cho dân đen, thì đến lúc nào đó, đàn em của họ sẽ bị buộc phải sửa đổi, ra rìa và chịu cảnh hồi tố thê thảm.

   • binhnhidienbien said

    o hay cac nha doc tai da bao la dong chi gadafi con song ma ,bon nay loan tin phan dong ,dan phong deo bang do an luong 2,5 trieu mot thang dau ,do xet bat het bon nay bo tu cho chung ong cs vn to tinh doan ket voi dong chi gadafi bat tu

 79. le said

  Đảng (nói chính xác là một nhóm trong đảng) tự cho mình quyền đứng trên pháp luật, hành xử theo ý thích riêng thì dù có quay lại hoàn toàn HP 1946 vẫn không bao giờ có một nền dân chủ đúng nghĩa. Trong điều kiện đó, HP chỉ là mấy tờ giấy lộn. Những suy nghĩ tâm huyết của GS Tương Lai thật đáng trân trọng, nhưng cũng thật ảo tưởng. Cầu mong GS trở thành ủy viên Bộ chính trị để thực hiện những điều tâm huyết của mình. Nhưng GS lại không có phẩm chất của ủy viên Bộ chính trị thì khó quá

 80. kien tri CN mác lê said

  một văn bản đóng dấu treo, của 1 tỉnh (HN), không có người ký…sai lè lè, nặng mùi, được phát thanh, tryền hình tren đài toàn quốc, như là 1 chỉ lệnh tư thương cấp…thế mà người ta vẫn mặt dầy, dơ dáy mà làm, mà chơi, mà tỉnh bở…
  Thưa ông GS Tương Lai (ngày mai), xin nhắc lại 1 câu chuyện : có quán phở thịt bo Kobe, trưng biển : Ngày Mai mời quý khách đên sơi phở miễn phí. Từ sáng tinh mơ, hàng ngàn người xếp hàng, chen lấn…và khi binh minh đên, chủ quán mở cửa, tươi cười : mời tất cả ra về, xin đợi đến ngày mai…!!!
  Dù sao cũng cám ơn ông Tương Lai, bởi nếu không có những người như ông, thì thằng Gadafi còn chưa bị móc tử ống cống ra để rồi chết, thằng sadam chưa bị treo cổ, …và nhiểu thằng độc tài, bất nhân, bạo chúa..còn mãi hiện hữu trên cỏi trần gian này, để dân đen mãi mãi lâm than, xiêng xích, rên xiết chẳng biết bao giờ có ngày mai!

 81. khach said

  ông Nguyễn Sinh Hùng đã tuyên bố là việc biên soạn dự thảo phải bám sát thực tế, lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, nhưng đồng thời phải “ bám sát Cương lĩnh, đường lối chủ trương của Đảng”. Ông Nguyễn Sinh Hùng còn yêu cầu là hoạt động của ủy ban phải “ bảo đảm nguyên tắc sự lãnh đạo của Đảng”.

  Nhu vay thi theo toi hay de Dang muon sua doi Hien Phap the nao thi tu sua doi. Can gi phai dai dien dan la QH sua doi. Tat ca deu phai theo duong loi cua dang CS va duoi su lanh dao cua dang CS. Dung la mot tro bip bom, mi dan.

  Hay nhin tat ca nhung ban Hien Phap cua nhung quoc gia tien bo tu do, dan chu tren the gioi hien nay. Chang han nhu Phap, Anh, Duc, My, Nhat, Thuy Si, Ha Lan, va …….Noi chung tat ca nhung quoc gia tien bo thi ro. Tat ca nhung quoc gia nay deu co che do da dang. Vay neu muon co duoc mot ban Hiep Phap do dan va vi dan thi truoc tien phai chap nhan che do da dang. Hien tai VN ap dung che do doc dang thi co thay doi Hiep Phap the nao chang nua cung vo ich va chi la tro bip bom ma thoi.

  • thợ cấy said

   Nói làm gì cái ông mặt như bạnh ra như cái cái thớt ấy . Ngữ ấy chỉ đi cày là hợp.

  • Dân nông thôn said

   ĐCS VN luôn bảo vệ quyền lợi và lợi ích của Đảng lên trên tất cả , quyền lợi của nhân dân thì..?
   Mồm thì nói một đường , hiến pháp soạn ra thì một nẻo ,tất cả quyền lợi của nhân dân đều bị ràng buộc đủ điều và khi “sai phạm” thì bị XỬ LÝ THÍCH ĐÁNG ! ,còn đối với thành phần thuộc Đảng khi sai phạm thì bị XỬ LÝ THEO KIỂU CỦA ĐẢNG .Một loại hiến pháp bịp bợm , một xã hội công bằng bằng cái mồm lếu láo mị dân , tư tưởng phân biệt giai cấp rõ ràng đậm nét cục bộ. Từ thời bao cấp cho đến nay chưa bao giờ có sự công bằng trong nhân dân đối với thành phần thuộc đảng cũng như gia đình CS
   Đối với chế độ do ĐCS VN lãnh đạo có quá nhiều phiền hà , cụ thể như đất đai của người dân đã bị chính quyền địa phương sử dụng không trả lại ,xin lệnh cấp trên bằng nội dung giả tạo tịch thu luôn nội bộ chia nhau sau đó bán lại cho người khác……….

  • an nam dan said

   HAY TU>TU CHO DANG NO DA VAY KHI NAO KO CON DANG THI TA MOI NO>>>>>

 82. Dân đen SG said

  Đảng CS VN đã giành được quyền lãnh đạo đất nước chính thức từ khoảng năm 1954, sau Hiệp định Genever tạm phân chia VN thành 2 miền để chờ Tổng tuyển cử. Còn năm 1945, sau khi Chủ tịch HCM độc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước VN DCCH, nước ta đã có một Chính phủ đa đảng phái. Rất tiến bộ – vào hạng nhất ở châu Á hồi đó ( nhưng nay thì đã thua cả Campuchia, Ấn độ, Mianmar … ).
  Chủ tịch HCM thực ra chưa bao giờ có tư tưởng độc đảng. Bác Hồ có nói “đảng ta là đảng cầm quyền” tức là ám chỉ một giai đoạn cho một nhiệm kỳ. Chẳng hạn như hiện nay tại Mỹ là đảng dân chủ. Bác Hồ cũng nói ” giành được chính quyền đã khó, giữ được chính quyền còn khó hơn”. Giành – giữ ở đây là đối với xâm lược, chứ không phải là khư khư giữ độc quyền, độc tài.
  Về nguyên tắc, bỏ Điều 4 Hiến pháp là hoàn toàn cần thiết, khoa học. Nếu đảng cs hay, giỏi thì người dân sẽ tiếp tục tín nhiệm, bầu chọn và nắm quyền lãnh đạo. Còn anh yếu kém, thì cần cho người khác, đảng khác thay thế – sao lại cứ bảo thủ, khư khư giữ quyền làm cha thiên hạ?
  Còn những “bài vở” vẫn dùng như : ổn định chính trị, thế lực thù địch, diễn biến hòa bình … – chỉ là nỗi lo sợ của những kẻ sợ mất chức, mất quyền. Chứ như Bác Hồ khi ứng cử đại biểu QH năm xưa, một mình đấu với khoảng 90 người mà vẫn thắng, tức là có uy tín thực sự. Còn đảng cộng sản ngày nay chẳng dám “đấu” với ai là rất hèn, càng lô rõ độc tài, độc quyền.
  Tui tiếp xúc 100 người (chính là cử tri), ai cũng cho rằng chẳng sớm thì muộn đảng cs sẽ phải trả lại những gì thuộc về dân tộc cho nhân dân. Nếu nay đảng tự nguyện bỏ điều 4 thì đất nước sẽ như có thêm một cỗ máy, động lực đế phát triển. Còn nếu lần này sửa Hiến pháp không bỏ, hay thậm chí củng cố thêm – thì chỉ tạo thêm tiền đề, nguy cơ đẩy xung đột xã hội ngày càng lên cao. Sẽ đến lúc tổng bí thư bị dân bóp chết như Gaddafi hay ông tổng bí thư Rumani XHCN năm 1991 thôi.
  Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của lão tướng Lê Hiếu Đằng – vì đó cũng thực sự là ý nguyện của nhiều người. Nước ta nếu thực sự là nước dân chủ, mọi quyền lợi đều vì dân, do dân thì hãy để nhân dân tự lựa chọn, quyết định về dân tộc mình thông qua lá phiếu thực sự của mỗi cá nhân. Xin nói thêm: gia đình tui ông bà, cha mẹ đều là đảng viên cs trung kiên. Chẳng lẽ tui nói những điều này là phản động?

 83. Ấm ớ said

  Đang lanh đạo luôn việc sửa đổi hiến pháp thì cũng như không, việc sửa đổi phải do một ban độc lập mới được.

 84. CÀNG SỬA CÀNG MẤT DÂN CHỦ, NHÀ NƯỚC CÀNG ĐỘC TÀI said

  ĐỪNG HY VỌNG SỬA HIẾN PHÁP THEO HƯỚNG DÂN CHỦ, SAU MỖI LẦN SỬA QUYỀN CỦA ĐẨNG CÀNG LỚN, CÒN NHÂN DÂN CÀNG MẤT QUYỀN, NHÀ NƯỚC CÀNG ĐỘC TÀI HƠN. CÓ LẼ CỘNG SẢN SẼ HẾT SỬA HIẾN PHÁP, ĐẾN KHI NGƯỜI DÂN MẤT HẾT QUYỀN CÔNG DÂN, NGƯỜI DÂN BIỂU LỘ QUYỀN CÔNG DÂN TỐI THIỂU NHẤT LÀ YÊU NƯỚC CÒN BỊ KHỦNG BỐ, BỎ TÙ, HÃM HẠI, THẾ VẪN CHƯA ĐỦ MÀ CÒN TIẾP TỤC SỬA HIẾN PHÁP. HIẾN PHÁP CHỈ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, KHI ĐIỀU 4 KHÔNG CÒN, NGUYÊN NHÂN CỦA MỌI NGUYÊN NHÂN LÀ ĐÂY, TỪ LẬP PHÁP, HÀNH PHÁP, TƯ PHÁP CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG, MỌI HOẠT ĐỘNG CỦA CỦA CÁC CƠ QUAN NÀY SẴN SÀNG VI PHẠM PHÁP LUẬT, KHI CÓ CHỈ THỊ CỦA ĐẢNG, TRÊN NGUYÊN TẮC ĐẢNG LÀ TẤT CẢ TRÊN NHÂN DÂN, TRÊN TỔ QUỐC, TRÊN DÂN TỘC TRÊN TOÀN VẸN LÃNH THỔ. HIẾN PHÁP DÂN CHỦ CHỈ ĐƯỢC XÂY DỰNG, KHI QUỐC HỘI CÓ CÁC ĐẢNG ĐỐI LẬP, CÓ CÁC THÀNH PHẦN KHÔNG ĐẢNG PHÁI, KHÔNG CÓ NHÓM NÀO VƯỢT QUÁ 20% NGỒI TRONG QUỐC HỘI

 85. người dân said

  Phản đối ông Nguyễn Sinh Hùng!
  Phản đối đảng chỉ đạo sửa đổi hiến pháp!
  Hiến pháp là của toàn dân!
  Quay lại với HP 1946!

  Những khẩu hiệu biểu tình kiểu này không liên quan đến Anh Em nhà nó, chả có cớ gì mà đàn áp.

 86. Nhan dan said

  Tôi nghĩ như sau:
  Liệu lãnh đạo hiện nay có đủ nhận thức và có đủ lòng tự trọng để đồng hành cùng nhân loại văn minh hay không? Có đủ nhận thức, có đủ lòng tự trọng là biết tôn trọng quyền của nhân dân, la biết trao trả quyền lãnh đaọ đất nước về tay nhân dân chính hiệu thông qua bầu cử. Muốn biết nhân dân nghĩ về lãnh đạo hiện nay như thế nào, niềm tin của người dân như thế nào về chế độ, hãy làm một cuộc thăm dò là biết ngay. Các vị có dám không?Chắc chắn là không dám. Làm sao lại có thể nói không biết ngượng khi cứ bảo nền dân chủ XHCN là dân chủ gấp ngàn lần nền dân chủ tư sản? mà cái gì cũng dành với chiêu bài lãnh đạo toàn diện. Thật cực đoan.
  Nếu cứ điều hành đất nước như thế này thì nhân dân từ một lòng tin yêu, họ sẽ nghi ngờ, từ nghi ngờ sẽ lãnh đạm, từ lãnh đạm sẽ ghét vá từ ghét sẽ sinh ra khinh thường…

 87. Cựu đảng viên said

  Tâm nguyện của Giáo sư Tương Lai và nhiều vị khác rất đáng trân trọng. Nhưng nếu mang ra trưng cầu dân ý mà toàn dân (chắc chắn là như vậy) đều nhât trí xóa bỏ điều 4 Hiến pháp thì cả 14 ông vua đều thất nghiệp ư? Tội các ông ấy lắm, đâu có quen bươn chải, một nắng hai sương kiếm ăn như bà con mình.

 88. trần quốc said

  Lâu lắm mới gặp ông này. Ông này Mác một tí, Lê-nin một tí, Phật Thích ca một tí, Jê-su một tí, Mao một tí, thì hôm nay thấy có Chu Hảo một tí, như ông Thương dân Nam bộ đã nói.

 89. nacdanh said

  Trong một gia đình mà chỉ có mỗi một ông bố qyuết định mọi việc thì ai cũng qui kết là độc đoán gia trưởng. Ở nước VN chỉ có một đảng mọi cái đảng quyết cả, thì không độc đoán là gì??? đã độc đoán thì làm gì có dân chủ? các nhà lý luận cứ rao rảng vòng vo để mị dân. Thử hỏi đất nước VN hiện nay là cái gì??? kinh tế thì có nhiều thành phần (TBCN)xã hội thì lấy mác- lê làm kim chỉ nam (XHCN). Như vậy có phải là một xã hội không giống ai không??? một xã hội cải lương (như ai đã nói đó là một XH quái thai).Sửa đổi hiến pháp làm gì cho mất công, mất của, cứ quay lạidùng hiến pháp năm 1946 là xong.Đồng thời cụ thể hoá thêm các luật về lập hội, luật về tự do ngôn luận, tự do bày tỏ chứng kiến, phản biện xã hội, Tự do báo chí… như thời pháp thuộc ấy. Thành lập tam quyền phân lập, các lãnh đạo khi vi phạm đều bị pháp luật xử như mọi người dân khác. Làm việc không được phải từ chức.

 90. Ông Tương Lai có dám nói gì đâu. Ông mượn ý kiến ông Chu Hảo nói đấy chứ.
  ” Cho nên, không nên đặt ra vấn đề là xóa bỏ hay không xóa bỏ điều 4. Ai có quyền làm điều đó? Chỉ có dân mới có quyền mà thôi.” ôngTương Lai nói cau này là lập lại ý của ông Chu Hảo.

  • Có cần “soi” kỹ thế không hả bác?
   Dùng ý kiến người khác để khẳng định ý kiến của mình nhiều lúc cũng là cách để cho ý kiến thêm trọng lượng.

 91. gia tao said

  no rồi ,đủ rồi các vị ạ .để cho dân bớt căm giận các vị nên làm một cái gì đó khỏi muộn bởi vì lịch sử cũng như nhãn tiền đã thấy rõ ràng răng không ai dại cho một mình mình khôn đâu.rất cảm ơn giáo sư TƯƠNG LAI

 92. Năm Darwin said

  Sửa đổi Hiến Pháp là điều tốt, nhưng tại VN lúc này, là vòng lẫn quẫn, con mèo đuổi theo cái đuôi của nó, tốt nhất là làm tốt HP đang có để tiết kiện tiền dân và để tránh bị mang tiếng thêm.

  Để một bản HP có giá trị pháp lý, từ quá trình soạn thảo, bình chọn cho đến lúc ban hành không chỉ đơn giản như lời tuyên bố dưới đây, cơ mà có lẽ lời tuyên bố mù mờ nhưng rất trói buộc này chính là “luật” cho việc soạn thảo HP của VN:

  “Ông Nguyễn Sinh Hùng đã tuyên bố là việc biên soạn dự thảo phải bám sát thực tế, lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, nhưng đồng thời phải “ bám sát Cương lĩnh, đường lối chủ trương của Đảng”. Ông Nguyễn Sinh Hùng còn yêu cầu là hoạt động của ủy ban phải “ bảo đảm nguyên tắc sự lãnh đạo của Đảng”. Trước khi trình cho Quốc hội vào tháng 10 năm 2012, bản dự thảo Hiến pháp còn phải được báo cáo cho Bộ Chính trị”.

 93. U Oa said

  Thành phần dân biểu làm nên hiến pháp 1946:

  Số liệu cơ bản:
  Ngày bầu cử: 6-1-1946
  Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu: 89%
  Tổng số đại biểu Quốc hội: 403
  Số đại biểu được bầu: 333
  Số đại biểu không qua bầu cử: 70 (gồm 20 đại biểu thuộc Việt Nam Cách mệnh Ðồng minh Hội [Việt Cách] và 50 đại biểu thuộc Việt Nam Quốc dân Ðảng [Việt Quốc], theo thoả thuận trước cuộc bầu cử đạt được ngày 24-12-1945 giữa Việt Minh [Việt Nam Ðộc lập Ðồng minh Hội] với Việt Cách và Việt Quốc).

  Thành phần đại biểu Quốc hội: Trong 333 đại biểu được bầu có:

  * 10 đại biểu nữ;
  * 34 đại biểu dân tộc thiểu số;
  * 87% là công nhân, nông dân, chiến sĩ cách mạng;
  * 43% là không đảng phái.
  (theo tài liệu QHVN)
  Yếu tố hoà hợp dân tộc, đa đảng phái và không đảng phái đại diện của tiếng nói người dân đủ mọi thành phần đã từ lâu bị cố tình bóp chết trong bàn tay sắt của đảng CS thì làm sao có được một hiến pháp như kiểu 1946, hay ít nhất dân chủ hơn các bản hiến pháp sau đó?
  Cũng lưu ý: trong lúc người dân VN hoàn toàn hưởng ứng Việt Minh như thế mà số người đi bầu chỉ 89%, còn bây giờ lúc nào cũng “đạt” 98% đến ..101%. Lạ nhỉ.
  Các đại biểu QH ngày đó, nhiều người xứng đáng và thông minh hơn bây giờ, mặc dầu hình như chẳng có ai là giáo sư, tiến sĩ.

  Bao giờ trở lại ngày xưa!

 94. TKT said

  Sửa đổi hiến-pháp sao cho nhân-dân được hưởng quyền-lợi trong một nước dân-chủ mới là sửa đổi. Đảng lúc nào cũng chi-phối hiến-pháp thì chẳng khác nào rượu cũ đựng trong bình mới. Nói cho nhiều nhưng làm chẳng được bao nhiêu thì đó là chính-sách mỵ dân. Chúng ta nên lật đổ chế-độ cộng-sản mới mong nhân-dân có quyền dân-chủ và sống tự-do hơn.

 95. Nguyễn Đình Phương said

  Hiến pháp năm 1992 của Việt Nam, là sự thụt lùi, một điều trái ngược với quy luật, tụt về đáy của những năm thứ nhất thứ 2 sau công nguyên, bởi ngay từ thời trưng Trắc Trưng Nhị, các Bà đã có sự tôn trọng ý kiến của cộng đồng rồi, câu nợ nước, trả thù nhà, la ý chí quyết của trăm họ, rồi bà Trưng kết lại cho lời tuyên bố xuất trận.
  Các thể chế quân chủ, các nhà nước phong kiến, dù họ có những điều luật khắt khe, như ăn trộm nhiều lần thì bị lột móng tay, chặt ngón tay, chặt bàn tay. . . hiếp dâm lần thứ ba thì bị cắt đầu dương vật, lần thứ tư thì phẫu thuật “vĩnh viễn” bộ đồ nghề, tuy nó man rợ, nhưng dù sao nó cũng thể hiện tính cương quyết ngăn chặn tội phạm. Việc đều hành đất nước không phải hoàn toàn ý chí của Vua, mà hàng ngày, trong buổi thiết triều, Vua nghe tất cả các ý kiến của bá quan văn võ, rồi trong tích tắc, các quan đứng đầu các bộ có ý kiến đề xuất đại loại ta thường nghe các quan bẩm là, theo ngu ý của thần .. .rồi Vua cân nhắc, trước khi quyết, nhà Vua suy tính, rất kỹ càng, lợi và hại . .. ảnh hưởng gì đến Dân ??? các chế độ phong rất sợ dân nổi lọan, nên yếu tố “an dân” nghĩa là được lòng Nhân Dân, từ các vị quan tổng cho đến nhà Vua, đều coi trọng, quan tổng muốn “ổn định” trong Tổng của mình, Vua thì muốn trăm họ an lành, thiên hạ yên ổn. .. .Sự “yên Dân” là cực kỳ quan trọng, là kim chỉ nam của tất cả các thể chế, từ xưa đến giờ.
  Điều 4 của Hiến Pháp năm 1992.
  Dòng họ tôi khá lớn, bạn bè tôi rất nhiều .. . vậy mà không ai, biết rằng điều 4 hiến pháp 1992 quy định độc đóan như vậy !
  Vậy trong thời gian, lấy ý kiến nhân dân, về bản sửa đổi HP, những người biểu tình Yêu Nước ở Hà Nội, nên quan tâm tới điều này.
  Chứ theo “ẩn” ý của CTQH NSH, thì điều 4 sẽ được bảo vệ và còn gia cố thêm nhiều những cọc beton cốt thép cho nó cứng rắn hơn nữa.

  • Phuc Nguyen said

   “hiếp dâm lần thứ ba thì bị cắt đầu dương vật, lần thứ tư thì phẫu thuật “vĩnh viễn” bộ đồ nghề”, vậy cho phép được mần 2 lần. hihi

 96. Dẹp Cho Đẹp said

  Thật tuyệt vời, ý kiến của GS Tương Lai.
  Xin cảm ơn Gíáo Sư.
  Nhưng trước hết, mong các đồng chí TS tướng tá quân đội, công an chuyên trách tuyên giáo làm công tác tư tưởng, định hướng… cho nhân dân chúng tôì được trở lại làm …nhân dân, để sắp tới chúng tôi được tham gia trưng cầu dân ý, loại bỏ điều 4 Hiến pháp và điều 88 Luật hình sự.
  Không được làm nhân dân tội lắm…

 97. Tướng Số said

  Theo cách diễn giải cuả ông giáo sư ,thú thật mà nói ông ta có thể cũng chưa hiểu hết bộ máy vận hành tam quyền phân lập cuả một xã hội dân chủ , ông thủ tướng cũng phải ra hầu toà khi phạm luật . Ba người chia một cái bánh ,hay một cái bánh chia cho ba người,ông giáo sư nói chiện cuội , không bao giờ có một bản hiến pháp hoàn thiện dưới chế độ một đảng . Trước tiên phải có tam quyền ,muốn có tam quyền phải đa đảng ,để người này canh người kia ,chứ một đảng là anh tự đá banh tự thổi cồi,tam quyền dựa vào quốc hội lấy ý kiến toàn dân viết ra một bản hiến pháp ,nôm na là một bản menue thực đơn phục vụ cho người dân ăn uông no nê ,. Ai mà làm tổn hại đến cái bản thực đơn đó cho dù là thủ tướng cũng núm cổ nó dục vô tù
  (bỏ điều 4 trong hiếp pháp là tự sát ) Nguyễn Minh Triết

 98. Nguyễn An Liên said

  Không mong thay đổi gì nhiều khi Tân CTQH phát biểu như vậy( bảo đảm nguyên tắc sự lãnh đạo của đảng)! Tay Hùng này nói năng văng mạng, thiếu suy nghĩ, thiển cận mà không hiểu tại sao được chọn làm CTQH? Hay chọn nó để nó điều khiển QH thông qua Dự án đường sắt cao tốc đã từng bị QH khóa trước bác bỏ? Hay tại VN mình thiếu chó nên bắt mèo ăn cứt???
  Xin lỗi Quý vị nếu tôi gây ra khó chịu cho Quý vị vì bình luận thô bỉ, nhưng thực tình tôi không chọn được từ ngữ nào thích hợp hơn để nói về tên Hùng này!

 99. dưới chân núi lớn said

  theo tàu còn đảng?
  tàu đang nguy nan ,tàu chết,đan̉g củng ngủm.đó là điều mọi người đang chờ đơị,từng ngày.
  bao nhiêu kẻ độc tài đã đền tội.
  đoái công chuộc tội,là điều phải làm .
  tội bán nước .?
  tru di.
  mỡ mắt ra,can đãm nhìn vào sự thật,trách miǹh trước khi trách người,điều 4 đảng đặt ra,đó là điều lệ của đảng ép buộc dân .đã đến lúc đãng phải tự bỏ,không mắc mớ gì tới dân ,đừng đem dân làm chổ ẩn núp .trong bao nhiêu năm qua các ông theo tàu gây bao nhiêu tội ać ,bốn chử hèn với giặc ác với dân,4tốt nầy có thể trưng cầu dân ý.

 100. XeOm said

  Vì điều 4 này mà biết bao người vợ mất chồng, con mất cha, gia đình lầm than, kinh tế và chính trị của đất nước quay mòng mòng trong bàn tay tàu và nhóm lợi ích. Than ai khéo vẽ nên cái lọng hình số 4 để úp lên đầu bất cứ người dân nào cản đường trục lợi của họ. Họ cứ nói là họ là con cháu ông Hồ, nhưng chính họ mới là kẻ phản bội, người lừa dối ông Hồ và đồng chí của ông ta nhiều nhất.

  Hãy quay về bản 1946,

 101. LTDA said

  Xin cám ơn giáo sư Tương Lai.

 102. quang dinh said

  HỐI CÒN KỊP
  *
  Khối đồng chí mong một người vì nước
  Sẽ khai trừ đảng cộng sản VIỆT NAM
  Nghe hoà bình diễn tiến cũng dễ làm
  Ngại huynh đệ phản thùng khi yếu thế
  *
  Bầy vẹm bẹn đang tìm mưu kiếm kế
  Không để cho lũ chém gió lên đời
  Hồn họ HỒ lại chẳng được nghỉ ngơi
  Chúng dựng dậy buộc nhân dân minh triết
  *
  Chỉ còn lũ đảng viên già giả điếc
  Có mấy ai tha thiết triệt dối lừa
  Tư tưởng nào tên quốc tặc tung hô
  Xưa rồi vẹm bất tri hà xứ khứ
  *
  Nếu biết trước độc tài rồi tất tử
  Chớ dẫm chân theo gót GADDAFI
  Bốn mươi năm ảo mộng chẳng ra gì
  Nằm dưới cống vẫn thở dài than ngắn
  *
  TÂM THANH

  • Lướt bay qua Hiến pháp ….
   =================

   Hiến văn Dân chủ Hồn vọng đây

   Bóng Liên Xô thiếu vắng vai gầy

   Dáng Trung Hoa Dân quyền thấp hẳn

   Tiếc vận hội lập hiến chưa xây

   Dấu ấn Tuyên ngôn Độc lập Mỹ

   Oan nghiệt bi kịch Sử lệ đầy

   Hướng lai xin bỏ qua Điều Bốn (1)

   Kỳ vọng Đa nguyên hương ngất ngây

   *

   Hiến văn Dân chủ Hồn vọng đây

   Bóng Liên Xô thiếu vắng: “xương” gầy

   Dáng Trung Hoa Dân quyền: “lùn” hẳn

   Tiếc Vận hội Lập hiến trời Tây !

   Dấu ấn Tuyên ngôn Độc lập Mỹ

   Oan nghiệt bi kịch Sử lệ đầy ….

   Hướng Lai xin bỏ qua Điều Bốn (1)

   Kỳ vọng Đa nguyên cùng dựng xây

   Nguyễn Hữu Viện
   1. Điều Bốn Hiến pháp cho phép Đảng CS VN độc quyền lãnh đạo …

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: