BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

428. VỀ MỐI QUAN HỆ VIỆT NAM – TRUNG QUỐC

Posted by adminbasam trên 22/10/2011

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

Tài liệu tham khảo đặc biệt

Thứ Sáu, ngày 21/10/2011

VỀ MỐI QUAN HỆ VIỆT NAM – TRUNG QUỐC

TTXVN (Bắc Kinh 18/10)

Bài viết của tác giả Lăng Đức Quyền, nghiên cứu viên thuộc Trung tâm nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Tân Hoa Xã, nguyên Trưởng phân xã Tân Hoa Xã tại Hà Nội, đăng trên tuần san tin tức “Liêu Vọng” số 42, ra ngày 17/10/2011, nhan đề:

“Gặp gỡ cấp cao Trung-Việt có ý nghĩa to lớn. Lấy đại cục làm trọng, xuất phát từ tầm cao chiến lược và toàn cục, thông qua hiệp thương hữu nghị, xử lý ổn thoả vấn đề trên biển, khiến Nam Hải (Biển Đông) trở thành biển của hoà bình, hữu nghị, hợp tác”. Dưới đây là nội dung bài viết:

***

Màu Thu tháng Mười, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc, hội đàm và hội kiến với Tổng bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và những nhà lãnh đạo khác của Trung Quốc. Hai bên đã ký nhiều văn kiện hợp tác quan trọng, đồng thời ra Tuyên bố chung.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế có những thay đổi sâu sắc và phức tạp, thời điểm, quy mô, nghi thức và thành quả của cuộc gặp gỡ cấp cao Trung-Việt lần này đã khiến các nhà quan sát các nước hết sức quan tâm.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Nguyễn Phú Trọng sau khi nhậm chức Tổng bí thư hồi đầu năm nay, cũng là lần gặp gỡ tối cao đầu tiên giữa hai đảng, hai nước Trung-Việt kể từ khi bắt đầu thập niên lần thứ hai của thế kỷ mới. Thành quả đạt được qua chuyến thăm liên quan tới rất nhiều phương diện trong việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam phát triển ổn định, lành mạnh. Báo “Quân đội nhân dân”, tờ báo chính thức của Nhà nước Việt Nam cho biết chuyến thăm lần này là “sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc”.

Quý trọng quan hệ Trung-Việt từ góc độ chiến lược, lâu dài

Tháng 11/1991 trong bối cảnh Liên Xô – Đông Âu khủng hoảng, thế giới có những thay đổi lớn, Trung Quốc và Việt Nam đã thực hiện bình thường hoá quan hệ giữa hai đảng hai nước theo tinh thần “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai”. Hai mươi năm qua là 20 năm hai đảng hai nước tăng thêm sự tin cậy lẫn nhau, hợp tác hữu nghị. Hai bên đã xây dựng và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo “Phương châm 16 chữ” (Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng đến tương lai) và “Tinh thần 4 tốt” (Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt). Cuộc gặp cấp cao lần này sẽ nâng quan hệ Trung-Việt lên một tầm cao mới.

Tổng Bí thứ Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh, quan hệ hai đảng hai nước Trung-Việt phát triển ổn định, lành mạnh là phù hợp với lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy xây dựng hiện đại hoá ở hai nước xã hội chủ nghĩa một cách thuận lợi, cũng như đối với hoà bình, phát triển ở châu Á và cả thế giới. Đảng và Chính phủ Trung Quốc luôn nhìn nhận quan hệ Trung-Việt xuất phát từ tầm cao chiến lược và lâu dài, nguyện cùng với Việt Nam bảo vệ tốt, phát triển tốt mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – Việt Nam theo “Phương châm 16 chữ” và “Tinh thần 4 tốt”.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nhiều lần cho biết hiện nay công tác xây dựng đang và phát triển quốc gia của Trung Quốc và Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức giống nhau. Trung Quốc nguyện cùng với Việt Nam quý trọng, giữ gìn và phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác hơp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, nâng cao lòng tin chính trị lẫn nhau, làm sâu sắc thêm quá trình hợp tác thiết thực, giải quyết ổn thoả vấn đề tồn tại trong quan hệ song phương, cùng nâng cao khả năng và trình độ cầm quyền của Đảng Cộng sản, cùng thúc đẩy xây dựng hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tỏ ý hoàn toàn nhất trí với 5 điểm kiến nghị của Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào về việc phát triển quan hệ song phương. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng cho biết 61 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt là sau 20 năm bình thường hoá quanhệ, quan hệ hai nước đã phát triển toàn diện, nhanh chóng, hợp tác trong các lĩnh vực thu được những thành quả có ý nghĩa lịch sử. Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc “vừa là đồng chí vừa là anh em” do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đích thân xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo hai đảng, hai nước dầy công vun đắp, là tài sản quý báu của nhân dân hai nước, cần phải củng cố và phát triển cho nhiều thế hệ.

Nhà lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh, Đảng và Chính phủ Việt Nam hết sức coi trọng việc phát triển quan hệ với Trung Quốc, đặt phát triển quan hệ với Trung Quốc ở vị trí ưu tiên trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam sẽ kiên trì “Phương châm 16 chữ” và “Tinh thần 4 tốt”, làm cho các chuyến thăm qua lại lẫn nhau gắn bó chặt chẽ hơn, tăng cường lòng tin chính trị, làm sâu sắc thêm sự hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực, làm phong phú thêm nội dung giao lưu giữa nhân dân hai nước, tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực, nâng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện lên một tầm cao mới.

Một loạt nhận thức chung quan trọng đạt được giữa nhà lãnh đạo hai nước phù hợp với lòng dân ở hai nước, thuận theo trào lưu thời đại, đã chỉ rõ phương hướng đúng đắn, mở rộng triển vọng tốt đẹp hơn cho quan hệ Trung-Việt.

Nâng cao lòng tin chính trị, giải quyết ổn thoả bất đồng

Giữa nước này với nước khác tồn tại bất đồng hoặc tranh chấp dạng này dạng khác là hiện tượng không hiếm gặp trên thế giới. Trung Quốc nhất quán chủ trương giải quyết tranh chấp quốc tế bằng phương thức hoà bình, ra sức thực hiện chính sách láng giềng hữu nghị, chủ trương các nước trong khu vực tôn trọng lẫn nhau, tin cậy lẫn nhau, tìm kếim điểm đồng gác lại bất đồng, thông qua đàm phán đối thoại và hiệp thương hữu nghị để giải quyết các vấn đề và các loại mâu thuẫn, trong đó có tranh chấp lãnh thổ và lợi ích biển.

Mấy năm gần đây bởi nhiều nguyên nhân phức tạp, cũng do thế lực bên ngoài xen vào và do thế lực thù địch gây xích mích nên tranh chấp lãnh thổ và tranh chấp lợi ích biển ngày một gay gắt. Ngang ngược tô vẽ cái gọi là “tình hình Nam Hải căng thẳng” là một trong những thủ đoạn để thực thi “ngoại giao thông minh” của một số thế lực bên ngoài.

Hợp tác hữu nghị là dòng chủ lưu trong quan hệ Trung-Việt, không nên để bất đồng và tranh chấp ảnh hưởng đến đại cục phát triển quan hệ song phương. Làm thế nào để có thể xử lý và giải quyết ổn thoả vấn đề trên biển giữa Trung Quốc-Việt Nam, là điều được nhân dân hai nước rất quan tâm. Điều phấn khởi là trong hội đàm cấp cao Trung-Việt lần này, nhà lãnh đạo hai nước đã trao đổi ý kiến thẳng thắn và chân thành về vấn đề trên biển, và đã đi đến nhận thức chung quan trọng.

Một trong 6 văn kiện hợp tác được ký kết lần này giữa Trung Quốc và Việt Nam là “Thoả thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Nước CHND Trung Hoa và Nước CHXHCN Việt Nam”. Nhà lãnh đạo hai nước đã đánh giá tích cực Thảo thuận này, cho rằng Thoả thuận có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng đối với việc giải quyết vấn đề trên biển.

Căn cứ theo các nhận thức chung về vấn đề trên biển đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước, trên cơ sở thoả thuận nguyên tắc cơ bản về gải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ hai nước Trung-Việt năm 1993, hai bên đã đạt được 6 nguyên tắc cơ bản cần phải tuân thủ để giải quyết vấn đề trên biển, đặt cơ sở cho việc giải quyết ổn thoả vấn đề này.

Việc thực hiện 6 nguyên tắc cơ bản nói trên sẽ phù hợp với lợi ích căn bản và ý nguyện chung của nhân dân hai nước. Trong quá trình thực thi từng bước, sẽ không tránh khỏi những khó khăn cụ thể, do vậy đòi hỏi hai bên phải kiên trì nhẫn nại, nâng cao sự tin cậy lẫn nhau, cùng nỗ lực, đồng thời cũng đòi hỏi hai bên phải có cách nhìn sắc sảo, nâng cao cảnh giác, loại bỏ những phiền phức. Mọi người cần hết sức tránh bị mê hoặc, đầu độc bởi những cái gọi là khuyên can hiến kế theo kiểu “hiện nay là thời cơ rất tốt để sử dụng vũ lực ở Nam Hải” như vẫn thường thấy loan truyền đâu đó trên mạng Internet.

Nếu lấy đại cục quan hệ làm trọng, xuất phát từ tầm cao chiến lược và toàn cục, kiên trì thông qua hiệp thương hữu nghị, xử lý và giải quyết ổn thoả vấn đề trên biển, thì sẽ khiến Nam Hải trở thành biển của hoà ình, hữu nghị và hợp tác, góp phần tích cực trong việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam, bảo vệ hoà bình, phát triển và ổn định ở khu vực.

Quá trình phát triển quan hệ Trung-Việt đã chứng minh rằng kiên trì hiệp thương hữu nghị, tăng cường đoàn kết, nhìn vào đại cục, hướng tới lâu dài, kiên trì bình đẳng cùng có lợi, hợp tác cùng thắng, đảm bảo cho quan hệ Trung-Việt phát triển lành mạnh là con đường tất yếu để hai dân tộc Trung Quốc-Việt Nam phát triển hoà bình, phồn vinh giàu mạnh và thịnh trị lâu bền.

***

Bài của tác giả Chu Hạo, chuyên gia thuộc Ban nghiên cứu Nam Á, Đông Nam Á và châu Đại Dương thuộc Viện nghiên cứu quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc, đăng trên Tuần san tin tức “Liêu Vọng” số 42, ra ngày 17/10/2011 về nhu cầu phải bảo vệ quan hệ Trung-Việt phát triển bền vững. Theo tác giả, nhìn từ bài học lịch sử thì tin cậy lẫn nhau là cơ sở quan trọng để quan hệ hai nước đi sâu phát triển toàn diện. Dưới đây là nội dung bài viết:

Trong quan hệ giữa Trung Quốc với rất nhiều nước láng giềng, không có bất cứ nước láng giềng nào có thể “đặc biệt” hơn quan hệ Trung-Việt. Một mặt, hai nước Trung-Việt môi hở răng lạnh, tình hữu nghị giữa hai nước đã có nguồn gốc lâu đời. Trong lịch sử, Trung Quốc và Việt Nam vừa là láng giềng, vừa là bạn, từ xưa đến nay giao lưu qua lại mật thiết. Trong thế kỷ trước, với công lao xây dựng và sự bồi đắp công phu của thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, Trung Quốc và Việt Nam đã tạo dựng tình hữu nghị cách mạng sâu nặng đặc biệt, đã cùng viết nên trang sử thi hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” như đã được vĩnh viễn ghi trong sử sách. Trong hiện thực, hai nước đều là nước xã hội chủ nghĩa, có cùng ý thức hệ. Sự nghiệp cải cách mở cửa thành công của Trung Quốc còn đem lại kinh nghiệm và sự hỗ trợ to lớn cho công cuộc “đổi mới mở cửa” ở Việt Nam. Trong quan hệ song phương, hai nước đã cùng nhau xây dựng phương châm 16 chữ “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng đến tương lai” và Tinh thần bốn tốt là “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, lấy đó làm tư tưởng chỉ đạo để phát triển quan hệ song phương. Năm 2008 hai bên còn đề xuất chủ trương phát triển “quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện”. Trong các kênh thông hiểu lẫn nhau, Trung Quốc và Việt Nam không chỉ có giao lưu giữa hai nhà nước, mà giao lưu giữa hai đảng đã không ngừng đi vào chiều sâu.

Mặt khác, trong những năm 70, 80 thế kỷ trước quan hệ Trung-Việt từng gặp trắc trở, đã một thời rơi vào trạng tháihết sức không bình thường. Từ khi bình thường hoá quan hệ năm 1991 đến nay, quan hệ hai nước phát triển nhanh nhưng vẫn khó giũ bỏ được ám ảnh của vấn đề Nam Hải (Biển Đông). Làm thế nào để thúc đẩy quan hệ “đặc biệt” Trung-Việt có được trạng thái phát triển tốt đẹp, quan hệ qua lại suôn sẻ, đã trở thành đề tài được nhiều bên quan tâm.

Nếu nhìn từ bài học lịch sử thì tin cậy lẫn nhau là cơ sở quan trọng để quan hệ hai nước đi sâu phát triển toàn diện. Nhìn lại lịch sử phát triển quan hệ Việt-Trung sẽ thấy những thời kỳ phát triển tốt đều bắt nguồn từ lòng tin chính trị giữa lãnh đạo cấp cao của hai bên.

Năm nay là tròn 20 năm bình thường hoá quan hệ, Việt Nam đã thực hiện chuyển giao nhiệm kỳ thuận lợi, Quy hoạch 5 năm lần thứ 12 ở Trung Quốc cũng bắt đầu thực thi, quan hệ Trung-Việt đứng trước cơ hội phát triển mới. Hai nước cần tạo được trạng thái quan hệ qua lại lành mạnh, thúc đẩy quan hệ song phương trên cơ sở tin cậy lẫn nhau.

Xác định phát triển bền vững là mục tiêu, đòi hỏi các nhà lãnh đạo hai nước xuất phát từ cách nhìn lâu dài, không những đáp ứng nhu cầu phát triển quan hệ đối với thế hệ đương đại, mà cũng không làm tổn hại đến cơ sở và nguyện vọng phát triển quan hệ của thế hệ sau.

Là hai nước xã hội chủ nghĩa, hai láng giềng bên nhau, cả Trung Quốc và Việt Nam đều trong thời kỳ then chốt cải cách và phát triển, có cùng lợi ích chiến lược trong rất nhiều vấn đề lớn. Củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường hợp tác cùng có lợi giữa Trung Quốc và Việt Nam là phù hợp với lợi ích căn bản của nhân dân hai nướ, có lợi cho việc bảo vệ và phát triển sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, đồng thời có lợi cho hoà bình, ổn định và phồn vinh của khu vực.

Tiền đề phát triển bền vững quanhệ Trung-Việt là mở rộng lợi ích chung của hai bên. Những vấn đề gặp phải trong cải cách và những khó khăn phải đối mặt của hai nước đều có tính chất giống nhau. Có thể nói hai nước Trung Quốc-Việt Nam tìm kiếm con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện của mỗi nước là trong bối cảnh chưa có tiền lệ. Vì thế những kinh nghiệm và bài học mà hai bên tích luỹ được trong quá trình cải cách mở cửa đều có ý nghĩa quan trọng trong việc tham khảo và kế thừa lẫn nhau.

Về mặt chính trị, hai nước đều do Đảng Cộng sản cầm quyền, không ngừng phát triển và hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ địa vị cầm quyền của đảng là mục tiêu của hai đảng, hai nước. Về kinh tế, Trung Quốc-Việt Nam đều thực hiện kinh tế kế hoạch trong thời kỳ dài, đến nay đều kiên trì “lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm”, hơn nữa đều là nước đang phát triển, thu nhập bình quân đầu người còn ở trình độ trung bình của thế giới. Phát triển và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, đẩy nhanh phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng phát triển, nâng cao mức sống của nhân dân, tất cả đều là nguyện vọng giống nhau của cả hai nước.

Ngoài ra, trong các lĩnh vực văn hoá, khoa học, giáo dục v.v.. hai nước đều có nhu cầu phát triển giống nhau hoặc gần giống nhau. Yêu cầu giống nhau đã đem lại không gian và động lực trong hợp tác song phương, cũng đã tạo ra lợi ích chung. Hai bên đều cần thiết phải tìm kiếm phương thức hợp tác mới, tìm kiếm và mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới trên cơ sở cùng có lợi, thực hiện cùng phát triển cả về kinh tế và xã hội.

Phát triển bền vững không phải là coi nhẹ những vấn đề tồn tại trong quan hệ song phương mà ngược lại, đòi hỏi phát triển bền vững phải được thiết lập trên cơ sở nhìn thẳng hiện thực và xử lý một cách có lý trí những bất đồng, thậm chí là mâu thuẫn trong quan hệ song phương. Hiện hai nước có cách nhìn nhận khác nhau trong một số vấn đề lịch sử trong quan hệ song phương, hai bên cần nhìn thẳng vào những bất đồng lịch sử còn đang tồn tại, kiên trì nhận thức và xử lý các vấn đề lịch sử nhạy cảm từ tầm cao chiến lược, không để ảnh hưởng đến triển vọng tăng cường lòng tin lẫn nhau, gây tổn hại đến quan hệ hữu hảo toàn cục. Trong vấn đề Nam Hải, hai bền cần tiếp tục duy trì và từng bước làm phong phú thêm cơ chế đàm phán vấn đề trên biển, theo nguyên tắc dễ trước khó sau, thông qua đàm phán hoà bình từng bước tìm kiếm biện pháp cơ bản, lâu dài để giải quyết ổn thoả tranh chấp mà hai bên đều có thể chấp nhận. Trong các khung cảnh quốc tế, hai bên cần phối hợp chặt chẽ, cần tăng cường thống nhất và hợp tác trong các lĩnh vực đa phương như Liên hợp quốc , ASEAN, APEC, phát triển tiểu vùng sống Mê Công…

Về những bất đồng và tranh chấp trong vấn đề Nam Hải, hai bên có thể giải quyết thông qua biện pháp ngoại giao và hiệp thương hoà bình, một số hành động không có lý trí sẽ dễ khiến quan hệ song phương rơi vào tình trạng căng thẳng.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam đến thăm Trung Quốc kể từ khi tình hình Nam Hải năm nay căng thẳng, chuyến thăm lần này cũng là lần thứ 6 mà ông đến thăm Trung Quốc. Chuyến thăm này sẽ giúp làm hoà dịu quan hệ Trung-Việt đã một thời gian căng thẳng, thúc đẩy giao lưu cấp cao giữa hai nước, tăng thêm sự tin cậy lẫn nhau, tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực tư pháp, quốc phòng, an ninh, văn hoá, giáo dục. Việc ký kết Kế hoạch hợp tác kinh tế thương mại 5 năm và Thoả thuận giải quyết vấn đề trên biển giữa Trung Quốc-Việt Nam cho thấy hai bên sẽ kiên trì thông qua đối thoại và hiệp thương song phương để xử lý và giải quyết thoả đáng các vấn đề trong quan hệ Việt-Trung, thể hiện tinh thần lấy đại cục làm trọng, hai bên cùng có lợi.

Nếu hai bên tuân thủ nghiêm túc nhận thức chung hữu quan giữa lãnh đạo hai nước, xuất phát từ đại cục hữu nghị Trung-Việt, dựa theo tinh thần thông cảm nhân nhượng lẫn nhau thì nhất định sẽ có khả năng, có trí tuệ để thông qua hiệp thương hữu nghị song phương, giải quyết ổn thoả tranh chấp trên biển, giữ gìn quan hệ Trung-Việt phát triển bền vững./.

56 bình luận trước “428. VỀ MỐI QUAN HỆ VIỆT NAM – TRUNG QUỐC”

 1. […] https://anhbasam.wordpress.com/2011/10/22/ve-moi-quan-he-viet-nam-trung-quoc/#more-32034 […]

 2. Kim Cuong said

  Xin vi du.
  Mot ngay nao do TQ co TD DC, khong biet co thang CS nao dam ca ngoi tinh huu nghi nua khong?

 3. Người Hà Nội said

  Xét về chiều dài lịch sử giữa VN và TQ thì sự nghi ngại, băn khoăn của nhiều bạn đọc là có cơ sở. Việc TQ hay nói một đằng làm một nẻo là chuyện vẫn thường xảy ra. Mục tiêu muốn độc chiếm Biển Đông của TQ cũng được bộ lộ khá rõ ràng. Tuy nhiên, mục tiêu đó có đạt được hay không lại là chuyện khác. Dân tộc VN ngàn đời anh dung chống giặc ngoại xâm bảo vệ nền độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, chắc chắn sẽ không cúi đầu khuất phục trước bất cứ thế lực ngoại xâm nào. Mọi người dân VN, dù là đảng viên hay không là đảng viên, dù là quan chức hay người dan thường cũng vậy. Không nên gà nhà đá nhau, dùng những lời lẽ mạt sát, xúc phạm người khác,kể cả đối với 1 dân tộc cũng vậy.

 4. bảo vệ said

  bọn tầu có gì mà VN phải học .một nền văn hóa kinh tởm , độc ác , con người bần tiện , bẩn thỉu tàn bạo . VN nên tránh xa . mọi người hãy đọc lịch sử tầu và VN thì sẽ rõ . không tuyên truyền nổi đâu . người VN cảnh giác . trừ bọn cướp nước và bè lũ bán nước .

 5. […] VỀ MỐI QUAN HỆ VIỆT NAM – TRUNG QUỐC […]

 6. Khách đã nói. said

  Hãy cảnh giác:
  – Quyền lợi nhóm- Số cán bộ đảng viên cao cấp đang nắm chức vụ trong hệ thống chính quyền tham nhũng hiện nay “hàng bày sâu”.
  – Quyền lợi Đảng- Đảng còn thì hệ thống cán bộ đảng viên tham nhũng còn “bỏ điều 4 của Hiến pháp là tự sát”

  Vì Quyền lợ nhóm + Quyền lợi Đảng. Đảng và Chính phủ Việt Nam sẽ và phải thông qua nhiều văn bản với Trung Quốc mà người dân không được biết.
  Nhân dân cần một Chính phủ trong sạch.
  Dân Việt Nam hoàn toàn có khả năng xây dựng một Chính quyền dân chủ lành mạnh.

 7. KHONG MINH HAI NGOAI said

  BIEN DONG TRUOC SAU CUNG DAY SONG DU CHO BON BAC BO PHU VIET CONG CO HEN NHAT LIEM DE GIAY THANG TRUNG CONG CHUNG CUNG KHONG THA .TRUNG CONG DANG KHAT DAU HOA THI CHUNG SE DANH CHIEM BIEN DONG VIET NAM NAM 2013 HOAC SOM HON. DANG CONG SAN SE BI DAN THANG SU SO HAI LAT DO VAO NAM 2014 HOAC SOM HON

 8. qx said

  Hehe… Chu Hảo có ích một cách bất ngờ trong bài viết lếu láo nhưng tự khai này. Khứa này quả là một “useful idiot” của China đây. hehe…

  Trong thế kỷ trước, với công lao xây dựng và sự bồi đắp công phu của thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, …

  Chu Hai đã khai ra nguồn cơn của mọi khổ đau của đất nước Việt Nam rồi đó. Quy độc giả và quý hội đoàn tìm tòi hội thảo liên miên làm chi, lo giải quyết vấn đề từ nguồn gốc thì mới là chuyện đáng làm.

  Trung Quốc và Việt Nam đã tạo dựng tình hữu nghị cách mạng sâu nặng đặc biệt, đã cùng viết nên trang sử thi hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” như đã được vĩnh viễn ghi trong sử sách.

  Sử thi? khà khà … Nay mai chắc tới …. Trường Thi hihi…

  Trong hiện thực, hai nước đều là nước xã hội chủ nghĩa, có cùng ý thức hệ..

  Hiện thực là thực, xã hội chủ nghĩa là hư. Lấy thực so với hư là chu choa răng hứa hảo? hehe… “Ta thường nghe bọn useful idiots người Việt thờ Tàu cộng như thánh thần; nay thấy trí lự của chúng mà ói, nghe văn chúng và mửa, suy lý luận của chúng mà cười, lòng ta chực tuôn mưa qua ải Bắc”

  Sự nghiệp cải cách mở cửa thành công của Trung Quốc còn đem lại kinh nghiệm và sự hỗ trợ to lớn cho công cuộc “đổi mới mở cửa” ở Việt Nam. Ặc, hai năm rõ mười, chính sách kinh tế không có, đi quay cóp thằng Tàu, gặp bài kinh tế của nó trật, lão thủ tướng Dùng và ê kíp vô dụng cũng trật luôn, không biết phải chữa ra răng, loay hoay mãi, hehe…

  Trong quan hệ song phương, hai nước đã cùng nhau xây dựng phương châm 16 chữ “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng đến tương lai” và Tinh thần bốn tốt là “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, lấy đó làm tư tưởng chỉ đạo để phát triển quan hệ song phương.

  Thèng Chu Hảo ni làm văn chi choán rứa, răng quan hệ song phương hót líu lo rồi lại tự mâu thuẫn “lấy 4 nhát, 16 phát” làm CHỈ ĐẠO hè? 4 nhát 16 phát là do lão Gian Thực Dân nói ra mà làm chỉ đạo không khi quan hệ song phương là răng hè? Vậy là có quan hệ song phương mẹ gì đâu, chỉ là quan hệ chủ – tớ ấy chứ, song phương mà chỉ đạo gặp nước khác có tinh thần tự chủ nó vả cho gãy răng, chỉ đạo cái con … hehehe

  Bấy nhiêu phơn phớt rứa để thấy cái đứa gọi là Chu Hảo đại học sĩ thiên quấc tài năng ra răng hehehe… Nhưng mà nó cũng chỉ ra được gốc rễ của lầm than tại Việt Nam do ai và bắt đầu như thế nào, và những điều khác.

  qx

 9. qx said

  Any Chinese sniffing dogs in here? Relay this message to your master:

  Tell your master and his propaganda machine stop talking nonsense. Vietnamese people these days are not the same as Viets the days of Ho Chi Minh era. They are smarter than their god-damned government now. They will not bite into your lies. If your master really wants peace and friendship between two countries, do good deeds, stop lying. Viets do not absort any communists’ talking anymore. For first thing to DO, just return to us our 1509 Hill which your master invaded and illegally occupied. If your master cannot do that, then shut up, do not ever preach “put aside conflicts, do business together”.

  A Viet News Reader,

  qx

 10. Nguoi Ha Noi said

  Noi mot cach chinh xac la : dang cong san Viet Nam la mot lu ban nuoc, dang cong san trung quoc la mot lu cuop nuoc.

 11. Dân đen SG said

  Mối quan hệ VN – TQ là mối quan hệ xâm lược đô hộ và lệ thuộc. Suốt khoảng 1.000 năm, bọn TQ xâm lược, đô hộ nước mình. May nhà có các triều đại phong kiến Lê – Lý – Trần … giàu lòng yêu nước, lòng dân kiên cường, nên thoát nạn Bắc thuộc. Những công lao ấy là thuộc về chế độ phong kiến nước ta, không có chút công lao, công trạng nào của đảng cộng sản cùn.
  Ngày nay, nếu đảng hèn nhát, hoặc đặt quyền lợi của đảng, của cá nhân lên trên chủ quyền, lợi ích dân tộc thì sớm muộn sẽ bị dân thiến giái, bắn chết như Gaddafi. Do vậy, các các trong BCT đừng ngu dại mà “đi đêm”, tự ý thỏa thuận những gì gì đó theo hướng Cục cứt lớn (đại cục) – mà không thèm bàn luận, hỏi ý người dân. Nhớ nhà Trần ngày xưa mở hội nghị Diên Hồng, hỏi bô lão “nên hòa hay nên đánh?”. Ngày nay các bác tự ý thủ hòa (mà thực chất cũng không phải là thủ hòa mà là sự nhân nhượng hèn nhát), còn bô lão (nhà văn Nguyên Ngọc) biểu tình bày tỏ thái độ chống giặc ngoại xâm thì bị qui kết là phản động. Vậy tui xin hỏi bác Nguyễn Phú Trọng: việc thương thảo biên giới, nhường thác Bản Giốc cho TQ có phải là hành vi bán nước hay không? Phải xử tội gì?
  Nhân tiện, sao chưa thấy các bác trả lời thư hỏi của bô lão Nguyễn Hiếu Đằng?

 12. minh thu said

  “DAI CUC” la cuc gi? ma chung no cu nhai di nhai lai khong biet chan DAI CUC la cuc CUT trong lich su hai dang a? Noi tom lai cang do ra cang boc mui.

 13. D.Nhật Lệ said

  Tôi chẳng biết tác giả bài viết này đặt Mao bên cạnh HCM.có cảm thấy áy náy không
  vì ai cũng biết Mao là thủ phạm những biến cố đẫm máu động trời qua tác phẩm của
  Tân Tử Lăng với ngàn năm công tội của MTĐ.?

 14. […] Basamnews […]

 15. Chắc có nhiều người không tin vào nội dung hai bài viết này, nhưng vẫn nói theo y như cách truyền giảng triết học Mác. Có một số đông phải tin theo, vì nghĩ ngược lại thì quyền lợi của mình đâu còn.
  Người bình thường thôi, đại đa số nhân dân không bao giờ tin các văn bản ngoại giao thổ phỉ này.
  Hôm nay, lại kỷ niệm 45 năm Hội Sử học Việt Nam. Mà blogger NHVinh cho hay buổi trình diễn văn nghệ chỉ có Trường sa, không nhắc tới Hoàng sa là có ý gì ? Hay chỉ là một bước tiếp của các văn bản song phương kia, công nhận phần đảo ta đã bị đánh cướp là của giặc. Công khai giữa Hà nội mới là điều đáng tởm và táng đởm.
  Và dựa vào đó mà TQ nắn gân Phi, một liên minh chống Phi, chứ không chỉ một mình, độc lập chống lại sự xâm phạm lãnh hải tổ tiên ta ngàn đời của cả Phi lẫn Tàu ?

 16. dưới chân núi lớn said

  đảng cộng sản tàu là sư phụ
  đảng cộng sản việt nam là đệ tử ruột.
  quân sư phụ.
  quân ở bên tàu ,sư củng ở bên tàu.
  phụ không có.
  ”thương biết mấy khi nghe con hoc̣ noí.
  tiếng đầu lòng con gọi (shit clean)”
  mã cha mày caí thằng dạy một đàng viết một nẽo.con caí sinh ra không goị mẹ goị cha ,goị chi thằng hàng xóm.
  khi nào loài người trên điạ cầu còn bận áo quần.
  họ sẻ cơỉ ra hết và vổ.
  cho đaị tiện và tiểu tiện vào đầu vaò oćcuả maỳ.
  bây giờ nó đang đổ ra hai baỉ,maỳ mau xông lên bốc mà ăn.
  toàn dân việt nam haỷ theo loài người giục quách đi caí đảng cộng sản vaò thùng rác .
  dân mình sể đở bớt những cơn đau.

 17. Đồng bào said

  HÃY ŨNG HỘ GIAO BANG VỚI ẤN ĐỘ -VÌ TẦU Ô LÀ BỌN CHÓ ĐỄU -Ô hồ chi minh ĐÃ TỪNG NÓI NGỮI PHÂN CŨA BỌN TÂY CÒN THƠM HƠN GIẮM BỌN TẦU -VÀ TÔI TỪ CÒN NHÕ ĐÃ KHÔNG THỄ NGHE ĐƯỢC LỜI TUYÊN TRUYÊN CŨA BỌN CS KỄ CÃ TÂY TA TẦU THỰC SỰ LÀ NGỨA CÁI VÙNG MÔNG LẮM ***

 18. Với nhận thức của tôi thì hai bài viết của ông Lăng Đức Quyền và ông Chu Hạo thì không quan trọng vì đó là nhiệm vụ của hai ông ta với nhà nước Bắc Kinh. Nếu hai ông nầy không viết thì đương nhiên là sẽ có hai người TQ khác viết thôi. Tóm lại thì họ chỉ viết theo chỉ thị của nhà nước Bắc Kinh và nhà nước Bắc Kinh muốn gì thì theo tôi chúng ta đã rõ. Và do đó thì tôi không đọc tiếp làm mất thời gian của tôi.

 19. sangmat said

  Chuyện xưa nhắc hoài: Ngày xưa An Dương Vương vì tin “hàng xóm”, cho Trọng Thủy ở rể…. để cuối cùng phải giết con mình rồi tự vận.

 20. Nam Ha said

  Hay nho chuyen My Chau-Trong Thuy !Hay song xung dang Con Rong chau Tien!

 21. […] TẤN XÃ VIỆT NAM Tài liệu tham khảo đặc biệt Thứ Sáu, ngày 21/10/2011 Posted by 428.Basamnews on […]

 22. lehaichampal said

  BS đăng bài này,đúng là không tức,không được! Bài này thực Kiếp là nói cho Đảng cộng sản Trung Quốc và Đảng cộng sản Việt Nam,chứ có đá động gì đến tâm tư,nguyện vọng của đại bộ phận nhân dân Việt Nam đâu?
  Gọi ông Trọng là nhà lãnh đạo Việt Nam. Ô hay,ông Trọng có giữ chức danh gì của Việt Nam đâu mà gọi là lãnh đạo. Nói lấy có!
  Tên Hồ Cẩm Đào:” Nguyện cùng Việt Nam gìn giữ 16 chữ vàng cùng 4 tốt,cùng với Việt Nam hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa…”Từ mới xuất hiện nghe bà con: Hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa! Vậy là rõ. Gần nữa thế kỷ đã đi qua,Đảng cộng sản Việt Nam đã áp đặt cho nhân dân VN bơi và sống trong cái xã hội chủ nghĩa lạc hậu,nên bể khổ trần gian,ngày càng trần ai,trần trụi lên đầu nhân dân và Tổ quốc VN. Một đất nước gọi là rừng vàng,biển bạc,nhân dân cần cù,chịu thương,chịu khó,thông minh,sáng tạo,mà giờ này 6,7,8 chục % người dân ngày càng nghèo,nợ quốc tế 30,40% tổng giá trị làm ra hàng năm. Các thế hệ sau cũng chẳng ngóc đầu lên nổi,vì đống nợ khổng lồ này. Chủ nghĩa xã hội là loại chủ nghĩa ưu việt,văn minh nhất nhân loại từ khi nó xuất hiện bên xứ văn minh châu Âu. Nay ông Đào nói với ông Trọng là hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Chắc là” hóa” kiếp chăng?
  Nói vay nợ là để công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước,cho con cháu đời sau. Cảm ơn! Nhưng có ai kiểm soát số vay đó đi vào thực tế cuộc sông của đất nước được bao nhiêu? Không biết! Chỉ biết thằng Vinashin lấy tiền vay ăn trước,phá trước hơn 4,5 tỉ USD,chỉ biết thằng Than Khoán Sản(VKT)đào bới tài nguyên của tổ tiên để dành bao đời nay lên ăn hết,phá hết. Than cạn rồi,dầu hàng năm để quỷ đen 5 nghìn tỉ xài riêng chơi,giờ lên làm bộ trưởng bộ xài dầu. Hết tài nguyên ngon,giờ tài nguyên ít ngon hơn cũng đào(bauxite),loại này giá trị thấp mà lại phá đất bao la. Sao chúng nó ngu thế nhỉ? À không. Sao chúng nó tham thế nhỉ? À,mà ai chẳng tham? Hay chúng nó là kẻ thù của Tổ quốc ta ơi?! Chính là chổ nay,nó mới phá dữ vậy chớ!
  Chờ khi có nhôm đem ra thị trường bán,thì chẳng còn ai dùng nhôm nữa đâu mấy ông phá ơi!
  Mấy ông thấy chiếc Dreamliner 787 của Hoa Kỳ chưa? Chở 290 hành khách bay một hơi nửa vòng trái đất,tiết kiệm 20% nhiên liệu,không còn làm bằng nhôm. Làm máy bay không cần nhôm,thì những thứ khác rồi dần dần cũng không cần nhôm! Lúc này nhôm dành để làm quan tài cho các ông đó. Đáng đời!

 23. Hong Giang said

  Nhân dân VN lúc nào cũng mong muốn Biển Đông là biển của hòa bình, hữu nghị, hợp tác. Ngược lại TQ luôn luôn là kẻ gây sự, quấy nhiễu, làm tình hình phức tạp thêm. Nếu TQ thực sự tôn trọng lời nói của mình thì đâu đến nỗi tình hình phức tạp như bây giờ, mà Hoàng Sa, Trường Sa vẫn thuộc của VN. Lúc đó VN sẵn sàng cho phép TQ vào cùng hợp tác khai thác dầu mỏ.
  Đã hơn một lần TQ nói những điều tốt đẹp, mỹ miều nhưng lại không thực hiện đúng như vậy, thậm chí vẫn ngang ngược dọa đánh VN cho nên nhân dân VN không tin nữa.
  Chỉ khi nào TQ trả lại HOÀNG SA cho VN thì may ra chúng tôi mới tin được các người. Còn không thì TQ mãi mãi là kẻ thù của VN.

  • lehaichampal said

   Nó từng đánh cho rách khố,cháy tơi,phơi xác, nát tim,viêm mật,trật gan,mà còn gọi”dọa”nữa sao Bác Hong Giang?
   Cũng chỉ vì mình nhỏ,yếu,lại”chịu”phận cô đơn. Đi theo”người lớn bên kia”thì nó”cấn”cái mồ mã Lenin,đau tim,theo không được.
   Chỉ còn đường là”ôm chân”nó mà sống qua ngày,cho hết kiếp này rồi thôi!

 24. mối quan hệ việt trung thật là đáng nãn

 25. Nói LỜI không BIẾT Giử LỜI
  Là LƯỞI Hoa HÁN muôn ĐỜI Sài LANG
  Mất Bản GIỐC mất Nam QUAN
  Trường Hoàng SA đả ra RĂNG Hởi TRỜI
  Của MÌNH Hắn BẢO Chia ĐÔI.
  Thôi thì hãy THỬ xem COI Hỡ CHÀNG
  Đừng cho phận THIẾP bẽ BÀNG
  Thuyền CÂU một lá chèo Sang Xứ NGƯỜI
  Bởi NGU vướng phải Chồng TỒI

  • lehaichampal said

   Chồng em không những không tồi,mà oai như trời,vững như đất. Em theo chồng về bên đó sẽ trở thành các nàng tiên đi hái đào trong Tây Du Ký. Có gặp Tôn Ngộ Không thì chỉ có dể thương! Em có muốn làm Tây Thi không?
   Phận anh ở lại bên này,Hàng năm Triều cống,thương thay cho chàng!


 26. Hoan hô Phi Luật Tân ! Đả đảo Hà Nội Việt gian lũ ăn mày !
  =====================

  Hoan hô nước Phi Luật Tân !

  Bắt tầu cá Khựa đánh gần Biển Tây

  Không tuân luật nước nầy

  Nhục thay Việt gian lũ mày !

  Nước « lạ » hải tặc thẳng tay giết người

  Ngư dân Việt khốn khổ thay

  Một lũ bán Nước ăn mày hại Dân !

  TRIỆU LƯƠNG DÂN

  Manila – Chính phủ Phi Luật Tân từ chối trả lại 25 chiếc tàu của Trung Quốc đã bị hải quân Phi bắt giữ ở vùng Biển Nam Hải (còn được gọi là Biển Tây Phi Luật Tân) và trường hợp này sẽ được giải quyết với sự giúp đỡ của thành phần thứ ba, theo báo chí Phi cho hay.

  “Sự trao trả những chiếc tàu này sẽ tuân theo một tiến trình pháp lý,” Bộ trưởng Ngoại giao Phi ông Albert Del Rosario cho báo The Star của Phi hay.

  Trung Quốc đã kêu gọi chính phủ Phi tôn trọng Bản Tuyên bố Chung giữa Trung Quốc và Việt Nam vừa được ký kết gần đây, qua đó hai nước Trung Quốc và Việt Nam đồng ý làm việc một cách song phương để giải quyết những tranh chấp ở vùng Biển Nam Hải.

  • lehaichampal said

   Bác Paris này làm tụi con bắt chước thì…Bên Paris không có còng 88,không có M79(điều 88,điều 79)để”khóa”khi hoan hô như Bác! Còn ở bên con thì…Bác có biết Nguyễn Tiến Trung không ạ?

 27. thangbunhin said

  Đọc xong bài này mới thấy cái lũ […] tàu cộng nó đang diễn kịch với hai bài báo nịnh Việt nam. nỗi căn giận mất đảo, mất đất sẽ không bao giơ người dân Việt quên được. ai đọc xong mát lòng mát ruột chứ dân đen chắc không bao giờ, mà ai mát ruột không nói cũng biết.hic.hic…
  ” lấy đại cục làm trọng” nghe từ đại cục là bọn nó ghép từ 2 chữ ” đại là ” đại tiện”, cò cục là ” cục cứt”

 28. Ẩn danh said

  trog cuộc đời này những thằng cùn cô độc phải dựa vào nhau là chuyện bình thường

 29. Kiến đen said

  Không nghe lời ” đường mật” chỉ tin vào hành động cụ thể. DT VN có phải là lũ trẻ con mới nuwys mắt đâu mà dụ kẹo ngọt. Cảnh giác cao độ, chắc đây là mở màn cho 1 âm mưu ghê gớm “dử cho chúng mày chủ quan ông sẽ???…”

 30. Kẻ chuyện dối trá, lừa lọc, sau đó có thật đến mấy cũng chẳng ai dám tin, huống hồ lại tiếp tục dở trò .
  Mật ngọt thì ruồi chết tươi ! Các cụ nhà mình đã dạy rồi .

 31. câu “lấy đại cục làm trọng” đã dịch thiếu, không đúng nghĩa. Nếu theo nguyên bản tiếng Trung thì phải dịch là: “lấy đại tiện cục làm trọng” hoặc “lấy cục đại tiện làm trọng” thì mới đúng!

 32. Nghuyễn Trãi tiên sinh đã từng kết tội bọn giặc Tàu : Độc ác thay trúc Nam Sơn không ghi hết tội
  Dơ bẩn thay nước Đông Hải không không rửa hết mùi ,
  Lẽ nào trời đất dung tha ,
  Ai bảo thần dân chịu được ?
  Lịch sử vẫn còn đó cuộc cải cách Hoa Nam tràn sang ta phá tan cả nền văn hóa có chiều dài lịch sử hàng nghìn năm ! Hiệp định geneve chia đôi đất nước ta !Đẩy ta vào ba dòng thác cách mạng ,vào tiền đồn phe XHCN…chết thay cho họ để họ chiếm Hoàng Sa ,Chiếm Trường Sa…
  Là dân Đại Việt tôi không chịu được mưu ma chước quỷ của họ !
  Những người lãnh đạo hôm nay không cảnh giác sẽ sa bẫy bọn chúng đấy ,như vậy sẽ mang tội lớn với dân với nước
  Hãy biết sợ lịch sử bởi lịch sử luôn là sự thật .

 33. GO HOME China. said

  Từ bao lâu nay, lần đầu tôi được mục sở thị 2 bài viết của cấp cao Trung quốc “ngọt như đường cát, mát như đường phèn thế này. Nếu trong người lảnh đạo ta, đang rần rần hồng huyết cầu đẩy nhau chạy cấp 8 bởi rượu mao đài, nghe Tàu đọc xong 1 trong 2 bài này khách chủ ôm nhau “ hảo lớ ” thì quá phải.

  Hai bài viết gần như 2 tô hủ tiếu thơm ngon; anh nào hám ăn húp xùm xụp sẽ phải gảy răng, xóc họng bởi sạn và đinh đang được bọc kỷ trong những miếng thịt cù nhầy.

  Bài viết của Lăng Đức Quyền có đoạn : “ Mấy năm gần đây bởi nhiều nguyên nhân phức tạp, cũng do thế lực bên ngoài xen vào và do thế lực thù địch gây xích mích nên tranh chấp lãnh thổ và tranh chấp lợi ích biển ngày một gay gắt. Ngang ngược tô vẽ cái gọi là “tình hình Nam Hải căng thẳng” là một trong những thủ đoạn để thực thi “ngoại giao thông minh” của một số thế lực bên ngoài ”.
  Bắn giết ngư dân Việt Nam, ai là thủ phạm ? Đâm chìm tàu đánh cá ngư dân Việt Nam, ai làm ? Ngang nhiên cắt cáp, phá rối tàu VN đang thăm dò trên vùng biển của mình; ai cắt, ai phá ?.
  Nhặt viên sạn này ra khỏi tô hủ tiếu, miếng thịt tất phải vứt đi; phần còn lại vuốt ve, dụ dổ kém xa tô cháo hành của Thị Nở.

  Bài viết của Chu Hạo có đoạn : “Mặt khác, trong những năm 70, 80 thế kỷ trước quan hệ Trung-Việt từng gặp trắc trở, đã một thời rơi vào trạng thái hết sức không bình thường. Từ khi bình thường hoá quan hệ năm 1991 đến nay, quan hệ hai nước phát triển nhanh nhưng vẫn khó giũ bỏ được ám ảnh của vấn đề Nam Hải (Biển Đông) ”.
  Đem quân xâm lấn bờ cỏi VN, tàn nhẩn giết người, cướp của, đốt nhà, phá hủy nương rẩy nhân dân Việt Nam. Ngông nghênh, cao ngạo bảo rằng dạy cho Việt Nam 1 bài học. Từng đấy tội lổi mà Chu Hạo đơn giản viết là “ từng gặp trắc trở, đã một thời rơi vào trạng thái hết sức không bình thường ” thôi sao ?.
  Cũng như trên, nhặt cái đinh bọc thịt này vứt đi, bài viết còn lại chỉ là 1 tô cháo lú.

  Không có rượu mao đài, chẳng ai dể dàng lú lẩn tin theo 2 anh này.

 34. BÁO HIỆU ĐỎ : Tàu Khựa cắm cờ xâm lăng khắp mọi nơi
  ================================

  Tàu Khựa cắm cờ khắp mọi nơi

  Gắn lên mình Việt gian lòai dơi

  Nặc mùi máu tanh Lê Chiêu Thống

  Trong Quân đội SÁCH TRẮNG (1) viết chơi

  Trong Đầu tư chấm mút tầu cao tốc

  VinaShin : Titanic chìm đời !

  Chệt cắm cờ cả lẫn hải vực

  Đáy Biển Đông hút dầu khí vơi

  TRIỆU LƯƠNG DÂN

  1. Bạch Thư SÁCH TRẮNG của BỘ QUỐC PHÒNG Việt Nam lại do NGUYỄN CHÍ VỊNH viết …

  Tàu ngầm Trung Quốc cắm cờ xuống đáy Biển Đông

  RFA -08-26-2010

  Hôm nay Trung Quốc cho biết đã dùng một chiếc tàu ngầm loại nhỏ để cắm cờ quốc gia của họ xuống lòng biển Đông.

  Việc làm này nhắm vào mục đích xác nhận chủ quyền của họ ở khu vực đang tranh chấp giữa Bắc Kinh và một số nước khác.

  Bộ Khoa học, Kỹ thuật và Đại dương Quốc gia Trung Quốc cho hay từ đầu tháng Năm đến tháng Bảy vừa qua, chiếc tàu ngầm này đã lặn 17 lần và chạm đến điểm sâu nhất là 3,759 mét dưới lòng biển Đông. Đây là lần đầu tiên một tàu ngầm Trung Quốc có thể lặn đến độ sâu này.

  Những bản tin từ Trung Quốc không nói rõ là chiếc tàu ngầm này đã chạm đến những điểm nào, hay đã vượt qua biên giới trong vùng biển đang tranh chấp, cũng như không giải thích tại sao thông cáo này đến bây giờ mới được đưa ra.
  Trung Quốc, Brunei, Malaysia, Việt Nam, Phillippines và Đài Loan là những nước đang tranh chấp chủ quyền vùng biển nay,

  nơi có nhiều tài nguyên năng lượng và thủy lộ rất quan trọng.

  Tất cả những nước nói trên trừ Brunei đều có trạm đóng quân trong khu vực và những va chạm quân sự đã từng xãy ra trong quá trình tranh chấp.

  Tin này được chính quyền Bắc Kinh thông cáo chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam DO thằng NGUYỄN CHÍ VỊNH nặc mùi máu tanh Lê Chiêu Thống viết …

  tuyên bố tại Bắc Kinh rằng việc lớn mạnh của kinh tế Trung Quốc cũng như những sự thay đổi trong quân sự của nước này không gây ảnh hưởng đến sự cân bằng trong khu vực và cho rằng quân đội Trung Quốc có thể giúp các nước trong vùng nếu có thảm họa lớn xảy ra.

  Vào tháng Mười sắp tới, các quốc gia ASEAN và Trung Quốc sẽ có cuộc họp cấp bộ trưởng quốc phòng lần đầu tiên mà Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đặc biệt chào đón

 35. binhnhidienbien said

  dac diem cua bon nha que tau la hay khoe khoang boc phet va lua dao nham hiem,con dau ai nam quan thac ban gioc bai tuc lam…ma cu 16cuc vang mem 4phot phet mai ma khong biet xau,toi gia yeu cung ung ho chu nhat ngay mai bieu tinh ung ho va noan nghenh su hien dien va hop tac kinh te quoc phong viet an o bien dong

 36. ĐỔI "MÓN" CHỐNG TÀU BẰNG ỦNG HỘ ẤN ĐỘ. said

  NGÀY MAI CHỦ NHẬT 23/10/11 ĐỔI “MÓN” CHỐNG TÀU BẰNG ỦNG HỘ ẤN ĐỘ.

  NGÀY MAI CHỦ NHẬT 23/10/11 ĐỔI “MÓN” CHỐNG TÀU BẰNG ỦNG HỘ ẤN ĐỘ.

  NGÀY MAI CHỦ NHẬT 23/10/11 ĐỔI “MÓN” CHỐNG TÀU BẰNG ỦNG HỘ ẤN ĐỘ.

  NGÀY MAI CHỦ NHẬT 23/10/11 ĐỔI “MÓN” CHỐNG TÀU BẰNG ỦNG HỘ ẤN ĐỘ.

  NGÀY MAI CHỦ NHẬT 23/10/11 ĐỔI “MÓN” CHỐNG TÀU BẰNG ỦNG HỘ ẤN ĐỘ.

  Chúng ta nên kêu gọi một ngày chủ nhật mit tinh , biểu tình ủng hộ Chủ tịch Trương Tấn Sang thăm Ấn Độ thành công rực rỡ
  Với các khẩu hiệu :

  – Đẩy mạnh quan hệ thương mại, an ninh hàng hải và tăng cường hợp tác quân sự với Ấn Độ
  – Ủng hộ Ấn Độ khai thác dầu khí tại Biền Đông trên thềm lục địa VN
  – Ũng hộ Quân đội Ấn Độ có mặt tại Biển Đông
  – Tình hữu nghị Việt Nam – Ân Độ muôn Năm
  – ….
  Địa chỉ sứ quán Ấn Độ…. :

  * 50 – 60 Phố Trần hưng Đạo quận Hoàn Kiếm Hà nội
  (04)38244989/90/94

 37. CCB said

  Hãy nghe câu này:”Bảo vệ địa vị cầm quyền của đảng là là mục tiêu của hai đảng”.Thế đã rõ!. Không phải vì Dân Tộc lại cũng chẳng vì Tổ Quốc!.Hèn nào!.

 38. Nói chung là “mềm nắn rắn buông” thôi các bác ạ, không có tàu to/súng lớn, mối quan hệ rộng, ý chí sắt đá trước sau gì cũng chết với nó bất luận đảng cầm quyền là ĐCS hay sau này thế nào.

  Xem lại lời phát ngôn của Tần Cương vào tháng 12/2007 mới hiểu bản chất côn đồ của chính quyền Tàu.

  —————————–

  Về chủ quyền các hòn đảo, ông Tần Cương nói: “Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các quần đảo và vùng biển lân cận ở khu vực biển Nam Trung Hoa”.

  http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/12/071211_china_reaction.shtml

 39. DOQUOCMINH said

  TQ phải luôn nhớ rằng hàng chục ngàn linh hồn của quân dân nước Việt này dọc suốt tuyến biên giới phía bắc ,trên quần đảo Hoàng Sa,Trường Sa…một khi còn vật vờ trong lạnh lẽo,không được mồ yên mả đẹp,chưa nghe được lời xin lỗi và thể hiện bằng những sự hối cải trên thực tế…thì HỌ,THÂN NHÂN HỌ VÀ NHÂN DÂN ĐẤT NƯỚC VN CỦA HỌ quyết không bao giờ quên lời nguyền khắc cốt ghi xương rằng TQ CHÍNH LÀ KẺ THÙ TRỰC TIẾP,NGUY HIỂM NHẤT ,CŨNG LÀ MỐI THÙ TRUYỀN KIẾP CỦA NGƯỜI DÂN VN!.Và cũng nên nhớ rằng các cái gọi là “tinh thần 16 chữ””4 tốt”mà lâu nay họ thường được ai đó “theo lẻo”phỉnh phờ{…}quyết không bao giờ là của NDVN,có chăng chỉ là của phường bán nước thuộc người VN mà thôi.

 40. Người Việt said

  “Cầu Thị ớ”, n”Hãy cảnh giác”… là thăng nào? chúng mày […].

  BS: Sau phản ứng của bà con, BS đã xóa nội dung phản hồi vô văn hóa này.

  • danSG said

   thằng […] “ngươi việt” này không là cam thì cũn là “tầu lai”

  • ngọc đại said

   Người Việt đã nói (sủa)

   giọng kẻ chợ thiếu văn hóa.

  • nguoimientrung said

   Ông người việt nói rõ là việt xứ nào?, việt vưong câu tiễn hả?, nước đó nó gộp nào tàu lâu rồi. Là ngưòi Việt Nam, nếu ông là ngưòi như thế thì giảm bớt cái giọng gì gì ngoại lai nội nhập đi. Là ngưòi Việt nam cần phải thấy rõ cái bản chất xảo trá lưu manh của mấy thằng tàu, nó khôn nguôi cái hận ngàn năm chinh phục nước Nam đâu, một đất nước tuy nhỏ bé như là con kỳ đà cản mũi khiến cho tụi tàu ô mãi ôm hận nghìn thu là không nam tiến được. Còn nói về đảng thực ra chúng chỉ là đảng cướp chứ màu mè gì cái thứ mãi quốc cầu vinh, coi mạng dân đen như cỏ rác, sang bên tàu mà luồn cúi xin được hai chữ bình an, miễn sao nhà cửa của chúng cao cao hơn mãi, tiền bạc của chúng nhiều nhiều hơn nữa. Thời buổi công an trị, chứ tốt đẹp gì mà ca ngợi một đất nước Việt nam hiền hoà văn minh lịch sự. Văn hoá suy đồi, nợ nần chồng chất, tài nguyên cạn kiệt, ngân khố rỗng tuyếch, chỉ còn lại cái miệng của mấy thằng thất học ngày đêm ra rả đảng ta là trí tuệ, đảng ta là văn minh đúng là trí tuệ của loài heo.

  • Ẩn danh said

   Ông này là người Việt nhưng mà là Việt gian bợ đít Tàu.

  • ngudan said

   Đúng là cu này ăn phải bả ngoại lai lắm quá rồi.Nó coi TQ là anh em ruột thịt với VN nè bà con ơi

  • Thành Ca said

   Anh Ba nên xóa cái còm Người Việt này đi, vị này vào đây ăn nói vô văn hóa, thiếu căn cứ. Muốn bảo vệ chế độ thì cũng phải đúng cách, không có tư duy phản biện mà cứ giữ cái thói bịp miệng người khác thì không biết bao giờ đầu óc mới vỡ ngu được.

 41. tương lai said

  Chúng ta nên kêu gọi một ngày chủ nhật mit tinh , biểu tình ủng hộ Chủ tịch Trương Tấn Sang thăm Ấn Độ thành công rực rỡ
  Với các khẩu hiệu :

  – Đẩy mạnh quan hệ thương mại, an ninh hàng hải và tăng cường hợp tác quân sự với Ấn Độ
  – Ủng hộ Ấn Độ khai thác dầu khí tại Biền Đông trên thềm lục địa VN
  – Ũng hộ Quân đội Ấn Độ có mặt tại Biển Đông
  – Tình hữu nghị Việt Nam – Ân Độ muôn Năm”
  Địa chỉ sứ quán Ấn Độ :
  * 50 – 60 Phố Trần hưng Đạo quận Hoàn Kiếm Hà nội
  (04)38244989/90/94
  * 55 Nguyễn đình Chiểu Q3 TP Sài Gòn
  (08)38237050″

 42. Cầu Thị ở Thị Cầu said

  Ai tin vào sự phỉnh phờ ru ngủ của mấy thằng Tàu tuyên giáo này thì cứ tin, không phải tôi!

 43. HÃY CẢNH GIÁC said

  “Màu thu tháng mười…” Mẹ kiếp!

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: