BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

331. Một Đảng và Hiến Pháp

Posted by adminbasam trên 05/09/2011

Quê choa

Một Đảng và Hiến Pháp

Huy Đức

Không hiểu vì sao Hiến pháp lại được đưa ra sửa khi những ý tưởng cải cách trong Đảng thì thiếu vắng và tình hình theo nhiều người là vẫn “chưa đủ xấu”. Nếu không xuất phát từ nhu cầu cải cách, việc sửa đổi Hiến pháp chỉ là vá víu. Rất tiếc là Đảng Cộng sản Việt Nam thường chỉ chấp nhận cải cách khi bị dồn tới chân tường, Đại hội VI năm 1986 là ví dụ.


 Chỉ chưa đầy 5 thập niên (1946-1992), Việt Nam có 4 lần thay Hiến pháp. Năm 1959, khi môi trường chính trị để vận hành một nhà nước dân chủ và đoàn kết toàn dân theo Hiến pháp 1946 không còn, Đảng Cộng sản hình thành ở miền Bắc một nhà nước do “giai cấp công nhân lãnh đạo”. Tháng 6-1976, sau khi chiến thắng người anh em ở miền Nam, trong tâm thế “ta đang tới đỉnh cao nhân loại”, Quốc hội Thống nhất quyết định thay thế Hiến pháp 1959, thiết lập trên cả nước một nhà nước chuyên chính vô sản hơn. Nhưng, đường lối Đại hội Đảng lần thứ IV và mô hình nhà nước theo Hiến pháp 1980 đã nhanh chóng đưa Việt Nam tới chỗ bế tắc. Đảng phải tìm lối thoát bằng cách chia tay với mô hình copy từ Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

 Hiến pháp 1992 đã từ bỏ bớt quyền lực tập trung. Từ chỗ không thể đưa ký gạo từ quê lên, đến thập niên 1990, người dân đã có thể lập công ty, được đi lại, được ra cả nước ngoài mua bán. Trong kinh tế cũng như trong chính trị, một quốc gia chỉ trở nên thịnh vượng khi người dân thực sự có quyền. Bản chất của “đổi mới” mà Đảng thường nói đến như một công lao chỉ đơn giản là trả lại cho người dân một phần quyền, trong đó có quyền được tự lo lấy cơm ăn, áo mặc.

 Khi Quốc hội công bố sửa đổi Hiến pháp 1992, nhiều người đề nghị: Thay vì quan niệm Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước, nên thiết kế Hiến pháp như một bản khế ước xã hội, theo đó, “con người chính thức đánh đổi quyền tự do tự nhiên để trở thành một công dân, chính thức trao một phần quyền tự do quyết định của mình vào tay một số người cầm quyền để có được sự chở che của xã hội”. Tuy nhiên, chỉ trong một chế độ thực sự dân chủ, hiến pháp cũng như các đạo luật khác mới trở thành một khế ước. Đảng biết trước câu trả lời khi các vấn đề sau đây phải trưng cầu dân ý: Điều 4; quyền tư hữu về ruộng đất cho người dân; mô hình chính trị…

 Quyền sửa đổi Hiến pháp 1992 chưa thuộc về nhân dân mà đang ở trong tay Đảng Cộng sản Việt Nam, thay vì kiến tạo một nhà nước pháp quyền (rule of law), bản Hiến pháp mới chỉ có thể là bộ luật cơ bản để tiện bề “quản lý” (rule by law). Ngay cả trong điều kiện đó thì Đảng cũng phải biết mình muốn tổ chức một nhà nước theo mô hình nào: Tản quyền hay tập quyền? Cộng hòa tổng thống hay cộng hòa nghị viện? Mô hình ít xáo trộn nhất với điều kiện hiện nay là cộng hòa bán tổng thống: Chủ tịch nước vừa là nguyên thủ quốc gia vừa đứng đầu chính phủ nhưng chỉ nắm các quyền ngoại giao và an ninh, quốc phòng; Thủ tướng tập trung lãnh đạo các vấn đề kinh tế. Chủ tịch nước có thể được bầu bởi 2/3 đại biểu quốc hội hoặc được bầu bởi số phiếu quá bán của quốc hội cùng toàn thể đại biểu các hội đồng nhân dân ở cấp thành và cấp tỉnh.

 Nhưng trước hết, cải cách phải được tiến hành trong Đảng. Đội ngũ cán bộ Đảng nên được phân công theo hướng: Có những người làm công tác Đảng chuyên trách và có những người được Đảng đưa sang ứng cử các chức danh nhà nước. Những người chuyên trách ở cấp Trung ương được gọi là Ban Bí thư, gồm các chiến lược gia, chịu trách nhiệm tìm kiếm nhân sự cho Đảng và chuẩn bị các vấn đề lý luận. Các văn kiện của Ban Bí thư chỉ có giá trị lưu hành nội bộ.

 Đại hội của Đảng nên diễn ra theo hai vòng: Vòng một, tổ chức tranh cử trong Đảng để bầu các ứng cử viên ra ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân (ở các đảng bộ địa phương) và ứng cử đại biểu Quốc hội (ở đảng bộ toàn quốc). Số lượng ứng cử viên mà Đảng bầu ra phải nhiều gấp đôi số đại biểu cần thiết. Những ứng cử viên của Đảng trúng cử đại biểu Quốc hội đương nhiên trở thành trung ương ủy viên. Sau bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân, Đảng tổ chức đại hội vòng hai để cho các Trung ương ủy viên ra tranh cử ứng cử viên chức Chủ tịch nước và các ủy viên Bộ Chính trị. Đại hội giới thiệu ít nhất hai ứng cử viên để bầu Chủ tịch nước. Ai đắc cử Chủ tịch nước người đó đương nhiên trở thành Tổng Bí thư. Chủ tịch nước sẽ lập nội các bao gồm các thành viên trong Bộ Chính trị.

 Quốc hội chỉ nên có không quá 400 người, trong đó: những đại biểu được bầu từ “bảng A”, gồm các ứng cử viên của của Đảng và những đại biểu được bầu từ “bảng B”, gồm các ứng cử viên độc lập. Chưa thể hy vọng bầu cử tự do được thiết lập trong lần sửa Hiến pháp này, nhưng nếu Đảng dành cho các ứng cử viên độc lập khoảng 100 ghế trong Quốc hội thì Đảng vẫn nắm quyền quyết định nhưng nhân dân sẽ có tiếng nói; các vấn đề kinh tế, xã hội sẽ được mổ xẻ, lương tri của các đại biểu là trung ương ủy viên sẽ được đánh thức; quy trình quyết định được giám sát chính trị một cách chặt chẽ hơn, tránh được các rủi ro do áp đặt và thiếu phản biện khi ban hành chính sách.

 Tất cả ứng cử viên tất nhiên phải là công dân Việt Nam, nhưng hiện có hàng triệu người Việt đang sống ở nước ngoài và nhiều người trong số họ đang có hai quốc tịch. Nên quy định, chỉ những công dân Việt Nam không mang quốc tịch khác, hoặc đã từ bỏ quốc tịch khác, đã định cư trong nước ít nhất là 5 năm trước ngày bầu cử mới được quyền ứng cử. Chỉ có một đảng thì không thể đòi những cuộc bầu cử có hàm lượng dân chủ cao. Nhưng nếu những người tự ứng cử không được Đảng ủng hộ bị loại ra khỏi cuộc chơi bằng tổ dân phố và mặt trận tổ quốc thì không nên tổ chức bầu cử làm gì cho tốn kém.

 Có thể áp dụng quy trình hiện hành đối với những người được Đảng đưa ra đề cử. Nhưng những ứng cử viên độc lập thì chỉ cần thu thập đủ một lượng chữ ký tùy theo đơn vị bầu cử: nếu ở các thành phố lớn thì có thể 10 nghìn; nếu ở miền núi thì có nơi chỉ cần 500 đến 1000 chữ ký. Tất cả các đại biểu Quốc hội, trừ những người tham gia nội các, là Trung ương ủy viên hay đại biểu độc lập, đều có quyền ngang nhau. Họ vừa có văn phòng làm việc ở Hà Nội và ở nơi ứng cử. Nội các và các đại biểu Quốc hội đều được bố trí nhà công vụ ở Thủ đô, hết nhiệm kỳ thì bàn giao lại cho những người kế tiếp.

 Theo mô hình này, quyền lực được phân bớt cho các địa phương. Chính quyền trung ương chỉ nắm những quyền đủ để kiểm soát sự phát triển thống nhất của quốc gia. Các tỉnh trưởng không nhất thiết tham gia Ban chấp hành Trung ương, nhưng nhiều người trong số họ có thể là ứng cử viên hàng đầu của chức Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ kế tiếp.

 Tòa án bao gồm: tòa địa phương, xử các tội hình sự liên quan đến giựt dọc, trộm cắp… thẩm phán tòa này do tỉnh trưởng bổ nhiệm, được phê chuẩn bởi hội đồng nhân dân; tòa quốc gia, xử các tội đại hình, các tội tham nhũng và các tội phạm về chức vụ… thẩm phán tòa này do Chủ tịch nước bổ nhiệm, Quốc hội phê chuẩn. Các ứng cử viên thẩm phán bao gồm các luật sư danh tiếng hoặc các thẩm phán liêm chính được chọn từ tòa dưới. Chính quyền Trung ương chỉ cần có bộ an ninh và cục điều tra quốc gia. Trừ những vụ việc thuộc thẩm quyền xét xử của các tòa địa phương, quyền điều tra nằm trong tay cục điều tra quốc gia. Lực lượng cảnh sát nên giao về cho địa phương, căn cứ tình hình, các địa phương sẽ quyết định lương thưởng, biên chế… Những thành phố đông dân như Sài Gòn sẽ tuyển đủ lực lượng cảnh sát cần dùng thay vì đưa thanh niên xung phong ra điều hành giao thông. Ở những địa phương mà người dân sống thân thiện với nhau họ có thể thay cảnh sát bằng vài “hiệp sỹ”.

Quân đội chỉ được xây dựng theo nguyên tắc chính quy, tinh nhuệ, chỉ được dùng để bảo vệ nhân dân và từng tấc đất của ông cha. Cho dù ai nắm quyền thì quân đội cũng chỉ trung thành với tổ quốc. Quân đội mà lo bảo vệ Đảng hơn bảo vệ biên cương, thì khi chính trị trong nước không ổn định, Trung Quốc sẽ thừa cơ chiếm đảo.

 Theo mô hình này, chỉ có một người thực sự là nguyên thủ quốc gia thay vì có tới 4 nhân vật được hưởng chế độ nguyên thủ như đang áp dụng. Trừ các vấn đề liên quan đến công tác Đảng do Ban Bí thư đảm trách, các quyết định của Bộ Chính trị đồng thời là quyết định của nội các. Không cần qua giai đoạn “thể chế hóa” mới có giá trị thi hành. Nó không chỉ chịu sự giám sát của Ban chấp hành Trung ương mà còn chịu sự giám sát của các đại biểu độc lập. Chức năng không bị trùng lắp, quy trình ban hành các quyết định được rút ngắn, địa chỉ để quy trách nhiệm cũng rõ. Vai trò lãnh đạo của Đảng cũng tương đối chính danh vì các nhà lãnh đạo chỉ có thể trở thành Tổng Bí thư, ủy viên Bộ chính trị, ủy viên Trung ương sau khi được “nhân dân phúc quyết”.

 Cho dù tiếp tục giữ quyền viết Hiến pháp thì Đảng cũng hãy vì sự thịnh vượng của quốc gia mà chia sẻ bớt quyền lực cho nhân dân. Đừng nghĩ là tình hình chưa đủ xấu. Đừng nhìn các mâu thuẫn xã hội dựa trên các báo cáo hay dựa trên mấy câu leo lẻo của những người vẫn tới tặng quà: “Anh lãnh đạo chúng em làm ăn được”. Nhân dân đang bị nhũng nhiễu. Cái ác đang hoành hành. Nhiều “chức năng” đang phải vận hành bằng tiền bạc trong khi đa số nhân dân thì thiếu tiền nhất là tiền để mưu cầu công lý. Nên nhớ là những cuộc nổi dậy thường bắt đầu từ những uất ức của người dân trước những bất công chứ không phải từ những trí thức đang lên tiếng nhằm thức tỉnh chính quyền. Thay vì đào những đường hầm để thoát thân khi có biến như Gaddafi, ngay bây giờ hãy khai thông các lối ra cho toàn dân tộc.

Nguồn: blog Quê Choa của Nhà văn Nguyễn Quang Lập

424 phản hồi tới “331. Một Đảng và Hiến Pháp”

 1. 해외메이저사이트

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 2. 파워볼 추천

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 3. 베픽파워볼

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 4. universitas terbaik di medan

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 5. kampus terbaik indonesia

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 6. 엔트리파워볼

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 7. coach Training

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 8. please click the next web page

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 9. 토토 said

  토토

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 10. 라이브 스코어

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 11. 놀이터추천

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 12. coaxial Cable with f connector

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 13. coaxial Cable with connectors

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 14. Cable coaxial Connector

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 15. http://Www.Adsem.Co.Kr/Board/1539122

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 16. recommended

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 17. hair Growth Serum for men Baldness

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 18. Brisbane Bathroom Renovations

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 19. % domain_as_name% kata

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 20. becepastquestions.com

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 21. dadu online terpercaya

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 22. weblink said

  weblink

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 23. harga kaca tempered 10mm terpasang

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 24. cheap jordan 19 shoes

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 25. over at this website

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 26. Hr Staffing Ratios

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 27. Thomas Betts Connectors

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 28. Recommended Webpage

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 29. What is the divorce process in california

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 30. Blogvietkieu.Com

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 31. affordable health Insurance

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 32. buy backlinks

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 33. Healthcare Quality Strategy

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 34. I Want To Save My Marriage Today

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 35. how to get a divorce in illinois without a lawyer

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 36. post said

  post

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 37. http://Komunitas.hol.es/groups/connecting-dish-community-with-lcd-1169768476/

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 38. Rf Connectors adapters

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 39. Time Management

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 40. powerful Copy

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 41. Tom Selleck Jillie Mack Divorcejillie Mack

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 42. amy grant and vince gill divorce amy grant songs

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 43. Going On this site

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 44. education For death full

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 45. Pinjaman dana jaminan bpkb mobil

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 46. Easy Lead Generation

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 47. check out this blog post via Sos.Victoryaltar.org

  331. Một Đảng và Hiến Pháp « BA SÀM

 48. Winning Strategies To Help You Lose That Stress

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 49. Fast Divorce In Illinois

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 50. mouse click the up coming internet site

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 51. Essential Bodacious

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 52. linkedin display ads cost

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 53. banner ads design Tips

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 54. Online Uncontested Papers

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 55. International Trade Organization Logo

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 56. Wholesale Trade Directories Of The World

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 57. north end plumbing heating

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 58. Smart Display Ads Examples

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 59. south Coast elevators and escalators

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 60. Native Ads Through Google

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 61. online advertising Industry trends

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 62. Ad networks

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 63. Online Advertising Agency Project

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 64. Community management professionals inc

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 65. Amy Grant And Vince Gill Divorce Amy Grant Songs

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 66. best website

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 67. Brickshare.Sawap.net

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 68. canon Cameras manuals

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 69. More said

  via gabrielfcortes.com

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 70. free bitcoin mining pool

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 71. international trade Today newsletter

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 72. Divorce online child

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 73. right here on Marcovxxxy Soup

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 74. international trade meaning in urdu

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 75. instructional design jobs ohio

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 76. annulment said

  Divorce rate

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 77. mairahillary8470.wikidot.Com

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 78. international Trade theories pdf

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 79. Situs Agen Bola Terpercaya

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 80. Test234.grafix-board.de

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 81. 99 domino Poker Games

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 82. Blanket Meets Pillow funny

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 83. Expertizeqa.Com

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 84. Hhgghy.Com

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 85. Agungqq Agen DominoQQ BandarQ Capsa Susun QQ Online

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 86. download apk Domino Qiu qiu

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 87. lottery Singapore

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 88. Test2.Mybattlepics.com

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 89. panzoid Intro maker 2048×1152 anime youtube

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 90. Situs Agen Bola Terpercaya

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 91. sửa trần thạch cao tphcm

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 92. Singapore Sweep Lottery Rules

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 93. angka Jitu hk hari ini

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 94. online instructional programs

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 95. Klik sini said

  http://Www.nbcpeng.com

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 96. pengeluaran togel sgp togel master

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 97. togel Singapore

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 98. new post from Gothicfanaticguild.uv.ro

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 99. Situs Togel

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 100. Child Free said

  Child Free

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 101. Agen Dominoqq Online Terpercaya

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 102. BMW MIRRORING EGYPT

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 103. where To Buy Traffic cones

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 104. find out here

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 105. Ecu tester said

  http://Www2.Compassis.Com/Mediawiki-Dev/Index.Php/Ecu_Repair_Is_The_Greatest_Way_To_Rely_On_Your_Automobile

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 106. likely Strategy

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 107. Data Singapura

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 108. http://Www.Msz.G6.Cz/Doku.Php?Id=How_Native_Adve_Tising_And_Content_Adve_Tising_Function_Togethe

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 109. online advertising Sites in uae

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 110. Online Advertising Price Examples

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 111. News Websites For Kids

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 112. Read More Here

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 113. canon pixma mx922 pgbk

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 114. plumbing tricks And tips

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 115. Game Online domino qq

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 116. google Display Ads

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 117. Records Courthouse Case

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 118. candida Albicans лікування

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 119. Agen Judi Bola Online Terpercaya

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 120. singapore lottery results history

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 121. Fog Lights

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 122. divorce court 2017 new Episodes

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 123. missouri dissolution Divorce

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 124. Cost online uncontested

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 125. bandar domino qiu qiu

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 126. thysenkrump court of international trade

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 127. senior citizen activities in tulsa ok

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 128. dich vu seo rong dai duong

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 129. Read Home

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 130. Fr.Preview-Urls.Com

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 131. data sgp live Result

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 132. game qq said

  Download 99 Domino Poker

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 133. Atlantic city casino

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 134. http://Board.Metin2blackmagic.com/Index.Php?/topic/131571-i-am-the-New-guy

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 135. ?????? bongacams

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 136. Antiseriuslink.Com

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 137. Www23.Tok2.Com

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 138. Play winning poker

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 139. Debmahoney.com

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 140. Dominobet Online Filmek Filmezz

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 141. London Trade directories 1800lastbid

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 142. International Trade Theory Ppt

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 143. Bandar domino

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 144. Cryptocurrency Tumbler

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 145. domino Online gameplay

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 146. E-learning learning Technology

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 147. Download Dominobet-Dominoqq

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 148. The Best Cryptocurrency To Invest In

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 149. agen domino online

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 150. best Dating Websites 2018

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 151. http://Www.Harfangdesneiges.Free.Fr/

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 152. push notifications On iphone not Working

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 153. Easy Game

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 154. cryptocurrency News

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 155. BMW IDRIVE EGYPT

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 156. best online Advertising Campaigns

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 157. season 6 fortnite Battle royale map

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 158. ear Plug Superstore Reviews

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 159. Pro4Arb.Net

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 160. Hong Kong Trails

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 161. domino online number

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 162. Play domino online games

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 163. http://parkcorea.com/board_ncux59/1628083

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 164. vehicle ecu tester

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 165. types of biological Weapons

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 166. Casino Siteleri

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 167. agen poker indonesia

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 168. related website

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

 169. Playing baccarat

  331. Một Đảng và Hiến Pháp

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: