BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

280. Quyền biểu tình của công dân

Posted by adminbasam trên 20/08/2011

Quyền biểu tình của công dân

Hoàng Xuân Phú *

Kẻ đúng thì rụt rè, do dự, vì e là phạm luật

Người sai lại năng nổ, thẳng tay, bởi tin rằng có lý

 

Biểu tình là một hoạt động hợp hiến và hết sức thông thường ở xã hội văn minh. Nhưng đến nay, biểu tình (ngoài sắp đặt của cơ quan Nhà nước) vẫn còn là một chuyện tương đối xa lạ ở Việt Nam, thậm chí như một điều „phạm húy“. Biểu tình bị ngăn cản, dù có diễn ra thì người ta vẫn quanh co, không dám gọi đúng tên. Đa số người dân nhìn nhận quyền biểu tình như một thứ xa xỉ phẩm, không liên quan đến cuộc sống của mình, thậm chí còn nhìn nó như một miếng mồi nhử nguy hiểm: Ừ thì Hiến pháp cho phép đấy, nhưng cứ thử động vào mà xem… Vốn dĩ thuộc phạm trù đối nội, quyền biểu tình được nêu trong Hiến pháp trên thực tế chỉ còn để đối ngoại.

Cản trở đối với quyền biểu tình của công dân không chỉ xuất phát từ ý muốn được „yên ổn“ của những người cầm quyền, mà còn bị ảnh hưởng nhiều bởi sự nhầm lẫn về mặt lô-gíc: Cả hai phía đều coi việc chưa có Luật biểu tình chính là nguyên nhân khiến quyền biểu tình chưa được hay chưa thể thực thi.

Phía người dân tưởng là khi chưa có Luật biểu tình thì không được biểu tình, nên đa số những người muốn bày tỏ chính kiến… vẫn im lặng. Ngay cả những người đã can đảm xuống đường vẫn cảm thấy chưa yên tâm, lo là hành động của mình có gì đó không ổn về mặt pháp luật, nên mới đề nghị Quốc hội sớm ban hành Luật biểu tình.

Phía chính quyền thì coi các cuộc biểu tình không do họ hoặc các cơ quan Nhà nước tổ chức là bất hợp pháp, là cố tình gây rối, thậm chí là do các thế lực thù địch tổ chức hoặc kích động, nên nếu có biểu tình thì chính quyền có quyền giải tán, có quyền bắt bớ… Có lẽ cũng do tin rằng chưa có Luật biểu tình thì không được biểu tình, nên một số người muốn trì hoãn việc ban hành Luật biểu tình, vì nếu có luật thì dù quy định ngặt nghèo đến đâu đi nữa, vẫn còn lại những quyền tự do tối thiểu, và không phải ai cũng muốn chấp nhận những quyền tối thiểu ấy của người dân.

Câu hỏi đặt ra là: Nên hiểu quyền biểu tình và mối quan hệ của nó với Luật biểu tình như thế nào cho đúng?


Quyền biểu tình trong Hiến pháp hiện hành

Cơ sở pháp lý để đánh giá về tính hợp pháp của hoạt động biểu tình Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.  Điều 69 của Hiến pháp hiện hành quy định:

Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.

Mệnh đề „theo quy định của pháp luật“ khiến người dân lúng túng, do dự khi thực hiện quyền biểu tình, và bộ máy chính quyền dựa vào đó để phủ nhận quyền biểu tình của công dân trên thực tế. Thật ra, từ „pháp luật“ xuất hiện 60 lần trong Hiến pháp 1992, nhiều khi chỉ là một phạm trù chung chung, không ám chỉ một luật cụ thể nào. Phải hiểu „theo quy định của pháp luật“ hay „trong khuôn khổ pháp luật“ là tuân theo những quy định thuộc về pháp luật – nếu đã có. Chưa có luật tương ứng thì có nghĩa là chưa có hạn chế, bởi không thể dùng cái chưa có để hạn chế thực tại. Sau khi Hiến pháp có hiệu lực, thì còn thiếu rất nhiều luật, và đến bây giờ vẫn còn thiếu, nhưng mọi tư duy lành mạnh đều hiểu rằng: Không thể bắt cuộc sống dừng lại, để đợi đến khi cơ quan lập pháp ban hành đủ luật.

Hiến pháp 1992 viết công dân có quyền biểu tìnhtheo quy định của pháp luật“, chứ không đòi hỏi cụ thể là „theo quy định của Luật biểu tình. Giả sử, nếu Hiến pháp quy định là công dân chỉ có quyền biểu tình theo quy định của Luật biểu tình, thì công dân có quyền chất vấn và phê phán Quốc hội: Tại sao mấy chục năm rồi mà vẫn chưa ban hành Luật biểu tình? Lúc đó nhân dân nhắc nhở và đòi hỏi Quốc hội phải ban hành Luật biểu tình, chứ không phải chỉ đề nghị, kêu gọi, hay xin xỏ, vì:

Nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân, là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân.

(Điều 6, Hiến pháp 1992)

Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, …

(Điều 53, Hiến pháp 1992)

Như vậy, khi không (hoặc chưa) có luật nào quy định cụ thể hơn về việc biểu tình, thì có nghĩa là pháp luật không (hoặc chưa) có hạn chế nào cả, và công dân hoàn toàn có quyền biểu tình, như Hiến pháp cho phép.


Quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước đối với quyền biểu tình

Nếu Quốc hội muốn định hướng hay hạn chế hoạt động biểu tình của công dân trong một khuôn khổ nào đó, thì phải ban hành luật tương ứng. Nếu thấy cần kíp phải có luật để điều tiết hoạt động biểu tình, thì chính Quốc hội và các cơ quan giúp việc phải khẩn trương, chứ dân không phải sốt ruột xin Quốc hội ban hành. Cơ quan quản lý Nhà nước mới phải vội, chứ dân không cần vội. Việc một số công dân đề nghị Quốc hội sớm ban hành Luật biểu tình là một yêu cầu hoàn toàn chính đáng, nhưng điều đó lại góp phần làm cho người dân tiếp tục hiểu sai về quyền cơ bản của công dân, và làm cho những người thuộc cơ quan hành chính Nhà nước thêm ngộ nhận về quyền hạn của họ.

Nếu Chính phủ muốn quản lý hoạt động biểu tình của công dân theo một hướng nào đó thì Chính phủ phải soạn thảo và trình dự án luật (Điều 87, Hiến pháp 1992), để Quốc hội xem xét và ban hành luật, chứ Chính phủ không thể tự tiện đưa ra những quy định hay triển khai những hành động can thiệp trái với Hiến pháp. Hiến pháp 1992 đã quy định rõ:

Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp

(Điều 83, Hiến pháp 1992)

và Chính phủ là „cơ quan chấp hành của Quốc hội“ (Điều 109, Hiến pháp 1992).  Điều 115 của Hiến pháp 1992 cho phép

Chính phủ ra nghị quyết, nghị định, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định, chỉ thị

nhưng phải

Căn cứ vào Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.

Trong tất cả 11 khoản của Điều 112, quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Chính chủ, và cả 6 khoản của Điều 114, quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính chủ, Hiến pháp 1992 không có bất cứ khoản nào cho phép Chính phủ hay Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản pháp quy để hạn chế hay can thiệp vào quyền tự do của công dân được Hiến pháp đảm bảo.

Trong Luật Tổ chức Chính phủ do Quốc hội khóa X thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2001, Điều 8, quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ, được viết lại gần như nguyên văn Điều 112 của Hiến pháp 1992. Điều 20, quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ, là cụ thể hóa Điều 114 của Hiến pháp 1992. Quyền tự do của công dân được nhắc 3 lần trong Luật Tổ chức Chính phủ, trong đó chỉ khẳng định trách nhiệm của Chính phủ trong việc bảo vệ quyền của công dân tạo điều kiện cho công dân sử dụng quyền của mình, cụ thể là:

Thi hành những biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tạo điều kiện cho công dân sử dụng quyền và làm tròn nghĩa vụ của mình

(Điều 8, Khoản 5)

Quyết định những biện pháp bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tạo điều kiện cho công dân sử dụng quyền và làm tròn nghĩa vụ của mình

(Điều 18, Khoản 3)

Thực hiện chính sách tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân

(Điều 13, Khoản 4)

Nghĩa là: Luật Tổ chức Chính phủ cũng không cho phép Chính phủ ban hành văn bản pháp quy để hạn chế quyền tự do của công dân được Hiến pháp đảm bảo. Tất nhiên là phải như vậy, vì Luật Tổ chức Chính phủ không thể có những quy định trái với Hiến pháp. 


Nghị định của Chính phủ số 38/2005/NĐ-CP, do nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải ký ngày 18/3/2005, quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng, không đề cập đến khái niệm „biểu tình“ được nêu trong Hiến pháp 1992. Ngược lại, khái niệm „tập trung đông người“ được đề cập (21 lần) trong Nghị định số 38/2005/NĐ-CP không xuất hiện trong Hiến pháp 1992. Nghị định số 38/2005/NĐ-CP cũng không đưa ra định nghĩa hay giải thích về thuật ngữ „tập trung đông người“, không hề quy ước là „biểu tình“ thuộc phạm trù „tập trung đông người“. Tất nhiên, không thể tùy ý dùng thuật ngữ „tập trung đông người“ để chỉ hoạt động „biểu tình“ (cũng giống như không thể dùng thuật ngữ „tập trung 500 người“ để chỉ phiên họp Quốc hội), vì nếu như thế thì vừa thiếu tôn trọng công dân (hay thiếu tôn trọng Quốc hội), vừa thiếu tôn trọng Hiến pháp, bởi không được tùy tiện thay đổi thuật ngữ pháp lý cơ bản được sử dụng trong Hiến pháp và được dùng phổ biến trong thông lệ pháp lý trên toàn thế giới. Vì vậy, nếu hợp hiến, thì Nghị định số 38/2005/NĐ-CP cũng không chi phối quyền biểu tình của công dân được Hiến pháp đảm bảo.

Điều 50 của Hiến pháp 1992 khẳng định:

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và luật.

Khi thực hiện các quyền con người (trong đó có quyền biểu tình), công dân chỉ phải tuân theo các quy định của Hiến pháp và pháp luật hiện hành. Khi chưa có luật tương ứng thì công dân không phải chấp hành văn bản pháp quy nào khác ngoài Hiến pháp, bởi công dân chỉ phải „sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật“ (Điều 31, Hiến pháp 1992). Quyền biểu tình của công dân không phải chịu chi phối bởi các quy định nào đó, cho dù chúng có thể được đưa vào luật trong tương lai, lại càng không thể bị cản trở bởi các quy định tùy tiện của các cấp chính quyền, của bộ máy công an, của tổ dân phố, hay của một cấp trên chung chung nào đó. Cho dù là ai, to nhỏ ra sao, nhân danh tổ chức nào, thì họ cũng đều là công dân Việt Nam và cũng không nằm ngoài phạm vi chi phối của nguyên tắc:

Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.

(Điều 52, Hiến pháp 1992)

Không phải bất cứ một quy định phi lý nào được đưa vào luật cũng là thiêng liêng, bất di – bất dịch. Nếu có Luật biểu tình thì nó không thể chứa đựng những quy định trái với Hiến pháp. Nhân dân có quyền kiến nghị và Quốc hội có trách nhiệm hủy bỏ bất cứ quy định pháp luật nào trái với Hiến pháp, vì

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất.

Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp.

(Điều 146, Hiến pháp 1992)


Biểu tình – Quyền hiến định có hiệu lực cùng Hiến pháp hiện hành

Đã đến lúc dân ta (cả dân thường và cả những người đang thuộc bộ máy quản lý Nhà nước) phải chia tay với lối tư duy sai lầm là „trên“ cho làm gì thì „dưới“ mới được làm cái ấy, vì đấy là kiểu quan hệ giữa chủ nô và nô lệ, hoàn toàn trái với bản năng sống chủ động của mọi loài động vật tự do, trong đó có con người. Dù có muốn, dù có cố, thì cũng không bao giờ quy định được hết mọi chuyện trên đời. Hơn nữa, càng có nhiều quy định thì càng có nhiều điều bất hợp lý và càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn giữa các quy định. Chính vì vậy, người dân có quyền làm bất cứ điều gì mà pháp luật không cấm và không vi phạm những chuẩn mực đạo đức thông thường đã được xã hội thừa nhận. Nhà nước có thể thông qua việc ban hành luật để hạn chế những mặt tiêu cực, nhưng sẽ không bao giờ khống chế được hoàn toàn. Không thể tiếp tục luận tội theo kiểu „lợi dụng sơ hở của pháp luật…“ Lập luận ấy không chỉ sai với thông lệ quốc tế, mà còn hài hước ở chỗ: Sao không trách phạt những người ăn lương của dân rồi làm ra luật… sơ hở, mà lại chỉ kết tội người dân áp dụng đúng luật sơ hở?

Căn cứ vào Hiến pháp và các văn bản pháp lý liên quan, với tư duy lô-gíc, chỉ có thể rút ra kết luận rằng: Quyền biểu tình của công dân được Hiến pháp hiện hành đảm bảo và có hiệu lực cùng lúc với Hiến pháp. Cho đến nay, chưa có luật  hay văn bản pháp lý hợp hiến nào hạn chế quyền biểu tình của công dân. Vì vậy, công dân hoàn toàn có quyền tự do biểu tình, theo đúng tinh thần của Hiến pháp, không phải đợi đến lúc có Luật biểu tình hay một văn bản tương tự.

Biểu tình là biện pháp hữu hiệu để nhân dân bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và giải tỏa ức chế. Biểu tình cũng là một hình thức hợp lý để công dân bày tỏ chính kiến, góp phần xây dựng Nhà nước và thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội.

Trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước là phải tôn trọng và bảo vệ công dân thực hiện quyền biểu tình, phải triệt để tuân theo Điều 12 của Hiến pháp 1992:

Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống các tội phạm, các vi phạm Hiến pháp và pháp luật.

Mọi hành động xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và của công dân đều bị xử lý theo pháp luật.

Cách ứng xử với quyền biểu tình của công dân phản ánh mức độ tôn trọng nhân dân, tôn trọng Hiến pháp và trình độ hiểu biết pháp luật. Nó cũng thể hiện bản lĩnh lãnh đạo, mức tự tin vào sự trong sạch và chính nghĩa của bản thân. Một chính quyền vì dân, chỉ làm chuyện đúng, chắc chắn sẽ được đa số nhân dân tin yêu và bảo vệ, không việc gì phải sợ biểu tình. Nếu đi ngược lại lợi ích của nhân dân và dân tộc, làm những chuyện sai trái, thì không bạo lực nào có thể che chở vĩnh viễn.

Nếu thực sự cầu thị và muốn làm tròn bổn phận, lãnh đạo phải biết tận dụng hoạt động biểu tình như một chiếc cầu nối với nhân dân, làm nguồn cung cấp thông tin thực tế từ cơ sở, vốn dĩ hay bị bưng bít bởi bộ máy quản lý cấp dưới. Biểu tình là một phương tiện đắc lực để khắc phục tệ quan liêu – căn bệnh cố hữu của bộ máy chính quyền.

Chẳng có lý do chính đáng nào có thể biện hộ cho việc xâm phạm quyền biểu tình của công dân. Không thể cấm dân lên tiếng nhằm che dấu sự yếu kém. Không thể mượn cớ ổn định mà cản trở sự phát triển. Không được nhân danh bảo vệ chế độ để bảo vệ tham nhũng.

Xương máu của hàng triệu người Việt đã đổ xuống vì độc lập và tự do. Độc lập dân tộc chỉ có ý nghĩa khi gắn liền với tự do của nhân dân. Nếu dân không có tự do thì chính quyền mang quốc tịch nào cũng vậy. Do đó, muốn bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ chế độ, thì phải tôn trọng các quyền tự do của nhân dân, trong đó có quyền biểu tình. Không thể khác!


Phụ lục

(Dành riêng cho những người kiên định…)

Nếu quý vị nào vẫn cảm thấy chưa đủ thuyết phục và vẫn kiên định lập trường cho rằng công dân phải đợi đến khi có Luật biểu tình mới được biểu tình, thì xin dành riêng đoạn tiếp theo để quý vị suy ngẫm.

Hiến pháp 1992 có năm lần nhắc đến từ „Đảng“, trong đó có ba lần ở „Lời nói đầu“, hai lần đầu đề cập đến lịch sử và công lao của Đảng CSVN, lần thứ ba trong câu:

Hiến pháp này… thể chế hoá mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý.

Hai lần còn lại là ở Điều 4, nguyên văn như sau:

Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Như vậy, mặc dù Hiến pháp 1992 khẳng định „Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật“, nhưng trong toàn bộ văn bản Hiến pháp không có quy định cụ thể nào về khuôn khổ mà Đảng CSVN được phép hoạt động, và cho đến nay vẫn chưa có „Luật về Đảng“ (hay tương tự) để quy định về quyền hạn, trách nhiệm, phạm vi và hình thức hoạt động của Đảng, cũng như hình thức xử lý khi tổ chức Đảng vi phạm Hiến pháp và pháp luật. Rõ ràng, xét về lô-gíc, tính hợp pháp của việc „Công dân… biểu tình theo quy định của pháp luật“ khi chưa có Luật biểu tình không hề yếu hơn so với tính hợp pháp của việc „Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật“ khi chưa có „Luật về Đảng“. Vậy thì quý vị có cho là Đảng CSVN phải… đợi đến khi cóLuật về Đảng“ hay không?

Nếu ý vừa rồi vẫn chưa đủ, thì xin quý vị lưu ý thêm: Hiến pháp 1992 không đề cập đến chuyện ăn, chuyện ngủ… Việt Nam cũng không có luật về ăn, ngủ… Vậy mà hàng ngày 90 triệu người Việt vẫn ăn, vẫn ngủ…, dù biết là phải „sống… theo Hiến pháp và pháp luật“ (Điều 31, Hiến pháp 1992).  Phải chăng, quý vị cũng coi đấy là hành vi cố tình vi phạm kỷ cương, coi thường phép nước? Vấn đề này có vẻ còn nghiêm trọng hơn cả chuyện biểu tình, vì quyền biểu tình của công dân còn được Hiến pháp ghi nhận đích danh. Vậy thì quý vị có định đòi hỏi mọi người cũng phải nhịn ăn, nhịn ngủ… cho đến khi có luật và được luật cho phép, giống như phải nhịn biểu tình hay không?

H.X.P.

9/8/2011

——

*  GS. TSKH – Viện sĩ Hoàng Xuân Phú, hiện làm việc tại Viện Toán học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện sỹ thông tấn Viện Hàn lâm Khoa học Heidelberg, Viện sỹ thông  tấn Viện Hàn lâm Khoa học Bavaria . Ông từng tham gia biểu tình tại Hà Nội phản đối Trung Quốc gây hấn.

Mời đọc: + Phiên họp Đại hội đồng Liên đoàn toán học thế giới: Giáo sư Hoàng Xuân Phú trúng cử ủy viên CDC (TT); Việt Nam có đại diện đầu tiên trong Liên Đoàn toán học thế giới (VOH);   + Viện Toán học (Việt Nam) (Wikipedia).

Kính tặng GS – Viện sĩ Hoàng Xuân Phú

Đỗ Trung Quân

Hàng ngày
Ta đi làm, đi về, đi chơi, đi nhậu
Họ cho cho chúng ta những quyền [tất nhiên] của chính ta
Và hết
Suốt mấy chục năm ròng
Ta sống, đi làm, đi về, đi chơi và đi nhậu…
Suốt mấy chục năm như thế
Họ dần cho ta thêm quyền nhu nhược, quyền khiếp sợ,
quyền nhìn chính chiếc bóng mình cũng hãi hùng
Cứ thế
Cứ thế…
Chúng ta đã mất dần trí nhớ mà không hay
Không biết…
Chỉ còn lại chiếc bóng thờ ơ , bại liệt
Họ cho họ quyền đi làm [giàu] đi chơi [bời]
Họ cho họ [nhiều] cái nhà [lầu], họ cho họ quyền [giấu] luật
Quyền [bôi đen] sự thật
Quyền sống [trên] pháp luật
Hàng chục năm như thế
Chúng ta đã chết mà [tưởng] sống…
May thay
Tổ quốc lâm nguy
May thay kẻ thù ngoài cửa
May thay
Sự đớn hèn không tất cả
Sự ngu dốt không tất cả
Sự dối trá không tất cả.
Nên bây giờ
Chúng ta được biết đích thực
quyền được sống cho ra con người
Ta cảm ơn chúng mày những kẻ thù ngoài cửa
Nhe nanh cắn vào Tổ quốc ta
Nhờ thế
Hôm nay
Chúng ta thôi còn nhìn vào bóng mình sợ hãi.

Sài Gòn, Việt Nam

222 bình luận trước “280. Quyền biểu tình của công dân”

 1. […] Quyền biểu tình của công dân […]

 2. […] Một số khía cạnh hình sự của vụ án Tiên Lãng – Hải Phòng;  – 280. Quyền biểu tình của công dân.{jcomments […]

 3. […] * Cùng tác giả:  –  1271. Lực cản Nhà nước pháp quyền;  – 1018. Vẽ mặt thật “Chiến binh cầm bút”;  – 973. Hãy để lương tâm lên tiếng một lần!; – 736. Một số khía cạnh hình sự của vụ án Tiên Lãng – Hải Phòng;  – 280. Quyền biểu tình của công dân. […]

 4. […] * Cùng tác giả:  –  1271. Lực cản Nhà nước pháp quyền;  – 1018. Vẽ mặt thật “Chiến binh cầm bút”;  – 973. Hãy để lương tâm lên tiếng một lần!; – 736. Một số khía cạnh hình sự của vụ án Tiên Lãng – Hải Phòng;  – 280. Quyền biểu tình của công dân. […]

 5. […] * Cùng tác giả:  –  1271. Lực cản Nhà nước pháp quyền;  – 1018. Vẽ mặt thật “Chiến binh cầm bút”;  – 973. Hãy để lương tâm lên tiếng một lần!; – 736. Một số khía cạnh hình sự của vụ án Tiên Lãng – Hải Phòng;  – 280. Quyền biểu tình của công dân. […]

 6. […] 280. Quyền biểu tình của công dân. […]

 7. […] * Cùng tác giả:  –  1271. Lực cản Nhà nước pháp quyền;  – 1018. Vẽ mặt thật “Chiến binh cầm bút”;  – 973. Hãy để lương tâm lên tiếng một lần!; – 736. Một số khía cạnh hình sự của vụ án Tiên Lãng – Hải Phòng;  – 280. Quyền biểu tình của công dân. […]

 8. […] Cùng tác giả, đăng trên Ba Sàm:  280. Quyền biểu tình của công dân (9-8-2011); +736. Một số khía cạnh hình sự của vụ án Tiên Lãng – Hải […]

 9. […] Cùng tác giả, đăng trên Ba Sàm:  280. Quyền biểu tình của công dân (9-8-2011); + 736. Một số khía cạnh hình sự của vụ án Tiên Lãng – Hải […]

 10. […] tác giả, trên Ba Sàm:  –  280. Quyền biểu tình của công dân (9-8-2011); – 736. Một số khía cạnh hình sự của vụ án Tiên Lãng – Hải […]

 11. […] Cùng tác giả, trên Ba Sàm: – 280. Quyền biểu tình của công dân ;  – 736. Một số khía cạnh hình sự của vụ án Tiên Lãng – Hải […]

 12. […] Bài viết của TS Hoàng Xuân Phú: – 280. Quyền biểu tình của công dân. – 736. Một số khía cạnh hình sự của vụ án Tiên Lãng – Hải Phòng. Share […]

 13. […] Cùng tác giả:  + 280. Quyền biểu tình của công dân (Ba Sàm, 20/8/2011);  + Giáo sư Hoàng Xuân Phú trúng cử ủy viên CDC (Tuổi trẻ, […]

 14. […] blogger Ba Sàm đăng tải bài viết của Giáo sư, Viện sỹ Hoàng Xuân Phú nói về quyền biểu tình của công […]

 15. Góc ba đỉnh said

  Quyền được ăn được ngủ được đ..,được i… là những quyền mặc định, không phải đưa vào HP.

 16. Phạm Việt Bằng said

  Cám ơn GS.VS. Hoàng Xuân Phú về bài viết quá hay. Đúng là tư duy toán học, logic chặt chẽ, đến các luật sư chuyên ngành cũng phải ngả mũ. Đọc bài của giáo sư, khiến ta phải suy nghĩ về quyền công dân của mình, đã rõ như thế mà sao ta cứ u mê! Có lẽ bởi quá lâu rồi dân ta bị chìm trong tư tưởng nô lệ, bởi thói xin-cho. Con người bị đè nén quá lâu nên sinh ra hèn hạ, ích kỷ, sợ sệt. Dân trí thấp kém nên phải thức tỉnh dần dần. Xin thưa với giáo sư, nhà cầm quyền mong dân như thế lắm, để dễ bề bắt nạt. Họ nói mồm leo lẻo sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật (xưa các cụ bảo “nói như vẹm – VM (Việt Minh}”) nhưng thực chất ngồi xổm trên luật pháp, đổi trắng thay đen không biết ngượng. Nói lý với bọn vô sản lưu manh, lại kiêu ngạo cộng sản (lời ông Lênin) thì khác nào nói với cái đầu gối!

 17. […] blogger Ba Sàm đăng tải bài viết của Giáo sư, Viện sỹ Hoàng Xuân Phú nói về Bấm quyền biểu tình của công […]

 18. […] Hoàng Xuân Phú [*] Theo Anh Ba Sàm […]

 19. TN said

  Các bác cựu chiến binh ơi, các bác hưu tri ơi! Xin các bác đừng lo về cuộc sống của mình sau này, một xã hội mới, một chính quyền mới sẽ đảm bảo cuộc sống cho tất cả về lương bổng, hưu trí, đặc biệt cho những anh hùng liệt sĩ, tử sĩ, thương binh, bệnh binh trong các cuộc kháng chiến vừa qua, cũng như cho các bác hưu trí nữa. Đó là điều bình thường của một xã hội dân chủ, văn minh. Các bác có thể kiểm tra việc này ở các quốc gia hậu cộng sản: Đông Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungari… Ớ các quốc gia trên đều đảm bảo việc lương bổng hưu trí cho tất cả mọi người, kể cả những người đã phục vụ đắc lực cho chính quyền cộng sản. Xin các bác có lòng tin cho sự thay đổi này và ủng hộ cho con cháu của mình xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, cỗ vũ và truyền cho các cháu thanh niên, sinh viên truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Trung với nước, hiếu với dân. Mong lăm thay. Kính

 20. salem78 said

  Thật nực cười, nếu nghị quyết cấm tụ tập đông người lập hội, nhóm thì trận bóng đá nào Việt Nam thắng thì toàn dân tụ tập đường phố sẽ cũng trấn áp à?
  Có ai trả lời hộ tôi được không? liệu có phải tổng số đảng viên chiếm 3% trên tổng số 100 triệu dân số là thành phần tinh túy nhất của xã hội hay không mà 97 triệu dân còn lại không thể thay đổi?

 21. […] blogger Ba Sàm đăng tải bài viết của Giáo sư, Viện sỹ Hoàng Xuân Phú nói về Bấm quyền biểu tình của công […]

 22. Thư Sinh Áo Vải said

  HƯỚNG VỀ ĐẤT TỔ

  Con dân nước Việt toàn cầu
  Hướng về đất tổ nguyện cầu bình an
  Nguyện cầu lịch sử sang trang
  Nghìn năm văn hiến vẻ vang giống nòi

  Những người yêu nước xa xôi
  Trong tim vẫn vẹn giống nòi Lạc Long
  Tự hào con cháu Lạc Hồng
  Xa xôi cách trở vẫn không quên nguồn

  Nguyện cầu về đất Mẹ luôn
  Trắng đêm thao thức lệ tuôn bao lần
  Tuy xa nhưng cũng rất gần
  Gần trong suy nghĩ cùng dân xuống đường

  Mai này đất Mẹ thân thương
  Có còn vững bước xuống đường đấu tranh ?
  Hát đi Chị ! hát đi Anh !
  Hát vang lên khúc quân hành Tự Do.

 23. QuangPhong said

  Quá tuyệt vời.Hoan hô Giáo sư.Lý luận chặt chẽ,mạch lạc,đúng đắn, logich như toán học,dễ hiểu,….. đúng là giáo sư Toán học,hơn gấp bội lần nhiều GS-TS ở các Ban tuyên giáo,tuyên huấn,tạp chí CS ,…. và các phóng viên kiểu NV Minh – báo QĐND,Quý Thanh-báo An ninhTG…
  Cám ơn Giáo sư.

 24. […] blogger Ba Sàm đăng tải bài viết của Giáo sư, Viện sỹ Hoàng Xuân Phú nói về Bấmquyền biểu tình của công […]

 25. […] Xuân Phú [*] Theo Anh Ba Sàm – Kẻ đúng thì rụt rè, do dự, vì e là phạm luật Người sai lại năng nổ, […]

  • Ba Phải said

   Tôi xin đề nghị. Để tránh bị kết tội “phá vỡ tình hưũ nghị …”. Hôm nay đi biểu tình chúng ta chỉ đả đảo “NƯỚC LẠ + TẦU LẠ” đã
   xâm phạm chủ quyền Việt Nam, mưu đồ lấn chiếm biển đảo của Việt Nam. Chúng ta không đả đảo Trung Cộng, chúng ta chỉ đả
   đảo “nước lạ và tầu lạ”, chúng ta đi thành hàng lối có trật tự. Nhà cầm quyền sẽ không qui chụp được bất cứ tội gì để lấy cớ đàn
   áp, bắt bớ hay đánh đập chúng ta. Tôi vì hoàn cảnh xa xứ nên chỉ có thể nặn cái óc xem có góp được ý kiến gì hay để ủng hộ
   quí vị và các bạn. Chúc sức khoẻ và chiến thắng.

 26. Chẳng lẽ bình minh không có ở Việt nam hả ông mặt giời.

  http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=-sUDB_WbjV

 27. […] blogger Ba Sàm đăng tải bài viết của Giáo sư, Viện sỹ Hoàng Xuân Phú nói về Bấm quyền biểu tình của công […]

 28. Ẩn danh said

  Hiến pháp 1992 và điều 69 được ra đời trong hoàn cảnh này:

  …”Do sự sụp đổ của đế quốc Nga Xô, chế độ CSVN cảm thấy bị lung lay. Những lãnh tụ cộng đảng suy luận rằng các chính quyền cộng sản bị sụp đổ là vì đảng không kiểm soát và chỉ huy được quân đội. Tại Nga Xô và Đông Âu, quân đội đã không chịu nghe lệnh đảng để đàn áp nhân dân. Tại Trung Quốc, trong vụ Thiên An Môn, quân đoàn 38 tại quân khu Bắc Kinh đã từ chối không đàn áp sinh viên khiến chính phủ phải huy động các quân đoàn khác từ xa tới. Vì thế, một mặt đảng gia tăng ngân sách quốc phòng, củng cố lại hệ thống đảng ủy trong quân đội, mặt khác, tăng cường vị thế của quân đội trong trung ương đảng và bộ Chính Trị”…

  Trích từ “Sau bức màn đỏ-hậu trường chính trị Việt Nam sau năm 1975” của tác giả Hoàng Dung

 29. Ẩn danh said

  Cái “thông báo phản động” : Một “Thông Báo không có số, không chữ ký, không đối tượng …” đó chính là của bọn “phản động” giả danh UBND tp Hà Nội phổ biến ! Có khi nào UBND hay chính quyền của thủ đô ngàn năm văn vật lại lại hành động ngu xuẩn như thế tại thế kỷ 21 ?

 30. VNTG said

  Có lẽ thời khắc, hoàn cảnh hôm nay đã khiến tôi cảm nhận bài viết của GS. TSKH – Viện sĩ Hoàng Xuân Phú như đang mở toang cánh cửa cuối cùng để những tia nắng muộn hối hả chạy ùa vào nơi tăm tối của đất nước; để chúng ta nhìn rõ mặt nhau và siết chặt tay hơn! (Xin lỗi cho tôi miễn nắm tay bác hùng)
  Phải! Nói lên điều mình nghĩ đó là quyền của mỗi con người! Khi tổ quốc trước họa xâm lăng càng không thể ngăn cản nhân dân cất lên tiếng nói yêu nước. Chỉ có quân thù mới mong nhân dân khiếp nhược để chúng dễ bề xua quân đánh cướp. Thật bất nhẫn! Lũ “BA CHẤM” đang ra sức cắn xé từ trong! Chính hoàn cảnh như thế này, bài viết của GS. thật sự thức tỉnh quyền căn bản mà suốt mấy chục năm qua vì quên nó bao nhiêu thân phận phải dập vùi. Lũ ô hợp phè phỡn trên máu xương cha ông, chúng chia nhau từng miếng thịt đồng bào. Hãy thức tỉnh! hãy thức tỉnh hỡi đồng bào! Hãy đứng lên bảo vệ non sông! Lũ ba chấm có thể bán rẻ dòng tộc, có thể bán rẻ danh dự chúng, nhưng quyết ngăn chặn chúng bán đi Tổ Quốc này!
  SÀI GÒN ƠI! ĐẤT NƯỚC ƠI! XIN ĐỪNG ĐẺ HÀ NỘI MỘT MÌNH LẺ LOI!
  Chân thành cảm ơn Giáo sư! Đây là bài viết hay nhất mà tôi may mắn được đọc!!!

 31. Ẩn danh said

  NGUỒN SÁNG
  Đêm đen
  Kìm kẹp ngọn đèn
  Gãy lửa
  Vẫn vinh danh nguồn sáng.
  (Phùng Cung, Xem đêm, NXB Văn hóa thông tin, 1995, tr. 109)

 32. Minhhoang said

  Vịt tui vừa dâng nén hương cho Anh Linh đất Việt, nguyện xin các Đấng Anh Hùng-Liệt Nữ phù trợ cho những dấu chân cùng các bàn tay nhỏ bé đang tự vươn lên bất chấp phong ba, bão tố đang chực chờ trước mặt.

  Những bước chân nầy đang là những bước chân Phù Đổng, trẻ trung nhưng không non nớt, uyển chuyển nhưng không gẫy giòn, những bàn chân “phá Ân vệ quốc”. “Tre già, măng mọc”, đồng hành cùng một điệp khúc yêu giống thương nòi.

  Bàn tay nhỏ, nghìn năm sau vẫn gom nhặt từng lũy tre làng mà quật thẳng vào quân cướp nước. Cũng với bàn tay nhỏ bé nầy, mà Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản phất phơ dưới cờ “Phá cường địch. Báo Hoàng ân”, sử sanh vẫn luôn soi sáng.

  Xin cho Vịt tui được ngưỡng vọng qua những việc làm cao cả nầy trong những tuần lễ dài liên tục, mà rạng sáng hôm nay là một trong những đỉnh điểm chói ngời.

  Tuy không được đồng hành cùng các Vị, nhưng Vịt tui xin dâng thêm chén rượu để ấm lòng người ra đi với câu thề Sát Thát.

  Đốt thêm một nén hương trầm, xin dâng lên Ơn trên luôn phù trợ mọi sự may lành đến các Vị.

  “Là mây theo làn gió tôi bay khắp trờii
  Nghìn xưa oai hùng đó nên xin tiếp lời
  Là người xin được một lần nằm xuống
  Nhìn anh em đứng lên cắm cao ngọn cờ.”-Tự Nguyện.

  Vịt trời.

 33. Giám đốc học viện chống tự diễn biến said

  Bây giờ lại có chiến dịch chống “tự diễn biến”. Ngu gì mà ngu đến mức ko thể chịu nổi. Lo làm sao cho đất nước mạnh giàu mới là mục đích. Có cái thứ đâu chỉ lo bảo vệ cái danh, cái ghế, cái thể chế. Bảo vệ được thể chế mà dân đói khổ như thế này thì thể chế ấy là thể chí gì ???

  Gần 40 năm hoà bình rồi mà dân ta vẫn làm vật thí nghiệm cho những kẻ ngu muội, bảo thủ mãi.

  • ha noi said

   Bên DLB không thể gửi Còm được. Khẩn thiết thông báo anh em dù chỉ còn vài giờ:
   Tôi mới được anh bạn thân làm bên an ninh cho biết sáng nay có một cuộc họp tuyệt mật do Thành ủy HN chủ trì. Các thành phần tham gia gồm Sở CA HN, Quân khu Thủ Đô (đại diện tăng thiết giáp và đặc nhiệm dù cùng dự), An ninh, Tuyên giáo, PCCC, 1 đại biểu Đảng ủy Sở Y tế HN. Có chủ trương đàn áp mạnh nếu cần thiết (khi chỉ thị trực tiếp từ BCT đến người có trách nhiệm của Hà Nội) nhưng tuyệt đối tránh gây thương vong. Các công cụ cho phép dùng là dùi cui, hơi cay, vòi rồng, đạn cao su. Cuộc họp có nhắc rút kinh nghiệm vụ đạp mặt vì cho là không cần thiết, gây ảnh hưởng xấu. Có một xe tăng được đưa từ Ba Vì về ém trong khuôn viên Nhà khách Bộ QP số 1 Phạm Ngũ Lão(mang tính chất đe dọa). Lữ đoàn dù đặc nhiệm bảo vệ TW được quán triệt tình hình từ 1 tháng nay và được đặt trong tình trạng khẩn cấp.
   Vội báo cho anh em chúng ta biết đề phòng. Đã dấn thân vì Tổ Quốc là chấp nhận thôi. Không tài nào chợp mắt nổi. Mong trời sáng mau để chúng ta bên nhau. Tổ Quốc Việt Nam anh hùng và bi thương không thể mất. Đả đảo Trung Cộng xâm lược!

   • Ẩn danh said

    Có phải không vậy, người ta biểu tình yêu nước cùng đứng một phe với chính phủ để đấu tranh lại âm mưu xâm lược của TQ, số lượng chỉ vài trăm người, thành phần chủ yếu các em học sinh, sinh viên và một số trí thức, văn nghệ sĩ,…Lẽ nào chính quyền ngu đến mức cho rằng cuộc biểu tình ngày mai có hàng vạn người với mục đích lật đổ chế độ.

    Em không tin, mấy bác bên DANLAMBAO là hay quá lời lắm (nào là xe tăng, lữ đoàn dù,..), độc giả ở ANHBASAM và NGUYENXUANDIEN khó tin mấy thông tin kiểu này lắm

 34. efacx said

  Pháp Luật.

  Sau khi có thông báo cấm dân biểu tình vì nhà nước chưa có luật cho phép biểu tình, hòm thư của chánh án Tòa Án ND tối cao nhanh chóng đầy ních. Một đơn tố cáo có ghi: “Lợi dụng sự sơ hở của pháp luật, đồng chí bí thư chi bộ chỗ tôi đã nhiều lần đi ỉa”.

 35. Ông giáo già said

  Xin cảm ơn trí tuệ và nhân cách của GS. TSKH – Viện sĩ Hoàng Xuân Phú và các nhân sĩ. Nhân đây xin chia sẻ với các bạn “HỊCH tiến sĩ” do một người “bạn già” đáng kính gửi cho tôi lâu lắm rồi

  HỊCH tiến sĩ

  Ta cùng các ngươi
  Sinh ra phải thời bao cấp
  Lớn lên gặp buổi thị trường.
  Trông thấy:
  Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng
  Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương nghìn thước
  Nhật đưa rô bốt na nô vào thám hiểm lòng người
  Pháp dùng công nghệ gen chế ra cừu nhân tạo…
  Thật khác nào:
  Đem cổ tích biến thành hiện thực
  Dùng đầu óc con người mà thay đổi thiên nhiên!
  Ta thường tới
  bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa
  Chỉ giận chưa thể đuổi kịp nước Nga, vượt qua nước Mỹ, mà vẫn chỉ hơn Lào, hao hao Băng la đét.
  Dẫu cho trăm thân này phơi trên sao Hỏa, nghìn xác này bọc trong tàu ngầm nguyên tử, ta cũng cam lòng.

  Các ngươi ở cùng ta,
  Học vị đã cao, học hàm không thấp
  Ăn thì chọn cá nước, chim trời
  Mặc thì lựa May Mười, Việt Tiến
  Chức nhỏ thì ta… quy hoạch
  Lương ít thì có lộc nhiều.
  Đi bộ A tít, Cam ry
  Hàng không Elai, Xi pic.
  Vào hội thảo thì cùng nhau tranh luận
  Lúc tiệc tùng thì cùng nhau “dô dô”.
  Lại còn đãi sỹ chiêu hiền
  Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, ai cũng có phần, không nhiều thì ít.
  Lại còn chính sách khuyến khoa
  Doanh nghiệp, giáo viên, trí thức, nông dân nhận cúp, nhận bằng còn thêm tiền thưởng.
  Thật là so với:
  Thời Tam quốc bên Tàu, Lưu Bị đãi Khổng Minh,
  Buổi hiện đại bên Nga, Pu tin dùng Mét vê đép,
  Ta nào có kém gì?

  Thế mà, nay các ngươi:
  Nhìn khoa học chậm tiến mà không biết lo
  Thấy công nghệ thụt lùi mà không biết thẹn
  Giáo sư ư? Biết “Thần đèn” chuyển nhà mà chẳng chạnh lòng
  Tiến sỹ a? Nghe “Hai lúa” chế tạo máy bay sao không tự ái?
  Có người lấy nhậu nhẹt làm vui
  Có kẻ lấy bạc cờ làm thích
  Ham mát xa giống nghiện “u ét đê”
  Ghét ngoại ngữ như chán phòng thí nghiệm
  Chỉ lo kiếm dự án để mánh mánh mung mung
  Không thích chọn đề tài mà nghiên nghiên cứu cứu
  Ra nước ngoài toàn muốn đi chơi
  Vào hội thảo chỉ lo ngủ gật
  Bệnh háo danh lây tựa vi rút com pu tơ
  Dịch thành tích nhiễm như cúm gà H5N1
  Mua bằng giả để tiến sỹ, tiến sy
  Đạo văn người mà giáo sư, giáo sãi.
  Thử hỏi học hành như rứa, bằng cấp như rứa, thì mần răng hiểu được chuyện na niếc na nô?
  Lại còn nhân cách đến vậy, đạo đức đến vậy, thì có ham gì bút bút nghiên nghiên.
  Cho nên
  “Tạp chí hay” mà bán chẳng ai mua
  “Công nghệ tốt” mà không người áp dụng.
  Đề tài đóng gáy cứng, chữ vàng, mọt kêu trong tủ sắt
  Mô hình xây tường gạch, biển xanh, chó ị giữa đồng hoang.
  Hội nhập chi, mà ngoại ngữ khi điếc, khi câm?
  Toàn cầu chi, mà kiến thức khi mờ, khi tỏ?
  Hiện đại hóa ư? vẫn bám đít con trâu
  Công nghiệp hóa ư? toàn bán thô khoáng sản
  Biển bạc ở đâu, để Vi na shin nổi nổi chìm chìm, lưởi bò liếm liếm
  Rừng vàng ở đâu, khi bô xít đen đen đỏ đỏ
  Thật là:
  “Dân gần trăm triệu ai người lớn
  Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”!

  Nay nước ta:
  Đổi mới đã lâu, hội nhập đã sâu
  Nội lực cũng nhiều, đầu tư cũng mạnh
  Khu vực có hòa bình, nước ta càng ổn định
  Nhân tâm giàu nhiệt huyết, pháp luật rộng hành lang
  Thách thức không ít, nhưng cơ hội là vàng!
  Chỉ e:
  Bệnh háo danh không mua nổi trí khôn
  Dịch thành tích chẳng làm nên thương hiệu.
  Giỏi mánh mung không lừa nổi đối tác nước ngoài
  Tài cờ bạc không địch nổi hắc cơ quốc tế.
  Cặp chân dài mà nghiêng ngả giáo sư
  Phong bì mỏng cũng đảo điên tiến sỹ.
  Hỡi ôi,
  Biển bạc rừng vàng, mà nghìn năm vẫn mang ách đói nghèo
  Tài giỏi thông minh, mà vạn kiếp chưa thoát vòng lạc hậu.

  Nay ta bảo thật các ngươi:
  Nên lấy việc đặt mồi lửa dưới ngòi pháo làm nguy;
  Nên lấy điều để nghìn cân treo sợi tóc làm sợ
  Phải xem đói nghèo là nỗi nhục quốc gia
  Phải lấy lạc hậu là nỗi đau thời đại
  Mà lo học tập chuyên môn
  Mà lo luyện rèn nhân cách
  Xê mi na khách đến như mưa
  Vào thư viện người đông như hội
  Già mẫu mực phanh thây Gan ruột, Tôn Thất Tùng chẳng phải là to
  Trẻ xông pha mổ thịt Bổ đề, Ngô Bảo Châu chỉ là chuyện nhỏ
  Được thế thì:
  Kiếm giải thưởng “Phiu” cũng chẳng khó gì
  Đoạt Nô ben không là chuyện lạ
  Không chỉ các ngươi mở mặt mở mày, lên Lơ xút, xuống Rôn roi
  Mà dân ta cũng hưng sản, hưng tâm, vào Vi la, ra Rì sọt.
  Chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu
  Mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng,
  Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí,
  Mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm.
  Chẳng những tên tuổi ta không hề mai một,
  Mà thương hiệu các ngươi cũng sử sách lưu truyền.
  Trí tuệ Việt Nam thành danh, thành tiếng
  Đất nước Việt Nam hóa hổ, hóa rồng
  Lúc bấy giờ các ngươi không muốn nhận huân chương, phỏng có được không?
  Nay ta chọn lọc tinh hoa bốn biển năm châu hợp thành một tuyển, gọi là Chiến lược
  Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời ta dạy bảo thì suốt đời là nhà khoa học chính danh.
  Nhược bằng không tu thân tích trí, trái lời ta khuyên răn thì muôn kiếp là phường phàm phu tục tử.
  Vì:
  Lạc hậu, đói nghèo với ta là kẻ thù không đội trời chung
  Mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn trừ hung, không lo rửa nhục
  Giữ một ngọn cỏ, cành cây, giọt nước trong gian sơn ta cũng làm ta quên ăn mất ngũ
  Mà các ngươi cứ điềm nhiên lo tranh quyền đoạt lợi
  Chẳng khác nào quay mũi giáo mà đầu hàng, giơ tay không mà thua giặc.
  Nếu vậy rồi đây không biết dân Việt ta đi về đâu nữa, ta cùng các ngươi há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất này nữa?
  Trí thức là nguyên khí quốc gia
  Cho nên ta mới thảo Hịch này
  Xa gần nghiên cứu
  Trên dưới đều theo!

 36. nguoi hanoi said

  Nguyen the Thao, chu tich UBND thanh pho Ha noi sau nay ma ve huu ,chac chi lam duoc xe om !!! Nhin cai mat trong ham tai ! Cai mat do ma di ngoai giao thi dung la chi lam ngheo them cai dat nuoc khon nan nay !

  • Vô Lý said

   Bạn so sánh như vậy không được, tại sao bạn lại coi thường người lao động chạy xe ôm? Bạn phải đặt câu hỏi vì sao xã hội này lại còn đày bất công, vì sao tất cả dân ta không phải ai cũng no đủ.?
   Lại nữa, bạn đừng nghĩ là những người như Ng Thế Thảo sau này về hưu phải đi chạy xe ôm, tiền của vơ được lúc đương chức đem đi làm …từ thiện?
   Tôi cũng phải công nhận với bạn là nhìn mặt họ, tôi cũng muốn ói.

  • But Tre said

   Gui chu tich Nguyen The Thao va Bi Thu Pham Thanh Nghi

   Boi lu dan den ngu qua lon ,
   Cho nen thang dot no lam quan.

   Neu cac ong nghi vay ma ngoi xom len luat phap de dua ra 1 ban cong van dan ap bieu tinh ,bat chap viec cha dap len cac quyen co ban cua nguoi dan,thi cac ong da sai lam lon.
   Quan la nhat thoi con dan van dai

 37. Tìm hiểu luật quốc tế said

  Tôi vừa tìm được 1 bài viết hữu ích , Rất phù hợp cho những ai muốn dựa vào pháp luật để bảo vệ mình(vẫn dựa trên cơ sở các luật về quyền công dân- ví dụ điều 69….) + 1 luật sư có tâm huyết và 1 hội đồng thẩm phán( Tòa án) chuẩn!
  Xin chia sẻ cùng các bạn

  http://sgtt.vn/Thoi-su/Quoc-te/151538/Duc-Nha-nuoc-nguoi-dan-va-cong-boc-cua-dan.html

  Đức: Nhà nước, người dân và công bộc của dân

  SGTT.VN – Những câu chuyện xảy ra ở Đức giúp hình dung cách hành xử của bộ máy công quyền để bảo vệ người dân.

  Hầu như nhà nước nào khi ra đời cũng tuyên bố “của dân, do dân, vì dân”, nếu không, không thể ra đời; tuyên ngôn đó có thể tìm thấy trong hiến pháp của bất kỳ nhà nước nào, thể chế chính trị nào, đảng cầm quyền nào. Nhưng con người trong bộ máy nhà nước không phải thần thánh, hay bậc tu hành đắc đạo không “tham, sân, si”, chính họ cũng là những người dân vì mưu sinh, chỉ khác công cụ mưu sinh lại là quyền lực công, nên luôn có nguy cơ bị lạm dụng, gây thiệt hại cho lợi ích của người dân (và cả nhà nước)….
  ……
  Rốt cuộc chức năng nhà nước bảo vệ người dân trước những “công bộc” của họ không phải bỗng dưng, hay chỉ cần kêu gọi, hoặc giáo dục tư tưởng công bộc, là có, mà nhà nước phải được chế tài bởi hiến pháp vốn có chức năng đưa ra những thước đo, chuẩn mực, quy tắc xử sự, giới hạn pháp lý nhà nước được phép làm, theo đúng những đòi hỏi của chủ nhân nó là người dân. Và chỉ khi, bất kỳ lúc nào và bất cứ ở đâu, hiến pháp đều có thể viện dẫn để xem xét những thiệt hại của người dân do nhà nước gây ra, thì hiến pháp đó mới được coi là có giá trị sử dụng, và người dân mới có cơ sở pháp lý cao nhất như một tấm bùa hộ mệnh, để yên tâm tin tưởng nhà nước có trách nhiệm bảo vệ họ.

 38. Trần Chung Ngọc said

  Vấn đề này bác Phú viết thì những anh em đã vào trang của bác BS đều đã hiểu, thích và đồng tình. Còn những kẻ đạp vào mặt dân, bạn của kẻ đạp vào mặt dân, đồng chí hướng với kẻ đạp vào mặt dân, xúi giục, bắt đạp vào mặt dân thì không có thuốc chữa đâu. Đi biểu tình thì vẫn phải học, đọc kỹ cẩm nang biểu tình, dù là biểu tình yêu nước. Biểu tình là một trong các biểu hiện đầu tiên của dân chủ.

 39. […] blogger Ba Sàm đăng tải bài viết của Giáo sư, Viện sỹ Hoàng Xuân Phú nói về Bấm quyền biểu tình của công […]

 40. NGÀY MAI TẤT CẢ BÁO LỀ PHẢI SẼ VIẾT BÀI VỀ GS PHÚ ” NGỘ NHẬN VỀ BIỂU TÌNH ” MỜI QUÝ VỊ ĐÓN ĐỌC

 41. Đừng vô cảm said

  Tôi nghĩ UBND TP.Hà Nội muốn đứng ra đăng cai các cuộc biểu tình yêu nước nên mới có thông báo đến các anh em biểu tình yêu nước làm ăn cá thể, manh mún ấy mà! Chắc là UBND TP.Hà Nội sẽ tổ chức biểu tình hoành tráng hơn cả 1000 năm Thăng Long ấy chứ! Tựu chung lại là vẫn biểu tình yêu nước thôi…

 42. Người Sài Gòn said

  Bài viết của GS rất hay và có sức thuyết phục . Người dân VN lâu nay không biết mình có những quyền gì và cũng không quan tâm xem mình co quyền gi , bởi thực ra họ có quyền gì đâu .

 43. Ẩn danh said

  Các bác ơi ngày mai sẽ có biểu tình có tổ chức ở Cung Thiếu Nhi, chắc UBND TP.Hà Nội họ đứng ra tổ chức, sẽ có biểu tình quốc lập song song với biểu tình dân lập đấy!

 44. HỒNG LĨNH said

  CHÚNG TA CẦN POTO BÀI VIẾT NÀY RỒI PHÓNG TO RA LÀM BIỂU NGỮ ĐỂ NGÀY MAI 21/8 CHÚNG TA BIỂU TÌNH , CHÍNH QUYỀN CHẮC PHẢI BÓ TAY

 45. khatshanoi said

  Đây là cẩm nang với kiến thức pháp luật cơ bản vô cùng quan trọng mà mỗi công dân, đặc biệt là những người yêu nước cấp tiến vì tự do dân chủ và công lý cho một VN tương lai cần phải có. Nắm vững những lý luận, lý lẽ cơ bản đã dẫn, mọi người có thể yên tâm vận dụng vào những tình huống cụ thể trình bày/lý giải/tranh luận rất thoải mái với những quan điểm trái ngược với những gì Hiến Pháp và PL quy định.
  Rất mong GS. H.X. Phú sẽ chia xẻ nhiều hơn nữa với độc giả trong tiến trình xây dựng Văn Hóa Chính trị-Xã hội vì Tự do, Dân chủ, Bình đẳng, Bác ái cho VN.
  Khatsiohanoi.

 46. toquocgoi said

  BaSam à!

  Tớ có biết về cô bé Huỳnh Thục Vy và cha là Huỳnh ngọc Tuấn ở Tam Kỳ, Quảng Nam. Tớ rất ngưỡng mộ và khâm phục sự can trường, dũng cảm, sắc sảo và hiểu biết của họ.
  Mong anh tạo sự liên kết, đưa thông tin về họ, hoặc đăng các bài viết họ lên đây để tất cả những ai quan tâm đến vận mệnh dân tộc, tương lai đất nước cùng chia sẻ anh nhé.

  Cám ơn anh!

 47. Một Con voi bị buộc chân từ bé said

  Đọc bài này của GS, VS Hoàng Xuân Phú và bài trước đây của GS Ngô Bảo Châu, làm tôi liên tưởng tới sức mạnh của hai quả bom nguyên tử mà Tổng thống Harry S Truman đã ném xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki năm 1945 (dĩ nhiên là chỉ làm liên tưởng tới hiệu quả tích cực: Là đòn cuối cùng khiến PX Nhật đã phải đầu hàng vô điều kiện Đồng minh, chính thức chấm dứt Thế chiến hai.

  Hy vọng của bom thứ hai này của GS Phú sẽ buộc phe Ra văn bản cấm biểu tình phải đầu hàng Đồng minh (những người biểu tình yêu nước) vô điều kiện!

 48. […] blogger Ba Sàm đăng tải bài viết của Giáo sư, Viện sỹ Hoàng Xuân Phú nói về Bấm quyền biểu tình của công […]

 49. vnm said

  Bình Loạn Viên đã nói
  20.08.2011 lúc 18:26

  Đảng và Nhà nước chỉ còn 01 trong 2 lựa chọn: HOẶC LÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC, HOẶC LÀ TỰ CÁCH LY KHỎI DÂN TỘC.
  Câu trả lời sẽ là những gì diễn ra vào sáng mai ở Hồ Hoàn Kiếm.
  —————————–
  chon cách thứ 2 là chắc rồi, đi lên thiên đường với tầu khựa

 50. […] blogger Ba Sàm đăng tải bài viết của Giáo sư, Viện sỹ Hoàng Xuân Phú nói về Bấm quyền biểu tình của công […]

 51. Nguyễn Trung Hiếu said

  đi biểu tình thôi

 52. […] Hoàng Xuân Phú, theo Anhbasam […]

  • PLB said

   Bài thơ của Anh Quân hay quá, rất hay. Cảm ơn anh đã gửi bài thơ nầy lên đây ( thay vì phải dắu nó trong lòng như bấy lâu)

 53. […] blogger Ba Sàm đăng tải bài viết của Giáo sư, Viện sỹ Hoàng Xuân Phú nói về Bấm quyền biểu tình của công […]

 54. dan den said

  Dan Sai gon đã nói
  20.08.2011 lúc 21:22

  Xin tóm tắt bài viết tuyệt vời của GS HXP thành một câu duy nhất để tiện cho việc khai minh dân thường: “Tại sao đảng lại lãnh đạo đất nước trong khi chưa có luật hoá về đảng thì được phép, còn người dân – đang là ông chủ của đảng- thì lại không có quyền biểu tình khi chưa có luật biểu tình?”

  Xin được huỵch toẹt thẳng ra đây một câu là: “Không xây dựng luật biểu tình chính là cướp đoạt quyền làm người, không xây dựng luật về sự lãnh đạo của đảng chính là để cho phép đảng viên tham nhũng mà ko ai dám làm gì cả”
  ————————-
  rất đúng, Nhân dân là chủ nhân thực sự của đất nước VN, chứ không phải đảng phái nào hết.

  • Tức anh Ách said

   Chân lý thuộc về kẻ mạnh.Kẻ mạnh là kẻ nắm con tin trong tay.Con tin là mạng sống, là tự do, là cơm áo gạo tiền.Bởi vậy một số sống và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại.Một số sống và làm việc theo pháp luật.Một số sống và làm việc theo cảnh sát khu vực và tổ trưởng dân phố.Đó là hiện trạng và cũng chính là nguyên nhân của hiện trạng.

 55. chi pheo said

  Gửi bác “Người dân Hà Nội đã nói“ Sang, Trọng, Hùng, Dũng hiểu chưa?. hay là Nghèo-Lú-Khùng-Điên dả hiểu thế có đươc không bác .Em xin vái bác GS Phú 3 vái,vì bài viết trên cả tuyệt vời cùa bác.Em xin Nhục hộ trăm ông,vạn bà giáo sư khác,các ông các bà mang tiếng là nhà khoa học ,nhưng cả đời không có nổi 1 bài đăng trên các tạp chí uy tín,Thôi em đi uống rượu với bố con nhà Bá Kiến đả,hẹn cả nhà lúc khác

 56. nicecowboy said

  Nhớ lần đầu tiên, cách nay khoảng 2 tháng, Cao bồi mạo muội cả gan viết cái còm trên blog anh 3S và blog Hiệu Minh có tựa : CHÍNH PHỦ (BỘ CÔNG AN) ĐÃ VI HIẾN khi không cụ thể hóa quyền biểu tình của người công dân được minh định trong Hiến Pháp bằng một bộ Luật.

  Lúc đó, chưa blog nào nói mạnh mẽ, phân tích việc biểu tình dưới khía cạnh pháp lý như ngày hôm nay. Thậm chí khi viết còm trên, Cao bồi còn bị vài phản ứng cho là đã sai vì theo họ : chuyện luật hóa quyền biểu tình không phải là trách nhiệm của Chính phủ, mà là của Quốc Hội. Lúc đó Cao Bồi cũng tranh luận lại một hồi dài, nói rõ QH VN hiện nay chỉ có thể thông qua dự thảo, dự án Luật. Còn nhiệm vụ sạon dự thảo Luật, đó là trách nhiệm của bộ, ban ngành liên quan trực thuộc Chính Phủ. Ngoài ra, còn có ý cho rằng nếu có Luật BT, thì lại càng gây thêm khó khăn cho những ngưòi dân đi biểu tình !!

  Ngày hôm nay, trắng đen đã rõ ràng, biểu tình là QUYỀN của công dân. Và soạn dự thảo luật biểu tình, là TRÁCH NHIỆM của Chính Phủ. Vậy không lẽ Quốc Hội vô can trong việc này ? Không thể chỉ là các ông bà Nghị gật, chỉ chờ đợi Chính Phủ đưa ra dự thảo thì lúc đó mới thông qua. Quốc Hội có trách nhiệm phải đôn đốc, đốc thúc Chính phủ, và thực hiện nhiệm vụ Giám sát của mình trong việc này. Thậm chí Ủy ban Thường Vụ QH có thể lập ra môt ủy ban lâm thời của QH để nghiên cứu soạn thảo dự Luật Biểu Tình (quyền theo qui định) trình QH thông qua, chứ không cần phải đợi Chính phủ.

 57. Đăng Quang. said

  Chỉ có thể góp thêm cùng các bác:Bái phục!
  Kính nể!Và xin đọc đi đọc lại nhiều lần bài này để nhập tâm.Vô cùng biết ơn Giáo Sư.Mong GS
  tiếp tục hỗ trợ,đóng góp cho Nhân dân,cho Tổ
  quốc.

 58. Long A said

  A3S còn được các bô lão kịu chiến binh vận động không yêu nước nữa này :

  http://jbnguyenhuuvinh.wordpress.com/2011/08/20/can-b%e1%bb%99-ph%c6%b0%e1%bb%9dng-giap-bat-co-ch%e1%bb%89-th%e1%bb%8b-c%e1%ba%a5m-bi%e1%bb%83u-tinh-c%e1%bb%a7a-%e1%bb%a7y-ban-nhan-dan-thanh-ph%e1%bb%91-ha-n%e1%bb%99i/?replytocom=2007#respond

  Mải viết mà em quên khuấy đi mất. Xin chúc mừng A3S có thêm “thành viên” mới !

  Editor: J.B. Nguyễn Hữu Vinh không phải là anh BS bác ạ, hai người khác nhau.

  • Long A said

   Thế hả ? “Cậu đánh máy” cho mình xin lỗi nhá !

   Mình hoàn toàn ủng hộ đây là thông tin cá nhân, nên không đòi hỏi gì thêm.

 59. Nguyễn Minh said

  Bài quá hay , yêu cầu CP, QH nếu thấy bài viết này không đúng thì phải phản hồi qua Báo chí để nhân dân thấy được sai, đúng. Không thể ngang nhiên đàn áp người biểu tình . biểu tình để tỏ cho thế giới biết rằng tôi đang bị ăn cướp , nếu Đ & CP bóp họng người dân có nghĩa rằng họ đồng thuận với kẻ cướp,
  Các Luật sư phải lên tiếng, các người am hiểu Hiến pháp như nào, Luật pháp như thế nào ? GS Phú một nhà Khoa học tự nhiên nhưng phân tích về Luật học , hiến pháp , pháp luật một cách rõ ràng . Hay các LS cũng sợ như CHHV .
  -Tôi mong ước sao người dân biểu tình phản đối bọn ăn cướp được
  Bình an, không bị Công an đàn áp, bắt bớ, tù tội .
  -Tôi mong ước sao Chính quyền và CA không Vi hiến ,không phạm
  luật .

 60. Vthanh said

  Đúng là tinh hoa của Dân Tộc Việt !

 61. deleted said

  Qua tuyet voi

 62. Người dân Hà Nội said

  Sang, Trọng, Hùng, Dũng hiểu chưa?
  Một Hoàng Xuân Phú Cũng thừa tài năng
  Đôi dòng khai sáng trí năng
  Cho cả dân tộc một lòng tiến lên!

  • Tê Tê Tê Tê said

   Phải nói rằng tất cả bộ sậu của nhà cầm quyền VN hiện tại chưa có ai có khả năng để viết hay nói điều gì cho ra hồn ngoài cứ nhắc đi nhắc lại điều gí đó sẳn có, hoặc phải nhờ thư ký viết cho.

 63. Chích Chòe said

  Sau bài viết này của Bác HXP, có thể QH VN triệu tập phiên họp bất thường để sửa đổi Hiến pháp, bỏ quách cái điều 69 tai hại làm các quan ăn không ngon, ngũ không yên. Đưa NĐ 38/2005/NĐ-CP vào thay thế, nhưng để ban hành khẩn cũng cả tháng. Vậy là chúng ta có thể biểu tình an toàn tiếp thêm 4 CN nữa.hề..hề…..

 64. Vô cùng cảm ơn GS. TSKH. Viện sỹ Hoàng Xuân Phú!!!
  Bác Phú ơi!!! Bác lập luận chặt chẽ như giải toán thế này thì còn ai không tin, ai không hiểu!!!! Thật là dân TOÁN có khác!!! Kính phục bác vô cùng!!! Dân tộc này nhất định không chịu hèn kém!!! Nhiều cao thủ quá!!!! Cảm ơn MẸ VIỆT NAM!!!
  Tôi cuống cả lên để viết về sự cảm phục những người con đất Việt!!!
  Cảm ơn Bác Hoàng Xuân Phú!!!

 65. cuuchienbinhphiabac said

  TÔI LÀ ÔNG BỐ TỒI???,,,Không biết có phải như vậy không, nhưng từ khi biết có những blog lề trái(“rác rưởi”) mà VTV bật mí chê trách,vì tò mò nên tôi cũng vào xem thử cho biêt .Khổ nỗi từ lúc đó tôi thấy những bài viết của những trang này hay quá,nhân văn quá, yêu nước quá nên đầu óc tôi mở mang ra rất nhiều chứ không như các trang chính thông toàn đăng những chuyện giật gân, phản cảm. Thế là tôi liền nói với con trai tôi (cháu đã là thanh niên) những nhận xét của mình và khuyên con trai nên đọc những trang “rác rưởi” đó. Không biết tôi có phải ông bố tồi không mà khuyên con đọc những thứ “rác rưởi” như vậy. Nhân hôm nay được đoc bài này của giáo sư – viện sĩ Hoàng Xuân Phú tôi xin gửi vài tâm sự của mình. Các bạn đừng cười nhé. Hẹn ngày mai ở Hồ Gươm.

  • Sơn Đông said

   Tôi nghĩ bác là 1 ông bố có hiểu biết. Bác nên khuyên con và cả những người thân xung quanh mình nữa nên nhanh chân thu nhặt những thứ “Rác rưởi” này. Khó tìm được những bãi rác quý hơn vàng này trên đâu đó hơn 700 tờ báo của nhà nước. Họ đã được bao cấp bằng tiền thuế của nhân dân rồi mà không chịu chi lại cho người dân 1 ít. Rõ ràng là họ rất ki bo bác nhỉ..

  • Ẩn danh said

   What will be will be . Chuyen gi den se den thoi. Se den luc tung cai mat na cua bon Viet Gian roi xuong cho Dan Viet phi nho den ngan doi sau.

  • Victor007 said

   Em thì ngược lại. Em cứ chọn lọc một số bài “RÁC RƯỞI” kiểu này, in ra cho bố em và bác em đọc (mà họ toàn là Đảng viên trên 50 tuổi Đảng cả nhé). Hay em cũng là thằng con mất dạy hả các bác? Hu hu !

 66. Bài viết tuyệt hay! Gửi lời khâm phục anh Phú và lời thăm hỏi của vợ chồng tôi tới hai bạn Phú- Hà.
  Minh Thi- Vũ Ngọc Tiến

 67. Hà Huy Hùng said

  Bài viết này, nếu được một trong 4 ông tứ trụ đọc và hiểu được thì phúc cho Dân Ta.

  Gia đình có 03 thế hệ, tất cả đều có học thực, tuy là Ông, Bà nội tôi không có bằng TS, song trải nghiệm trong cuộc sống và qua cuộc chiến tranh, tri thức ông, bà nội tôi đáng kể lắm. Ba, Mẹ đều là dân tây học, là đảng viên. Anh, Em chúng tôi cũng vậy.

  Tối nay, cả 03 thế hệ nhà tôi đều đã đọc bài viết này, mọi người hưng phấn, sẻ chia quan điểm của mình.
  Ông Nội tôi nói, ước gì, ông TBT đảng ta, Nguyễn Phú Trọng và những người giúp việc cho ông ấy, đọc thông bài viết này, rồi họ cùng trao đổi đi đến thống nhất như gia đình ta. Thì phúc phận cho DânTộc Việt Nam mìnhlắm.
  Có lẽ ông, bà nội và ba, mẹ, em tôi cũng đang viết gì ! hoặc cũng đã comment cho bài viêt này.

  Tôi sẽ in ra và sáng sớm ngày mai, mang về quê cho các ông, bà, anh, em tôi đọc . .. . đề mọi người sống và làm việc tốt hơn, hành động đúng pháp luật, sáng suốt trong việc bảo vệ chủ quyền Quốc Gia và xây dựng đất nước.

  • Khách said

   Những ngươid giúp việc các bác lãnh đạo hầu hết là COCC. Họ rất kém năng lực. Thế nên họ ko giúp gì cho các lãnh đạo được. Có chăng họ chỉ làm nhiệm vụ xúi lãnh đạo làm theo ý họ.

  • Ẩn danh said

   Lãnh đạo có bản lĩnh thì mới dám dùng trợ lý là người có tài năng, từ sau thời Trường Chinh với trợ lý là GS.Trần Nhâm ra thì các lãnh đạo sau này của Việt Nam không có những trợ lý có đầu óc nữa

   Theo như nhà nghiên cứu Đặng Phong nói thì với vai trò trợ lý cho Trường Chinh, GS Trần Nhâm (cùng với những trợ lý khác) đã góp phần vào việc thay đổi tư duy của TC dẫn tới từ một người bảo thủ TC chuyển thành người đỡ đầu cho phong trào Đổi Mới thập niên 1986

   Hãy nhìn ông đương kim thủ tướng hiện nay, khi mới lên ông giải thể ngay ban tư vấn TT (gồm nhiều trí thức) có từ thời TT Võ Văn Kiệt, thay vào đó là những người cùng phe cánh (nhưng lại không có đầu)…hậu quả ra sao thì tất cả chúng ta đều đang bị (được) hưởng đây

 68. Ẩn danh said

  Bài này là bài chứng minh Luật-Toán có tên là:
  “Quyền biểu tình của công dân VN theo Hiến Pháp VN 1992”
  Tác giả:VS,GS TSKH HXP.

  Bài này rất bổ ích cho các thầy cô giáo và SV các trường Luật.

 69. […] https://anhbasam.wordpress.com/2011/08/20/280-quy%E1%BB%81n-bi%E1%BB%83u-tinh-c%E1%BB%A7a-cong-dan/#m… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. This entry was posted in […]

 70. Lý Đông Hoàng said

  Gs HXP xứng đáng là một chuyên gia thật sự về luật học. Lẽ ra những ông ( bà) trong BCT đã khai có bằng cử nhân hay Ts luật, thậm chí Ts triết học ( dù là Mác-Lênin cũng được0 phải có một tầm kiến thức uyên thâm như thế này thì hãy tự tin nhồi vào những cái ghế cao nhất của quyền lực NN ( dù là NN XHCN ), và đã ngồi vào đấy rồi thì phải “ăn nói” được ít nhất là …gần bằng thế này ( vì Gs HXP không phải là Gs-Ts Luật và Triết học…). Vậy mà than ôi, các vị cứ …ngậm hạt thị mãi thế ! Lại còn “tống” các quý tử nói còn ngọng vào TƯ UV nữa thì…ôi thôi, thương quá VN ơi ! Những nội dung ,kiến thức luật pháp cơ bản như thế này thì không triển khai cho toàn đảng, toàn dân học để “sống và làm việc theo pháp luật” thì mong mới có NN pháp quyền, chứ cứ “đỉnh cao trí tuệ” bắt con cháu học tấm gương ĐĐ HCM ( mà có “đỉnh cao” nào làm đúng lới của HCM đâu) thì…” 4 ngàn năm ta lại là ta/ Từ trong hang đá đi ra/ ngáp lên ngáp xuống rồi ta đi vào…” mà thôi.BT Phạm Q. Nghị và CT N.T. Thảo của HN nên vác sách bút đến học Gs HXP lấy vài tháng rồi hãy ra bản thông báo “Yêu cầu chấm dứt…” cho nó khỏi thẹn với ông bà tổ tiên và bạn bè khắp năm châu bốn biển khi chúng ta đang “vừa rún vừa đeo” đòi hội nhập với thế giới văn minh toàn cầu, nhưng vẫn còn cố …sĩ diện hão!!!

 71. Ẩn danh said

  Duy (Ha Noi)

  Bao lâu nay mình đã quá thờ ơ với đất nước mình
  Cảm ơn những người đã khơi dậy lòng yêu nước

 72. Hoa Thiên Lý said

  Cột mốc giữa Luật rừng và Luật pháp

  Cám ơn TS Hoàng Xuân Phú. Một bài viết thật sắc sảo, mạch lạc, vừa sâu sắc vừa dễ hiểu. Bất kỳ ai, dù cương vị thế nào, đọc hết bài này với tinh thần trí thức và thái độ cầu thị đều có thể vỡ lẽ, giác ngộ một số điều quan trọng và được khai mở tâm thế mới. Với tâm thế mới đó cả chính quyền và người dân đều sẽ cao lớn hơn, không thể mơ hồ về quyền của mình để rồi sợ sệt lo âu hoặc hung hăng làm liều bất chấp luật pháp, ngộ nhận ý mình là luật pháp như những năm tháng sống nghênh ngang trong sự u minh.

  Nghĩ lại thấy ngày xưa Đảng ta nêu khẩu hiệu: Trí Phú Địa Hào đầo tận gốc trốc tận rễ tuy chân thành làm theo trình độ nhận thức lúc bấy giờ, ấy vậy mà đến nay xem chừng phương châm ấy vẫn thật là…sáng suốt. Không đúng sao? Nếu cứ nghe cứ đọc mấy anh trí thức thì rồi dại dột chia quyền, buông bỏ hết quyền. Trong khi đó mình có quyền trong tay, cứ nghiễm nhiên coi chính mình là chân lý, là luật pháp, là đạo lý, là văn minh, mình ra tay thoải mái không sợ bố con thằng nào, vừa nhanh gọn, vừa được việc, vừa thoải mái. Cứ hồn nhiên vô tư cho người mặc quàn áo thường dân – thậm chí mặc quần đùi thôi cũng được – xông vào đạp mặt dân, khênh dân như lợn cũng chẳng đứa dân nào dám chống cự lại. Mình còn trí tuệ hơn đám trí thức, nhân sỹ hữu dũng vô mưu, hữu tình vô tổ chức! Không trí tuệ mà người của mình lại bỗng dưng nghĩ ra cái lý giang hồ để vu tội dằn mặt chúng nó: “Sao mày nghe lời bọn phản động nước ngoài chống lại tao, mày định lật tao, tao điên tiết lên rồi, tao chơi luật rừng đấy, tao đếch cần luật, tao dí …vào công ước quốc tế mà tao đã ký, mày có giỏi cứ kiện đi, cứ chửi bới đi!”. Thế là thoải mái dùng chính quyền, tòa án và guồng máy đàn áp, ngang nhiên chơi trò tự vệ một mất một còn, hành xử như đám côn đồ mà dân phải sợ, phải chịu. Còn cái lý lẽ nào mạnh mẽ hơn, thẳng thắn hơn và trung thực hơn cái lý giang hồ ấy?

  Ngẫm ra, cái đứa chó đẻ nào nghĩ ra cái chiêu đổ lỗi cho phản động xúi dục đứng sau biểu tình là đứa rất cao thủ. Cái chiêu thức có vể đơn giản thô bỉ của nó lại giúp những vị đại diện chính quyền khi cần có thể gạt bỏ thẳng tay hàng loạt những thứ dây dợ trói chân trói tay, gạt hết luật, rồi tư tưởng Hồ Chí Minh, rồi Hiến pháp, rồi công ước quốc tế ra khỏi cuộc chơi rừng rú với nhân dân! Đơn giản chỉ vì có cớ để cáu. “Tôi mệt với các ông lắm rồi! Tôi sẽ…Tôi sẽ…v.v.” Phiên dịch ra ngôn ngữ giang hồ là “Mày làm tao mệt quá, chủ nhật, ngày rằm cũng phải đi lẽo đẽo theo chúng mày để chống bọn phản động đứng sau chúng mày! Tao cáu rồi đấy! Tao sẽ rat ay đấy!” .

  Khi có quyền rồi, mà lại có cớ để cáu thì lãi đơn lãi kép. Con người lúc đó nửa nạn nhân, nửa súc vật. Cái nửa nạn nhân được quyền lu loa như Chí Phèo, giơ cái đầu bị thương tích – không biết do đi đêm va phải cột đèn hay do các băng đảng đánh nhau – để nguyền rủa người biểu tình tiếp tay cho phản động đánh mình. Thế rồi, tư cách nạn nhân mở đường cho cái nửa súc vật gây hấn, phát điên, bất cần luật pháp hay lý lẽ, mà người đời lại dễ cảm thông. Thì định theo phản động lật đổ người ta, người ta lại chẳng đánh lại à? Thế còn nhẹ đấy!

  Đến đây, chợt nhớ câu chuyện vui kể về hai bố con nhà văn vĩ đại người Pháp J.Duymas. Khi trông thấy con chó dữ sủa vang, ông con sợ hãi lùi lại, nhưng ông bố khuyên con bình tĩnh: “Con không nhớ câu tục ngữ: “Chó sủa thì không cắn à?” . Ông con nói: “ Bố với con biết câu tục ngữ ấy, nhưng con chó nó có biết đâu?!” Câu trả lời dí dỏm mà sâu sắc. Nó ngụ ý rằng sự hung bạo kiểu súc vật là do thiếu hiểu biết. Nếu con chó dữ kia mà hiểu biết chân lý, nó nhận thức ra quy luật của chính nó – khi sủa thì không cắn, thì nó sẽ hành xử văn minh, lịch sự làm ta yên tâm.

  Với loài chó ông nhà văn Pháp còn tin tưởng ở khả năng phục thiện như vậy, huống hồ là với con người, với những người thuộc “đỉnh cao trí tuệ” từ nhân dân mà ra! Khi đã đọc bài của TS Hoàng Xuân Phú, hiểu ra mình đã vi hiến, thì chắc chắn những người có trách nhiệm trong Đảng và chính quyền sẽ phải nghĩ lại, thậm chí hối hận với những hành xử vi hiến của mình do mình thiếu hiểu biết, rồi trách móc kiểm diểm nhau. Tướng Nguyễn Đức Nhanh chẳng là một bằng chứng của thái độ trí thức đáng trân trọng khi ông tuyên bố công khai trước toàn thế giới những chân lý đạo lý hiển nhiên nhưng hiếm khi được tuyên bố đàng hoàng mạnh mẽ như thế trong bối cảnh phức tạp hôm nay đó sao? Phần lớn những người có quyền lớn hôm nay họ là trí thức với không ít học vị cao, bằng cấp thật. Không người trí thức thực sự nào lại tiếc rẻ cái luật rừng nhanh gọn, cái lối đánh du kích với dân thời a-còng với phong cách ẩn núp, trà trộn để bất ngờ ra đòn thô bạo mà một số nhà cầm quyền vói đám tay chân thượng vàng hạ cám được thoải mái dùng trong những năm gần đây. Ngay cả những người dùng luật rừng với dân cũng là nạn nhân của thể chế, cũng chân thành tưởng mình làm thế là đúng luật, hoặc biết là sai nhưng tặc lưỡi cho rằng cách hành xử ấy lúc này là cần thiết cho việc thực hiện những mục đích cao cả của tòan dân tộc.

  Tất nhiên, cũng có những “con sâu” ma lanh ma giáo, biết tỏng người dân có quyền biểu tình, biết Nghị định 38 không thể vận dụng cho biểu tình, những vẫn cứ làm như không biết. Thậm chí, ngay cả sau khi bài của TS Hoàng Xuân Phú được đăng lên cho hàng trăm ngàn người đọc, họ vẫn cứ tiếp tục hành xử theo lối luật rừng, theo lối côn đồ cậy quyền vi hiến. Nhưng như thế là dại dột tham bát bỏ mâm. Lâu nay người dân chịu đựng luật rừng là vì người ta thiếu hiểu biết, người ta tưởng mình không có quyền biểu tình, không có quyền yêu nước, người ta sợ hãi hoặc thông cảm với tình cảnh éo le của Đảng và chính phủ.v.v.Nhưng giờ đây, sau khi được TS Hoàng xuân Phú và những người hiểu luật pháp giác ngộ người ta biết rằng Hiến pháp, Bác Hồ và các công ước quốc tế mà VN đã ký cho người ta một cái quyền rất lớn. Bài viết của TS Hoàng Xuân Phú giống như một thỏa ước rõ ràng, sòng phẳng, công khai về quyền biểu tình của công dân Việt Nam. Nếu chính quyền đã biết mà vẫn cứ coi thường những quyền hiến định ấy, vẫn hành xử theo kiểu luật rừng, thì cách làm đó sẽ phơi bày tính chất độc tài vi hiến trắng trượn, vi hiến có ý thức, ngang nhiên không tôn trọng luật phát, không tôn trọng nhân dân. Khi ấy trong thâm tâm dân sẽ không nể nữa. Thế là, quan hệ chính quyền – nhân dân trong lòng dân không còn là quan hệ trên dưới âm thầm nhẫn nhục cam chịu như xưa nay, mà sẽ biến thành quan hệ của hai kẻ giang hồ đối mặt bằng luật rừng quyết liệt, anh ra đòn trước, tôi ra đòn sau! Điều đó người dân Việt Nam chẳng bao giờ muốn. Người dân sẵn sàng đơn phương chịu luật rừng, chỉ vì vẫn hy vọng Đảng và chính quyền rồi sẽ tốt đẹp hơn, chỉ vì muốn được Đảng và chính quyền tôn trọng, chia sẻ, đối thoại và biết khai thác sức mạnh của dân cho sự nghiệp giữ nước, xây dựng tương lai.

  Cho nên, thông điệp của bài viết này là: Mong rằng bài viết của TS Nguyễn Xuân Phú sẽ là cột mốc kết thúc giai đoạn chính quyền tùy tiện hành xử theo luật rừng, mở ra giai đoạn mới trong hành trình xây dựng nhà nước pháp quyền của Việt Nam, ở đó, chính quyền có ý thức hành xử theo luật pháp nhiều hơn trước để không phụ lòng tin nhẫn nhục của dân, hay ít nhất cũng để chứng tỏ mình không thua con chó dữ trong chuyện của cha con ông nhà văn j.Dumas người Pháp./.

  • cuuchienbinhphiabac said

   Đúng là Hoa Thiên Lý! Hay quá.

  • Bắc Năm Tư said

   @_:..Mong rằng bài viết của TS Nguyễn Xuân Phú sẽ là cột mốc kết thúc giai đoạn chính quyền tùy tiện hành xử theo luật rừng, mở ra giai đoạn mới trong hành trình xây dựng nhà nước pháp quyền của Việt Nam, ở đó, chính quyền có ý thức hành xử theo luật pháp nhiều hơn trước để không phụ lòng tin nhẫn nhục của dân, hay ít nhất cũng để chứng tỏ mình không thua con chó dữ trong chuyện của cha con ông nhà văn j.Dumas người Pháp.
   …. Ô !..quá hay một kết luận …TUYỆT VỜI của Hoa Thiên Lý.

 73. Dang cong san said

  Sao chung ta khong co quyen len tieng noi cho cuoc doi chung ta dang song ? Sao chung ta phai guc dau, phai hy sinh cho chu nghia nay no, nhung chu nghia rong tuech . Toi muon song, song nhu Con Nguoi duoc TU DO.

 74. Trang said

  Việt Nam có phải là của riêng “nhà nước” đâu mà cấm đoán các nhân sĩ, trí thức, người dân xuống đường.
  Đường phố Hà Nội có phải nhà riêng của chính quyền Hà Nội đâu mà cấm dân “tụn tập”.

  Hay là họ đã chiếm phố phường HN như ăn cướp đất của người nông dân rồi ?

 75. Sơn Đông said

  Đúng là không muốn nghĩ rằng đây là sự thực, nhưng nó lại đang diễn ra mồn một. Tại sao chính quyền không chịu hiểu vấn đề , vì sao người dân vẫn cứ biểu tình cho dù sự việc cắt cáp đã lắng xuống từ lâu Tại sao lại đổ tội cho bọn được mệnh danh là THẾ LỰC THÙ ĐỊCH. Chính quyền đã quá coi thường nhân dân của mình rằng người dân ngây thơ về chính trị, kém hiểu biết về tình cảm sâu sắc , mặn nồng của 2 anh em Trung- Việt đã được nhiều thế hệ lãnh đạo vun đắp…vvv và vvv . Nói tóm lại họ khinh dân và không muốn dân dí mũi vào chính trị. Tại sao chính quyền o nhìn lại vì đâu lại xảy ra cơ sự như hôm nay. Đến 1 thằng mù mờ , không quan tâm lắm đến vấn đề thời sự chỉ biết ăn và chơi như tôi cũng thấy được nguyên nhân chính của vấn đề chính phủ đã quá nhu nhược, hèn kém 1 cách khó hiểu. Trên bộ thì để mất hàng ngàn m2 đất điển hình là 1 phần thác Bản Giốc và ải Nam Quan . Vụ này được giải quyết bằng 1h báo cáo với Quốc Hội và Quốc Hội cũng không đươcý kiến, ý cò gì còn nhân dân thì mù tịt (đây gọi là gì xin mọi người định nghĩa hộ) Tình trạng tất cả các công trình trọng điểm đều rơi vào danh nghiệp Tàu dù họ làm như xứt ( làm xong chưa dùng đã hỏng ), rồi công nhân Tàu tràn lan ở VN buôn bán thu mua , lấy vợ rồi thì tranh cả việc bốc xếp của người Việt . như chỗ không người .Chính phủ giải thích giùm tại sao lại như vậy…Trên biển thì bi đát hơn Vịnh Bắc Bộ (bên trong) được phân chia lại (so với hiệp ước Pháp – Thanh ) với thiệt thòi lại dành cho VN. Bên ngoài hiện nay thằng Tàu đang đòi tất cả. Ngư dân VN thì bị bắn giết, bắt cướp đòi tiền chuộc ngay trên vùng biển của mình Láo xược hơn Tq còn cấm đánh bắt cả ở vùng biển thuộc chủ quyền của VN . Trong khi đó người phát ngôn của VN thì nhai đi nhai lại câu nói nghe đến phát chán : RẰNG THÌ LÀ…..RẰNG THÌ LÀ… Sự việc cắt cáp gần đây tưởng rằng chính phủ dã sáng mắt, nhận ra bộ mặt thật của 16 chữ vàng . Nhân dân mừng khi nghe thấy các phát ngôn mạnh mẽ nêu rõ quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước của các vị lãnh đạo dù chỉ là bóng gió Quân đội thì tập trận , mua hàng, khoe hàng nữa chứ… chuẩn bị sẵn sàng. Tinh thần nhân dân lên rất cao dù rằng không ai muốn chiến tranh sảy ra. Đùng 1 cái ông sứ Xuân Sơn sang chầu về nói rằng mọi việc đã được giải quyết êm đẹp, không có 1 cuộc họp báo ra hồn. 0 giải thích, trong khi báo chí Tàu thì nói các điều có lợi cho họ, rồi thì dọa dẫm, đe nẹt và cả sỉ nhục VN. Chính phủ vẫn chọn phương án như mọi khi IM LẶNG. Nhân dân thì ngơ ngác , hụt hẫng rồi chuyển sang phẫn nỗ và họ còn mỗi cách là biểu tình để tự bảo vệ mình…Tại sao chính phủ lại sợ hãi, tại sao không giải thích rõ cho nhân dân của mình. Tại sao lại nghĩ ra mọi cách để đối phó với người dân yêu nước trong khi nhưng mưu kế đó nên dành cho bon Tàu khựa. PHải chăng chính phủ làm điều mờ ám. Tôi nghĩ đây chính là bản chất của vấn đề. Nhân dân có quyền đặt câu hỏi và nhgi ngờ. Chính phủ muốn hòa bình , rằng TQ mạnh hơn ta rất nhiều, rằng VN đã chịu quá nhiều thương đau do chiến tranh gây ra. . Đúng nhân dân cũng muốn vậy nhưng không thể hòa bình bằng cách hạ mình rồi im lặng nhục nhã trước các hành động như phường trộm cướp của anh bạn Khựa Vàng. Đối với nhân dân thì o thể mờ ám rồi đe nẹt, bắt bớ cần phải minh bạch mọi vấn đề. Với 1 bản thông báo mới đây chính quyền đang đẩy nhân dân càng xa vòng tay của mình.. Làm sao có thể dập tắt được lòng yêu nước..Cá nhân tôi tin rằng bão đã nổi trong lòng của tất cả người dân có tấm lòng với TỔ QUỐC cho dù họ không đi biểu tình.

 76. ngo said

  cam on vien si

 77. Victor007 said

  Tôi không thuộc vào nhóm những người kiên định, nhưng tôi lại thích nhất phần “dành riêng cho những người kiên định” trong bài viết, đặc biệt là chố liên hệ giữa “Luật về Đảng” với “Luật biểu tình”. Không biết các bác đảng viên (trong đó có cả bố tôi) sẽ nghĩ thế nào khi đọc được đoạn này? Riêng tôi, từ lâu đã đặt ra câu hỏi: Ở VN, gần như tất cả các thành phần trong xã hội đều có luật điều chỉnh (Luật MTTQ, Luật Thanh niên, Luật Công đoàn, Luật bình đẳng giới (bảo vệ phụ nữ), PL Người cao tuổi, PL Cựu chiến binh…) nhưng riêng Luật về Đảng thì lại không có mà Đảng chỉ hoạt động theo điều lệ Đảng. Có một số người phê phán rằng Đảng đứng trên pháp luật. Tôi không đồng ý với ý kiến đó. Tôi cho rằng đứng trên pháp luật có nghĩa là đứng ngoài vòng pháp luật. Còn quý vị, quý vị nghĩ sao?

 78. Cướp ngày là quan ! said

  Những kẻ ngu dốt khi nắm được quyền hành thì họ lại sử dụng những kẻ ngu dốt làm công cụ bảo vệ họ.

  Cách mạng T8 đã đưa những người nghèo đói, bần cùng lên làm ông chủ. Từ đó đến nay rất nhiều thói xấu đã gắn với hình ảnh các cán bộ của ta. Tham lam, tham ăn, kiến thức và văn hoá kém, nông cạn, ác, dễ sai khiến và trì trệ, bóc ngắn cắn dài, hay táy máy ăn cắp vặt (giờ thì ăn cắp to)…
  Ông bà ta nói không sai: làm quan cũng phải có dòng có giống. Ta không được phép chọn thì phải chịu thôi..

  • Ẩn danh said

   Đồng ý với bác, từ khi có chính quyền năm 1945, họ đã không coi trọng tầng lớp trí thức (tức sĩ phu thời phong kiến) nên hậu quả của việc quản lý tổ chức xã hội ngày càng tệ

 79. Lytrangdai said

  Nếu ngày mai, GS Ngô bảo Châu tham gia BT thi hay quá. Hình như nghe nói GS Ngô Bảo Châu đang về nước ở Hà Nội. điều này chứng tỏ giáo sứ có là cừu hay không ? …

 80. tam said

  Mong QH khóa này làm luật biểu tình là ưu tiên số 1

  • nguoicambut said

   ô hay, đọc xong bài của GS Hoàng Xuân Phú rồi mà bạn vẫn còn mong sớm có luật biểu tình để làm gì? Khi chưa có luật thì bạn có toàn quyền biểu tình mà ko bị hạn chế gì mà!

 81. Thanhlemanh said

  bieu tinh chi la tien de cua su doi moi nhung thuc su chung ta da tim duoc loi di cho dan toc hay chua? hay khi khong con CNXH nua thi chang biet ai se la nguoi leo lai dan toc? Mat Dang roi ta biet trong nho vao ai ??????

 82. Nam said

  Đề nghị email bài viết của GS HXP cho các cơ quan tổ chức của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể để họ được biết thế nào là đỉnh cao trí tuệ

 83. Nam said

  Giáo sư đúng là nguyên khí quốc gia

  Kính chúc giáo sư mạnh khỏe & hạng phúc

  Đọc bài viết của GS thì các ĐẦY TỚ của dân (đương kim đỉnh cao trí tuệ) không biết có thấy NHỤC không

 84. cuuchienbinhphiabac said

  Tôi xin cảm ơn giáo sư đáng kính!.Chỉ tiếc tôi chưa có máy để in ra vài chục nghin tờ phát cho bà con ngày mai. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư. Kính chúc giáo sư luôn mạnh khỏe để cùng nhân dân xây dựng thành công nhà nước pháp quyền.

  • Minhhoang said

   Bác cũng còn có một cái…loa. Nên tận dụng dù cho đó là một lần cuối.

   Sách giáo khoa đảng ta dậy bảo một thời “Còn nói được là còn chiến đấu.” Thật mong Bác phát huy thêm, Vịt tui có thể bảo đảm “thành công, thành công. Đại thành công”. Chả vẽ vời đâu nhá, nhá Bác.

   (Lại đùa chút để chờ thời theo hội giật tem đây. He he he)

 85. VT said

  Cám ơn GS đã viết bài.

  Xưa nay người ta quen lừa dối dân nghèo, lấy công cụ chuyên chính để hãm hại, bịt miệng những tiếng nói đấu tranh, lôi kéo đám đông ngu dốt ủng hộ mình. Nhưng hễ có ai dám đấu tranh phản kháng là bị họ quy kết cho là phản động. Chính vì vậy mà người dân sợ hãi chính quyền, cay đắng nhìn họ tung tác. Đau thương, thua thiệt, cay đắng chồng chất trong lòng người dân …
  Bao nhiêu người con ưu tú đã ngã xuống cho nền độc lập, tự do. Thế mà cuối cùng 36 năm sau hoà bình người dân nhiều nơi vẫn đứt bữa, không có nhà ở. Ngay giữa Thủ đô dân vẫn không có trường học, bệnh viện, trong khi bộ phận quan chức thì giàu có khủng khiếp…

  Vậy nhưng họ lại xoen xoét kể công nhờ ơn họ người dân mới được hạnh phúc.

  Ước gì các bác trí thức nhiều chữ đứng ra hỏi tội họ giúp người dân đen ngu dốt, thấp cổ bé họng.

 86. Dan Sai gon said

  Xin tóm tắt bài viết tuyệt vời của GS HXP thành một câu duy nhất để tiện cho việc khai minh dân thường: “Tại sao đảng lại lãnh đạo đất nước trong khi chưa có luật hoá về đảng thì được phép, còn người dân – đang là ông chủ của đảng- thì lại không có quyền biểu tình khi chưa có luật biểu tình?”

  Xin được huỵch toẹt thẳng ra đây một câu là: “Không xây dựng luật biểu tình chính là cướp đoạt quyền làm người, không xây dựng luật về sự lãnh đạo của đảng chính là để cho phép đảng viên tham nhũng mà ko ai dám làm gì cả”

 87. […] blogger Ba Sàm đăng tải bài viết của Giáo sư, Viện sỹ Hoàng Xuân Phú nói về Bấm quyền biểu tình của công […]

 88. Ninh said

  Ác, hèn, ngu dốt nên nat sẵn sàng vu cho các bậc trí giả là phản động để tiện bề đàn áp.

 89. Lạy ơn chúa Việt Nam vẫn còn những tinh hoa như giáo sư Hoàng Xuân Phú, chứ cứ như mấy cái “trồng trọt” đầu lãnh đạo đất nước này thì nguy. Một chế độ không chính danh nên có một văn bản không ai ký mà vẫn thông báo rùm beng.

 90. Vũ Hưng said

  ” Có áp bức thì có đấu tranh ” . Đó là quy luật của muôn đời dù là ở chân trời góc biển nào thì cũng thế cả ! Trong đấu tranh có nhiều hình thức mà biểu tình là một hình thức trung gian giữa ôn hòa và bạo động ( một hình thức hết sức nhậy cảm rất khó kiểm soát mà hậu quả là khôn lường .Ở nước Anh vừa qua là một ví dụ cụ thể ) . Mấy cuộc biểu tình gần đây ở HN không phải là do áp bức mà có ? . Một số ít người này lấy vấn đề chủ quyền HS và TS làm tiêu chí nhằm kích động dư luận mong muốn mọi người tham gia càng đông càng tốt ( mà thực sự đời sống XH hiện nay đại đa số người dân lo ăn , lo làm , lo học hành …việc làm của họ đâu có được mấy ai quan tâm ) . Họ tự cho như thế là yêu nước ! Còn trên trang blog này không ít người có những quan điểm mà theo họ TQ sắp đánh chiếm đến nơi , còn trong nước toàn quan tham , lại nhũng . Người nào có quan điểm khác với họ thì họ ” chửi bới ” theo ngôn từ của hàng, cá hàng thịt . Chúng ta nên nhìn lại chính mình . Những người đã đi biểu tình trước đây , những người đả kích chế độ trên trang blog này cũng như tôi tự xét xem ta xuất thân từ giai cấp nào mà có ? Qúy vị hãy tự so sánh từ trong gia đình các quý vị mà ra . Lịch sử còn quá gần để quý vị mắ thấy tai nghe , và cả tay ta cầm nắm . Tôi không phản đối quý vị nhưng nghĩ rằng quý vị thật sự yêu nước thì còn rất nhiều việc cần làm thiết thực hơn nhiều cho người dân hiện nay ! Tôi chờ xem chủ nhật này và các ngày khác nữa …..?

  • thuận said

   Ý bác Vũ Hưng là không nên đi biểu tình hả? Bác viết tôi khó hiểu ý bác quá. Bác có thể nói rõ hơn không?

  • MNVN said

   Ghi nhận hôm nay ông nói năng , suy nghĩ có khá hơn mọi lần , ít nhất là chưa đến mức coi thường mọi ng đến mức nhồi sọ n` suy nghĩ , tư tưởng , luận điệu tuyên truyền cũ rích , mòn mỏi mà có khi chính bản thân ông cũng thấy nó ngu ngu dối trá mà tôi cũng thường xuyên được … , được nhồi nhét và vẫn phải nói n` điều khác với mình nghĩ , mình suy luận … thế thôi.

   Ông có biết ng ta đã không dám nói lên n` suy nghĩ của mình lâu lắm rồi ko ? bởi vì ng ta ko có chỗ để nói , và cũng ko được nói , ng ta sợ bị chụp mũ phản động , thậm chí bị bắt , bị buộc tội …ko nói thì chắc ông cũng thừa biết…

   Tôi nghĩ thế này: ng dân chúng tôi BT phản đối , bày tỏ nguyện vọng v/đ gì đó , VD cụ thể nhất là phản đốii TQ vừa qua cũng chưa đến mức ảnh hưởng trầm trọng đến hình thức “đấu tranh ngoại giao” như các vị nói , xét về ảnh hưởng của nó chỉ ở mức độ nào đó thôi chứ làm gì mà các vị phải cuống lên cho là làm phá vỡ ý đồ “chiến thuật , chiến lược ngoại giao ” của các vị , việc các vị làm , cứ làm , ng ta BT cứ BT , các nước khác cũng thế thôi , mà xét kỹ ra nó còn có t/d hậu thuẫn cho các vị nữa là đằng khác . Cái cơ bản nhất tôi nói cho ông biết là người ta cảm thấy được quyền nói , được dân chủ , được “văn minh” như các nước khác , và trên hết được thức tỉnh , được đánh thức cái XH đang ngày càng “ích kỷ hóa , bàng quan hóa , hưởng thụ hóa , sex hóa ” này , một xã hội bầy cừu không hơn không kém…

   Việc BT cũng chẳng ảnh hưởng gì đến n` v/đ cơ bản khác , ng ta vẫn cứ phải làm phải ăn , ko làm ai cho? ng ta vẫn phải kiếm sống và ng ta vẫn phải có nhu cầu …BT nếu đ/k cho phép .Nói cho ông biết , ông đừng tưởng n` ng ko tham gia BT thì họ ko hiểu biết gì về thực tế XH đâu , ko biết về BT đâu, họ biết nhiều hơn ông tưởng đấy , nếu có ai hỏi về n` bức xúc của họ thì nếu họ tin tưởng , coi ông là bạn thì họ có thể tuôn ra một tràng tất cả các bức xúc hiện nay mà họ phải gánh chịu kể cá n` v/đ nhạy cảm nhất… còn ông nói ý đa phần ng dân hiện nay họ thờ ơ “…thực sự đời sống XH hiện nay đại đa số người dân lo ăn , lo làm , lo học hành …việc làm của họ (ng BT- (t/giả)) đâu có được mấy ai quan tâm …” đúng , bởi vì đa phần họ phải lo vật lộn với cuộc sống , đa phần họ còn sợ , đa phần họ ích kỷ , đa phần họ sống theo kiểu “sống chết mặc bay , tiền thầy bổ túi” , cái đó ai chả biết vì cuộc sống này tạo nên họ và điều này hẳn là làm các vị hài lòng yên tâm kê cao gối …ngủ . Tôi chỉ biết nói: thương thay cho họ . n` con ng tội nghiệp ! còn trong lòng họ nghĩ gì ? ông biết ko? …

   Ông lo xa các cuộc BT sẽ chuyển hóa ? nhưng nếu cđ tốt thì việc gì phải lo lắng điều đó , nói thế là tự nhận mình xấu , mình ko ra gì rồi còn gì , cái gì chả có nn của nó , biết mình xấu thì tự sửa mình đi khư khư cái xấu để ng ta chửi cho còn kêu ca nỗi gì …

   “…không ít người có những quan điểm mà theo họ TQ sắp đánh chiếm đến nơi …” như ông nói thì chỉ một số cho là như vậy thôi ko phải tất cả , họ ko ngu đến mức ko biết suy luận đâu, còn cho là TQ sắp và muốn thôn tính VN đến nơi thì hoàn toàn đúng và ông chắc biết thừa .

   “…còn trong nước toàn quan tham , lại nhũng…” ko “toàn” thì cũng phải 99% trừ n` ng ko có đ/k và ko thể , vì cơ chế này cho họ quá nhiều “quyền” ..

   ……..
   Còn nhiều , nhiều v/đ lắm ông ạ , theo tôi ông cứ coi BT hiện nay là một hoạt động văn hóa , mở mang trí óc , mở mang dân chủ đi , còn bạo loạn , gây rối ANTT , lật đổ thì …có cả một LL hùng hậu CSCĐ, CSCBL, CSĐN ..cơ mà ? như thế thì sẽ thấy đầu óc sáng láng hơn , suy nghĩ bao lung làm gì cho …già. .

   Vì ông nói đến BT thì tôi chỉ đề cập đến BT , ngoài BT ra còn khối v/đ khác mà ng ta muốn nói đến đấy ông ạ ./.

   • nicecowboy said

    Cao bồi khâm phục MNVN vẫn đủ kiên nhẫn để giải thích với ông Vũ Như Cẫn này. Có lẽ mỗi lần ông Vũ Như Cẫn này nói điều gì đó không đúng, phải nên có một người trả lời lại sòng phẳng thế này mới được. Chứ nếu không, ổng thấy không ai nói lại, thì cứ tưởng là mình phán như thánh tướng ấy, rồi cứ nói tầm bậy tầm bạ hoài. Chán không muốn nói với ông Vũ, nhưng cũng nên có người nói lại như bạn MNVN . Cám ơn bạn MNVN.

   • MNVN said

    Quá khen ! , quá khen ! .Tại hạ đâu dám , đâu dám !

    Xin chào người Saigon chân chính !

  • Anh Tuấn said

   Thưa bác Vũ Hưng,
   Đọc bình luận của bác, tôi thấy bác thực sự là người hiểu biết, và bác cũng rất tôn trọng người có ý kiến bất đồng khi bác nói “Tôi không phản đối quý vị [biểu tình – xin mạn phép hiểu ngầm điều bác chưa viết rõ]”.
   Nhưng tôi cũng xin phản biện vài ý của bác.
   1. “Trong đấu tranh có nhiều hình thức mà biểu tình là một hình thức trung gian giữa ôn hòa và bạo động ( một hình thức hết sức nhậy cảm rất khó kiểm soát mà hậu quả là khôn lường .Ở nước Anh vừa qua là một ví dụ cụ thể )”
   Biểu tình đúng là một trong những hình thức đấu tranh như bác nói. Đảng CSVN cũng áp dụng hình thức đấu tranh này, vận động nhân dân đứng lên biểu tình yêu nước, nhờ vậy mà Đảng CSVN đã giành được chính quyền, lãnh đạo thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nhưng có cảm tưởng bác đưa ví dụ về bạo động ở Anh để cho rằng ở VN ta không nên có biểu tình, vì lo rằng các cuộc biểu tình sẽ dẫn đến kết cục như ở Anh chăng? Vậy nói như bác, ta hãy xem những người biểu tình yêu nước có ra tay cướp phá như ở Anh không? Tôi dám khẳng định với bác là KHÔNG! Và tôi cũng muốn xem ở Anh có vì một vụ này mà chính quyền ra lệnh cấm biểu tình không?
   2. “Họ tự cho như thế là yêu nước !”
   Biểu tình phản đối TQ gây hấn, bảo vệ chủ quyền đất nước không phải là yêu nước sao, thưa bác? Nếu bác cho đó không phải là yêu nước, thì Xô viết Nghệ Tĩnh 1930, biểu tình sinh viên ở Miền Nam trước 1975, những người như Nguyễn Thái Bình, Thích Quảng Đức … có phải là yêu nước không, thưa bác? Tôi lại nghĩ rằng yêu nước có nhiều cách, và cách này không loại trừ cách kia.
   3. “Còn trên trang blog này không ít người có những quan điểm mà theo họ TQ sắp đánh chiếm đến nơi”.
   Tôi thực không hiểu bác có biết từ nhiểu năm nay TQ bắt giam tàu thuyền của bà con ngư dân ta trên vùng biển của ta, rồi tàu TQ cắt cáp tàu Bình Minh, gần đây TQ tập trung quân độ gần biên giới VN … Hay bác cũng không biết cả những chuyện chiến tranh biên giới 1979, Trường sa 1984, Hà giang 1988. Tôi không biết TQ có “đánh chiếm đến nơi” hay không, nhưng dã tâm bành trướng là có thật bác ạ. Và chúng ta không thể chặn đứng dã tâm ấy bằng sự nhu nhược. Việc chính phủ có những biện pháp ngoại giao để tránh xảy ra chiến tranh là cần thiết, xong thiết nghĩ cũng rất cần người dân Việt nam thể hiện cho nước lớn kia hiểu dân tộc VN sẽ không quỳ gối trước ngoại xâm.
   4. “còn trong nước toàn quan tham , lại nhũng”
   Đó là bác suy diễn vậy, không ai có thể khẳng định TOÀN quan tham lại nhũng. Nhưng tham nhũng ở ta là có thật, hơn thế nữa tham nhũng đang là một vấn nạn, lan tràn khắp nơi và gây hậu quả nghiêm trọng. Đảng và Nhà nước cũng khẳng định điều này, và tuyên bố chống tham nhũng kia mà. Còn chống thế nào, hiệu quả đến đâu, đó là câu chuyện dài, xin bàn vào dịp khác.
   5. “Người nào có quan điểm khác với họ thì họ ” chửi bới ” theo ngôn từ của hàng, cá hàng thịt”
   Đây là diễn đàn mở, nên mọi ý kiến đều được tôn trọng. Cũng đôi khi có những lời quá khích nọ kia, và từ nhiều phía chứ không riêng “phe” nào, song mong bác không nên chụp mũ. Lẽ nào bác cho rằng những lời tâm huyết của các bậc trí thức như tác giả Hoàng Xuân Phú đây, như ông Nguyên Ngọc, ông Nguyễn Quang A, ông Phạm Xuân Nguyên, ông Đỗ Trung Quân … là ngôn từ của hàng cá hàng thịt?

   Mấy lời trao đổi cùng bác,
   Kính bác!

   • nicecowboy said

    À, có bạn Anh Tuấn góp ý nữa đây. Hy vọng lần này bác Vũ Như Cẫn sáng óc thêm tí tí. Cứ tham gia blog này thường xuyên,rồi từ từ bác Vũ như Cẫn sẽ “tự diễn biến hòa bình” thôi, hihi.

  • MNVN said

   Ông Vũ Hưng à ! , nếu đúng n` cái comm hôm qua viết đúng là của ông thì tôi thừa biết ông là ai . Ông cứ làm việc của ông đi , ở đây coi như chúng ta tranh luận sòng phẳng , thẳng thắn với nhau , không áp đặt nhau . OK !? .

  • Thành said

   Dân chủ là quyền cho dân được mở miệng – Hồ Chí Minh.

   Tôi thấy việc đầu tiên của yêu nước là phải nói lên chính kiến của mình thông qua biểu tình ông Vũ Hưng ạ.

   Ông bị ai chửi bới hãy chỉ tên ra xem nào?

 91. Nguyen Vu said

  Nếu chính quyền nhìn theo góc nhìn tích cực, những báo “dân lập” thế này góp phần nâng cao dân trí, kiến thức pháp luật cho dân rất nhiều.

 92. Nguyen Vu said

  Bác Ba Sàm xem bài này đăng được không
  http://jbnguyenhuuvinh.wordpress.com

  https://jbnguyenhuuvinh.wordpress.com/2011/08/20/can-b%E1%BB%99-ph%C6%B0%E1%BB%9Dng-giap-bat-co-ch%E1%BB%89-th%E1%BB%8B-c%E1%BA%A5m-bi%E1%BB%83u-tinh-c%E1%BB%A7a-%E1%BB%A7y-ban-nhan-dan-thanh-ph%E1%BB%91-ha-n%E1%BB%99i/

  Editor: Có điểm tin đó rồi bác, trong phần bổ sung tin 20h.

 93. Vì sao nước ta nghèo mãi ? said

  Đau cho dân tộc này là bọn Tàu đã nhồi sọ […], sử dụng chính người Việt Nam nhồi sọ, làm cho đồng bào mình ngu muội, chỉ biết nghe theo mà không biết thế nào là đúng là sai, y hệt những con trâu con bò…

  Vì sao nhiều nước nhỏ hơn Việt Nam mà Tàu không dám đụng đến ?
  Chỉ vì Việt Nam hèn mọn, yếu kém, chính quyền nhu nhược.

  Vì sao nước ta nghèo gần cuối bảng trên thế giới ? Nếu không phải là những con trâu con bò thì phải luôn luôn đặt ra câu hỏi như vậy và biết cách trả lời nó phải không ?

 94. Bắc Năm Tư said

  Ơn Trời ! Ơn Trời ! :
  … 😛 Giáo sư Tiến sĩ khoa học Viện sĩ Hoàng Xuân Phú _Tinh hoa ,Hào khí đất Việt 😛

  Đội ơn Giáo sư,những luận điểm của Ngài đã mở rộng thêm tầm hiểu biết cho người dân chúng tôi.

 95. thanhquanghong said

  ong NGUYEN PHU TRONG, TO HUY RUA oi!
  Ở trường Đảng Nguyễn Ái Quốc các ông dạy cho các cư nhân, tiến sĩ. giáo sư những gì mà cái Hiến Pháp của đất nước cũng chăng có ai hiểu rành rõi để phản biện lại bài này của Ong TS Toan Phú này. Ôi sao Viet nam đào tạo các người ở Trường ĐẢng các loại trí thức kiểu gì mà cái điều căn bản nhất là Hiến Pháp lại chẳng dạy? Vậy các ông có thấy phân vân và tự vấn lương tâm khi nhận trách nhiệm lãnh đạo toàn diện đất nước có ổn lắm không?

 96. vitcon said

  chỉ có tầng lớp trí thức lãnh đạo thì xã hội mới phát triển được và tất cả mọi tầng lớp đều được hưởng lợi, Còn những kẻ cậy công trong quá khứ (mà cái công này là do toàn dân đổ xương máu chứ không phải mình họ làm được) mà giành quyền quyết định mọi thứ thay cho người dân thì cái công ấy còn có ý nghĩa gì, nhất là do kiến thức hạn chế, tham tàn còn làm hại ngươi dân như thế còn mang tội.

 97. Kien nghi said

  ôi trời đất cha mẹ quỷ thần ơi. Thế này thì cần đíu gì phải có hiến pháp. Cần thiết thì làm cái văn bản dạng kiến nghị này trên cả hiến pháp luôn, thế là phù hợp với xu thế thời đại. Ai là phản động rõ mồn một nhé. không thằng nào dám ký thì cả UBND là phản động nhé.
  Luật rừng à, định áp dụng cho cộng đồng văn minh, vũ khí là internet hả. Mai tôi sẽ đi đấu vật phát. Thế lực thù địch là thằng nào ra mặt cho cả làng coi xem nào. Nuôi cả 1 bầy công an như thế mà không vạch mặt cái thằng THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ra coi xem hình hài nó ra làm sao.
  Ô dưng mà lại kiểu phán xét thế này mới ác: LỢI DỤNG KHE HỞ CỦA PHÁP LUẬT, RA TỜ KIẾN NGHỊ KHÔNG CÓ CĂN CỨ, DỌN ĐƯỜNG ĐÀN ÁP NGƯỜI YÊU NƯỚC, ĐÍCH THỊ LÀ TAY SAI CHO TẦU KHỰA. Đề nghị bác Nguyễn đức Nhanh vào cuộc, bắt ngay cái thằng nào cho ra cái quyết định đi ngược lại quyền lợi của nhân dân yêu nước. Nhân dân đóng thuế để các bác cho cái THẾ LỰC THÙ ĐỊCH nhởn nhơ ra quyết định bố láo thế mà chịu được ah.

 98. Trung úy said

  Bài viết rất sâu về lý luận,đã làm sáng tỏ được sự yếu kém về luật của nhà nước ta,mà trước tiên phải là những cá nhân đảm nhận viết luật để truyền tải luật cho toàn dân biết.
  Qua đây cũng thưa giáo sư,Tất cả mọi người dân Việt nam đều hiểu biết về chính trị thông qua cuộc sống hàng ngày,nhưng có điều tôi,cũng như nhiều người không thể viết nổi để truyền đạt khía cạnh cho người khác hiểu.
  Quả thật,tình trạng nhà nước ta đang lún sâu vào khủng hoảng luật rất nhiều.Có những vi phạm nhân quyền trắng trợn,nhưng do quyền lực lại thuộc về kẻ mạnh nên không thể có cách nào để thoát khỏi kiểu sống nhục hèn,phải chịu những kẻ yếu về học nhưng lại có chức quyền đè đầu cưỡi cổ.
  Thực chất nhà nước ta đang bất chấp cả công lý chủ yếu dùng vũ lực để trấn áp phái yếu để kẻ mạnh tồn tại…Chỉ vì không đủ trình độ để thuyết phục số đông quần chung.
  Cảm ơn giáo sư

 99. Ẩn danh said

  bây giơ biết tin vào ai hả bác phú .chính phủ mình thối nát quá rùi

 100. buncuoiwa said

  Thãt lạ khi ĐCSVN đã từng làm(tồi tệ hơn) mà nay họ lại cấm!Học theo tư tưởng Hồ Chí Minh mà toàn làm trái(phản động) với ý tưởng Người(kính cụ ắc thọ)!

 101. Ẩn danh said

  Thế mới hiểu ngày xưa vì sao Tần Thủy Hoàng ra lệnh “Đốt sách, chôn học trò”

 102. Khúc Vĩ cầm trong tháng Tám mùa Thu 2011
  ==========================


  Bấm vào xem CHÂN DUNG Người Nghệ sỹ Vĩ cầm Tạ Trí Hải

  Thân tặng Người Nghệ sỹ Tạ Trí Hải đã đi vào Lòng Nhân Dân cùng với Tiếng tiếng Vĩ cầm của mình hòa nhịp vào Dòng Người yêu Nước xuống đường biểu tình …

  NHV

  Tiếng vĩ cầm

  Ngân rạng rỡ

  Lại mùa Thu

  Bão Biển Đông

  Sóng Sông Hồng

  Điệu Lịch Sử

  Thời gian điểm

  Réo rắt gọi

  Mọi Hồn Việt

  Lại lên đường

  Phím vĩ cầm

  Nghệ sĩ già

  Rung từ tâm

  Cung điệu ấm

  Về Gió Lành

  Theo Gió lốc

  Tan Gió độc

  Cuốn ta đi

  Ngoài trùng dương

  Cuối chân mây

  Hòang Sa gọi

  Trường Sa nhắn

  Qua Vĩ cầm.. ..

  Người Nghệ sĩ

  Vì Nước – Dân …..

  Nguyễn Hữu Viện

  – Paris Thu 20/08/2011

 103. Ẩn danh said

  chung ta la dan viet nam phai dau tranh den cung de gianh doc lap tu do nhung dau tien la phai dep bon cong an tham nhung truoc moi co the lam duoc dieu do

 104. Lê Thu said

  Yên tâm rồi, ngày mai em sẽ có mặt ở Bờ Hồ để thực thi quyền công dân thiêng liêng của mình. Xin có nhiều người cùng đồng thuận với em nhé.

 105. Zarathustra said

  Như sấm động giữa trời quang!
  Hốt nhiên tỉnh ngộ.
  Mong tất cả các blog đồng loạt giật bài này lên trang chính như các bác BS, PVĐ, NXD, NHQ, … đã làm.
  Cảm ơn GS. TSKH – Viện sĩ Hoàng Xuân Phú.

 106. Bắc Kỳ chính hiệu said

  Gần đây đọc mấy trang blog “rác rưởi” này thấy kiến thức về luật pháp lên hẳn. Rất mong tác giả của mấy trang blog này tiếp tục phổ biến những kiến thức rất cần thiết này.

  – SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT.
  – CÔNG DÂN ĐƯỢC PHÉP LÀM NHỮNG VIỆC MÀ LUẬT PHÁP KHÔNG CẤM (lưu ý là khác hẳn bản chất với “công dân đc phép làm những việc mà luật pháp CHO PHÉP” nhé)

 107. ak said

  ÔNG NGÔ BẢO CHÂU giả bổ đề toán học ,ông VŨ ,ÔNG PHÚ ,cùng các trí thức khác đang giải bồ đề dân chủ nhân quyền cho VIỆT NAM.cảm ơn bác PHÚ nhiều ,nhiều

 108. Người sông Tiền said

  Cám ơn bài viết của VS-GSTSKH Hoàng Xuân Phú phân tích cặn kẻ luật biểu tình giúp nhiều người sáng ra. Điều trớ trêu, nhiều ngày qua nhiều vị học vấn cao trong ngành bảo vệ pháp luật vì e ngại sao đó nên không phân tích cho dân hiểu. Mong sao, các vị viết cho các báo QĐND, CAND, ANTG, ANTĐ … nên học thuộc bài viết này cho dân nhờ, khỏi đàn áp, bắt bớ lôi thôi./.

 109. hm said

  Dung mong cai nn nay ra LBT lam gi, cang lau ra luat cang tot vi neu co ra luat thi chung ta se ko bao gio BT duoc , ho se ra nhieu dieu luat han che, gay kho khan, lan lua cho viec BT tham chi cam luon BT. Chung ta con la gi khi ma toan dan e co dong thue de chung no ngoi phong lanh viet du thu luat nhung do la LUAT RUNG luat ko phai de dung ma chi de trang diem , lua doi. cam doan va phan dan chu. Tham chi co ca HP to dung to doang ma chung no con ngoi len do ma DAI TIEN thi cho keu gao ra luat. Mat khac ra luat la viec cua QH nhung QH co ra luat dau , luat va ca HP con dung duoi nghi quyet cua BCT co ma. Chung ko ra luat thi ta kien chung va noi nhu GS-VS HXP la chinh xac. Toi quy lay cau troi sang mai dung mua , nang diu nhe de doan BT lai hung dung len duong cuu nuoc cuu nha. LAY TROI PHU HO CHO DAN VIET CHUNG CON KO TRO THANH DAN Tay tang , TC….vv..

 110. Người sông Tiền said

  Cám ơn bài viết của VS-GSTSKH Hoàng Xuân Phú phân tích cặn kẻ luật biểu tình giúp nhiều người sáng ra. Điều trớ trêu, nhiều ngày qua nhiều vị học vấn cao trong ngành bảo vệ pháp luật vì e ngại sao đó nên không phân tích cho dân hiểu. Mong sao, các vị viết cho các báo QĐND, CAND, ANTG, ANTĐ … nên học thuộc bài viết này cho dân nhờ, khỏi đán áp, bắt bớ lôi thôi./.

  • Người miền Nam said

   Bài viết của Viện sĩ Hoàng Xuân Phú hay quá, Xin Viện sĩ cho phép hơn 700 đầu báo ở trong nước đăng lại bài này. Xin cám ơn Viện sĩ.

 111. Bài viết quá hay.

 112. ngochanh said

  Bài viết rất hay, rất đúng nhưng ở Việt Nam chúng ta Nhà nước có thực hiện theo Hiến pháp đâu? thích bắt ai thì bắt kể cả đang đi ở ngoài đường hoặc dùng 2 bao cao su đã qua sử dụng.

 113. Quảng said

  Theo Viện sĩ Phú thì biểu tình là quyền công dân được qui định bởi Hiến pháp. Vậy ai muốn biểu tình phản đối TQ thì cứ biểu tình còn ai muốn biểu tình ủng hộ thông báo của UBND thành phố Hà Nội thì cũng cứ biểu tình.

 114. […] Chính trị – xã hội Hoàng Xuân Phú [*] Theo Anh Ba Sàm […]

 115. Chiến sỹ Điện Biên họp mặt mừng thọ Tướng Giáp

  http://biendong.vntime.vn/News.aspx?Section=DaituongVNG&obj=0f7d8ac4-24c5-4fd2-87fe-58083e32b9ca

  Ngày 20 – 8, trong không khí cả nước tổ chức nhiều hoạt động mừng đại thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi (25 – 8 – 1911 – 25 – 8 – 2011), các cựu chiến sỹ Điện Biên tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp mặt, giao lưu nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

  http://biendong.vntime.vn/News.aspx?Section=DaituongVNG&obj=0f7d8ac4-24c5-4fd2-87fe-58083e32b9ca

 116. Ngamnguihuycan said

  Về pháp lý, người dân được quyền biểu tình theo điều 69 của Hiến pháp mà không cần có thêm văn bản qui phạm pháp luật nào.
  Vì vậy những người biểu tình có quyền kiện nếu họ bị bất cứ ai cản trở.
  UBND TP. Hà Nội nếu ký văn bản cấm biểu tình, thì chúng ta có thể kiện họ ra Tòa Hành chính. (Họ biết vậy nên không ai dám ký).
  Mong những người biểu tình vững tâm

  • Ngọc Sơn said

   Dừng dại xui Dân kiện Hítle ! . vô ích. . Vụ TS Cù Huy Hà Vũ vẫn còn nóng hổi đấy! !

   • Ẩn danh said

    Kiện cỡ Thượng thư, Tổng đốc trở xuống thì có thể không sao? Nhưng đụng đến “Vương, Chúa” là mệt đó nha. Ngày trước Cù sĩ phu “dám” kiện cả Chúa nên mới bị chúa với quyền lực vô biên đánh lại

 117. Người đốt than (Thừa Thiên-Huế) said

  Cảm ơn GS Hoàng Xuân Phú đã viết một bài quá hay, “chết lý”. Chúc giáo sư luôn sức khoẻ !

 118. Quan su quat mo said

  Chính quyền HN nếu không muốn vi pham pháp luật thì nhân đợt sử hiến pháp này quy định luôn VN là một đất nước công dân không có quyền tự do tín ngưỡng, tụ họp , biểu tình đương nhiên lúc đó các hành vi boieeur tình là vi phạm PL rồi tha hồ bắt mà chẳng cần đến bao cao su đã qua sử dụng

 119. ayz said

  Chính ông Hoàng Xuân Phú là người mở ra cánh cửa của xã hội dân sự VN đương đại.Đã nhiều người nói về vấn đề này nhưng chưa hội đủ trí tuệ và dũng cảm can trường tại thời điểm và bối cảnh quan trọng này.Ngoài các tiêu chuẩn về logic của khoa học cơ bản vốn là sở trường nghiên cứu của ông,logic về khoa học nghị trường và luật học đã được ông đưa vào bài viết như là một “kinh điển”.Toàn bộ bài viết gần như là sự khai sáng.Thật đáng ngưỡng mộ !

 120. 80 triệu said

  Mọi người LÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM ,ai ai cũng muốn SỐNG TRONG AN LÀNH, THỊNH VƯỢNG.
  Hôm nay ,sau 10 lần BIỂU TÌNH, và CHUẨN BỊ lần thứ 11… lần nầy HỨA HẸN NHIỀU TANG THƯƠNG…nhưng VẪN CÓ .
  VÌ SAO ???
  Trả lời câu hỏi nầy DỄ ỢT ! : NHÀ NƯỚC NÊN XEM LẠI MÌNH ĐÃ VÀ ĐANG NHƯ THẾ NÀO MÀ NHÂN DÂN THÂN YÊU PHẢN ỨNG GHÊ VẬY (?)
  Xem lại mình xong ,SỬA MÌNH .
  NHÂN DÂN SẺ HOAN HÔ và ĐẤT NƯỚC lại được sống TRONG AN LÀNH VÀ THỊNH VƯƠNG… Đố có thằng nào dám XÂM CHIẾM MỘT mm ĐÂT NƯƠC VIÊT NAM.

 121. Sao Mai said

  Bài viết quá hay!
  Cám ơn giáo sư.

 122. người qua đường said

  Bài viết ở tầm cao của một người trí thức hàng đầu. Trân trọng cảm ơn tác giả, Bài viết này xứng đáng được phổ biến rộng rãi để thay đổi nhận thức của mọi người. Ôi Việt Nam quá nhiều người tài. GS hoàn toàn có thể là một nhà lãnh đạo tài ba của ngành lập pháp, hoặc nắm giữ bất kỳ cương vị nào trong chính phủ đều là phúc lớn cho nhân dân!

  • Minhhoang said

   “Một con chim én không vẽ nên một mùa Xuân
   Một ngon hải đăng không sáng soi một đại dương.”

   Ước chi toàn Viện IDS đều cùng “Chung tay vỗ nên bộp” trong cảnh dầu sôi lửa bỏng nầy. Mong lắm, và dân tình thật mong lắm thay!

 123. ak said

  thế là rõ ràng,cả nước khen bài viết hay ,nhưng 3 DŨNG ,HÙNG ,TRỌNG ,lại chê .Bác PHÚ đúng là tinh hoa của dân tộc

  • Minhhoang said

   Hùng-Dũng-Sang-Trọng, “tứ trụ” mới của thiên triều, nay chỉ có 3? Xin Bác nghiêm túc trả nhời việc nầy cách rành mạch. (Chả nhẽ bằng loạt mới à? AK.)

 124. Cong Phan said

  Anh Phú lập luận rất toán học.Những người có đầu óc rất lí thú và không cãi vào đâu được.Chỉ tội gặp phải người ít học không hiểu nổi điều Anh nói nhưng lại có “sức mạnh” vẫn khó xử,thậm chí oan uổng vẫn xảy ra.Dân Việt nam cần biết và hiểu kĩ những điều Anh nói chắc chắn sẽ mất dần sự sợ hãi.

 125. Ẩn danh said

  Anh Ba vui lòng cho hỏi thăm,GS HXP chắc có liên hệ bà con với GS Hoàng Xuân Hãn,nhà Khoa Học kiệt xuất của Thế Giới?
  Cảm ơn ABS.

  P/S: Lúc tôi học lớp đệ tứ ,năm 1969(trong miền Nam),bây giờ là lớp 9.Trong tiết học Vật lý,
  chúng tôi đã được Thầy tôn vinh,ca tụng tài năng của GS HXH.
  BS: Chắc BS sẽ xin tìm hiểu, giải đáp sau.

 126. taohoa said

  Nếu một con người không tuân theo chuẩn mực quy tắc của cuộc sông làm người , đó là luân lý đạo đức , con người đó sẽ là loài cầm thú ,sự đê hèn và những việc làm bỉ ổi , sự dã man và tàn bạo ,nó sẽ không còn khái niệm đạo lý đâu là hung tàn . Sự phân biệt giữa người và thú bằng hai chữ lương tâm , có lương tâm để chỉ là con người , không có lương tâm là quay về với bản năng là loài cầm thú . Con người là tế bào của xã hội , nếu một xã hội có nhiều con người có lương tâm là xã hội hạnh phúc ,phát triển, con người có được nềm tin có nhiều hoài bão ước mơ hướng tới tương lai tìm được chân ,mỹ , thiện .
  Nếu một xã hội không tuân thủ đạo lý là sự công bằng là những điều cam kết đó là hiến pháp và pháp luật thì xã hội đó sẽ đảo điên loan lạc .Hành vi chà đạp lên hiến pháp và pháp luật là chà đạp lên nhân phảm ,Phẩm giá làm người ,của con người sống trong xã hồi đó .Tất cả sự chà đạp và sự bất minh là nguyên nhân đi đến đỗ vỡ của một thể chế .Từ hành vi dẫn đến hành động nó là thước đo đánh giá sự chính nghĩa đạo lý của dân tộc, là chính danh ,thời đại ,là hiên ngang ,là tự hào .Ngược lại sẽ là nỗi nhục quốc thể ,là nỗi đau đớn của dân tộc , nó sẽ đi vào lịch sử nghìn năm không bao giờ rửa sạch .

 127. Thông Thương Binh said

  Theo báo chí, cuôc hội thảo điên hat nhân vưa rồi, nhiều người khẳng đinh luât an toan hạt nhân không thể xây dựng xong trong năm 2013 nên phải lùi lai đến năm 2030 mới xây dựng nhà máy đầu tiên, Một số bảo cứ làm ra luật sau là thế nào bác? Thật ra nhiều người lo lắm bác ạ!

 128. nicecowboy said

  Bài viết rất hay. Cám ơn giáo sư nhiều. Đúng là những nhà Toán học, lập luận chặt chẽ, đâu ra đó .Cao bồi khâm phục nhất là những nhà Toán học, thứ nhì là những Luật sư thứ thiệt (chứ không phải mấy ông Luât gia bằng cấp tại chức) . Cả hai giới này đều có khả năng nhận xét, đánh giá, phân tích, tổng hợp… và lập luận rất thuyết phục.

  Vui nữa là trang anh Ba Sàm ngày càng lôi kéo được sự quan tâm và đóng góp của giới trí thức, đã đến lúc họ không còn thờ ơ với tâm trạng người dân, “không màng thế sự, chính trị” được nũa rồi.

  Những phản biện trong blog ngày càng chất lượng, khác hẳn với cách nay hơn năm, lúc đó đa phần là chỉ trích phê phán vì bức xúc quá.

  Trước nay một số người vẫn thường bi quan, một số khác thì châm biếm “nói mà được gì?. Thì đây, ngày nay sức mạnh của chính ngôn, chính luận đã được chứng minh không phải là vô ích. Khi mỗi người trí thức đều cất lên tiếng nói, thì đó sẽ là một sức mạnh tổng hợp mà không gì ngăn cản được.

  Các vị trí thức khác nữa ở đâu ? các vị còn đợi gì nữa ? các vị hãy xác định mình đang đứng ở đâu trong lòng dân tộc . Rất mong mỗi người sẽ một ít, góp gió thành bão.

  • NôngDân said

   + Nhất trí! Toán học luôn biết loại trừ cái thừa trong tư duy và khả năng kỳ lạ để tiết kiệm công sức khi suy nghĩ.

  • qx said

   Chào anh Bác NiceCowboy,

   Bác nói phải là nội dung còm và số lượng còm khác hẳn lúc trước. Bài vở nhiều và chất lượng đóng góp bởi các cá nhân chuyên môn nghành nghề và các cá nhân có sức học rộng, tiềm hiểu sâu, đi đây đi đó nhiều.

   Trang anhbasam cũng như các trang tự do ngoài quốc doanh, các còm sĩ qua thời gian đã chứng minh mà không phải nhọc sức chú trọng vào mục đích chứng minh ở một điều: xã hội, con người và mọi sinh hoạt của con người trong xã hội tự nhiên luôn tự điều chỉnh, tự hoàn thiện thích ứng theo sự đổi thay của xã hội tự nhiên.

   Xã hội tự nhiên là một xã hội không chấp nhận sự can thiệp toàn phần một cách thô bạo của tổ chức chính trị gọi là nhà nước. Sẽ không có sự tự điều chỉnh, tự thích ứng uyển chuyển như báo chí ngoài quốc doanh đang là thí dụ nếu nhà nước định hướng, bó buộc và biến báo chí thành công cụ phục vụ chính sách toàn trị hà khắc, như công cụ 700 tờ báo và nhiều trăm tổ chức truyền thông quốc doanh – các công cụ mà các chương trình, các bài vở của họ bị dân chửi, làm trò cười hơn là mang lại lợi ích cho xã hội.

   qx

 129. 80 triệu said

  Người dân ĐƯỢC QUYỀN làm những VIỆC pháp luật KHÔNG CẤM !

 130. Đảng và Nhà nước chỉ còn 01 trong 2 lựa chọn: HOẶC LÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC, HOẶC LÀ TỰ CÁCH LY KHỎI DÂN TỘC.
  Câu trả lời sẽ là những gì diễn ra vào sáng mai ở Hồ Hoàn Kiếm.

 131. Giáo sư Hoàng Xuân Phú viết chặt chẽ, gãy góc,chính xác như là toán học vậy. Không thể phản bác, không thể lật lọng, không thể tùy tiện áp đặt. Cảm ơn giáo sư viện sĩ Hoàng Xuân Phú.
  Lâu nay dân ta sống trong mù mờ vì thiếu thông tin, thiếu hiểu biết, và thiếu sự dìu dắt của những bậc đại trí đại nhân đại dũng. Kính mong các bậc hiền tài hãy đứng lên giúp dân giúp nước.
  Thảo dân chúng tôi nhờ có những người như giáo sư mà tỉnh ra, mà tự tin hơn, mà còn chút hy vọng. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư viện sĩ Hoàng Xuân Phú.

 132. ghet trung quoc said

  Đọc bài này tôi mói hiểu ra rằng tại sao:

  Mỗi lần quốc hội họp, không cần phải xin phép thủ tướng !
  Hội đồng nhân dân mỗi lần họp không cần phải xin phép công an!

  Ngày mai anh em ta cứ vững tin xuống đường bày tỏ lòng yêu nước.

  Xin bái phục GS. Phú!

 133. thái bình said

  quá hay….

 134. Bất đắc chí said

  Đọc xong bài của Giáo sư, tôi thấy hình như tai mình “dài ra”.

 135. Mít đặc said

  Nhiệt huyết và tri thức uyên bác của các bậc trí thức đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình “khai dân trí” ở Việt Nam.
  Trân trọng cảm ơn GS Hoàng Xuân Phú vì bài viết này.

 136. thuongdan said

  Hoàn toàn ủng hộ bài viết quá hay, thuyết phục cao của GS TSKH H.X.Phú.

  Nhân dân VN nói chung, dân HN nói riêng hãy cùng xuống đường biểu tình yêu nước chống Tầu cộng xâm lược ngày chủ nhật 21/8/2011.

 137. Trần Quốc said

  Phần Phụ lục đích thực là phần lí sự. Lí sự đến thế là trên cả tuyệt vời.

 138. Ẩn danh said

  Bài viết quá hay, đã giúp nhận ra quyền của người dân trong một đất nước dân chủ có pháp luật. Cám ơn GS Phú

 139. Tiến Dũng said

  Đề nghị tác giả Hoàng Xuân Phú sửa câu: “công dân hoàn toàn có quyền biểu tình, như Hiến pháp cho phép” (dòng kề trên ảnh “giải cứu binh nhì Nguyễn Tiến Nam”) thành: “công dân hoàn toàn có quyền biểu tình, như Hiến pháp minh định”. Như vậy mới thể hiện đúng bản chất Hiến pháp là văn bản thể hiện ý chí của nhân dân – chủ đất nước, Hiến pháp là công cụ pháp lý của nhân dân, Hiến pháp không được phép đứng trên để “cho phép” nhân dân.

  Nhìn chung bài viết là xuất sắc, đặc biệt phần phản đề, không hổ danh Viện sĩ thông tấn của 2 viện khoa học danh tiếng Âu châu.

  Với trọng trách Tổng Bí thư, mang danh Giáo sư, ông Nguyễn Phú Trọng rất cần đọc bài này (bạn học của ông nên đưa – bạn bè quý là ở chỗ giúp nhau chân tình) và yêu cầu cán bộ các cấp đọc kỹ để khai sáng tư duy. Truyền thông nên đăng để cán bộ và nhân dân hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình.

  Nếu ông Trọng “dị ứng” tinh thần bài viết, thì không phải trí thức, không xứng danh Giáo sư. Nếu cán bộ các cấp không thấm nhuần tư tưởng bài viết, nhân dân VN còn lầm than khổ cực, đất nước còn tụt hậu, suy yếu. Nếu nhân dân không được phổ biến bài viết, sẽ mãi mãi yếu hèn.

 140. Hoan hô, đây mới đúng là GS, TS chứ ! thật là tuyệt vời, nói như vầy mới trúng ý tui nè.

 141. Con nít ranh said

  Cám ơn Bác TS NXP, đã cho cháu sáng mắt sáng lòng.
  Đọc xong, cháu bị lẫn lộn về cái gọi là “lề phải” “lề trái” mất rồi.
  Ngày mai các bác (tạm gọi là) lề trái sẽ bám chặt lề phải mà đi, lề phải đó đã được Hiến pháp quy định, không “dẫm đạp lên cỏ” để các đ/c lề phải không có cớ quấy rầy, còn nếu có ai đó nhân danh các đ/c lề phải cố tình xô đẩy các bác qua lề trái thì các bác hãy vạch mặt chỉ tên bọn chúng, không cho bọn chúng dùng luật rừng để bảo vệ cái lề phải của chúng được.
  Thật là nhiễu nhương, phải trái, trái phải, nhưng dân tộc này vẫn sống và vẫn hiên ngang đi lên, bất chấp trái phải mà chỉ có 1 hướng duy nhất, đó là lẽ phải trong lòng mỗi người, lẽ phải của cả dân tộc.

 142. binh boong said

  Chúng ta nên hiểu là người dân có quyền làm những cái gì pháp luật không cấm chứ không phải chỉ được làm cái gì mà pháp luật cho phép. Đấy là tình thần của bài viết trên và đó cũng đúng là tiêu chí của Nhà nước Việt nam.

 143. Ẩn danh said

  Bài hát kèm theo hay. Tuy nhien nên thay từ “đảo điên” bằng từ khác cho chuẩn hơn. Ví dụ : “khắc ghi”

 144. Bóng đêm mù sương said

  Người dân thực sự chưa có quyền gì! Bài của GS Hoàng Xuân Phú xứng đáng được đăng trên trang nhất váo Nhân dân!

 145. Ẩn danh said

  Các phương pháp diệt biểu tình tại Việt Nam:

  Dân Việt Nam chưa quen với biểu tình, các hành động mới chỉ tự phát, manh mún và hời hợt.

  Vì vậy diệt biểu tình tại VN rất dễ, sau đây tôi điểm qua 1 vài phương pháp chính.

  Bài mở đầu, tôi xin giới thiệu phương pháp: “Tóm cừu đen diệt cừu trắng”. Nó có 4 bước, 2 nhóm thực hiện, 1 phương châm.

  -1. Con-mồi: cài 1 nhân vật có profile “ngon lành” (được đám biểu tình thích) vào đám biểu tình hoặc chống đối. Cho nhân vật này hoạt động tích cực, rồi làm một trong hai (hoặc cả hai) điều (2) và (3) sau:
  -2. Hoặc từ từ hướng đám đông đi chệch hướng. Nếu chệch hướng có lợi cho chính quyền thì thành công, nếu không thì quay sang (3).
  -3. Hành-động-cực-đoan: Hoặc tự mình làm 1 hành động cực đoan, hoặc lôi kéo 1 nhóm nhỏ làm 1 hành động cực đoan.
  -4. Người-ra-đòn: dùng một nhân vật khác đứng từ ngoài, lên án hành động cực đoan tại (3) là hung hăng, bát nháo, vô ý thức, lưu manh, bỉ ổi. Mục đích là khiến quần chúng nghĩ rằng hành động (3) là đại diện cho cả nhóm biểu tình, và có ác cảm với nhóm biểu tình.

  Các ví dụ của Hành-động-cực-đoan tại (3) như
  – Cầm biểu ngữ, lao ra đường ngăn cản giao thông. Một phần nhóm biểu tình sẽ thấy thích vì thông điệp của mình được truyền tải, nhưng hoặc người dân thấy bực tức vì bị cản trở giao thông, hoặc nhóm Người-ra-đòn (4) sẽ dùng điều này để quy kết rằng người biểu tình “lộn xộn, hăng máu, không tôn trọng giao thông thì còn yêu nước gì nữa”.
  – Tụt quần trêu / chửi lực lượng công an. Đám đông biểu tình đang hưng phấn sẽ thấy vui vẻ (tuy có thể có 1 số người thấy hơi quá đà) và bỏ qua, nhưng hành động này sẽ được nhóm Người-ra-đòn (4) tận dụng ngay lập tức.
  – Chuẩn bị 1 biểu ngữ khiêu khích người dân, ví dụ “Toàn dân tộc VN sao hèn nhát thế”, “Không tham gia với chúng tôi là không yêu nước”, “Chúng tôi soi đường cho dân tộc VN bước tới”, “Đất nước VN mang ơn chúng tôi”, “không hô yêu nước thì là chó”. Biểu ngữ này sẽ không lộ diện sớm mà bất ngờ được tung ra rồi cho người chụp ảnh. Người dân VN sẽ nảy sinh ác cảm với nhóm biểu tình.
  – Chuẩn bị 1 biểu ngữ khiêu khích chính quyền. Ví dụ: “Đảng Cộng Sản bán nước”, “Đả đảo HCM”, “Cùng nhau lật đổ chính quyền”. Chính quyền sẽ lấy đây là cái cớ để ra tay đàn áp.

  Trên đây là các ví dụ để nêu rõ cách thực hiện của phương pháp diệt biểu tình thứ nhất, có tên là: “Tóm cừu đen diệt cừu trắng”, với 4 bước, 2 nhóm, 1 phương châm.

  • Khách said

   Đây không phải là tình huống không thể xảy ra, và tôi tin có một ai đó cũng đã nghĩ đến, nên các bác phải thận trọng. Nếu gặp ai đó quấy rối như vậy thì mọi người hãy xúm lại bắt kẻ đó giao nộp ngay cho an ninh.
   Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.
   Thành công, thành công, đại thành công.

  • Tin nội bộ said

   Bên an ninh đã tuyển được một số “quần chúng tự phát”, sáng nay một ít đã phát biểu trên báo An ninh thủ đô rồi, số còn lại tập huấn luyện nghiệp vụ ngày mai…

  • Kien nghi said

   Kiểu gì cũng xảy ra tình trạng ném đá dấu tay. UBND thành phố còn ban hành cái văn bản Núp của THẾ LỰC BÓNG TỐI. Bình minh đang lên rồi không thể ẩn mình trong đêm tối mà ra cái văn bản ngớ ngẩn ấy nhé.
   Có 1 số công ty mua hàng của Trung quốc, FPT, Trần Anh, Pico, các công ty đó có gì đâu ngoài con dấu và cái tem bảo hành bé tý mấy trăm đồng con, dán lên sản phẩm và bán với giá ngất luôn.Nhưng họ có chính sách bảo hành đầy đủ.
   còn UBNN thì dùng dấu đỏ đóng vớ đóng vẩn, chả có gì bảo hành.
   Ngày mai mình sẽ lên tham gia với nhưng con người yêu nước, để xem cái bọn đầy tớ nó làm gì ông chủ.
   Thời đại Phú thì Trọng, bần thì khinh, giá áo thì tăng, giá quần lại tuk xuống. Ô xin thì giết chủ cướp tài sản, công bộc của dân thì đánh dân gẫy cổ chết…… Thời đại nhiễu nhương như này thì bao giờ mới lên THIÊN ĐƯỜNG XHCH. ặc ặc.
   Ngày mai bà con hết sức cảnh giác với THẾ LỰC THÙ ĐỊCH nhé. Nhưng mặt mũi mấy thằng đó ra sao đề nghị Ông Nhanh lôi nó ra ánh sáng nhé. Để nó viết mấy cái văn bản tầm bậy tầm bạ, nhố nhăng, ba chi khươn,
   Thằng nào tên là PHẢN ĐỘNG ra mặt coi cái. Ô mà cái nhà ông Nguyễn Đức Nhanh nuôi bao nhiêu quân, tốn bao nhiêu tiền của dân mà không làm gì được mấy cái thằng đó à. Làm ăn thế thì dẹp tiệm đi nha. Hay là các anh CA ăn tiền của bọn Phản động, và THẾ LỰC THÙ ĐỊCH rồi, ngày mai lại ra đàn áp NHÂN DÂN. nói vào mặt các bác nhé, ăn cây táo là phải rào cây táo nhé. Đừng rào cây LÁO là chết dân nha.

   • MNVN said

    Bác đến là “hoạt ngôn” , bác nói thế thì làm sao họ…thở được , (phải nín… thở nghe bác nói một lèo , một lèo …) hí hí….

 146. duc hoang said

  Ông Viện sỹ Giáo sư Tiến sỹ Toán phải về Việt nam làm Viện sỹ Giáo sư Tiến sỹ Luật để dạy cho các giáo sư, tiến sỹ Luật Việt nam (trừ TS Luật CHHV không cần học thêm và không thể học được). Mấy ông bà Gs, Ts Luật chưa thấy lên tiếng về quyền biểu tình theo Hiến pháp, hay các ông bà này nghĩ không có quyền này trong thực tế nên không muốn lên tiếng, đỡ mất công suy nghĩ. Nếu thế thật, đáng buồn cho các ông bà này, trả trách sinh ra một đống cử nhân Luật, mà không cần thực hiện theo luật (hoặc theo luật nào đó mà dan gian gọi là luật rừng).

 147. Phú Vang said

  Bác HXP phải làm Chủ tịch Quốc hội mới đúng!

  • Ẩn danh said

   Các nhà Khoa Học tự nhiên luôn luôn chính xác , rõ ràng,minh bạch và khách quan
   khi nhìn sự vật như nó vốn có.Tôi rất đồng ý với Bác Phú Vang.Nhưng tôi lại e sợ
   rằng Khi Bác HXP vào đó rồi chẳng sớm thì chầy không còn là Bác HXP như ban đầu nữa.Cái cơ chế nhà nước mình nó như thế đấy.
   Trân trọng cảm ơn Bài phân tích về Luật Pháp của Bác HXP.Nếu không đọc đôi lời
   giới thiệu của ABS về Bác HXP tôi cứ nghĩ bài đang đọc là của vị luật sư HXP.

   Cảm ơn ABS.

 148. Ẩn danh said

  Nước chảy đá mòn

 149. ninh said

  Dung, chinh xac, sang mai troi se dep, ko mua chung ta lai dang hoang di BT de the hien QUYEN BT bat kha xam pham khi dieu 69 HP da xac thuc. Chinh quyen cs can phai thong minh, tinh tao mot chut, dung co tinh mu diec ma dai dot. Dua voi lua se chet vi lua.. NGON LUA CUA LONG YEU NUOC dang suc soi

 150. Hong ha said

  Cam on GS.
  Dung vay, Quyền biểu tình của công dân được Hiến pháp hiện hành đảm bảo và có hiệu lực cùng lúc với Hiến pháp.
  Thong bao cua UBNDTP Ha Noi la trai voi hien phap nuoc CHXHCNVN va vi pham Luat ban hanh van ban quy pham phap luat. Cong dan co quyen kien nghi hoac bieu tinh phan doi UBNDTP Ha Noi vi ho da tuoc doat quyen bieu tinh cua cong dan trai phap luat.
  Chinh phu VN va chinh quyen cac cap nen quan ly xa hoi theo quy dinh cua phap luat va nhu cau tien bo xa hoi. Hay cham rut kieu quan ly xa hoi theo kieu chi dao tuy tien xin cho cua mot nhom loi ich phan dong dang thao tung DCSVN.

 151. Ẩn danh said

  ec, đến giờ mà chưa có luật về biểu tình…

 152. k6bc11r said

  Một bài viết tuyệt vời! Một phân tích chặt chẽ như toán học! Chỉ tiếc cho những người không được đọc báo mạng (lề giữa), vì báo giấy chắc chẳng dám in.

 153. Khách said

  Ai cũng hiểu, chỉ một nhóm người cố tình không hiểu,
  Nên có một Thông báo, cứ ngọng ngà ngọng nghịu không có gã khờ nào dám ký.
  (Xin lỗi bác ĐTQ em nhại thơ bác)

 154. Pham Manh said

  Vâng, thưa các vị viết bài của các báo QĐND, ANTĐ, CAND vui lòng học thuộc bài viết này. Mong các vị thuộc bài cho. Vị nào không thuộc thì phải công si nhiều lần!!!

 155. Quốc Trung said

  Lập luận bài viết rất thuyết phục, rất có lí.

  Hi vọng được đọc một bài “phản biện” lại bài viết này từ UBND TP Hà Nội.

  Mong lắm thay!

 156. Nguyen Giao said

  Một bài viết quá hay, xin cám ơn tác giả

 157. dao le said

  Rat thuyet phuc, bai nay nen duoc pho bien rong rai cho nguoi dan Viet Nam. Cam on tac gia !

 158. Khách Sài Gòn said

  Bài viết lập luận rất chặt chẽ, chính xác và đầy thuyết phục. Chưa từng đọc bài viết nào phân tích về vai trò của “Đảng CSVN” trong hiến pháp như ở bài viết này.

 159. Giang Anh said

  Tem

 160. hcm said

  Quá hay! bài viết của GS như đèn dẫn đường cho kiến thức pháp luật.

  Mới biết, VN có 1 rừng luật- mà dân khó hiểu như đi vào rừng rậm!

 161. vansac said

  bài viết của GS HXP cùng với nhiều bài viết khác, đã phân tích rõ mối quan hệ giữa pháp luật hiện hành và sự hợp pháp của người đi biểu tình, sự bất hợp pháp của kẻ muốn đe dọa, trấn áp người đi biểu tình.
  có lẽ phải cám ơn các vị rất nhiều, vì bận trăm công ngàn việc, tuổi cũng đã nhiều, nhưng các vị – không giống như bọn quan khoa học, hoặc đám tri ngủ +ăn+chơi- đã dành rất nhiều công sức, tâm huyết, đã phải ‘tiêu tốn rất nhiều nơ-ron thấn kinh’ cho việc này, mà nhẽ ra,các vị có thê dành nó cho công việc chuyên môn của mình.
  Nhưng rât tiếc, trong XHVN hiện nay, cả một bộ máy với đầy đủ “sức mạnh của hệ thông chính trị” chỉ chăm chăm làm cái việc bảo vệ 1 cách ‘mù quáng và phi lý” cho những hoạt động cơ hội, phân chia lợi ích, đục khoét của dân…và sự Giả dối đã thống trị cả XH, điều đặc biệt đau đớn và nguy hại : họ đã ngụy trang dưới cái vỏ bảo vệ Đảng, bảo vệ CM để phản bỗi lại sự nghiệp của Đảng, của CM, mà hơn 60 năm qua, bao lớp người đa ngã xuống, lớp người công thần cuối cùng của CM đang còn sống những năm tháng cuối cùng cũng đa phải ‘bật ra tiếng” như lão tướng Nguyển trọng Vĩnh và nhiều vị CM lão thành khác…cái thành quả ‘khủng khiếp” của việc GD đào tạo con ngưởi XHCN là một lớp người, vô cảm với tất cả, chĩ có mổi một quan tâm là cuộc sống hôm nay, ăn gì, mặc gì, điện thoại gỉ, nhậu ở nhà hàng nào, đi xe gì…còn đồng bào của họ, đói khổ, lầm than, oan ức, bị TQ bắn giết, hiếp đáp ngoài biển khơi…tất cả, họ cho qua và theo chủ nghĩa Mackeno!
  Mọi người VN yêu nước, thế hệ này kế tiếp thế hệ kia, không ai phản đối Đảng, họ chỉ bất bình với cách mà một sỗ LĐ nhân danh Đảng , để làm những chuyện ‘động trời”, làm biến chất và méo mó hình ảnh lý tưởng cao quý của Đảng…Đất nước đang ở đau? khi đưng đầu Châu Á vả thứ 2 thế giới về lạm phát, khi họa xâm lăng đã đến tận cửa mỗi nhà dân…
  đau đớn, uất hận, VN bao giờ có elsin, giocbachop..? dù sao , xin cảm ơn GS HXP, và mong ông viêt tiếp nhiều hơn nữa vể chủ để : điện hạt nhân như con gà ….đẻ trứng vàng, câu nói đẩy hài hước phát ra từ cửa mồn ông quan KH Lê đình Tiến, một quan óc bã đậu, mồm rau câu …móc quyền lợi và chức tước, bất chấp hiện thực đang diễn ra trên TG đối với điện hạt nhân, tiềm ẩn 1 đại thảm họa nữa cho người dân đã quá đau khổ và nghèo nản nơi miền Trung VN.

 162. Bài viết của GS. Viện sĩ Hoàng Xuân Phú đã quá rõ về “quyền được biểu tình”, nhưng suốt một thời gian dài, Nhà nước đã lờ đi. Vừa rồi lại còn cho ra đời cái thông báo “kỳ lạ” để hạn chế quyền của người dân, Nhà nước này có thực sự vì dân không?

 163. Cần Thơ said

  Trân trọng cảm ơn tác giả bài viết này.

 164. BA NOI TRO said

  SỢI DÂY THỪNG TRÓI VOI
  Một người đàn ông khi đang đi ngang qua chỗ mấy con voi, đột nhiên dừng lại, lấy làm khó hiểu trước việc những sinh vật khổng lồ kia đang bị giam giữ chỉ bằng một sợi dây thừng rất nhỏ buộc ở chân trước của chúng. Không hề có những sợi dây xich, không có chuồng nhốt. Và điều hiển nhiên là những con voi kia bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi sự trói buộc này, nhưng vì lý do nào đó mà chúng đã không làm thế.
  Rồi ông ta nhìn thấy một người huấn luyện ở gần đấy và mới hỏi tại sao những con vật kia chỉ đứng ở đó mà không tìm cách thoát ra. “À”, vị huấn luyện viên đáp, “lúc chúng còn rất bé và còn nhỏ hơn so với bây giờ nhiều chúng tôi đã dùng một sợi dây thừng với kích cỡ tương tự thế này để buộc chúng, và vào thời điểm đó, sợi dây thừng này là quá đủ để giữ chân chúng rồi. Đến khi lớn lên chúng đã quen với việc tin là mình không thể thoát ra ngoài được. Chúng tin sợi dây thừng này vẫn còn có thể giữ chân mình, vì vậy mà chẳng bao giờ chúng thử cố trốn thoát.”
  Người đàn ông tỏ ra rất ngạc nhiên. Những con vật kia hoàn toàn có thể thoát khỏi sự giam giữ bất cứ lúc nào nhưng vì chúng tin là chúng không thể làm được điều đó mà chúng đã bị chôn chân ở mãi nơi đây.
  Ai giống con voi???
  Tôi

  • tình yêu như trái phá con tim mù lòa said

   cảm ơn @banoitro,
   tôi hiểu những lời @ nói, hiểu cả những gì @ không nói.
   chúng ta quả thật là những con voi đáng thương..

  • Ẩn danh said

   Chuyện này làm tôi nhớ đến một chuyện trong 1001 đêm. Nhà thám hiểm Sinbat một lần đắm tàu lạc lên một hoang đảo. Anh nhìn thấy một bà già tội nghiệp ra dấu nhờ anh cỏng đi. Thương tình nên anh cỏng bà trên lưng. Khi ngồi trên lưng rồi, bà già lộ nguyên hình là một con quái vật, cứ bám chặt vào người anh. Mỗi khi anh định hất nó xuống, thì con quái nọ bóp chặt cổ anh để anh từ bỏ ý định đó. Khi có món ăn ngon thì quái vật giành ăn hết với anh. Anh đi đâu, ăn ngủ gì cũng phải mang con quái vật trên lưng. Không cam chịu, Sinbat lừa cho quái vật uống rượu say rồi hất nó xuống đất, không quên đập một hòn đá to vào đầu quái vật để nó không còn hại ai được nữa.

   Tôi nghĩ người dân VN hiện nay cũng như Sinbat đang bị quái vật là […] cởi lên lưng. Chúng sẽ bóp cổ ai có ý định hất chúng xuống.

   Bạn còn cam chịu cảnh như vậy đến bao giờ nữa.

 165. tran cuong said

  TEM !
  8h30′ / 21/8/2011

 166. Hay và có sức thuyết phục!!!

 167. Khách said

  Quá tuyệt! Bravo GS. Phú!!!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d người thích bài này: