BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

344. Đừng tiếc nuối những gì mà loài người đã loại bỏ đi

Posted by adminbasam on 11/09/2011

Đừng tiếc nuối những gì mà loài người đã loại bỏ đi!

(Những người cộng sản Việt Nam nên đọc lại thật kỹ học thuyết Mac và Anghen)

Hoàng Lại Giang

    Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc viết: “Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn nhất của đất nước …. Người ta sẽ không làm gì được cho người An Nam nếu không dựa trên các động lực vĩ đại và duy nhất của đời sống xã hội của họ.” Và trên tinh thần dân tộc ấy, năm 1945 ,sau khi giành lại chính quyền từ tay thực  dân Pháp, ông đã đặt tên nước là Việt Nam – Dân chủ – Cộng hòa và sau đó vào năm 1951 ông thuyết phục những người cộng sản đổi  tên Đảng là Lao Động. Tên nước và tên đảng cho đến giờ vẫn được nhân dân trân trọng và bảo vệ . Đấy chính là lòng dân. Thời nào cũng vậy, lòng dân là cái không mua được, dù bất cứ giá nào. Lịch sử đã chứng minh qua nghìn năm đô hộ giặc Tàu và trăm năm đô hộ giặc Tây. Lịch sử cũng đã chứng minh khi lòng dân không yên  thì mọi thứ bạo lực chỉ là hành động cứu cấp cho một thứ quyền lực phi nhân tính, vết nhơ không bao giờ rửa sạch. Lịch sử vẫn còn đó một Tần Thủy Hoàng, một Nê rô, nhà thơ bạo chúa, ở thời hiện đại là Hitle, là Stalin, là Mao trạch Đông  là Ponpot!


         Những người Macxit là những  người biết nắm qui luật, vận dụng qui luật, vận hành theo qui luật chứ không bao giờ bắt qui luật phải phục tùng ý chủ quan của con người. Và vì vậy, trước sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu chắc chắn những người macxit chân chính   sẽ vận dụng qui luật để cắt nghĩa chứ không vì hụt hẫng khi  cái ý thức hệ  ban sơ, cái lý tưởng chất đầy tính ảo tưởng một thời ấu trĩ  không còn nữa   mà qui kết cho bất kỳ cá nhân nào là phản bội chủ nghĩa Mác – Lê. Một Khơrútxốp, một Goocbachốp … không thể làm được việc đó! Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội là do  những người cộng sản tuy có khát vọng thay đổi xã hội, nhưng  không chịu đọc Mác và Anghen, hoặc đọc lõm bõm, hiểu lõm bõm, hoặc chọn những điểm thích hợp từ những quan điểm cứng rắn của Stalin và Mao Trạch Đông, rồi dùng bạo lực buộc quy luật theo ý chủ quan để  tự nó đi ngược lại sự  tiến hóa của nhân loại, và coi đấy là kinh điển, là bất di bất dịch. Ngay cả Mác cũng chưa bao giờ khẳng định học thuyết của mình là hoàn toàn tương thích với mọi thời đại. Mác từng nói: “Chúng tôi không có ý định đoán định tương lai một cách giáo điều mà mong muốn dùng phương cách phê phán thế giới cũ, để tìm được thế giới mới. Việc kiến tạo và tuyên bố một lần và mãi mãi những giải đáp cho các vấn đề  của mai sau không phải là việc của chúng tôi”. Ngay  khi viết học thuyết về chủ nghĩa tư bản, qui luật giá trị thặng dư, qui luật phản ứng của giai cấp công nhân bị bóc lột…ở  đầu thế kỷ 19  Mác và cả Anghen đều cho công trình của mình chỉ như một thứ dự báo.  Nó chỉ phù hợp với thời điểm ấy, chứ không thể phù hợp với tất cả mọi thời điểm trước và sau nó.

          Nhưng rất tiếc, một số nhà lãnh đạo Cộng sản thuộc địa, như Việt Nam, lại coi học thuyết Mác là bất di bất dịch, là kinh điển … ở mọi thời đại! Chính căn bệnh giáo điều xơ cứng của không ít nhà lãnh đạo Việt Nam ở thời hiện đại ấy đã dẫn dân tộc và đất nước vào thế giới của chủ nghĩa xã hội bạo lực và giả tưởng …  Và vì vậy sự hụt hẫng khi chủ nghĩa xã hội Liên Xô và Đông Âu sụp đổ là có thật.  Nhưng những người Cộng sản chân chính khi dũng cảm nhìn vào sự thật như đại hội VI Việt Nam năm 1986, thì chắc chắn tìm ra lối thoát cho dân tộc, còn nếu khăng khăng níu kéo cái chủ nghĩa đã sụp đổ, hy vọng vá víu lại …thì chắc chắn sẽ bị quy luật đào thải. Tôi nghĩ không ai đọc kỹ học thuyết Mác – Anghen bằng người Đức, bằng các triết gia Đức, trí thức Đức. Không ai đọc Lênin, hiểu mọi hành động của Lênin và Stalin bằng nhân dân Nga, trí thức Nga. Câu hỏi đặt ra là tại sao chủ nghĩa xã hội sụp đổ, nhân dân Nga, nhân dân các nước Đông Âu trong đó có nhân dân Đông Đức, không một hối tiếc, nếu không nói ngược lại là sự vui mừng như được làm người trở lại.

          Ai cũng biết, chính thể mới của các nước CNXH bị sụp đổ  không loại  đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật, vậy mà bao nhiêu lần bầu cử, không đảng Cộng sản nào giành được đa số phiếu để trở lại nắm chính quyền. Tôi nghĩ những nhà lãnh đạo Việt Nam nên nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng điều này, để có quyết sách đưa đất nước bước vào hội nhập với cái thế và lực của chính mình hơn là câu nệ và nô lệ về ý thức hệ. Nô lệ về ý thức hệ  mà đặt  ý thức  hệ trên quyền lợi dân tộc, thậm chí để mất cả đất và nước, biển và đảo, thì đấy là tội đồ, là bán nước! Vào thời ấy ( 1990), một số nhà lãnh đạo Việt Nam hoảng hốt lo sợ mất CNXH, đã quay ngoắt 180  độ với cuộc cách mạng đổi mới của chính mình hôm qua (1986), cúi đầu , tôn vinh kẻ thù truyền kiếp là Trung Quốc, đàn áp ngay cả với đồng chí mình còn trung thành với cuộc cách mạng đổi mới tư duy. Thậm chí có người còn bao che cho tội ác dã man của lãnh đạo Trung Quốc ngang  nhiên  «dạy cho Việt Nam một bài học «   trong cuộc chiến tranh biên giới  năm 1979, nói rằng : «Song  dù có bành trướng thế nào đi chăng nữa thì Trung Quốc vẫn  là nước XHCN » . Nhà lãnh đạo này rõ ràng đã  đặt quyền lợi dân tộc, lãnh thổ thiêng  liêng của dân tộc xuống dưới ý thức hệ, và  hậu quả là im lặng trước Hoàng Sa bị chúng đánh chiếm năm 1974 và năm  1988 chúng đánh chiếm  7 hòn  đảo ở Trường Sa. Và bây giờ  chúng ngang nghiên đưa tàu hải giám quấy phá ngay trên vùng biển thuộc quyền  chủ quyền  của ta, cắt cáp  của tàu thăm dò dầu khí của ta  từ tháng 5 năm 2011. Nhân dân bức xúc ,bày tỏ thái độ trước sự bành trướng của Trung quốc thì chính quyền  tìm mọi cách ngăn chặn , thậm chí dùng cả bạo lực đối với  người biểu tình. Bây giờ hãy còn quá sớm để  quy đấy là tội bán nước, nhưng chắc chắn lịch sử rồi sẽ phán xét công minh, rạch ròi …  Với người Việt Nam tội bán nước là tội không thể dung tha, bởi ở bên cạnh một đất nước to, gian manh và xảo quyệt  luôn mưu dồ bành trướng, thì cái sự chống đỡ để giữ cho được từng tấc đất phải tính bằng xương máu của hết thế hệ này qua thế hệ khác. Người yêu nước không bao giờ đặt  nhầm chỗ giữa ý thức hệ và độc lập toàn vẹn non sông !!! Ý thức hệ là tạm thời, là giai đoạn, còn chủ quyền toàn vẹn non sông là vĩnh cửu .

         Hôm qua anh giúp tôi  giải phóng dân tộc, anh là đồng chí chung chiến hào, nhân dân chúng tôi biết ơn anh, hôm nay anh cướp nước tôi, anh là kẻ thù của nhân dân tôi, chứ không thể là đồng chí được! Mọi sự cố tình nhầm lẫn đồng chí với kẻ thù là lừa bịp nhân dân, là mắc mưu kẻ thù của nhân dân! Lúc này không thể không xem xét lại ý niệm khái quát về ngữ nghĩa của hai từ đồng chí mà những người cộng sản đang  dùng. Kẻ mưu đồ cướp nước ta, không thể là bạn của ta, càng không thể là đồng chí của ta.

           Trở lại học thuyết Mac.Trước sau, loài người vẫn đánh giá cao học thuyết Mác, bởi tính kế thừa và phép biện chứng của nó. Nó chỉ cho nhân loại thấy con đường tất yếu mà bất kỳ chế độ nào cũng phải vượt qua. Càng về cuối đời Mác và Anghen đều điều chỉnh rất nhiều luận điểm trong học thuyết của mình cho phù hợp với qui luật, với xu thế tất yếu của lịch sử. Mặc dù vậy hai ông cũng chỉ dám mong mọi người coi công trình của hai ông như một đoán ước tương lai chứ đừng coi là một giá trị tuyệt đối. Sai lầm của nhiều người theo học thuyết Mác, trước hết là không đọc hết Mác trong từng giai đoạn của hai ông. Ngược lại, lại chọn Mác ở thời điểm hai ông ra Tuyên ngôn đảng Cộng sản, ra Tư bản luận (tập I ), … một học thuyết lấy đấu tranh giai cấp làm cốt lõi, lấy bạo lực cách mạng đập tan xiềng xích bóc lột và thâu tóm quyền lợi về tay mình. Đến Lenin và đặc biệt là Stalin thì dùng chuyên chính vô sản để triệt tiêu những người khác chính kiến với mình, đưa công nông lên hàng lãnh đạo. Đấy là thời kỳ trí thức bị chà đạp, bị vô hiệu hóa, bị tiêu diệt nhiều nhất trong lịch sử nhân loại,  không khác bao nhiêu so với thời Tần Thủy Hoàng. Đấy cũng là thời kỳ chủ nghĩa cộng sản coi chủ nghĩa tư bản là kẻ thù không đội trời chung. Thế giới phân cực thành hai phe, phe này quyết diệt phe kia và phe kia buộc phải chống  lại, hình thành cuộc chiến tranh lạnh từ đây. Và từ đây, Việt Nam trở thành “tiền đồn” của phe xã hội chủ nghĩa. Từ đấy cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam nằm trong “ba dòng thác cách mạng”, nằm trong cái thế “đứng mũi chịu sào” của “tiền đồn” phe xã hội chủ nghĩa chống chủ nghĩa đế quốc, để cho Liên Xô và Trung quốc rảnh rang  …lo xây dựng đất nước mình, mà ta thì  phải mang ơn ,mang nợ họ.

          Hồi ấy, một  Bí thư TW Đảng diễn thuyết ở nhà hát lớn Hà Nội  về tiền đồn, về ba dòng thác cách mạng … tôi kiêu hãnh, tự hào … và “phổng mũi”. Nhưng năm tháng qua đi, nhìn lại dân mình, nước mình… sao thương quá! Bao xương máu đổ xuống! Bao người mẹ mất con, người vợ mất chồng. Có không ít người hôm nay vẫn chưa tìm được xác chồng con. Cuộc chia ly trong hận thù vẫn chưa hàn gắn nổi. Cuộc chia ly này nối cuộc chia ly kia. Bao triệu người bỏ nước ra đi bằng mọi giá – kể cả giá sinh mạng. Câu hỏi đặt ra, chưa thấy câu trả lời thỏa đáng: Vì sao đất nước hoàn toàn giải phóng, thống nhất, vậy mà dân vẫn đói, rách … và bỏ nước ra đi? Chỉ cần nhìn ra các nước láng giềng như Thái Lan, Singapore…cũng thấy nhục, thấy đau quá rồi !

          Một nhà lãnh đạo trong “tứ trụ triều đình” ở thập kỷ 80-90  tâm sự với tôi rằng: Chúng tôi phải chịu trách nhiệm về sự ra đi của bà con ở thời  hậu chiến này. Họ không thấy lối ra – đặc biệt là lối ra cho con cháu họ – chứ không phải họ không yêu nước.

        Đúng, đấy là thời kỳ đóng cửa cài then, thời kỳ hòa bình đen tối nhất trong lịch sử xây dựng. Con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Mác và ngay cả Lênin sau này đã bị lớp lãnh đạo theo Stalin và Mao bẻ cong bằng một thứ bạo lực mà đỉnh cao là Pônpốt, là Khơme Đỏ – một đồ đệ của chủ nghĩa Mao. Một thảm họa của loài người mà người hứng chịu là nhân dân Campuchia, nhân dân Việt Nam.

          Biến một ảo tưởng  «Thế giới đại đồng» thành hiện thực, những nhà lãnh đạo Cộng sản không dùng quyền lực mềm là sự thuyết phục, sự vận động mang tính đoàn kết truyền thống mà người ta dùng quyền lực cứng, đấy là “bạo lực cách mạng” của học thuyết Mác theo họ hiểu. Một thứ duy ý chí, bất chấp khoa học, qui luật, bất chấp truyền thống, đạo nghĩa.

    … Tự do tư tưởng là một điều bình thường ở các nước phương Tây thì ở Việt Nam cho đến hôm nay tự do tư tưởng là kẻ thù của chủ nghĩa xã hội, mặc dù chủ nghĩa xã hội đã sụp đổ ngay trên quê hương của Mác và Lênin  cùng một số nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa khác, trừ một vài nước ở phương Đông như Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam và Cu Ba ở châu Mỹ.

          Khỏi nói Triều Tiên và Cu Ba vì ai cũng biết đấy là một loại xã hội đội lốt Mác – Lê, nhưng thực chất là xã hội phong kiến, cha truyền ngôi cho con, anh nhường ngôi cho em…Tôi nghĩ mình vẫn còn may mắn vì không phải là công dân của Triều Tiên và Cuba.

          Còn Trung Quốc và Việt Nam. Về hình thức, đây là hai nước láng giềng có chung một thể chế chính trị là chủ nghĩa Mác – Lê – Mao. Nhưng tiềm ẩn bên trong mối quan hệ “16 chữ vàng” này là mâu thuẫn ngày càng gay gắt, không thể hóa giải ngay được. Càng có độ lùi thời gian, người dân Việt Nam càng thấy rõ âm mưu thâm hiểm của dân tộc đại Hán.  Người dân bình thường cũng biết Trung Quốc đã  từ bỏ chủ nghĩa Mác, nhưng vẫn giương ngọn cờ CNXH để bịp dân họ và bịp một số  nhà lãnh đạo của Việt Nam hám quyền, hám chức, hám lợi.

        Đi ngược dòng thời gian, từ năm 1945, lợi dụng thế “kẹt” của Việt Nam trước họa xâm lăng trở lại của Tàu Tưởng và thực dân Pháp, dưới danh nghĩa đồng minh, những nhà lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc đã giúp Việt Nam hết lòng. Bởi vì, cùng với Bắc Triều Tiên ở Đông Bắc Á, Việt Nam là khu đệm của họ ở Đông Nam châu Á. Đây là thời kỳ, người Tàu nhận ra trước tiên “môi hở răng lạnh”. Nhưng đây cũng là thời kỳ họ lợi dụng lòng tin của ta nhiều hơn bất kỳ giai đoạn nào khác. Cùng với Stalin, Mao buộc chủ tịch Hồ Chí Minh phải làm cải cách ruộng đất theo  mô hình Hoa Nam. Chu Ân Lai buộc Phạm Văn Đồng phải ký hiệp định Giơnevơ theo dự kiến ban đầu của Chu – có thể được Mao phê chuẩn. Năm 1956 họ chính thức ép ta nhượng Đông Hoàng Sa cho họ. Năm 1957 họ thuyết phục ta xây dựng ga Đồng Đăng cách Ải Nam Quan  gần 500m. Lúc đầu họ nói hết đường ray. Sau họ nói để 500m từ ga Đồng Đăng đến Ải Nam Quan làm khu đệm, tập kết vũ khí từ Nga, Trung Quốc và các nước XHCN anh em để Việt Nam tiếp tục cuộc chiến đấu giành độc lập hoàn toàn. Nhưng cũng chính họ, năm 1956 khuyên ta không nên đánh lớn, đánh qui mô ở miền Nam, không nên mở rộng chiến tranh …. Năm 1958, nhân sự kiện chiến hạm Mỹ xuất hiện ở eo biển Đài Loan, họ thương lượng với ta công nhận “… hải phận 12 hải lý” của họ. Trên tinh thần đồng chí, anh em, ta giúp họ giảm bớt áp lực từ phía Mỹ với một bức thư của Phạm Văn Đồng gởi Chu Ân Lai (Tổng lý) ký ngày 14 tháng 9 năm 1958. Đáng lẽ biết ơn ta thì hôm nay con cháu họ lại đem bức thư ấy ra làm cớ chiếm biển đảo của ta.

          Năm 1958, họ chiếm Tây Hoàng Sa của ta, bị quân đội Việt Nam cộng hòa đánh và bắt giữ tàu ở Đà Nẵng.

          Năm 1974, sau hiệp định Paris, Mỹ cam kết rút quân và không can thiệp vào Việt Nam, họ liền đánh chiếm Hoàng Sa của ta. Ta bại trận. Trên năm mươi chiến binh thuộc chính quyền Sài Gòn đã ngã xuống. Những người cách mạng im lặng! Đây là một thái độ phi văn hóa, phi truyền thống. Lịch sử không thể chấp nhận được! Những người Việt Nam đã ngã xuống vì tổ quốc Việt Nam, dù là người của bên nào cũng đáng được lịch sử vinh danh. Coi ý thức hệ cao hơn quyền lợi dân tộc  là một sai lầm nguy hiểm, nếu không nói là tội lỗi! (Điều này được lặp lại ở những năm 90 của thế kỷ 20, như trên tôi đã nói).

          Năm 1976 , họ xúi Khơme Đỏ đánh phá biên giới Tây Nam của ta.

          Năm 1979, họ đánh biên giới phía Bắc nước ta. Đây là cuộc chiến phi nghĩa  đáng xấu hổ nhất thế kỷ 20 của họ, nhưng không hiểu sao báo chí ta lại ‘’định hướng‘’… im lặng …cho đến hôm nay?  Nhưng lịch sử thì không bao giờ ngừng trôi, nó sẽ chảy theo đúng dòng chảy của nó: Đó là Sự thật lịch sử.

          Năm 1988, họ đánh chiếm một số đảo Trường Sa của ta, sáu mươi bốn chiến sĩ của ta đã ngã xuống ở biển Đông.

          Lịch sử Việt – Trung ngoài sự giúp đỡ chí tình cho cuộc chiến giải phóng dân tộc của chúng ta do những nguyên nhân sâu xa từ quyền lợi dân tộc của họ như  tôi đã trình bày ở trên, còn có một sự thật lịch sử khác nữa vẫn còn lưu khá đậm trên giấy trắng mực đen và đặc biệt trong nhân dân Việt Nam – hết thế hệ này qua thế hệ khác: Đó là tư tưởng đại Hán có lịch sử từ nghìn năm qua, đừng ai vội nghĩ dễ xóa nhòa, hoặc dùng ý chí chủ quan bắt mỗi người  dân Việt Nam phải quên đi, để chỉ nghĩ tới “16 chữ vàng” hôm nay.

          Lịch sử quan hệ Việt – Trung cho chúng ta những bài học thật sâu sắc:

          – Không có sự giúp đỡ nào trong sáng, vô  tư cả!

          – Không thể có bốn phương vô sản đều là anh em!

          Bây giờ thì tôi thấy chính trị gia người Anh Lord Palmaroton là đúng, khi ông nói: “Chúng ta không có thù vĩnh viễn cũng như bạn muôn đời. Chỉ có quyền lợi dân tộc là vĩnh viễn và muôn đời mà thôi”.

          Tôi nghĩ cũng có không ít nhà lãnh đạo Việt Nam tâm huyết với vận mệnh đất nước, nhưng không có điều kiện đọc hết Mác – Anghen – Lênin.Vì vậy tốt nhất là mời những nhà trí thức thông hiểu nhiều ngoại ngữ đọc lại Mác – Lênin từ bản tiếng Đức và tiếng Nga. Mác là một nhà duy vật biện chứng. Chúng ta nên tìm hiểu cho kỹ bước đường phát triển tư tưởng của Mác từ khi Mác gia nhập Liên minh những người Cộng sản ở Bruxen – 1847 – viết “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” – 1848, cho đến khi qua đời năm 1883, nhà triết học này đã bao nhiêu lần phải đính chính mình, bao nhiêu lần phải điều chỉnh học thuyết của mình và bày tỏ những thái độ, những ứng xử khác nhau, thậm chí đối lập nhau … Từ chủ nghĩa xã hội bạo lực, Mác – Anghen chuyển qua chủ nghĩa xã hội dân chủ xuất phát từ nguyên nhân nào? Và bao giờ? Xã hội giữa hai thời kỳ ấy có những gì đặc biệt tác động đến tư tưởng hai ông? Vì sao ngày 17 tháng 11 năm 1852 Mác – Anghen giải tán “Đồng minh những người Cộng sản”, ủng hộ phong trào xã hội chủ nghĩa dân chủ – ôn hòa – của Lassall – một học trò của mình. Phải tìm câu trả lời về chuyển biến lớn lao này của Mác – Anghen trên con đường chính trị của mình từ thực tiễn xã hội châu Âu. Có phải giai đoạn đầu của phong trào công nhân độc lập Đức kết thúc từ năm 1852 sau cái án của Koren – một người Cộng sản Đức? Từ năm 1852 đến năm Lassall giương ngọn cờ chủ nghĩa xã hội dân chủ – ôn hòa, năm 1862, là mười năm. Và có phải chính Mác – Anghen đã thành lập Đảng dân chủ xã hội Đức – chính Đảng xã hội chủ nghĩa vào tháng tám năm 1869? Đây có phải là giai đoạn thứ hai của phong trào công nhân Đức – Giai đoạn xã hội chủ nghĩa  dân chủ – ôn hòa?

          Tôi nghĩ quá trình chuyển biến tư tưởng Mác và Anghen đều có trong toàn tập của hai ông. Và Lênin cũng vậy. Ông là một nhà Macxít biện chứng. Từ thực tiễn ông uốn nắn ngay lý luận của mình. ông nói: “Chúng ta buộc phải thừa nhận là toàn bộ quan điểm của chúng ta về chủ nghĩa xã hội đã thay đổi về căn bản” (Lênin toàn tập. NXB Tiến Bộ tập 45 trang 428). Cũng như chính sách kinh tế mới – NEP – có trong toàn tập Lênin. Nhưng không hiểu vì sao không ai dám nói. Ngay một nhà lãnh đạo như Phạm Văn Đồng cũng phải chờ đến năm 2000 mới dám viết trên báo nhân dân. Vì sao? Một cách vận dụng Mác – Lênin như vậy đã nuôi dưỡng chủ nghĩa giáo điều cho nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam. Và hôm nay, chủ nghĩa xã hội đã sụp đổ mang tính toàn cầu, người Việt Nam vẫn phải giữ nguyên cái “Chủ nghĩa xã hội bạo lực” mà Mác và Anghen đã phủ định từ năm 1868.

          Đừng bao giờ nghĩ rằng nhân dân Việt Nam, trí thức Việt Nam im lặng trước một thể chế chính trị đã bị chính Mác và Anghen phủ định, bị cả nhân loại loại trừ sau bảy mươi năm thử nghiệm trên đất Nga, trên đất Đức và Đông Âu là đồng thuận với nhà nước. Tôi nghĩ đấy là một sự im lặng đáng sợ chứ không nên coi thường! Ai hiểu được nhân dân mình, người ấy chính là lãnh tụ của họ. Ai coi thường nhân dân, ai coi quyền lực là sức mạnh vô song, kẻ ấy sẽ không có gì ngoài những nguyền rủa của hôm nay và mai sau. Một Nero  bạo chúa, một Tần Thủy Hoàng, một Stalin, một Mao Trạch Đông, một Ponpot …vẫn còn đó bản chất tàn bạo của nó. Lịch sử là vậy, không quên công ơn và nhớ rất rõ tội ác.

         …Tổng thống Medvedev không thể im lặng được trước một số người còn sùng bái Stalin vì sự hiểu biết hạn hẹp do bưng bít thông tin, buộc lòng ông phải cho giải mã những điều được coi là tối mật của chủ nghĩa cộng sản. Ông nói: “Nếu hôm nay nhắm mắt trước tội ác này (Stalin ra lệnh giết hai mươi hai ngàn sĩ quan [binh sĩ  ?] Ba Lan năm 1940) thì trong tương lai những tội ác như vậy có thể lặp lại, muốn hay không, ở dạng này hay dạng khác, ở các nước khác nhau. Vì vậy mặc dù điều này diễn ra tuy gay gắt, những tội ác như vậy là không bao giờ hết thời hiệu. Những kẻ gây ra chúng sẽ phải chịu trách nhiệm bất kể đã mất cách đây bao nhiêu năm”.  

      Đúng, những kẽ gây ra tội ác với nhân dân  phải chiụ trách nhiệm bất kể đã mất cách đây bao nhiêu lâu !

     Đúng, người có văn hoá bao giờ cũng là người biết sợ sự thật lịch sử. Bởi đơn giản sự thật lịch sử hiện diện cùng thời gian hôm nay và cả mai sau: VINH QUANG và TỘI ÁC !

HLG

30-5-2011

Advertisements

202 phản hồi to “344. Đừng tiếc nuối những gì mà loài người đã loại bỏ đi”

 1. […] 2. Hoàng Lại Giang, “Đừng tiếc nuối những gì mà loài người đã loại bỏ đi!” https://anhbasam.wordpress.com/2011/… […]

 2. […] Giang: “Lội ngược dòng” bằng ngòi bút cá tính … (PLTP, 29/8/2010);   – 344. Đừng tiếc nuối những gì mà loài người đã loại bỏ đi (30-05-2011); – 355. Trao đổi qua bài viết của Hoàng […]

 3. […] Đừng tiếc nuối những gì mà loài người đã loại bỏ đi […]

 4. gia tao said

  công bàng mà nói cái loại cán bộ bây giờ .khi được làm cán bộ họ thích lắm khoe khoang đủ điều nhưng thực chất điếc hay ngóng ,ngộng hay nói

 5. TML - Canada said

  Cho tôi được mạo muội đổi tên bài viết này, “Đừng tiếc nuối những gì con người đã thải đi”. Có lẽ các ông các bà nghe sẽ thấm thía hơn.

 6. Vũ Công Hàm said

  Thế bỏ chủ nghĩa xã hội thì bổng lộc đâu còn? Dù biết nó tàn ác, bạo lực, phản khoa học nhưng chúng tôi vẫn tôn thờ nó.
  Đơn giản thế thôi, làm gì được nhau.

 7. Đừng ngộ nhận những gì mà XH ta không có said

  Thưa Bác HLG và thưa các bác !
  Đọc bài của các bác E thấy chính các Bác phí thời gian vàng ngọc lo hão vì các bác đang rất ngây thơ và ngộ nhận về chế độ ta và các lãnh đạo yêu quý của chúng ta E đề nghị các Bác trả lời câu hỏi sau :
  1- Về chủ trương đường lối : Đường lối và chế độ XH mà các LĐ ta đang thực thi dưới danh nghĩa Đảng chỉ đạo có đúng theo chế độ XHCN không ?(cho dù cả thế giới đang lên án ) có đúng như tư tưởng HCM ko mà hàng ngày LĐ vẫn rao giảng ko ? Hay nó chỉ là chiêu bài ? Thế thì các bác bảo nuối tiếc cái dề ?
  2- Về lãnh đạo :
  – Trước hết so sánh trong nước : Với cơ chế hiện nay thì thực chất trình độ các lãnh đao ta thế nào ? đầu tiên từ cơ quan bác người lãnh đạo các bác có thực sự có tài có đức ko hay đa phần là con ông cháu cha hoặc giỏi luồn lọt, nịnh hót, cơ hội, xu nịnh, chạy chọt những người kiệt xuất có chịu vào các cơ quan nhà nước hay ko ? trong cơ quan đó thì kẻ trình độ lùn nhưng giỏi quan hệ và giỏi trèo thì lại đứng trên ? từ đó suy ra não trạng của các LĐ ra sao các bác rõ? chả thế có kẻ sắp đặt ghế sẵn chỉ cần học ( nhồi nhét ) chính trị thôi như ĐND mà vẫn phải quay cóp bị bắt nhưng bây giờ vẫn được Đáng bố trí làm lãnh đạo đầu tỉnh – Bí thư Tỉnh UỶ TQ ? Những con người này được mấy kẻ hiểu về CNXH và CNCS mà lãnh đạo và 😄 được đường lối bắt toàn Dân tộc phải theo và họ có theo CNXH và CNCS đâu ? hay chỉ võ mồm. Thế nên khi các bậc Đại trí thức các GS-TS góp ý thì họ nghe làm sao được hiểu đâu mà nghe khi trái quyền lợi và ý đồ thì góp ý sẽ là “phản động” .Thưa các bác làm gì có CNXH nào mà Ô “đày tớ” thì giàu nứt đố đổ vách còn ông “chủ” thì nghèo kiết xác thế ?
  – So sánh với ngoài nước : Ai cũng rõ là VN thua kém thế giới về mọi mặt từ mức sống chế độ đãi ngộ đến đời sống văn hoá và đạo đức càng ngày càng xuống cấp suy đồi,khoảng cách giầu nghèo càng lớn càng bất bình đẳng, chế độ phúc lợi cũng như các quyền tự do con người ; tôn giáo, đảng phái, chính trị.v.v càng thua kém các nước đặc biệt là về Kinh tế và trình độ KHKT thì thua xa cả thập kỷ so với các nước. Thế thì tại sao các bộ óc lỗi lạc hơn chúng ta như vậy mà họ lại “ngu dốt” đến mức lên án chối bỏ cái mô hình XHCN và CNCS mà chỉ có mấy ông LĐ VN ( mà toàn những con dân trình độ lùn nhất nước Việt nhưng giỏi trèo – như đã nói ở trên ) nhận ra tính ưu việt của nó để bắt dân theo ư ? Thế hoá ra Obama, Angela Merkel ,Nicolas Sarkozy ,Putin,Yoshihiko Noda dốt hơn bác Tr, bác D ư ? tại sao mình theo mô hình “ưu việt” ấy lại đang làm ta tụt hậu ghê gớm so với họ ?
  Theo E tất cả câu hỏi mà đáp án đến trẻ con nó cũng biết chỉ là “ko” ấy thì LĐ ta đều biết cả họ chỉ dùng cái mô hình XHCN và cái chủ nghĩa Mác – Lê mà các bác bảo nuối tiếc ấy đẻ làm chiêu bài để “trị” thôi thực chất họ có theo đâu và biết gì mà theo ? ngay mọi người cứ phê phán Đảng độc tài ( bên ngoài ) làm gì, đố ai biết thực chất bên trong là bao nhiêu ” Đảng phái” không ?
  Tóm lại các bác Đừng vội ngộ nhận những gì mà các lãnh đạo ta và chế độ ta không có !

  Editor: Các bác viết ra những điều này có lẽ không ngộ nhận, mà họ chỉ có thể nói được bao nhiêu đó thôi. Nói nhiều hơn nữa biết đâu phải đi bóc lịch, còn ai ở ngoài để nói?

  • can lộc said

   ông má có ý tưởng hay
   việt nam có những tay thó máy
   giống như con cáy chỉ bò miệng hang

 8. NHUNG said

  Phần đầu bài viết xin bái phục bác Giang.Nhưng đoạn cuối bác đã nhầm!Nếu không bấu víu vào chủ nghĩa Mác _Lê nin thì làm sao giữ được cái ghế các bác lãnh đạo đang ngồi?Gần đây nhất ,chính trong tranh luận về giá xăng dầu,thấy rất rõ các doanh nghiệp xăng dầu cuả nhà nước bán với giá bóp cổ dân suốt nhiều năm dưới thời ông Vũ Văn Ninh_lãnh đạo Bộ Tài Chính dở như thế ,nhưng vì có cái “ô” của Bộ Chính Trị .ông này leo lên lam phó thủ tướng!Còn biết bao nhiêu vụ”khi khỉ” như thế,thống kê nào cho hết!Làm dở nhưng lại có lập luận bao che “cách chức thì lấy ai làm?”.Cho nên ông Mác có những công trình khoa học đóng góp cho sự tiến bộ của nhân loại_tuy không lớn như người ta tâng bốc lên tận mây xanh môt thời, và hiện nay bị thực tế xác nhận là vớ vẩn…thì trong con mắt người VN tử tế ông Mác có tội với nhân dân VN!

 9. Khách said

  Chẳng cần lý luận chẳng cần triết học thực chất của vấn đề là đặc quyền đặc lợi giai cấp lãnh đạo VN giương cao lá cờ XHCN là lừa bịp .Chúng vì quyền lợi của bản thân của gia đình của con cháu họ hàng mình sẵn sàng bán rẻ tổ quốc quyền lợi dân tộc cho ngoại bang. Nhìn ra thế giới bây giờ Nga thì bỏ rơi Mĩ thì phải dân chủ nếu dân chủ thì ghế của chúng ngồi nhân dân sẽ đạp đổ. Vậy chỉ còn TQ thôi.Biết đi với ma quỉ đấy nhưng chẳng còn đường nào.

 10. Vũ Hưng said

  Lịch sử phát triển của loài người luôn luôn vận động để đi lên . Đó là quy luật bất biến . Dân tộc ta không thể nằm ngoài quy luật đó được . Trong cuộc ” vận động để đi lên ” đó nếu như trước đây Tổ tiên ta phải có ” Vua hiền Tôi giỏi ” thì trong lịch sử cận đại chúng ta phải có một Chính Đảng tập trung được trí tuệ , đoàn kết được toàn dân kết hợp được mọi yếu tố của thời đại … thì mới kế thừa được truyền thống , mới phát huy được sức mạnh đế mới có được thành quả như ngày nay ! Trước đây đứng trước một XH Phong kiến đã suy tàn , một thuộc địa của một Đế quốc Thực dân .Dân tộc ta nghèo nàn lạc hậu bị bóc lột , bị áp bức như thế nào hẳn mọi người còn nhớ , đã có rất nhiều Phong trào yêu nước , rất nhiều Đảng phái ,,, Đứng lên làm CM cho dân cho nước nhưng đâu có thành công ! Mà chỉ những người CS với một CĐ với một Thủ lĩnh mới làm được điều đó ,,,, và mới có ngày nay . Một người dân bình thường không mấy am hiểu gì mấy về LS hay CT cũng dể dàng nhận thức được điều đó . Đó là một thành quả cực kỳ vỉ đại …. Ngày nay thế giới ngày càng thay đổi không nằm ngoài quy luật : Lịch sử phát triển của loài người ” luôn luôn vận động để đi lên ” . Chúng ta đã và đang hàng ngày cùng toàn dân đi theo QL đó bằng con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất . Trong cuộc ” VẬN ĐỘNG ” này tuy không có bom đạn , không có nhiều mất mát hy sinh xương máu nhưng cực kỳ khó khăn trước cái bả của ” vinh hoa phú quý ” lúc này hơn lúc nào hết dân tộc ta cần phải đoàn kết , đấu tranh ( đấu tranh để đi lên để cùng tồn tại ) . Chúng ta đã mất mát quá nhiều , đã hy sinh quá nhiều mới có THÀNH , có QUẢ như ngày nay . Trong cuộc ” vận động để đi lên ” này chúng ta hãy giữ gìn THÀNH QUẢ đó . Hãy ” KẾ THỪA ĐỂ PHÁT TRIỂN ” Vâng xin nhắc lại : Hãy ” KẾ THỪA ĐỂ PHÁT TRIỂN ”

  Editor: Ngày xưa dân ta bị thực dân Pháp bóc lột, ngày nay dân ta vẫn tiếp tục bị ta tiếp tay với bọn giãy chết vừa bóc, vừa lột. Công nhân ngày xưa bị bóc lột còn xuống đường, ngày nay thì, nhờ ơn đảng, ơn bác, công nhân ngoan ngoãn…cam chịu! Phải chăng đó là THÀNH QUẢ mà Vũ Hưng muốn nói tới?

  • binhnhidienbien said

   xin cai chi va xin editor dung buon ,nay ta chi tiep tay voi thien duong quoc xa han toc chu co chiu tiep tay voi bon giay chet hoi nao dau ,neu ma ta tiep tay voi bon giay chet thi dan ta suong giay danh dach vi ly tuong tu do dan chu duoc thuc hien o viet nam rui

  • Thhangoc69 said

   Khong ai phu nhan , thanh qua cua CM nhung thu hoi Cai cot loi cua chien thang La chi do mot Dang Cs lanh dao u , ban Vu Hung da nham day , toan dan dau tranh gianh doc lap , tu do va khong mot ai , mot chinh the nao co the nhan do La cong cua Minh ,
   Ngay nay chung ta khong the nhin vao qua khu de ma quen rang tung gio tung phut Dat Nuoc ta dang bi Mat dan , thanh qua ma ban noi thi con chau chung ta e co ra tra no hang tram Nam lieu da het chua ? Ban dang o dau vi tri nao frong xa hoi ma suynghi cua ban van u toi nhu vay . Hang ngay ban co nhin ra the gioi de xem khong ? Thanh tich kinh te cua ta co bang ho khong ? Ma sao ho van lam cuoc cach mang de thay doi , nhan dan Nuoc ay la phan dong u , hay y thuc chinh tri cua ho non kem , toi La nguoi it hoc ma khi doc Phan Bien cua ban thay buon cuoi qua , Thuong thay .

 11. Bác nào muốn đọc tài liệu về Marxist vào đây tha hồ : http://www.marxists.org/vietnamese/index.htm
  Nếu muốn sách giấy có thể ra NXB Chính Trị Quốc Gia ở phố Quang Trung. Trọn bộ luôn!

 12. Khách said

  Toàn phê phán MÁC trong khi đó không ai biết ông được đài bbc bình chọn là nhà tư tưởng vĩ đại mọi thời đại .

  • LBS said

   Xét một cách công bằng thì Mác đã có một số đóng góp cho nhân loại: (1) phê phán chủ nghĩa tư bản, nhờ đó mà các xã hội “tư bản” ngày nay trở nên công bằng hơn xưa, (2) khơi dậy cả một phong trào công nhân mạnh mẽ, nhờ vậy mà ngày nay công nhân ở các nước “tư bản” có điều kiện tập hợp lại để đấu tranh, vì vậy ít bị bóc lột hơn xưa, (3) tư tưởng của ông đã có đóng góp phần nào cho kho tàng tư tưởng của nhân loại (vd: Mác cùng với Emile Durkheim và Max Weber là ba nhà tư tưởng có công đầu trong việc hình thành khoa xã hội học hiện đại).

   Vì vậy ở các nước phương Tây, người ta vẫn đánh giá ông là một nhà tư tưởng lớn (ít nhất là có ảnh hưởng lớn).

   Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác khiến người dân các nước phương Tây không ghét Mác: các nước này chưa bị áp đặt “chuyên chính vô sản”, do đó người dân chưa phải chịu khổ vì những sai lầm của tư tưởng Mác. Nói cách khác, sở dĩ người dân không ghét Mác là do công lao của các đảng dân chủ – xã hội đã “không chịu áp dụng những điều sai lầm của Mác”, mà nếu đã lỡ áp dụng phần nào (vd: quốc hữu hóa) thì khi thấy sai, cũng bỏ đi không áp dụng nữa. Ngày nay, gần như tất cả các đảng dân chủ – xã hội đều xóa bỏ mục tiêu quốc hữu hóa trong cương lĩnh của họ.

   Giờ đây, nếu muốn cho người dân Việt Nam không ghét Mác nữa thì chỉ còn có một cách duy nhất: từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, không áp dụng những sai lầm của Mác nữa. Thế là xong. Nếu Việt Nam xóa bỏ hệ thống chính trị kiểu chuyên chính vô sản, dân chủ được thiết lập, người dân được hưởng tự do, thì vài mươi năm sau, các thế hệ người Việt trong tương lai sẽ bớt ghét Mác, sẽ đánh giá ông một cách công bằng hơn.

   Suy cho cùng, ai là người làm cho người dân ghét Mác? Chính là những người cộng sản chứ không phải ai khác! Nhất là các nhà lý luận đang giảng dạy trong các trường Đảng (ngày nay đổi tên là “học viện chính trị”) và các nhà tuyên huấn đang hàng ngày hàng giờ nhai đi nhai lại những điều ngớ ngẩn nhưng lại bắt mọi người thừa nhận đó là những chân lý vĩ đại!

 13. salem78 said

  Bác Giang ngây thơ quá. Các vị lãnh đạo đâu có cần hiểu gì về chủ nghĩa cộng sản. Họ chỉ vin vào chủ nghĩa cộng sản là cái có sẵn để làm tuyên ngôn cho hành động của mình,và luôn biến mong muốn của mình thành đường lối của Đảng hợp pháp hóa cho hành động và tập thể hóa mục đích cá nhân. Tôi cá với Bác và mọi người rằng bất cứ ai trong bộ máy lãnh đạo của Đảng đều biết và thấy được nhược điểm của chủ nghĩa Cộng sản, nhưng họ không thể phá vỡ được bởi đó là 1 hệ thống khổng lồ, phức tạp, chằng chịt và phản bội lại ý nghĩa công lao của thế hệ đi trước với hàng trăm nghìn sinh mạng qua các kỳ chiến tranh. Không những thế, điều đó còn làm cho các cuộc chiến trong quá khứ trở nên vô nghĩa. Nhưng tôi đồng tình với bác rằng, bản chất của chủ nghĩa cộng sản đang vận hành của đất nước chúng ta thực sự bị biến tướng, dị tật, ô hợp, mất phương hướng, không có đồng nhất, có sự lệch lạc ý thức hệ và quan trọng nhất là không thực sự đồng lòng. Một phần của sự không hiểu thực sự rõ về chủ nghĩa Mac như bác đã nói này đang dần nảy sinh nhiều khuynh hướng khác nhau về đường lối, quan điểm trong nội bộ đảng. Hình thái thể hiện tuy thầm kín nhưng rất dữ dội kiểu sóng ngầm đang khiến đất nước chúng ta chòng chành giữa đại dương. Xin thưa với Bác rằng, ngay cả các giáo sư dậy về Luật, Triết học trong giảng đường cũng nhìn thấy nhược điểm , khiếm khuyết. Ở ngoài đường phố dân chúng cũng phê bình chế độ, trong cơ quan cũng phê phán cơ cấu chế độ chính quyền, nhưng chẳng ai có đủ lực để phá vỡ bế tắc hoặc công khai chính thống. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể nằm chờ sự tự tan vỡ của bộ máy cồng kềnh mang nặng lý thuyết lỏng lẻo, giáo điều trong tương lai mà thôi.

  BS: Bác Giang hay bác salem “ngây thơ quá”? Một bài báo viết ra đâu phải chỉ và chủ yếu cho những người lãnh đạo VN?

  • Tho ho ...nằm chờ! said

   “Nếu hôm nay nhắm mắt trước tội ác này thì trong tương lai những tội ác như vậy có thể lặp lại, muốn hay không, ở dạng này hay dạng khác, ở các nước khác nhau. Vì vậy mặc dù điều này diễn ra tuy gay gắt, những tội ác như vậy là không bao giờ hết thời hiệu. Những kẻ gây ra chúng sẽ phải chịu trách nhiệm bất kể đã mất cách đây bao nhiêu năm”.

 14. khach said

  ngoaij tru mot so it ke ham chuc ham quyen, chang phai tat ca dang vien cs deu xau ca. Chug ta can van dong, tranh thu su ung ho cua ho, van dong ho dung ve phia chinh nghia cua dan toc de tao nen suc manh tong hop!


 15. Không, em đừng luyến tiếc ! .. .. Không, xin anh đừng tiếc nuối .. ..
  ==============================

  Không, đừng luyến tiếc giáo điều :

  Không, đừng tiếc nuối Ý hệ .. ..

  Không ! Đừng tiếc cái của Nhân loại loại bỏ.. ..

  Không, anh đừng tiếc nuối Ý hệ .. ..

  Chỉ đem bất hạnh nhục nhã về

  Không, anh đừng luyến tiếc giáo điều .. ..

  Chỉ đem lại Nỗi buồn Thế kỷ Niên kỷ Giao chỉ !

  Không, đừng luyến tiếc điều gì:

  Không, đừng tiếc nuối Ý hệ .. ..

  Không ! Đừng tiếc cái gì Loài Người loại bỏ.. ..

  Không, đừng luyến tiếc điều gì:

  Không, đừng tiếc nuối Ý hệ .. ..

  Đã phi nhân tàn sát Dân tộc Việt

  Giá quá đắt hàng chục triệu Sinh linh

  Giá quá đắt hàng chục triệu Thương binh

  Giá quá đắt ! Giá quá đắt !

  Hàng chục triệu Vong hồn Tử sĩ Liệt sĩ Hai bên

  Không ! Đừng luyến tiếc điều gì:

  Không ! Đừng tiếc nuối Ý hệ Đỏ Máu sân si .. .

  Không ! Đừng tiếc nuối giáo điều lưỡi gỗ từ loa hoen rỉ.. .

  Dân tộc Việt làm lại từ đầu

  Khởi điểm là Tự Do – Dân chủ – Pháp Quyền

  Tổ Quốc trường tồn bất diệt

  Đất Nước lại vào Xuân triền miên .. ..

  […]

  TRIỆU LƯƠNG DÂN

 16. montaukmosquito said

  Trích bản Tuyên Ngôn Cộng Sản

  Những người cộng sản coi là điều đáng khinh bỉ nếu giấu giếm những quan điểm và ý định của mình. Họ công khai tuyên bố rằng mục đích của họ chỉ có thể đạt được bằng cách dùng bạo lực lật đổ toàn bộ trật tự xã hội hiện hành.

  Đó là lời Mác

  I like him, he’s silly

 17. lehaichampal said

  Bác Hoàng Lại Giang có đề cập đến”những người cộng sản chân chính”. Phải hiểu,đây không phải là những người cộng sản,mà
  là những người bị”đi lạc”vào thế giới cộng sản,rồi”bí”,rồi bị CỘNG SẢN CHÂN CHÍNH”tẩy não”người,thay vào đó là não Cộng sản.
  Khi CNCS bị đào mồ chôn trên toàn thế giới một thời gian dài rồi mà họ vẫn còn đi tới,đi lui trên ngã ba đường. Đến hôm nay,nhiều
  người đã tĩnh cơn mê,mạnh mẽ,rất mạnh mẽ tố cáo tội ác của CNCS đối với nhân loại,trong đó có nhân dân Việt Nam là nạn nhân.
  Vì bị tẩy não người quá”sạch”,cắm não cộng sản vào quá sâu,quá triệt để,quá toàn diện,nên khó mà trở lại chính mình như trước
  khi bị đi lạc được. Đọc lại bài của Bác HLG,thấy dùng chữ CỘNG SẢN CHÂN CHÍNH mà sốc quá. Chữ cộng sản làm sao mà gắng
  với chữ chân chính được? Cụ Phan Bội Châu,cụ Phan Chu Trinh mà biết có người gắn 4 chữ trên chung với nhau,chắc các cụ nhồi
  máu cơ tim mà chết một lần nữa chứ chẳng chơi!.

 18. Linh said

  Đầu óc họ u mê, tăm tối nếu chỉ ảnh hưởng đến bản thân gia đình họ thì không sao. Đằng này sẵn có súng đạn, nhà tù trong tay nên họ bắt ép cả đất nước phải đi theo họ.
  Ác thì cũng vừa thôi chứ, sao ác quá vậy trời.
  Dân ta chỉ hơn dân Bắc Triều Tiên chút thôi. Dân Bắc Triều Tiên còn bị bắt buộc phải tung hô chủ tịch của họ khắp nơi.

  Những con quái vật có niềm vui là làm người khác sợ hãi và đày đoạ họ cho thảo thú tính của mình.

 19. Hồ Đào said

  Nói chung là bác Hoàng Lại Giang nói rất đúng, CNXH đã hoàn toàn lỗi thời và lạc hậu. Chắc vài hôm nữa báo QĐND sẽ có 1 bài viết trên mục “chống diễn biến hòa bình” để phản bác lại bác Hoàng Lại Giang, bài viết trên báo QĐND sẽ tiếp tục làm trò cười cho thiên hạ….

 20. He he! Đồ cổ mới đắt giá.Vậy chế độ XH cổ mới độc đáo mới để nhân loại ngưỡng mộ, rồi đưa vào bảo tàng sẽ có ối người mua vé để xem. Đà này có khi vài chục năm nữa , nước ta sẽ thành XH với chế độ Chiếm hữu nô lệ còn oách hơn, tuy nhiên sẽ cải tiến chút ít.” Ôn cố chi tân” có XH cổ để cho nhân loại biết so sánh chế độ XH mới. Nên VN. Cu Ba , Bắc Hàn,TQ là một bộ phận của TG ,cần giữ vững chế độ này, hoặc đưa về Thời kỳ CS nguyên thủy thì càng hay!

 21. tuongtam said

  Cám ơn bác Giang rất nhiều.Tôi rất nghiện và tâm đắc các tác phẩm của bác trước đây, có phải bác là Nhà Văn.
  Có những bài viết như vậy, để lịch sử và con cháu lưu truyền về một thế hệ kinh khủng hôm nay.

 22. Dân Việt said

  Phải công nhận một thực tế rằng: Sự lỗi thời về con đường xây dựng nước ta hiện nay không phải trong Đảng cộng sản không biết, nhiều Đảng viên đã nhận ra nhưng lại không dám nói. Bạn nghi ngờ ư? Ta đã biết nguyên UVBCT Trần Xuân Bách, tướng Trần Độ, nguyên chủ tịch QH Nguyễn Văn An… là những người không ai có thể chối cãi họ là những người không có kiến thức và lòng yêu nước đã có những tiếng nói về dân chủ, tự do, lỗi hệ thống… và sự cần thiết phải đổi mới, xem lại con đường xây dựng đất nước nhưng những ý kiến đó đã được ĐCSVN đối xử như thế nào. Vả lại bạn cứ chịu khó lắng nghe xem có bao nhiêu tiếng nói phản biện xã hội của những người đang đương chức hay chỉ khi nghỉ rồi mới dám nói một phần suy nghĩ của mình. ĐCSVN lấy phê và tự phê bình làm quy luật tồn tại và phát triển của mình nhưng lại sợ bị phê bình lắm vì họ hiểu những ý kiến phản biện nhiều ý kiến đúng lắm nhất là về tự do, dân chủ, họ hiểu hệ thống lý luận của họ đang được trang bị không đủ lý để giải thích hiện thực thế giới hiện nay, họ bí nên càng không dám tranh luận mà chỉ áp đặt, khuôn mẫu giáo điều thôi. Thực tiễn là tiêu chuẩn chân lý, là cây đời mãi mãi xanh tươi. Họ sợ khi phải so sánh với các nước xung quanh ta, họ sợ khi thấy mình tụt hậu, họ không dám nhìn thực tế đó. Tôi nhớ VTV1 đã có một chương trình nói về trình độ trí thức và trí tuệ Việt Nam nhưng không sao phát huy được do cơ chế và cũng trong chương trình này có đưa số liệu so sánh mặt bằng trí thức và đời sống nhân dân của VN với Hàn Quốc, Thái Lan, Singapo năm 1975 khi ta vừa thống nhất đất nước sau đó so sánh với hiện nay. Chúng ta thấy thật là xấu hổ với các nước đó, thử hỏi đất nước ta chậm phát triển là do đâu. Có thể kết luận là do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước vì: Chính trị đi trước mở đường cho kinh tế. Đảng thấy sai nhưng không sửa, kìm hãm tiếng nó của trí thức, không biết sử dụng người tài, ham quyền cố vị.

 23. Thanh Tùng said

  Chẳng cần học thuyết cao siêu gì cả. Chỉ cần nhận thấy họ đang làm sai, gây bất công thì tôi lên tiếng.
  Lãnh đão VN và cái chủ thể XHCN chỉ là nói láo cao siêu

 24. B40 said

  Tôi nghĩ rằng :Ông Hoàng Lại Giang và các vị đánh giá sai về các ô. lãnh đạo hiên giờ ! Không phải họ không nhận ra sự lỗi thời của hệ tư tưởng họ đang cố tình “kiên
  định”.Cái điều quan trọng là quyền lợi ích kỷ của họ ,chứ đâu phải quyền lợi của
  quốc gia !Đó là bản chất bất biến của giai cấp thống trị từ xưa tới nay ! Chúng ta đừng ngây thơ cho rằng họ từ bỏ ! Hãy cứ để họ tích ÁC ,đủ để cho toàn dân không chịu nổi nữa như hồi nawm1945, thì điều gì đến sẽ đến thôi mà .Bây giờ các vi góp ý ,họ lại vu cho “tư tưởng phản động ” thì lại vào hỏa lò thì vợ con hết nhờ .Riêng tôi sợ lắm các vị ơi !!!!!!!!!!!!!!

  • CKC said

   Thưa bác B40
   Họ khôn chán, họ kiên trì ngu dân và bọc lót cho nhau, bảo nhau chỉ “ác vừa phải” thì làm thế nào?

 25. Khách said

  hay quá. Đề nghị anh ba sàm dịch ra tiếng anh, tiếng trung để nhân dân nước bạn 4 tốt, 16 chữ đọc để họ hiểu rõ họ tốt đến mức nào.

 26. Chủ nghĩa Mác Lênin là gì, chắc chắn không một cấp lãnh đạo nào ở Việt Nam, kể cả các giáo sư tiến sĩ chuyên Mác Lê cũng không hề đọc đầy đủ các tác phẩm của các ông này. Vì vậy mà ngày nay các nhà lãnh đạo cộng sản phải thừa nhận là đã đưa dân tộc Việt đi vào con đường chưa có tiền lệ. […]

 27. bèo tấm said

  Thật thấm thía.
  Cái chính là những người nắm quyền lực hiện nay chưa đủ kiến thức văn hóa để nhận thức đúng tình hình. Đáng tiếc!

 28. LBS said

  Bài của bác Hoàng Lại Giang thể hiện tâm huyết rất đáng quý của một người trí thức cộng sản trước hiện tình của đất nước, giữa lúc Đảng Cộng sản ngày càng băng hoại, cam tâm đầu hàng ngoại bang để giữ vững địa vị và quyền lợi của mình.

  Đáng tiếc là những gì bác viết về Mác, Ăng-ghen và Lênin lại không hoàn toàn chính xác. Các vị này không «sáng suốt », không tự nhận thức được sự sai lầm của mình như bác tưởng. Xin trả lời vài câu hỏi mà bác đặt ra :

  – Vì sao ngày 17 tháng 11 năm 1852 Mác – Ăng-ghen giải tán “Đồng minh những người Cộng sản”?

  Việc giải tán “Đồng minh những người Cộng sản” không có liên quan gì đến sự hình thành phong trào dân chủ – xã hội. Từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 11 năm 1852, vụ án xét xử 11 thành viên của tổ chức này diễn ra tại thành phố Cologne ở Đức (tên trong tiếng Đức của thành phố này là Köln). Trong vụ án này, Chính phủ Phổ đã kết tội 7 người, với mức án từ 3 đến 6 năm. Việc giải tán “Đồng minh những người Cộng sản” chỉ nhằm để tránh khó khăn cho phong trào cộng sản nói chung. Hơn 10 năm sau đó (1864), Mác thành lập Quốc tế I. Như vậy “giai đoạn đầu của phong trào công nhân độc lập Đức” không hể kết thúc từ năm 1852 như bác đặt vấn đề,

  – Và có phải chính Mác – Anghen đã thành lập Đảng dân chủ xã hội Đức – chính đảng xã hội chủ nghĩa vào tháng tám năm 1869?

  Đảng thành lập vào năm 1869 có tên là Đảng Công nhân Dân chủ – Xã hội (SDAP). Lãnh tụ của đảng này là August Bebel và Wilhelm Liebknecht, chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa Marx. Đảng này được hình thành từ một số tổ chức chính trị của giai cấp công nhân ở vùng Saxony và miền Nam nước Đức. Nhưng đảng này không phải là nguồn gốc duy nhất của Đảng dân chủ – xã hội Đức.
  Nguồn gốc thứ hai của Đảng DCXH Đức là Tổng hội Công nhân Đức do Fernidand Lassalle (1825-1864) sáng lập vào năm 1863. Đó là tổ chức chính trị có quy mô lớn đầu tiên của giai cấp công nhân ở Đức. Tổ chức này chịu ảnh hưởng của Lassalle, mà Mác lại rất “kỵ” Lassalle , thường xuyên phê phán ông này.
  Hai trường phái mác-xít và Lassalle cạnh tranh nhau mãi cho đến năm 1875, khi hai phái này hợp nhất với nhau thành một đảng có tên gọi là Đảng Công nhân Xã hội Chủ nghĩa (SAP). Đến năm 1890, đảng này đổi tên thành Đảng Dân chủ – Xã hội Đức (SPD) và giữ tên đó đến tận ngày nay. Năm 1875, tức là thời điểm hợp nhất giữa hai phái mác-xít và Lassalle, được coi là thời điểm thành lập đảng.
  Mác không hề ủng hộ Lassalle mà luôn luôn đả kích Lassalle, cho ông này là kẻ cơ hội, thỏa hiệp với giai cấp tư sản. Vì vậy ngay khi hai phái hợp nhất với nhau vào năm 1875, Mác đã viết bài phê phán Cương lĩnh của Đảng DCXH, về sau tác phẩm này được Ăng-ghen công bố dưới tên gọi là “Phê phán cương lĩnh Gotha”.

  – Từ chủ nghĩa xã hội bạo lực, Mác – Anghen chuyển qua chủ nghĩa xã hội dân chủ xuất phát từ nguyên nhân nào?

  Sự hình thành trào lưu dân chủ – xã hội không phải là công lao của Mác. Nếu có thể nói đến chút ít “công lao” đối với trào lưu dân chủ – xã hội thì chỉ có thể nói đến Ăng-ghen, người vào lúc cuối đời đã ủng hộ việc Đảng DCXH Đức tận dụng con đường hợp pháp (phổ thông đầu phiếu) để mở rộng ảnh hưởng.
  Như trên đã nói, Đảng dân chủ – xã hội Đức là kết quả của hai dòng tư tưởng: Mác và Lassalle. Sự trỗi dậy của phái Lassalle (chủ trương đấu tranh ôn hòa trong khuôn khổ của chế độ dân chủ tư sản) mới là nguồn gốc của chủ nghĩa dân chủ – xã hội. Người đánh giá lại vai trò của Lassalle và vạch ra con đường sửa chữa chủ nghĩa Mác là Eduard Bernstein (1850-1932), một học trò của Ăng-ghen. Tác phẩm nổi tiếng của Bernstein gây sóng gió trong phong trào mác-xít ở Đức có tên là “Những tiền đề của chủ nghĩa xã hội và những nhiệm vụ của Đảng dân chủ – xã hội“ được xuất bản vào năm 1896, 3 năm sau khi Ăng-ghen qua đời.

  Bác có thể tìm đọc bài viết “Dân chủ – xã hội là gì? của tác giả Mai Thái Lĩnh để biết thêm chi tiết.

  – Vai trò của Lê-nin:
  Chính Lê-nin là người đi đầu trong việc “chống xét lại” trong lòng phong trào mác-xít, dẫn đến sự thành lập Quốc tế III (tức Quốc tế cộng sản). Nếu không có Lê-nin, nhân loại sẽ không phải gánh chịu tai họa của chủ nghĩa cộng sản.
  Lê-nin chẳng bao giờ thấy được sự sai lầm của mình như bác tưởng. Mục đích của NEP chỉ nhằm cứu kinh tế nước Nga – lúc bấy giờ đang cực kỳ be bét. Nhưng Lê-nin chỉ chủ trương tạm lùi một bước để khôi phục kinh tế, sau đó sẽ lại tiến hành công hữu hóa để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Riêng về chính trị, ông ta chưa bao giờ từ bỏ chuyên chính vô sản. Chính Lê-nin là người đẻ ra quan niệm “dân chủ vô sản” mà thực chất là “chuyên chính vô sản” (tức là “độc tài vô sản”).
  Đảng cộng sản Việt Nam muốn giải phóng dân tộc, giành độc lập mà lại chọn con đường của Lê-nin. Đó mới thật sự là “lỗi hệ thống” mà ngày nay dân tộc ta phải gánh chịu.

  LBS
  BS: Cám ơn bác đã công phu phân tích.

  • montaukmosquito said

   Bổ xung thêm cho bác LBS

   Khái niệm “chuyên chính vô sản” không phải sản phẩm của Lenin, nhưng chính là của Marx khi bàn về vấn đề nhà nước . Tiếng Anh nguyên thủy là “Dictatorship of the Proletariat” tức là “Nền độc tài của giới vô sản”. Ngoài này quan niệm Lenin đã nhìn thấy và phát triển yếu tố bạo lực trong chủ nghĩa Mác, và đưa những lý luận trên giấy tờ của Mác vào cuộc sống . Nó kinh khủng như thế nào, các bác tự hiểu lấy .

   Bác rất chính xác về Lenin và NEP -1 bước nhượng bộ . May quá ta có Xít Ta Lin, lên là dẹp hết tất cả những trò cải lương của NEP . Về bạo lực, Stalin chỉ phát triển và hoàn thiện những gì Lenin đã đặt nền móng . Tòa nhà Lubianka nổi tiếng từ thời Lenin, và cũng chính Lenin là người đặt viên đá đầu tiên cho Gulag. Trùm khủng bố thời Lenin có tên khác, Felix Dzerzhinsky. Bác đọc thêm về ông này sẽ biết Beria chỉ là học trò, xuất sắc, nhưng cũng chỉ là học trò .

   • LBS said

    Đúng thế! Chuyên chính vô sản (độc tài vô sản) có nguồn gốc từ Marx. Điều này tác giả Mai Thái Lĩnh cũng đã trình bày khá đầy đủ trong tác phẩm “Huyền thoại về một Nhà nước tự tiêu vong” , công bố năm 2005 trên trang mạng talawas, và sau đó được đăng tải ở nhiều nơi.

    Mặc dù là quan niệm của Marx, nhưng không có người mác-xít nào áp dụng nó, mãi cho đến khi Lê-nin viết cuốn “Nhà nước và cách mạng” và áp dụng nó vào thực tế của nước Nga – năm 1917. Các đảng cộng sản áp dụng chuyên chính vô sản, còn các đảng dân chủ – xã hội thì từ chối chuyên chính vô sản. Vì vậy ở các nước mà đảng dân chủ – xã hội nắm được chính quyền thông qua bầu cử dân chủ thì nền dân chủ vẫn được giữ gìn và phát huy đến mức tối đa (như Thụy Điển, Na Uy, v.v..). Còn ở các nước đảng cộng sản nắm được chính quyền thì kể như dân chủ, tự do không còn nữa, hay nói đúng hơn, chỉ còn trên giấy tờ và trên lời nói của các vị lãnh đạo mà thôi.

    Nhiều người cho đến nay vẫn lầm tưởng ĐCS VN không còn là cộng sản nữa. Thật ra, có thể về kinh tế họ không còn là cộng sản (xe hơi, nhà lầu, làm giàu, ăn chơi, v.v…) nhưng về chính trị họ vẫn còn giữ nguyên hệ thống chính trị theo kiểu “chuyên chính vô sản”,chỉ biến dạng chút ít bề ngoài cho có vẻ khác đi mà thôi.

 29. anti chó hán said

  – Thời bao cấp Mẹ tôi hay than thở rằng ” hồi trước thì bốc lột, còn bây giờ thì bóc lủm” nghĩa là không còn lột nữa mà nuốt trọn.
  – Max và E là hai nhà khoa học, họ tôn trọng qui luật và thừa nhận khách quan. Khi nhận định sai chắc chắn họ sẽ điều chỉnh lý luận.
  – Cho đến nay thì lý luận chủ nghĩa MAX-E đã sụp đỗ qua sự kiện liên xô và các nước đông âu. Không có xã hội văn minh nào tồn tại dựa trên nền tảng của chủ nghĩa max. Việt Nam và trung quốc đang cố giữ lý thuyết này nhưng tồn tại được là dựa trên nền kinh tế thị trường.( cuba, bắc hàn thì khỏi bàn)
  – Với truyền thống và tiềm năng của dân tộc ta, lý ra đất nước ta không bị tụt hậu, nghèo, kìm hãm và tệ nạn, quan hệ, tham nhũng rối loạn như bây giờ. Phong bì, bằng cấp, chạy chọt, giấy phép, lại quả…. mọi thứ là đạo đức giả. Đến nỗi đã thành văn hóa ăn sâu trong xã hội. Ai cũng bảo thì phải thế hoàn cảnh mà, lương sao đủ sống… Kết quả với môi trường như vậy thì lòng tham, tính xấu thuận lợi phát triển. Người có quyền thì càng giàu, đại đa số người dân thì càng khánh kiệt, xã hội càng bất công.
  – Cái văn hóa xấu xa ngày càng ăn sâu, lan rộng càng hiện rõ nhưng cũng lạ không ai giám tự hào công khai văn hóa này.
  – Ngẫm lại lý thuyết cũng là công cụ để xây dựng xã hội tự do, công bằng, hạnh phúc. Nhưng quan trọng là người sử dụng công cụ này
  + Người tốt thực tâm xây dựng thì sẽ bỏ công cụ sai, dùng công cụ tốt .
  + Người xấu thì công cụ nào cũng kết quả xấu. ( búa liềm là công cụ tốt, nhưng vẫn dùng được để ăn cướp, trấn lột).
  – Cần tu tâm và loại bỏ lý thuyết sai, nghiêm trọng hơn kẻ thù(trung quốc) đang lợi dụng lý thuyết này để âm mưu cướp nước.
  – Chính sách ngoại giao với trung quốc hiện nay thật lạ kỳ, hữu hảo gắn chặc với kẻ xâm lược, đàn áp bắt người biểu tình yêu nước. Đang tin chuyển qua nghi ngờ, nghi ngờ chuyển qua không tin, không tin chuyển qua phản đối. Lòng dân rối loạn và sóng ngầm.

 30. Vũ Hưng said

  Đánh giá một con người thôi cũng phải dựa vào thời điểm của con người đó đã sống , phải dựa vào hoàn cảnh của con người đó đã trải nghiệm … v v …v v …Để mà so sánh thì mới thấy được cái hay , cái dở, cái đúng , cái sai… của họ … Như vậy cũng đã là khó mà phải có nhãn quan của các bậc ” hiền nhân Quân tử ” như thế mới khách quan…. Còn đánh giá một Đảng phái CT , một thể chế XH … Mà không dựa vào cái nguyên lý cơ bản trên thì thật sự không công bằng ( không biết đánh giá ) … mà chỉ mang nặng tính chỉ trích , nhìn nhận vấn đề hết sức phiến diện , không có trước , có sau hết sức nguy hiểm . Không nói đâu xa chỉ cần nhìn lại lịch sử cân đại từ những năm 30 trở lại đây thôi chắc các quý vị đã từng : Tai nghe , mắt thấy và có cả mình trong cuộc ! Tại sao các vị dễ quên thế ? Phong trào ” phản Đế , bài Phong ” trước đây thì có nhiều . Tại sao chỉ có những người CS mới thành công ? Trong kháng chiến chống Pháp rồi trong kc chống Mỹ và thống nhât TQ sau này cũng chỉ có những người CS mới làm được . Điều đó chẳng vĩ đại lắm sao ??? . Mà cũng cần phải nói không úp mở gì là : Trong sự nghiệp đó không thể phủ nhận công sức của nhân dân TQ . Còn bây giờ có một số ít người cho đó là : Có ý đồ , có mục đích ,,,Thì trong binh pháp có câu ” tương kế , tựu kế ” mà ta đã vận dụng đúng để đạt được mục đích của chính mình . Còn các quý vị hiện nay khi nhìn lại quá khứ mà cứ : Gía như thế này ? Gía như thế nọ thì thật sự quý vị là người : Mà dân ta gọi nhẹ nhàng là : ” KHÔNG BIẾT ĐIỀU ” Mong quý vị xem xét lại chính mình

  • Người VN said

   Nếu nói rằng sự nghiệp hôm nay có công sức của nhân dân TQ thì thật là láo toét, Vũ Hưng ơi ! thật nhục nhã cho một con người khi phát biểu ngu dại kiểu như thế .Câu nói đó là câu nói ngoại giao của các vị lãnh đạo giữa hai nước theo đường lối chính trị chứ không phải câu nói để ghi nhớ vì ở đời không ai cho không mình cái gì đâu, đều có mục đích cả . Lịch sử hàng ngàn năm cho nhân dân VN thấy rõ TQ chưa bao giờ có thiện ý đối với VN .Khi mọi người vạch mặt được kẻ nhận của đút lót từ một kẻ đút lót (để thực hiện ý đồ ) thì cho là không biết điều à ,sao lại nói năng hàm hồ thế
   Cả thế giới đều biết rõ ý đồ của TQ chỉ có Vũ Hưng cố tình không hiểu biết, chúng ta bưng từng chén cơm ăn hàng ngày là do công sức và những giọt mồ hôi của người VN làm ra, đừng đội TQ lên mà thờ nhé

   • Trung Quốc giúp Việt Nam 1 con gà thì Việt Nam phải nộp lại cho Trung Quosc một quả trứng( Stalin) Khi con gà già rồi chết VN vẫn còn phải nộp trứng cho TQ. Gà chết là của VN Trứng là của TQ nên phải trả..!!!

   • can lộc said

    tội đày ải dân tộc ta một nghìn năm ;nướng dân đen trên ngọn lữa hung tàn/vùi con đỏ xuống hầm tai vạ.ta chưa hỏi tội chúng cớ sao ta chụi ơn mọn kèm theo giả tâm cướp nươc ta

  • Nobita said

   Bạn biết làm sao CS có được “chiến công hiển hách” như bạn kể không Vũ Hưng? Bạn hãy xem thống kê thiệt hại về người trong chiến tranh Việt Nam thì rõ. Còn tài tuyên truyền của CS thì khỏi phải nói, hiện nay cũng vô địch thiên hạ. CS còn có nhiều thành tựu lắm, bạn cứ tìm đọc thêm trên Wikipedia nhé.

  • Anh Tuấn said

   Phần đầu Vũ Hưng viết có vẻ “triết lý” lắm, “biện chứng” lắm, nhưng phần sau thì (xin lỗi!) thối không ngửi được. Hèn gì chẳng có bậc chính nhân quân tử nào thèm đôi co với Vũ Hưng. Dân đen như tôi chẳng hiểu lý luận cao xa gì, xin hỏi Vũ Hưng: quả cam nó ngon nó ngọt, Vũ Hưng cho là nó ngon vì công người nông dân trồng, hay ngon vì tiền Vũ Hưng bỏ ra mua? bữa nay quả cam nó thối nó nẫu, lại còn bị sâu đục khoét, Vũ Hưng vẫn ăn vẫn khen ngon khen ngọt, hay đem vứt sọt rác?

  • CCB said

   Thưa ông VH nếu ngày xưa không có Dân-Những con người cùng khổ trong Xã Hội, thì có tài giỏi mấy Đảng cũng không thể “Cướp được” cái mà các ông đang có trong tay đâu!,Nếu không có sự tin tưởng tuyệt đối (đến mu muội) của Dân đen chúng tôi ngày ấy, vào các ông thì các ông có thành công không!. Nhớ rằng đẩy thuyền đi là Nước, nhưng lật thuyền cũng lại là Nước đấy!.Chính ông mới phải là người”xem xét lại mình”.

 31. ND-Saigon said

  Bài viết quá xuất sắc. Cám ơn tác giả. Các đảng viên cộng sản dĩ nhiên là cần phải đọc rồi và họ sẽ vứt ngay cái thẻ đảng CS ấy nếu như họ vẫn còn lương tri, các nhà giáo đang dạy sử tại các trường phổ thông vn cũng cần suy ngẫm nhiều khi đọc bài này. Những người cồn lại dứt khoát là không bao giờ muốn làm công dân xhcn rồi.

 32. Trần Quốc said

  Tôi xin phép được trân trọng ghi nhận những ý tưởng và tâm huyết của ông Hoàng Lại Giang thể hiện trong bài viết “Đừng tiếc nuối những gì mà loài người đã loại bỏ đi!”. Trong tinh thần cởi mở và dân chủ “được phép” trên trang mạng BASAM, tôi xin được trao đổi thêm cùng tác giả bài viết, dù chỉ là sơ lược.

  Ngay đầu đề bài viết tôi đã thấy phân vân, “những gì mà ‘loài người’ đã loại bỏ đi” là cả nhân loại hay chỉ là Liên xô và những nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu.

  Câu ‘ Những người cộng sản VN nên đọc lại thật kỹ học thuyết Mac và Angen’ có còn cần thiết hay không vì thực tế lịch sử sờ sờ ra rồi cần gì phải đọc lại để rồi lại phải lý sự với nhau cho mất thì giờ.Mà từ trước tới giờ ở ta có ai đọc.

  Những câu như “Những người Macxit là những người biết nắm quy luật,vận dụng, vận hành theo quy luật chứ không bao giờ bắt quy luật phải phục tùng ý chí chủ quan của con người” hay câu” Trước sau, loài người vẫn đánh giá cao học thuyết Mác, bởi tính kế thừa và phép biện chứng của nó. Nó chỉ cho nhân loại thấy con đường tất yếu mà bất kì chế độ nào cũng phải vượt qua” v.v…thì không dám bàn đến đúng sai trong nội hàm của những câu ấy mà tôi có cảm nghĩ chúng không ăn nhập và làm bật chủ đề lên. Quả thật , phần kết bài tôi thấy không trúng đầu đề.

  Nếu bài viết bố cục phân đoạn rõ ràng và tập trung vào những điểm chính yếu như ‘những gì đã loại bỏ, tại sao loại bỏ và tại sao khuyên nhủ đừng nuối tiếc’ thì người đọc dễ theo dõi hơn.

  Rất mong ông Hoàng Lại Giang hiểu cho sự chân thành của tôi. Bất luận thế nào tôi vẫn một lòng kính trọng tác giả.

  PS : Tôi cũng đã có lần đọc câu ” Chúng ta không có thù vĩnh viễn cũng như bạn muôn đời, chỉ có quyền lợi dân tộc là vĩnh viễn và muôn đời mà thôi”, nhưng thôi thì không ‘suy rộng ra’ mà nhỡ có người ‘suy nhỏ lại’… là “Chúng ta không có thù vĩnh viễn cũng như bạn muôn đời. Chỉ có quyền lợi của ta ( hoặc nhóm ta) là vĩnh viễn và muôn đời” thì chết cả làng rồi. Chào bác HLG.

 33. […] Ba Sàm Đôi nét về nhà văn Hoàng Lại […]

 34. tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà nhìn xem thế kỷ tàn phai said

  vào nhiều lần, hóa ra còm của tôi anh Ba không đăng sao?

 35. ẻtan hue said

  Vậy tóm lại các vị muốn gì ? Một cuộc chiến tranh Việt Trung ư ? Các quý vị có biết tại sao dân chúng không đứng về các quý vị không , Nói như ông K này là đúng .Các quý vị thù hằn chế độ này và muốn lật đổ nó bằng mọi giá ,kể cả gây một cuộc chiến máu đổ xương phơi .Các quý vị điên rồi

  • U 50 said

   ” Không có gì quí hơn độc lập tự do “

  • Kiến said

   Thay vì quy kết, bạn hãy tranh luận trực diện xem Ẻtan Hue ah!

   1. Không ai muốn chiến tranh, dù là cuộc chiến Việt-Trung hay bất cứ cuộc chiến nào. Ngay CHHV cũng không bao giờ muốn làm lãnh tụ, anh ta chỉ sử dụng quyền công dân (có ghi trong HP) để thức tỉnh mọi người đang sống trong nỗi sợ hãi, chán ngấy, ghê sợ chế độ CS và nhà cầm quyền hiện tại.
   Lịch sử loài người tứ thời chiếm hữu nô lệ đến nay, liên miên những cuộc chiến. Dân tộc ta đã trải qua rất nhiều cuộc chiến chống ngoại xâm, những cuộc chiến huynh đệ tương tàn (12 sứ quân, Trịnh-Nguyễn, Quốc-Cộng..)

   Khi bị dồn vào bước đường cùng, quyền tự do tối thiểu của con người bị cướp đoạt, sẽ còn đấu tranh, còn chiến tranh. Mục đích không gì khác ngoài việc đòi lại những điều vốn dĩ là của họ. Quá khứ đã là vậy, hôm nay là vậy, và mãi mãi vẫn là như thế!

   2. Chiến tranh xảy ra, những ĐV, những người lãnh đạo giàu có, tham nhũng, những người ra QĐ sai lầm gây thất thoát trăm ngàn tỷ khi đó ở đâu? hay là lũ dân đen chúng tôi làm bia đỡ đạn?

   3. Bác Ẻtan Hue dựa vào cái gì nói chúng tôi là điên? Ý bác là những người ở trang ABS là điên? lại một người nữa coi đồng loại chỉ cao bằng thắt lưng mình (!)

   4. “Các quý vị có biết tại sao dân chúng không đứng về các quý vị không”
   Bác thật biết lôi kéo quần chúng đấy!
   Thế thì bác đến vỉa hè, quán nước, bến xe, bàn nhậu, phòng khách gia đình, giờ nghỉ công sở,.. bác thấy gì? tôi giúp bác luôn nhé:
   4.1 Nhóm có lợi ích: lo sợ trước diễn biến xảy ra hàng ngày, hàng tuần trên thế giới và trong nước. Số khác thì ngượng nghịu lẩn tránh không dám nhắc đến chính trị.
   4.2 Đó là những người an phận thủ thường, vật lộn nuôi thân. Tiền lương của họ bị đánh cắp khi đang cầm khư khư trên tay mà thủ phạm chính là sự lạm phát do những QĐ sai lầm của các nhà lãnh đạo đáng kính có tài năng dưới mức TB. Họ không muốn biết và không được biết nhựng điều đang xảy ra chung quanh.
   4.3 Đó là những người mũ ni che tai. Họ biết thông tin, nhưng chứng kiến những bất công diễn ra hàng phút, hàng giờ trong XH khiến họ trở nên vô cảm. (sản phẩm của con người mới XHCN đó bác ah!)
   4.4 Đó là những người biết đau, biết khóc vì quyền làm người tối thiểu bị cướp mất, vì đất đai biển đảo tổ tiên bao đời giành giựt trước thiên nhiên và kẻ thù nay 2 tay dâng cho giặc.
   họ là người đứng tên những lá đơn kiện thủ tướng, kiện các hãng thông tấn chính thống, họ công khai biểu tình, hoặc giả chỉ dám lén lút ngồi trong bóng tối như tôi đế thét lên cái nhục, cái đau của mình.

   Giả như đất hương hỏa nhà Bác, có sổ đỏ (chủ quyền) hẳn hoi. Người hàng xóm xấu bụng cướp 80% mặt tiền (lưỡi bò), bác sẽ làm gì nhỉ?

   Hay người dân nước Việt không bao giờ được phép nói về chính trị? Nếu thế hãy ghi điều đó vào HP xem nào?
   Trên trang ABS, người có tâm, tầm hơn bác và tôi nhiều vô số kể.
   ==> không dám lạm ngôn, đôi dòng trao đổi cùng Bác vậy.

   • gia tao said

    ai không tinthu thấp ý dân.có hai người ngồi với nhau là bàn chuyện chởi đảng(trừ đảng viên có chấm mút ,tham nhủng )vách trầnbooj mặt nói một đường làm một nẻo.chỉ chưa có điều kiện liên kết với nhau thôi

 36. Khách said

  Chúng ta biết, họ còn biết hơn chúng ta. Có điều ai cũng biết muốn phát triển, muốn tiến lên bằng anh bằng em, muốn một xã hội thực sự nhân văn chỉ có mỗi một cách là từ bỏ cái chủ nghĩa xa lạ từ một nền văn hóa cũng xa lạ mà nay tại quê hương của nó người ta cũng rũ bỏ rồi, cái chủ nghĩa mà phụ huynh chúng ta, chúng ta, con cái chúng ta, số phận đen đủi của dân tộc ta không may lại du nhập nó vào để bao năm nay bám lấy nó, vì nó mà dân tộc ta bao nhiêu năm nay chịu biết bao hy sinh, mất mát, chúng ta trở thành những con người đau khổ, đáng thương và kém cỏi như bây giờ. Thoát ra được vấn đề là thời gian. Rất tiếc thế hệ chúng tôi như vậy đã là trọn đời trong cái thể chế này. Họ ích kỷ lắm các bạn ạ. Vì cái ghế của họ đậu họ muốn đổi thay cho chúng ta cũng cùng được hưởng lợi. Tiền bạc, quyền lực bao gio cung làm người ta tối tăm!

 37. Hùng Đũng said

  Tiếc, tiếc lắm các ông ạ. Trong Tuyên ngôn Đảng CS, ông Mác đã viết:
  “Những người vô sản không có gì để mất ngoài xiềng xích. Họ sẽ thu được cả thế giới.”
  Chúng tôi mà vứt “những gì mà loài người đã bỏ đi” là chúng tôi mất cả thế giới.
  Chỉ có các ông là chẳng có gì để mất, các ông đừng xui dại nha.
  Hay các ông… là phản động?

 38. HaiHa said

  Nhung dieu ong Hoang Lai Giang noi khong phai toi da nhat tri ca, song viec doc ky hoc thuyet Mac va hieu dung tu tuong cua Mac toi cho la can thiet. Nam 1984-1985 khi hoc tai truong Quan ly giao duc Trung uong tai Phan Dinh Giot Ha noi, toi co duoc mot Tien sy Tam ly hoc ve giang mot buoi, trong buoi do Ong co noi den viec Chung Ta tiep can Hoc thuyet Mac qua cach dich cua nguoi Trung quoc, va da co nhung dich sai(Ong co vi du nhung lau toi quen-nhung luc do chung toi rat tan thuong vi thay dung va cung de hieu). Hien nay trinh do ngoai ngu cua chung ta da kha tot( tat nhien la gioi tri thuc) vay sao ta khong doc va dich lai cho nhung nguoi con dang tin theo Mac hieu dung hon de phuc vu Dan Toc. Neu chung ta tu nhan di theo duong loi cach mang vo san cua Mac thi viec hieu dung va lam dung tinh than cua Nguoi chu hoc thuyet la rat quan trong, bang khong la ” tho But de an oan” ma thoi!

 39. Khách said

  Các GSTS ở Viện Mác – Lênin là những người it đọc Mác Lênin nhất. mà có đọc cũng chả hiểu gi. Cứ để ý xem, mỗi lần có dịp kỷ niệm hay đại hội gì, họ lại tung ra vài bài về “bảo vệ CNXH, chống các thế lực thù địch”. Tuy nhiên cũng có đôi người biết (kể cả trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao) nhưng không dám nói (mà nói là chết, như Trần Xuân Bách, Trần Độ). CNXH có một cái khôn là “giữ người” bằng chế độ bổng lộc, song song với việc khóa chặt mọi ngả đường cho mỗi cá nhân có thể tự kiếm sống. Cho nên không kể những người trung thành với chế độ vì bổng cao lộc lớn, người ta buộc phải trung thành vì không còn cách nào khác.

  • gia tao said

   đúng như ông khách nói những người ở đấychir giỏi về tiền thôi. tôi có ông chú ở đó có bao giời ông ấy mua hoạch đọc môt quyển sách nào mác viết đâu.nhưng họ hàng tôi ngoài tôi ra được ông đưa vào những vị trí ngon

 40. Anti CN said

  Hoàng Lai Giang: nhà báo lên những điều hay quá. Tuy nhiên cái sân diên đàn này còn nhỏ quá so với hệ thống tuyên truyền không lồ ngaòi kia, và tôi tin rằng lịch sử sẽ phán xét những kẻ có tội với dân tộc

 41. duy luu said

  Mấy ổng lúc nào cũng đưa ra kế hoạc 5 năm , 10 năm… “đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hương hiện đại”. Nhưng khi nào xây dựng thành công xhcn thì không bao giờ thấy có kế hoạch mấy năm
  Mấy ông chả biết CNCS, TT HCM, Đạo đức HCM là gì đâu. nhưng mấy ổng xây dựng 1 hệ thống tuyên truyền khổng lồ để nhồi sọ nhân dân. Tuy nhiên diều này chỉ hiệu quả với ai thiếu thông tin

  • Loạn Óc said

   Ở Trung Quốc, con đường tất yếu sau khi xây dưng thành công CN XH (với phương thức sx tư bản chủ nghĩa) là sẽ tiến thẳng lên chủ nghĩa phát xít.
   Chủ nghiã phát-xít là chủ nghiã tư bản không tuân theo quy luật kinh tế thị truờng nhưng lại theo định hướng XHCN.
   VN mình thì cứ đợi, bạn làm gì ta làm theo.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: