BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

320. Không thể mài quyền lực để tư lợi

Posted by adminbasam trên 01/09/2011

Đôi lời: Một độc giả mách bài báo này và gửi cho bản sao vì nó vừa được Tiền phong đưa lên hồi sáng, nhưng tới chiều thì không thấy nữa. BS vội tìm trên mạng, may mà còn có Tạp chí Pháp lý đăng lại. A, đây rồi! 18h30′: Một số độc giả cho biết, nó đã xuất hiện trở lại.

GS-TS Lê Hồng Hạnh, Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý:

Không thể mài quyền lực để tư lợi

Ngày đăng bài: 1/ 9/ 2011

Nhân dịp Quốc khánh 2- 9, GS- TS Lê Hồng Hạnh, Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý (Bộ Tư pháp) trao đổi với PV xung quanh câu chuyện xây dựng Nhà nước pháp quyền và việc sửa đổi Hiến pháp sắp tới.

 GS TS Lê Hồng Hạnh, Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý: Không thể mài quyền lực để tư lợi
GS- TS Lê Hồng Hạnh

Dân chủ là mục tiêu tối thượng

Hiến pháp năm 1992 lần đầu tiên khẳng định việc xây dựng “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, ông có thể nói cụ thể về mục tiêu này?

Thực ra, việc xây dựng Nhà nước pháp quyền đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập từ trước khi nhà nước kiểu mới ra đời. Khi chỉ đạo và trực tiếp soạn thảo Hiến pháp 1946, Bác Hồ đã cố gắng thể hiện sâu sắc những nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền trong điều kiện của đất nước vừa thoát khỏi chế độ nửa thực dân, nửa phong kiến.

Mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN chính là tạo ra một nền dân chủ thực sự. Dân chủ là nguồn tài sản, nguồn động lực vô cùng to lớn và không thể thay thế đối với sự phát triển của bất cứ đất nước nào. Chúng ta thử điểm xem trên thế giới này có đất nước nào phồn thịnh, giàu mạnh, bình đẳng mà không dựa trên nền dân chủ.

Bác Hồ định nghĩa dân chủ rất cụ thể và chính xác trong những bối cảnh khác nhau. Trong Hiến pháp 1946, mục tiêu dân chủ được thể hiện ngay trong tên nước: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong Điều 1 Hiến pháp 1946 do Bác chỉ đạo biên soạn đã thể hiện mục tiêu dân chủ như sau: “Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hoà. Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”.

Không hề có sự ngẫu nhiên trong thứ tự của từ “Dân chủ” trong tên nước. Đó là tuyên ngôn về mục tiêu của Nhà nước Việt Nam lúc đó. Không có nền dân chủ thì không thể có nền cộng hòa. Có được dân chủ thì có được tất cả. Ở khía cạnh này, nền dân chủ thực sự chính là mục tiêu tối thượng, mục tiêu cuối cùng của Nhà nước pháp quyền XHCN.

Để hoàn thiện nhà nước pháp quyền, cần những yêu cầu gì, thưa ông?

Nói đến Nhà nước pháp quyền là nói đến nhà nước dựa trên pháp luật mà phải là pháp luật thể hiện ý chí của đại đa số nhân dân. Khó có thể coi là Nhà nước pháp quyền khi mà lãnh đạo Nhà nước có thể quyết những việc “động trời” chỉ dựa vào ý chí của cá nhân, của một doanh nghiệp hay một ngành, mà không tính đến các qui định của pháp luật.

Sẽ là nguy cơ nếu những quyết định gây thiệt hại cho nền kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống và quyền tự do dân chủ của nhân dân được đưa ra không dựa trên cơ sở luật định và hiến định. Vì thế, xây dựng Nhà nước pháp quyền cần phải có ít nhất những giải pháp sau đây:

Thứ nhất, phải xây dựng được một hệ thống pháp luật rõ ràng, minh bạch, có khả năng hạn chế tối đa sự lạm quyền của cán bộ, công chức nhà nước, đảm bảo tốt nhất quyền tự do dân chủ của nhân dân.

Thứ hai, phải có một hệ thống cơ quan Nhà nước gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả, và tuân theo pháp luật, chỉ làm những việc mà pháp luật qui định và đặc biệt là biết vì dân và sợ dân. Một bộ máy Nhà nước nếu chỉ bao gồm các quan chức hoạt động và hành xử dựa trên tư duy “trị dân”, vì lợi ích riêng thì không có khả năng thực hiện dân chủ.

Thứ ba, trong điều kiện một Đảng cầm quyền, cần phân định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng với hoạt động của Bộ máy Nhà nước. Đảng hóa Nhà nước hay nhà nước hóa Đảng không thể giúp thực hiện những yêu cầu của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Không thể “mài quyền lực” để tư lợi

Ông từng cho rằng, điều đầu tiên để đảm bảo dân chủ là bộ máy nhà nước và con người. Bộ máy nhà nước phải dân chủ để dân có quyền quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước. Còn nếu hô khẩu hiệu chung chung, những giải pháp chung chung thì không tạo ra được bước phát triển cho đất nước trong những năm tới?

Đúng vậy! Dân trao cho Nhà nước quyền lực. Nhà nước là hệ thống các cơ quan tổ chức với những con người cụ thể được lựa chọn để thay dân thực hiện quyền lực. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là quyền lực là thứ dễ làm con người tha hóa, đặc biệt những người đã nắm quyền lực lại càng dễ tha hóa hơn. Điều này càng dễ xảy ra khi thiếu sự kiểm soát hiệu quả cả từ bên trong Nhà nước lẫn từ bên ngoài xã hội.

Không thể để đất nước trong tình trạng hễ ai có chút quyền lực là cố tìm cách “mài quyền lực” để làm lợi. Ký duyệt dự án, ký cấp đất, ký quyết định bổ nhiệm cán bộ, xét xử, truy tố đều có thể bị “mài bán”. Dân sẽ như thế nào sau khi dự án được thực hiện, đất được cấp, cơ quan tổ chức được điều hành quản lý như thế nào nếu những cán bộ, công chức như vậy được bổ nhiệm.

Như vậy là cần có sự thay đổi trong phương thức điều hành, thưa ông?

Đúng vậy! Cách thức điều hành quản lý Nhà nước cần thay đổi ở nhiều phương diện. Không thể để tình trạng doanh nghiệp, cá nhân nào đó tiếp cận lãnh đạo xin “bút phê” hay “ý kiến chỉ đạo” thì cầm chắc dự án của mình được duyệt hay việc của mình được giải quyết, thậm chí không cần phải qua các bước thẩm tra, thẩm định mà pháp luật qui định.

Hậu quả ra sao thì những người đặt bút phê vào đó đâu hề chịu trách nhiệm. Chỉ có dân là khổ với những “lưu bút” như vậy thôi. Điều này có nghĩa là cán bộ, công chức vẫn quen làm việc với những qui trình “gia đình”, bỏ qua các qui trình luật định. Tham nhũng cũng từ cách thức điều hành như vậy mà ra.

Quan tâm đến niềm tin của dân

Muốn cải cách gì thì cuối cùng khâu quyết định vẫn là công tác cán bộ, thưa ông?

Bác Hồ từng nói: “Cán bộ là gốc của công việc”. Con người là nhân tố quyết định và vì vậy phát triển nguồn nhân lực được coi đó là một trong 3 điểm đột phá của Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011-2020. Tuy nhiên, cách mà các cơ quan Đảng và Nhà nước ta tuyển chọn và sử dụng cán bộ cần thay đổi cơ bản mới có thể thực hiện được đột phá này.

Chính sách cán bộ hiện nay được xác định là chọn người tài đức. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp việc lựa chọn cán bộ khó đạt mục tiêu này. Quan hệ thân quen, tiền bạc đều có dấu ấn lớn trong quá trình lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo trong không ít các cơ quan, tổ chức Nhà nước, nhất là những nơi nắm giữ và có quyền phân phối các nguồn lực của đất nước.

Một điểm đáng ngại khác nữa cần nhận thấy là việc sử dụng cán bộ. Đừng bắt một con người gánh vác quá nhiều trọng trách. Có người hỏi tôi: “Ông nghĩ gì khi hiện nay trong Quốc hội có 38 doanh nhân?” Thật khó trả lời cho đúng song tôi nghĩ rất nhiều về vấn đề sau: Không hiểu các doanh nhân sẽ kết hợp như thế nào vai trò của một đại biểu Quốc hội- một chính khách chuyên lo về xây dựng chính sách, pháp luật vĩ mô với vai trò của chủ doanh nghiệp mong muốn tối đa hóa lợi nhuận. Con số nêu trên đồng nghĩa với tính chuyên trách, chuyên nghiệp của đại biểu Quốc hội không được tăng cường.

Ngoài ra, niềm tin của dân đối với cán bộ hiện nay cũng có vấn đề. Muốn dân tin, Nhà nước cần có được những công chức biết gần dân, thương dân. Không có niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, không có sức mạnh của nhân dân được tạo nên từ niềm tin đó thì không thể phát triển đất nước, không thể bảo vệ được chủ quyền đất nước.

Vậy theo ông để cộng hưởng sức mạnh tổng hợp bảo vệ độc lập và chủ quyền ấy, chúng ta cần phát huy tối đa quyền của dân như thế nào trong việc sửa đổi Hiến pháp 1992 sắp tới?

Đất nước đang đứng trước những thách thức vô cùng lớn. Chủ quyền quốc gia có nguy cơ bị xâm phạm, nền kinh tế đang trong sự khủng khoảng, tham nhũng chưa được đẩy lùi, đời sống nhân dân xuống thấp. Giúp đất nước vượt qua những thử thách đó chỉ có thể là nhân dân được đoàn kết lại trong niềm tin đối với Đảng và Nhà nước.

Hiến pháp cực kỳ quan trọng nhưng không phải có Hiến pháp là có ngay sức mạnh tổng hợp và sự đoàn kết của cả dân tộc. Song với tư cách là cương lĩnh chính trị- pháp lý tối cao của đất nước, Hiến pháp có thể giúp phát huy tối đa quyền lực của nhân dân bằng việc tuyên bố quyền lực Nhà nước tối cao thuộc về nhân dân và tập trung ở nhân dân, tạo ra những cơ chế pháp lý thích hợp để nhân dân thực hiện quyền lực tối cao của mình.

Phải thấy rằng không có cơ quan Nhà nước nào là tối cao trước nhân dân cả. Các cơ quan quyền lực Nhà nước đều chỉ thực hiện những sứ mệnh khác nhau do nhân dân ủy thác. Vì vậy, Hiến pháp sửa đổi sắp tới cần phải qui định cả quyền phúc quyết, tức quyền quyết định của nhân dân đối với những vấn đề trọng đại của đất nước chứ không đơn thuần chỉ là trưng cầu dân ý.

Trong Hiến pháp sửa đổi sắp tới cần gỡ hết những qui định có thể dẫn đến các hành vi mà về bản chất là vi hiến. Nói ngắn gọn thì Hiến pháp sửa đổi phải thực sự hướng tới những đảm bảo thực chất cho quyền tự do dân chủ của công dân.

Xin cám ơn ông!

Ngọc Tiến thực hiện

Theo tiền phong

98 bình luận trước “320. Không thể mài quyền lực để tư lợi”

 1. […] 4 Hiến Pháp 1992 GS-TS Lê Hồng Hạnh, Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý: Không thể mài quyền lực để tư lợi trankinhnghi Khi lòng yêu nước còn được “bao cấp” *** Một Đảng […]

 2. […] sống và hiến pháp GS-TS Lê Hồng Hạnh, Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý: Không thể mài quyền lực để tư lợi trankinhnghi Khi lòng yêu nước còn được “bao cấp” *** Một Đảng […]

 3. Nguyễn Thành Chung said

  Ai có đủ ĐỨC và TÀI để sửa đổi Hiến Pháp? Lịch sử ghi tên họ và hậu thế phán xét họ. Nếu chỉ sống để cho xướng cái lỗ mồm thì quá đơn giản, ngay cả với người kém cỏi như tôi.
  Mong sao các vị có suy nghĩ trước khi đặt bút vào một phiên bản mới của Hiến Pháp. Mong quí vị hiểu rằng, cái miếng ăn nó quá đơn giản, quá dễ để thoả mãn, cho nên đừng vì cái miếng ăn mà để hậu thế chê bai, dè bửu. Tôi chân đất nói thẳng vậy thôi.

  • dân đen said

   Mọi người vẫn phải nói bọn bẩn thỉu đó là vinh quang môn năm đó

 4. Đất Việt said

  Thực ra, các nước dân chủ mới cần Hiến pháp. Những nước Đảng trị không cần

  Hiến pháp. Chỉ cần văn bản “chính quyền đóng dấu treo” là … răm rắp thực hiện rồi.

  • dân đen said

   Ỏ nước đảng trị thì hiến pháp là công cụ để nó khủng bố dân lương thiện

 5. Trần Tự Do said

  Hiến pháp dân chủ là hiến pháp được chỉ đạo soạn thảo bởi những người do 90 triệu nhân dân tín nhiệm.

  Hiến pháp VN hiện nay và sắp tới được sửa đổi được Bộ Chính Trị ĐCSVN chỉ đạo soạn thảo và sửa chữa, mà BCT chỉ là đại diện cho 3 triệu đảng viên ĐCSVN không thể đại diện cho gần 90 triệu dân VN được.

  Cho dù có được sửa chữa thế nào cũng là chỉ là “hiến pháp cộng sản VN” không thể là hiến pháp ”dân chủ” của nước VN được, dù BCT của ĐCSVN có cố gắng mấy, dân chủ mấy cũng không thể.

  Nếu ĐCSVN thành tâm mong muốn dân chủ cho VN thì trước tiên phải công nhận tự do chính trị, tự do ngôn luận, hoan nghênh sự hình thành và phát triển của các đảng phái chính trị khác tại VN. Tức là trước mắt chỉ cần sửa lời nói đầu và điều 4 hiến pháp năm 1992.

  Sau đó mới hiệp thương bầu cử đại biểu quốc hội, hoặc hội đồng tối cao VN từ tất cả các ứng viến của các đảng phái và không đảng phái ( phải có tranh cử rộng rãi với thời gian tối thiểu 6 tháng trước bầu cử).

  Quốc hội hoặc “hội đồng tối cao” (là đại diện của nhiều đảng phái) mới chỉ đạo sửa chi tiết các điều khoản hiến pháp, hoặc viết hiến pháp mới.

  Ban soạn thảo hiến pháp phải là các học giả và các luật gia do giới trí thức chuyên ngành đề xuất và có uy tín với nhân dân.

  Chỉ như vậy mới có một bản hiến pháp dân chủ thật sự cho Việt Nam.

 6. Tiến sĩ nói những điều hiện nay ai cũng biết, nhưng có điều quan trọng nhất, nó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân thì TS không dám nói ra. Đó là độc quyền dẫn tới độc đoán ( bản năng thú vật của con người). Nếu không đa Đảng thì dù hiến pháp có hay bao nhiêu thì vẫn thế thôi. Dân chỉ là guốc.
  Nếu đa Đảng thực sự thì chỉ thực hiện hiến pháp hiện nay (Trừ điều IV) cũng đã hay ra phết rồi.
  Điều này thì đến rằm tây đen mới có.

 7. Gửi các bạn trên diễn đàn. Các bạn đừng nên nghe những lời tuyên truyền láo khóet của tay Hạnh này nói riêng và đảng CS VN nói chung. Đây là chính sách “tuyên truyền” của họ. Nói một đàng, làm một nẻo. Bởi vậy dân ta mới có câu: “nói láo như Vẹm”. Các bạn không tin cứ đọc báo của họ, nghe các “quan” từ chính quyền đến quốc hội v.v…qua các bài phỏng vấn, phóng sự hay nghị luận. Nhất là khi có một biến cố nào đó. Họ đưa ra các luận điệu, đôi khi chúng ta “không tin” được là được phát ngôn từ “ông no, bà kia” hay trên các báo, đài. Vì nó “hơp lỗ nhĩ” chúng ta qúa, nói đúng qúa. Giống y chang cái ông TS Hạnh này…
  Nhưng nói vậy mà “không phái” vậy. Đây là một chính sách “ma đầu, lưu manh” họ đã áp dụng từ lâu, nhưng vẫn “hiệu nghiệm”. Một chính sách “một mũi tên trúng 2, 3 con” nhạn.
  Thứ 1: Khi có một biến cố nào đó làm dân chúng xao động hay phẫn nộ, họ liến cho 1 tay sai lên tiếng ra vẻ “bênh vực” người dân hay đưa ra những lý lẽ làm cho người dân nghĩ “đúng rồi, nhà nước ta biết rõ, biết hết rồi”, thôi để nhà nước giải quyết. “qủa bóng căng qúa, cho nó xì hơi một chút” là xong. Để rồi, lâu qúa “hóa bùn”. Như các bài báo đang trên VietnamNet, VNExpress v.v.. về Biển Đông, về Chủ quyền v.v… Nhưng cuối cùng họ có “phản ứng” nào đâu? Lại quay về bắt bớ người dân biểu tình ủng hộ họ “chống lại TQ. Các vụ án tham nhũng, hối lộ, mua quan, bán tước tày đình trước đây báo chí làm rùm beng, rút cuộc “chìm xuồng” hay “hạ cánh” an toàn v.v…mtộ vài con “chốt” thí… Xong!!!
  Thứ 2: Dụ cho người dân nào lên tiếng “ủng hộ” những tuyên bố, ý kiến vừa được đưa ra. Thế là bên CA ho sẽ có những danh sách dài, những kẽ gọi là “phản động” hay “cần theo dõi” v.v.. Như các vụ án “Trăm hoa đua nở” hay vụ án “xét lại” trước đây ở Miến Bắc.
  Nếu ông TS Hạnh “thực tâm” nói lên những điều này. Ông có dám “yêu cầu” thay đổi và hủy bỏ “điều 4 hiến pháp” đôc đảng. Thay vào đó là chế độ “đa đảng”. Nếu không đưọc ông “trả lại” thẻ đảng và kiện “nhà nước XHCN” này ra toà án quốc tế vì tội “tước đoạt quyền con người” của công dân, mà ông là Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý (Bộ Tư pháp), có đủ bằng chứng và tư cách để làm việc này. Ông TS Hạnh có dám không? Chúng tôi chờ xem ông sẽ đề nghị “thay đổi” những gì? và đảng CS “thực sự” sẽ thay đổi ra sao?. Hay “Vũ Như Cẩn”………

 8. Giả thiết thứ ba: “trong điều kiện một Đảng cầm quyền ” có lẽ không nên nêu ra vì không có tính phổ quát. Tại VN chỉ có một Đảng cầm quyền, đó là một ” phénomene ” chứ không theo qui luật chung của thế giới.

 9. Test said

  Test

 10. Một người có học Việt Nam bình thường said

  Tất cả các vấn nạn nêu trên của GS TS Lê Hồng Hạnh và hiện thực xã hội Việt Nam đã chỉ ra rằng,căn nguyên của chúng,những quốc nạn ấy,đều xuất phát từ chỗ do Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo mà sinh ra.
  Vậy thì,xem ra,CHỈ CÓ ĐA ĐẢNG VÀ TỰ DO BÁO CHÍ THÌ DÂN VIỆT NAM MỚI CÓ ĐƯỢC TẤT CẢ:DÂN CHỦ,CỘNG HÒA,ĐỘC LẬP,TỰ DO VÀ HẠNH PHÚC cùng một xã hội trong sạch.
  Vấn đề làm thế nào để có được một xã hội đa đảng?
  Lịch sử đã chứng minh:Đã có cá nhân hay một số cán bộ đảng viên cộng sản làm được điều này,như Goorbachop hay Exnin;Một số đan tộc cũng tự làm được điều này,như các nước XHCN ĐÔNG Âu.
  Còn ở Việt Nam thì sao,có hy vọng gì và hy vọng vào ai không nhỉ?

  • vo danh noi said

   van de sua doi hien phap dumuon hay kg cung xay ra tuy nhien dssvn vi kiem an de dang nen tao tri tre hoac ho khau hieu tat ca moi nguoi ai cung thay cac vu an xu dan va can bo ke cotien vanguoi ngheo dau ai dam y kien gi su viec keo dai hon nua the ky that dang buon ta cho xém sao

 11. Thông Thương Binh said

  Họ đang mài đấy! mà sự mài bao giờ cũng mòn, mà đã mòn thì ắt phải gãy vụn. Đó là qui luật.

 12. ABC said

  Thỉnh thoảng lại “đổi bình” vậy thôi. Đất nước này thì vẫn mãi “lời ru buồn”.

  Đừng có mà hy vọng. Rồi lại … bức xúc. Uổng Tâm Can

 13. Gia Pháp - Hải Phòng said

  Pháp chế XHCN là pháp chế “xuống hố cả nút”

  • Ẩn danh. said

   Có ai biết, nhận thấy thân hình của Xã hội chủ nghĩa nó như thế nào đâu mà bảo là có pháp chế XHCN.

   • dân đen said

    […] là hiện thân của sự khổ ải ,chết oan và suy mòn uất ức nhân dân lao động ,Cứ xem lại xã hội những thâp niên 80 thì ra .

 14. Ẩn danh said

  Ước gì Anh này làm được Tổng Bí Thư ĐCSVN thì Việt Nam sẽ có 1 Gocbachop,…hề hề , Chẵng qua bây giờ chưa có vị trí để Ăn nên nói cho đúng ý dân. nếu có vị trí tốt và quyền thì cũng Cá Mè 1 lứa thôi
  Thứ nhất, phải xây dựng được một hệ thống pháp luật rõ ràng, minh bạch, có khả năng hạn chế tối đa sự lạm quyền của cán bộ, công chức nhà nước, đảm bảo tốt nhất quyền tự do dân chủ của nhân dân.

  Thứ hai, phải có một hệ thống cơ quan Nhà nước gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả, và tuân theo pháp luật, chỉ làm những việc mà pháp luật qui định và đặc biệt là biết vì dân và sợ dân. Một bộ máy Nhà nước nếu chỉ bao gồm các quan chức hoạt động và hành xử dựa trên tư duy “trị dân”, vì lợi ích riêng thì không có khả năng thực hiện dân chủ.

  Thứ ba, trong điều kiện một Đảng cầm quyền, cần phân định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng với hoạt động của Bộ máy Nhà nước. Đảng hóa Nhà nước hay nhà nước hóa Đảng không thể giúp thực hiện những yêu cầu của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền.

 15. Ẩn danh said

  Thứ nhất, phải xây dựng được một hệ thống pháp luật rõ ràng, minh bạch, có khả năng hạn chế tối đa sự lạm quyền của cán bộ, công chức nhà nước, đảm bảo tốt nhất quyền tự do dân chủ của nhân dân.

  Thứ hai, phải có một hệ thống cơ quan Nhà nước gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả, và tuân theo pháp luật, chỉ làm những việc mà pháp luật qui định và đặc biệt là biết vì dân và sợ dân. Một bộ máy Nhà nước nếu chỉ bao gồm các quan chức hoạt động và hành xử dựa trên tư duy “trị dân”, vì lợi ích riêng thì không có khả năng thực hiện dân chủ.

  Thứ ba, trong điều kiện một Đảng cầm quyền, cần phân định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng với hoạt động của Bộ máy Nhà nước. Đảng hóa Nhà nước hay nhà nước hóa Đảng không thể giúp thực hiện những yêu cầu của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền.

 16. Nguyễn said

  Báo Đời sống và Pháp luật ngày 2-9 cho đăng góc dưới trang 21 lời ” Chào mừng 66 năm…” của CT UBND phường Liên Bảo,TP.Vĩnh Yên,Vĩnh Phú. ĐT đường dây nóng của báo 0983 997755 hỏi xem báo có lấy phí không hay tiền dân để CT phường quảng cáo mình không nhấc máy ? Ô hô… !

 17. Dân nghèo said

  Muốn chiếm được vị trí “ngon ăn” thì việc đầu tiên phải khoác được cái áo đảng viên CS đã(!). Tham nhũng là cách làm giàu nhanh nhất. “Hội tham nhũng” có đầy đủ các chức năng từ tham nhũng, bộ máy bảo vệ, bắt bớ (chuyên chính), tòa án, nhà tù…Nói tóm lại là tất tần tật, mọi quyền hành đều nằm hết trong “hội” ấy, quyền và lợi của “hội viên” to lắm, vì vậy họ mới “cài” cái vĩnh viễn, độc tôn cai trị.
  Tại sao mọi người cứ hy vọng về cái bánh vẽ sửa đổi HP ấy. “Hội” ấy sửa đổi HP chẳng qua chỉ là làm cho chặt thêm những chỗ còn “hở” trong những quy định bảo vệ điều IV của HP như ông “Lú” vừa phát biểu trên TV vửa qua.
  Dân chủ không thể tự nhiên mà có!.

 18. hoang van thanh said

  May ong noi voi dam lanh dao hien nay nhu la dan gay tai Trau.Bon chung dau co du trinh do de tiep thu ve bai noi chuyen cua ong Vien Truong Vien Khoa Hoc Phap Ly.Bon chung cai quan dat nuoc theo kieu bang nhom ma.

 19. Cong Phan said

  Có hiến pháp mà lãnh đạo không lầm theo hiến pháp.Có luật,đến tòa khi “cần” cũng chẳng làm theo luật.Chỉ khi nào lãnh đạo là do toàn dân bầu ra.Kẻ cơ hội bao giờ cũng thiểu số, nên kẻ ít chữ nói suông,những kể chỉ biết mài quyền lực để tư lợi ,kể nào thoái hóa biến chất sẽ bị loại kịp thời,hết cơ hội bao che nhau,nói một đằng làm một nẻo chắc chắn đất nước này sẽ giàu mạnh ,dân sẽhạnh phúc và bảo vệ được chủ quyền.

 20. sang said

  Hiến pháp là triển khai cương lĩnh của đảng. Mà đảng thì toàn trị cả việc sửa HP. Vậy nên sửa cho có vẻ dân chủ thôi. Đợi đấy mà xem.

  • buncuoiwa said

   Mỗi lần sửa HP là mỗi lần ĐCSVN thắt sợi dây thòng lọng vào cổ người dân chặt hơn!Chẳng có gì hay mô mà đợi!

 21. gia tao said

  mài quyền lực ở thờ điểm này là bài viết còn mang ný nuận .chứ thực tế dùng quyền lục để cướp đoạt ngay cả cộc sống của cả các vị giáo sư và tiến sỉ

 22. Ẩn danh said

  Tôi xin nghiên mình cảm ơn ông Lê Hồng Hạnh, Những lời nói chân chính, nhưng tôi nghỉ Đảng đã tạo những lý luận Kalrmar-lenin, lúc nào cũng vuốt râu thấy mình vỉ đại ban ơn mưa móc cho dân tộc Việt, đ. đã đi vào con đường tối tăm mà không có ngã lùi.
  Một tiếng nói như 1 que diêm trong đêm tối, nhưng nhiều tiếng nói sẻ phá tan đi bóng đêm. chuyện dân tộc mình tồn tại hay không là bổn phận của mọi người việt nam yêu nước. Chỉ có dân Việt mới thay đổi nước Việt, đừng mong vào 1 phép mầu.

 23. […] lý: Không thể mài quyền lực để tư lợi Ngày đăng bài: 1/ 9/ 2011 Posted by 320.Basamnews on 01.09.2011 Đôi lời: Một độc giả mách bài báo này và gửi cho bản sao vì […]

 24. Vô Tình Tú Sĩ said

  Thật là cảm động. Đã 500 năm qua mà họ vẫn còn giữ được bản sắc VN. Còn chúng ta?
  Đối với chúng ta, rất ít người biết có một cộng đồng rất nhỏ (khoảng 20,000) người Jing (Kinh = Việt) sống ở Tam Đảo (Quảng Tây, Trung Hoa) là một “khám phá” gây nhiều cảm xúc (xem hình bên dưới).
  Tài liệu cho biết họ đã rời xa Việt Nam khoảng 500 năm về trước (thời loạn lạc nhà Mạc?) mà vẫn cố gắng duy trì bản sắc văn hóa dân tộc Việt, trước sức đồng hóa rất mạnh của Trung Hoa. Nghe họ hát “Qua Cầu Gió Bay”, những điệu múa với cái giọng Việt lơ lớ thật xúc động. Bài “khúc hát ân tình” là một bản nhạc của miền Nam thời di cư 1954. Chú ý bài hát cuối cùng (4) có thể lấy nước mắt của người xem vì lời kêu gọi giữ nước được hát lên giữa lòng đất nước Trung Hoa.
  QP

  (1) http://www.youtube.com/watch?v=NIsBtciyVLc

  (2) http://www.youtube.com/watch?v=-NXOiiin2uA&feature=related

  (3) http://www.youtube.com/watch?v=Oiwohe2epoI&feature=related(4) http://www.youtube.com/watch?v=8z-2s5ImhUM&NR=1

  • Haisg said

   Cảm ơn bạn về sưu tầm này
   Người Việt Nam ở đâu cũng vẫn hướng về quê Cha đất Tổ
   TH

  • Kiến said

   anh BA, xin cảm ơn anh
   Vô Tình Tú Sĩ, tôi tạ ơn anh lắm!

   Ước gì Ông Dương Trung Quốc, Ông Nguyễn Minh Thuyết, Ông Chủ Sang, Ông Thủ Dũng thấy được những video clip này.
   Làm sao để nhiều người Việt trong nước được biết những link này..
   ………
   ..”Nghe họ hát “Qua Cầu Gió Bay”, những điệu múa với cái giọng Việt lơ lớ thật xúc động. Bài “khúc hát ân tình” là một bản nhạc của miền Nam thời di cư 1954. Chú ý bài hát cuối cùng (4) có thể lấy nước mắt của người xem vì lời kêu gọi giữ nước được hát lên giữa lòng đất nước Trung Hoa.”..
   ………

   còn hơn sự xúc động, đó là nghẹn ngào hạnh phúc, là tiếng thét kiêu hùng.
   Thưa Vô Tình Tú Sĩ,
   tạ ơn anh, tạ ơn các cô cậu diễn viên gốc Việt.
   ………
   ..”Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người,
   Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam.
   Làm người người ngang tàng điểm mặt mày của trần gian,
   hỡi những ai gục xuống ngoi dậy hùng cường đi lên.”..
   (VN Quê Hương Ngạo Nghễ)

 25. Ẩn danh said

  BỌN CHÚNG … đã, đang và sẽ tiếp tục MÀI !
  Muốn hết Mài khi…

 26. Vô Tình Tú Sĩ said

  Đọc bài bày nhớ đến mấy chục cây xăng ở Cà Mau của má anh Ba Dũng quá và còn tập đoàn xe tãi ở Ca Mau của em anh Ba Dũng nữa. Còn các doanh nghiệp của mấy quan ở tỉnh khác nữa nha. Vậy chắc sẽ như bác Cứ Mãi cố Tin nói từ nhận thức đến hành động là cả quá trình! chắc có lẽ nó ĐANG TIẾN ĐỘ đến chăng?

 27. Mai said

  Hội thảo nội bộ Trung Quốc, đòi chiếm trọn biển Đông
  Wednesday, August 31, 2011 6:52:58 PM ( báo người việt online )
  Anh BS xác định thông tin này nhé .
  Bọn khựa âm mưu lâu dài, đòi hỏi chúng ta không thể lơ là.

 28. Fan BBS said

  “Đất nước đang đứng trước những thách thức vô cùng lớn. Chủ quyền quốc gia có nguy cơ bị xâm phạm, nền kinh tế đang trong sự khủng khoảng, tham nhũng chưa được đẩy lùi, đời sống nhân dân xuống thấp.”
  Phản động Việt Tân leo lên đến chức Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý rồi chứ đâu phải chỉi xúi dục tụ tập biểu tình chống CQ.
  Bắt, ngay thằng cha này !
  Huhu !!!

 29. vinachina said

  đái + bĩnh quốc muôn năm! đặng thị hoàng yến muôn năm! nguyễn tấn dũng, nguyễn chí vịnh ..muôn muôn năm! Người của chúng tôi cài cắm cả đấy, ở đó mà mơ hiến pháp với pháp quyền!!!

 30. Ngọc said

  Đọc bài trả lời phỏng vấn của TS. Hạnh tôi thấy những điều ông nói đều có lý cả nhưng ông không đi thẳng vào cốt lõi, bản chất của vấn đề. Đúng dân chủ là quan trọng, là động lực của phát triển và phồn vinh. Điều ấy không cần lý luận nhiều vì nó là một sự thật hiển nhiên. Vấn đề làm sao có được dân chủ. Tôi khẳng đinh răng dân chủ không thể đạt được với hy vọng hão huyền là sửa đổi hiến pháp. Thực tế cho thấy ở nước Việt Nam chính quyền hành xử theo luật rừng là chính. Ví dụ như quyền tự do ngôn luận. Hiến pháp qui định rõ nhưng làm gì có ai được thực hiện. Lại nói câu chuyện cán bộ tài đức. Những người từng tham gia kháng chiến hy sinh xương máu không vụ lợi chăc chắn là tài đức. Sau khi có chức có quyền nhiều người trong số họ trỏ thành cán bộ như thế nào. Không nó ra ai cũng biết. Vấn đề là cái cơ chế của chúng ta nó nghiền nát tất cả. Cả xã hội như một vở kịch lớn. Ai cung nói dôi và ai cung biết là người ta đang nói dối nhưng không ai có thể sửa đổi cả. Nói là thì dài dòng vài ngày không hết. Cốt lõi của mọi sự dân chủ, phát triển đều phái dựa vào đấu tranh và đối thoại. Moiis có đầu tranh hay đôi thoại thi phải có 2 cá thể trở lên. Ở đất nước chỉ có một cá thể duy nhất cầm quyên thi quyên đi chuyện dân chủ hay đối thoại, Không ai tự vả vào mặt minh cả.

  • biển hát said

   Đúng . Bác nói đúng . Song vẫn còn có AQ tự vả vào mặt mình .Và có quan thầy TQ dạy lãnh đạo đảng , chính quyền , quốc hội VN tự vả vào mặt mình

  • Haisg said

   Họ vẫn “phê và tự phê” đấy thôi ?
   Và kết quả thế nào thì ai cũng đã rõ…
   TH

   • todau said

    nếu được, A3S post lại bài “tạm biệt”của ông bộ trưởng bộ 4T, trước khi nghỉ hưu vui thú dien dzien, à mà không đâu, ông này có cái ghế chủ tịch hội truyển thông số má gỉ đấy rổi.
    Đọc baì viết của ông Hợp, cười vãi ra vì cách tự phê bình, nhận khuyết điểm với nhân viên của Bộ 4T…cứ như thằng hề rạp xiếc, he he, thế mới biết thế nào là lành đạo và trị tuệ đỉnh cao, thế mới biết thế nào là phê và tự phê của các vị công bộc của dân.
    Hài vãi!

 31. NguoiViet said

  Bài trả lời PV này chủ yếu là những kiến thức phổ thông về pháp luật, vậy mà nghe rất giống đang chửi Đ lãnh đạo, kiểu “một lời là một vận vào khó nghe”

  Bác ấy nói 1 là 2 là 3 là, nhưng dù có cải cách đến 10 là, mà với kiểu ngồi trên Pháp luật như Chính quyền bây giờ thì cũng vô ích.

  Dù sao, lại thêm một đề nghị của người làm khoa học về pháp lý, tương tự như đề nghị của bác NM Thuyết là phải thể chế hoá sự lãnh đạo của Đảng, trả quyền phúc quyết về cho nhân dân,chứ không thể cứ làm ông trời mãi được.

 32. daole said

  Đánh cắp niềm tin của nhân dân.

 33. Văn Ngọc Trà said

  Tôi đồng ý với quan điểm của Bác Khách số 29. Chỉ sợ nhóm thân Tàu mạnh quá. . Bà con mình cảm nhận được sự phân hóa sâu sắc trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao. Nhưng phe thân Tàu vẫn mạnh hơn. Đây chính là mối quan ngại lớn . Chúng ta đang chờ một sự đột phá nào đó. . Việc sửa đổi Hiến pháp tôi nghe nói nhiều . Nhưng triển khai tới đâu và cách thức tiến hành ra sao thì hoàn toàn mù tịt.
  P/s : Bên Bác Nguyễn Văn Tuấn có bài : Im lặng đáng sợ ” cũng hay lắm . ABS ghé qua xem thử coi.

  Editor: Cám ơn bác, tôi sẽ qua xem.

 34. bakien said

  những điều ông Hạnh viết là quá đúng, và nó là rất bình thường, với các quốc gia dân chủ, dù nhỏ như Singapor, chỉ rộng bằng đảo Phú Quốc. Ở Sing, vừa diễn ra việc chuyển giao quyền lưc giữa tổng thống mãn hạn và tổng thống mới đắccử, chỉ với hơn 35% số phiếu bầu, trong 1 cuộc bâu cử trong sạch, dân chủ với 4 ứng cử viên.
  còn ở VN, rất đáng hoan nghênh và cảm ơn Ô.Hanh,dù đang tại chức, đã dám nói những điều mà chắc chắn ông sẽ bị phiền lụy sau khi nói, còn đương nhiên, Ô.sẽ chẳng có quyền gì để mà thực hiện, vì ô.NSH, chũ tit QH đa nói rất rõ ràng : sửa đổi HP là công việc đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Đ, và phải ngăn chặn những biêu hiện chống phá, xuyen tạc của các “thế lực thù địch” nhằm lợi dụng sửa đổi HP để chống Đ, “diễn biến hòa bình”!
  Khi các ngài đỉnh cao còn đang u mê ấp ủ kề vai sát cánh với ông anh Tốt đểu và vàng dởm, và say mê với quyền lực, miệt mài “mài quyền lực”đê hưởng lợi, dưới cái võ bọc : học tập đạo đức… và cái chiêu bài : chống các thế lực thù địch, chụp vào đầu vào cổ bất kỳ ai nói điều gì động chạm đến các vị, thì xin thưa ,VN vẫn còn đang ở trong đường hầm không có lối ra. Nguy cơ mất nước ngày càng hiện rõ, nhà nước trở thành nơi chi foi và chia chác quyền lợi giữa các nhòm lợi ích, mafia@, thì không trông mong gì HP sửa đổi gõ bỏ được những điều mập mờ dẫn đến những hành vi quyết định vi hiến, như dự án boxit, như Vinshin, như cho nước ngoài thuê đất xung yếu để trổng rừng, vân vân và vân vân. Tự do dân chủ ở VN mãi chỉ là cái bánh vẽ, đó chỉ là tự do được ban phát, hoăc tự do như đám thiếu gia giầu có tụ tập diễu hành xe “khùng”, thuê cả CSGT trang bị bằng tiền thuế của dân đi dẫn đưởng cho chúng…tự do “sexy” thân hình, uốn éo hát bài “não tình” suốt ngày đêm…!
  Đau lòng, uất ức, căm giận…!

 35. nguoimientrung said

  Chỉ khi nào cái nhục của quốc gia, là nỗi lo canh cánh trong lòng của lãnh đạo đất nước lúc đó mới mong Việt Nam thoát khỏi hoàn cảnh thực tại. Khi nào sự thua kém của đất nước, thiếu kém về phát triển khoa học kỹ thuật, thiếu kém về văn hoá giáo dục, thiếu kém về chất lượng sống của ngưòi dân so với các nước trong khu vực và trên thế giới được các lãnh đạo coi như là sự thất bại trong nhiệm kỳ hoạt động của mình, và cũng là sự sĩ nhục của quốc gia lúc đó mới mong Việt Nam ta thoát khỏi sự đớn hèn tủi nhục của sự phụ thuộc. Sự nín lặng của cả dân tộc, sự đóng góp của cả dân tộc trong quãng thời gian qua ắt là chưa hẳn chất đầy túi tham của của các vị lãnh đạo, mà chính cái lòng tham đó nó đã lấn át đi lòng tự trọng của ngưòi lãnh đạo. Thử hỏi một ngưòi dân phản ứng với lãnh đạo thì lại bị qui kết thành nói xấu lãnh đạo, nói cách khác họ vẫn còn sĩ diện thế nhưng khi nói đến vận mệnh quốc gia dân tộc, thì họ lại để cho lòng tham ăn mất cái lòng tự trọng. Họ biết lo cho bà con anh em họ hàng của họ công ăn việc làm, xây nhà thờ họ to đùng, vậy thì họ vẫn còn cái sĩ diện, thế nhưng với nhân dân tổ quốc họ lại quăng mất cái sĩ diện be bé đó mà để cho cái tham lam nó cưỡng đoạt con ngưòi và suy nghĩ của họ. Họ biết ngửa tay đi vay muợn tiền của quốc` tế, mà ngựoc lại họ lại đục khoét công quĩ quốc gia rồi lại làm cái động tác đi gởi tiền của nhà băng quốc tế, như thế chính họ còn không biết tự trong liêm chính là gì, và hỏi xem họ có biết yêu nứoc thưong nòi không?, hay họ chính là những con người biến đất nứoc này thành con rắn rồi tự ăn lấy cái đuôi của mình. Phú quí thì sinh lễ nghĩa, mong sao họ trước khi đi ngủ cảm thấy sông như thế quá đủ mà lo cho dân cho nước chứ đừng canh cánh lo cho cái túi tham của họ.

  • Hà Viết Đòan said

   Nếu Trần Quốc Toản sống dậy, ông sẽ bóp nát cả tòa nhà khu hoinghimydinh.

 36. quocbao said

  Hiến pháp việt nam phải sửa trên nguyên tắc kiếm soát cân bằng quyền lực hành pháp, lập pháp,tư pháp, tuy độc lập nhưng phải kiểm soát cân bằng lẫn nhau . hiến pháp 1992 thiếu điều đó một người hay một chính đảng có quyền lưc vô biên nếu không đươc kiểm soát được sẽ trở thành độc tài như Gadhafi ,đối lập vối nhân dân chế độ đó sẽ bị nhân dân loại bỏ.

 37. Ẩn danh said

  Các bác ạ! tui nhớ có một lần anh Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư ĐCSVN phát biểu trên VTV1 rằng: “Sữa đổi hiến pháp là để thể chế hóa cương lĩnh của Đảng”. Tui không hiểu câu này lắm, mong các bác giải thích. Theo trí tuệ non nớt của tui, thì ý nghĩa câu này là phải làm lại hiến pháp theo cương lĩnh của Đảng, chứ hiến pháp không phải của nhân dân, của dân tộc, của đất nước này, có đúng không các bác?

  • cuuchienbinhphiabac said

   Bạn đã đưa câu nói của NPT(tổng bí thư ĐCSVN, cựu chủ tịch QH) và một bạn khác vừa trich dẫn câu nói của NSH ( đương kim chủ tịch QH).Thế là hết. Việt Nam ơi còn tranh đấu!

  • can lộc said

   tôi sợ anh HẠNH rồi giống anh PHÚC bộ trưởng khóa trước tài ba cả nước ai cũng biết ,nhất là những lúc trả lời chất vấn trực tiếp ở quốc hội .thế mà chỉ trò cơ cấu ông ấy biến mất tăm .có phải ông ấy đã nói câu .nếu vỗ béo rồi làm thịt thì các ngươi chỉ chơi với chó

 38. Dân Việt said

  Nói và Làm ở chế độ này
  Mãi chẳng bao giờ là hiện thực.
  Quỳnh còn ở truồng đã biết nói:” mồm kẻ sang có gang có thép” rồi mà. nếu câu này chưa đúng thì cũng chỉ sai mỗi một chữ đó là đổi chữ “sang” thành chữ “quan”.

  • Dân Việt said

   Cứ mơ đi
   Dù biết không là sự thật.
   Một chút gì hạnh phúc dẫu trong mơ.

 39. lehaichampal said

  Khi trao đổi với vài người trong xóm về bài trả lời phỏng vấn của ông Lê Hồng Hạnh trên báo lề phải. Có người nói chẳng
  qua là họ cử ông ra nói hòng làm lòng Dân bớt ta thán mong kéo cù nhầy thời gian để mài quyền lực mà kiếm tiền đó mà.
  Tôi không nghĩ như vậy. Lời nói rất quan trọng. Có nhiều vị đương quyền như LHH đồng loạt nói thì các ông,bà”định
  hướng xã hội chủ nghĩa”cũng đau đầu như Đường Tăng niệm chú khi Tôn Ngộ Không bất tuân chứ chẳng chơi.

 40. Quê Hương Tươi DẸp said

  Đúng như một số người đã nói: “Chúng cứ mài đấy…” vì chúng quá trơ rồi! Chắc hết thuốc chữa bệnh cho bọn chúng rồi???

 41. Thật đáng mừng là đứng đầu Viện Khoa học Pháp lý là một trí thức có tinh thần khoa học trong sáng, không vì áp lực chính trị mà vứt bỏ tính khoa học trong tư duy.

 42. Nắng Hồng Quê Hương said

  Rất nhiều người nhìn nhận được vấn đề tồn tại trong quản lý nhà nước hiện nay, ngay cả những người trong hàng ngũ đang nắm quyền nhưng họ không dám thay đổi hoặc không có một Gorbachov để thay đổi theo tôi có lẽ vì một số lý do sau đây: 1. Tham vọng ghi dấu ấn cá nhân vào lịch sử? Nhưng tham vọng này chúng sẽ không bao giờ đạt được vì như Lê Duẩn, Tố Hữu, Trường Trinh đã được tô vẽ thêm rất nhiều giờ cũng còn rất ít người nhắc đến. 2. Tham vọng tài chính của gia đinhf (Anh em, vợ con, họ hàng, vây cánh….) ? Nhưng mục đích này của chúng sẽ trở nên vô nghĩa vì lịch sử có ai nhiều tài sản như Gaddafi, Hutxen của Iraq, Bạch Thái Bưởi, Công tử Bạc Liêu ….thì tài sản cũng trở thành phù du. 3. Chúng phụng sự chủ nghĩa Maxit? Không phải vì bản thân chúng chắc cũng hiểu rất mơ hồ về chủ nghĩa Max vì chúng chỉ được đọc Max qua bản dịch từ tiếng Đức sang tiếng Pháp rồi tiếng Pháp qua tiếng Nga rồi mới dịch sang tiếng Việt Nam, Tôi có đọc một tài liệu nào đó hình như Đêm giữa ban ngày của Vũ Thư Hiên thì ông Vũ Thư Hiên có nhận xét rằng ngay cả Trường Trinh được coi là cây lý luận … cúng chưa bao giờ đọc xong một cách nghiêm tuc về chủ nghĩa Max…. Vậy thì tại sao chúng vẫn khư khư như bài bái trên đã nêu, Tôi nghĩ chắc chỉ còn lý do duy nhât là chúng sợ mất quyền lực thì khi đó mọi người chân chính sẽ đào mồ mả ba đời chúng lên …. Hãy tỉnh lại trước khi quá muộn!!!!.

 43. Hỡi ông Hùng-Dũng-Sang-Trọng
  Hỡi những bồi bút của VTV, HTV, ANTĐ, QĐND và những bồi bút khác trên toàn quốc VN.
  Nếu đất nước này thực sự dân chủ, thực sự vì dân, các ông thực sự phấn đấu để đưa đất nước này lên một đất nước của dân, do dân, vì dân, một đất nước dân chủ thì chúng tôi phản đối các ông làm gì? Chúng tôi đi biểu tình làm gì? Chúng tôi vào blog để lên án và chửi bới các ông làm gì?. Nếu các ông thực sự có cái tâm vì dân vì nước như thế thì chúng tôi vào đây trao đổi bàn bạc làm gì? chả phải thật là mất thời gian của cả chúng tôi và nhà nước lắm ư?.
  Nói như vậy để các ông thấy rõ và đừng mù quáng, ảo tưởng nữa, đừng vì tư lợi cá nhân, đặt lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân lên trên lợi ích dân tộc, điều đó sẽ chỉ dẫn dân tộc này đi vào ngõ cụt, lúc đó tội các ông lớn lắm đó, tiền bạc và quyền lực lúc đó cũng không rửa được vết nhơ cùa các ông, lịch sử sẽ lưu tên các ông nhưng với vết nhơ nhuốc ngàn năm.
  Hãy quay lại với nhân dân, thực sự vì nhân dân, nếu các ông đúng là như thế thì tôi xin nguyện hết mình thậm chí cả nếu phải chết để làm người bảo vệ các ông, bảo vệ Đảng và bảo vệ chế độ.
  Lịch sử chỉ có một lần, đời người cũng chỉ có một lần, mong các ông hãy suy nghĩ lại.
  P/S: Anh Ba à, thực sự em nghe tin này cũng thấy mừng lắm, nhưng không biết thực hư ra sao, thấy khó tin lắm, lâu lâu các ông ấy lại cho nhân dân ăn cái bánh vẽ, chủ đề này em thấy 6, 7 năm trước họ cũng nói. Nhưng nói vẫn chỉ là nói thôi, em nhận thấy có ai đó đúc kết chua chát thế này ‘dân chủ không tự dưng mà có’ với nghĩa là nếu không đấu tranh thì các nhà cầm quyền nói chung không bao giờ tự dưng mà cho dân cái quyền dân chủ đâu.

  • Xuan tu said

   Trung thuc va day nhiet huyet, toi dong y voi ban. San sang hy sinh vi dan giau nuoc manh, dan chu, van minh. Toi vo cung cam ghet mot lu chung nocunoi vay ma chung khong lam vay.

  • D.Nhật Lệ said

   “Dân chủ không tự dưng mà có”,đó là tuyên bố của Nguyễn Hữu Thọ
   tôi có lần đọc được trên báo nhà nước,cách đây một năm thì phải,sau
   khi ông giữ chức chủ tịch Quốc Hội(?) chứ không phải là một tay…cha
   căng chú kiết nào đấy nhé !

 44. Cựu chiến binh said

  Cám ơn anh ! Vậy là ngọn lửa hy vọng lại được nhen nhóm .

 45. Đất Việt said

  Không thể mài quyền lực để tư lợi

  Dù có lạc quan đến mấy, tôi cũng không bao giờ tin, nó được thực thi một cách công lý trên một đất nước có duy nhất độc Đảng.

  Không bao giờ.
  Cứ mài đấy. Làm gì nhau.

 46. Khách đã nói. said

  Sửa đổi Hiến Pháp kiểu gì thì kiểu phải giải quyết triệt để lòng THAM – SÂN- SI- MÃN – NGHI- TÀ KIẾN CỦA Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như Trung Quốc hiện nay.
  Khi một đảng hay một tập thể có lòng tham- sự vô minh, không thấy được nhân quả, không biết hổ thẹn khi tham nhũng và sợ hãi. Họ lại có trong tay quân đội và quyền lực thì trí thức, nhân dân, những nhà khoa học khó có thể đối thoại để họ tu sửa Hiến pháp, giảm bớt quyền lợi của họ cho nhân dân. Một lãnh tụ của họ đã nói ” sửa – bỏ điều 4 của Hiến pháp 1992 là tự sát” thì còn điều gì nhân dân có thể làm được nữa.
  Chỉ còn chờ đợi theo thời gian, đất nước- thiên thời có sự chuyển nghiệp chứ nếu không sẽ lại xảy ra tù đầy, đổ máu tiếp.
  Việt Nam đổi lại tên cũ An Nam may mới có an bình được.

 47. […] lý: Không thể mài quyền lực để tư lợi Ngày đăng bài: 1/ 9/ 2011 Posted by 320.Basamnews on 01.09.2011 Đôi lời: Một độc giả mách bài báo này và gửi cho bản sao vì nó […]

 48. Củ mì said

  Cai tot cai hay thi lai khong duoc pho bien va tan dung.

 49. Đoán Toàn Sai said

  Đúng là một vị tiến sĩ thực thụ, có trách nhiệm với Dân. Đúng là những phóng viên giỏi khi thực hiện bài viết này.
  Tôi thích cách trao đổi thẳng thắn của Ô Hạnh.
  “Đất nước đang đứng trước những thử thách vô cùng lớn…”
  “Phải thấy rằng không cơ quan Nhà nước nào là tối cao trước Nhân dân cả…” – có thể hiểu rằng ngay cả Đảng cũng không phải là tối thượng, chỉ có Tổ quốc là trên hết. 90 triệu Dân Việt đoàn kết lại sẽ bất diệt

 50. Cựu chiến binh said

  Quan điểm của GS-TS Lê Hồng Hạnh chính là kế thừa quan điểm và lý tưởng của Bác Hồ .Không làm được như vậy là không thực hiện được lý tưởng của Bác Hồ .Đi ngược lại quan điểm ,lý tưởng trên là đi ngược lại lý tưởng của Bác Hồ . Thế thì không thể nói đang học tập đạo đức và lý tưởng của người .Che dấu lý tưởng của Bác là phản bội Bác Hồ , Phản bội giai cấp .phản bội nhân dân .

 51. khách said

  Hay quá! Bài này bị báo chính thống bóc xuống là phải. Và GS – TS Lê Hồng Hạnh lại khổ thôi!

 52. Một con thuyền nhỏ từ suối nguồn ra biển lớn phải đi qua thác nghềnh mà ở đó có xác của rất nhiều con thuyền đắm trước đó và chưa có con thuyền nào vượt được .Người trên thuyền dù giỏi chèo lái đến đâu cũng không thể thay đổi được điều tất yếu .Tại sao không bỏ thuyền mà lên bờ để ra biển lớn ? Mọi người đều lên bờ và đã ra biển lớn thành công .

 53. Mongun said

  Nghe các quan nói hay thì nhiều rồi, quan trọng là các quan làm như thế nào thôi. Liệu các ông vua ko ngai có dám từ bỏ quyền lực của mình hay ko?

 54. Hoàng Văn Cương said

  Người Dân mong muốn hiến pháp+ văn minh ,rõ ràng thể hiện quyền con Người trong sáng để dân tộc Việt Nam phát triển vững bền .

 55. Có chỗ nào có Quyền lực mà không tư lợi? không tư lợi thì họ chạy lên chức lên quyền làm gì? Nói cho hay thì nói làm gì

  • Ẩn danh said

   Bạn Hồng Lan Hà Nội này nói chuyện như ếch ngồi đáy giếng vậy. Các tổng thống của Mỹ khi họ đã giàu rồi thì họ mới tranh cử làm tổng thống, họ cần công danh chứ không cần tiền bạc. Chỉ có ở Việt Nam mới tranh giành quyền lực để làm giàu, vơ vét của dân. Hãy xem gương người Nhật kìa. Nato Kan đã không lĩnh lương và từ chức mặc dù sự cố Furkishima không phải là lỗi của ông ấy. Tui nghĩ nếu ở Việt Nam chắc ông thủ tướng của mình lại đổ thừa là do thiên tai chứ không phải do ông ta đâu. Cả cái vụ Vinashin cả trăm ngàn tỷ đồng thất thoát của dân mà còn không biết hỗ thẹn, mặt dày đến nỗi bây giờ vẫn còn làm thủ tướng. Rõ là lì lợm. Không biết ông Nguyễn Tấn Dũng có thấy nhục không khi đem mình ra so sánh với Yingluck, với Nato Kan, với Merkel,…? Sao da mặt ông ấy càng ngày càng dày lên thế chứ.

  • biển hát said

   Đó là tư duy của nghèo ,hèn, ngu dốt , khốn nạn ,tham lam …. được đội lốt dưới vỏ bọc sang trọng hùng dũng

 56. Minh úy Đại said

  Bài viết hay ,thực tế quá !đề nghị anh BS liên kết để nhiều trang được đăng bài này. Cảm ơn anh nhiều !

 57. Kiến said

  Sẽ có 2 kết quả:

  MỘT:
  dân chủ được cởi trói. Dẫn đến một loạt hệ quả:
  – Đa đảng
  – Tự do lập hội
  – Tự do báo chí
  – Tự do tôn giáo
  – Dân chúng được tự do làm bất cứ điều gì mà luật pháp không cấm. Cơ quan công quyền chỉ được làm những điếu luật pháp cho phép.
  – Không miễn trừ trách nhiệm hành vi trước pháp luật với bất cứ cá nhân nào.
  – Xóa bỏ đặc quyền của ĐCS như hiện nay (thò tay vào tất cả cơ quan, kể cả những cơ quan hoàn toàn thuần túy dân sự như trường học, bệnh viện,.. điều kiện cần là phải có mác ĐCS thì mới làm quản lý)

  HAI
  – Bình mới rượu cũ. Không có bất cứ một thay đổi nào khả dĩ xứng tầm vóc HP. Giới cầm quyền ngày càng hà hiếp dân tinh vi hơn, với những thủ đoạn tàn độc hơn.
  ……..
  Dân chủ không thể có nếu hiến pháp của một quốc gia thừa nhận pháp quyền nhà nước chịu sự lãnh đạo của một đảng phái bất kỳ. Nếu thế, quốc gia đó không phải là của toàn dân mà là của một phe nhóm.
  ……..
  Dân chủ không thể có nếu phải có cảm tình với một phe nhóm, thì mới được kết nạp sau khi 3 đời lý lịch bị điều tra. Được vào một đảng phái mới có cơ hội thăng tiến.
  Lẽ ra (hoàn toàn ngược lại) là mỗi đảng phái phải chứng tỏ tính ưu việt để thu hút dân chúng tham gia đảng mình.
  ……..
  Không thể có bản HP là chí nguyện toàn dân nếu tư duy xây dựng HP chỉ là những cá nhân trong một đảng phái.

  • can lộc said

   ở trường hợp thứ hai bọn chúng sẻ đi gặp gaddafi.khi ấy thì địa chủ cườn hào ác bá lại sợ dân

 58. phamdinhtan said

  Sao cứ “kiểu” đăng rồi “rút” -Nỗi sợ hãi triền miên!!!!!Sống trong sợ hãi mãi thì Tổ quốc ta sẽ “đi về đâu”????????????Bốn ngàn năm văn hiến-Dân tộc Việt Nam Anh hùng….không lẽ chỉ là “tự sướng” “trong mơ”?????!!!!!!!!

  Editor: Lần này thì nó “chập chờn”, bác PĐT ơi, đã thấy trở lại.

 59. Xin cảm ơn ông Lê Hồng Hạnh, Báo Tiền phong, Tạp chí Pháp lý và đặc biệt cảm ơn BS !

 60. KTS Trần Thanh Vân said

  Tại sao lại hạ bài này. Lại phản động chăng ?

  • Cựu chiến binh said

   Bài này là ÁNH SÁNG .THế lực BÓNG TỐI sợ ánh sáng nên phải gỡ xuống.

 61. Vỡ Tan said

  *GS- TS Lê Hồng Hạnh

  “…Không thể để đất nước trong tình trạng hễ ai có chút quyền lực là cố tìm cách “mài quyền lực” để làm lợi. Ký duyệt dự án, ký cấp đất, ký quyết định bổ nhiệm cán bộ, xét xử, truy tố đều có thể bị “mài bán”. Dân sẽ như thế nào sau khi dự án được thực hiện, đất được cấp, cơ quan tổ chức được điều hành quản lý như thế nào nếu những cán bộ, công chức như vậy được bổ nhiệm.”

  -Đúng vây. Con người VN khôn thật !!!!!

  “Đất nước đang đứng trước những thách thức vô cùng lớn. Chủ quyền quốc gia có nguy cơ bị xâm phạm, nền kinh tế đang trong sự khủng khoảng, tham nhũng chưa được đẩy lùi, đời sống nhân dân xuống thấp. Giúp đất nước vượt qua những thử thách đó chỉ có thể là nhân dân được đoàn kết lại trong niềm tin đối với Đảng và Nhà nước.”

  -Đúng vậy. Nhưng Đảng và Nhà nước hiện tại có tin Dân không?

  *”Trong điều kiện một Đảng cầm quyền, cần phân định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng với hoạt động của Bộ máy Nhà nước. Đảng hóa Nhà nước hay nhà nước hóa Đảng không thể giúp thực hiện những yêu cầu của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền.

  -Đúng vậy. Đảng không thể thực hiện những yêu cầu chính đáng cảu dân thì làm sao xây dựng Nhà nước

  Túm lại: Trong bối cảnh lịch sử này “Hãy tĩnh lại đi”

 62. Đại biểu doanh nhân said

  Thưa giáo sư! Cám ơn và cảm phục sự dũng cảm hiếm có của GS. Khổ nỗi,làm theo ý đúng đắn của GS thì bọn tôi chạy chức để làm gì? lỡ rồi,hao lắm,GS ơi! Chưa bao giờ bọn tôi thấm thía câu nói ‘Tự do phải trả giá đắt’dến như thế,đắt lắm,GS thử hỏi em ĐTHY thì biết.Nó cười hô hố trước mặt cả đám tai to mặt lớn là tiếng cười đau khổ của Xúy Vân vì tiếc của đấy,chứ không phải vui vẻ gì đâu,xin hiểu cho em nó! Thôi thì,cho bọn tôi gở vốn và kiếm chút đỉnh,rồi sẽ xin nhường sự tư do cho đứa khác.Thay dân chủ pháp quyền bằng chủ nghĩa tự do xoay vòng,toàn dân ai cũng đến lượt,thế không phải là vận dụng sáng tạo học thuyết CM sao?Kính bái!

 63. Đăng Quang. said

  -Nhân dân Việt Nam đừng mơ đến 1 Hiến pháp
  như ông Lê hồng Hạnh đã nói sẽ tự trên trời rơi xuống.Sau khi đã lừa cả Dân tộc hi sinh hàng núi xương,hàng sông máu cho cuộc chiến ý thức hệ,Đảng CSVN đã biến Giang sơn gấm vóc VN,từ chỗ là của cả Dân tộc,trở thành của riêng Đảng Cộng sản.Vận mệnh củaTổ quốc, Dân tộc nằm trong tay một nhóm thiểu số,đứng đầu là Bộ chính trị.Hàng triệu đảng viên”tép riu”
  thực tế cũng không có quyền gì ngoài quyền
  mù,câm điếc,phải biểu quyết theo Đảng,nếu không muốn bị Đảng trừng phạt.
  Người dân hoàn toàn bị tước đoạt mọi quyền lợi
  từ chính trị đến kinh tế.So với thời phong kiến và thực dân Pháp cai trị,thì sự độc đoán,khốc liệt còn tinh vi,tàn độc hơn nhiều.Có quá nhiều dẫn chứng để chứng minh:bầu cử giả hiệu, quyền lực tha hoá,đa đảng thành độc đảng…..
  -Chỉ lấy cụ thể ví dụ về ĐẤT ĐAI,qui trình ăn cướp diễn ra như sau:
  Ai cũng biết,quyền sở hữu nói chung,quyền sở hữu ruộng đất nói riêng(QSHRĐ)gồm có 3 phân quyền là:
  1/Quyền sử dụng.
  2/Quyền chiếm dụng.
  3/Quyền định đoạt.
  Hiến pháp 1946 và 1959 công nhận QSHRĐ,vì
  lúc đó,Đảng còn cần dân hi sinh cho Đảng,vả lại
  chưa dám bộc lộ bản chất lưu manh của họ.
  Sau 30-4-1975,đùng 1 cái,Hiến pháp 1980 qui
  định”đất đai,rừng núi,sông hồ…đều thuộc sở
  hữu toàn dân”,tất nhiên,do Nhà nước thống nhất quản lý!Vì vậy,kể từ nay,người dân chỉ còn quyền sử dụng.Muốn được sử dụng,phải xin Nhà nước cấp cho cái gọi là Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất!Quyền chiếm dụng và định
  đoạt nằm gọn trong tay Nhà nước.Hậu quả như
  thế nào,người dân đã nếm quá đủ.
  Vì vậy,muốn có bản Hiến pháp tiến bộ,như Hiến pháp 1946 chẳng hạn,chỉ có thể bằng con đường đấu tranh,Nhân dân Việt Nam mới giành lại được cho mình”quyền sống,quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”mà ông Hồ chí Minh đã long trọng hứa ngày 2-9-1945,đến nay
  ĐCSVN nuốt lời,không thực hiện.
  Kết luận:Muốn tồn tại và giữ quyền lãnh đạo MỘT CÁCH HỢP PHÁP,ĐCSVN phải trả lại tất cả mọi quyền lực cho Nhân dân Việt Nam.
  “Hãy tỉnh lại”,hỡi bọn độc tài !!!

  • Đoán Toàn Sai said

   Bác Đăng Quang sai ở câu cuối cùng, “hãy tỉnh lại, hỡi bọn độc tài”
   Thế giới chưa có tiền lệ bác ah!!!

 64. Cứ mãi cố tin said

  vâng cảm ơn ông, vì đã nhắc lại 1 điều cơ bản nhất của nhà nước pháp quyền. nhưng từ nhận thức đến hành động là cả quá trình! chắc có lẽ nó ĐANG TIẾN ĐỘ đến chăng?

 65. Nòng Nọc Đứt Đuôi said

  http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/550420/Khong-the-mai-quyen-luc-de-tu-loi-tpp.html

  Bài viết vẫn còn đây chứ có mất đi đâu mà Ba Sàm bảo rút xuống?

 66. TuýtTuýt said

  Tại sao báo TP đưa ra rồi lại thụt vào? Thế lực nào đứng trong bóng tối giựt giây?
  Loài ma qủy sợ ách sáng mẳt trời. Thằng ăn trộm sợ công lý.
  Độc ơi là độc. Đảng ơi là đảng. Ngoạn mục qúa.

 67. Nguyen Vu said

  Càng ngày càng có nhiều người tâm huyết với đất nước. Đúng là nhân dân Việt nam đang có sự chuyển biến rất lớn về nhận thức.
  Tôi đã có thêm một chút niềm tin.

  Sắp tới quốc hội sẽ bàn về vấn đề sửa đổi hiến pháp. Quyền lập hiến và phúc quyết hiến pháp là của nhân dân cho nên tôi đề nghị anh BS mở một chuyên mục góp ý về việc sửa đổi Hiến pháp. Tôi nghĩ là những ý kiến đóng góp ở đây cũng rất quý báu, mặt khác góp phần tạo hiệu ứng trên cộng đồng mạng về vấn đề này.
  Các bạn nên đọc bài này của nhà văn Võ Thị Hảo
  Sửa Hiến pháp: cưỡng đoạt hay tái sinh?
  Tôi mong ý tưởng này sẽ được nhiều người ủng hộ và mong anh BS lưu ý “kiến nghị” của tôi.

  nếu anh ba sam không trả lời “kiến nghị” của tôi thì anh cũng như… thế mà thôi

  • Trường Lưu said

   He he he !
   Trang ABS điểm tin thấy ná thở òi bác ời.

   Editor: Đúng vậy bác ơi, bao nhiêu đây đã ná thở rồi!

 68. Tiền phong gần đây hay thật!
  Cảm ơn GS- TS Lê Hồng Hạnh.

 69. Ẩn danh said

  Bài phỏng vấn rất hay nhưng quá nhiều đụng chạm đến cái gọi là “nhạy cảm”, nên bị rút xuống là phải rồi !!!

 70. Nguyen Vu said

  Bài này vẫn còn trên tienphong.vn bác BS, chắc lại mới đưa lên, hic
  Không thể mài quyền lực để tư lợi

  • Cựu chiến binh said

   Kẻ nào dám gỡ bài này xuống kẻ đó lộ rõ bộ mặt phản động đê hèn .Kẻ phản bội nhân dân ,phản bội lý tưởng của Bác Hồ .

   Editor: Nó đã xuất hiện trở lại rồi bác ơi.

 71. tiến sĩ giấy said

  “Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hoà. Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”.

  Nhưng đảng lãnh đạo thì nhân dân chẳng cần phải lo quyền bính gì sất!

 72. Thành said

  “Không thể “mài quyền lực” để tư lợi”
  Ai cũng mong muốn điều đó, miễn là họ còn lương tri và tình yêu đồng bào – đồng chí – cong người.
  Nhưng, một bộ phận những kẻ chỉ biết bản thân mình và có quyền bính trong tay, dẫm đạp lên công lý và danh dự chỉ vì miếng ăn thì vẫn luôn “mài quyền lực để tư lợi”

 73. Ẩn danh said

  Hãy cận thận, nhóm thân Tàu trong ĐCSVN đang muốn lái hiến pháp theo hướng thuận lợi cho mưu đồ của họ. Những vị có trách nhiệm trong việc sửa hiến pháp của năm 1992 cần lưu ý tới điều này

  Ai cũng biết, thân Tàu và quỵ lụy Tàu thì số phận tương lai của VN cũng chẳng hơn gì với Bắc Triều Tiên, Myanmar

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: