BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

331. Một Đảng và Hiến Pháp

Posted by adminbasam trên 05/09/2011

Quê choa

Một Đảng và Hiến Pháp

Huy Đức

Không hiểu vì sao Hiến pháp lại được đưa ra sửa khi những ý tưởng cải cách trong Đảng thì thiếu vắng và tình hình theo nhiều người là vẫn “chưa đủ xấu”. Nếu không xuất phát từ nhu cầu cải cách, việc sửa đổi Hiến pháp chỉ là vá víu. Rất tiếc là Đảng Cộng sản Việt Nam thường chỉ chấp nhận cải cách khi bị dồn tới chân tường, Đại hội VI năm 1986 là ví dụ.


 Chỉ chưa đầy 5 thập niên (1946-1992), Việt Nam có 4 lần thay Hiến pháp. Năm 1959, khi môi trường chính trị để vận hành một nhà nước dân chủ và đoàn kết toàn dân theo Hiến pháp 1946 không còn, Đảng Cộng sản hình thành ở miền Bắc một nhà nước do “giai cấp công nhân lãnh đạo”. Tháng 6-1976, sau khi chiến thắng người anh em ở miền Nam, trong tâm thế “ta đang tới đỉnh cao nhân loại”, Quốc hội Thống nhất quyết định thay thế Hiến pháp 1959, thiết lập trên cả nước một nhà nước chuyên chính vô sản hơn. Nhưng, đường lối Đại hội Đảng lần thứ IV và mô hình nhà nước theo Hiến pháp 1980 đã nhanh chóng đưa Việt Nam tới chỗ bế tắc. Đảng phải tìm lối thoát bằng cách chia tay với mô hình copy từ Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

 Hiến pháp 1992 đã từ bỏ bớt quyền lực tập trung. Từ chỗ không thể đưa ký gạo từ quê lên, đến thập niên 1990, người dân đã có thể lập công ty, được đi lại, được ra cả nước ngoài mua bán. Trong kinh tế cũng như trong chính trị, một quốc gia chỉ trở nên thịnh vượng khi người dân thực sự có quyền. Bản chất của “đổi mới” mà Đảng thường nói đến như một công lao chỉ đơn giản là trả lại cho người dân một phần quyền, trong đó có quyền được tự lo lấy cơm ăn, áo mặc.

 Khi Quốc hội công bố sửa đổi Hiến pháp 1992, nhiều người đề nghị: Thay vì quan niệm Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước, nên thiết kế Hiến pháp như một bản khế ước xã hội, theo đó, “con người chính thức đánh đổi quyền tự do tự nhiên để trở thành một công dân, chính thức trao một phần quyền tự do quyết định của mình vào tay một số người cầm quyền để có được sự chở che của xã hội”. Tuy nhiên, chỉ trong một chế độ thực sự dân chủ, hiến pháp cũng như các đạo luật khác mới trở thành một khế ước. Đảng biết trước câu trả lời khi các vấn đề sau đây phải trưng cầu dân ý: Điều 4; quyền tư hữu về ruộng đất cho người dân; mô hình chính trị…

 Quyền sửa đổi Hiến pháp 1992 chưa thuộc về nhân dân mà đang ở trong tay Đảng Cộng sản Việt Nam, thay vì kiến tạo một nhà nước pháp quyền (rule of law), bản Hiến pháp mới chỉ có thể là bộ luật cơ bản để tiện bề “quản lý” (rule by law). Ngay cả trong điều kiện đó thì Đảng cũng phải biết mình muốn tổ chức một nhà nước theo mô hình nào: Tản quyền hay tập quyền? Cộng hòa tổng thống hay cộng hòa nghị viện? Mô hình ít xáo trộn nhất với điều kiện hiện nay là cộng hòa bán tổng thống: Chủ tịch nước vừa là nguyên thủ quốc gia vừa đứng đầu chính phủ nhưng chỉ nắm các quyền ngoại giao và an ninh, quốc phòng; Thủ tướng tập trung lãnh đạo các vấn đề kinh tế. Chủ tịch nước có thể được bầu bởi 2/3 đại biểu quốc hội hoặc được bầu bởi số phiếu quá bán của quốc hội cùng toàn thể đại biểu các hội đồng nhân dân ở cấp thành và cấp tỉnh.

 Nhưng trước hết, cải cách phải được tiến hành trong Đảng. Đội ngũ cán bộ Đảng nên được phân công theo hướng: Có những người làm công tác Đảng chuyên trách và có những người được Đảng đưa sang ứng cử các chức danh nhà nước. Những người chuyên trách ở cấp Trung ương được gọi là Ban Bí thư, gồm các chiến lược gia, chịu trách nhiệm tìm kiếm nhân sự cho Đảng và chuẩn bị các vấn đề lý luận. Các văn kiện của Ban Bí thư chỉ có giá trị lưu hành nội bộ.

 Đại hội của Đảng nên diễn ra theo hai vòng: Vòng một, tổ chức tranh cử trong Đảng để bầu các ứng cử viên ra ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân (ở các đảng bộ địa phương) và ứng cử đại biểu Quốc hội (ở đảng bộ toàn quốc). Số lượng ứng cử viên mà Đảng bầu ra phải nhiều gấp đôi số đại biểu cần thiết. Những ứng cử viên của Đảng trúng cử đại biểu Quốc hội đương nhiên trở thành trung ương ủy viên. Sau bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân, Đảng tổ chức đại hội vòng hai để cho các Trung ương ủy viên ra tranh cử ứng cử viên chức Chủ tịch nước và các ủy viên Bộ Chính trị. Đại hội giới thiệu ít nhất hai ứng cử viên để bầu Chủ tịch nước. Ai đắc cử Chủ tịch nước người đó đương nhiên trở thành Tổng Bí thư. Chủ tịch nước sẽ lập nội các bao gồm các thành viên trong Bộ Chính trị.

 Quốc hội chỉ nên có không quá 400 người, trong đó: những đại biểu được bầu từ “bảng A”, gồm các ứng cử viên của của Đảng và những đại biểu được bầu từ “bảng B”, gồm các ứng cử viên độc lập. Chưa thể hy vọng bầu cử tự do được thiết lập trong lần sửa Hiến pháp này, nhưng nếu Đảng dành cho các ứng cử viên độc lập khoảng 100 ghế trong Quốc hội thì Đảng vẫn nắm quyền quyết định nhưng nhân dân sẽ có tiếng nói; các vấn đề kinh tế, xã hội sẽ được mổ xẻ, lương tri của các đại biểu là trung ương ủy viên sẽ được đánh thức; quy trình quyết định được giám sát chính trị một cách chặt chẽ hơn, tránh được các rủi ro do áp đặt và thiếu phản biện khi ban hành chính sách.

 Tất cả ứng cử viên tất nhiên phải là công dân Việt Nam, nhưng hiện có hàng triệu người Việt đang sống ở nước ngoài và nhiều người trong số họ đang có hai quốc tịch. Nên quy định, chỉ những công dân Việt Nam không mang quốc tịch khác, hoặc đã từ bỏ quốc tịch khác, đã định cư trong nước ít nhất là 5 năm trước ngày bầu cử mới được quyền ứng cử. Chỉ có một đảng thì không thể đòi những cuộc bầu cử có hàm lượng dân chủ cao. Nhưng nếu những người tự ứng cử không được Đảng ủng hộ bị loại ra khỏi cuộc chơi bằng tổ dân phố và mặt trận tổ quốc thì không nên tổ chức bầu cử làm gì cho tốn kém.

 Có thể áp dụng quy trình hiện hành đối với những người được Đảng đưa ra đề cử. Nhưng những ứng cử viên độc lập thì chỉ cần thu thập đủ một lượng chữ ký tùy theo đơn vị bầu cử: nếu ở các thành phố lớn thì có thể 10 nghìn; nếu ở miền núi thì có nơi chỉ cần 500 đến 1000 chữ ký. Tất cả các đại biểu Quốc hội, trừ những người tham gia nội các, là Trung ương ủy viên hay đại biểu độc lập, đều có quyền ngang nhau. Họ vừa có văn phòng làm việc ở Hà Nội và ở nơi ứng cử. Nội các và các đại biểu Quốc hội đều được bố trí nhà công vụ ở Thủ đô, hết nhiệm kỳ thì bàn giao lại cho những người kế tiếp.

 Theo mô hình này, quyền lực được phân bớt cho các địa phương. Chính quyền trung ương chỉ nắm những quyền đủ để kiểm soát sự phát triển thống nhất của quốc gia. Các tỉnh trưởng không nhất thiết tham gia Ban chấp hành Trung ương, nhưng nhiều người trong số họ có thể là ứng cử viên hàng đầu của chức Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ kế tiếp.

 Tòa án bao gồm: tòa địa phương, xử các tội hình sự liên quan đến giựt dọc, trộm cắp… thẩm phán tòa này do tỉnh trưởng bổ nhiệm, được phê chuẩn bởi hội đồng nhân dân; tòa quốc gia, xử các tội đại hình, các tội tham nhũng và các tội phạm về chức vụ… thẩm phán tòa này do Chủ tịch nước bổ nhiệm, Quốc hội phê chuẩn. Các ứng cử viên thẩm phán bao gồm các luật sư danh tiếng hoặc các thẩm phán liêm chính được chọn từ tòa dưới. Chính quyền Trung ương chỉ cần có bộ an ninh và cục điều tra quốc gia. Trừ những vụ việc thuộc thẩm quyền xét xử của các tòa địa phương, quyền điều tra nằm trong tay cục điều tra quốc gia. Lực lượng cảnh sát nên giao về cho địa phương, căn cứ tình hình, các địa phương sẽ quyết định lương thưởng, biên chế… Những thành phố đông dân như Sài Gòn sẽ tuyển đủ lực lượng cảnh sát cần dùng thay vì đưa thanh niên xung phong ra điều hành giao thông. Ở những địa phương mà người dân sống thân thiện với nhau họ có thể thay cảnh sát bằng vài “hiệp sỹ”.

Quân đội chỉ được xây dựng theo nguyên tắc chính quy, tinh nhuệ, chỉ được dùng để bảo vệ nhân dân và từng tấc đất của ông cha. Cho dù ai nắm quyền thì quân đội cũng chỉ trung thành với tổ quốc. Quân đội mà lo bảo vệ Đảng hơn bảo vệ biên cương, thì khi chính trị trong nước không ổn định, Trung Quốc sẽ thừa cơ chiếm đảo.

 Theo mô hình này, chỉ có một người thực sự là nguyên thủ quốc gia thay vì có tới 4 nhân vật được hưởng chế độ nguyên thủ như đang áp dụng. Trừ các vấn đề liên quan đến công tác Đảng do Ban Bí thư đảm trách, các quyết định của Bộ Chính trị đồng thời là quyết định của nội các. Không cần qua giai đoạn “thể chế hóa” mới có giá trị thi hành. Nó không chỉ chịu sự giám sát của Ban chấp hành Trung ương mà còn chịu sự giám sát của các đại biểu độc lập. Chức năng không bị trùng lắp, quy trình ban hành các quyết định được rút ngắn, địa chỉ để quy trách nhiệm cũng rõ. Vai trò lãnh đạo của Đảng cũng tương đối chính danh vì các nhà lãnh đạo chỉ có thể trở thành Tổng Bí thư, ủy viên Bộ chính trị, ủy viên Trung ương sau khi được “nhân dân phúc quyết”.

 Cho dù tiếp tục giữ quyền viết Hiến pháp thì Đảng cũng hãy vì sự thịnh vượng của quốc gia mà chia sẻ bớt quyền lực cho nhân dân. Đừng nghĩ là tình hình chưa đủ xấu. Đừng nhìn các mâu thuẫn xã hội dựa trên các báo cáo hay dựa trên mấy câu leo lẻo của những người vẫn tới tặng quà: “Anh lãnh đạo chúng em làm ăn được”. Nhân dân đang bị nhũng nhiễu. Cái ác đang hoành hành. Nhiều “chức năng” đang phải vận hành bằng tiền bạc trong khi đa số nhân dân thì thiếu tiền nhất là tiền để mưu cầu công lý. Nên nhớ là những cuộc nổi dậy thường bắt đầu từ những uất ức của người dân trước những bất công chứ không phải từ những trí thức đang lên tiếng nhằm thức tỉnh chính quyền. Thay vì đào những đường hầm để thoát thân khi có biến như Gaddafi, ngay bây giờ hãy khai thông các lối ra cho toàn dân tộc.

Nguồn: blog Quê Choa của Nhà văn Nguyễn Quang Lập

377 phản hồi to “331. Một Đảng và Hiến Pháp”

 1. Gt3Treff.Eu

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 2. the Primary function of organizational development is

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 3. domino online Apk

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 4. Agen Qq Online

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 5. Domino 99 online

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 6. Read Webpage

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 7. online marketing Companies comparison

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 8. missouri court forms

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 9. http://Uk.Onlinegovtjobs.In

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 10. clicking here

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 11. click through the up coming website page

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 12. free legal separation forms california

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 13. Vs-stpeter.At

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 14. senior citizen resources

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 15. Situs domino Terpercaya

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 16. marketing services doesnacirceurtmt

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 17. business problems islam

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 18. Compu-Bingo.Com

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 19. previous

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 20. Jeansanddenimclub.Com

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 21. Divorce home buyout

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 22. dominobet Online timer countdown

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 23. Valentinamcleod7.wikidot.com

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 24. Look At This

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 25. Dominobet Onlinesbi Internet

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 26. google online Marketing tools

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 27. tabel angka main togel hongkong

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 28. easy money said

  pc Online television

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 29. healthcare debate 2017

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 30. Project Learning Development

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 31. Divorce Forms Lawyer

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 32. divorce formscourt

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 33. Arms trade said

  Veteran

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 34. Cheapest Place To Buy Domain Names

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 35. papers Divorce fast

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 36. best ebook website

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 37. largest healthcare insurance companies

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 38. Successful online Marketing companies

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 39. Successful winter

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 40. risk-free Lottery

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 41. Quality hid lights

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 42. http://Specjok.com

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 43. Data Togel

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 44. Internet baccarat perfume Neiman

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 45. her explanation

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 46. Space defense news

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 47. jadwal Offline dominobet

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 48. Mdemandarina.Com

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 49. http://www.2018guomo.Wang/

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 50. toyota H chip key

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 51. http://Bradysessums69.Wikidot.com/blog:1

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 52. http://beta.perlindunganhukum.com/halkomentar-141-manfaat–keuntungan-menjadi-member-1028.html

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 53. Christian dating site Reviews

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 54. http://Seo.bookmarkok.com/story.php?Title=world-television-on-computer-satellite-channels-on-your-pc

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 55. domino88 said

  Bandar domino Qq

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 56. lekkoo.com

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 57. Download Ebook Free

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 58. healthcare.gov Marketplace health

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 59. engine Ecu tester device

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 60. Hosting Account

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 61. Bulutlarpusuda.braveblog.Com

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 62. download EPub free

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 63. Earn Money simply

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 64. Ebook download free

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 65. http://Www.ollbooks.Com

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 66. Angka main togel hari ini

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 67. game online domino qiu qiu

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 68. http://P1W14.Phury.net/

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 69. Mailchimp Email Marketing Blog

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 70. Divorce case records

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 71. singapore lottery results History

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 72. Main Page

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 73. mat na cham soc da mat

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 74. clarity learning technology

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 75. live chat dominobet qq

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 76. Tim mcgraw and faith hill divorce kenny chesney

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 77. Daniliston229684.wikidot.Com

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 78. cheap flightscheap flightqs to mexico city

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 79. Free download site

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 80. Watch half said

  http://www.Cdxiaoyao.net

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 81. car find used cars

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 82. Saturn For sale

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 83. http://Emilisindlev.com/2015/12/06/outfit-51/

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 84. cheap easy free

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 85. local Seo

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 86. Free kindle Download

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 87. accounting and bookkeeping courses

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 88. Productive work Environment

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 89. seo.Bookmarkok.com

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 90. home business opportunity

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 91. peyton Manning divorce peyton manning twins

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 92. Network Development Consultant

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 93. healthcare in russia

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 94. Divorce Court (Full House)

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 95. Keluaran sgp togel master

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 96. Divorce Kits Online Free

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 97. Baccarat Sterling Powder Horn

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 98. Cost slots said

  vote.minibollywood.com

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 99. 24 hour Locksmith near me

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 100. Locksmith Resource Remotes

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 101. locksmiths By zip code 30188

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 102. http://asotelepathology.com/blog/entry/how-in-Order-to-a-marriage-5-That-breathe-new-life-into-a-stale-marriage

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 103. internet site

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 104. visit the following website page

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 105. mat na cham soc da mat

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 106. ĐCSVN hiện nay đang thống trị với tư cách là vua chúa cai trị người dân còn Hiến pháp thì họ phớt lờ làm cho có để mị dân, lừa dối dân mà thôi chỉ có đứa con nít mới tin. Mang tiếng là đảng của giai cấp nông dân công nhân hiện nay có thêm trí thức song thực chất đảng này lại đi ngược lại bằng chứng họ là họ cướp đất của nông dân rồi đền bù với giá rẻ mạt khiến cho người mất nhà mất đất phải đi thưa kiện mà không biết khi nào lấy lại còn công nhân bị bóc lột thậm tệ thông qua giới chủ mà không hề quan tâm đồng thời còn tăng giá mọi thứ khiến cho người công nhân phải đình công còn trí thưc thì bị bỏ tù nếu dám phản biện chính phủ….đảng hiện nay tập trung toàn bọn tham nhũng,cơ hội, bán nước tay say cho Tàu cộng để được vinh thân. Đó là lý do vì sao đến mấy chục năm sau giải phóng đến nay chúng ta vẫn cứ quanh quẩn nằm trong nghèo đói vì bao nhiêu tiền của dân đóng góp đều được chia đều cho giai cấp Đảng trị này hết lấy đâu ra mà phát cho dân cho nước.

 107. Ẩn danh said

  Đàn áp trí thức.
  Phớt lờ, vô ơn, vô lễ với người cao tuổi, các bậc Lão thành cách mạng.
  Hèn nhát, quỵ lụy kẻ thù.
  Tham nhũng tràn ngập.
  Kỷ cương, Quốc pháp không có giá trị thực thi.
  HIến pháp sẽ được sửa lần này là một mốc lịch sử đánh dấu sự bắt đầu một thờ kỳ “Đen tối”, “Nô lệ” ? hay một tia sáng cứu cánh cuối đường hầm của Dân tộc Việt Nam ?
  Thỉnh thoảng tôi cũng hy vọng
  Đôi lúc lại thất vọng
  Tôi sơ là mình đang vô cảm với thời cuộc.
  Rất tiếc đó là sự thật.
  Không biết có bao nhiêu người như tôi đang góp phần hủy hoại Đất nước …
  Thật xấu hổ

 108. aboco said

  Các ông tướng trong Đảng thừa hiểu rằng nước ta đang duy trì chế độ Đảng trị, gia đình trị không dân chủ cao nhưng loay hoay không biết sửa chữa thế nào cho phải. Muốn sửa phải sửa chữa cả một hệ thống chính trị, mà việc này thì nằm ngoài tầm tay. Thôi thì mấy bố cứ kệ, cứ duy trì nguyên trạng cái đã, ngộ nhỡ xui xẻo bị lật đổ chế độ như ở Lybia thì có cớ sửa sai một lần luôn thể và toàn diện nhất. Các bác các chú cứ chờ đi nhé!

 109. aboco said

  Bác Hồ đã nói sau ngày thành lập nước rằng : muốn có dân chủ phải có Nhà nước dân chủ, muốn có Nhà nước dân chủ phải có một Hiến pháp thật sự dân chủ. Và Bác Hồ đã trực tiếp chỉ đạo soạn thảo thành công Hiến Pháp 1946. Trong 4 Hiến pháp 1946,1959,1980 và 1992 thì theo tôi đánh giá HP1946 là có dân chủ hơn cả. Đề nghị sửa đổi trên nền HP1946 và HP hiện hành 1992. Đất nước ta hiện nay đã đủ điều kiện để mở rộng và phát huy dân chủ cùng hòa nhập với thế giới tiến bộ. Bộ Chính trị xin đừng kéo dài sự phát triển trì trệ của dân tộc Việt Nam thêm nữa.

 110. Vietnam quoc gia said

  Suốt 36 năm trường thống nhất đất nước công sản không khi nào họ nghĩ đến việc từ bỏ quyền lực, cũng không khi nào họ nghĩ đến một giải pháp ôn hòa dựa trên tinh thần hòa giải quốc gia qua công thức tổng tuyển cử tự do dân chủ để thực thi quyền dân tộc tự quyết như vậy đủ xác nhận rằng bài viết của Huy Đức la ảo tưởng

 111. Ẩn danh said

  Các các Đảng nghe lời Huy Đức làm gì cho mất công, viết dài dòng đọc nhức đầu lắm, nghe tui đây nè:

  Hiện Đảng ta có 3 triệu đảng viên (ĐV), ngoài những lý tưởng chung giống nhau (quyền lợi cá nhân trên hết) thì các bác cũng có những lý tưởng khác nhau – Có ĐV thì muốn kiếm chác từ Mỹ & phương Tây, có ĐV muốn kiếm chác từ Tàu, có ĐV thì Tàu hay Mỹ không quan trọng mà quan trọng là được bi nhiêu

  Đảng ta nên tổ chức một cuộc lấy ý kiến rộng rãi từ các ĐV, phân làm ba nhóm rồi chia thành 3 đảng khác nhau, nhớ ghi trong điều 4 Hiến pháp (mới) là chỉ có 3 đảng trên chính trường VN thôi nha không thì bọn “thế lực thù địch” nó bắt chước lập đảng đòi tham gia thì cạnh tranh với nó rất mệt

  Cứ thế, 5 năm một lần, 3 đảng cử các thành viên ưu tú nhất của mình ra tranh cử tại quốc hội 1000 ghế và khoảng 6300 ghế tại nghị viện của 63 tỉnh thành. Thông qua các ứng viên các đảng, cử tri sẽ chọn con đường phát triển của VN trong 5 năm kế tiếp (Thân Tàu, thân Mỹ, hay cứ đu dây). Giả sử sau 5 năm Tàu bị nội loạn thì đảng thân Mỹ thắng thế, hoặc Mỹ bị suy thoái thì đảng thân Tàu vui mừng, còn cả Tàu và Mỹ đều nội loạn và suy thoái thì đảng đu dây lên ngôi

  Nếu các bác thấy khó làm vì sợ không chọn được tên 3 đảng mới thì tui gợi ý nha: Đảng Cộng hòa (thân Tàu), Đảng Dân chủ (thân Mỹ), Đảng Lao động (đu dây) là xong

  Tui thấy hiện nay có 3 lãnh tụ cho 3 đảng đó rồi đấy, bác Trọng ở đảng Cộng hòa, bác Sang ở đảng Dân chủ và bác Dũng ở đảng Lao động

  OK không!

 112. Ẩn danh said

  Nhớ ngày trước chủ tịch Triết phát biểu câu hài vãi “bỏ điều 4 HP là tự sát”, tự sát cái con khỉ, đến tuổi hưu thì cá nhân ông vẫn về “vui thú điền zdiên” ở Thủ Dầu Một đó thôi, còn Đảng của ông thì vẫn tồn tại đó thôi chỉ có điều là sẽ bị (được) các đảng phái, cơ quan tư pháp khác giám sát những hoạt động sai trái của mình (nếu có)

  Như vậy thì tự sát cái gì, biết đâu nhờ những đảng phái, cơ quan tư pháp khác giám sát mà Đảng của ông lại mạnh hơn vì có người ngoài loại bỏ giúp bớt những con sâu đi

  • Người Dân Quảng Nam said

   Ông Triết có nhiều nhà lắm đó, có 1 căn biệt thự lớn nằm ngay góc đường Trương Định và Nguyễn Thị Diệu (đang cho 1 công ty của Nhật làm thẩm mỹ viện). Vì có nhà to, cửa rộng, giàu có mà ông ấy làm sao bỏ đcs cho được

 113. Ẩn danh said

  1 đảng hay 100 đảng chưa quan trọng, quan trọng hiện giờ là các ông cầm quyền phải thực hiện Nhà nước pháp quyền trước đi đã. Tam quyền phân lập, Đảng và các cơ quan Nhà nước phải hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật, hãy học tập dần cách thượng tôn pháp luật đi, các ông tôn trọng luật do các ông đề ra thì dân chúng cũng tức khắc tôn trọng theo thôi

  Câu khẩu hiệu “Của Dân – do Dân – vì Dân” đầu lưỡi của các ông chỉ cần thực hiện được 20% là dân mừng lắm rồi. Còn thấy không thực hiện được vì khó quá thì trả lại bớt quyền cho dân đi, dân sẽ làm 80% còn lại cho

 114. hi hi said

  hi

 115. NguoiViet said

  1. Trường hợp tốt nhất là vứt luôn điều 4 và đưa ra 1 Hiến pháp thực sự dân chủ

  2. Phương án cải lương khá nhất là thể chế hóa điều 4 để dân có chỗ mà nắm, hoặc ít nhất là có chỗ chỉ mà …chửi!

  3. Giữ Hiến pháp hiện tại nhưng phải thực sự làm theo luật.

  4. Loại bét là sửa này nọ nhưng vẫn cứ ngồi bệt lên luật pháp như hiện tại.

  Cảm nghĩ về tác giả:

  Nếu không có mùi Machiavelli thì không phải là Huy Đức, nhưng chỗ mạnh của tác giả là đưa những nhát dao giải phẫu tim gan nhà cầm quyền chứ không phải là đưa ra những bài bản chính trị này nọ. Không biết các bác nghĩ sao?

 116. Thành said

  Chỉ đơn giản là hệ thống tòa án độc lập với Đảng, chánh án tòa án tối cao, chánh án tòa án địa phương không cần là đảng viên cũng được!

 117. ba láp said

  Trí thức VN có một sự sáng tạo mà trí thức ở nước khác không sánh bằng, đó là nguỵ biện. Vì nhận thấy cái ô đảng cho để múa mồm quá nhỏ cho nên rất “sáng tạo” do hoàn cảnh chật hẹp, chế ra những mô hình nhà nước mà nhân loại không thể hình dung nổi. Đọc cái tiêu đề “Đảng chủ lập hiến” làm tôi mắc cười đến phun cả nước miếng lên bàn phím. Rồi bây giờ đọc bài này nữa, tôi phải lau cái laptop sau khi viết xong còm này. Mấy bác TS chính trị VN nên tranh thủ sáng chế ra thêm mô hình nhà nước mới nữa để bà con có “tác phẩm” để thư giãn. Sắp tới sau khi sửa xong hiến pháp thì cái “ô sáng tạo” của mấy bác nó sẽ chật hẹp như chỗ giam ở Hoả Lò.

 118. Hòa - Hà nội said

  Cái ông trí thức Huy Đức này là người ở hành tinh khác vừa nhẩy dù xuống nước VN hay sao ý nhỉ ?.
  Đọc xong bài viết của ông mấy thằng dân đen chúng tôi đang ôm nhau lăn ra chiếu cười đau cả bụng đây này.

  • Mỹ Xuân said

   Tôi nghĩ vì nhiều thành phần như ông mà VN vẫn bị liệt là thành phần dân trí kém đấy ông Hòa

  • khach said

   Trí thức còn bị Đ lưu manh hóa, cơ hội hóa, huống gì mấy thằng dân đen như ông thì hiện nay chỉ biết ăn chơi đú đởn, cướp giật bông hoa tại các hội hoa, ăn chơi đàn đúm trong các quán bar chứ biết gì hơn đâu mà không ôm lăng bụng mà cười ông nhể.
   Ông nhìn đi trong khi những thanh niên, trí thức biểu tình yêu nước trước họa trung quốc ngay ngoài cửa thì bọn ông chỉ là những tên ngồi ăn trong các quán bar thịt chó thịt mèo, thịt dê, bia rượu tươm tướp, gái gú thỏa thích… rồi chỉ chỉ chỏ chỏ chứ có biết gì đâu mà không cười nhể. Tàu ô nó sang cướp nước , chúng bảo bưng bô là vui rồi miễn chúng cho tiền tiêu xài là được thì sao không ôm bụng cười đây ! có ăn đầy đủ là sướng rồi phải không thưa ông ?!

   • Quyenduocnoi said

    Thế mà cũng chua thêm cái đuôi “Hà Nội” để làm gì nhỉ ?! Tự hào hay xấu hổ? Nhục nhã hay vinh dự với cái đuôi nầy, nên bỏ đuôi đi rồi tha hồ phát biểu ô. Hòa ơi !, kẻo người HN lại bảo ông đã làm xấu mặt họ đấy.

 119. cuu chien binh Hà nội said

  Không hiểu hàng ngày anh Huy Đức ăn cơm với gì mà viết hay thế, sáng suốt thế.?
  Thằng lính già thương tật tôi đây xin kính cẩn nghiêng mình cúi chào con người mơ mộng nhất nước CHXHC Việt Nam.

 120. Victor007 said

  Chỉ cần luật hóa được Điều 4 thì đã là tốt lắm rồi.

 121. quangminh said

  Xã hội loài người chỉ có hai hình thái;ĐỘC TÀI và DÂN CHỦ,ngoài ra không còn hình thái nào khác.Xu thế văn minh thời đại là tiến tới DÂN CHỦ HÓA toàn cầu để con người có điều kiện phát huy tối đa tiềm năng của mình góp phần thăng tiến xã hội và xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.
  Việt Nam ta là một nước ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ chắc ai cũng biết,cho nên không thể sửa chửa được,hậu quả nó gây ra cho dân tộc chắc ai cũng thấy nhưng chẳng ai dám có ý kiến vì không có quyền.Trước sự biến động quyết liệt của trào lưu dân chủ hóa, Đảng CSVN dùng chiêu thức sửa hiến pháp để xoa dịu lòng dân đang phẩn uất cao độ,cũng chỉ là cách câu giờ.nhưng trước sau gì cũng phải thay đổi theo hướng dân chủ mà thôi.
  Theo tôi,nếu đảng thấy cần thiết phải giữ quyền lực vĩnh viển thì nên bỏ đi những cuộc bầu cử vừa tốn công vừa tốn của chỉ để mị dân.Lấy cương lĩnh chính trị của đảng thay cho hiến pháp,lấy Ban chấp hành Trung ương Đảng thay cho Quốc Hội,..cho đở tiền thuế của nhân dân.Cái người dân cần trước nhất là thể chế dân chủ chứ không phải hiến pháp.Đảng có dám không?

 122. lehaichampal said

  Đây là nhà riêng của anh Ba. Anh treo bảng”TỰ DO NGÔN LUẬN”nên được vào bàn chuyện Quốc sự. Chuyện đại đa số
  con dân nước Việt đang hồi hộp lo sợ cùng chung với thiểu số con dân nước Việt phấn khích,vui mừng đến hẹn lại lên: Sửa
  Hiến pháp. Bài của ông Huy Đức hiến kế cho đảng cộng sản Viêt Nam,đứng đầu là tiến sỹ chuyên ngành xây dựng Đảng
  Nguyễn Phú Trọng nó na ná như chuyện con nai bày cho con hổ nên ăn loại động vật nào ngon hơn loại động vật nào.
  Tuy nhiên,có một ý quan trọng,rất thực tế:”Chỉ khi dồn đến chân tường thì mới sửa”. Vậy nay đến chân tường gì-Vạn lý
  trường thành vẫn con xa sao lại sửa HP?. Có. Có một bức tường. Không phải tường Bec-lin mà là”tường lửa”. Dù đã đánh
  sập hàng trăm cây trụ nhưng nó cứ mọc như nấm,mà lại là nấm độc nên phải sửa HP. Cái tầm tư duy chiến lược của vị tiến
  sĩ đứng đầu thì không có gì khó hiểu,nên đại đa số”hồi hộp lo sơ”đừng nên tự an ủi mình nữa.

 123. Khách đã nói. said

  Trong tờ khai lý lịch của toàn bộ Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, không ai có tôn giáo. Đó là điều thực sự khó khăn trong việc tổ chức sửa đổi hiến pháp kỳ này. Vì không có tôn giáo sẽ không có nhân- quả, không biết sợ hãi cho đời sau.
  Để sửa đổi được hiến pháp 2011- 2012 phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, lãnh đạo đảng hiện nay ở nước ta phải giải quyết triệt để giảm bớt những điểm sau: THAM- SÂN- SI- MÃN- NGHI- TÀ KIẾN của đảng.
  – THAM: Tham độc quyền về chính trị- lãnh đạo đất nước để thu được quyền lợi về kính tế- quyền lợi đảng, quyền lợi nhóm…Tham nhũng không bị tổ chức ngoài đảng nào kiểm soát.
  – Sân: Sân hận khi có tiếng nói phản biện của tri thức, đồng bào, nhân dân,
  – Si: Ngu si không chịu nhìn nhận sai trái trong đường lối lãnh đạo của mình, muốn hội nhập vào kinh tế thị trường thế giới (vào WTO), nhưng không muốn hội nhập Chính trị với thế giới- dân chủ. Để bảo vệ “uy tín” của đảng, săn sàn làm mọi việc đàn áp, bắt bớ, tù tội đối với công dân.
  – Mãn: Tự kiêu tư mãn hoài về thắng lợi cuộc chiến tranh giành độc lập mà do nghiệp báo đưa đẩy giữa Chủ nghĩa Mác Lênin- Maoxit với Chủ nghĩa Tư bản, dẫn đến cái chết oan uổng của hàng triệu người dân hai miền Nam- Bắc.
  – Nghi: Thống nhất đất nước hàng nửa thế kỷ mà vẫn đa nghi mọi tầng lớp nhân dân, đa nghi mọi tiếng nói phản biện trong xã hội “diễn biến hòa bình”.
  – Tà kiến: Bất cứ tiếng nói của cá nhân, tổ chứ nào chống tiêu cực, chống tham nhũng, phản đối cách hành xử của các cán bộ đảng viên trong bộ máy công quyền đều cho là chống đảng, đều cho là tà kiến. Kể cả việc chống lại quân xâm lược bành chướng Bắc Kinh do đảng cộng sản Trung quốc lãnh đạo.

  • khách said

   Nói như bác là đủ lắm rồi, nhưng ai cũng biết Cộng sản chỉ tự diệt vong chứ không ai lật được. Vậy phải chờ đợi thôi, biết làm thế nào bây giờ.

   Buồn cho dân tộc Việt nam ta vướng phải họa này. Các nước không vướng phải hoặc đã thoát ra rồi hạnh phúc biết bao.

   Lãnh đạo […] giàu có vô biên, còn dân nghèo cũng thấu đáy.
   Hôm qua ông TBT Nguyễn Phú Trọng vẫn với nụ cười trên môi giả ngây, hỏi bà con Mường lát, Thanh hóa đại ý : Nước ta giành Độc lập đã 66 năm rồi, thống nhất đất nước đã hơn ba chục năm rồi, nhưng tại sao nhân dân vẫn còn nghèo khổ…?

   Câu nói cửa miệng, hình như là bắt buộc cho hệ thống truyền thông nhà nước phải nói khi có một phóng sự về đời sống người dân:
   ” Nhờ Đảng và nhà nước….”

   Nếu ghép hai câu này vào thì sẽ ra câu trả lời thôi.

   Buồn trông dân chủ xa xăm
   Việt nam còn phải trăm năm đợi chờ

   Buồn trông sang nước tự do
   Người dân hạnh phúc đâu nhờ đến ai

   Buồn trông Đảng ta thiên tài
   Ôm chặt quyền lực để mài ra ăn

   Buồn mãi, buồn sẽ bao năm??????????

 124. Ẩn danh said

  Khẩu hiệu của quân đội : Trung với đảng..,Khẩu hiệu của công an: Công an chỉ biết còn đảng cỏn mình. Còn khẩu hiệu của đảng: Còn đảng thì còn quyền lợi…Do đó thật khó mà xóa bỏ tư tưởng và cơ chế độc tài đảng trị hiện nay, trừ khi các đảng viên chóp bu còn tốt ( chưa nhúng chàm ), có hiểu biết và lương tri thức tỉnh cùng với tiếng nói ngày càng nhiều và mạnh mẻ của các đảng viên lão thành, các tầng lớp nhân sỹ trí thức.
  Đọc các comment, tôi thấy hầu hết đều mất lòng tin vào đảng và nhà nước, không tin đảng và nhà nước có thực tâm sửa đổi Hiến pháp theo trào lưu tiến bộ của xã hội hiện nay trên thế giới là tự do và dân chủ. Đảng vẫn mốn độc tôn lãnh đạo…
  Thôi thì thà thắp lên ngọn nến còn hơn nguyền rủa bóng đêm. Cám ơn bạn Huy Đức đã góp tiếng nói thay người dân và mong mỗi người một tiếng nói vào việc sửa đổi Hiến pháp rất quan trọng trong kỳ này…

 125. nguyen thanh hoa said

  ý kiến mới
  đề đang Đảng mà vẫn an toàn. Tôi đề nghị Đảng CS nên tách ra thành 2 – 3 đảng khác nhau. khi ấy các Đảng có nguồn gốc từ Đảng CS tự cạnh tranh với nhau sẽ tốt hơn. Đồng thời giải đươc bài toán đa đảng mà đảng rất sợ

 126. Ẩn danh said

  đề đang Đảng mà vẫn an toàn. Tôi đề nghị Đảng CS nên tách ra thành 2 – 3 đảng khác nhau. khi ấy các Đảng có nguồn gốc từ Đảng CS tự cạnh tranh với nhau sẽ tốt hơn. Đồng thời giải đươc bài toán đa đảng mà đảng rất sợ

 127. Ẩn danh said

  tôi có ý tưởng sau:
  – Đảng CS nên chủ động tách ra làm 3 Đảng khác nhau. từ 3 đảng đó sẽ có cạnh tranh

 128. Quốc Hận said

  nhân dân việt nam bây giờ , có trình độ hiểu biết không như trước nữa đâu ,[…] đừng giở trò lừa mỵ ,hăm dọa khủng bố , không người dân nào hãi nữa , đừng giả câm giả điếc cố bám quyền chức ,để vinh thân phì gia ,chớ già léo đứt giây hay không ăn đạp đổ , cuối cùng bán nước cho Tầu để thoát thân đầy đọa dân tộc mãi , nếu khôn hồn , biết mình còn mang giòng máu dân tộc , thì hãy […] quyền lực trả cho dân , đó là tam quyền phân lập 1 lập pháp , 2 hành pháp , 3 tư pháp , phải do dân bầu cử, bỏ phiếu chọn người đại diện cho mình , đảng không thò bàn tay nông lá vào thao túng , dân tộc sẽ bỏ qua những tội lỗi mà […] đã gây ra cho dân tộc, […] chống lại nhân dân đất nước sẽ phải chịu hậu quả nặng nề , không những người sống mà còn đến cả mồ mả tổ tiên , sẽ cũng phải gánh chịu việc làm , phản dân tộc , phản đất nước , muôn đời chịu tiếng xâu trong lịch sử

 129. Người Tù said

  Các cụ trong BCT biết tất , nhưng không thực hiện đâu ! Thực hiện thì ra lại dại à ?

 130. Khách Qua Đường said

  Tôi cho rằng anh Huy Đức vẫn muốn thức tỉnh những vị lãnh đạo còn có lương tri biết đau đáu lo cho vận mệnh của dân tộc trước hiểm họa mất nước; Nhưng anh đã uổng công (!); Bởi vì ĐCS ngày nay đã bị biến chất rồi, đã lạc hậu so với sự phát triển như vũ bão của thế giới văn minh cà về chính trị, kinh tế, quân sự, ý thức hệ…; Là bởi vì có những kẻ là “tư sản đỏ” cơ hội mượn danh nghĩa Đảng và mượn tay chính quyền để đàn áp, bắt bớ những ai lên tiếng nói chống lại sự độc tài, áp bức của chúng, cũng như chúng chỉ biết lo vơ vét, tham nhũng, bòn rút cho đầy túi tham vật chất, quyền lực và cả những thú vui xa hoa, sa đọa vì những dục vọng thấp hèn như những tên lãnh chúa thời Trung Cổ mê muội cha truyền con nối không bao giờ muốn từ bỏ những đặc quyền, đặc lợi mà chúng đang có (như cha con 3 đời ở Bắc Triều Tiên là Kim Nhật Thành, Kim Young-Il và Kim Young-Un)…Là bởi vì có những kẻ là Việt gian cam tâm làm tay sai cho TQ cùng với hệ thống gián điệp chân rết mà Trung Cộng đã cài cắm và bắt rễ để lũng đoạn mọi mặt XH trong chính quyền từ trung ương đến địa phương.

  Vì vậy, tôi cho rằng chỉ có những cuộc cách mạng của nhân dân từ mọi tầng lớp trong XH đứng lên đấu tranh thay đổi thể chế hiện nay thì đất nước ta mới mong thay đổi tốt đẹp hơn, giống như cách mạng ở Ai Cập, Tunisia, Libya, …Hãy nhìn lại các nước xung quanh ta như Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và các nước Đông Âu (một thời theo chế độ CS) mà tự so sánh và lý giải. Tôi nhớ là ông Trần Xuân Bách đã từng đề xuât ý tưởng “đa nguyên, đa đảng” theo chế độ dân chủ thực sự nhưng có được cả hệ thống chính trị bảo thủ chấp thuận sụ cải cách này đâu. Và kết cuộc là ông ấy bị như thế nào thì chúng ta đã biết rồi.

  Những trò hề bầu cử cho có vẻ dân chủ để báo cáo với thế giới là ở VN cũng có dân chủ từ cấp cơ sở cho đến trung ương, nhưng nó như thế nào thì chúng ta đã biết rồi.

  Còn anh Huy Đức cho rằng quân đội chỉ nên lo tập trung củng cố, xây dựng, nâng cấp sức mạnh để bảo vệ đất nước trước nguy cơ bị ngoại xâm thì tôi đồng ý, nhưng liệu bọn cơ hội có đưa người của chúng cài cắm ở các cấp chỉ huy chỉ tuân theo lệnh của “Ông Chủ ĐCS” không? Tôi chỉ mong là khi có biến cố xảy ra, thì vị đại tướng chỉ huy quân đội có hành động giống như Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã ra lệnh cho xe tăng bắn vào thành trì của bọn CS bảo thủ muốn quay lại thời Xô Viết đang ờ trong tòa nhà viện Đu-Ma Quốc Gia Nga. Bởi vì chính những phát đại bác đó báo hiệu sự sụp đổ của thành trì XHCN sau hơn 70 năm gây đau khổ cho dân tộc Nga và các dân tộc khác trên toàn thế giới, Nó như là sụ ngược lại với những phát đại bác từ chiến hạm Rạng Đông bắn vào cung điện Mùa Đông của Sa Hoàng

 131. khohieu said

  BÀI CA…HUY ĐỨC.. chỉ ĐỌC mà không HÁT được !

 132. hổng dám đâu said

  ôi…. HUY ĐỨC – MỘT PHÉP THỬ !

 133. Ẩn danh said

  Với vị thế địa chính trị của VN hiện nay, không cho phép có một thể chế dân chủ, xin lỗi các bác nhưng đó là sự thật. Trước một cường quốc CS ngay bên cạnh, cho dù phong trào dân chủ có diễn ra thì chỉ có thiệt cho quần chúng thôi. Phong trào dân chủ tại Bắc Phi được Mỹ và Phương Tây ủng hộ. Vẩy các bác nghĩ phong trào dân chủ tại VN có được TQ ủng hộ hay bỏ phiếu trắng không ? hay ngược lại là nó giúp cho Đảng đàn áp thẳng tay hơn ? Bởi vậy trước mắt các bác chỉ có 3 lựa chọn:

  1. Độc Đảng như hiện nay
  2. Độc tài như bắc triều tiên
  3. Độc tài như nam triều tiên thời Park Chung Hee

  Mời các bác lựa chọn

  • montaukmosquito said

   Tôi chọn:

   2. Độc tài như bắc triều tiên

  • dan said

   cái ông này nói như giởn, 3 cái độc này cần phải được xóa bỏ càng nhanh càng tốt ,khi không còn Độc nữa dân VN mới thật sự như cơ thể lành mạnh ,

   • Ẩn danh said

    Bác nhìn bên Lybia kìa, chính phủ độc tài Gaddafi không có thế lực ủng hộ mà nó còn chiến đấu tới tận bây giờ. Còn ở VN thì sao ? cuộc chiến ấy sẽ lấy đi bao nhiêu triệu sinh mạng nữa? Và đất nước sẽ còn gì sau chiến tranh ?

    Người tài giỏi phải là người đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết, biết nhìn xa trông rộng

  • Cu Tò Tò said

   Hồ Chủ Tịch kính yêu muôn năm, người đã mang chủ nghĩa Mác Lê-nin vĩ đại vào nước ta! Hãy học tập và làm theo…

  • ThuongdanViet said

   Bác KHÁCH nói đúng!. Một cường quốc phi dân chủ ngay trên đầu chúng ta, không bao giờ họ muốn chúng ta có Dân Chủ cả.Họ rất sợ nếu chúng ta trở nên một Xã Hội Dân Chủ ngay bên cạnh họ.

 134. Thành Ca said

  Bài của Huy Đức rất hay và có thể áp dụng trong thực tế, có nghĩa là có tính khả thi, hay nói theo kiểu ĐCS là “nghe được”.

  Nếu hình dung có 1 ván cờ giữa nhân dân do Huy Đức đại diện đánh với Đ thì đây là một nước cờ cực hay (giải pháp được chấp nhận). Sau nước này Đ đi nước nào cũng nhân dân cũng thắng thế. Nhưng tôi đoán Đ sẽ chẳng đi nước nào nữa mà là ……. đạp bỏ bàn cờ.

  • Quyenduocnoi said

   Dù bác Huy Đức đưa ra giải pháp hay kiểu nào thì Đ. cũng chả thèm quan tâm ( đảng có thèm nghe ý kiến của nhân sĩ trí thức nào đâu ? ). Chỉ còn chờ xem thực tế có chứng minh lời của HĐ nói hay không thôi :” Nên nhớ là những cuộc nổi dậy thường bắt đầu từ những uất ức của người dân trước những bất công chứ không phải từ những trí thức đang lên tiếng nhằm thức tỉnh chính quyền.”

 135. Người Hà nội said

  Xin cảm ơn bác Huy Đức.

  Hoàn toàn nhất trí với phân tích và nhận định của bác:

  “….
  Cho dù tiếp tục giữ quyền viết Hiến pháp thì Đảng cũng hãy vì sự thịnh vượng của quốc gia mà chia sẻ bớt quyền lực cho nhân dân. Đừng nghĩ là tình hình chưa đủ xấu. …… Nhân dân đang bị nhũng nhiễu. Cái ác đang hoành hành. …. . Nên nhớ là những cuộc nổi dậy thường bắt đầu từ những uất ức của người dân trước những bất công chứ không phải từ những trí thức đang lên tiếng nhằm thức tỉnh chính quyền. Thay vì đào những đường hầm để thoát thân khi có biến như Gaddafi, ngay bây giờ hãy khai thông các lối ra cho toàn dân tộc.

 136. Ẩn danh said

  Huy Đức đã nói:
  Bản chất của “đổi mới” mà Đảng thường nói đến như một công lao chỉ đơn giản là trả lại cho người dân một phần quyền, trong đó có quyền được tự lo lấy cơm ăn, áo mặc.
  ——————————————————————————————————–
  Mất mùa là tại thiên tai
  Đc mùa bởi tại Đảng ta thiên tài
  ——————————————————————————————————–
  Dân đen hãy thuộc nằm lòng câu ca dao này ,nếu còn muốn sống. Hehe

 137. Quốc Ái said

  Bài này nên coi như kiểu “Bản án chế độ …” thì có ý nghĩa nhất. Tôi nghĩ ông Đức Huy cũng thừa biết nhiều cái mong muốn mà ông ý viết ra là không tưởng rồi.
  Viết thế này chẳng qua là khéo hơn ông CHHV mà thôi, đỡ bị qui kết bỏ tù. Đội hình Hu-Du-Sa-Tro có thể coi là đội hình hợp lý nhất để giúp Đ “kết thúc sứ mệnh lịch sử” của mình. Tôi chả mong gì hơn ở đội hình này.
  Các bác nghĩ sao?. Đổi mới nữa ư?. Nhanh kết thúc đi cho rồi.

 138. Sinh viên said

  Bạn Huy Đức đã phí lời và đã tỏ ra ấu trĩ và một hy vọng hão huyền. Được như ở Trung Quốc là bởi còn có những người còn vì nước,vì dân. Còn ở ta ra sao thì bạn đã quá biết.Việt Nam, rất có thể,mãi mãi chỉ là một đất nước nghèo nàn,lạc hậu và đầy những trò nhăng nhố.
  Đành rằng một sự thay đổi tốt lành,kể cả đối với những ước mong của bạn, cho quốc gia,dân tộc còn gặp rất nhiều khó khăn,trở ngại.Nhưng thế giới đã có đổi thay của Liên Xô,của Đông Âu,của Ai cập.Vậy tại sao điiều đó lại không thể đến với Việt Nam?

 139. Cháu xin đóng góp với những bác , cụ làm lịch sử độc lập thế này ạ .Thành lập hội lịch sử VN độc lập , tuyển thật nhiều hội viên ở thôn cùng ngỏ hẻm không phân biệt trình độ bằng cấp nghề nghiệp tuổi tác . Mỗi hội viên làm nhiệm vụ tìm hiểu những người trong hàng ngũ ĐCS và chính quyền qua các thời kì cũng như anh em của họ tại nơi hội viên đó ở .Tìm hiểu ở đây là tài sản của những người này trước trong và sau khi nắm quyền ( không chỉ là tài sản nổi mà cả việc chi tiêu hằng ngày của họ ) Sau đó gởi về trụ sở hội .Không cần làm ji to tát chỉ cần làm được điều này thì cháu tin chắc nhân dân VN ta sẽ bắt được 3 triệu con chuột ra ánh sáng .Bắt hết chuột rồi thì lo gì Việt Nam không giàu mạnh.

  • cong ly said

   No bat chau truoc .Da tung co de an Ho chong tham nhung rui , nhung may bac lap bi tham hoi tu toi day.Chau muon theo guong nay ko.?

   • Dạ đây ko phải là chống tham nhũng ( cháu ko rãnh để đi làm chuyện đó ) đây là chơi theo kiểu của CS : du kích . Dùng hết sức người ở các tầng lớp , qui tụ lại 1 cách có tổ chức mà như ko có tổ chức mà các bác trên mạng hay dùng ( nếu làm hay có thể qui tụ cả chục triệu người dân . vì dân VN ta hay ghen ghét nhau mà nên tập hợp họ lại tìm hiểu tài sản người khác họ rất khoái đây ) Thông tin có được không phải để kiện những người,tổ chức cầm quyền ra tòa ( chúng ta không cần chốt thí ) mà là để nhân dân thấy được bản chất của lũ chuột .Và nhân sẽ quyết định làm ji với lũ chuột

 140. binhnhidienbien said

  muc dich sua hien phap cua dang ta dung la nhu the day,co lua duoc ai dau ma bay ve them ra cho ton tien dan

 141. Không một đảng phái chính trị nào đại diện cho mọi người trong một quốc gia said

  Đất nước của chung mọi người, không một đảng phái chính trị nào làm đại diện cho mọi tầng lớp, nó chỉ đại diện cho những người của đảng mình. Lợi ích của một đảng phái, chính là sự sống còn của đảng, đảng không có lợi ích đảng không tồn tại. Tại một thời điểm nào đó, lợi ích của một đảng, được che dấu bởi ích của cộng đồng. Khi một đảng nào đó nắm quyền, đương nhiên lợi ích của đảng phải đặt hàng đầu, mọi lợi ích khác trở thành thứ yếu. Nếu đảng đó đứng ngoài vòng pháp luật, chắc chắn sẽ đứng ngoài vòng pháp luật, khi họ nắm nhà nước, quốc hội. Pháp luật chỉ dùng cho nhân dân, nhằm hạn chế quyền của nhân dân, còn đảng được làm mọi thứ, cướp đoạt quyền dân, để thoả mãn quyền lực vô hạn của đảng. Thực sự pháp luật ,nền tảng của nhà nước không tồn tại, nhà nước cũng không tồn tại. Một nhà nước độc tài tập thể ra đời, khi một đảng phái nắm quyền. Một chính phủ độc tài, khi một cá nhân nắm quyền

 142. NguoiViet said

  Đây tất nhiên chưa phải Hiến pháp đúng nghĩa, chỉ là phương án để dân chủ hóa trong nội bộ đảng độc quyền, trang bị lý luận cho 1 bộ phận cấp tiến trong đảng. Không biết đã có bộ phận cấp tiến này chưa và đã có thời cơ để họ lên tiếng hay chưa, thật khó mà tin được.

  Đây đúng là thứ mà người ta hay gọi là cách mạng trong chén trà, bóng dáng nhân dân không hề thấy hoặc chỉ như một cái nền trung tính.

  Tôi nghĩ thay đổi tận gốc rễ sẽ bắt đầu từ hàng triệu công nhân đang bị bần cùng hóa ngày từng ngày và hàng triệu nông dân bị mât đất cùng các điều kiện sống bình thường của mình. Những người lao động này chẳng mấy khi đọc báo, càng không vào trang ABS bao giờ. Nhưng nếu Hiến pháp không bảo vệ được cuộc sống của họ thì Hiến pháp đó cũng khó mà tồn tại lâu được.

 143. 秦檜 said

  CHÂN TƯỜNG
  Theo Ôsin thì “Rất tiếc là Đảng Cộng sản Việt Nam thường chỉ chấp nhận cải cách khi bị dồn tới chân tường …”: điều này chứng tỏ trí tuệ cao của đảng là “nhận thức” được vị trí chân tường, đúng thời cơ.

  Đại tá Gaddafi thì thua xa, ông và các con không thể nhận ra chân tường trước khi dựa vào cột nên không thể hội đàm với nhân dân Lybia.

  Lực lượng nào xây tường và dựng cột cho đảng cộng sản Việt Nam? Nhân dân /hoặc/ Các thế lực thù địch “anh em tàu”. Để chiến thắng và chiếm đoạt cả Biển Đông mà không cần tiếng súng Tàu cộng cần Việt Nam mất ổn định chứ không phải Mỹ.

  Các thế lực thù địch phương Tây hoặc trí thức chỉ là chiêu bài hù trong kế sách CẢNH GIÁC CÁCH MẠNG, DIỄN BIẾN HÒA BÌNH, CÁCH MẠNG MÀU đã cũ, chẳng còn làm ai tin nữa rồi, thậm chí còn “phản tác dụng” nữa là khác.

  Cần bổ sung thêm yếu tố diễn biến hòa bình phương bắc như sau:”Nên nhớ là những cuộc nổi dậy thường bắt đầu từ những UẤT ỨC của người dân trước những bất công chứ không phải từ những trí thức đang lên tiếng nhằm thức tỉnh chính quyền/hoặc/ Diễn biến hòa bình vì Biển Đông do Tàu cộng giật dây”

  Để đối phó nhân dân và nguy cơ mất chính quyền, cách hay nhất là CẦU AN bằng “giá rẻ” thôi … đến lúc đó, chính Nước Kim lại ra sức bảo hộ và giữ gìn ngôi báu cho tập đoàn Tống Vô Mặc.

  Còn ai dám UẤT ỨC, còn ai dám nhớ hoàng sa – trường sa – biển đông – chủ quyền – dân chủ – nhân quyền – công bằng – độc lập – tự do.

  Đáng tiếc là quyền lựa chọn CẦU AN hay CẢI CÁCH không phải là ôsin Huy Đức mà là ÔSIN NHÂN DÂN.

  • Bác GI GỈ GÌ GI ơi bác viết chữ tượng hình nhiều người không đọc được đâu. Riêng em thì đọc được, đó là XOONG THỦNG CHẢO THỦNG phải không bác??? Bác XOONG THỦNG CHẢO THỦNG ơi làm ơn phiên âm cái chữ tượng hình sang tiếng LA TINH đi, để mọi người ai cũng đọc được.

 144. Việt Nam nhận thiết bị mô phỏng tàu Gepard

  http://biendong.vntime.vn/News.aspx?Section=TuongQuanQuanSu&obj=4ee5de55-7ca0-4ccb-9d2d-22654412ccde

  Tích hợp giả lập huấn luyện Laguna -11661 của công ty Transas được thiết kế để đào tạo thủ thuỷ đoàn của hai tàu khu trục Gepard-3.9 mà Việt Nam vừa mới nhận từ công ty Rsoboronexport của Nga trong năm 2011.

  http://biendong.vntime.vn/News.aspx?Section=TuongQuanQuanSu&obj=4ee5de55-7ca0-4ccb-9d2d-22654412ccde

 145. Nhà quê said

  Huy Đức sống bao nhiêu năm dưới chế độ này mà vẫn còn nằm mơ giữa ban ngày? Phải là Liên Xô mới có được Góc ba chốp để có cải tổ hiến pháp theo chế độ tổng thống, nghị viện này kia. Đảng của dân Nam ta sẽ kiên định đến khi nào thằng 16/4 nó phang cho một nhát gục thì gục luôn. Cho đến lúc đó sẽ là Vũ Như Cẫn thôi.

 146. Chán rồi! said

  Đọc bài viết đúng là được viết bởi 1 nhà báo, chứ không phải của ai khác!

 147. HỒ THƠM said

  “Thay vì đào những đường hầm để thoát thân khi có biến như Gaddafi, ngay bây giờ hãy khai thông các lối ra cho toàn dân tộc.”
  ————————————–
  Kết thúc hay à nghen !!!

 148. tiến sĩ giấy said

  Nhân dân đang bị nhũng nhiễu. Cái ác đang hoành hành. Nhiều “chức năng” đang phải vận hành bằng tiền bạc trong khi đa số nhân dân thì thiếu tiền nhất là tiền để mưu cầu công lý. Nên nhớ là những cuộc nổi dậy thường bắt đầu từ những uất ức của người dân trước những bất công chứ không phải từ những trí thức đang lên tiếng nhằm thức tỉnh chính quyền. Thay vì đào những đường hầm để thoát thân khi có biến như Gaddafi, ngay bây giờ hãy khai thông các lối ra cho toàn dân tộc.

  Em khoái đoạn kết của Bác Huy Đức quá… Và đoạn dưới đây là của một nhà bình luận khác:

  Một chế độ độc tài có thể tan rã rất dễ dàng! Mùa Xuân Ðịa Trung Hải đã bắt đầu ở Tunisia từ đầu năm, lan sang Ai Cập và các nước Á Rập khác, nay đã tới Libya và có thể sẽ tràn tới Syria trong những ngày sắp tới. Nhà báo Ali-Mustaqbal ở Lebanon mới nhớ lại, trong thập niên 1970 cả vùng Ðịa Trung Hải toàn là những chế độ độc tài. Tito ngự trị ở Nam Tư, Enver Hodja ở Albania. Các ông đại tá nắm quyền ở Hy Lạp. Thổ Nhĩ Kỳ cũng nằm trong tay các ông tướng. Chế độ Franco ở Tây Ban Nha chỉ chấm dứt khi nhà độc tài này qua đời năm 1975. Chế độ độc tài ở Bồ Ðào Nha chấm dứt năm 1974 sau cuộc Cách Mạng Hoa Cẩm Chướng. Sáu nước phía Bắc Ðịa Trung Hải và tất cả các nước Á Rập ở phía Nam đều sống dưới chế độ độc tài trước đây 40 năm! Ngày nay, mùa Xuân đã tới miền Ðịa Trung Hải!

  Bao giờ thì mùa xuân về trên đất nước Việt Nam?

  • Vũ Huy Phúc said

   – Bao giờ thì mùa xuân về trên đất nước Việt Nam ?

   Tôi và bạn, và có lẽ cả 90 triệu con tim đang thao thức điều này !!!

 149. Ngamnguihuycan said

  Phản hồi Dốt Hay Nói Chữ:
  – Bác nói đúng về thực trạng lòng dân hiện nay
  – Tuy nhiên bác có vẻ hằn học với những người mơ ước về dân chủ ( cái bình thường nhất của xã hội văn minh , mà ta chưa có ). Cần thấy mơ ước đó của họ là cho đất nước, cho tương lai tươi sáng của con cháu của chúng ta.
  – Con đường nhanh nhất là khai thông nhận thức của người dân, để có một thay đổi triệt để.
  – Đừng quá hoang mang: Lịch sử đã và đang có nhiều thay đổi như sự sụp đổ của chế độ Xô viết và các cuộc cách mạng màu mới đây.

 150. Trần Tự Do said

  Huy Đức có giấc mơ đẹp: mơ đảng CSVN tự nắm tóc đảng kéo lên cho đảng cao kịp tiến trình dân chủ của thời đại.
  Nhưng cả cách mơ cũng là một sáng tạo rối rắm và mâu thuẫn như anh Nhân Dân đã nói.

  Từ thời Hy Lạp, La Mã cổ đại ( dấu tích lịch sử là những quảng trường lớn, nhà hát ngoài trời tồn tại đến ngày nay) các nhà chính trị đã diễn thuyết, tranh cử để thuyết phục công dân của mình công khai, minh bạch – là dấu hiệu đầu tiên của nhà nước dân chủ, trải qua thăng trầm cùng lịch sử nhân loại đến thế kỷ 19, 20 thì mô hình nhà nước dân chủ pháp quyền tương đối hoàn thiện ở châu Âu và bắc Mỹ. Người Việt Nam chúng ta đi sau nên có rất nhiều lợi thế để học tập các mô hình nhà nước ưu tú nhất, phù hợp nhất với mình.

  Để có được một nhà nước pháp quyền và dân chủ thực sự phải đạt một số yếu tố như sau:

  1.Nhà nước pháp quyền phải tách bạch và cân bằng quyền lực giữa Lập Pháp, Tư Pháp và Hành Pháp

  2.Những người đứng đầu Nhà nước (Chủ Tịch Nước (CTN), quốc hội ( quốc hội bầu ra chính phủ – cơ quan hành pháp) phải do dân bầu cử, người ứng cứ phải tranh cử công khai, minh bạch. ( kỳ bầu cử quốc hội và CTN không trùng thời gian)

  3.Người dân sau khi trao quyền ( sau bầu cử) vẫn có quyền kiểm soát người được trao quyền thông qua tự do ngôn luận, tự do biểu tình để giám sát, phê phán hoặc cao hơn là phế truất những người do mình bầu ra.

  4. Người dân có quyền lập đảng chính trị, có quyền ứng cử, tranh cử vào các vị trí đứng đầu nhà nước, quốc hội.

  5.Một người chỉ được làm việc ở một cơ quan quyền lực Lập Pháp hoặc Hành Pháp hoặc Tư Pháp.

  6. Quân đội, cảnh sát quốc gia là lực lượng trung thành với tổ quốc và nhân dân. Không thuộc bất cứ đảng phái nào.

  7.Trong hiến pháp không được đưa một học thuyết, một chủ nghĩa hay một tư tưởng làm đường hướng cho phát triển đất nước, vì nếu chỉ theo một học thuyết,một chủ nghĩa, một tư tưởng thì chỉ làm cô lập đất nước và làm nghèo tri thức của dân tộc.

  Để phát triển đất nước chúng ta cần toàn bộ tri thức của nhân loại được tích lũy, chọn lọc và được thực tiễn kiểm định từ thời cổ đại đến nay.

  Để tránh xáo trộn trước mắt nên sửa lời nói đầu và điều 4 hiến pháp 1992 để các đảng chính trị được tự do thành lập và phát triển hoặc đảng CSVN tuyên bố chia thành hai, ba đảng để cạnh trạnh nhau.
  ……..

  Tóm lại: không có cạnh tranh công khai, minh bạch trong chính trị, không có tư do ngôn luận, không có tự do biểu tình và nhân quyền bị hạn chế tối thiểu thì không có nhà nước pháp quyền dân chủ đúng nghĩa, thì đất nước sẽ bị cô lập, suy yếu và từ suy yếu đến lệ thuộc ngoại bang chỉ là một bước ngắn.

 151. Sơn Đông said

  Tình hình bây giờ thực hiện được như ý của nhà báo Huy Đức là dân ta có phúc lắm rồi.

 152. Kiều Sơn said

  Một đảng hay 10 đảng không quan trọng vấn đề là đừng tước đoạt tự do của tôi. Khổ một nỗi nếu không có 2 anh đảng trở lên thì chả có một anh nào cầm quyền lại ban tự do cho ta cả. Vì tự do cản đường kiếm lợi của những người không dũng cảm kiếm lợi một cách chính danh và minh bạch. Huy Đức thật giỏi nhưng để gã độc quyền rỉ tự do cho dân chúng thì chẵng khác nào NGỒI TRÔNG MONG LÃO HÀ TIỆN MỞ HẦU BAO.

  • iSushi said

   Khác chứ. Lão hà tiện chẳng có động lực gì để mở hầu bao, trong khi Đảng không tự san sẻ tự do cho dân thì sẽ chết. Vấn đề là nhận thức được cái chết đang đến rất gần.

 153. Quan sát chính trị thế giới thì thấy rõ :
  1.Các nước độc đảng thì thu nhập đầu người ít ơn các nước đa đảng.
  2. Các nước do đảng cộng sản lãnh đạo nghèo hơn các nước không do đảng cộng sản lãnh đạo.
  3. Liên bang NGA và Đông Âu từ khi đa nguyên đa đảng thì giàu mạnh hơn khi đảng cộng sản lãnh đạo.

  Trung quốc là nước do một đảng cộng sản lãnh đạo đã phát triển liên tục trong 30 năm. Năm 1978 Trung Quốc còn là nước “ăn thịt người “, 30 năm qua Trung Quốc phát triển vượt bậc trở thành nước uống sữa pha melanin. Thu nhập đầu người của Trung Quốc năm 2011 mới hơn 4000 USD. Nếu trung quốc vẫn giữ nguyên mô hình một đảng cộng sản lãnh đạo thì Trung Quốc không bao giờ vướt qua được cột mốc 10000 USD/ĐẦU NGƯỜI.

  THƯA CÁC QUÝ VỊ, quý vị chọn cải cách hiến pháp theo mô hình nào ???

  • khách said

   Thu nhập đầu người không quan trọng. Lý do độc đảng là thu nhập ban lãnh đạo là… không thể tưởng tượng nổi.

   • dân đen said

    Ở một doanh nghiệp du lịch nhà nước ở Khánh hòa :Lương bình quân của một nhân viên và một lãnh đạo là 1 tỷ 1 triệu 200 ngàn đồng một năm .Nhưng nhân viên một năm chỉ hưởng 2 triệu 400 ngàn đồng ,còn lại cán bộ là 2 tỷ .Thảo nào nghe nó thống kê thu nhập ở một tỉnh có tới mấy ngàn đô la Mỹ một đầu người một năm ,mà ngó qua ngó lại thấy dân tình thu nhập bình quân đầu người kiểu đó thì chì vài trăm đô một năm .Mình tưởng nó báo láo ai ngờ có thật nhưng mấy ngàn ông chủ mới thu nhập bằng một đầy tớ.

  • Củ mì said

   mô hình 3

  • vanhao said

   ý kiến của Huy Đức là một PA, có thể chưa phải ‘tồi ưu”, và cũng cò lẽ chưa nhận được sự đồng thuận ngay của các vị lãnh đạo hiên nay.
   Với ý thức cùng tạo ra những chuyển biên thực sự, có tác động rõ nét và cụ thể đến viêc vạn hành đất nước thoát khỏi “lỗi” hệ thống trầm trọng như hiện nay, mong rằng sẽ có những đóng góp để có thê có thêm những PA khác, dễ dàng hơn cho việc chấp nhận của LĐ chế đọ hiện nay.
   Dục tốt, bất đạt, cũng như : không thê đôt cháy giai đoạn, chúng ta ai cũng muốn 1 sự thay đổi ‘cơ bản và triệt để”, nhưng sự vận hành của mọi thứ, nhất là nhận thúc , luôn có “độ trễ” so với đòi hỏi, khong cong nhận cái độ trễ đó, là khong thực tế, nhưng nếu vì níu kéo quá đáng cái độ trễ đó, cũng không thể được, vì đó chính là mầm mống cho những mất ổn định chính trị và xáo lộn nghiệm trọng. vậy điều quan trọng đầu tiên, là các thành viên ban Nghiên cứu sửa đổi hiến pháp cần có quyền tương đối độc lập với các ý kiến, chỉ thị theo kiểu chém gió, khoát tay, và tuyệt đối không được tùy tiện chụp vào đầu bất kỳ thành viên nào cái mũ “lợi dụng để thành phản động, chống đối Đ va NN”
   Điều ấy chỉ có được, khi mấy vị lãnh đạo cao nhất hiện nay, thực tâm, thực lòng vì đất nước, và nghĩ đến lợi ích quốc gia, hơn lơi ích phe nhóm và của gia đỉnh, bản thân mình.

 154. chinhtruc said

  Giải pháp này của bác HD mang tính cải lương nhưng chắc Đảng cũng chả nghe đâu vì chưa có dấu hiệu nào cho thấy Đảng có quyết tâm THAY ĐỔI.

 155. Ẩn danh said

  Biết người biết ta… Phương án củ anh H.Đ. cũng là một lựa chọn hợp lý. Đừng ảo tưởng sớm có một chế độ đa nguyên, đa đảng ở nước ta. Thực hiện phương án này cũng đã là một cuộc Đổi mới 2 “long trời lỡ đất” rồi.

 156. Ẩn danh said

  Việt nam CHXHCN chưa bao giờ có hiến pháp, đừng phí thời gian để sửa một cái chưa bao giờ hiện hữu.

  • nguoicambut said

   chính xác!!! Hiến pháp có bao giờ được tôn trọng đâu mà sửa! Công dân có quyền tự do lập hội, tự do ngôn luận, tự do biểu tình? Thực tế thì thế nào hả các bác?

 157. Xà Nu said

  Đã như một chân lý: Độc quyền sẽ dẫn tới hủ bại và tiêu vong!
  Tôi nhất trí với CHHV ở nhận định: đa đảng để bảo vệ lãnh thổ.
  Tôi không tin vào tình hữu nghị nhờ ý thức hệ của TQ với VN mà nó sẽ tha không thịt VN, vấn đề là nó để dành đấy thôi, đảng CS của VN đã nằm gọn trong lòng bàn tay nó rồi thì lãnh thổ – lãnh hải chỉ còn là sự mặc cả. Vấn đề chỉ là: khi nào thịt và thịt như thế nào cho tối ưu!

  • khách said

   Cần gì thịt, đã xích cổ rồi thì cứ nuôi béo làm cảnh chơi cho đỡ mang tiếng vi phạm quyền “con thú cảnh”.

 158. dốt hay nói chữ said

  Thư ngõ gởi các còm sĩ yêu nước trên trang ba sàm!

  Thưa Quý vị!

  Đọc cmt của quý vị tôi chả thấy có ai chịu hiểu Huy Đức. Nhiều vị bảo Huy Đức mơ mộng. Riêng tôi , tôi thấy nhà báo nầy rất thực tế.

  Điều quý vị mong muốn ở đây là gì? Tự do dân chủ cho nhân dân, sự giàu có hùng mạnh của đất nước và … cần lật đổ chế độ nầy?
  Trong những cái đầu nóng thừa nhiệt tình mà thiếu sáng suốt , các vị chỉ nhăm nhăm mơ mộng về cái vế cuối câu hỏi của tôi thôi.

  Tôi nói quý vị mơ mộng còn anh Huy Đức thực tế là có cơ sở:

  Về nội tại, tính về hiện trạng Thực của lòng dân thì thế nào?

  Người dân bình thường hầu như ít quan tâm đến vấn đề chính trị mặc dù trong đời sống họ có thể than phiền chuyện nầy , chuyện kia. Giới công chức thì cười ruồi. Những người khổ nhất ở thành thị và nông thôn trong cái thời bình nầy là những người khó “giác ngộ cách mạng ” nhất. Họ không cùng suy nghĩ với quý vị. Họ không nghĩ họ khổ là do chế độ nầy!

  Ai trong quý vị đủ trí tuệ, dũng cảm và kiên nhẫn để “khai trí” cho tầng lớp nhân dân khổ nhất đây?

  Còn những người trung lưu và giới công chức thì điều quan trọng đối với họ là nồi cơm’ là hạnh phúc của vợ con chứ không phải thể chế chính trị. Đương nhiên họ hiểu những vấn đề quý vị hiểu chứ! Nhưng trong một thể chế như thế nầy họ làm ăn cũng tốt rồi,hòa bình yên ổn như thế là đủ rồi. Ai có làm điều gì tốt hơn nữa thì họ mừng nhưng bản thân họ sẽ tránh xa những điều gì có tính “nhạy cảm”!

  Ai trong quý vị có thể kích động họ?

  Và tầng lớp trí thức thì sao? Đây là tầng lớp nhận chân được tất cả vấn đề. Tất nhiên họ nhìn nhận vấn đề trên bình diện cá nhân hóa riêng họ. Đương nhiên họ thấy cần có một sự thay đổi. Quan trọng là thay đổi nội dung gì và tiến trình thay đổi ra sao. Ở đây sẽ có sự phân lập rất lớn trong giới trí thức Việt Nam.

  Ai trong quý vị có thể thống nhất họ lại?

  Còn lại một số lượng đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là ở vùng nông thôn rộng lớn họ có thể đấu tranh quyết liệt với tình trạng tham nhũng, những vụ việc thối nát cụ thể, các cán bộ biến chất … nhưng là để cho chế độ nầy (đối với họ đồng nghĩa là đất nước) tốt lên! Họ là lực lượng to lớn đối trọng với quý vị.

  Ai trong các vị có thể làm gì đối với họ đây?

  Và cuối cùng là lực lượng mà quý vị muốn lật đổ, quét sạch. Họ có trong tay tất cả mọi thứ để chống lại quý vị. Càng ngày sự mềm dẻo trong chính sách của họ đáp ứng được một phần nguyện vọng của đại đa số nhân dân, đồng thời phù hợp dần với lợi ích tư bản của các nước lớn

  Về ngoại lực, Cường quốc nào sẽ giúp quý vị thực hiện một cuộc cách mạng hoa sen (ví dụ thế) đây? Nato vào ném bom ư? Không thể có điều đó trong cái tương quan hiện hữu của VN đối với các nước.

  Vì tất cả những lý do mà tôi đã phân tích, cái sự “sổ toẹt” mà quý vị mong muốn chỉ là mơ ước hão huyền. Hãy thực tế như nhà báo Huy Đức
  đi! Giải pháp anh đưa ra chưa hẳn đã hay, có thể quá mức chịu đựng của nhà cầm quyền nhưng đó là một con đường thực sự đúng đắn có thể dẫn đến cái mục tiêu của quý vị mơ mộng.

  Chào thân ái !

  • Hoang Thanh said

   Cảm ơn sự phân tích của bạn Dốt Hay Nói Chữ, hoàn toàn chính xác !

  • TTH said

   Quyền lực đưa đến sự tha hoá nên dù hay ho đến mấy thì với cái cách nửa vời mà bác Huy Đức nêu ra cũng sẽ lại đưa đến độc tài. Mèo vẫn hoàn mèo. Cách này chỉ giúp cho đảng cộng sản nắm quyền thêm một thời gian nữa để tàn phá cho sạch đất nước này mà thôi.
   Người dân chỉ thực sự bị đánh động khi ảnh hưởng đến quyền lợi của họ, lúc đó thì chẳng cần ai tuyên truyền cả. Một cơ thể có khối u thì cần phẩu thuật chứ không phải tiêm thuốc phiện để giảm cơn đau!

  • Thưa bác “DỐT HAY NÓI CHỮ”, tôi thì kém cỏi không dám “khai trí” cho ai, tôi rất sợ chết nên không mong đợi NATO ném bom VIỆT NAM. Tôi chỉ mơ nhà cầm quyền cộng sản cho “DÂN CHỦ” thật sự. Tôi cũng biết rằng mơ ước này cũng giống như mơ trúng số độc đắc vậy. Trúng số độc đắc là rất khó, nếu ta mua một tờ vé số thì chỉ có cơ hội trúng là 1 phần 100 000 thôi, nhưng vẫn có cơ hội trúng số. Nếu như chúng ta đồng lòng góp tiền mua 50 000 tờ vé số thì cơ hội trúng độc đắc là 1/2. nếu trúng ta góp đủ tiền mua 100 000 tờ vé số thi chắc chắn chúng ta sẽ trúng giải độc đắc. VẬY TẠI SAO CHÚNG TA LẠI KHÔNG MƠ ƯỚC NỀN DÂN CHỦ THẬT SỰ,

  • qx said

   Cái kiểu phân tích vòng vo của cái còm này cuối cùng chỉ để nói một điều: hỡi thần dân hãy ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng, đừng manh động làm một cuộc cách mạng. Chúng ông đây rất sợ một cuộc cách mạng vì chúng ông sẽ là những kẻ bị mất tất cả: quyền lực, địa vị, đặc quyền, đặc lợi, tài sản kếch sù, vợ đẹp, con ngoan, gia tộc giàu có, vv…

   Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, chưa thấy một chế độ lụn bại nào trở lại thời tốt đẹp mà chỉ cần thay bình mà không thay nước.

   qx

   • Vũ Huy Phúc said

    Dốt Hay Nói Chữ. . . bốn con chữ ấy đã nói lên đủ.

    Tôi nhất trí, cùng quan điểm với bác Qx.

    Chỉ có những kẻ mang tâm địa cầm thú, loại ác ôn, bọn chúng không muốn thay đổi thể chế này, những tên “khát máu” thì thừơng là rất kiêu căng, đe dọa ngay, nếu ai dám nói lên cái xấu xa, thú vật của bọn họ, còn những tên “xảo quyệt” thì nhẹ nhàng hơn một chút, bọn họ đưa ra các lý do, nào là dân trí nước ta còn thấp, tình hình VN ta khác với vùng ấy .. .v. .. v .. v. ., cho nên nhà nước ta, không thể .. .

    Lọai thú vật, mới đưa ra những câu ngớ ngẩn “đại ngu xuẩn” như vậy ! bọn họ nói mà không nghĩ nói gì ?
    cái đầu nóng, miệng thì toang toác chửi tư bản, chê Mỹ, nguyền rủa”bọn giãy chết”. . mà bản thân và gia đình, thì của tư bản, ham đồng đồng USD, ham hơn cả mả tổ, bọn lãnh đạo từ cấp Quận/Huyện trở lên có đứa nào, không tích trữ tiền đo la Mỹ ? và đồ dùng trong gia đình nhà chúng nó, xài tòan là đồ “tư bản” chính hiệu .. . hàng Nhật, thì phải là thứ sản xuất ở Nhật Bản, hàng Mỹ, sản xuât tại Mỹ .. . ..những loại CB này trở lên đ .. éo đứa nào và cũng đ .. .éo bao giờ bọn chúng nó xài hàng VN chất lượng cao đâu. . . còn hàng tàu thì, có mà muớn gia đình chúng xài . .. chúng cũng không thèm ngó.

    • Hoang Thanh said

     Bác Trương Duy Nhất đã lột tả được hình ảnh của những nhà dân chủ như thế này đây. Nên VN còn lâu mới có dân chủ.

  • khách said

   Cái quan trọng và cần có là xóa bỏ sự bất công. Ở chế độ nào cũng có chênh lệch giàu nghèo nhưng sự khác biệt là do tài năng cá nhân được phát huy trên một nền luật pháp công bằng cho mọi người, mọi thành phần xã hội.

   Ở chế độ độc tài thì đầy rẫy sự bất công do không có sự công bằng. Những kẻ nắm quyền độc chiếm mọi lợi thế, làm giầu bằng lợi thế chứ không do tài năng…

   Cái đích của mọi xã hội là một nền dân chủ đích thực. Điều đó phải được thể hiện ở một bản Hiến pháp dân chủ tuyệt đối. Điều mà CHHV đã nhắc tới.

   Chân lý chỉ có một dù con đường đến đó còn gian nan nhưng đừng đánh tráo nó.

 159. Ẩn danh said

  Người có tầm như Huy Đức , nếu đc ra ứng cử thủ tướng chắc chắn sẽ đánh gục đương kim TT

 160. nhân dân Việt nam said

  Một đảng và Hiến pháp?
  Bàn làm gì nhọc xác
  Hiến pháp của toàn dân!
  Không của riêng đảng phái

  Đất nước của toàn dân
  Không của riêng một ai
  Độc quyền giữ một mình
  Tất có ngày thất bại.

 161. nhà nông said

  Con rắn khi tự lột da là để biến thành to hơn,khôn hơn và nguy hiểm hơn mà thôi!

 162. phamvanle said

  Một ngày, như mọi ngày trước đây … vẫn thầm mong có một người Việt khác thường làm thay đổi đất nước!

 163. khach said

  Thưa bà con,

  Mặc dù bài viết của Huy Đức không có gì mới NHƯNG nó đã thể hiện khá đầy đủ những hiện thực khách quan mà không phải nhiều người VN nhận ra đặc biệt trong môi trường bưng bít thông tin mang tính nhồi sọ và tuyên truyền.

  Huy Đức đã nói một vấn đề mà trong thời gian quá có không biết bao lần các vị khách commenters trong trang ABS đã đề cập như sau. Huy Đức đã chính xác khi viết:

  —————————-
  Bản chất của “đổi mới” mà Đảng thường nói đến như một công lao chỉ đơn giản là trả lại cho người dân một phần quyền, trong đó có quyền được tự lo lấy cơm ăn, áo mặc.
  —————————-

  Thật vậy cái gọi là nhờ sự lãnh đạo tài tình của Đ mà kinh tế VN phát triển mà không biết bao thanh niên, trí thức hiện nay vẫn ngộ nhân như là công lao của Đ và NN CSVN thật ra chỉ là Đ và NN đã tàn phá thảm khốc nền kinh tế quốc gia gây nghèo đói cho xứ sở và hận thù giữa người Việt Nam với nhau như

  Đánh Tư sản bản công thương (một sự phát hủy đất nước), tập thể hóa Nông nghiệp (cướp đất của dân), ngăn sông cấm chợ (trái quy luật), bắt dân về kinh tế mới (thật chất là bỏ đói nhân dân nơi vùng hoang dã), V.V… Biết bao bất công tủi hờn, đói kém lên đầu người dân VN !!!

  Sau khi đày đọa không xong chúng bắc buộc phải thực hiện lại một số chính sách cũ của Miền Nam và nhờ đó nền kinh tế tư nhân được vực dậy lôi cả nước ra khói đói kém. Thế mà chúng bảo nhờ lãnh đạo tài tình của chúng đấy !

  Thế nhưng khi thay đổi kiểu nửa nạt nửa mở (nhằm bám víu quyền lực tối đa) chúng đã tạo ra một cơ chế thuận lợi cho một hang ổ tham nhũng khủng khiếp và chưa từng có. Chúng tạo nên trong xã hội một tầng lớp giàu có (bọn tư bản đỏ , bất tài phất lên nhờ quyền lực và lối làm ăn bất hợp pháp), sống xa hoa và trụy lạc trên đầu người dân đang bị bần cùng hóa.

  Do vậy ý tưởng này của Huy Đức là một cảnh báo mang tính xây dựng cho chế độ

  ——————-
  Cho dù tiếp tục giữ quyền viết Hiến pháp thì Đảng cũng hãy vì sự thịnh vượng của quốc gia mà chia sẻ bớt quyền lực cho nhân dân. Đừng nghĩ là tình hình chưa đủ xấu. Đừng nhìn các mâu thuẫn xã hội dựa trên các báo cáo hay dựa trên mấy câu leo lẻo của những người vẫn tới tặng quà: “Anh lãnh đạo chúng em làm ăn được”. Nhân dân đang bị nhũng nhiễu. Cái ác đang hoành hành. Nhiều “chức năng” đang phải vận hành bằng tiền bạc trong khi đa số nhân dân thì thiếu tiền nhất là tiền để mưu cầu công lý. Nên nhớ là những cuộc nổi dậy thường bắt đầu từ những uất ức của người dân trước những bất công chứ không phải từ những trí thức đang lên tiếng nhằm thức tỉnh chính quyền. Thay vì đào những đường hầm để thoát thân khi có biến như Gaddafi, ngay bây giờ hãy khai thông các lối ra cho toàn dân tộc.
  —————

  Mong các bạn thanh niên hiểu ra vấn đề về chế độ này khi đọc bài của nhà báo Huy Đức.
  Cần nhớ rằng Huy Đức không phải là một người thù ghét chế độ mà là một con người sinh ra trong lòng chế độ này và những ý kiến của anh là cũng nhằm xây dựng chế độ mà anh đã lớn lên cùng nó

  • Hoang Thanh said

   Cảm ơn bạn đã nói rõ ý của nhà báo Huy Đức !

   • qx said

    Nick Hoang Thanh ni biết rõ ý của Huy Đức. Tài. Tài kinh khủng.

    qx

    • Hoang Thanh said

     Vậy mới tài, chứ ai như Qx giống mẫu hình các nhà dân chủ như bác Trương Duy Nhất đã vẽ. hê…hê…

 164. aqwet said

  Viết lách như vuốt đuôi,một thái độ không rõ ràng chả có ý nghĩa gì ?

  • Hoang Thanh said

   Bạn hãy viết một bài tốt hơn để cho bà con ở đây mở mắt xem sao? Đừng chỉ đưa ra nhận xét đơn giản như vậy.

   • aqwet said

    Con người không có thể đẻ ra được quả trứng gà nhưng biết phân biệt quả nào dùng được và quả
    nào không dùng được(thối).Không khen không có nghĩa phải viết hay hơn và khen(như bạn) không có nghĩa là viết tệ hơn.Trong trường hợp bài chủ thì tính cải lương,ba phải,không triệt để trong trong cải cách xã hội thì hệ thống cũ sẽ không thay đổi,mặc dù thiện ý của tác giả muốn có những diễn biến tốt đẹp và khả thi cho đất nước.

  • dốt hay nói chữ said

   Tôi kông rõ ý “vuốt đuôi”? Hy vọng bạn biết lý giải.

 165. LOA PHƯỜNG said

  Thật khó mà biết lần thay đổi Hiến pháp tới đây sẽ như thế nào. Hay như nhà văn Võ Thị Hảo đã viết trên BBC rằng mỗi lần thay đổi lại thêm một lần tước đoạt. Thật ra chả cần bác Huy Đức góp ý họ cũng nhìn thấy hết, họ rất nhiều quân sư quạt mo. Nhưng cả một hệ thống từ TW xuống địa phương đã nhúng chàm thì dù suy trong nghĩ vẫn muốn làm người lương thiện cũng không dám, giờ nếu muốn có cải cách thì nhân dân và tổ quốc phải ân xá toàn bộ các bác ah.

  • Bac said

   Trong tình hình các cuộc biểu tình yêu nước mang tính tập dượt cho một mùa xuân mới, việc sửa đổi hiến pháp là rất cần thiết để Đảng ta có thêm công cụ nắm chắc chính quyền, phải không quý vị

 166. khách said

  Huy Đức tương lai sẽ được đặt tên đường chính ở các TP lớn của Việt nam

 167. 80 triệu said

  sửa Hiến Pháp nhằm mục đích :

  -Cũng cố hơn nữa quyền hành của đảng,nhà nước.
  -………..( khg có gì hơn thế )…………………………………………………………..

  NAM MÔ TIÊP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

 168. Vỡ Tan said

  Thương cho bác Huy Đức wé. Việc nước chưa xông đã tàn sức kiệt vẫn cố nghĩ dùm “người cầm quyền” đang mưu toan bán nước.

  Không có TRIẾT nào thay đổi TRIẾT của MẠC (Mác)

 169. Trầm kha said

  câu này của HĐ là hay nhất :”Nên nhớ là những cuộc nổi dậy thường bắt đầu từ những uất ức của người dân trước những bất công chứ không phải từ những trí thức đang lên tiếng nhằm thức tỉnh chính quyền”.
  HĐ cũng chưa đề cập tới nguyên tắc “Đảng lãnh đạo toàn diện tuyệt đối”, từ đó vai trò của cấp ủy địa phương cũng cần làm rõ để không bao biện làm thay chính quyền và có khi lấn cấn với các bộ ngành TW trong định hướng phát triển chung .

 170. Hồng Hà 123 said

  Con dao sắc Huy Đức đang cùn dần ,nếu không nhanh chóng giải phẫu chính mình !

  • conhi said

   Thấy mấy kẻ bám víu theo lộc ” còn đảng còn mình ” giật bắn người và giãy nãy dữ dội khi “con dao” vô hình của Huy Đức vừa chạm đến mạng sườn, tất rõ nó “cùn dần” như thế nào ! Chả biết cây dao ấy, đối với đảng ta có “cùn dần” hay không, song với dân đen cần mở mắt thì nó “cần dùng” lắm đấy ông ạ !

 171. Thành Ca said

  “Quân đội chỉ được xây dựng theo nguyên tắc chính quy, tinh nhuệ, chỉ được dùng để bảo vệ nhân dân và từng tấc đất của ông cha. Cho dù ai nắm quyền thì quân đội cũng chỉ trung thành với tổ quốc. Quân đội mà lo bảo vệ Đảng hơn bảo vệ biên cương, thì khi chính trị trong nước không ổn định, Trung Quốc sẽ thừa cơ chiếm đảo.”
  ———————————
  Đây là điều tiên quyết phải thực hiện ngay trong tình hình hiện nay. Không thể lập lờ chuyện nọ, chuyện kia, hoặc suy diễn loạn xí ngầu mà phải hiểu nó là điều chính đáng và hiển nhiên.

 172. hungyen said

  điên!!!

 173. Thông Thương Binh said

  Sửa dổi Hiến pháp đươc xem là quan trọng nhất hiên nay nhưng sẽ chỉ nâng thêm một bước chuyển dịch tư Đảng lãnh dạo sang Đảng cai trị thôi.Quyền lực nhân danh Dảng là trên hết, quyền của dân phải phục tùng quyền của Đảng. Đấy là khẩu hiệu Đảng đã đề ra mà mọi người nhất thiêt phải theo.. Đây là con đường Đảng tự thủ tiêu.

 174. lehoangxenvo@yahoo.com.vn said

  He he,
  Thà mất nước chớ không thể mất Đảng.
  Khẩu hiệu công an: Còn Đảng còn mình
  Khẩu hiệu của quân đôi: Trung với Đảng.
  Thế là
  Rõ rồi!

  • lehoangxenvo@yahoo.com.vn said

   Bổ sung thêm:
   Rứa nước ở đâu?
   Ở đâu kệ mẹ nó
   Còn Đảng còn mình… mờ!

   • vo danh noi said

    con dang con minh ta ra suc dan ap nhung dang da quen neu nhu co bien co hay chien tranh nhan dan la nong cot nhung chac chang ho se quay lung lung lai de dang no toi va cac ban hay cho xem chi co dan chu that su thi bat cu nguoi dan nao cung phai bao ve va hy snh de din giu neu nhu the nay ho hy sinh de duoc gi cac ban nghi xem

 175. Chín Đờn Cò said

  Sửa Hiến pháp, theo đề nghị của bác Huy Đức là vẫn độc Đảng thì trớt quớt. Bởi vì một mình một chợ anh vẫn tha hồ thao túng, múa gậy vườn hoang chán chê.
  Chỉ có đề nghị này của Huy Đức là có lý nhất, đở mất công đi bầu người đã trúng cử rồi.
  “Nhưng nếu những người tự ứng cử không được Đảng ủng hộ bị loại ra khỏi cuộc chơi bằng tổ dân phố và mặt trận tổ quốc thì không nên tổ chức bầu cử làm gì cho tốn kém.”

 176. thudinh said

  Bài viết có tính xây dựng, trước mắt được như thế này cũng quá tốt rồi!

 177. hải hồ said

  HÃY PHÁT HUY KHÁT VỌNG GHI DANH VÀO KÝ ỨC DÂN TỘC

  Hỡi các công dân đất Việt!

  Con người ta sinh ra, lớn lên, ai cũng mưu cầu cuộc sống hạnh phúc, thỏa mãn những nhu cầu đa dạng của bản thân về vật chất lẫn tinh thần. Đó là lẽ thường với đa số mọi người. Nhưng nó vẫn chưa đủ với một số người đặc biệt là tầng lớp tinh hoa của xã hội. Cuộc sống của bạn sẽ thiếu vắng ý nghĩa nếu bạn chọn sinh ra, lớn lên, mưu sinh và qua đời lặng lẽ. Tại sao bạn không có khát vọng đánh dấu sự tồn tại của bạn trong thời đại mình và cả trong những thời đại tiếp theo và biến nó thành một nhu cầu thiết thân như cơm ăn, nước uống hằng ngày? Tại sao bạn không mong muốn đời sống của mình được kéo dài hơn trong tâm thức của những người đồng thời và cả thế hệ tương lai? Tại sao bạn không phấn đấu để có một sự bất tử tương đối (relative immortality), như nhà bác học nổi tiếng Eisntein có nói, “đó là sự duy trì trong ký ức về một con người qua một số thế hệ”?

  Dân tộc ta đã trải qua lịch sử mấy nghìn năm. Đã có biết bao người đã ra đời, đã sống nhưng không hề chết đi trong ký ức của dân tộc. Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Lợi, Quang Trung… vẫn còn mãi trong lòng dân tộc vì ý chí độc lập và chiến công chống giặc ngoại xâm. Chừng nào dân tộc ta còn tồn tại, còn bước đi trên lò lửa hồng của cuộc chiến sinh tồn không mệt mỏi, hình ảnh của các anh hùng dân tộc vẫn được ghi khắc trong tâm khảm nhân dân.

  Nguyễn Công Trứ, ngay từ khi còn rất trẻ, đã viết câu thơ nổi tiếng:

  “Đã mang tiếng đứng trong trời đất

  Phải có danh gì với núi sông”

  Hay:

  “Không công danh thời nát với cỏ cây”

  Phan Bội Châu cũng tự khẳng định vai trò của mình trong lịch sử:

  “Làm trai phải lạ ở trên đời

  Há để càn khôn tự chuyển dời

  Trong khoảng trăm năm cần có tớ

  Sau này muôn thuở há không ai?”

  Những nhân vật lich sử này qua cuộc đời và sự nghiệp của mình đã thổi bùng lên khát vọng được cống hiến cho dân tộc. Họ khẳng định cái tôi sang trọng và đáng kính của đấng trượng phu chứ không phải cái tôi nhỏ nhen, vị kỷ của kẻ phàm phu. Đó là cái tôi muốn hiến muốn dâng, cái tôi muốn trao tặng để nhận lấy một một món quà quý giá vô cùng: ký ức lịch sử.

  Lịch sử nước nhà đã viết nên những trang vẻ vang một phần nhờ khát vọng lập thân cao cả đó. Nhưng trong những thập niên gần đây, khi chủ nghĩa hưởng lạc, cầu an và chờ thời tràn ngập đời sống xã hội, cái khát vọng chính đáng đó đã mai một đi, cái động cơ cống hiến cho xã hội của kẻ sỹ cũng tàn tạ theo. Kết quả là:

  – Người ta sống vội vàng, gấp gáp, lấy sự thỏa mãn nhu cầu vật chất làm mục đích tối thượng, đôi khi là duy nhất;

  – Người ta coi thường mọi phê phán về hành vi của mình, đánh mất cả lòng tự trọng tối thiểu, bất chấp dư luận, dẫn đến sự xuất hiện của chủ nghĩa mặt dày.

  – Người ta sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để phục vụ mục đích thủ lợi cho cá nhân hay bè nhóm. Chủ nghĩa duy lợi lên ngôi thống trị nếp nghĩ của xã hội. Câu nói cửa miệng có thể nghe từ người dân tới quan chức bất cứ nơi đâu từ hang cùng ngõ hẽm tới cơ quan công quyền: “Anh làm thế thì có lợi gì cho anh?”

  – Thế hệ thanh niên lớn lên không còn tìm thấy lý tưởng cao đẹp để phụng sự, để cống hiến, để phát huy tài năng trí lự, dần dần biến thành thực dụng và ích kỷ hay bất mãn và bất hợp tác.

  Thế thì phát huy khát vọng ghi danh vào lịch sử để làm gì?

  – Với những người lãnh đạo, nó giúp họ thường xuyên điều chỉnh hành vi. Có thể họ có đủ quyền lực để thống trị bia miệng một thời, nhưng họ biết mình sẽ bất lực trước phán xử của hậu thế vốn công minh và vô tư, cho nên họ sẽ phấn đấu không vì cá nhân, không vì bè nhóm mà vì dân tộc, bởi họ biết chỉ dân tộc mới có ký ức lịch sử lâu bền.

  – Với trí thức, khát vọng lưu danh sẽ là động lực mạnh mẽ nhất giúp họ liên tục sáng tạo, đổi mới, đóng góp và cống hiến. Lòng yêu mến tri thức, yêu mến dân tộc cộng với khát vọng lưu danh lịch sử chắp cánh cho tài năng của bộ phận tinh hoa này của đất nước.

  – Với những người dân bình thường như chúng ta, khát vọng lưu danh nơi cộng đồng, trong làng bản, chốn phố phường sẽ tạo nên những tấm gương vị tha, đạo đức, mẫu mực, sẽ tạo nên những lối sống cao đẹp, những ứng xử vượt qua giới hạn của lẽ thường, những tấm gương yêu thương, hy sinh, cống hiến để cho cả cho cộng đồng noi theo mà nhân rộng. “Nhà tôi, ba đời làm quan liêm khiết. Tôi, giấy rách cũng giữ lấy lề.”

  – Với thế hệ thanh niên lớn lên sẽ có ngay những tấm gương hiển hiện trước mắt để soi mình, để phấn đấu hoàn thiện bản thân. Nếu cả nước từ người dân đến lãnh đạo ai cũng nuôi khát vọng cao đẹp đó thì cái câu “ra ngõ gặp anh hùng” không chỉ là một hoài niệm đẹp trong quá khứ nữa.

  Có người hỏi nó có phải là biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân không? Thưa, đích thị nó là chủ nghĩa cá nhân, nhưng là một thứ cá nhân biết quên mình cho tập thể: khi còn sống thì sống với hơi thở thời đại, và mong được ghi nhớ như một cá nhân bất tử khi đã qua đời. Vậy, chủ nghĩa cá nhân đó không đáng được ngợi ca hay sao?

  Tuy nhiên, đừng tìm cách đánh lừa lịch sử để lưu hư danh. Lịch sử có thể mắt nhắm mắt mở nhưng không bao giờ mù lòa. Một chính trị gia phương Tây đã thú nhận: “Ta có thể lừa một người trong mọi lúc. Ta cũng có thể lừa mọi người trong một lúc. Nhưng ta không thể lừa mọi người trong mọi lúc.” (You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.- Abraham Lincoln)

  Patriot Nguyen

  • Ẩn danh said

   Bài này của bạn Patriot Nguyen thật chí lý. Mong được đọc nhiều ý tưởng hay như thế này. Xã hội bây giờ xuống cấp quá.

   Người Việt

 178. Góp ý của Nhà Báo Huy Đức quả là chí lý.
  Tuy nhiên, tôi đồng ý với nhiều nhận định ở đây, chỉ là nước đổ đầu vịt mà thôi.
  Huy Đức đang muốn xây một tòa nhà chọc trời trên một nền móng của mái lều tranh (hai trái tim vàng đã bán vì đang được giá).

  Người ta đã không nghe Huy Đức nên Huy Đức từ một nhà báo tên tuổi trở thành một blogger, facebooker tự do.

  • Hoang Thanh said

   Từ khi tôi đọc Basam đến nay chưa thấy bình luận của bác Binhloanvien cho có đầu có đít cả ! hi… hi…

  • Hiền Cầu said

   Xin lỗi trước nhà báo Huy Đức nghen!. Việt Nam mình có kiểu nói lái vầy: “huy đức” là “vứt đi”. Viện nghiên cứu còn phải tự giải thể, nhà báo là cái đinh rỉ. Viết ra đọc cho vui trên báo lề trái thì được. Tự đọc rồi tự sướng… Đảng ta đang đi trên con đường độc nhất vô nhị, thế giới có muốn theo, chưa chắc đảng ta cho theo. Ngu gì sửa.

 179. Ẩn danh said

  Chủ trương của BCT ĐCSVN là thà mất nước cho ngoại bang còn hơn là mất quyền lợi đang hưởng. cai đất nước bây giờ có đến 4 ông vua thì làm sao mà thông nhất được ý kiến cho du có người muốn thay đổi. bây giờ còn đang dọn đường cho ngoại bang rước voi về xéo mả ông cha rồi.

 180. Vô Tình Tú Sĩ said

  Đàn gãy tai trâu,
  Ngôi nhà Triết học Mark dù tan nát cũng phải giữ lấy.
  Cứ mơ có việc sửa đổi Hiến pháp để có ý nghĩa: Đa đảng, tự do ngôn luận, lập hội, biểu tình, báo chí.

 181. Ẩn danh said

  Qua tình hình chính trị gần đây của đất nước tôi có lo ngại rằng lần sửa hiến pháp này thậm chí không mang lại điều tốt đẹp gì cho dân cho nước mà chỉ giúp đảng cộng sản củng cố thêm quyền lực bằng cách gạt bỏ đi những cái gì gây trở ngại, những gì làm hạn chế sự lũng đoạn toàn trị của nó. Đảng CS không hề có ý định từ bỏ quyền lực bởi vì có một việc trong tầm tay và cũng nhiều nhân vật quyền thế trong đảng kêu gọi từ lâu là cần phải có luật hóa hoạt động của đảng, không để cho đảng là nhà nước trong nhà nước… thế nhưng chưa bao giờ nó có ý định làm thế. Việc này (nếu có) dễ hơn sửa hiến pháp nhiều mà nó còn không

 182. MỘT KẺ HÈN said

  Mâu thuẫn và đấu tranh giữa các mặt đối lập là động lực của sự phát triển nhưng Đảng cộng sản Việt Nam không chấp nhận những tiếng nói phản biện thì làm sao tìm được chân lý và như vậy động lực phát triển cũng không còn. Đất nước sẽ về đâu? Bao giờ sánh vai các cường quốc 5 châu như Bác Hồ từng ao ước, như toàn dân ta ao ước?

  • nô dân said

   Sánh vai với 5 châu từ lâu rồi.! Thử hỏi , cường quốc năm châu có mấy người giàu sang bằng bọn họ.

   • Thành said

    Đúng vậy, thử hỏi các cường quốc năm châu xem con cái mấy tay chủ tịch – tổng giám đốc – thứ bộ trưởng – bí thư – chủ tịch tỉnh quận huyện có dám ăn chơi trác táng phè phỡn như ở Việt Nam này không? Thử hỏi trên thế giới này thủ tướng nào mặt dày như ở đây không? Tập đoàn nhà nước lỗ cả nghìn tỷ thủ tướng mặt nhơn nhơn không? Chỉ cần không kịp khắc phục hậu quả thiên tai “Nhật” Thủ Tướng từ chức. Cả thế giới này người ta sợ xanh mặt với điện hạt nhân, thủ tướng vẫn nhơn nhơn điện hạt nhân. Lại còn nhơn nhơn mặt dày rước voi về dày mả tổ trên cao nguyên làm mấy dự án khai thác bauxite nữa chứ. Rồi tiền polyme và nhiều lắm nhiều lắm điều xỉ nhục . . . . . . Ôi văn hóa mặt dày!

 183. Giai cấp khốn khổ chỉ càng thêm khổ said

  Hiến pháp càng sửa thì càng hạ thấp quyền lợi , tính mạng và trói chặt thêm tay chân dân đen .Hiến pháp càng sửa thì càng hợp thức và mầu nhiệm hóa nghệ thuật cướp của và đàn áp dân đen .Hiến pháp càng sửa thì trong tay giai cấp thống trị càng được trang bị thêm những cây gậy thần quyền lực hung bạo .

 184. Lkt said

  Hãy cứ nghĩ ra một cơ chế bầu cử thật sự công bằng đi đã,đến lúc đó người của đảng đã chác gì đủ quá bán của cử tri mà thành CTN! Lúc đ ó đảng sẽ chẳng có TBT!!! Hề,hề! Hu,hu!

 185. nemo said

  Bọn Đẽo cày giữa đường , làm gì có chuyện chia bớt quyền lực . Các vị hãy vào các cơ quan nhà nước xem họ làm gì trong 8h vàng ngọc tôi thề rằng không quá 2h/ngày nhưng đủ lương đủ thưởng …..

 186. SaiGon xưa said

  hEHEHE…”OSIN” XỨNG ĐÁNG LÀM TRƯỞNG BAN “CẢI TẠO ” HIẾN PHÁP …HỎNG BIẾT ” QUÝ ONG CHỦ ” CÓ NHẬN THỨC ĐƯỢC NHƯ DZẬY HÔNG TA ?!!!

 187. OZ said

  Đề xuất của Huy Đức không khả thi.

  Cách đổi mới phù hợp và hiệu quả nhất hiện nay là công nhận sự lãnh đạo đa số của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Quốc hội (hiện đang chiếm 92%), Tổng bí thư của Đảng sẽ kiêm Thủ tướng. Còn Chủ tịch Nước đóng vai trò nguyên thủ quốc gia với quyền lực tượng trưng (giống tổng thống Singapore). Đổi tên nước thành Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa, lập Tòa án hiến pháp, lập Ủy ban bầu cử độc lập để từng bước cho phép các cá nhân, tổ chức khác tham gia ứng cử vào Quốc hội. Khi nào Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn giữ đa số thì vẫn có quyền thành lập Chính phủ.

  Chức danh Chủ tịch nước có thể do bất cứ ai mang quốc tịch Việt Nam, sinh ra trên đất Việt Nam nắm nếu được đa số nhân dân bầu.

 188. buncuoiwa said

  Nước đổ đầu vịt mà thôi!

 189. Người sông Tiền said

  Cám ơn khi đọc bài của Huy Đức. Nhưng, nghe độc Đảng sao ê chề! Chừng nào, Đảng CSVN từ bỏ độc quyền lãnh đạo để tiến tới một thể chế đa nguyên, đa đảng như ước nguyện của toàn dân bằng lá phiếu trưng cầu ý dân. Lúc đó, đất nước mới có tự do, dân chủ và hạnh phúc. Tôi mong ngày ấy đến thật gần. Dứt khoát phải như thế để khắc phục những khuyết tật của chế độ độc Đảng, mà điển hình của chế độ này là “Đảng cử dân bầu”, quyền tự do bị xâm hại nghiêm trọng!

 190. Bich Khe said

  Biết có ai đọc. Biết có ai hiểu. Biết có ai nghe. Sóng cuộn trong lòng. Mặt biển bình yên!

 191. Thạch Lâm said

  Đây là một giấc mơ đẹp, “nhưng biết chỉ là mơ..”. Kính chào bác Huy Đức.

 192. Danque said

  Mo hinh di dang nua nguoi nua ngom. Voi mot mo ho lon roi ram nhu the lai la dat song cho dam luon leo duc khoet tac oai tac quai dan thoi. Lam sao minh bach ro rang de hieu nhu he thong hien phap cac nuoc Anh Phap My… Tham chi cong dan that hoc nhap cu nhu nguoi Viet minh , mot chu be doi khong biet cung thuc thi quyen cong dan tot. Dang nay o ta luat, hien phap nhu ma hon tran, cong dan co trinh do dai hoc song trong che do 60 nan ma van tu mu

 193. qx said

  Tuần rồi đọc news nghe nói tụi Tây bẩu Việt Nam không có đủ các chứng cứ khoa học để kết luận hóa chất dioxin màu da cam đã gây hại cho Việt Nam như thế nào. Không biết vì lý do gì mà dân Việt Nam không đưa nguyên cái “Hiến Pháp 1992” cho tụi Tây như tài liệu nghiên cứu khoa học chớ. Có bằng chứng khoa học nào chính xác, cụ thể và ấn tượng về sự tàn phá óc não con người thể hiện qua các điều trong quyển hiến pháp chứ?

  qx

  • dốt hay nói chữ said

   Ông qx nói chuyện đâm hơi không. Cả Mỹ, cả Úc, cả Hàn đều bồi thường cho quân nhân của họ về di chứng chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam. Ông không chọn cái chính thể hiện hữu là một chuyện nhưng không vì vậy mà ông cười cợt trên nỗi đau của dân tộc ông như thế. Hay là …ông là người Mỹ hoạt động trong các công ty hoá chất biết viết cmt bằng tiếng Việt?

   • qx said

    hehe… một reply với cảm xúc vỡ òa bù lu bù loa nhòe nhoẹt trắng trời, không còn thấy cái comment nguyên thủy nó nói gì cái giống gì nữa.

    qx

    • Hoang Thanh said

     Chất độc da cam là nỗi đau của những người lính đã tham chiến ở miền Nam Việt Nam. Thật sự về mặt khoa học cần chứng cứ nhưng nhà nước này có hàng ngàn tiến sĩ nhưng đã không có một công trình nghiên cứu khoa học nào chứng minh được sự liên quan chất độc da cam với những dị tật bẩm sinh hiện tại ở những người lính tham chiến trên chiến trường Nam Việt Nam để làm bằng chứng trước tòa. Đó là lỗi vô cùng to lớn của nhà chức trách đối với nạn nhân chất độc này gây ra. Và đó cũng là nỗi đau của những người Việt Nam có lương tri. Chúng ta có thể không thích, căm ghét chế độ hiện tại nhưng đừng cười cợt trên nỗi đau của những nạn nhân chất độc da cam !

 194. Nhân Dân gởi Quê choa said

  Một nhà nước và môt đảng sẽ không bao giờ có dân chủ và tự do, sẽ không bao giờ có công bằng và công lý, sẽ không bao giờ có sự cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng. Mèo sẽ khen mèo dài đuôi và điều tất yếu : gậy ông sẽ đập lưng ông.

  • Nhân Dân gởi Huy Đức said

   Đính chính: Xin lỗi anh Quê Choa,cái này tôi gởi cho ông Huy Đức.
   “Đại hội của Đảng nên diễn ra theo hai vòng: Vòng một, tổ chức tranh cử trong Đảng để bầu các ứng cử viên ra ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân (ở các đảng bộ địa phương) và ứng cử đại biểu Quốc hội (ở đảng bộ toàn quốc). Số lượng ứng cử viên mà Đảng bầu ra phải nhiều gấp đôi số đại biểu cần thiết. Những ứng cử viên của Đảng trúng cử đại biểu Quốc hội đương nhiên trở thành trung ương ủy viên. Sau bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân, Đảng tổ chức đại hội vòng hai để cho các Trung ương ủy viên ra tranh cử ứng cử viên chức Chủ tịch nước và các ủy viên Bộ Chính trị. Đại hội giới thiệu ít nhất hai ứng cử viên để bầu Chủ tịch nước. Ai đắc cử Chủ tịch nước người đó đương nhiên trở thành Tổng Bí thư. Chủ tịch nước sẽ lập nội các bao gồm các thành viên trong Bộ Chính trị.”
   “Tất cả ứng cử viên tất nhiên phải là công dân Việt Nam, nhưng hiện có hàng triệu người Việt đang sống ở nước ngoài và nhiều người trong số họ đang có hai quốc tịch. Nên quy định, chỉ những công dân Việt Nam không mang quốc tịch khác, hoặc đã từ bỏ quốc tịch khác, đã định cư trong nước ít nhất là 5 năm trước ngày bầu cử mới được quyền ứng cử. Chỉ có một đảng thì không thể đòi những cuộc bầu cử có hàm lượng dân chủ cao. Nhưng nếu những người tự ứng cử không được Đảng ủng hộ bị loại ra khỏi cuộc chơi bằng tổ dân phố và mặt trận tổ quốc thì không nên tổ chức bầu cử làm gì cho tốn kém.”

   Hai trích đoạn trên này ông nói mâu thuẩn với nhau quá rồi đấy, Còn các đoạn khác chẳng có gì mới và lạ cả, chuyện người khác đã làm rồi.
   Đảng thì chỉ sinh hoạt trong nội bộ đảng mà thôi, đảng không phải là đại diện cho tất cả toàn dân, không xen vào chuyện của nhà nước cho dù chủ tịch hay tổng thống là người của đảng.

   • dân đen said

    Ông ơi ! Làm như vậy là dân chủ mẹ nó rồi .Dân chủ thì dân nó mở được mắt ra nó nhìn thấy hình thù con quái thú ăn thịt đồng loại ,Dân nó nổi điên lên nó vật chết tươi thì sao ?

 195. TổQuốcNhìnTừBiển said

  “Không hiểu vì sao Hiến pháp lại được đưa ra sửa khi những ý tưởng cải cách trong Đảng thì thiếu vắng và tình hình theo nhiều người là vẫn “chưa đủ xấu”. Nếu không xuất phát từ nhu cầu cải cách, việc sửa đổi Hiến pháp chỉ là vá víu. Rất tiếc là Đảng Cộng sản Việt Nam thường chỉ chấp nhận cải cách khi bị dồn tới chân tường, Đại hội VI năm 1986 là ví dụ”

  ——————————

  Tình hình như vậy vẫn “chưa đủ xấu”?

  Không biết theo tác giả đến chừng nào mới đủ xấu?

  Tình hình thế giới đang dân chủ hóa toàn cầu. Ngay cả thằng đàn anh khổng lồ của VN đang còn bị dồn đến chân tường nếu không kịp cải cách thì chúng cũng sẽ bị cái họa chia 5 xẻ 7.

  VN đang trên đà thoái hóa trong lúc TC đang vì nhu cầu sống còn của chúng sẵn sàng hy sinh thằng đàn em ngu xuẩn chỉ biết cuối đầu vâng dạ.

  Vì sự sống còn của TC chúng phải kích động một tinh thần yêu nước của dân Trung quốc bằng cách tuyên bố dành lại chủ quyền ngoài biển cả tại vùng NAM HẢI.

  Chúng sẵn sàng vì bảo vệ chủ quyền biển đảo của chúng (Điều mà TC sẽ mỵ dân Trung quốc bằng chiêu bài dân tộc đã tuyên truyền từ nhiều thập niên qua) sẽ xâm lăng VN dù có bị quốc tế lên án. Và sẽ mượn cớ bị thế giới cấm vận mà tiếp tục chèn ép người dân Trung quốc để họ quên đi quyền làm người v àquyền tự do căn bản vì lý do phải chống Mỹ vào liên minh của Mỹ nhằm bảo vệ chủ quyền dân tộc Trung quốc.

  Chúng ép VN tuyên bố và chuẩn bị sửa đổi HP nhằm để tìm ra các thành phần “nằm vùng” trong bộ chính trị có khuynh hướng tự diễn biến để tách rời quỹ đạo của TC. Khi nắm Công An, tình báo và quân đội chúng rất dễ tiêu diệt các mầm chống đối thân Mỹ một cách âm thầm.

  Nếu thành phần chống khựa quá mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát của đảng CSVN (khi CSVN không còn tuân theo chỉ thị của Tàu Cộng nữa) chúng sẽ mượn danh bảo vệ lãnh hải của chúng để tấn công VN chớp nhoáng nhằm thiết lập lại 1 chính phủ thái thú mới dưới quyền kiểm soát của TC.

 196. Long A said

  Cho dù tiếp tục giữ quyền viết Hiến pháp thì Đảng cũng hãy vì sự thịnh vượng của quốc gia mà chia sẻ bớt quyền lực cho nhân dân.”

  100% tôi cá là Đảng sẽ dị ứng nổi da gà với việc này. Nó cũng giống như là khuyên giải 1 tên Đầu lĩnh từ bỏ khẩu súng mà hắn dùng bấy lâu nay, đã tung hoành ngang dọc để đưa hắn lên vị trí đầu đảng. Sự say mê, đam mê nắm quyền lực, mờ mắt vì quyền lực, từ quyền lực mà có tất cả. Cộng thêm với sự điều khiển của những sợi dây “hot-line” được thiết tập trực tiếp (từ TW đến TW) : nắm 1 đầu giây mà nắm được toàn bộ 1 quốc gia.

  Người dân phải tự vận động đưa “thông điệp” của mình một cách ôn hòa, dưới sự dẫn dắt của trí thức. Ý kiến tôi là thế.

 197. dânViet said

  Đảng CSVN tự coi mình như vua, còn dân chúng là thần dân. Hiến pháp mà đảng viết ra thì có khác gì một nội qui, qui định dành cho dân đen. Muốn dân thực sự là những người lập hiến thì hãy chờ đến ngày… can qua!

  • Ông chủ said

   Dân Việt nói sai rồi .Vua thì coi dân là của mình .Nó thì coi của cải và tài nguyên là của mình .Sao lại so sánh Nó với vua chúa được.Một đằng là quan phụ mẫu coi dân như con ,lo cho con .Một đằng là đầy tớ lo bòn rút và phản phé ông chủ .So sánh vậy là có tội với tổ tiên.

 198. Ngamnguihuycan said

  Sửa đổi Hiến pháp chỉ có ý nghĩa thật sự nếu:
  – Từ bỏ nguyên tắc một đảng độc quyền lãnh đạo
  – Phát huy các quyền tự do ngôn luận, lập hội, biểu tình, báo chí.
  Điều này chỉ có trong mơ.

 199. Vũ Huy Phúc said

  Mấy ngày nghỉ, hổng muốn đi đâu, nằm nhà đọc sách, đọc riết rồi nghe nhạc, những bài hát tiền chiến trước kia, đã phần nào vơi đi, nhưng nỗi thao thức cứ canh cánh nặng lòng thêm.
  Hôm nay vào trong basam, đọc được mấy bài, sang bài này, đọc xong, thở dài. .. .
  Lòng đau đáu, các chí sỹ Nguyễn Quang A, Nguyên Ngọc, Nguyễn Huệ Chi. . . Nguễn Xuân Diện, Cô Bùi Hằng, Anh Tiến Nam .. . và những người đang ở trong ngục, nhưng tim không ở trong ngục . . .

  Dân ta, biết đến ngày nào ???

 200. khách said

  Đang mơ giấc mộng dài…

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: